Część pierwsza ROZPAD I UPADEK CESARSTWA BIZANTYŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część pierwsza ROZPAD I UPADEK CESARSTWA BIZANTYŃSKIEGO"

Transkrypt

1 3

2 SPIS TREŚ CI 567 Spis treści WSTĘP... 5 Część pierwsza ROZPAD I UPADEK CESARSTWA BIZANTYŃSKIEGO Rozdział pierwszy CZWARTA WYPRAWA KRZYŻOWA I NOWA ORGANIZACJA POLITYCZNA ( ) (Cécile Morrisson) Rozbicie cesarstwa i powstanie państw sukcesorów ( ) Rosnąca potęga cesarstwa nikejskiego ( ) Rozdział drugi RESTAURACJA CESARSTWA BIZANTYŃSKIEGO ( ) (Angeliki Laiou i Cécile Morrisson) Odbicie Konstantynopola Cesarstwo pod panowaniem trzech pierwszych Paleologów ( ).. 23 Stosunki z Genuą i Wenecją Panowanie Michała VIII Panowanie Andronika II i Andronika III Pierwsza wojna domowa: rywalizacja rodów ( ) Tymczasowa odbudowa za panowania Andronika III ( ) Rozdział trzeci OD ZAGROŻENIA SERBSKIEGO DO PODBICIA PRZEZ TURKÓW ( ) (Angeliki Laiou i Cécile Morrisson) Wielka wojna domowa Panowanie Jana VI Kantakuzena ( ) Rozbicie państwa i spory dynastyczne ( ) Panowanie Jana V ( ) Pierwsze lata panowania Manuela II ( ) Pierwsze oblężenie Konstantynopola ( ) i poszukiwanie pomocy na Zachodzie Okres pokoju ( ): ostatnie wytchnienie

3 568 SPIS TREŚ CI Polityka wewnętrzna i finansowa Manuela II Manuel II i Morea Dyplomacja: Bizancjum a Turcy Stosunki z zachodnią Europą Koniec okresu pokoju i rozsądku ( ). Ostatnie lata Manuela II.. 69 Jan VIII i Unia Kościołów ( ) Panowanie ostatniego cesarza i upadek Konstantynopola ( ) Epilog. Koniec świata bizantyńskiego Część druga STRUKTURY ŚWIATA EGEJSKIEGO Rozdział czwarty LUDNOŚĆ I ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY (Jacques Lefort) Skład ludności Rozwój demograficzny Gęstość zaludnienia i liczba ludności Utrzymywanie się rozwoju demograficznego (XIII wiek i pierwsza połowa XIV wieku) Zmniejszony wzrost demograficzny (druga połowa XIV wieku) Stopniowa zmiana trendu w XV wieku Rozdział piąty GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO WSI (Jacques Lefort) Warunki ogólne Produkcja Azja Mniejsza Tracja i Macedonia Tesalia i Epir Morea Organizacja produkcji Przychody i inwestycje Dezintegracja gospodarki rolnej Rozdział szósty GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO MIAST (Angeliki Laiou) Gospodarka miejska w okresie ekspansji Konstantynopol pod okupacją łacińską Cesarstwo nikejskie Epoka Paleologów Ogólny zarys gospodarki miast

4 SPIS TREŚ CI 569 Ewolucja popytu Ewolucja produkcji Handel na wielką skalę i zajmujący się nim kupcy Handel detaliczny i cechy Formy kredytów Formy inwestowania i inwestorzy Kobiety Kupcy Bankierzy i dostawcy usług Monembazja, miasto handlowe Wniosek Rozdział siódmy HANDEL MIĘDZYNARODOWY (Michel Balard) Kupcy zachodni Drogi, produkty i koniunktura Część trzecia CHARAKTERYSTYKA CESARSTWA GRECKIEGO Rozdział ósmy KONSTANTYNOPOL POD PANOWANIEM PALEOLOGÓW (Angeliki Laiou) Wygląd zewnętrzny miasta Zaludnienie i społeczeństwo Administracja miasta Konstantynopol a państwo Rozdział dziewiąty CESARZ, ADMINISTRACJA I KLASY RZĄDZĄCE (Cécile Morrisson) Ideał cesarstwa Legitymizacja cesarza i jego wstąpienie na tron: obwołanie i koronacja Sukcesja cesarska: rzeczywiste ustanowienie zasady dynastycznej Władza cesarska: administracja Nikea Administracja pod panowaniem Paleologów: personalizacja i decentralizacja Administracja prowincjonalna Apanaże Klasy rządzące, arystokracja

5 570 SPIS TREŚ CI Autonomia miast i korporacji miejskich Podatkowość: zasady, praktyka i krytyka Opodatkowanie ziemi Królewskie przywileje Podatki pośrednie Wielkość obciążeń podatkowych: pobór i wyłączenia Cesarski i kościelny wymiar sprawiedliwości Cesarski wymiar sprawiedliwości i instytucja sędziów generalnych. 173 Rola kościelnego wymiaru sprawiedliwości Wniosek: ograniczenia władzy cesarskiej Rozdział dziesiąty ARMIA, MARYNARKA I STOSUNKI ZEWNĘTRZNE (Cécile Morrisson) Armia i marynarka Armia i flota cesarstwa nikejskiego Armia lądowa Pronoia Marynarka Armia i flota pod panowaniem pierwszych Paleologów Flota Siły lądowe Stan osobowy i koszty jego utrzymania Pronoia Kompanie żołnierzy Uzbrojenie, umocnienia Armia w ostatnim stuleciu istnienia cesarstwa Konfiskaty ziem Rola miejskich milicji: służba w straży Dyplomacja Rozdział jedenasty PIENIĄDZ I FINANSE W ŚWIECIE BIZANTYŃSKIM ( ) (Cécile Morrisson) Koniec ery złota w Bizancjum Ogólny zarys systemu monetarnego Dewaluacja hyperpyrona Kryzys fi nansowy Przejście na srebro Organizacja bicia pieniądza Mennice bizantyńskie i bizantyńska tradycja Pozostałe mennice

6 SPIS TREŚ CI 571 Administrowanie pieniądzem i przejście ze sfery publicznej do prywatnej Bicie monet jako źródło dochodów. Znaki mennicze i mutacje Konsekwencje podziału na emisje pieniądza Pojawienie się mennic narodowych Mennice tradycji bizantyńskiej (pierwsza połowa XIII wieku): potwierdzenie tożsamości Stopniowe odchodzenie od modelu bizantyńskiego Kolonialne mennice Romanii Otwarty i zakrojony na szeroką skalę obieg pieniądza Płatności bezgotówkowe: sztabki i weksle Przenikanie monet zagranicznych Monety o niewielkiej wartości Przestrzenie obiegu Wnioski Rozdział dwunasty KOŚCIÓŁ (Marie-Hélène Congourdeau) Cesarz i patriarcha Nikea: obiektywne przymierze cesarstwa i Kościoła Okres panowania Paleologów Ciągłość modelu cesarskiego Wprowadzenie nowego modelu w życie W stronę emancypacji Kościoła Patriarcha i Kościół Ciągłość instytucji Patriarchat i archontowie patriarchatu Synod Diecezje Monastery Rozwój Monachizacja patriarchatu Reforma patriarchatu Problemy powstające w wyniku kryzysu cesarstwa Stosunki z Kościołem łacińskim Wyzwanie związane z powstawaniem równoległych hierarchii łacińskich 242 Polemika Tematy sporów Strony konfl iktu Starania o doprowadzenie do unii i ich niepowodzenie W okresie cesarstwa nikejskiego Sobór lyoński Od Lyonu do Florencji Sobór fl orencki i jego konsekwencje

7 572 SPIS TREŚ CI Rozdział trzynasty ARCHITEKTURA I DZIEŁA SZTUKI: SZTUKA W PRZESTRZENI KULTURALNEJ BIZANCJUM (Ivana Jectić i Jean-Michel Spieser) Wprowadzenie Architektura i malarstwo monumentalne Architektura Malarstwo ścienne Inne gałęzie twórczości artystycznej Rękopisy iluminowane Przedmioty liturgiczne i ikony Bizancjum i jego sąsiedzi Wnioski Rozdział czternasty ŻYCIE UMYSŁOWE (Brigitte Mondrain) Nauczanie Książki i czytelnicy Kim są intelektualiści? Korespondencja Literatura w języku miejscowym Odczytywanie i wydawanie tekstów starożytnych filologia Powstawanie korpusów i encyklopedii Literatura naukowa Medycyna Przedmioty z zakresu quadrivium: arytmetyka, geometria, muzyka i astronomia Rola tłumaczy teksty teologiczne Rozdział piętnasty ŻYCIE RELIGIJNE (Marie-Hélène Congourdeau) Prawosławie i odstępstwa od niego Obrona prawosławia Pokusy sekciarskie Schizma arsenicka Bogomiłowie Żydzi i muzułmanie Żydzi Muzułmanie Humanizm i hezychazm Podwójne oblicze odnowy

8 SPIS TREŚ CI 573 Renesans humanistyczny Renesans duchowy Kryzys hezychastyczny Etapy kryzysu Stawki sporu Strony sporu Sytuacja po zwycięstwie palamitów Kościół palamicki Przemiany zachodzące w humanizmie bizantyńskim Kryzys świadomości bizantyńskiej Nieszczęścia dotykające Bizantyńczyków Katastrofy naturalne Upadek cesarstwa Symptomy kryzysu Demoralizacja Porzucenie wiary chrześcijańskiej Koniec świata Reakcja Kościoła Represje Kaznodziejstwo Nowe paradygmaty Część czwarta LOKALNE OŚRODKI WŁADZY Rozdział szesnasty DESPOTAT EPIRU I CESARSTWO TESALONIKI (Cécile Morrisson) Od Epiru do Cesarstwa Tesaloniki: wzlot i upadek dukasów ( ). 345 Despotat Epiru (1230/ ) między Bizancjum a Italią Epir w rękach Bizantyńczyków, a potem Serbów ( ) Epir w rękach Italczyków i ponowne zjednoczenie despotatu ( ). 350 Podbój turecki ( ) Status i administracja Gospodarka i społeczeństwo Rozdział siedemnasty SERBIA: WŁADZA I ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO (L.J. Maksimovic) Władza Rozkwit Niezależność

9 574 SPIS TREŚ CI Apogeum władzy królewskiej Cesarstwo Schyłek i wygaśnięcie Organizacja społeczna Rozdział osiemnasty BUŁGARIA (Iwan Božilov) Restauracja cesarstwa bułgarskiego Iwan II Asen: car Bułgarów i Greków Epoka wojen domowych Schyłek Rozdział dziewiętnasty CESARSTWO TRAPEZUNTU (Sergei Karpov) Po upadku Konstantynopola Rolnictwo Handel Administracja Sąsiedzi Trapezuntu Kościół Stosunki z Kościołem łacińskim Koniec cesarstwa Trapezuntu Życie umysłowe Rozdział dwudziesty TURECKA AZJA MNIEJSZA (Elisabeth A. Zachariadou) Zajęcie Azji Mniejszej przez Turków Osobliwości składu ludności i ich konsekwencje Anatolia seldżucka Intermedium mongolskie Azja Mniejsza pod panowaniem emiratów Anatolia Osmanów Rozdział dwudziesty pierwszy POSIADŁOŚCI ŁACINNIKÓW W BIZANCJUM (Michel Balard) Bizancjum i zachodnioeuropejskie miasta handlowe Od 1261 roku do wojny pod Curzolą ( ) Od wojny pod Curzolą do 1355 roku Ostatnie stulecie Bizancjum ( )

10 SPIS TREŚ CI 575 Zachodnie kolonie w cesarstwie bizantyńskim Administracja zachodnich faktorii w Romanii grecko-łacińskiej Wnioski WNIOSKI DYNASTIA PALEOLOGÓW WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE GŁÓWNE POMOCE WARSZTATOWE SŁOWNIK CESARZE PATRIARCHOWIE INDEKS SPIS MAP

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION WOLNYCH OBYWATELI ŻYŁO W POLSCE W 16OO ROKU Iwo Cyprian Pogonowski Hippocrene Books, Inc. New York, 2010 PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

- zna postać Jana Husa,

- zna postać Jana Husa, Temat Lekcji Główne zagadnienia 1. Kryzys wieków XIV i XV 1.Niewola awiniońska 2. Wielkie herezje Osłabienie cesarstwa 3.Wojna stuletnia 4. Czarna śmierć 2. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Wojciech Morawski KRONIKA KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Wydawnictwo TRIO Warszawa 2003 Opracowanie graficzne Zenon Porada Copyright by Wojciech Morawski and Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003 ISBN 83-88542-64-8

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE

WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE KATEDRA ITALIANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI Halina Manikowska WŁOCHY WCZESNONOWOśYTNE Skrypt dla studentów Italianistyki WARSZAWA 2009 CZĘŚĆ I PANORAMA POLITYCZNA WŁOCH OD KOŃCA XV DO POŁOWY XVIII W.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) - samodzielnie formułuje opinie i wnioski - rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Ikona i jej obecność na rynku sztuki

Ikona i jej obecność na rynku sztuki Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STUDIA PODYPLOMOWE RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW Anna Dominika Myszkal Ikona i jej obecność na rynku sztuki PRACĘ PRZYGOTOWANO

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII PIENIĄDZA POWSZECHNEJ I BANKOWOŚCI

ZARYS HISTORII PIENIĄDZA POWSZECHNEJ I BANKOWOŚCI ZARYS POWSZECHNEJ HISTORII PIENIĄDZA I BANKOWOŚCI Mojej żonie Annie moi Wojciech Morawski HORIZON Na miejscu ZARYS POWSZECHNEJ HISTORII PIENIĄDZA I BANKOWOŚCI W ydaw nictw o TRIO W arszawa 2002 Bibl. U

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26 HISTORIA Spis treści 1 starożytny Egipt 2 starożytna Mezopotamia 3 Indie 3 starożytne Chiny 4 starożytny Izrael 4 starożytna Persja 4 starożytna Grecja 7 Rzym 9 Arabia 10 Bizancjum 10 Początki średniowiecza

Bardziej szczegółowo

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające.

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające. WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE Cywilizacja poziom rozwoju dużej grupy ludzi, czyli wybitne osiągnięcia ludzi w dziedzinie kultury duchowej (np. religii), materialnej (np. wynalazki) oraz organizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTA GÓRA ATHOS W KULTURZE EUROPY EUROPA W KULTURZE ATHOSU

ŚWIĘTA GÓRA ATHOS W KULTURZE EUROPY EUROPA W KULTURZE ATHOSU Collegium Europaeum Gnesnense Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu ŚWIĘTA GÓRA ATHOS W KULTURZE EUROPY EUROPA W KULTURZE ATHOSU Praca zbiorowa pod redakcją Marzanny Kuczyńskiej

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327

Spis treści. Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 GOSPODARKA 203 KULTURA 245 POŚRÓD NARODÓW ŚWIATA 327 Spis treści Historia 5 PAŃSTWO 67 KRAJ 93 LUDZIE 123 ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA 147 EDUKACJA 165 ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS NAUKA I TECHNOLOGIA 185 AMBASADA IZRAELA W WARSZAWIE GOSPODARKA 203 KULTURA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA

MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA 1 (40) 2013 Uczelnia Łazarskiego RADA PROGRAMOWA / PROGRAM BOARD Wojciech Bieńkowski, Andrzej Chodubski, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Bogna Gawrońska-Nowak,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 3/2013 (20) Poznań 2013 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE BITWY JAROSŁAW WOJTCZAK NASEBY 1645

HISTORYCZNE BITWY JAROSŁAW WOJTCZAK NASEBY 1645 HISTORYCZNE BITWY JAROSŁAW WOJTCZAK NASEBY 1645 Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2000 WSTĘP W 1603 r. zmarła bezpotomnie królowa angielska Elżbieta I. Jej śmierć zakończyła pomyślne dla Anglii rządy dynastii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie gospodarką Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie oświatą Edukacja społeczna NUMER 97 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU)

PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Marta Pachocka PROBLEM MOCARSTWOWOŚCI FRANCJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM (DO 1945 ROKU) Na początku XXI wieku Francja dysponuje odpowiednim potencjałem geograficznym, geopolitycznym, demograficznym, gospodarczym,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKO-WILEŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE

KRAKOWSKO-WILEŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE KRAKOWSKO-WILEŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE SERIA POŚWIĘCONA STAROŻYTNOŚCIOM SŁOWIAŃSKIM Jan Stradomski Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY Mateusz Cyrzan Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Numer albumu: 197826 PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE

Bardziej szczegółowo