Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)"

Transkrypt

1 Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) Zakłady: NZ11. Zakład Oddziaływań Leptonów prof. nadzw. Grażyna Nowak NZ13. Zakład Liniowego Zderzacza prof. nadzw. Leszek Zawiejski NZ14. Zakład Eksperymentu ATLAS prof. nadzw. Adam Trzupek NZ15. Zakład Promieni Kosmicznych prof. zw. Henryk Wilczyński NZ16. Zakład Neutrin i Ciemnej Materii prof. zw. Agnieszka Zalewska NZ17. Zakład Eksperymentu LHCb prof. nadzw. Mariusz Witek Współpraca z DAI i DSK Ogółem 57 pracowników 16 samodzielnych pracowników naukowych (13.85 FTE) 26 adiunktów (25.5 FTE) 10 podlegających rotacji w 2012 r., 2 habilitacje w toku, 2 realizowane granty habilitacyjne 13 inżynierów 2 stypendystów 20 doktorantów 3 magistrantów Sekretariat: mgr Maria Mielnik, mgr Beata Murzyn 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 1

2 LHC Tematyka prowadzonych badań Badania fundamentalnych składników materii oraz oddziaływań zachodzących pomiędzy nimi. Badania są prowadzone w ramach międzynarodowych eksperymentów wykorzystujących światowej klasy akceleratory cząstek znajdujące się w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, oraz w wiodącym eksperymencie z promieniowaniem kosmicznym. FLASH 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 2

3 NO1: Prowadzone badania Nasz udział w międzynarodowych projektach obejmuje wszystkie etapy realizacji eksperymentów: I. Projekt, optymalizacja i konstrukcja detektorów II. Opracowanie programu fizycznego III. Instalacja i uruchomienie detektorów IV. Obsługa detektora, zbieranie danych V. Analiza danych i publikacja wyników lat Eksperymenty działające (zbieranie i analiza danych): ATLAS LHCb Pierre Auger T2K ICARUS WARP Eksperymenty zakończone (kontynuacja analizy danych, publikacja wyników): Belle H1 ZEUS PHOBOS Projekty planowane : ATLAS (or CLIC) SuperB(Frascati) LAGUNA-SUNLAB TIARA Komputeryzacja 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 3

4 2010 Rok LHC LHC Wielki Zderzacz Hadronów w CERN Pomyślny start pod koniec 2009 roku 2010 (IV-X) zderzenia p+p przy energii s = 7 TeV Świetlność ~10 27 cm -2 s cm -2 s -1 ATLAS (NZ14) i LHCb (NZ17) świetne działanie detektorów obsługa i monitorowanie pracy detektorów analiza danych pierwsze publikacje Fizyka zderzeń p+p w oparciu o pierwsze zebrane dane (scałkowana świetlność ~45 pb -1 ): Weryfikacja Modelu Standardowego Ograniczenia na procesy wykraczające poza Model Standardowy Zrozumienie odpowiedzi detektorów Testowanie metod wyznaczania tła dla procesów Nowej Fizyki Prezentacje: ATLAS mgr Paweł Malecki LHCb mgr inż. Piotr Morawski 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 4

5 2010 Rok LHC 4 listopada 6 grudnia zderzenia Pb+Pb przy energii w układzie środka masy 2.76 TeV/nukleon ATLAS (NZ14) Pierwsze wyniki dla energii 14 razy większej niż energia RHIC Asymetria energii dla przypadków z dwoma dżetami na skutek strat energii w gęstym ośrodku jet quenching Tłumienie produkcji J/ψ w funkcji centralności zderzenia Pierwsza obserwacja produkcji bozonów Z w zderzeniach A+A (Phys. Lett. B697, 294, 2011) 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 5

6 Projekt Pierre Auger Badanie promieni kosmicznych w zakresie energii E > ev Południowe Obserwatorium Pierre Auger (Argentyna) rozpoczęło pracę w 2008 r. Hybrydowa detekcja wielkich pęków atmosferycznych: sieć powierzchniowa detektorów oraz teleskopy światła fluorescencyjnego NZ15 (prof. Henryk Wilczyński) Pochodzenie PK Widmo energetyczne Skład PK Anizotropia kierunków przyjścia celowanie do źródeł (AGN?) Istnienie obcięcia GZK Oddz. z mikrofalowym prom. tła Ograniczenie na strumień γ Miara korelacji z AGN: odchylenie 3 σ od 0.21 dla izotropii Potwierdzenie istnienia efektu GZK Silne ograniczenia na egzotyczne modele pochodzenia PK 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 6

7 Eksperyment neutrinowy T2K w JPARC Graficzne przedstawienie pierwszego przypadku zarejestrowanego przez detektor SuperKamiokande 24.II. 2010! Najważniejszy eksperyment w fizyce neutrin w najbliższych latach. Pomiar, dotąd nieznanego, parametru oscylacji θ 13 NZ16 (prof. Agnieszka Zalewska) Znaczący wkład wkład DAI w konstrukcję i montaż detektora bliskiego Mgr Tomasz Wąchała odpowiedzialny za rekonstrukcję torów w detektorze SMRD, części bliskiego detektora T2K, analiza reakcji: N µ Wkrótce pierwsze publikacje 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 7 ν µ π 0 N'

8 Eksperyment ICARUS w Gran Sasso Badanie neutrin pochodzenia naturalnego i z wiązki z CERN (CNGS) Detektor 2 moduły (300 t LAr każdy) zainstalowane w lab. Gran Sasso Rozpoczęcie zbierania danych w maju 2010! NZ16 (prof. Agnieszka Zalewska) Udział w dyżurach Rozwój oprogramowania (rekonstrukcja torów i wierzchołków) Analiza danych (identyfikacja mionów i hadronów w oddz. z wiązki CNGS) Pierwsza publikacja w oparciu o dane zebrane w 2010 w końcowej fazie redakcji Przypadek oddziaływania ν z wiązki CNGS 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 8

9 Eksperyment WArP w Gran Sasso Poszukiwanie cząstek Ciemnej Materii NZ16 (dr Andrzej Szelc) Udział w dyżurach, rozwoju oprogramowania i analizie danych. Prototyp 2.3 l zbieranie danych od 2005 r. Publikacja ograniczeń na masę i przekrój czynny Prace R&D (wpływ zanieczyszczeń Ar i charakterystyk fotopowielaczy) Instalacja docelowego 100l detektora w Gran Sasso od 2008 r. Rozpoczęcie zbierania danych w najbliższych miesiącach 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 9

10 e + e Eksperyment Belle Zderzacz e + e KEKB, Tsukuba, Japonia _ Υ( 4S) BB ϒ(nS), n=4, 5, 1, 2, 3 Fundamentalne testy Modelu Standardowego Poszukiwania Nowej Fizyki Poszukiwania nowych cząstek Etap intensywnej analizy danych! NZ11 (prof. Maria Różańska) Zakończenie zbierania danych w lipcu 2010 Rekord świetlności: cm -2 s -1 Zebrana statystyka > 1 ab -1 Observation of B + D (*)0 τ + ν τ and Evidence of B + D 0 τ + ν τ at Belle Belle Collab., A. Bożek et al., Phys.Rev.D 82: , 2010 Opracowanie metody inkluzywnej rekonstrukcji stowarzyszonego mezonu B Rozkład zrekonstruowanej masy mezonu B (M tag ) dla rozpadu B + D (*)0 τ + ν τ (punkty z błędami). Histogram tło przewidywaneprzez Monte Carlo (fit) + 28 publikacji w 2010! Czerwone linie wkłady od B + D *0 τ + ν τ i B + D 0 τ + ν τ 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 10

11 Eksperymenty H1 i ZEUS na akceleratorze HERA Zbieranie danych zakończone 30.VI.2007 Zebrana statystyka ~500 pb -1 /eksperyment Kontynuacja analizy danych do ~2013 r. NZ11 (prof. Stanisław Mikocki) Korelacje azymutalne dżet-elektron Poszukiwanie instantonów Pomiar asymetrii azymutalnej przy dużych Q 2 NZ13, NZ14 i NZ23 (prof. Jan Figiel) Korelacje HBT dla cząstek dziwnych Korelacje dwucząstkowe w procesach rozpraszania głęboko-nieelastycznego i fotoprodukcji Wspólna analiza danych z obu eksperymentów Nowe dane dla rozkładów gęstości partonów : HERAPDF1.0 '' Combined measurement and QCD analysis of the inclusive e ± p scattering cross sections at HERA', JHEP 01 (2010) 109 Małe błędy pomiarowe Ważne dla analizy danych z LHC 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 11

12 Eksperyment PHOBOS w BNL Badania oddziaływań ciężkich jonów (Au+Au) w zakresie energii od 19.6 do 200 GeV w układzie środka masy nukleon-nukleon Au Au 100 GeV/n 100 GeV/n NZ14 (prof. Barbara Wosiek) Zakończenie zbierania danych w 2005 r. Analiza danych zbliża się do końca (2011?) pp High Transverse Momentum Triggered Correlations over a Large Pseudorapidity Acceptance in Au + Au Collisions at s NN = 200 GeV, Phys. Rev. Lett. 104 (2010) AuAu Korelacje pomiędzy czastką o p T >2.5 GeV/c a innymi cząstkami Obserwacja długo-zasięgowych korelacji w zmiennej η ridge effect Obecnie badane dla danych z LHC Eksperyment praktycznie zakończony! 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 12

13 Przyszłość 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 13

14 Eksperyment Belle-II Zatwierdzony projekt przebudowy akceleratora KEKB Super KEKB Docelowa świetlność L max = cm -2 s -1 ( ) Modyfikacja detektora Belle Belle-II NZ11 (prof. Maria Różańska) HL-LHC Eksperymenty ATLAS i LHCb przy Super LHC (HL-LHC) Modyfikacje detektorów dla kolejnych faz rozwoju akceleratora LHC Faza osiągnięcie nominalnej energii, s = 14 TeV, L =10 34 cm -2 s -1 Faza-1 ~2017/18 L = cm -2 s -1 Faza-2 ~2022 L = cm -2 s -1 (+ 10 lat, cel: zebranie danych 3000 fb -1 ) ATLAS: NZ14, NZ11 (prof. Barbara Wosiek, prof. Adam Trzupek) LHCb: NZ17 (prof. Mariusz Witek) 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 14

15 Prace badawczo-rozwojowe I NZ13 (prof. Leszek Zawiejski) Prace związane z projektem przyszłego liniowego zderzacza e + e (ILC, CLIC) H. Abramowicz et al., Forward Instrumentation for ILC Detectors. JINST 5 (2010)P Budowa prototypu detektora świetlności LumiCal dla ILD (Inetrnational Large Detector) 2010r. testy prototypu na wiązce elektronowej w DESY! 2012r. projekt techniczny detektora LumiCal 2. Globalna architektura systemu akwizycji danych dla ILD (w ramach projektu AIDA) 3. Rozwój detektorów (kalorymetry pod małymi kątami) dla przyszłych akceleratorów (AIDA Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators) Prace związane z XFEL Projekt instalacji elementów sytemów elektroniki FLASH Prace związane z urządzeniem FLASH (Free-electron LASer in Hamburg) Urządzenie testujące dla XFEL i także dla liniowego zderzacza Projekt i wykonanie karty sterującej silnikami krokowymi przesuwników fazy RF w ramach projektu EuCard European Coordination for Accelerator Research and Development 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 15

16 Prace badawczo-rozwojowe II 1. Kalorymetry pod małymi kątami NZ13, AGH Rozwój detektorów cząstek FP7 MC-PAD 2. Detektory monolityczne, wykorzystanie technologii SOI (Silicon on insulator) NZ11, AGH (Belle-II: IFJ PAN, KEK, Fermilab, -projekt SOIPIX) 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 16

17 Prace badawczo-rozwojowe III Eksperyment SuperB (LNF, Frascati, Włochy) wykorzystanie budowanego zderzacza elektron-pozyton o wysokiej świetlności, ~ 2016 r. precyzyjne badanie procesów fizycznych z udziałem kwarków pięknych i powabnych oraz leptonu tau NZ17(prof. Tadeusz Lesiak) TIARA Test Infrastructure for Accelerator Research Area (FP7, Preparatory Phase ) NO1, NO2, DAI (prof. Piotr Malecki) LAGUNA/SUNLAB LAGUNA: Projekt europejski Large Apparatus studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics (FP7, ) studium 7 lokalizacji przyszłego podziemnego laboratorium SUNLAB (Sieroszowice UNderground LABoratory) polska lokalizacja dla lab. LAGUNA (b. niskie tło od naturalnej promieniotwórczości) Studium dla detektora LAr o masie 100 kton Małe, startowego laboratorium SUNLAB1 na polskiej mapie drogowej przyszłych infrastruktur naukowych (wystąpienie 12 instytucji) NZ16, NO5 (prof. Agnieszka Zalewska) 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 17

18 Komputeryzacja Pomyślna realizacja projektów badawczych wymaga olbrzymich mocy obliczeniowych Rozwój polskiego ośrodka Tier 2 (CYFRONET, AGH) bedącego częścią WLCG Worldwide LHC Computing Grid: Tier 0-CERN Tier 1-FZK, Karlsruhe Tier 2 (Kraków, Poznań, Warszawa) Tier3-IFJ PAN Rozwój Tier 3 w IFJ PAN (90 rdzeni, 30 TB pamięci) Projekt CC1 (Cracow Cloud 1) The Cloud Computing for Science and Economy Project (grant POIG) Stan aktualny nowoczesna serwerownia, 500 rdzeni, 40 TB pamięci Początek 2012 udostępnienie systemu dla użytkowników IFJ PAN NO1, DSK (dr Henryk Pałka, prof. Mariusz Witek) 7/3/2011 B. Wosiek, NO1 18

19 Finansowanie Belle: grant NCN Belle-II: PMN ATLAS: PMN , 3 granty MniSW, 2 granty hab., współpraca z Francją (COPIN, Pollonium) LHCb: PMN H1: PMN ZEUS: PMN AUGER: grant MNiSW ICARUS: włoskie fundusze na dyżury w 2011 T2K: PMN LAGUNA: FP EuCard: FP XFEL: umowa IFJ PAN - DESY AIDA: FP TIARA: FP MCPAD: FP CC1: POIG /3/2011 B. Wosiek, NO1 19

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007 Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 16.IV.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r.

Bardziej szczegółowo

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI. Polscy nauczyciele fizyki w CERN 21 listopada 2008 Polska w CERN Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.2008 1 Widok z satelity na okolice CERN i

Bardziej szczegółowo

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów.

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Robert Boniecki Nr albumu: 7683 Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Praca licencjacka na kierunku fizyka Praca

Bardziej szczegółowo

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish)

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) EuCARD-PUB-2013-007 European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) Romaniuk,

Bardziej szczegółowo

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 prof. dr hab. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych Konsorcjum TIARA i Projekt EU FP7 TIARA-PP TIARA jest Europejskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2008 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach SPIS TREŚCI strona Rok 2008 w Instytucie Fizyki UJK 3 Struktura instytutu 4 Działalność naukowa

Bardziej szczegółowo

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV.

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Dominik Bartkiewicz Nr albumu: 234454 Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH"

RAPORT INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ BADANIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I PROCESÓW JĄDROWYCH INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No 1481 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka w Krakowie RAPORT rocznr z reattzacp CENTRALNEGO PROGRAMU BADAŃ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2011 b) Ms V V K K Q Q M A Ms K M K A A Q - quartz Ca - calcite A - albite M - microcline K - kaolinite Ms - muscovite V - vermiculite H - hematite Q Q Q Q Q Q H Q Q Ms A

Bardziej szczegółowo

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Uniwersytet Wrocawski Wydział Fizyki i Astronomii Artur Kobyliński Nr albumu: 130957 Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Praca magisterska na kierunku FIZYKA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15 Kwartalnik popularno naukowy Grudzień 2014 nr 15 Samolot Vs Elektrownia Jądrowa Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review ISSN 2083-442X 6 WIADOMOŚCI 10 KOSZT PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ 633053 Implementation of activities described in the Roadmap

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014. Janusz Sylwester. Zbigniew Kordylewski.

CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014. Janusz Sylwester. Zbigniew Kordylewski. CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN ZAKŁAD FIZYKI SŁOŃCA WROCŁAW RAPORT ZA ROK 2014 Janusz Sylwester Zbigniew Kordylewski Anetta Owczarek Opracowano na podstawie raportów indywidualnych Wrocław, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Jak badamy cząstki elementarne? 2010/11(z) Ewolucja Wszech'swiata czas,energia,temperatura Detekcja cząstek

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 3(3)/2013 PROBIERNICTWO Nowe stanowisko pomiarowe str. 41 Mila za milą... str. 47 EMPIR warsztaty

Bardziej szczegółowo

SETNY ZESZYT FOTONU! koleżanki i koledzy z Warszawy

SETNY ZESZYT FOTONU! koleżanki i koledzy z Warszawy SETNY ZESZYT FOTONU! Z okazji wydania jubileuszowego zeszytu 100 Koleżankom i Kolegom z Krakowa, a zwłaszcza niestrudzonej Naczelnej, Zosi Gołąb-Meyer, wyrazy szczerego podziwu i uznania oraz życzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków pod redakcją Krzysztofa Malarza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 18-20 listopada 2005 WSTĘP W dniach

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Program - NIDays 2014

Program - NIDays 2014 Program - NIDays 2014 Godz. Warszawa, 29.10.2014 8:30 9:00 10:15 Rejestracja Keynote I You and NI Are Creating The Internet of Things Paweł Hoerner de Roithberg Sala: Grand Ballroom CD Przerwa kawowa Ścieżka

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky

Optymalizacja rozproszonej bazy danych w eksperymencie Pi of the Sky UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH Michał Wójcik numer albumu : 46618 Informatyka i Ekonometria Optymalizacja rozproszonej bazy

Bardziej szczegółowo