Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 16 (358) 9 lipca 2012 roku Miejsce na logo sponsora Ogłaszam przerwę wakacyjną w wydawaniu Konfraterni Turystycznej, aktualności znajdziesz na Facebooku!!!! KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych 3. Sympozjum, Mąchocice Kapitulne Rogów, września 2013 roku Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Trzecie Sympozjum Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, które odbędzie się w dniach września 2013 roku w Mąchocicach Kapitulnych. Problematyka naukowa i cel konferencji. Obecnie wiele symptomów wskazuje na możliwość wzrostu zainteresowania wypoczynkiem na terenie kraju. Wiadomo, że turystyka i rekreacja najczęściej uprawiane są na terenie cennych środowisk: lasów, parków narodowych, brzegów wód oraz gór. Dlatego środowiska te powinny być stopniowo przygotowywane na pojawienie się większej liczby turystów. Wraz z większą liczbą turystów coraz powszechniejsze stają się mało do niedawna znane formy rekreacji, np. nordic walking, birdwatching, miasteczka linowe itp. Myśląc perspektywicznie o rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyrodniczo cennych i leśnych należy te nowe formy rekreacji przewidzieć w planowaniu rozwoju infrastruktury. Mając uwadze starzejące się społeczeństwo, a wraz z tym wzrost znaczenia problemów zdrowotnych, należy również zwrócić uwagę na rolę turystyki i rekreacji leśnej w profilaktyce chorób leczeniu chorób uznawanych jako cywilizacyjne. Organizując 3 Sympozjum dotyczące turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo chcemy ponownie zaprosić do wspólnych obrad przedstawicieli leśnictwa oraz branży turystycznej i ludzi nauki zajmujących się organizacją turystyki i ochroną środowiska, w którym się ona odbywa. Celem jest przedyskutowanie problematyki obecnego stanu, jak i perspektyw rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych. Celem konferencji jest: przedyskutowanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w dłuższym horyzoncie czasowym, ukazanie możliwości godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych jako przyrodniczo cenne, ukazanie potrzeby rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych, przedstawienie zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację, przedstawienie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów, prezentacja ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych. Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Jarosław Skłodowski, dr hab. Irena Ozimek, dr hab. Stanisław Huruk Prof. UJK, dr inż. Cezary Jastrzębski, dr Wojciech Ożga, dr inż. Artur Rutkiewicz, mgr Dariusz Anderwald, mgr inż. Kinga Borowska 1

2 Więcej: Proponowane zagadnienia: Sprawy organizacyjne: Wskazówki dla autorów tekstów do druku: Zapytania o bliższe informacje prosimy kierować do: Jarosław Skłodowski, tel. (22) , Wojciech Ożga, tel. (22) , Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Sympozjum, dokument online: data dostępu Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: w Konfraterni Turystycznej, dokument online: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE relacje Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. 9. Konferencja Naukowo-Techniczna Błękitny San, Dynów, 31 maja - 1 czerwca 2012 roku relacja Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w dniach 31 maja 1 czerwca 2012 roku, zorganizował już po raz dziewiąty Konferencję Naukowo- Techniczną Błękitny San. Odbyła się ona w Dynowie a jej tematem przewodnim była: Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Patronat naukowy nad obradami objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, natomiast patronatu honorowego udzielili nam: Małgorzata Chomycz-Śmigielska wojewoda podkarpacki, Mirosław Karapyta - marszałek województwa podkarpackiego, Jan Walenty Tomaka prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa, Rafał Szmytke prezes Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy, Lech Drożdżyński prezes Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. W komitecie naukowym Konferencji zasiedli w roli przewodniczącego prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, wiceprzewodniczących prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, doc. dr inż. Stanisław Rymar i dr Tomasz Soliński oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik członek komitetu naukowego. Konferencję swoją obecnością zaszczyciła wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska. Gościli na niej także: Wiesław Pajda zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Tadeusz Kroker dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Adam Pilch nadleśniczy z Nadleśnictwa Dynów, Andrzej Dąbrowski nadleśniczy z Nadleśnictwa Brzozów, Stanisław Baran prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dynowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego z Rzeszowa i Brzozowa. Organizowane przez Związek Konferencje mają służyć pogłębieniu dotychczasowych doświadczeń sprzyjających dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Pogórza Dynowskiego. Podczas pierwszego dnia konferencji prezentowane były następujące tematy: Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Droga św. Jakuba Via Regia na Pogórzu Dynowskim w sieci Europejskich Szlaków Kulturowych dr Franciszek Mróz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, mgr Łukasz Mróz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Dostępność turystyczna obiektów sakralnych na Pogórzu Dynowskim - dr Franciszek Mróz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, mgr Łukasz Mróz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2

3 Geotechnika i geologia inżynierska świetle uwarunkowań norm UE EUROKOD 7 doc. dr inż. Stanisław Rymar Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Dolina Sanu, jako środowisko występowania bobra Europejskiego (Castor fiber) bóbr i człowiek nie zawsze łatwe współistnienie Sabina Jarek studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mariusz Klich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Po prezentacji wszystkich zaplanowanych na ten dzień konferencji referatów, odbyła się dyskusja panelowa uczestników konferencji z zaproszonymi Gośćmi, a byli to: Wiesław Pajda zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dr inż. Jerzy Grela - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Michał Ferenc - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Oddział Terenowy w Przemyślu. Każdy z zaproszonych gości wygłosił krótką prelekcję prezentującą główne kierunki działań instytucji, którą reprezentuje, poruszył istotne problemy, którym stawiają czoło gminy (regulacja dopływów Sanu, problemy i uciążliwości związane poborem kruszywa, usuwanie wyrobów azbestowych, zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, siejące spustoszenie bobry i wiele innych), po której trwała ożywiona dyskusja, przedstawiano odrębne stanowiska oraz ciekawe spostrzeżenia. Po zakończonej sesji naukowej oraz dyskusji panelowej wszyscy zgromadzeni wysłuchali krótkiego montażu poetycko-muzycznego Spotkanie z poezją Pogórza Dynowskiego. Przygotowany on został przez Uniwersytet Złotej Jesieni działający pod skrzydłami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Dynowie, a prezentował dorobek artystyczny poetów ludowych pochodzących z terenu Pogórza Dynowskiego. Już tradycyjnie, każda miejscowość goszcząca uczestników konferencji zaprasza na wycieczkę, aby zaprezentować swoje walory turystyczne, kulturowe i krajobrazowe. W tym roku burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Franczak (gospodarz konferencji) zaproponował spacer po Dynowie. Przewodnikiem wycieczki została Józefa Ślemp, która rozpoczęła spacer od zwiedzenia kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca. Nie lada atrakcją było w wejście na strych świątyni i podziwianie późnorenesansowej więźby dachowej oraz spacer na szczyt dzwonnicy z końca XVIII wieku. Następnie uczestnicy konferencji udali się busem na drugą stronę Sanu, gdzie pomaszerowali do stromo położonego punktu widokowego Przy Niebieskim Szlaku. Później podziwiali ośrodek turystyczny Błękitny San wraz z zagospodarowanymi turystycznie brzegami Sanu, odremontowane przedszkole oraz wysłuchali koncertu orkiestry dętej działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie. Uwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, której oprawę muzyczna zapewniła kapela Tońko z Dynowa. Drugiego dnia zaprezentowane zostały następujące referaty: Przydatność technologii SBR do oczyszczania ścieków prof. zw. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, mgr inż. Adam Masłoń Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza Zjawiska osuwiskowe na obszarze Pogórza Dynowskiego metodyka badań laboratoryjnych niezbędnych do sporządzania dokumentacji obszarów osuwiskowych dr inż. Bernadeta Rajchel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Współczesne trendy w rozwoju usług na przykładzie obiektów noclegowych Podkarpacia mgr Beata Dec - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uwarunkowania kreacji lokalnych produktów turystycznych na Pogórzu Dynowskim doc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Kamienie młyńskie i wiatraki znikające symbole Pogórza Dynowskiego mgr Joanna Kubit, inż. Dorota Rohan Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Konferencja zgromadziła wielu wykładowców i słuchaczy, którymi byli zarówno pracownicy naukowi, samorządowcy, pracownicy lokalnych samorządów, zaproszeni goście z całej Polski oraz studenci i uczniowie. Dzięki tak szerokiemu gremium, po każdej prelekcji trwała ożywiona dyskusja, rozmawiano o problemach poruszanych podczas poszczególnych sesji. W 2013 roku wydana zostanie kolejna monografia podsumowująca 9. Konferencję Naukowo- Techniczną Błękitny San zawierająca referaty na niej wygłoszone oraz te, których nie udało nam się wysłuchać. Organizatorzy konferencji składają podziękowania: kapeli Tońko za oprawę muzyczną uroczystej kolacji, Józefie Ślemp za oprowadzenie wycieczki, Tadeuszowi Święsie - dyrektorowi Zespołu Szkół w Dynowie - za wypożyczenie ekranu i rzutnika multimedialnego, Adamowi Chrobakowi wójtowi Gminy Dynów - za udostępnienie busa, Janowi Prokopowi za oprawę fotograficzną. Źródło: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, data dostępu

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi / Krzysztof Klincewicz, Marcin Żemigała, Michał Mijal. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, s. Dokument online: etria_w_zarzadzaniu_technologiami_i_badaniami_naukowymi.pdf O czym będzie ta książka? Niniejsza książka została przygotowana na zamówienie Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w związku z planami stworzenia Obserwatorium badań naukowych i rozwoju technologii. Książka prezentuje możliwości wykorzystania bibliometrii w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Bibliometria to zbiór technik badawczych, stosowanych do ilościowych analiz publikacji, w tym publikacji naukowych i dokumentów patentowych. Bibliometria lub szerzej naukometria (ang. scientometrics) może być również traktowana jako odrębna dyscyplina badawcza w obszarze naukoznawstwa, zajmująca się badaniami rozwoju nauki jako procesu informacyjnego. Do typowych zastosowań praktycznych bibliometrii należy analiza działalności badawczorozwojowej, prowadzona w związku z potrzebami osób zarządzających podmiotami w sektorze B+R oraz formułujących politykę naukową lub politykę innowacyjną. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, data dostępu Konsument na rynku turystycznym: informacja turystyczna w Europie Konsument na rynku turystycznym: informacja turystyczna w Europie / [pod red. Doroty Chudy-Hyski, Michała Żemły]; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. Materiały z konf., października 2010 r., Katowice. Streszcz. ang. przy niektórych ref. Wydaw. dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. ISBN Spis treści Część 1: System informacji turystycznej w Polsce: wybrane aspekty teoretyczne 1.1. Bernard Kubiak: Rola informacji w warunkach globalizacji: kapitał, turystyka, usługi 1.2. Henryk Handszuch: Społeczne i kulturowe interakcje w informacji turystycznej 1.3. Marian Głowacki: Dezinformacja i pseudoinformacja w turystyce 1.4. Romuald Ziółkowski: Preferencje turystów w zakresie wykorzystania źrodeł informacji turystycznej 1.5. Tadeusz Burzyński: Informacja a system turystyki 1.6. Zygmunt Kruczek: Nowatorskie formy promocji atrakcji i obszarów turystycznych 1.7. Marek Łabaj: Wskaźniki ekologiczne w polskim systemie informacji turystycznej 1.8. Krzysztof Sala: Dane o dochodach i wykształceniu jako istotne źródło informacji o ruchu turystycznym 1.9. Maria-Chiara Minciaroni: Oznakowanie dróg podkreślania walorów terenu Część 2: Informacja turystyczna a prawa konsumenta na rynku turystycznym 2.1. Jerzy Raciborski: Ustawa o usługach turystycznych a system informacji turystycznej w Polsce 2.2. Piotr Cybula: Istota obowiązku informacyjnego organizatora turystyki względem klienta z art. 12 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych 2.3. Mariusz Jagielski: Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych 2.4. Dominik Wolski: Informacja turystyczna a bezpieczeństwo i odpowiedzialność w turystyce Część 3: Internet i nowe media w informacji turystycznej 3.1. Mirosław Nalazek: Rola nowych technologii informacji turystycznej 3.2. Zbigniew Spyra, Paweł Piotrowski: Regionalne portale turystyczne jako źródła informacji analiza porównawcza 4

5 3.3. Ewa Limianin-Zontek, Zbigniew Zontek: Internet możliwości i wyzwania dla rozwoju turystyki w Polsce 3.4. Magdalena Zenderowska: Internet jako źródło informacji w turystyce: szanse i zagrożenia 3.5. Przemysław Rusiecki: Mewslettery jako narzędzie promocji i informacji turystycznej w Polsce 3.6. Irena Szewczyk: Wykorzystanie systemów rezerwacji w biurze podróży 3.7. Marcin Kin: Rozwiązania mobilne w Systemach Informacji Turystycznej 3.8. Łukasz Rychliński: Rewolucja mobilna w promocji miasta jak telefon komórkowy zmienia turystykę kulturową Część 4: Narodowe systemy informacji turystycznej w wybranych krajach Europy 4.1. Andrew Daines: Platforma turystyczna VisitBritain 4.2. Ivana Bilikowá, Anna Gruszczyńska: System informacji turystycznej w Republice Czeskiej 4.3. Ávila Berciel Reyes: Przyszłość informacji turystycznej: zalecenia dla Hiszpanii (i innych krajów) Część 5: Systemy informacji turystycznej w Polsce wybrane aspekty regionalne 5.1. Aleksander Panasiuk: Problemy finansowania systemu informacji turystycznej (na przykładzie badań w gminach województwa zachodniopomorskiego) 5.2. Adam Pawlicz: Potencjał kwalifikacyjny pracowników informacji turystycznej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) 5.3. Michał Żemła, Anna Staszewska: Wybrane aspekty funkcjonowania punktów i centrów informacji turystycznej w województwie śląskim 5.4. Krzysztof Cieślikowski: Rola convention bureau w rozwoju turystyki biznesowej w regionie na przykładzie miasta Katowice 5.5. Piotr Mielec: Informacja turystyczna w województwie opolskim 5.6. Mariusz Staniurski: Partnerstwo Dorzecza Narwi perspektywy rozwoju informacji turystycznej w północno-wschodniej Polsce i Euroregionie Niemen w ramach sieci Opowieści z Narwi Część 6: Informacja turystyczna w wybranych formach turystyki 6.1. Adam R. Szromek, Agnieszka Kowalska-Styczeń: Dostosowanie systemów i nformacji turystycznej do turystyki poprzemysłowej niepełnosprawnych założenia do systemu 6.2. Adam R. Szromek, Anna Nitkiewicz-Jankowska: Sprawozdawczość statystyczna jako cenne źródło informacji w obiektach turystyki poprzemysłowej na przykładzie ZKWK GUIDO 6.3. Robert Lanquar: Pomiędzy informacja a propagandą promocja turystyki religijnej 6.4. Maciej Dzięgiel: Rola źródeł informacji w rozwoju turystyki przemysłowej w województwie świętokrzyskim na przykładzie prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego e Krzemionkach Opatowskich Zainteresowani pozyskaniem publikacji proszeni są o kontakt z jej redaktorem: dr hab. Michał Żemła, Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy Września 3, Katowice, tel. +48 (32) (centrala), Źródło: Michał Żemła, korespondencja nadesłana Kalejdoskop turystyczny Z radością informuję, że ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma poświęconego rozmaitym zagadnieniom związanym z turystyką opracowany przez studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im Wojciecha Korfantego w Katowicach. Serdecznie zapraszam wykładowców i studentów do lektury. Adres Ze swojej strony w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę na zadanie konkursowe. Jest bardzo trudne, ale wierzę, że dla ludzi z branży nie okaże się niemożliwe do rozwiązania. Pozdrawiam serdecznie Michał Żemła Źródło: Michał Żemła, korespondencja nadesłana

6 Lipcowy numer czasopisma Turystyka Kulturowa już dostępny! Nr 7/2012. W numerze m.in.: ARTYKUŁY Erytrea inne oblicze Afryki Seweryn Gałysz, Agnieszka Matusiak Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego Justyna Kuchta Rola młynów i wiatraków drewnianych w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie Deimantė Stankevičiūtė, Brigita?uromskaitė RECENZJE EVENTÓW Mazury cud natury i kultury! Anna Rzepa Ahoj Żeglarze! Anna Rzepa MIEJSCA I SZLAKI Lubuski Szlak Wina i Miodu Itineraria W poszukiwaniu wysp szczęśliwych - czyli Polinezja Michał Jarnecki RECENZJE PUBLIKACJI Krajobraz kulturowy a turystyka Izabela Wyszowska Daunpol, Pilot Przewodnik po polskich górach Paula Dominiak Oczami blondynki. Blondynka w Brazylii Aleksandra Kopera Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Pytanie 32: Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej i odpowiedzi ekspertów... Inne oraz: nowości wydawnicze z dziedziny, konferencje, szkolenia Wersja PDF Zapraszamy do lektury, dyskusji i współpracy 3 lipca Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: w Konfraterni Turystycznej, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Polacy a wakacje na własną rękę Ulubionym wakacyjnym kierunkiem polskiego turysty jest Chorwacja, prawie wcale nie korzystamy z couchsurfingu, rozwój tanich linii lotnicznych niespecjalnie zachęcił nas do organizacji wakacji we własnym zakresie, bo i tak podróżujemy głównie samochodem, który jednocześnie bywa dla nas także... sposobem na nietypowy nocleg. Ponad 60 proc. ankietowanych deklaruje, że na wakacyjne wyjazdy wydaje na członka rodziny. Polski obieżyświat jeśli stawia na wakacje organizowane we własnym zakresie, to przede wszystkim ze względu na niezależność (66,7 proc.) i możliwości lep- 6

7 szego poznania danego miejsca i jego mieszkańców (53,8 proc.). Takie preferencje Polaków co do organizowania wakacji we własnym zakresie wyłaniają się z raportu przygotowanego na zlecenie serwisu WakacyjnyWynajem.pl. Wydatki polskich turystów na wakacyjne wyjazdy organizowane na własną rękę to najczęściej zł na członka rodziny (31,3 proc. ankietowanych), ale niewiele mniej deklaruje wydawanie kwoty zł na osobę (30,3 proc.); natomiast 14,4 proc. wydaje powyżej 2000 zł na osobę; 8,3 proc. powyżej 3000 zł, zaś 15,9 proc. przeznacza na ten cel kwotę do tysiąca złotych. Chorwacja, poza tym że jest ulubionym kierunkiem turystów organizujących sobie wakacje na własną rękę, została też wskazana jako kraj z najlepszą w Europie bazą noclegową inną niż hotelowa. Wśród miejsc, w których poszukują treści turystycznych i podróżniczych ankietowani najczęściej wymieniali portale horyzontalne (odpowiednio w kolejności: Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl), ale także wyspecjalizowane serwisy - takie jak Wakacje.pl, Bulgaricus.pl czy CRO.pl; oraz serwisy z ofertą turystyczną e-commerce - takie jak WakacyjnyWynajem.pl, Interhome czy Travelplanet.pl. Jaki jest Twój ulubiony kierunek wakacyjny? Do poszukiwania konkretnych miejsc noclegowych internauci wykorzystują Google i bazy noclegowe (odpowiednio na odpowiedzi te padło 62,6 proc. i 54,9 proc. wskazań), a zdecydowanie rzadziej strony internetowe biur podróży (33,3 proc.). Co zaskakujące tylko 14,4 proc. odpowiedziało twierdząco na pytanie Czy korzystasz z zakupów grupowych organizując wyjazdy. Niewielką popularnością cieszy się także często opisywany w mediach couchsurfing tylko 3,1 proc. respondentów korzystało z tej formy organizowania noclegów (przypomnijmy, że couchsurefing to idea nawiązywania przez Internet znajomości z ludźmi zamieszkującymi na całym świecie i wzajemnego oferowania sobie darmowych noclegów). Jako największe bolączki oferty turystycznej online ankietowani wskazywali brak możliwości sprawdzenia wiarygodności sprzedawcy (62,1 proc.) oraz brak możliwości negocjacji ceny (36,9 proc.), natomiast jeśli chodzi o wynajem wakacyjnych apartamentów to najczęściej zarzucanym błędem jest niezgodność oferty z rzeczywistością (61 proc.) oraz brak obsługi w języku polskim (45,1 proc.). Samochód najpopularniejszy środek transportu - okazał się także najpopularniejszy w kategorii najbardziej nietypowy nocleg, wyprzedzając m.in. wydawałoby się jak najbardziej typowy namiot, oraz nieco już zapomniany stóg siana. Jakie są Twoim zdaniem główne zalety wakacji do it yourself? - Formuła Do It Yourself zdobywa coraz większą popularność w Europie Zachodniej. W Polsce turyści nadal najchętniej wybierają pakietowe wczasy w biurach podróży, ale z biegiem czasu to podejście będzie się zmieniać, bo wakacje Zrób To Sam są zdecydowanie ciekawsze, wymagają większej samodzielności, pozwalają naprawdę poznać odwiedzany region i - co też nie bez znaczenia - są dużo tańsze - mówi Krzysztof Florek, Wydawca serwisu WakacyjnyWynajem.pl Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania posłużą z jednej strony jako inspiracja dla właścicieli nieruchomości, wskazując im jakich błędów powinni unikać i na co zwracają przede wszystkim uwagę turyści-internauci. Z drugiej 7

8 strony może to być inspiracja dla tych turystów, którzy być może bliscy są już organizowania sobie wakacji DYI, ale jeszcze ich nie spróbowali. Przy okazji rozprawiamy się chyba także z niektórymi mitami, bo jak się okazuje bardzo niewielki odsetek turystów korzysta z formuły zakupów grupowych, a już całkiem śladowy z couchsurfingu, co świadczy o tym, że są to na razie bardziej trendy medialne, niż zjawiska rzeczywiście kształtujące podróżnicze doświadczenia Polaków. Informacje o badaniu. Badanie zostało wykonane przez serwis internetowy WakacyjnyWynajem.pl w pierwszej połowie czerwca br., na losowo dobranej grupie użytkowników serwisu. Łączna liczba respondentów wyniosła 195 osób, z czego większość (121) stanowiły kobiety. Badanie dotyczyło preferencji i postaw dotyczących wykorzystywania Internetu przy planowaniu i organizowaniu wakacji, a także preferencji turystycznych dotyczących preferencji jeśli chodzi o wakacyjne kierunki. Aleksandra Baranowska-Skimina Źródło: e-gospodarka.pl, data dostępu Wakacje Polaków wg województw Statystyczny mieszkaniec naszego kraju podczas letniego urlopu pozostanie w tym roku w kraju. Podczas zaplanowanego najczęściej na lipiec i trwającego powyżej 11 dni odpoczynku będzie zazwyczaj wypoczywał na plaży, a na miejsce dojedzie własnym samochodem. Najwięcej wyda mieszkaniec lubuskiego, a najoszczędniejszy będzie jego sąsiad - Wielkopolanin. Tak wynika z opublikowanego właśnie badania Nielsen Polska przeprowadzonego na zlecenie Mondial Assistance. Jak bardzo nasze przyzwyczajenia i wakacyjne plany różnią się od planów i zwyczajów mieszkańców innych województw? Jak często i gdzie jeździmy na wakacje? Ponad 1/4 Polaków na wakacjach po raz ostatni była 5 i więcej lat temu. Tych, którzy na wakacjach nie byli nigdy, jest tylko niecałe 6%. Inaczej zapewne patrzą na to mieszkańcy Podlasia, gdzie na wakacjach bardzo dawno lub nigdy nie było niemal 60% badanych. Inne województwa, których mieszkańcy z wakacji cieszą się rzadko lub wcale to zachodniopomorskie (50% nigdy lub >5 lat temu), lubelskie (47%), świętokrzyskie (46%) i podkarpackie (44%). Na drugim biegunie, a właściwie na gorącej plaży, najczęściej przebywają mieszkańcy Śląska i Zagłębia 58% z nich na wakacjach było rok temu. Z minimalnie gorszym wynikiem towarzyszą im mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Niepokojące jest, że na pytanie o przyszłe plany połowa Polaków odpowiedziała, że nigdzie się w tym roku nie wybiera. Przyznało tak ponad 70% mieszkańców Podlasia a z drugiej strony tylko 36% osób w woj. śląskim. Zatem ten rok tylko umocni dotychczasowe przyzwyczajenia lub możliwości wakacyjnych podróży mieszkańców tych dwóch województw. Ci, którzy skorzystają z wyjazdowego urlopu, w większości będą się cieszyć z wakacji w kraju. W ostatnich latach, jak wynika z badania, tylko 30% Polaków wyjeżdżało na wakacje za granicę (najwięcej na Pomorzu Zachodnim 43%). Jeśli już decydowaliśmy się na eksportowy odpoczynek, najczęściej wybieraliśmy Włochy, Grecję i Chorwację, a w dalszej kolejności Niemcy i Wielką Brytanię (gdzie prawdopodobnie wyjazdy wakacyjne łączone były z odwiedzinami rodziny lub pracą). Kogo stać na urlop? Pytana o wydatki największa grupa (36%) zadeklarowała, że na główny wyjazd wakacyjny przeznaczy dosyć mało, bo poniżej 1 tys. złotych. Najwięcej takich odpowiedzi padło w Wielkopolsce 54%. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby, które wydadzą pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. zł. Tylko 3,5% mieszkańców woj. lubelskiego planuje koszty przekraczające 2,5 tys. zł. Najbardziej rozrzutni wydają się zaś być latem mieszkańcy lubuskiego 1/3 planujących tam wakacje deklaruje wydatki powyżej 2,5 tys. zł. Nie jesteśmy też szczególnie zapobiegliwi. Specjalne ubezpieczenie turystyczne wspierające podczas wakacyjnego wyjazdu zamierza wykupić zaledwie co trzeci pytany. Najbardziej zapobiegliwi wydają się być mieszkańcy zachodniej - w lubuskim 66% i południowej Polski - w opolskim 65% i śląskim 41% zamierza wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Najrzadziej na wykup dodatkowego ubezpieczenia decydują się mieszkańcy woj. świętokrzyskiego. Jeśli już to robią, swoją decyzję motywują tym, że chcą czuć się bezpiecznie w razie niesprzyjającego biegu wydarzeń. W całej Polsce taką motywację jako najistotniejszą wskazuje dokładnie 2/3 pytanych, a np. w województwach mazowieckim, pomorskim czy podkarpackim ponad 80%. Wpływ na decyzję o zakupie ubezpieczenia mają też rekomendacje sprzedawców i sytuacje z przeszłości, kiedy skorzystaliśmy z takiej polisy - wyniki badań komentuje Agnieszka Walczak z Mondial Assistance, właściciela sklepu elvia.pl sprzedającego ubezpieczenia podróżne. Czym, na jak długo i po co? Istotne różnice pomiędzy mieszkańcami różnych województw dają się zauważyć w przypadku czasu pobytu na wakacyjnym wyjeździe i preferowanych form wypoczynku. Najdłużej z wakacji cieszą się mieszkańcy śląskiego i łódzkiego odpowiednio 65% i 63% z nich przyznała, że będzie to ponad 11 dni. Na tak długą urlopową sielankę pozwoli sobie tylko 15% mieszkających na Warmii i Mazurach. O symbolicznym urlopie trwającym poniżej 5 dni najwięcej osób myśli w woj. kujawsko-pomorskim prawie co piąty. 63% wyjeżdżających na wakacje nie zamierza latem się forsować i wybierze plażowanie. Nieco mniej popularne są zwiedzanie i wycieczki oraz piesze wyprawy. Tutaj regionalnie różnice są spore: plażę wybierają mieszkańcy Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza, Małopolski, Podkarpacia, Podlasia i opolskiego. Zwiedzanie i wycieczki to domena mieszkańców lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, wiel- 8

9 kopolskiego i wszystkich województw pomorskich. Piesze wyprawy jako dodatkową rozrywkę często wskazywano w warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubuskim i łódzkim. W tym ostatnim aż 30% wyjeżdżających na wakacje zamierza poddać się także urokom nocnego życia. Dorównać w tym mogą im mieszkańcy Śląska i Zagłębia oraz Podkarpacia. Ci ostatni, a także mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Mazowsza czekają też na sportowe atrakcje, jakie spotkają ich podczas wakacyjnych wyjazdów. Różnic nie ma w sposobie dotarcia. Najbardziej cenimy sobie dojazd własnym samochodem to podstawowy środek lokomocji we wszystkich województwach. Na drugim miejscu jest samolot, najwięcej osób poleci na wakacje - o dziwo - z dosyć oszczędnego Podlasia. Inne wskazywane dość często sposoby dojazdu to oczywiście autokar, pociąg i samochód znajomych. Ten dosyć wygodny sposób zamierza wybrać aż 25% mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jeśli chodzi o sposób organizacji wakacji częściej od ofert biur podróży wszędzie wybieramy samodzielne przygotowanie wyjazdu i pobytu - prawie trzech na czterech Polaków. Biurom podróży w największym stopniu zaufają w kujawskopomorskim (31%) oraz w lubuskim i wielkopolskim (po 24%). Informacje o badaniu. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-14 maja 2012 za pomocą wywiadów ilościowych techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) w ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Próba wyniosła 1000 osób. Źródło: e-gospodarka, data dostępu Polacy są dumni z EURO 2012 Organizacja EURO 2012 w Polsce zakończyła się sukcesem, o którym mówią dziś zachodnioeuropejskie i polskie media. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki wspólnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu przeszło 170 instytucji rządowych i samorządowych, których praca była koordynowana przez PL.2012 W efekcie nastąpiła rozbudowa i modernizacja infrastruktury na niespotykaną w historii Polski skalę. W ciągu trzech tygodni Turnieju bardzo pozytywnie zmienił się też wizerunek naszego kraju, zarówno w oczach zagranicznych kibiców i turystów, jak i samych Polaków - blisko 90 proc. naszych rodaków jest dumnych z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała EURO wynika z badań przeprowadzonych przez PBS po zakończeniu Turnieju. W ramach przygotowań do Turnieju w modernizację Polski zostało zaangażowanych ponad 94 mld zł powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe. - Żadna z tych inwestycji nie została zrealizowana wyłącznie ze względu na EURO 2012, lecz będzie służyć nam wszystkim przez długie lata. Przygotowania do Turnieju znacząco wpłynęły natomiast na przyśpieszenie ich realizacji, które zostało określone przez naukowców na 3 do 5 lat mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w PL Wymiernym efektem zrealizowanych inwestycji już dziś stała się znaczna poprawa komfortu życia Polaków np. podróż samochodem z Poznania do Gdańska zajmuje dziś krócej o 1 godzinę i 20 minut, z Wrocławia do Gdańska o 1 godzinę 30 minut, z Warszawy do Gdańska o 1 godzinę 30 minut. Na trasach międzynarodowych dojazd z Warszawy do Berlina zajmuje dziś o 2 godziny 30 minut mniej, podróż z Krakowa do Drezna trwa krócej o 50 minut. Do końca 2012 roku w Polsce liczba kilometrów dróg ekspresowych wzrośnie o 260 procent, a autostrad o 126 proc. Dzięki inwestycjom związanym z EURO 2012 znacząco poprawił się też komfort podróżowania koleją - Polacy mogą już dziś korzystać z 36 zmodernizowanych i rozbudowanych dworców kolejowych i 783,5 kilometra zmodernizowanych linii. Dzięki rozbudowie i modernizacji lotnisk bardzo znacząco wzrosła ich przepustowość: przyloty o 79 proc., odloty o 122 proc. Również w tej dziedzinie inwestycje przyniosły już dziś wymierne efekty zagraniczni przewoźnicy zapowiedzieli uruchomienie jeszcze w tym roku 154 nowych połączeń lotniczych. - Pozytywne zmiany, jakie zaszły w naszym kraju doceniła większość Polaków - podczas badań przeprowadzonych przez PBS, 71,4 proc. z nich uznało, że przygotowania do Turnieju przyczyniły się do rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia podkreśla Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji w PL Tak dynamiczny, związany z EURO 2012 rozwój infrastruktury przełoży się także na wymierne efekty ekonomiczne w latach PKB Polski wzrośnie dzięki przyśpieszeniu realizacji inwestycji transportowych o dodatkowe 20 mld zł. Twarde ekonomiczne dane są zbieżne z odczuciami Polaków 72 proc. spośród nich uważa, że przygotowania do EURO 2012 przyczyniły się do wzrostu gospodarczego Polski w czasach kryzysu ekonomicznego. Aż 93 proc. osób uznało, że organizacja EURO 2012 przyczyniła się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą. Zgodnie z prognozami ekonomistów przełoży się to na przyrost liczby turystów, którzy będą przyjeżdżać do naszego kraju. Po Turnieju będzie ich ok. 500 tys. rocznie dodatkowe wpływy do budżetu wyniosą 4,2 mld zł. O sukcesie EURO 2012 w Polsce przesądziła nie tylko rozbudowa i modernizacja infrastruktury w trakcie przygotowań do Turnieju spółka PL.2012 razem z ponad 170 partnerami ze sfery pu- 9

10 blicznej zrealizowała 252 projekty organizacyjne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość obsługi kibiców. Prawdziwym fenomenem były polskie Strefy Kibica w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie sportowe emocje przeżywało łącznie 3 mln 187 tys. osób - to absolutny rekord w skali Mistrzostw Europy. Na stadionach w Miastach Gospodarzach piłkarskie zmagania oglądało łącznie 652 tysiące ludzi, w tym zagraniczni kibice ze 110 krajów świata. Według badań przeprowadzonych przez PBS atmosferę podczas Mistrzostw oceniło wysoko aż 97 proc. Polaków. Organizację podczas Turnieju bardzo dobrze oceniło 94 proc. osób. W opinii 84,2 proc. z nich organizacja Turnieju przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia działania służb porządkowych, a 86,3 proc. uznało, że potwierdziła ona, że Polacy są dobrzy w organizacji i zarządzaniu. Aż 90 proc. naszych rodaków jest dumnych z tego, jak Polska przygotowała i zorganizowała EURO 2012, a 85 proc. uznaje Turniej za sukces. Wyniki badań przeprowadzonych przez PBS wśród naszych rodaków po zakończeniu Turnieju są zbieżne z oceną, jakiej dokonali zagraniczni turyści i kibice podczas EURO proc. z nich pozytywnie oceniło atmosferę panującą w trakcie Turnieju, a 85 proc. bardzo dobrze wypowiedziało się o organizacji Mistrzostw Polsce. Niemal wszyscy, bo aż 92 proc. zagranicznych gości zadeklarowało, że po powrocie do swojej ojczyzny poleci Polskę znajomym jako kraj atrakcyjny turystycznie i warty odwiedzenia. Blisko 80 proc. badanych stwierdziło, że odwiedzi ponownie nasz kraj. Polacy zadeklarowali w badaniach, że aż 91 procent z nich chce zorganizowania wielkiej imprezy sportowej w przyszłości. Źródło: PL2012.pl, data dostępu Kraków podsumowuje Euro i liczy na efekt barceloński Zyski promocyjne z Euro 2012 wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka wycenia na minimum 100 mln zł. Nie wlicza w to niestandardowej reklamy Krakowa jako miejsca turystyki pielgrzymkowej, którą zafundował nam trener włoskiej reprezentacji. Oczekiwania były bardzo rozbudzone. Jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskiego turnieju władze Krakowa podkreślały, że choć nie ma u nas meczów, jesteśmy piątym miastem gospodarzem Euro I zapowiadały, że pod Wawel może zjechać nawet 100 tys. osób. Co z tego się sprawdziło? - Tych, którzy przyjechali na Euro, mogło być jeszcze więcej, niż liczyliśmy! - mówi Katarzyna Gądek, wicedyrektorka Wydziału Promocji i Turystyki UMK. Dodaje jednak, że obłożenie w hotelach było prawdopodobnie podobne do tego w czerwcu ubiegłego roku, bo nastąpiła wymiana turystów. Przyjechało mniej gości krajowych, więcej z zagranicy. Inny profil turysty. - Dokładne dane z urzędu statystycznego będziemy znać dopiero we wrześniu. Na razie wiemy na pewno, że w mieście pojawił się inny profil turysty - mniej zainteresowanego zabytkami czy muzeami. Wiele osób przyjeżdżało na jeden dzień, by zobaczyć drużyny czy poczuć klimat miasta - mówi Gądek. Wśród hotelarzy nie ma zgodności, czy zyskali na Euro Niektórzy liczą zyski, inni narzekają, że było nawet gorzej niż zwykle. Wojciech Huk, przewodnik turystyczny: - Już pod koniec maja mieliśmy sygnały, że w czerwcu zleceń nie będzie dużo. Mniej było np. wycieczek szkolnych - nauczycielki nie chciały wysyłać dzieci do Krakowa w czasie, gdy w mieście jest tylu kibiców. Znacznie więcej optymizmu jest w magistracie. - Liczymy na tzw. efekt barceloński. Ci ludzie, którzy przyjechali do nas na Euro 2012, będą naszymi ambasadorami - mówi Filip Szatanik, szef miejskiego centrum prasowego podczas Euro, i przypomina, że stolica Katalonii po organizacji letnich igrzysk olimpijskich stała się znacznie bardziej rozpoznawalna i odwiedzana przez turystów niż wcześniej. Promocja w zagranicznych mediach. Dla mnie bardzo ważny był pobyt w Krakowie 600 zagranicznych dziennikarzy. Cały czas informowali nie tylko o sportowych przygotowaniach piłkarzy, lecz także o samym mieście i jego atmosferze! - podkreśla Magdalena Sroka, wiceprezydent Krakowa. Jej zdaniem promocja Krakowa poprzez Euro w zagranicznych mediach warta jest minimum 100 mln zł. - To wszystko można wycenić, biorąc pod uwagę np. cenę wykupienia kolumny reklamowej w danej gazecie czy koszt emisji kilkuminutowej reklamy telewizyjnej! Przecież telewizja holenderska każdego dnia pobytu ich drużyny w Krakowie nadawała ze studia na tarasie hotelu pod Wawelem. Z Wawelem w tle! To nie do przecenienia! Szatanik: - Na bieżąco monitorowaliśmy wszystkie powstające o Krakowie artykuły. Mamy ich cały, bardzo gruby brulion. A kolejne teksty wciąż spływają! Nazwa Kraków pojawiała się w zagranicznych telewizjach każdego dnia wiele razy. I to w pozytywnym świetle. Wyjątek to rzekomy incydent rasistowski podczas treningu Holendrów, który miasto szybko wyjaśniło i zdementowało! Trener pielgrzymował. Wiceprezydent Srokę cieszy też to, że trener włoskiej drużyny Cesare Prandelli został ambasadorem turystyki pielgrzymkowej w Krakowie - po każdym meczu szkoleniowiec szedł na nogach z Wieliczki do któregoś z miejsc kultu: do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, klasztoru Kamedułów na Bielanach czy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Bieżanowie. 10

11 - Dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej rynek włoski jest bardzo ważny. Liczyliśmy, że uda nam się na nim przebić w trzy, cztery lata. Trener skrócił ten czas - teraz całe Włochy znają nasze miejsca kultu - cieszy się Sroka. Podkreśla też, że podczas Euro 2012 w Krakowie było bardzo bezpiecznie. - Nie doszło do ani jednego incydentu, który zakłóciłby atmosferę. Na przykład po meczu Polska - Czechy tysiące ludzi przeszło ze strefy kibica na miasto: na Kazimierz, Podgórze. Pokazali, że potrafią się wspólnie bawić czy pić alkohol bez nadużywania. Marcin Kandefer, dyrektor Wydziału Promocji UMK, podkreśla, jak dobrze z Krakowem zintegrowała się drużyna angielska: - Tyle w mediach słyszy się o integracji Opalenicy z Portugalczykami, a przecież to Anglicy jako pierwsi wywiesili transparent, że dziękują Krakowowi za gorące przyjęcie. Od kiedy ich drużyna pojawiła się w Krakowie, angielska prasa zmieniła ton pisania o mieście - na bardzo pozytywny! Wszyscy pytali nas tylko o jedno: - Dlaczego tutaj nie ma meczów? Magdalena Kursa Źródło: Sport.pl, data dostępu Warszawa spisała się na Euro? 90 proc. na tak [sondaż] Jestem zadowolony, że Euro 2012 było w Warszawie, a miasto sprawdziło się jako gospodarz - deklaruje aż 90 proc. warszawiaków. Tak entuzjastyczna ocena mistrzostw w stolicy zaskakuje nawet socjologa, który prowadził badania tej największej w historii naszego miasta międzynarodowej imprezy. - Odpowiedziałabym tak jak te 90 proc. - mówi Malwina Stepnowska, 23-letnia analityczka. Przed Euro 2012 deklarowała w Gazecie że jest fanką futbolu, będzie kibicować na stadionie i w pubach. Bała się jednak, że atmosfera podczas mistrzostw nie będzie dość przyjazna. Że awantur, takich jak przed meczem Polski z Rosją, zdarzy się więcej. - Ale to był wyjątek. Wyszło lepiej, niż się spodziewałam. Moi znajomi ze Stanów Zjednoczonych bardzo nas komplementowali. Patrząc na międzynarodowe tłumy, sądzę, że chyba nie byli osamotnieni - mówi Malwina Stepnowska. Jej kolega Kamil Parzych, student logistyki międzynarodowej, uważa podobnie: - Była dobra zabawa. Spisaliśmy się. Sondaż wśród warszawiaków na zamówienie Gazety Stołecznej przeprowadził TNS Polska w środę i w czwartek, gdy na Stadionie Narodowym odbył się półfinałowy mecz Niemcy - Włochy, ostatni w Warszawie. Odpowiedzi ankietowanych są podobnie entuzjastyczne - niezależnie od płci, wieku i wykształcenia. Prawie wszyscy są zadowoleni, że mieliśmy Euro, i przekonani, że miasto sprostało wyzwaniu. 83 proc. uważa też, że wybór pl. Defilad na strefę kibica to dobry pomysł. Mimo ogólnego zachwytu co czwarty warszawiak zauważył oszpecenie miasta wszechobecnymi reklamami sponsorów UEFA. Co siódmemu Euro 2012 kojarzy się z uciążliwościami komunikacyjnymi i z bijatyką w dniu meczu z Rosją 12 czerwca. - Rozumiem, że Euro mogło się podobać. Było głośno, kolorowe tłumy - komentuje Piotr Nowak z inicjatywy Chleba zamiast Igrzysk, która grupuje działaczy niechętnych organizacji mistrzostw w Polsce. Dla nich wydawanie ogromnych sum na stadiony jest rozrzutnością w sytuacji, gdy brakuje tanich komunalnych mieszkań, żłobków czy przedszkoli. W ostatnim meczowym dniu w Warszawie działacze zorganizowali pikietę pod hasłem Stypa na Euro i mówili że wkrótce Euroszał ustąpi Eurokacowi. - Rozumiem jednak, że mistrzostwa dały ludziom poczucie wspólnotowości, wrażenie, że jesteśmy w centrum wydarzeń. - mówi Piotr Nowak. - Tę atmosferę pompowały media, politycy, więc obciachem jest dziś mówić, że z Euro było coś nie tak. Ludzie nie widzą jeszcze kosztów, jakie ponieśli. Nie mam zamiaru obrażać się za to na społeczeństwo. Nadal będziemy tłumaczyć, dlaczego Euro to nie był dobry pomysł. 11

12 - Myślę, że Euro częściowo już nam się zwróciło - uważa jednak Kamil Parzoch. - Wielu turystów mówiło, że chcą tu wrócić, kogoś ze sobą zabrać. Raczej z niechęcią o mistrzostwach mówili nam niedawno mieszkańcy sąsiadujący ze strefą kibica. Głównie z powodu codziennego huku i tłumów. Ewa Gryczon, która też mieszka przy strefie, mówi jednak inaczej. Euro 2012 nie obchodziło jej jako wydarzenie sportowe, strefę kibica określa dwoma słowami: tandeta i cepelia. Oczarowała ją jednak zabawa na nieznaną skalę. - Karnawał do rana, różne języki i narodowości, picie piwa na ulicy, podczas gdy policjanci tylko się uśmiechali. Ogromna energia. To było coś. Poczułam się w Warszawie jak w Barcelonie - opowiada. Zastanawia się, jak długo ta niezwykła euforia się utrzyma: - Zapewne wywietrzeje, a ludzie zaczną przede wszystkim narzekać. Dlaczego? Bo Polacy już tak mają. Sondaż ZBS OBOP w TNS Polska, przeprowadzony 27 i 28 czerwca, próba reprezentatywna 500 mieszkańców Warszawy powyżej 18. roku życia. Euro 2012 przerosło nasze wyobrażenia Dariusz Bartoszewicz: Proszę zgadnąć, ile procent warszawiaków jest zadowolonych, że mieliśmy Euro 2012? Dr Piotr Majewski, kulturoznawca i socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Instytutu Badań nad Przestrzenią Publiczną: Podczas trzyletniego programu badawczego Stadion - Miasto - Kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej jeszcze przed mistrzostwami robiliśmy badania jakościowe - ponad 300 pogłębionych wywiadów. Pamiętając o nich, zgaduję: 70 proc. powiedziało tak? Co za brak wiary, na tak jest aż 90 proc. - Nie spodziewałem się aż tak wysokiego wyniku. Jak go wytłumaczyć? - Dla większości to było pierwsze tak wielkie i międzynarodowe wydarzenie w przestrzeni miasta. Już samo to okazało się ekstraordynaryjne. Mało kto wiedział, czego oczekiwać po Euro. Teraz stwierdzamy, że to było coś, co przerosło nasze wyobrażenia. Uniknęliśmy większych wpadek. Strefę kibica zorganizowano wspaniale, choć Wrocław miał bogatszy program niż stolica. To, że ulice były zamykane, większość mieszkańców przyjęła jako coś oczywistego, koniecznego. Ludzie nagle uwierzyli w inną, nową wizję miasta - nowoczesnego, skutecznego, które jest fajne, można je pokazać na zdjęciu i kliknąć na Facebooku lubię to. Na meczu Włochy - Niemcy byłem w knajpie, w której obok siedzieli studenci i panowie w marynarkach. Polacy mieli na policzkach barwy Włoch, Niemiec lub takie i takie. Atmosfera była rewelacyjna. Ludzie dosiadali się do siebie, było mnóstwo rozmów. Na pytanie, czy miasto sprawdziło się jako gospodarz tak wielkiej imprezy, oceny są równie imponujące - 90 proc. pozytywnych. Zwróciłem uwagę, że wśród najmłodszych respondentów w wieku lat odpowiedź zdecydowanie tak wybrało 43 proc., wśród najstarszych - 60 lat i więcej - aż 55 proc. Młodsi mają już wyższe oczekiwania i wymagania? - To możliwe, jeżdżą po świecie albo się z nim porównują w internecie, mają wyższe aspiracje, ale odpowiedź może też być prostsza. Zapewne większość starszych osób śledziło Euro 2012 w telewizji w domu, ci najmłodsi uczestniczyli w imprezie w strefie kibica albo na mieście. To są jednak wszystko fenomenalne wyniki, fantastyczny kapitał polityczny i symboliczny - duma z miasta. Ciekawe, czy będziemy umieli ten kapitał wykorzystać. Grzegorz Szymanik, Wojciech Tymowski Źródło: Warszawa.gazeta.pl, data dostępu

13 Euro 2012: oczekiwano więcej gości, spodziewano się że wydadzą mniej Na mistrzostwa przyjechało do Polski około 600 tys. kibiców (czyli mniej niż oczekiwano przyp. Red.) ze 110 krajów świata. Wydali około 900 mln złotych, czyli więcej, niż oczekiwano, poinformowały Wiadomości TVP nie podając jednak źródła przytoczonych danych*. Natomiast Straż Graniczna poinformowała, że podczas Euro 2012 granicę Polski przekroczyło 2,5 mln podróżnych (cudzoziemców i Polaków); najwięcej - milion - zgłosiło się do kontroli na granicy z Ukrainą; po około 600 tys. zostało odprawionych na granicy z Białorusią i na lotniskach. Do Polski przyjechało ok. 40 tys. obywateli Ukrainy, ok. 30 tys. obywateli Rosji, ok. 15 tys. Niemiec, ok. 14 tys. Irlandii, ok. 10 tys. Czech i ok. 6 tys. obywateli Hiszpanii. Znacznie więcej, niż zazwyczaj przyjechało obywateli Szwecji, Litwy, Włoch i Portugalii. SG podała, że ruch graniczny wzrósł średnio o ok. 15 tys. podróżnych dziennie w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku i 7 tys. podróżnych dziennie w porównaniu z majem br. Wg SG jednocześnie ze wzrostem ruchu związanego z Euro, zmalał lokalny graniczny. Przypomnijmy, że na czas mistrzostw wprowadzono kontrolę na wewnętrznej granicy Schengen. Patrząc na dane SG wydaje się, że do Polski podczas Euro 2012 przyjechało zdecydowanie mniej kibiców niż oczekiwano. Nawet sama SG w kwietniu br. przygotowywała się na 530 tys. zagranicznych kibiców: Hotelarstwo niedawno szacowało, że podczas imprezy do Polski przyjechało nieco więcej niż pół miliona gości zza granicy: Ilu by gości nie przyjechało, resort turystyki optymistycznie ocenia wpływ Euro 2012 na rynek w najbliższych latach. Według badań ankietowych prowadzonych podczas Euro 2012, 92 proc. zagranicznych kibiców zapowiedziało, że będzie namawiało swych rodaków do przyjazdu do naszego kraju. Stąd resort sportu i turystyki szacuje, że liczba zagranicznych turystów przyjeżdżających do naszego kraju będzie wzrastała w co roku o 500 tys., a dzięki Euro 2012 wpływy z turystyki wzrosną do roku 2020 o 4,2 mld zł. Wg badań krakowskiego magistratu polski kibic wydał w Krakowie średnio 670 zł, kibic zagraniczny zł. * Można się jedynie domyślać, że jest to pokłosie wczorajszej konferencji prasowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz spółki PL W każdym razie danych o liczbie kibiców zza granicy nie ma w oficjalnej prezentacji prasowej. Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Szturm na granice Podczas Euro 2012 granicę Polski przekroczyło 2,5 mln podróżnych. Najwięcej kibiców przyjechało z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Irlandii, Czech i Hiszpanii. Najwięcej, bo milion, turystów zgłosiło się do kontroli na granicy z Ukrainą. Po około 600 tysięcy zostało odprawionych na granicy z Białorusią i na lotniskach - poinformowała Straż Graniczna. Najliczniejszą grupę kibiców stanowili obywatele Ukrainy (około 40 tys.), Rosji (około 30 tys.), Niemiec (około 15 tys.), Irlandii (około 14 tys.), Czech (około 10 tys.) i Hiszpanii (około 6 tys.). Znacznie więcej, niż zazwyczaj przyjechało obywateli Szwecji, Litwy, Włoch i Portugalii - poinformowała w komunikacie Straż Graniczna. Dwie trzecie podróżnych stanowili cudzoziemcy. SG podała, że ruch graniczny wzrósł średnio o około 15 tys. podróżnych dziennie w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku i 7 tys. podróżnych dziennie w porównaniu z majem tego roku. Rzecznik prasowy komendanta głównego SG Justyna Szmidt wyjaśniła, że w czasie, gdy wzrósł ruch związany z Euro, zmalał ruch lokalny. Na czas mistrzostw wprowadzono kontrolę na wewnętrznej granicy Schengen. PAP Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu E viva Espana! Salute Italia! Niech żyje Polska! Wczoraj wieczorem, po wspaniałym meczu nareszcie! Hiszpanie zdobyli tytuł mistrza Europy. Doceńmy też Włochów, którzy niespodzianie dla wszystkich dostarczali najwięcej emocji i pokazali piękny futbol. Ale my najbardziej cieszymy się z tego, jak pokazaliśmy Polskę w czasie Euro Hiszpanie zdobywając trzeci kolejny tytuł przechodzą do historii. Zdominowali europejski futbol w sposób nieoglądany od 40 lat i ery wspaniałej drużyny niemieckiej. Obecnie piłka nożna to już taka dyscyplina, w którą gra cały świat, a wygrywają Xavi, Iniesta i ich koledzy. Chwała Włochom, którzy wprawdzie w finale polegli boleśnie, ale wcześniej uczynili najwięcej, żeby ten turniej pozostał niezapomniany. Balotellego, Pirlo i trenera Prandellego pokochaliśmy wszyscy, za fantazję, hart ducha i dozę szaleństwa;). 13

14 W ogóle był to miesiąc wielkich uczuć: poznaniacy zakochali się w Irlandczykach, wrocławianie w Czechach, mieszkańcy Opalenicy, Wieliczki czy Gniewina zostali honorowymi obywatelami: Hiszpanii, Włoch i Portugalii. A Polska zauroczyła całą Europę! Tylko czy my sami potrafimy to docenić...? Jak znamy życie zaraz po mistrzostwach zacznie się babranie w błocku i udowadnianie, jakie te Euro było bez sensu i ile na nim straciliśmy. Już wszyscy wieszają psy na piłkarzach (owszem, nie ma za co ich chwalić, ale trzymajmy miarę a dlaczego nagle mielibyśmy mieć dobrą reprezentację futbolową). A co z resztą? Już w dniu finału jedna z komercyjnych telewizji w swoim głównym serwisie informacyjnym pokazała materiał pseudo-informacyjny z którego wynikało, ile to ludzi na Euro straciło. Na przykład kwiaciarki na wrocławskim rynku. Ojojoj! Obroty spadły w dwudziestu budkach, a w tym samym czasie ponad milion turystów i kibiców wspaniale bawiło się w naszych miastach. Przez miesiąc Polskę codziennie pokazywały stacje telewizyjne z całego świata. Najbardziej opiniotwórcze światowe media z każdym kolejnym dniem pisały coraz bardziej entuzjastyczne komentarze. Wizerunkowo i promocyjnie wkroczyliśmy w inny, dotąd nigdy dla nas nieosiągalny wymiar. Więc nie dajmy się zbyt łatwo ogłupić zawodowym malkontentom. Spróbujmy, każdy na swoj sposób, zachować w nas to jasne oblicze, które zobaczyli wszyscy. Po każdej wielkiej imprezie opadają emocje, pojawia się nieznośne uczucie pustki, wraca monotonia i codzienne problemy. Od nas samych teraz zależy czy będziemy przeżywać syndrom Lillehammer czy efekt Barcelony. Trzeba teraz zrobić wszystko, aby niewątpliwy sukces polskiego Euro wykorzystać. My już zaczynamy o tym myśleć i bardzo mocno prosimy: niechże też pomyśli rząd. PS: Naszych czytelników prosimy o nadsyłanie własnych pomysłów: jak podtrzymać niezwykłą atmosferę ostatniego miesiąca i zdyskontować efekt polskiego Euro. Witold Bereś i Tomasz Janowski Źródło: Polska ma sens, data dostępu Bałtyk na topie? Słoneczna plaża w nadmorskim kurorcie okazuje się spełnieniem marzeń polskich urlopowiczów. 18 proc. Polaków wybierze się na urlop na nadbałtyckie plaże, wynika z najnowszego badania. Wśród najbardziej popularnych kurortów są Kołobrzeg (14 proc.), Władysławowo (14 proc.) oraz Trójmiasto (14 proc.). Badanie zostało przeprowadzone przez butik badawczo-strategiczny brainlab na zlecenie Urzędu Miasta Kołobrzeg w maju 2012 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 polskich internautów (w wieku 15 lat i więcej). Autorzy badania chcieli dowiedzieć się jakie plany na letni urlop mają w 2012 roku Polacy. Respondenci wymieniali Kołobrzeg i okolice (14 proc.), Władysławowo i okolice (14 proc.) oraz Trójmiasto (14 proc.) jako najatrakcyjniejsze miejsca do letniego leniuchowania. Mniejszą popularnością cieszyły się Ustka, Międzyzdroje, Świnoujście, Rewal i okolice czy Półwysep Helski. O palmę pierwszeństwa wśród wakacyjnych destynacji polskich turystów z Bałtykiem, walczą zagraniczne wakacje. Taką formę odpoczynku wybierze 18 proc. badanych. W tym roku najchętniej będziemy podróżować do państw europejskich. Na liście najpopularniejszych krajów znalazły się: Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja, Chorwacja i Turcja. Spadła popularność krajów Afryki, w tym Egiptu. Spadek zainteresowania Afryką Północną nie jest dla nas zaskoczeniem, szczególnie w kontekście arabskiej wiosny ludów i niepewnej sytuacji politycznej w regionie. Polacy nadal wolą wybierać kierunki pewne pod względem słońca, pięknych plaż i wysokiej temperatury, ale też bardziej bezpieczne powiedział Michał Gmurek z firmy brainlab, autor badania. Jeśli morze i plaża to dla większości Polaków synonimy wypoczynku i błogiego lenistwa, co poza nadmorskimi kurortami wybierzemy? Nadal atrakcyjne pozostają dla nas polskie góry (13 proc. badanych) i jeziora (8 proc. badanych). Spora część Polaków 13 proc. badanych nadal zastanawia się nad wakacjami i nie wie, jak spędzi tegoroczny urlop. W domu planuje zostać co czwarty badany. Wśród najczęściej wymienianych powodów rezygnacji z urlopu poza brakiem pieniędzy respondenci wskazywali również obawy przed kryzysem. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Nasi touroperatorzy przegonili ich touroperatorów Cztery czołowe polskie biura podróży są lepiej skapitalizowane i mają lepsze fundusze własne, niż największa czwórka touroperatorów za granicą - dowodzi ekspert Andrzej Betlej Przedstawiamy drugą część analizy przygotowanej przez Autora przy okazji zaprezentowania rankingu biur podróży przez Wiadomości Turystyczne. Pierwszą część ( O wyższości polskich biur podróży, dokument online: poświęcona była porównaniu rentowności czterech najlepszych krajowych biur podróży (Itaka, Rainbow Tours, Neckermann Polska, Alfa Star) z czterema wiodącymi giełdowymi firmami zachodnioeuropejskimi (TUI Travel, Thomas Cook, Kuoni Group oraz Club Mediterranee, czyli Club Med). Dziś analiza funduszy własnych obu grup touroperatorów. 14

15 Pokryzysowa ( ) rentowność czwórki krajowej (1,15 procent) zdecydowanie przewyższa odpowiednią wielkość (minus 0,72 procent) czołowej giełdowej czwórki zachodnioeuropejskiej. Prawie dwa procent różnicy, to w realiach branży turystycznej prawie przepaść. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o fundusze własne obu grup, to sytuacja wygląda zupełnie podobnie. [ ] Andrzej Betlej Cały artykuł znajdziesz na portalu Rzeczypospolitej, dokument online data dostępu UOKiK: 57 proc. Polaków nie czyta umów z biurami podróży Świadomość polskich turystów wciąż jest niska. Z badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i TNS Polska wynika, że w przypadku nieudanego wyjazdu zaledwie 7 proc. turystów wie, ile ma czasu na jego zareklamowanie. Większość ankietowanych przyznała, że nigdy nie czytała podpisywanej z biurem umowy. A zdaniem przedstawicieli UOKiK-u, zapoznanie się z umową to podstawa, by w czasie urlopu uniknąć przykrych niespodzianek. Jak pokazują dane UOKiK-u, liczba nierzetelnych biur podróży co roku maleje. Podobnie jak liczba skarg, które wpływają do Urzędu w związku z nieudanymi wczasami za granicą. W tym roku mamy naprawdę dobry rok pod tym względem. Prowadzimy w tej chwili tylko siedem postępowań, przy tym dwa to są postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się karą, a pozostałe to postępowania wyjaśniające. Czyli nieprawidłowości nie jest dużo mówi rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch. Natomiast ta druga strona, konsument turysta, to jest ta płaszczyzna, na której musi się wiele jeszcze zmienić. Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska dla UOKiK-u wynika, że świadomość turystów co do ich praw i obowiązków wciąż jest zbyt niska. Wielu błędów i nieudanych urlopów udałoby się uniknąć, gdyby konsumenci sprawdzali legalność biura podróży, z którym decydują się wyjechać. Tylko 17 proc. ankietowanych wie, gdzie takie informacje można uzyskać. Są dwa miejsca, gdzie możemy to sprawdzić: Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeśli konsument nie może się skontaktować z tymi jednostkami, może sprawdzić na stronie w internetowej bazie biur i organizatorów turystycznych, czy jego biuro dostało pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej tego typu, czy ma różnego rodzaju zabezpieczenia finansowe, ubezpieczenie, gwarancje informuje Małgorzata Cieloch w rozmowie z Agencją Informacyjną. Podstawowym błędem konsumentów jest nieczytanie umów podpisywanych z biurami podróży. Przyznaje się do tego 57 proc. ankietowanych. Wszystko to, co jest istotne, powinno się znaleźć w umowie. To są rzeczy związane z samym wyjazdem, wylotem, pobytem: standard hotelu, kategoria, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, informacje o ubezpieczycielu oraz numer telefonu do niego wymienia Małgorzata Cieloch. Uważnie należy przyglądać się, czy w umowie organizator podróży nie przerzuca odpowiedzialności na drugą stronę, czyli na klienta. Przez to konsument może bardzo łatwo rozpoznać różnego rodzaju niedozwolone postanowienia, ponieważ one głównie wyłączają odpowiedzialność biura podróży zaznacza Cieloch. Jednak polski konsument zamiast wczytywać się w umowy, opiera się zwykle na warunkach przedstawionych w katalogach. Co więcej, wybierając ofertę kierują się przede wszystkim jej ceną. Jeśli konsument przestudiował bardzo szczegółowo ofertę, wybrał kierunek, zgodził się na cenę, to później kieruje się już głównie ceną, a nie warunkami w umowie ocenia rzeczniczka UOKiKu. Przestrzega jednak przed kupowaniem podejrzanie tanich wycieczek. Zbyt niska cena powinna być dla nas sygnałem, że to biuro podróży być może nie będzie w stanie zorganizować takiego wypoczynku, o którym marzymy, za takie pieniądze. Nie oszukujmy się, pewne rzeczy można policzyć i zsumować, za ile możemy polecieć np. do kraju arabskiego wyjaśnia Małgorzata Cieloch. Polskim turystom brakuje również wiedzy na temat tego, jak i kiedy mogą zareklamować nieudany wyjazd. Mamy 30 dni na dochodzenie roszczenia po powrocie do kraju. Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie sprawy, które są nienależycie wykonywane od razu na miejscu zgłaszać rezydentowi, ponieważ ułatwi nam to załagodzenie sprawy i kontynuowanie wypoczynku. A po drugie, jeżeli będziemy 15

16 chcieli dochodzić odszkodowania w Polsce, będziemy mieć już podstawę do tego, mając potwierdzenie rezydenta, że już na miejscu coś było nie tak tłumaczy Małgorzata Cieloch. Rzeczniczka przestrzega również przed roszczeniem sobie najwyższych kwot odszkodowania. To jest bardzo często powodem dyskwalifikacji całej reklamacji ostrzega rzeczniczka UOKiK. W oszacowaniu szkody pomaga tzw. tabelka Frankfurcka, którą można znaleźć w internecie. Przeczytamy tam, że rekompensata związana z niewłaściwym transportem, zakwaterowaniem, wypoczynkiem czy monotonnym jedzeniem, może wynieść do 5 proc. wysokości całej kwoty wycieczki. Jeśli chodzi o hałas, przeszkadzający nam w wypoczynku, to nawet do 20 proc. Źródło: Newseria.pl, data dostępu Wakacje dla wybranych Ponad jedna czwarta Polaków ostatnio na urlopie była co najmniej pięć lat temu. Tylko 9 procent wybiera ofertę biur podróży, reszta organizuje sobie wypoczynek sama. Pokazuje to badanie TNS Polska (dawniej OBOP) dla serwisu zakupów grupowych Citeam.pl. Już co trzeci Polak organizuje swój wypoczynek za pośrednictwem Internetu. Wciąż wielu zwolenników mają też takie formy wypoczynku, jak odwiedziny u znajomych, czy wyjazd do domku letniskowego odpowiednio po 13 procent oraz 8 procent wskazań. Tylko 9 procent, wyjeżdżając na wakacje, kupuje gotowy pakiet w biurze podróży. Jak podaje Citeam, w ciągu roku różne formy wypoczynku wykupiło za jego pośrednictwem kilkadziesiąt tysięcy osób. Już co dziesiąty kupon wystawiany w serwisie dotyczy ofert turystycznych mówi Marta Krauze, dyrektor Citeam.pl. Średnia cena oferty turystycznej kupowanej za pośrednictwem serwisu wynosi 359 zł. Wyjazd nie dla wszystkich. Na wakacjach bardzo dawno lub nigdy nie było niemal 60 procent ankietowanych. Najrzadziej na urlop wyjeżdżają mieszkańcy Podlasia, a inne województwa, których mieszkańcy urlopowym wyjazdem cieszą się rzadko lub wcale, to zachodniopomorskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie wynika z kolei z badania AC Nielsen dla Mondial Assistance. Na urlop najczęściej wyjeżdżają mieszkańcy Śląska i Zagłębia więcej niż połowa z nich na wyjeździe była rok temu. Podczas zaplanowanego najczęściej na lipiec i trwającego powyżej 11 dni odpoczynku Polak będzie zazwyczaj wypoczywał na plaży. Największa grupa zadeklarowała, że na główny wyjazd wakacyjny przeznaczy mniej niż tysiąc złotych na osobę. Najwięcej takich odpowiedzi padło w Wielkopolsce 54 proc. Najbardziej rozrzutni są latem mieszkańcy Lubuskiego jedna trzecia z nich deklaruje, że wyda więcej niż 2,5 tys. złotych. Według TNS Polska zaledwie 15 proc. Polaków jest pewnych, że wakacje w tym roku nie będą im pisane. Najwięcej osób, które spędzą lato w domu, pochodzi z terenów wiejskich. Z kolei szczegółów, jeśli chodzi o tegoroczne plany wakacyjne, nie zna wciąż 16 proc. ludzi. Polacy urlopowicze nie są szczególnie zapobiegliwi. Specjalne ubezpieczenie turystyczne zamierza wykupić zaledwie co trzeci pytany. Najrzadziej na dodatkowe ubezpieczenie decydują się mieszkańcy woj. świętokrzyskiego wskazuje Agnieszka Walczak z Mondial Assistance, właściciela sklepu elvia.pl, sprzedającego ubezpieczenia podróżne. Wpływ na decyzję o zakupie ubezpieczenia mają między innymi rekomendacje sprzedawców i sytuacje z przeszłości, kiedy skorzystaliśmy z takiej polisy dodaje. Kochamy Mazury. W ostatnich latach, jak wynika z badania, tylko co trzeci Polak wyjeżdżał na wakacje za granicę (najwięcej mieszkańców Pomorza Zachodniego). Jeśli już decydowaliśmy się na zagraniczny odpoczynek, najczęściej wybieraliśmy Włochy, Grecję i Chorwację. Z kolei jeśli chodzi o zwolenników odpoczynku w kraju, to według badań dla serwisu Citeam.pl absolutnym numerem jeden są Mazury, gdzie chciałoby spędzić urlop aż 39 proc. Polaków. Na kolejnych miejscach plasują się: Pomorze z 29 proc. wskazań, Tatry - 26 proc., Wybrzeże - 22 proc. i Bieszczady, które wybrałoby 17 proc. ankietowanych. Kaszuby, Sudety, Pieniny czy Beskidy zebrały po kilka procent wskazań. Autem do celu. Najbardziej Polacy cenią sobie dojazd własnym samochodem to podstawowy środek lokomocji we wszystkich województwach. Na drugim miejscu jest samolot, najwięcej osób poleci na wakacje o dziwo z dość oszczędnego Podlasia. Inne wskazywane często sposoby dojazdu to oczywiście autokar i pociąg. O ile kobiety i mężczyźni są w większości zgodni, co do wyboru miejsca na wakacje, o tyle problemy mogą się pojawić przy planowaniu wolnego czasu. Niemal co trzecia Polka marzy, by trafić do ekskluzywnego apartamentu. Z kolei co czwarty mężczyzna wolałby wybrać się na wycieczkę objazdową po regionach atrakcyjnych historycznie. Za ciekawe rozwiązanie uznało to tylko 12 procent kobiet. Piotr Mazurkiewicz, Zuzanna Reda Źródło: Turystyka.rp.pl, data dostępu

17 Sześć miesięcy na inwestycyjnym rynku hotelowym W pierwszej połowie 2012 roku zamknięto dwie większe transakcje sprzedaży hoteli. Pierwsze sześć miesięcy roku wydaje się nie potwierdzać ożywienia na hotelowym rynku inwestycyjnym w Polsce, z którym mieliśmy do czynienia w roku 2011, gdy firma Polish Properties odnotowała 12 transakcji obiektami hotelowymi o łącznej wartości przekraczającej 130 milionów. Jednak rok się jeszcze nie skończył, a kilka transkacji, w tym jedna duża, jest w drodze. Największe transakcje na rynku hotelowym od początku 2011 obejmują sprzedaż przez Europa Fund II and Warimpex Finanz und Beteiligungs for Wenaasgruppen Hotelu Sobieski w Warszawie za 50 mln euro oraz sprzedaż przez Orbis S.A. dla Royal Starman Bristol Hotelu Bristol w Warszawie za 19,5 mln euro. Inna znacząca transakcja to sprzedaż przez Skarb Państwa 95 proc. udziałów w uzdrowisku w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą Uzdrowisko Konstancin-Zdrój za 16,6 mln euro. Uzdrowiska stały się poszukiwanym produktem inwestycyjnym, w 2011 roku sprzedano 4 obiekty tego typu, a kilka kolejnych jest w trakcie procesu sprzedaży. Główni inwestorzy w tym sektorze to Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz KGHM Polska Miedź S.A., którzy w roku 2011 nabyli odpowiednio 3 i 1 uzdrowisko. Najbardziej aktywnym graczem na rynku hotelowym jest Orbis S.A., który w 2011 sprzedał 4 hotele, a na 2 kolejne podpisał przedwstępne umowy sprzedaży. Najwyższe ceny sprzedaży za pokój hotelowy w 2011 znacznie przekraczały euro (na przykład Hotel Sobieski w Warszawie i Hotel Francuski w Krakowie sprzedany za ponad 5 milionów euro), jednak w opinii Polish Properties znacznie wyższe ceny mogą być obecnie osiągnięte ze sprzedaży 5-gwiazdkowego hotelu w Warszawie za cenę przekraczającą euro za pokój. Większość hoteli sprzedanych w Polsce było zlokalizowanych w Warszawie i w Krakowie. W latach ponad 45 proc. wszystkich transakcji dotyczyło hoteli zlokalizowanych w tych dwóch miastach. Jednak w ostatnim czasie odnotowaliśmy wzrost zainteresowania hotelami w miastach mniejszych oraz w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych takich jak Zakopane, Świnoujście, Kołobrzeg i Konstancin-Jeziorna. Na hotelowym rynku inwestycyjnym, częściej niż w przypadku pozostałych rynków komercyjnych, stronami transakcji są podmioty polskie, głównie jednak po stronie sprzedającego. Wynika to z dużego rozdrobnienia rynku hotelowego, gdzie niemal 90 proc. hoteli należy do inwestorów indywidualnych lub niewielkich grup kapitałowych. W roku 2011 odnotowano również najwyższy w historii wzrost liczby hoteli w Polsce, na koniec roku istniało ich ponad 2 100, co oznacza ok. 11 proc. wzrost w porównaniu do roku Biorąc pod uwagę ilość hoteli w trakcie budowy, podobnego wzrostu możemy się spodziewać w roku Polish Properties jest polską firmą zajmującą się wycenami, doradztwem inwestycyjnym oraz pośrednictwem na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma powstała w roku Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu, [za:] Polish Properties, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Sport dzieci i młodzieży w programach i działalności Unii Europejskiej Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Pawła Kukli W środę 11 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w Sali Senackiej, paw. A, II p. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Pawła Kukli Sport dzieci i młodzieży w programach i działalności Unii Europejskiej. Promotor: dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka - AWF Kraków Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Waldemar Moska - AWFiS Gdańsk, dr hab. prof. nadzw. Jerzy Pośpiech - Politechnika Opolska 17

18 Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78. Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, data dostępu Turystyka i krajoznawstwo w Gorganach w latach Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Dariusza Dyląga W środę 11 lipca 2012 roku o godz w Sali Senackiej, paw. A, II p. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Dariusza Dyląga Turystyka i krajoznawstwo w Gorganach w latach Promotor: dr hab. prof. nadzw. Dobiesław Dudek - AWF Kraków Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Eligiusz Małolepszy - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. prof. nadzw. Stanisław Zabornia - Uniwersytet Rzeszowski, dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka - AWF Kraków Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78. Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, data dostępu Nie dla Otwartej Nauki i Open Access, czyli strach kota przed myszą Jedna z baśni braci Grimm Spółka kota z myszą opowiada o próbie zgodnego życia dwóch naturalnych antagonistów. Przez pierwszy okres wspólnego mieszkania kot i mysz uprawiają piękną fikcję szczęśliwego żywota. Jednak gdy dochodzi do prawdziwych problemów (kot zjada w samotności odłożony na zimę garnek smalcu), silniejszy w tym związku nie chce nawet słyszeć od myszy tego, co ta myśli o zerwaniu gentlemeńskiej umowy. W połowie rozmowy kot mysz zjada, a baśń kończy się zdaniem: Widzisz, tak to w świecie bywa No i właśnie tak to w świecie bywa, że silniejszy ma więcej do powiedzenia i stawia przysłowiową kropkę nad i. A teraz trzeba to uzasadnić. Przywołałem puentę z baśni, aby wykorzystać ją w tym krótkim eseju o tym, jak internet wpłynął na sposób funkcjonowania środowiska akademickiego. A dokładniej, jak część środowiska akademickiego (ów kot ) zaczyna się lękać myszy. Ową myszą jest rzesza studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki, która została wrzucona w ów świat, mając jednocześnie stanąć w szranki w wyścigu szczurów (choć w kontekście baśni bardziej pasowałoby: w wyścigu myszy z kotem ). W tekście tym który wszak nie jest artykułem naukowym pozwolę sobie pozostać na poziomie metafor. Pod płaszczykiem kota i myszy oczywiście skrywać się będzie cały czas: część środowiska akademickiego, które nie chce nowych standardów wymyślonych przez siebie zastosować do siebie samego oraz to już nasza mysz część środowiska akademickiego, która wyboru nie ma i musi się dostosować do zastanych wymogów. Koniecznie trzeba podkreślić, że nie jest to opozycja starzy młodzi. Bo jest wielu profesorów, którzy są młodzi duchem i młodych, którzy są starzy za młodu. [ ] Emanuel Kulczycki Cały tekst znajdziesz na portalu Warsztat badacza komunikacji, data dostępu Zadanie dla humanistów Język polski jest co prawda piękny, ale dla większości cudzoziemców nieznany - pisze wiceminister nauki. W gronie humanistów formułowane są zarzuty deprecjonowania roli języka polskiego i wymuszania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikowania głównie - a docelowo być może wyłącznie - w językach obcych, a zwłaszcza po angielsku. Pojawiają się też opinie, że w ramach oceny parametrycznej? która jest oceną jakości badań i osiągnięć naukowych - ministerstwo zamierza zastosować kryteria krzywdzące dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych. Krzywda ta miałaby być konsekwencją tego, że jakoby nauki te miałyby być oceniane według dokładnie tych samych reguł co nauki ścisłe, przyrodnicze czy techniczne. [ ] Marek Ratajczak Cały artykuł znajdziesz na portalu Rzeczpospolitej, dokument online: data dostępu

19 Reklamową rekomendację potwierdza życie Kampania promocyjna POT w kontekście UEFA EURO 2012 Dzień po ostatnim meczu piłkarskich mistrzostw Europy rozegranym w Polsce na Stadionie Narodowym, Polska Organizacja Turystyczna zaprosiła dziennikarzy na briefing podsumowujący etap kampanii promującej Polskę i polską turystykę w kontekście Euro W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział wiceprezes POT Bartłomiej Walas i wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem Promujmy Polskę Razem Teresa Buczak. Konferencję prowadziła Jolanta Grus, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej POT. Reklamowy mainstream to silny prąd, pociągający innych za sobą. To idee rządzą światem. I nowoczesne techniki ich upowszechniania. Kampania POT prowadzona od 2010 roku na rynkach zagranicznych potrwa jeszcze rok. Ale już teraz zaliczana zostaje do kanonu skuteczności. Zarówno z uwagi na dobór treści, jak i skutecznej formy przekazu. I co najistotniejsze bezpośrednich efektów. Dane zbierane przez instytuty badania opinii publicznej potwierdzają, że wstrzeliliśmy się w dziesiątkę, przytacza opinie specjalistów od marketingu narodowego prezes Bartłomiej Walas. To nie był strzał w ciemno. Kampania elastycznie ewoluuje, lecz jej wyrazisty koncept pozostaje niezmienny. Powstał w 2009 roku. Nie opierał się na domysłach i fantazji twórców. Wynikał z analizy badań społecznych. Te zaś dowodzą pewnej prawidłowości charakterystycznej dla współczesnej ery rewolucji informatycznej. Wskutek chaotycznego zalewu informacji, coraz trudniej przeciętnemu odbiorcy sprawdzić ich wiarygodność. Najchętniej wiedzę czerpie więc ze źródeł zaufanych. Czyli od innych ludzi, znanych sobie. Bliskich, przyjaciół, sąsiadów, krewnych. Do ich doświadczeń odwołuje się przed podjęciem decyzji. To do nich zwraca się o radę. Między innymi, gdy chodzi o tak ważną sferę, jak wybór miejsc urlopowych i usług turystycznych. Do nieograniczonych źródeł internetowych sięga w drugiej kolejności. Tę prawidłowość współczesnej komunikacji społecznej wykorzystali kreatorzy kampanii realizowanej na zlecenie POT. Przekaz treści ma formę rekomendacji. Bezpośredniej. Za pomocą gestów, słów, emocji wyrażanych przez ludzi, którzy poznali Polskę podczas pobytu w naszym kraju. Dzielą się wrażeniami. Są zadowoleni, tryskają humorem. Kierują zaproszenie do znajomych. Można im wierzyć. Reklamowy mainstream to silny prąd, pociągający innych za sobą. Kierunek tego nurtu jest oczywisty: warto do Polski się wybrać. Wyniki badań pozwalają specjalistom dobrać klucz przekazu treści promocyjnych do kulturowej mentalności odbiorców. Dostosować formę informacji tak, by zostały właściwie zrozumiane i zapamiętane. Przekaz jest wyraźny. Rzeczywistość współczesnej Polski ulega szybkim przeobrażeniom w wielu sferach, w tym rosnący systematycznie standard infrastruktury i atrakcyjność oferty usług turystycznych. Kampania ukazuje nowe oblicze naszego kraju i kreatywność jego młodych, pełnych życia mieszkańców. Nie zapominając przy tym o tradycyjnych wartościach, wśród nich o eksponowaniu naszej narodowej gościnności, tak ujmującej odwiedzających Polskę obcokrajowców. O chronologii decydowała sekwencja wydarzeń. Pobudzająca wyobraźnię symbolika turnieju UEFA EURO 2012 pojawiła się w reklamach POT na rok przed inauguracją mistrzostw na Stadionie Narodowym. Ten harmonogram spotkał się wówczas z pewną krytyką. Niektórzy z grona recenzentów uważali tę datę za błąd. Ich zdaniem start powinien nastąpić grubo wcześniej. Czy aby na pewno? O chronologii decydowała sekwencja wydarzeń. Wartość promocyjna Roku Chopinowskiego oraz przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej była nie do przecenienia. Mistrzostwa Europy musiały poczekać. Przejście było płynne. Kampania Polskiej Organizacji Turystycznej prowadzona na rynkach zagranicznych zręcznie dopasowała się do zainteresowania odbiorców piłkarskim turniejem na polskich stadionach. Reklamy zapraszały, aby korzystając z okazji pobytu w Polsce podczas mistrzostw Europy nie ograniczać się do przeżywania emocji sportowych. Choć oczywiście w czerwcu były one najważniejsze. Elementy przyprawiające kibiców o żywsze bicie serca pojawiły się na wideoklipach telewizyjnych Polska. Feel Invited, w reklamach prasowych i na billboardach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Danii, Holandii i Belgii. Bohaterowie reklam POT, obcokrajowcy, którzy dzieląc się z rodakami ekscytującymi wrażeniami z pobytu w Polsce - przeistoczyli się teraz w fanów bez reszty oddanych piłce nożnej, dopingujących żywiołowo piłkarzy własnych reprezentacji narodowych rozgrywających mecze na polskich stadionach. Zainteresowanie mediów krajem gospodarzem mistrzostw Europy zwielokrotniło skuteczność przekazu promocyjnego. Efekty uwidoczniają badania opinii społecznej i prognozy ekonomiczne. Prezes Walas stwierdził, że wszystko wskazuje, iż przewidywana na rok 2012 liczba 13.5 mln zagranicznych turystów (korzystających z noclegu), których spodziewaliśmy się w Polsce, powinna według wstępnych szacunków Instytutu Turystyki, wzrosnąć do 14 mln. Zapewne zechcą oni sięgnąć do portfeli głębiej aniżeli w latach ubiegłych. Szacuje się, że krajowa gospodarka odnotuje od turystów wpływy bliskie 6 mld dolarów. Według słów prezesa Walasa, dochód budżetu państwa i bezpośrednie wpływy przedsiębiorstw z tytułu wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do Polski w roku 2012 zachęconych rekomendacją kampanii POT zwiększą się o co najmniej 86 mln dola- 19

20 rów. Innymi słowy o tę kwotę byłyby niższe bez aktywnego wsparcia marketingowego. Już teraz wiadomo, że kwota ta będzie daleko wyższa. By tak się stało, zainteresowanie naszym krajem powinno być podtrzymywane. Dlatego kampania promocyjna obejmie kolejne kraje. Zaproszenie do wizyty w Polsce kierowane było dotąd do mieszkańców Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Trzech krajów, o potencjale decydującym o wysokości obrotów na międzynarodowym rynku usług turystycznych, które mają silne ligi piłkarskie oraz wysoko rozwiniętą kulturę różnorodnego spędzania wolnego czasu. Przekaz rozszerzony zostanie o kolejne kraje, których narodowe drużyny uczestniczyły w Euro Belgię, Holandię, Danię i Szwecję. A następnie Rosję, Ukrainę, Hiszpanię i Włochy. Przygotowywana odsłona kampanii o nazwie Wróć, nie widziałeś wszystkiego, która potrwa do czerwca 2013 roku będzie adresowana nie tylko do kibiców. Piłkarskich fanów mamy już po swojej stronie. Zadowoleni z pobytu w naszym kraju podczas mistrzostw Europy, spontanicznie weszli w rolę wiarygodnych Ambasadorów Polski. Nie należy zwlekać. Emocje łatwo opadają. Idą w niepamięć. Bohaterowie kampanii POT mają jeszcze na twarzach narodowe barwy kibiców. Są już u siebie w domu. Odbierają podziękowanie za fantastyczny udział w mistrzostwach. I oczywiście, zaproszenie do zobaczenia w Polsce. Ponownie. Już wkrótce. Przez pryzmat tej udanej sportowej imprezy widzieć nas będą w najbliższych latach mieszkańcy Europy. Wnikliwy monitoring pozwala śledzić reakcję odbiorców. Kształt kampanii i zakładane cele wynikają ze Strategii marketingowej promocji Polski na lata Prowadzone badania pozwalają sprawdzić jej odbiór. I, co ważniejsze, umożliwiają sterowanie na bieżąco całą kampanią. Sztab nie tylko dysponuje precyzyjną strategią, ustaloną przed rozpoczęciem kampanii, ale w sposób naukowy śledzi rezultaty swych działań i koryguje je na żywo w zależności od okoliczności. Zmniejsza to margines przypadkowości i niepewności. Wnikliwy monitoring pozwala śledzić reakcję odbiorców, wprowadzać ewentualne korekty metod konstruowania informacji oraz jej czytelnego adresowania. Badania skuteczności kampanii promującej Polskę i polską turystykę za granicą prowadzone są dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez renomowane agencje badawcze TNS (dawniej OBOP), ACR Rynek i Opinia, Instytut PBS. Gromadzone dane pokazują zmiany zachodzące w wizerunku turystycznym Polski. Dowodzą one istnienia utrwalonych w przeszłości, nadal nad wyraz mocno zakorzenionych w świadomości i łatwych do zapamiętania, obiegowych, niepochlebnych stereotypów na temat Polski i Polaków. Wynikają częściowo z niewielkiej wciąż wiedzy o naszym kraju. Skąpe informacje o potencjale współczesnej Polski sprzyjają utrwalaniu w świadomości społecznej kolejnych pokoleń zadawnionych uprzedzeń na temat Polski i Polaków. Charakter kampanii POT zrywając ze starą retoryką, kruszy zadawnione uprzedzenia. Kontekst UEFA EURO 2012 potwierdził na żywo, że rekomendacja, którą posługują się twórcy, nie jest gołosłowna. Jej wiarygodność potwierdza setki tysięcy zagranicznych kibiców i turystów obecnych w Polsce w trakcie rozgrywek piłkarskich. Na podstawie zebranych przez instytucje badawcze opinii od obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę wynika, że 86 proc. respondentów emocjonalnie deklaruje po powrocie do domu polecić znajomym Polskę jako kraj, który warto odwiedzić dla jego atrakcji turystycznych. Chęć takiej rekomendacji jest nawet wyższa wśród turystów z krajów pozaeuropejskich (92 proc.). 85 proc. stwierdziło, że ponownie w celach turystycznych do naszego kraju powróci. Szczególnie wartym podkreślenia jest, że co drugi turysta zagraniczny (45proc.) uznał ostatni swój pobyt w Polsce za lepszy w porównaniu z innymi wyjazdami. Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze celu podróży turystycznej są kwestie poczucia bezpieczeństwa. W tej kategorii uzyskujemy również wysokie noty. 85 proc. pytanych nie czuła podczas pobytu w Polsce żadnych uzasadnionych obaw. Dla porównania, podczas podobnego sondażu przeprowadzonego w trakcie Euro 2008 w Austrii, pozytywnie o poziomie bezpieczeństwa wypowiedziała się o 10 proc. mniejsza liczba respondentów. Reklama uatrakcyjnia wizerunek kraju. Dyrektor Teresa Buczak prezentując wyniki badań prowadzonych wśród mieszkańców krajów, do których kierowany jest przekaz promocyjny kampanii POT, wskazała na poziom zadowolenia podróżnych wyrażany po powrocie z Polski. Prawie 75 proc. Brytyjczyków, ponad 60 proc. Niemców i 72 proc. Francuzów wysoko i zdecydowanie wysoko oceniło swoją wizytę w naszym kraju. Zbieżne z treścią reklam są oczekiwania cudzoziemców. Badania dowodzą, że najwyższy odsetek obcokrajowców podczas pobytu w Polsce ma w planie zwiedzanie zabytków i poznanie kultury kraju, podróż do największych miast w poszukiwaniu charakterystycznych dla tych miejsc atrakcji. Wielu zwolenników zyskują warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Polski rynek usług turystycznych zyska również, gdy podtrzymana zostanie deklaracja potencjalnych klientów, którzy w planach nie mieli wizyty nad Wisłą. Obecnie mogą jednak wcześniejsze plany zweryfikować zachęceni wydarzeniami związanymi z Euro Atutem polskiego rynku są ceny. Niskie w porównaniu ze standardem oferowanych usług. Poziom zadowolenia cudzoziemców zależy również od uprzednich oczekiwań. Im były one mniejsze, tym zaskoczenie i satysfakcja większe. Dotyczy to głównie turystów spoza Europy. Jak w procentach instytucje badawcze określają skuteczność kampanii promocyjnej POT? Na przykład reklama w prasie podoba się znacznie ponad połowie brytyjskich czytelników, jeszcze większej liczbie niemieckich i prawie 60 proc. francuskich. Jedna trzecia jest zdania, że sposób reklamowania turystyki uatrakcyjnia wizerunek naszego kraju. Pulsujące pozytywną energią telewizyjne klipy Polska. Feel Invited zdobyły popularność wśród internautów. Gdy weszły do emisji na kanale You Tube obejrzało je ponad 600 tys. widzów. Najbardziej udane przedsięwzięcie promujące narodową turystykę. Kampania promocyjna w kontekście UEFA EURO 2012 była kolejnym elementem projektu Promujmy Polskę Razem realizo- 20

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne wyjazdy Polaków

Wakacyjne wyjazdy Polaków KPMG Wakacyjne wyjazdy Sierpień 2015 kpmg.pl 0 Wstęp Wakacje są nie tylko wspaniałym czasem wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół stanowią również kluczowy moment dla całej branży turystycznej. W Polsce,

Bardziej szczegółowo

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Jan Wawrzyniak dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Berlinie Tczew, 23 kwietnia 2015 Goście

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Czy stag-parties odlecą z Krakowa?

Czy stag-parties odlecą z Krakowa? 1 Czy stag-parties odlecą z Krakowa? Tłok w Balicach może rozładować się sam Gwałtownie drożejący złoty w stosunku do brytyjskiego funta, exodus części z tanich linii lotniczych z Balic do Katowic oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Informatyk urzędu pracy 2.0, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011 RAPORT Warszawa, 30 maja 2011 Wakacje 2011 Hiszpania, Włochy i, co ciekawe, Stany Zjednoczone to w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki wakacyjne - wynika z badania przeprowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 ROK PO EURO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować?

Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować? Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować? 100 DNI PRZED EURO 2012 na podstawie badania opinii przeprowadzonego w dniach 21.02 24.02.2012 Konferencja prasowa 02 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec. Bydgoszcz 03.09.

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec. Bydgoszcz 03.09. Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec Bydgoszcz 03.09.2015 Goście zagraniczni w Polsce 2013 / 2014 2013 2014 Przyjazdy ogółem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Wprowadzenie do konkursu Zbliża się upragniona przez wszystkich uczniów przerwa wakacyjna czas odpoczynku i zabawy. Jednak lipiec i sierpień to miesiące, kiedy niektóre

Bardziej szczegółowo

2015-06-15 12:59. UOKiK: przed wakacjami - co warto wiedzieć? (komunikat) - UOKiK informuje:

2015-06-15 12:59. UOKiK: przed wakacjami - co warto wiedzieć? (komunikat) - UOKiK informuje: 2015-06-15 12:59 UOKiK: przed wakacjami - co warto wiedzieć? (komunikat) - UOKiK informuje: Noclegi, transport, wizy, ubezpieczenie to tylko część spraw, które musimy załatwić zanim wyruszymy na wakacje.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH 15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH JAKIE SĄ OCZEKIWANIA KIBICÓW WOBEC OFEROWANYCH USŁUG Sprawny transport Poczucie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści Wakacje w mieście Spis treści Metodologia badań 3 Czas wolny podczas wakacji 4-13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego 14-22 Struktura demograficzne 23-25 Kontakt 26 Metodologia badania Badanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Fly.pl Internetowe biuro podróży Fly.pl to: technologia prawdziwe online, weryfikacja dostępności oferty online, ceny całkowite bez dopłat; wiedza, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Polacy kochają Chorwację. Od lat całymi rodzinami chętnie jeździmy nad adriatyckie wybrzeże. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje się jednak także

Bardziej szczegółowo

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO)

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) 2011 2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) Streszczenie Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego aufj b4-^> GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfanłego Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Materiały z konferencji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com Podróżnicy i ścieżki zakupu Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej tradedoubler.com Europejczycy chcą wybierać hotele, loty i oferty wakacyjne na swoich własnych

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln zł na reklamy

Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln zł na reklamy Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel.: (+48 22) 378 37 50 kontakt: Monika Tomsia Specjalistka ds. PR Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów

Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów przeprowadzana przez TVP 1 i TVP Sport Pierwsze w historii Polskiego

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Travel Trends Polska 2015

Travel Trends Polska 2015 11 grudnia 2015 Travel Trends Polska 2015 Coroczny raport firmy Skyscanner wskazuje najważniejsze zwyczaje podróżnicze Polaków. Z Travel Trends dowiemy się między innymi, dokąd najchętniej podróżujemy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ Badanie dotyczące oceny działalności i finansowania samorządów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą PBS Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami Strona znajduje się w archiwum. Pierwszy Inwestowaniu za nami Zdecydowanie dobrze radzimy sobie z liczeniem oraz z tematyką ekonomiczną. Jesteśmy dosyć skłonni do ryzyka, ale wciąż dość słabo orientujemy

Bardziej szczegółowo