Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki"

Transkrypt

1 Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki tego typu rozwiązaniom konstrukcyjnym maleją koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć emisje szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, które związane są ze zjawiskiem niskiej emisji. Jednym z przykładów wykorzystania budownictwa pasywnego jest budowa obiektów sportowych i dydaktycznych w Gminie Słomniki. W niniejszym opisie dobrych praktyk przedstawione zostały trzy pasywne budynki gminne: budynek przedszkola, sali gimnastycznej oraz hali sportowo-rekreacyjnej.

2 Budynek przedszkola (Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka) w Słomnikach zaprojektowany został w technologii pasywnej z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą techniczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1314 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 815 m². Kubatura brutto budynku kondygnacji nadziemnych wynosi 6720 m³. Zakres inwestycji obejmuje również zagospodarowanie terenu: budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi, chodnik, sieć elektroenergetyczną, hydranty przeciwpożarowe i ogrodowe, ogrodzenie, oświetlenie terenu, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, słupową stację transformatorową, linię kablową średnich i niskich napięć. Budynek charakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciem energii na cele grzewcze na poziomie ok.15kwh/m2rok. W budynku zlokalizowano sześć oddziałów przedszkolnych, salę gimnastyczną wraz ze sceną, widownią i magazynem oraz dwie salki do zajęć dodatkowych, zespół administracyjny z pomieszczeniami towarzyszącymi i zapleczem socjalnym, zaplecze szatniowo-sanitarne dla dzieci i rodziców w strefie wejściowej z pomieszczeniami pomocniczymi, kuchnię z zapleczem, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe oraz salę lekcyjną. Planowany umowny termin zakończenia realizacji całości inwestycji, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu to rok. Roboty budowlane realizowane będą na przestrzeni 3 lat ( ). Budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach (Gmina Słomniki) zaprojektowany i wykonany został w systemie pasywnym. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter użytkowy i poddasze techniczne na części budynku. W skład budynku wchodzą: wielofunkcyjna arena sportowa oraz zaplecze szatniowo-sanitarne z salą lekcyjną, salką ćwiczeń i magazynem. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wynosi 614 m2. Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciu energii na cele grzewcze na poziomie ok.15kwh/m2rok. Budynek hali rekreacyjno-sportowej zlokalizowany w Słomnikach przy ulicy Świerczewskiego 20. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną oraz antresolę. Budynek połączony jest przewiązką z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Hala rekreacyjno sportowa ma wymiary zewnętrzne ok. 48, 9 m x ok. 35, 8 m, wysokość 10, 6 m. Powierzchnia zabudowy to 1755 m2, kubatura ok m3. Bryła budynku pokryta jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 8. Hala jest wielofunkcyjną areną sportową. Wymiary boiska umożliwiają grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną halową i tenisa. Hala posiada 224 miejsca siedzące oraz dodatkowe miejsca stojące. Pod trybunami zlokalizowane są magazyny i pomieszczenia techniczne. W lutym 2011 roku Polski Instytut Budownictwa Pasywnego nadał hali sportowej w Słomnikach certyfikat Budynek pasywny o sprawdzonej jakości. Wydanie certyfikatu zostało poprzedzone sprawdzeniem założeń projektowych oraz wykonawczych i na ich podstawie potwierdzony został bilans cieplny dla budynku. W 2011 roku Burmistrz Gminy Słomniki, w związku z budową hali, odebrał w Krakowie tytuł Lidera Małopolski przyznawany w konkursie Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2010 w Małopolsce Lider Małopolski, w którym wyróżnia się najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, istotne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje

3 infrastrukturalne oraz ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami i stwarzające nowe miejsca pracy. 2. Zastosowane rozwiązania techniczno-budowlane Budynek przedszkola w Słomnikach Zakładane parametry przegród (przenikalność cieplna) dla ścian zewnętrznych to 0, 08-0, 1 W/m2K, drzwi zewnętrznych - 1, 0 W/m2K, zestawów okiennych - 0, 8 W/m2K, dach to 0, 08-0, 09 W/m2K, podłoga na gruncie - 0, 1 W/m2K. Dodatkowo zakłada się wysoką szczelność budynku, która będzie wynosić nie mniej niż 0, 6 1/h, przy różnicy ciśnień 50Pa dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN

4 Sala gimnastyczna w Waganowicach Budynek posiada żelbetowe ławy i stopy fundamentowe. Ściany konstrukcyjne w części budynku w szkielecie żelbetowym wypełnionym są bloczkami silikatowymi. W pozostałej części ściany konstrukcyjne z bloczków silikatowych grubości 18 i 24 cm. Dach wykonany z wiązarów z drewna klejonego. Ściany ocieplane styropianem o grubości 30 cm, a następnie tynkowane tynkiem cienkowarstwowym. Dach został pokryty 40 cm twardej wełny mineralnej na dźwigarach z drewna klejonego, a następnie blachą aluminiową oraz, na części, papą termozgrzewalną. Zakładane parametry przegród to ok. 0, 1 W/m2K, a zestawów okiennych 0, 8 W/m2K. Dodatkowo zakłada się wysoką szczelność budynku, która będzie wynosić nie mniej niż 0, 6 1/h, przy różnicy ciśnień 50 Pa dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PNEN Hala sportowo-rekreacyjna w Słomnikach Fundamenty hali zaprojektowano jako żelbetowe. Ławy i ściany fundamentowe izolowano styropianem typu XPS flormate 300 i 500 grubości 25 i 30 cm. Podłoga parteru izolowana jest styropianem twardym grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii szkieletu żelbetowego z wypełnieniem pustakami silikatowymi grubości 25 cm. Od zewnątrz ściany ocieplone styropianem frezowanym o grubości 30 cm, wyprawę stanowi tynk silikatowy. Ściany wewnętrzne wykonane z pustaków silikatowych grubości 25 i 12 cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cementowo- -wapiennym. Dla poprawienia parametrów akustycznych hali, od wewnątrz zamontowano również na ścianach ok. 700 m2 paneli akustycznych. Dach wykonano na dźwigarach z drewna klejonego. Ocieplenie stanowi wełna mineralna, twarda o grubości 40 cm. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej.

5 3. Zastosowane rozwiązania instalacyjno-techniczne Budynek przedszkola Budynek jest w trakcie budowy. Projekt zakłada m.in zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności. Sala gimnastyczna w Waganowicach Budynek wyposażono w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, kanalizacyjną opadową (rurociągi, studnie filtracyjne, zbiornik wody deszczowej, pojemność 8,8 m3), ogrzewanie podłogowe (na całej powierzchni budynku) oraz (jako źródło ciepła) pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację elektryczną. Hala sportowo-rekreacyjna w Słomnikach Budynek hali posiada własne źródło ciepła kotłownię gazową o łącznej mocy zainstalowanych kotłów wynoszącej 90 kw. W całym budynku zainstalowano również ogrzewanie podłogowe. Ten rodzaj ogrzewania zapewnia optymalną temperaturę do poziomu dwóch i pół metra nad poziomem areny. W hali zamontowano dwie centrale wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jedna obsługuje zaplecze sanitarno-szatniowe, a druga boisko główne. 4. Źródła i sposób finansowania Budynek przedszkola Wartość umowna inwestycji wynosi , 84 zł brutto. Ukończenie robót budowlanych planowane jest na rok Powstający obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stąd możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie zostało przyznane w roku 2013 i założono, że w kolejnych latach również część wydatków zostanie zrefundowanych. W roku 2013 zostały wykonane roboty na kwotę ,00 zł, natomiast dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ,40 zł.

6 Sala gimnastyczna w Waganowicach Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła zł brutto. Jako, że obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwe było uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie z tego źródła wyniosło w całym okresie realizacji ,40 zł. Dodatkowo pozyskano środki z Ministerstwa Sportu w wysokości ,00 zł. Wydatki na roboty budowlane poniesione w okresie realizacji to ,99 zł. Hala sportowo-rekreacyjna w Słomnikach Możliwości dofinansowania budowy hali pojawiły się wraz z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym. Projekt Budowa hali rekreacyjno sportowej w Słomnikach uzyskał dofinansowanie w ramach tego program na lata Całkowity koszt budowy hali rekreacyjno sportowej, łącznie z nadzorem inwestorskim, wyniósł ,64 zł brutto. Wydatki kwalifikowane to ,66 zł. Dofinansowanie ,26 zł, co stanowi 70 proc. wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 5. Założenia finansowo-ekonomiczne Obiekty pasywne wybudowane oraz będące w budowie w Gminie Słomniki są o około 12 proc. droższe w stosunku do kosztów budowy takich samych budynków, lecz wzniesionych w technologii tradycyjnej. Wyższe koszty budowy w technologii pasywnej wynikają z zastosowania grubszych warstw materiałów termoizolacyjnych oraz konieczności wyeliminowania wszelkich mostków termicznych, precyzyjnego połączenia przegród budowlanych, a także ich uszczelnienia. Dodatkowy koszt stanowi również konieczność zastosowania central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o dużej sprawności. Z przeprowadzonych analiz porównawczych dotyczących rocznych kosztów eksploatacyjnych budynków wybudowanych w technologii tradycyjnej i technologii pasywnej, które zostały opracowane na potrzeby studium wykonalności wynika, że budynki pasywne w ujęciu kosztowym są o około 50 proc. tańsze w utrzymaniu, niż budynki wybudowane w technologii tradycyjnej (dotyczy to kosztów energii elektrycznej i gazu). Szacuje się, że wyższe nakłady na etapie budowy zwrócą się w czasie 8-10 lat, dzięki oszczędnościom eksploatacyjnym. 6. Struktura organizacyjno-zarządcza Wszystkie budynki pasywne wybudowane w Gminie Słomniki są zarządzane przez jednostki związane z Urzędem Miasta. Wykonawcy inwestycji zostali wyłonieni w postępowaniach przetargowych, przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Słomnikach. Pozyskiwanie środków na dofinansowanie inwestycji było prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słomnikach, bez udziału zewnętrznych firm doradczych. 7. Napotkane problemy Inwestycje przebiegały bez problemów i zostały zrealizowane w planowanym terminie. Zarówno zleceniodawca, jak i wykonawcy nie odnotowali problemów w realizacji inwestycji, czy pozyskiwaniu na nie środków. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Planergia Sp. z.o.o.

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór 1 ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII Załącznik nr 1 Fiszka projektowa Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Obiekty mieszkalne i hotelowe

Obiekty mieszkalne i hotelowe Obiekty mieszkalne i hotelowe Park Ostrobramska w Warszawie Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork 2005 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo