rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta"

Transkrypt

1 Założenia rozwoju urbanistycznego Warszawy Tomasz Zemła Zastępca Naczelnego Architekta Miasta

2 Stan istniejący - ludność Gęstość zaludnienia w 2002 Średnie tempo przyrostu/ubytku w latach Warszawa liczy ok osób Średnia gęstog stość zaludnienia os/km2 Zróżnicowanie zaludnienia waha się od os/km2 (Ochota do 378 os/km2 (Wilanów) Średnie tempo przyrostu ludności jest zróżnicowane - największy przyrost nastąpi pił w dzielnicach zewnętrznych: Ursynów,, Wilanów, Wawer, Białołę łęka,, Ursus, - w dzielnicach śródmiejskich nastąpi pił ubytek ludności, dotyczy to dzielnic: Mokotów, Wola. Żoliborz Wg prognozy ostrzegawczej GUS na lata liczba ludności będzie b się zmniejszała Saldo migracji do Warszawy ma tendencje wzrostowe i wpływa na na dodatni bilans ludnościowy, rekompensując c ujemny przyrost naturalny

3 Stan istniejący - gospodarka Podmioty gospodarcze Warszawy (wg systemu REGON, maj 2004) Wzrost podaży y miejsc pracy W 2002 r. było o 860 tys. zatrudnionych co stanowiło o 128% pracujących cych mieszkańców (681 tys.) 20% zatrudnionych stanowiły y w 2002 r. osoby nie zameldowane w Warszawie 150 do 170 tys. codziennie dojeżdża a do pracy w warszawie lub wynajmuje mieszkania w Warszawie W ostatnich latach występuje tendencja do wzrostu roli Warszawy w krajowym rynku pracy, w sferze: - nauki i techniki - obsłudze nieruchomości ci i firm, administracji publicznej - pośrednictwie finansowym i handlu - transporcie i łączno cznościci Podmioty gospodarcze sąs rozmieszczone nierównomiernie przewaga w centrum miasta

4 Stan istniejący struktura funkcjonalna Powierzchnia miasta wynosi 517 km2 Obszary zabudowy mieszkaniowej zajmują 28% powierzchni miasta 145 km2 - zabudowa wielorodzinna zajmuje 55 km2 11% - zabudowa jednorodzinna zajmuje 90 km2 17% Obszary usług ug zajmują 36 km2 7% (dane nie obejmują usług ug wbudowanych w obiekty mieszkaniowe lub produkcyjne) Obszary funkcji technicznych (obsługa inżynieryjna i komunikacja) zajmują 57 km2 11% Obszary produkcyjno usługowe ugowe (w tym magazyny i składy) zajmują 26 km2 5% Struktura funkcjonalna stan istniejący Obszary zieleni stanowią 145 km2 28%, w tym: - zieleń leśna 72, 6 km2 - zieleń urządzona (parki) 11,7 km2 - ogrody działkowe 17 km2 - cmentarze 0,5 km2 Obszary użytku ytków rolnych zajmują 62 km2 12%

5 Stan istniejący charakterystyczne elementy kształtuj tujące tożsamo samość miasta Dolina Wisły y i Skarpa Warszawska historyczne założenia w oparciu o osie prostopadłe e do skarpy punkty lub otwarcia widokowe unikalne walory krajobrazowe przestrzenie publiczne ciągów w i placów w miejskich ciągi historyczne (łą( łączą historyczne place miejskie) trasy komunikacyjne zieleń miejska, tereny lasów i zieleni naturalnej

6 Kierunki rozwoju przestrzennego Wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich wymaga stworzenia warunków w przestrzennych dla trwałego, zrównowa wnoważonego onego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i środowiskowego, który przyczyni się do wzrostu jakości i komfortu życia mieszkańców.

7 Kierunki rozwoju przestrzennego cele Konieczne są: s poprawa ładu przestrzennego, tworzenie wielofunkcyjnych struktur przestrzennych, wyznaczenie obszarów w koncentracji usług, ug, wskazanie obszarów: planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, obszarów w dla rozwoju usług ug i nowoczesnej gospodarki o zaawansowanych technologiach. W studium określono główne g kierunki zmian i przekształce ceń dla: stref funkcjonalnych i obszarów planowanego rozwoju, systemu transportowego, elementów w kształtuj tujących strukturę przestrzenną; przeznaczenia terenów.

8 Kierunki rozwoju przestrzennego - strefy Strefa miejska: modernizacja i uzupełniane wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, ochrona wartości zabytkowych i kulturowych obszaru, zagospodarowanie nieurządzonych terenów w pomiędzy zespołem em istniejącej zabudowy, przekształcenie terenów w po- przemysłowych na funkcje mieszkaniowe i usługowe, ugowe, uzupełnienie lub wykształcenie nowych centrów w usługowych, ugowych, porządkowanie zabudowy wokół skrzyżowa owań ulic, priorytet dla transportu publicznego, ochrona i modernizacja istniejących parków w i zieleni osiedlowej, tworzenie nowych terenów w zieleni.

9 Kierunki rozwoju przestrzennego zewnętrzny układ transportowy Korytarz I Warszawa - Białystok - Suwałki - Kowno - Ryga - Tallin - Helsinki, obejmuje: drogę E-67 (nr 8) Szypliszki - Suwałki - Białystok - Warszawa (Via Baltica) linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszon oszoną do umowy AGTC, Korytarz II Berlin - Poznań - Warszawa Mińsk - Moskwa Niżnyj Nowogorod; korytarz obejmuje: szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (proj. autostradę A-2) linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol Korytarz VI Gdańsk Warszawa (Łódź)( - Katowice Ostrawa, obejmuje: szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (proj. autostradę A-1), linię kolejową E65.

10 Kierunki rozwoju przestrzennego system transportowy Koncepcja systemu transportowego: obwodnice: ekspresowa, miejska, śródmiejska, nowe mosty, zhierarchizowany system drogowo-uliczny.

11 Kierunki rozwoju przestrzennego plany lokalne Na terenie Warszawy obowiązuje 110 planów miejscowych Tereny z uchwalonymi planami zajmują 14% ogólnej powierzchni miasta. Podjęto uchwały y o przystąpieniu pieniu do sporządzania 74 planów miejscowych, które obejmą około o 30% powierzchni miasta

12 Kierunki rozwoju przestrzennego obszary planowanego rozwoju i przekształce ceń Plac Defilad Plac Piłsudskiego i rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia Rejon Dworca Gdańskiego i Żoliborz Przemysłowy Port Praski Stadion x lecia Centrum Mokotowa Rejon Zachodni Kasprzaka, Wolska Łuk Siekierkowski Otoczenie lotniska Okęcie Rejon huty Lucchini Rejon Żerania i Port Żerański Wilanów w Zachodni z centrum dzielnicy Tereny nadwiśla lańskie Wawer Białołę łęka Wschodnia

13 Projekty w trakcie realizacji Plan miejscowy otoczenia Pałacu acu Kultury i Nauki

14 Projekty w trakcie realizacji Zagospodarowanie placu Piłsudskiego z odtworzeniem zabudowy zachodniej pierzei

15 Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia Projekty w trakcie realizacji

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

3.4. Wrocławski obszar funkcjonalny (metropolitalny) ponadregionalny ośrodek rozwoju społeczno ekonomicznego i transferu innowacyjności

3.4. Wrocławski obszar funkcjonalny (metropolitalny) ponadregionalny ośrodek rozwoju społeczno ekonomicznego i transferu innowacyjności 3.4. Wrocławski obszar funkcjonalny (metropolitalny) ponadregionalny ośrodek rozwoju społeczno ekonomicznego i transferu innowacyjności 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH NA LATA 2013-2023 TARNOWSKIE GÓRY KATOWICE 2013 Autorzy: Prof. UE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Trójmiasta

Obszar metropolitalny Trójmiasta Obszar metropolitalny Trójmiasta - doświadczenia w integracji planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa analiza rynku nieruchomości Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowo mazowieckiej, na Mazowszu, nad

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE PRZYSZŁEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO I TOWAROWEGO W WOJEWÓDZTWIE

KONSEKWENCJE PRZYSZŁEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO I TOWAROWEGO W WOJEWÓDZTWIE Projekt pn. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 370 UCHWAŁA R LXXVII/1608/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 2a Do Uchwały Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo