Anna Zięba ROZWÓJ INDYJSKIEGO SEKTORA USŁUG OUTSOURCINGOWYCH. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Zięba ROZWÓJ INDYJSKIEGO SEKTORA USŁUG OUTSOURCINGOWYCH. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Anna Zięba Koło Naukowe Handlu Zagranicznego Cargo ROZWÓJ INDYJSKIEGO SEKTORA USŁUG OUTSOURCINGOWYCH Wprowadzenie Indie po długim, trwającym od roku 1947 aż do lat dziewięćdziesiątych, okresie zamknięcia na inwestycje z zewnątrz (co związane było głównie z uporządkowaniem chaosu postkolonialnego) coraz bardziej liberalizują swoją gospodarkę, otwierają się na inwestycje zagraniczne, stając się jednym z liderów światowego wzrostu i silnym graczem na arenie międzynarodowej. Początek gwałtownego rozwoju tego państwa azjatyckiego zbiegł się w czasie z uruchomieniem Internetu oraz wejściem w życie Układu Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami GATS. Spowodowało to niezwykle gwałtowny rozwój sfery usług, świadczonych przez rzesze wykształconych hinduskich pracowników. Chętnie skorzystały z tego międzynarodowe korporacje, przenosząc tu część swoich działów. Wykorzystywanie przez firmy zagraniczne hinduskich zasobów oraz zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom hinduskim procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa prowadzi w nich do ogromnych oszczędności, co oznacza większą efektywność niż w przypadku realizowania ich we własnym zakresie. Bardzo szybko Indie stały się niezwykle popularnym krajem wśród międzynarodowych korporacji. W 2005 roku Indie kontrolowały 44% światowego rynku outsourcingu w zakresie oprogramowania i usług typu back-office, uzyskując przychody sięgające 17,2 miliardów dolarów. 80 procent największych na świecie firm korzysta z indyjskich usług outsourcingowych. A prognozy mówią o 581

2 50 miliardach przychodów z outsourcingu dla firm hinduskich w 2010 roku, co ma stanowić dwie trzecie przychodów globalnych w tej dziedzinie. 1 Celem niniejszego artykułu jest próba oceny szans i zagrożeń, przed którymi stoją Indie w dążeniu do utrzymania pozycji lidera w usługach outsourcingowych. Na podstawie danych z poprzednich lat i analizy obecnej sytuacji makroekonomicznej tego niezwykle dynamicznie rozwijającego się państwa spróbuję wskazać na ogromny potencjał, jaki w nim drzemie oraz tendencje na świecie, które determinują w dużym stopniu jego dalszy rozwój. Indie - kraj skrajności i doskonała lokalizacja dla outsourcingu usług Indie nie poddają się uogólnieniom. Obecnie liczba jego mieszkańców wynosi ponad miliard mieszkańców, co daje im drugą pozycję na świecie, jednak wszelkie opracowania przewidują, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia prześcigną one Chiny i staną się najludniejszym krajem globu. Jednocześnie pozostają one krajem Trzeciego Świata - większość mieszkańców żyje w warunkach rozpaczliwej nędzy; dochód per capita to jedynie 460 dolarów, co stanowi zaledwie 59% dochodu per capita Chin, a jedna trzecia ludności zmuszona jest egzystować za jednego dolara dziennie. Tylko 60% domów ma dostęp do elektryczności, a nawet w nich częste są przerwy w dostawie prądu. Według danych indyjskich instytucji, ponad 25% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Ostatnie zamachy terrorystyczne pokazują też, jak napięte są stosunki pomiędzy wyznawcami hinduizmu i muzułmanami, stanowiącymi 14% ludności kraju w każdym momencie istnieje groźba wybuchu nowych zamieszek, a ryzyko wojny z sąsiednim Pakistanem jest w ostatnich latach nadal wszechobecne. Jak wobec tego kształtuje się sytuacja ekonomiczna Indii? Gospodarka tego kraju do lat dziewięćdziesiątych była gospodarką quasi-socjalistyczną z dużym udziałem państwa i jego ścisłą kontrolą nad sektorem prywatnym. W 1991 roku podjęto próby liberalnych reform, mających na celu modernizację indyjskiej gospodarki. Zmniejszono kontrolę państwa nad sektorem prywatnym, sprywatyzowano także wiele przedsiębiorstw państwowych, w efekcie czego Indie otwarły się na świat a gospodarka rozwija się od tamtego czasu niezwykle dynamicznie, w tempie ok. 8% rocznie. W 2006 roku Indie zajmowały czwarte miejsce po gospodarkach USA, Chin i Japonii. Bardzo gwałtownie zaczęła rozwijać się krajowa przedsiębiorczość, ale bardziej istotne jest to, że nowa, liberalna polityka rządu umożliwiła zagranicznym przedsiębiorstwom podjęcie tu inwestycji na szeroką skalę. 1 Indyjski rynek usług outsourcingowych, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi, New Delhi 2006, s.1, 582

3 Tabela 1. Wskaźniki rozwoju gospodarczego w 2005 r. Kraj Populacja w mln Grupa wiekowa w % PKB w mld USD PKB średni wzrost w % w latach PNB per capita wg ppp w USD Oczekiwana długość życia w latach mężczyźni kobiety Wartość dodana w % PKB rolnictwo przemysł usługi Bilans handlowy towarów i usług w % PKB USA , , Niemcy 82 60, , Japonia , , Chiny , , Indie , , Polska 38 66, , Rosja , , Ukraina 47 64,2 82 8, Świat , , Źródło: M. Mierzwa, Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Ze względu na możliwość znacznej obniżki kosztów bardzo szybko utworzyły tu swoje centra takie firmy jak British Airways, GE Capital czy American Express, a za nimi także inne duże koncerny. Początkowo, w celu zminimalizowania ryzyka spowodowanego wydzieleniem na zewnątrz procesów oraz w celu uniknięcia publicznej krytyki, zakładano tu jedynie spółki-córki zamiast zlecania firmom indyjskim wykonywania zadań. Poza tym tak naprawdę wtedy jeszcze niewielu usługodawców indyjskich posiadało zarówno wystarczającą wiedzę na temat procesów biznesowych w dużych koncernach, jak i zaplecze techniczne i finansowe umożliwiające świadczenie takich usług na własną rękę. Bardzo szybko zalety przenoszenia części działalności do Indii dostrzegły także mniejsze przedsiębiorstwa zagraniczne skuszone znacznymi oszczędnościami, jakie uzyskali ich koledzy z wielkich korporacji, również rozpoczęły stopniowo przenosić tu swoją aktywność. 2 Tendencje rozwojowe sektora usług outsourcingowych na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia Stopniowo firmy zagraniczne zaczęły darzyć zaufaniem indyjskich pracowników, a w miarę rozwoju rynku indyjscy przedsiębiorcy pozyskali niezbędne do 2 Indyjski rynek usług outsourcingowych, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi, New Delhi 2006, s.3, 583

4 utworzenia własnych firm źródła finansowania i know-how. Obok spółek córek zagranicznych koncernów zaczęły więc powstawać rodzime firmy, świadczące usługi z zakresu tzw. Business Process Outsourcing (BPO), obejmujące usługi typu back office (telemarketing, call center, wprowadzanie danych) a także front office, czyli obsługę klienta, szkolenia, rekrutację pracowników. Prawdziwy boom w tym sektorze miał miejsce w 2000 roku, kiedy nowe indyjskie firmy, specjalizujące się wyłącznie w usługach call center, zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu, będąc konkurencją dla firm, w których takie usługi były jedynie częścią oferty. Wg stowarzyszenia NASSCOM w 2004 roku indyjskie firmy na rynku usług BPO uzyskały przychody rzędu 800 mln dolarów, co stanowiło prawie 25 % ogółu przychodów na rynku indyjskim (resztę wypracowały firmy zagraniczne). Na początku usługi związane z kontaktem z klientem były najpopularniejszym kierunkiem rozwoju, w dalszym ciągu jest to dominująca sfera w usługach BPO (prawie trzy czwarte wszystkich usług BPO stanowi właśnie funkcja obsługi klienta). Z upływem czasu ewoluowały kanały, poprzez które pracownik call center kontaktował się z klientem od tradycyjnego połączenia telefonicznego aż do połączenia z użyciem Internetu. Także z upływem czasu nastąpiła weryfikacja świadczonych usług wiele przedsiębiorstw upadło na skutek przejścia klientów do firm świadczących usługi o lepszej jakości, wiele tez zostało przejętych przez największych graczy na rynku, na przykład Spectramind czy vcustomer. Bardzo szybko rozwijał się też segment BPO związany z finansami i księgowością firmom indyjskim przekazywane były zadania związane z fakturowaniem, zarządzaniem wierzytelnościami, prowadzeniem księgowości finansowej, zarządzaniem długiem, przetwarzaniem czeków czy usługi związane z kartami kredytowymi/debetowymi, a więc czynnościami powtarzalnymi i czasochłonnymi. W ten sposób zagraniczne przedsiębiorstwa zyskują czas i mogą skupić się na ważniejszych elementach zarządzania. PriceWaterhouseCoopers donosi, że Indie są najpopularniejszym krajem, do którego amerykańskie firmy przenoszą realizację działań z tej sfery. Przewidywania analityków mówią, że w 2010 r. indyjscy usługodawcy przejmą obsługę 80% globalnego rynku. Istotną rolę odgrywa także obsługa służby zdrowia firm brytyjskich i amerykańskich. W 2005 r. wartość tych usług na rynku indyjskim wyniosła ok. 800 mln dolarów, a obejmowała m.in. 3 : - fakturowanie (połączenie rekordu pacjenta z kodami diagnostycznymi i leczenia oraz tabelą opłat) - kodowanie (przypisywanie kodów diagnostycznych i kodów leczenia wykonywanym procesom medycznym) - przetwarzanie formularzy, skanowanie odręcznie sporządzonych dokumentów - zarządzanie dokumentami. 3 Indyjski rynek usług, s

5 Przenoszenie zadań z zakresu czynności biurowych, administracyjnych, marketingowych, finansowych do Indii przyniosło firmom zagranicznym obniżkę kosztów nawet o 40%. Jednak zaczęto dostrzegać, że można także odnieść korzyści w obszarach związanych z wykorzystaniem wykształconej siły roboczej posiadającej specjalistyczne umiejętności. W ten sposób obok sektora BPO dynamicznie zaczął się rozwijać sektor KPO (Knowledge Process Outsourcing), w ramach którego firmom indyjskim zlecano wykonanie zaawansowanych usług, wśród których prym wiodą te związane z programowaniem i usługami informatycznymi, ale istotną rolę odgrywają też procesy prawne, patenty, zarządzanie wiedzą, rozwój aplikacji, badania naukowe i analizy biznesowe, badania rynku, badanie kliniczne. Konfederacja Przemysłu Indyjskiego prognozuje, że w 2010 roku rynek usług KPO będzie miał wartość 17 mld dolarów. Roczny wzrost do tego momentu wynosić będzie ok. 46%. Początki, podobnie jak w przypadku sektora BPO, wiążą się z zakładaniem spółek córek przez koncerny z Zachodu. Jednak wzrost popytu na usługi informatyczne w 2000 roku spowodował konieczność przerzucenia zadań na indyjskich podwykonawców. Bardzo szybki wybiły się rodzime spółki takie jak Tata Consultancy Services czy Wapro Technologies, które z czasem wyparły z rynku swoich zagranicznych konkurentów. Największe firmy hinduskie świadczące usługi IT Satyam Computer Services 0,8 HCL Technologies 1,3 Infosysy Technologies Wipro Technologies 2 2,1 Tata Consultancy Services 2,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Wykres 1. Źródło: Hinduskie IT znad Wisły, Rzeczpospolita ( r.) przychody (w mld USD) Obecnie Hindusi wyręczają amerykańskich kolegów praktycznie we wszystkim. Gdy oni bowiem śpią, w Indiach miliony pracowników pracują nad opracowaniem najświeższych sprawozdań finansowych, przygotowują raporty na następny dzień i rozliczenia podatkowe. Do tej pory indyjscy inżynierowie opracowali tysiące patentów, specjaliści z branży twierdzą, że około 40-50% całego oprogramowania, 585

6 chipów i e-commerce, jakie wchodzą obecnie na rynek powstało dzięki pracy indyjskich zespołów R&D. Ten trend jest niezwykle pozytywny dla gospodarki indyjskiej, ale jego skutki dotkliwie odczuwają Amerykanie w Stanach Zjednoczonych w zatrważającym tempie rośnie bezrobocie w sektorze technologii i usług IT. Według niektórych badań w Bangalore, będącym siedzibą oddziałów Texas Instruments Inc., Intel Inc. oraz wielu innych firm świadczących usługi z branży IT, pracuje więcej inżynierów niż w Dolinie Silikonowej. Szczególnie interesującym jest fakt, że w ostatnich latach hinduscy naukowcy zaczęli powracać do kraju, widząc możliwości zrobienia kariery u siebie, w domu. Co najmniej jedna trzecia zadań z obszaru IT development dużych amerykańskich firm jest zlecana firmom zagranicznym, w większości są to właśnie firmy indyjskie. Pomimo protestów związków zawodowych rząd amerykański kontynuuje politykę wykorzystywania indyjskiej siły roboczej we wszystkich obszarach gospodarki. 4 Szacunki przewidują, że w ciągu liczba osób, które straciły pracę w branży IT wyniesie aż 3,4 mln. * dane szacunkowe Lata Tabela 2. Eksport usług informatycznych w Indiach Eksport usług informatycznych [mln USD] * Źródło: opracowanie własne na podstawie Report on Currency and Finance: , Reserve Bank of India oraz Hinduskie IT znad Wisły, Rzeczpospolita, wyd. 174 z r. Drugim po IT obszarem, w którym widać dominację Indii w sektorze usług KPO jest sektor R&D. Świadczy o ty liczba powstałych tam centrów badawczorozwojowych. Microsoft ma tutaj jeden z dwóch ośrodków badawczo-rozwojowych poza USA i w ciągu dziesięciu lat swojej działalności zwiększył zatrudnienie z dwudziestu do prawie tysiąca pracowników, a tylko w 2004 roku uzyskał 40 patentów. Badania w zakresie farmaceutyki są przeprowadzane w Indiach na zlecenie 4 Why India?, REACH Technologies, 586

7 największych firm farmaceutycznych rynku światowego. Także usługi medyczne i prawnicze zyskały popularność wśród zagranicznych przedsiębiorstw. To tutaj opracowuje się kontrakty dla firm transnarodowych, czy dokumenty sądowe dla koncernów biorących udział w procesach sądowych. Indyjscy usługodawcy składają patenty, gdyż koszty takich usług w Stanach Zjednoczonych są znacznie większe. Brytyjskie szpitale natomiast zlecają indyjskim laboratoriom wykonanie testów onkologicznych, HIV czy opracowanie kodu genetycznego. Szacuje się, że 15% - 40% brytyjskiego rynku w tym obszarze przejmują firmy zlokalizowane w Indiach. Wyraźnie więc widać, że dla zagranicznych zleceniodawców coraz większe znaczenie ma jakość oferowanych usług, a nie tylko redukcja kosztów. 5 Dlaczego Indie? Powody, dla których Indie osiągnęły tak duży sukces na arenie międzynarodowej i w dalszym ciągu zwiększają swoją przewagę nad innymi państwami, najłatwiej jest zrozumieć dokonując porównania tego państwa z innym gigantem Chinami. W wydanej w 2007 roku publikacji IT and the East autorzy zwracają uwagę, że znaczenie tych dwóch krajów rośnie w zatrważającym tempie i w ciągu najbliższych kliku lat region ten stanie się jednym z najważniejszych ośrodków technologicznych na świecie. Póki co Chiny zdecydowanie wygrywają zarówno na polu tempa rozwoju gospodarczego, wielkości eksportu, jak i pozyskiwanych inwestycji zagranicznych. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że Chiny wystartowały o wiele wcześniej bo już od 1979 roku, kiedy ruszyły reformy Deng Xiaopinga. Indie przyłączyły się wyścigu ponad dziesięć lat później, w roku Zasadniczą cechą, różniącą oba te państwa, jest to, iż Chiny bazują na produkcji, natomiast Indie na usługach. Co za tym idzie, gospodarka Indii i tempo jej rozwoju jest w ocenie ekspertów dużo bardziej zrównoważona w porównaniu z chińską. Jest też mniej uzależniona od eksportu i zagranicznych inwestycji. Opublikowane dane wskazują, że gospodarkę Indii napędza rynek wewnętrzny (w 65%) podczas gdy w Chinach odpowiada on tylko za 42% PKB. Szczegółowe analizy wskazują, że Indie wykorzystują kapitał inwestycyjny wydajniej, a przy tym nie są w takim stopniu uzależnione od koniunktury na światowych rynkach i stwarzają bardziej obiecujące perspektywy dla przyszłych inwestycji. 6 Tak naprawdę można wysnuć tezę, że Indie SA pierwszym krajem, który osiągnął sukces praktycznie 5 Indyjski rynek usług, s Magdalena A. Kolka, Henryk S. Tuszyński, Indie przyszły gigant gospodarki światowej, ( r.) 587

8 wyłącznie dzięki intelektowi jego pracowników, a nie dzięki sile ich mięśni czy zasobom naturalnym. Zagraniczni zleceniodawcy doceniają hinduskich pracowników zgodnie twierdząc, że są oni dobrze wykształceni, pracowici, bardzo dobrze znają język angielski. O ile starsze pokolenia nie mogą poszczycić się tyloma wykształconymi pracownikami, o tyle te młodsze zdobywają teraz szczyty - od początku reform rząd postawił na edukację. Według niektórych ekspertów Indie zajmują drugie miejsce na świecie pod względem kapitału intelektualnego. Nic dziwnego, skoro ponad 150 uniwersytetów i tysiące innych uczelni wyższych opuszcza co roku ponad 3 miliony absolwentów (w tym 300 tysięcy inżynierów i 150 tysięcy informatyków). Prognozy mówią, że w 2010 roku liczba ta wzrośnie do ok. 6 milionów. Kraj/region Kraje wysoko rozwinięte Tabela 3. Ewolucja siły roboczej w latach Siła robocza (mln) 2001 r r. Zmiana roczna % Niewykwalifikowana siła robocza (mln) 2001 r r. Zmiana roczna % Wykwalifikowana siła robocza (mln) 2001 r r. Zmiana roczna % , , ,60 Chiny , , ,72 Indie , , ,1 Świat , , ,37 Źródło: Global economic prospects 2007, International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, Washington DC (2007). W szkolnictwie indyjskim bardzo duży nacisk kładziony jest na matematykę i inne nauki ścisłe. Język angielski, który w Indiach jest drugim językiem urzędowym, to także doceniana cecha absolwentów. Ostatecznie indyjscy programiści są uważani za jednych z najlepszych na świecie. Najlepszymi placówkami oświatowymi, kształcącymi przyszłą kadrę dla branży IT są indyjskie instytuty technologii informatycznej (IIT). Jest ich w Indiach siedem i ukończenie teki uczelni zapewnia absolwentowi świetlaną przyszłość w najlepszych firmach indyjskich. Aby zostać studentem jednej z takich uczelni należy zdać Joint Entrance Examination, uważany za jednej z najtrudniejszych egzaminów na świecie. 7 W państwie pretendującym do miana najludniejszego państwa świata jest spośród kogo wybierać. W ciągu najbliższych 10 lat prawie połowa jego mieszkańców będzie pomiędzy 15 a 59 rokiem życia, podczas gdy populacja w wieku produkcyjnym w Stanach Zjednoczonych i Chinach będzie maleć. Ogromne znaczenie w rozwoju Indii ma polityka rządu, który szeregiem liberalnych reform wspiera integrację państwa z gospodarką światową. Oprócz stworzenia specjalnych Stref Ekonomicznych, zachęcających zagraniczne firmy do inwestowania na indyjskim rynku (na mocy postanowień Banku Rezerw bizy mogą 7 W. Hirn, Angriff aus Asien, S. Fischer Verlag, Frankfurt Am Main 2007, s

9 być podejmowane przez zagraniczne ciała nadzorcze oraz grupy NRI Non-Resident Indians) fundamentalne znaczenie miały reformy w zakresie usług telekomunikacyjnych. Nowa Polityka Telekomunikacyjna zniosła monopol DOT na świadczenie usług telekomunikacyjnych i umożliwiła wejście na rynek prywatnym przedsiębiorcom. 8 Kraj Tabela 4. Trendy demograficzne w latach Populacja (mln) 2005 r r. Gr. wiekowa (%) Gr. wiekowa (%) Populacja (mln) USA 298,2 62,5 16, ,3 26,4 Niemcy 82,7 60,6 25,1 78,8 50,1 35,0 Japonia 128,1 59,7 26,3 112,2 44,9 41,7 Chiny 1315,8 67,7 10,9 1392,3 53,3 31,0 Indie 1103,4 60,0 7,9 1592,7 61,0 20,7 Polska 38,2 66,8 16,8 31,9 48,9 37,9 Rosja 143,2 67,6 17,1 111,8 52,3 31,1 Ukraina 46,5 64,2 20,9 26,4 48,1 38,7 Świat 6464,8 61,4 10,4 9075,9 58,1 21,7 Źródło: World Population Prospects: The 2004 revision. Highlights, United Nations, New York Położenie geograficzne ma może mniejsze znaczenie, ale 12-godzinna różnica w czasie pomiędzy Indiami i Stanami Zjednoczonymi powoduje, że dane wysłane po zakończonym właśnie w Ameryce dniu pracy zostaną opracowane i odesłane tuż przed rozpoczęciem nowego dnia to zdecydowanie zachęca zagraniczne firmy do korzystania z usług indyjskich usługodawców sektora BPO. Podsumowanie Indie posiadają niezwykle dużą przewagę nad innymi państwami w sektorze usług outsourcingowych. Stoi przed nimi wyzwanie jej utrzymania. Aby to osiągnąć muszą stawić czoła wielu problemom, które wyraźnie dają o sobie znać. Mimo tak wielu absolwentów coraz większą uwagę zwraca się na jakość świadczonych usług szczególnie w sferze KPO/IT. Aby zaspokoić tak szybko rosnący popyt, uniwersytety będą musiały poprawić jakość kształcenia, gdyż już obecnie widać, iż zaczyna brakować pracowników z najwyższymi kwalifikacjami. Sporym problemem jest znajomość języków obcych. Obecnie rynek zleceniodawców ogra- 8 Why India?, REACH Technologies, 589

10 nicza się przez to głównie do USA i Wielkiej Brytanii. Dramatyczny jest stan infrastruktury. Bardzo niepokojąca jest sytuacja w urzędach szerzy się korupcja, biurokracja jest także dużym ograniczeniem. Można więc wyciągnąć istotne wnioski dla Polski. Problemy z niedoborem pracowników na rynku (zwiększającym się dodatkowo z powodu ich odpływu za granicę) powodują wzrost płac, a więc zmniejszenie konkurencyjności względem innych ośrodków. Jeśli do tego dołożymy brak znajomości języków obcych rynek europejski będzie otwarty dla krajów takich jak Polska czy Słowacja. 9 Należy wykorzystać ta szansę, kładąc w szkołach większy nacisk na przedmioty ścisłe i języki obce, gdyż widać już zainteresowanie indyjskich firm tym obszarem w Krakowie działa już centrum HCL Technologies i Tata Consultancy Services, ale także w innych miastach rozpoczynają działalność hinduskie firmy. LITERATURA 1. Global economic prospects 2007, International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, Washington DC Gwiazda A., Kubicka J., Rynki Zagraniczne, Outsourcing Magazine ( r.). 3. Hinduskie IT znad Wisły, Rzeczpospolita, ( r.). 4. Hirn W., Angriff aus Asien, S. Fischer Verlag, Frankfurt Am Main Indyjski rynek usług outsourcingowych, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi, ( r.). 6. Kolka M., Tuszyński H., Indie przyszły gigant gospodarki światowej, ( r.). 7. Mierzwa M., Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Report on Currency and Finance: , Reserve Bank of India 9. Why India?, REACH Technologies, 10. World Population Prospects: The 2004 revision. Highlights, United Nations, New York 2005 SUMMARY Development of outsourcing services sector in India If India can turn into a fast-growth economy, it will be the first developing nation that used its brainpower, not natural resources or the raw muscle of factory labor, as the catalyst. The outsourcing industry has been growing rapidly. Nearly 75% of US and European multinational companies now use outsourcing or shared services to support their financial functions. The aim of this article is to show, that India can be an still a perfect offshore destination due to a variety of advantages it has over other countries. 9 A. Gwiazda, J. Kubicka, Rynki Zagraniczne, Outsourcing Magazine ( ) 590

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Indie spod znaku liberalizacji, prywatyzacji, globalizacji

Indie spod znaku liberalizacji, prywatyzacji, globalizacji Indie spod znaku liberalizacji, prywatyzacji, globalizacji 10.09.2007, Barbara Liberska Indie spod znaku liberalizacji, prywatyzacji, globalizacji W ostatnich latach prawie czterokrotnie wzrosła w Indiach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma News Flash Październik, 2015 Outsourcing widziany innymi oczyma Outsourcing widziany innymi oczyma Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać Z off-line do on-line do hybrydy Jak wygrać 1 Ile razy się to Wam przydarzyło? Wszyscy chcemy tego samego 2 SKLEP INTERNETOWY TEORIA: OSTATNIĄ PRZEWAGĄ HANDLU TRADYCYJNEGO JEST CZAS PERCEPCJA KLIENTA SKLEP

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32

Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 Gorący kontynent 2015-06-09 10:02:32 2 Afryka to najbiedniejszy kontynent, ale Bank Światowy oczekuje, że większość tamtejszych krajów osiągnie do 2025 r. status państw o średnim dochodzie definiowanym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Definicja przedsiębiorczości a jej pomiar Czy skupić się na ambitnym

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Branża BPO/SSC w województwie pomorskim

Branża BPO/SSC w województwie pomorskim Branża BPO/SSC w województwie pomorskim Gdańsk, 7.03.2013 The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund BEST CITY OF THE YEAR 2012 Centra usługowe Centra

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Dr hab. Piotr Niedzielski, Prof. US ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Szczecin 18 listopad 2011r. Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niŝ nasi

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm Internet Wszechrzeczy 10 najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego przez firmę Cisco Wskaźnik wartości Internetu Wszechrzeczy z udziałem 7500 osób podejmujących decyzje z 12 krajów Joseph Bradley

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Zagraniczne inwestycje polskich firm w 2012 roku mogą być warte około 5 mld euro, czyli

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup Trendy HR w sektorze BPO/SSC Wyniki badania ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Sytuacja branży BPO/SSC na polskim rynku Prezentacja wyników badania o o o o Ocena sytuacji na rynku

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ONTARIO 2015 - BUDŻET ONTARIO

ROZBUDOWA ONTARIO 2015 - BUDŻET ONTARIO ROZBUDOWA ONTARIO 2015 - BUDŻET ONTARIO BUDŻET NA 2015: ROZBUDOWA ONTARIO Ontario ma czteroczęściowy plan, którego celem jest zapewnienie, że prowincja jest najlepszym miejscem do życia, od dzieciństwa

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers Polska - jako lokalizacja dla Centrów w Usług Wspólnych Poland as the destination for Shared Service Centers 29 maja 2009 Agenda Dlaczego inwestorzy są obecnie zainteresowani budową centrów usług wspólnych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo