Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: , Lwówek Śląski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: 19.02.1978, Lwówek Śląski"

Transkrypt

1 dr Agnieszka Piasecka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Zakład Nauk Humanistycznych Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: , Lwówek Śląski 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 X 2007 (nadany uchwałą Rady WNHiP z dnia 21 XI 2007). Tytuł rozprawy doktorskiej: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych wymiar edukacyjny (promotor: dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. UWr.; recenzenci: dr hab. Marek Furmanek prof. UZ, dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek prof. UWr.). Absolwentka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii (studia stacjonarne: X 2003-IX 2007, stypendium naukowe); menedżer zasobów ludzkich Agencja Rozwoju Gospodarczego, Poznań. Absolwentka Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006, tytuł zawodowy nr rej. 637/szzl/06 ARG/94/04-07; certyfikat MEN); specjalista ds. public relations, dziennikarz Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski. Absolwentka Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją (Public Relations) (X 1999-VI 2001). Praca dyplomowa: Strategia PR dla przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Woźnego); magister pedagogiki (blok tematyczny: Poradnictwo) Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, X 1996-VI Tytuł pracy magisterskiej: Specjalista ds. public relations jako innowator (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Mączyńskiego), termin obrony: 12 VI 2001; 2.1. Wybrane cykle szkoleniowe, kursy i warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, innowacji: Szkoła Tutorów Akademickich (certyfikat tutora akademickiego) organizacja szkoleniowa: Collegium Wratislaviense (V 2012, X 2012-I 2013, XII 2013, III 2014, V 2014); Mentoring organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (I 2010-III 2010); Coaching grupowy organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (XII 2009); Warsztaty Blue Ocean organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (XI 2009); Coaching rozwoju osobistego (coaching indywidualny) organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (X 2009-III 2010); Warsztaty przedsiębiorczości organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (X 2009-III 2010);

2 Warsztaty Instruktora Innowacji (Strategia Blue Ocean) organizacja szkoleniowa: Forum Rozwoju Menedżerskiego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (IX 2009-III 2010); Coaching (CoachWise Clear Vision) organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (IX 2009); Blue Ocean Strategy. Innowacja Wartości organizacja szkoleniowa: Forum Rozwoju Menedżerskiego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (VIII 2009); 2.2. Wybrane kursy szkolenia i seminaria z zakresu aplikowania o fundusze europejskie: Erasmus Plus (I 2014); Horyzont 2020 (I 2014); Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Programy: Team, Welcome, Ventures, Mistrz, Start, Powroty/Homing, Focus, Kwerenda, Fundusze dla Bibliotek) (III 2008); Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (IX 2007, III 2008); Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych (XI 2007); Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla partnerów społecznogospodarczych (Programy: Współpracy Transgranicznej Czechy Polska i Saksonia - Polska, Współpracy Międzynarodowej Regionu Morza Bałtyckiego (BSR), Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz Program dla Europy Środkowej) (VII 2007); Cykl szkoleń Jak skutecznie aplikować o środki z Unii Europejskiej KOSzEFS; Rozliczanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej sprawozdawczość i sposoby księgowania; Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie procedury konkursowe organizacja szkoleniowa: Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS Sp. z o.o., Wrocław (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) (IX 2006); Marketing, PR, sponsoring w organizacjach pozarządowych (zarządzanie w NGO) (VII 2006); Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska ( ) (VII 2006); Cykl szkoleń Rozwój rynku pracy na Dolnym Śląsku w kontekście wykorzystania środków EFS: Budowanie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków EFS; Jak skutecznie aplikować o środki EFS?; Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów, tworzenie budżetu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (IX 2005-X 2005); 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej aspekty praktyczne (XI 2000); 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych: II 2013 obecnie: adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (od IX 2013 kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych); 2

3 IX 2010-II 2013: adiunkt w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław; X 2010-II 2011 (umowy o dzieło): Zakład Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; XII 2007-IX 2010: adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; II 2004-XI 2007 (umowy o dzieło, umowy zlecenia): doktorantka w Zakładzie Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; II 2003-X 2005 (umowy o dzieło): wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej, Brzeg; 3.1. Inne (wybrane) miejsca zatrudnienia: VIII 2009-XI 2010: właścicielka firmy spin-off Level UP Agnieszka Piasecka AIP (tworzenie narzędzi i szkoleń z zakresu human resources, obsługa public relations); VIII 2006-XI 2007 (umowy o dzieło): współpracownik działu mediów w Agencji in PLUS Public Relations, Wrocław; VII 2003-VIII 2005 (umowy o dzieło, umowy zlecenia): współorganizator, specjalista ds. public relations i rzecznik prasowy Festiwalu Blues nad Bobrem, Bolesławiec; 3.2. Działalność wolontariacka: XII 2011-IX 2013: Fundacja Umbrella, Wrocław; IV 2010-I 2012: Fundacja Aktywny Senior, Wrocław; 2004, 2009: Redakcja Bolec.Info portal internetowy miasta Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego; V 2003-VIII 2003: Redakcja MegaPortal.Pl LPK Systemy Komputerowe, Bolesławiec; VI 1999-IX 2000: Festiwal Blues nad Bobrem Biuro Usług Turystycznych i Artystycznych Perfekt, Bolesławiec; XII 1998-II 1999: Radio Eska Wrocław 104,9 FM, Wrocław; IX 1994-I 2000: Bolesławiecki Ośrodek Kultury, WOŚP Bolesławiec; 3.3. Wybrane praktyki i staże: XII 2000: Rzecznik Prasowy Dyrekcji Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu, Wrocław; VII 2000: Departament Promocji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa; VI 2000: Motor-Presse Polska sp. z o.o., Wrocław; II 2000-VI 2000: IX Liceum Ogólnokształcące. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Wrocław; X 1999-I 2000: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Wrocław; X 1999-I 2000: Polskie Radio Wrocław S.A., Wrocław; 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Monografia Poradnictwo wolontariackie Piasecka, A. (2014). Poradnictwo wolontariackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 382, ISBN:

4 b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): Piasecka, A. (2014). Poradnictwo wolontariackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 382, ISBN: c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: Mój autoreferat można podzielić na trzy korespondujące ze sobą części. Pierwsza z nich dotyczy powodów prowadzenia badań nad poradnictwem wolontariackim i oceny kompetencji pożądanych w działalności wolontariackiej. Opisuje też zawartość monografii z omówieniem możliwości ewentualnego wykorzystania wypracowanych rozwiązań. Część druga prezentuje badania i publikacje uzupełniające tematykę poradnictwa wolontariackiego, które podejmowałam od momentu uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Część trzecia wreszcie wskazuje kierunki moich aktualnych zainteresowań badawczych i planów naukowych. Poradnictwo wolontariackie jako przedmiot badań Powstaniu monografii Poradnictwo wolontariackie przyświecały trzy główne cele. Pierwszym było dążenie do zgromadzenia i przekazania wiedzy na temat zjawiska, jakim jest poradnictwo wolontariackie, umocowane w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której promowane są m.in. idee społeczeństwa obywatelskiego. Drugim zaprezentowanie umiejętności prowadzenia działań z zakresu doradztwa wolontariackiego w biegu życia człowieka (z uwzględnieniem przemiany pokoleniowej oraz różnicy potrzeb i motywacji pogłębiającej się pomiędzy generacjami Mature, Baby boom, X, Y i Z) oraz kompetencji pożądanych i rozwijanych w toku budowania relacji wolontariackich, na różnych etapach i poziomach dojrzałości człowieka. Trzecim wskazanie i (inspirowanie do) zmiany postaw jednostek wobec wolontariatu jako jednej z form aktywności społeczno-zawodowej. W monografii wskazałam na ograniczenia dotychczasowego pojmowania poradnictwa. Współczesne zinstytucjonalizowane poradnictwo niezwykle często bywa bowiem sprowadzane wyłącznie do procesu budowania interakcji pomiędzy doradcą a radzącym się, z pominięciem jego obecności w przestrzeni życia społecznego. Koncentracja na Drugim Człowieku, choć niezwykle istotna w wymiarze poznawczym, skupiając się na kontekście bezpośredniej relacji międzyludzkiej może niejako ograniczać widzenie egzystencji społecznej, w której funkcjonują oba podmioty procesu doradczego (Por. Kargulowa, 2012, s ; Szumigraj, 2011). Dopiero wyjście poza ten kontekst umożliwia zrozumienie procesu komunikowania i pełne doświadczenie świata, wraz z określeniem pozycji, którą 4

5 w nim zajmują: doradca i radzący się. Wiąże się również z odkrywaniem roli, jaką współczesne poradnictwo pełni w procesie życia społecznego, m.in. w sferze polityki społecznej, gospodarki i kultury. Jest niezbędne dla zrozumienia poradnictwa wolontariackiego, w którym budowana interakcja jest nierozerwalnie związana z doświadczeniem społecznym wolontariatu, umiejscowiona w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz regulowana normami społeczno-gospodarczymi, jeszcze silniej mocującymi je w owej rzeczywistości i potoczności. Zrozumienie codzienności wiąże się zaś bezpośrednio z akceptacją zmiany, której nie sposób uniknąć, polegającej na rozszerzeniu perspektywy patrzenia na doradcę (i nazywania jednostki doradcą). Jest nim już nie tylko pracownik instytucji wydzielonej do prowadzenia działań poradniczych, ale i specjalista organizacji, która nie zajmuje się zawodowo doradzaniem (Por. Bilon, Kargul, 2012). Wyjście poza schemat instytucjonalny, uznanie doradcy nieformalnego, rozszerza możliwości postrzegania poradnictwa. Tym bardziej, że zmienia się także sama interakcja współczesny doradca nie może przyjmować w niej roli decydenta. Jednostka sama musi wziąć odpowiedzialności za przebieg własnego życia i spojrzeć w głąb siebie, zaś doradca jest zobligowany do bycia jej lustrem : stwarzania jednostce okazji i sprzyjających okoliczności do tego, aby patrzyła na siebie przez pryzmat doświadczanych sytuacji, niczym w zwierciadle odkrywając u siebie nowe cechy, szanse i ograniczenia, które umożliwią jej samodzielne rozwiązanie problemów (Por. Minta, 2010). Analizując współczesne poradnictwo w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie, wyszczególniłam dwa współistniejące obok siebie wymiary: poradnictwo formalne realizowane w obrębie klasycznych, wydzielonych i regulowanych prawnie instytucji poradniczych, tworzących scentralizowany system, prowadzące do uzyskania honorowanych w systemie edukacji zaświadczeń, opinii i wskazań. W tym systemie znajduje się także miejsce na orientację zawodową i poradnictwo kariery, traktujące aktywności takie jak wolontariat wyłącznie pragmatycznie, jako ukierunkowaną formę działań mogącą wesprzeć jednostkę w rozwoju zawodowym, zdobyciu umiejętności praktycznych i doświadczenia, a przez to pozyskaniu i utrzymaniu lepszej pracy; poradnictwo konfidencjonalne (nieoficjalne, familiarne, samozwańcze) autonomiczne i zdecentralizowane, realizowane w sposób intencjonalny lub niezamierzony, wdrażane pozaformalnie (w ramach zaplanowanych działań nie mających charakteru edukacyjnego, jednak w obrębie instytucji edukacyjnych) lub nieformalnie (w toku codziennych zajęć i funkcjonowania społecznego w rodzinie, pracy i czasie wolnym). W tym pozasystemowym, niezależnym od instytucji 5

6 doradztwie można odnaleźć poradnictwo wolontariackie, implementowane przez osoby związane z wolontariatem, pełniące rolę wolontariuszy, współpracujących z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udzielające porad w zakresie aktywności prospołecznej z uwagi na własną identyfikację z tymi przedsięwzięciami i zdobyte w tym zakresie doświadczenia osobiste. W monografii zaprezentowałam owe zdecentralizowane, autonomiczne przejawy poradnictwa i opisałam relację doradca-radzący się w bezpośrednim nawiązaniu do otoczenia społecznego, w którym się ona odbywa. Intensywna eksploracja rzeczywistości podczas realizacji trzech dużych projektów badawczych i kilku mniejszych badań jakościowych i ilościowych, prowadzonych przeze mnie w latach oraz obserwacja zmiany pokoleniowej sprawiła, iż perspektywą wyjściową badań dla współczesnego poradoznawstwa uczyniłam breggizm (stworzone przeze mnie pojęcie pochodzi od literackiej postaci Hala Bregga, astronauty z powieści Stanisława Lema Powrót z gwiazd, który miał trudności z adaptacją w obcej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości). Umieszczenie tejże kategorii o rysie literackim wynikało z szeregu analogii pojawiających się pomiędzy lemowym bohaterem i współczesnym człowiekiem, zagubionym w nowej sytuacji egzystencjalnej. Breggizm ilustruje trudności, na jakie napotyka człowiek w zastanej codzienności. Problemy związane z wymogiem wykonania nierealnych zadań: budowania tradycji, z równoczesnym odrzuceniem przeszłości i jej dziedzictwa, przeplatają się tutaj z obowiązkiem dokonania samookreślenia, zbudowania własnej tożsamości w nieoczywistej, sfragmentyzowanej, wieloznacznej, mozaikowej rzeczywistości. Samopoznanie jednostki, nacechowane dążeniem do ciągłego podnoszenia jakości swojej egzystencji, na co dzień jest konfrontowane z wszechogarniającą pustką, nieodłącznie towarzyszącą odróżnicowywaniu się oraz... niemożnością wskazania celu i przyczyn takiego, a nie innego wyboru kierunku dalszego życia, breggową niewiedzą gdzie patrzeć. Zagubienie obserwowane u kolejnych jednostek, sytuacje, gdy coraz więcej ludzi odbywa swą wędrówkę przez życie po omacku wydają się sprzyjać zwiększonemu zapotrzebowaniu na poradnictwo. Skoro bowiem pytania egzystencjalne zadaje sobie coraz większa liczba osób, popyt na poradnictwo wzrasta, co z jednej strony sprzyja rozwojowi rynku poradniczego, z drugiej zaś stwarza szansę na szybki zarobek i korzyści czerpane z nie zawsze wartościowego doradzania. Opisując wyzwania, jakie przed poradnictwem stawia współczesność i legislatywy unijne, próbowałam odnaleźć miejsce dla wolontariatu w poradnictwie czasu ponowoczesności. Dokonałam także charakterystyki poradnictwa wolontariackiego i przybliżyłam historyczne 6

7 konteksty wolontariatu, rozpatrując tę aktywność również w aspekcie propagowanej obecnie idei edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Poradnictwo wolontariackie wymyka się znanemu powszechnie systemowi orientacji i poradnictwa zawodowego, gdyż nie stanowi części dawnego ładu społecznego, unika hierarchizacji i stałych, ugruntowanych pozycji, jest dalekie od spójnego rozkładu funkcji. Zakotwiczone w sektorze organizacji pozarządowych, których dążenia są często dalekie od profesjonalizacji, opiera się na dobrej woli jednostek o prospołecznym profilu osobowościowym, nie zaś systemie uzgodnionej działalności różnych instytucji. Będąc niezwykle elastycznym, poradnictwo wolontariackie bazuje na relacjach nieformalnych, uznając rolę przypadku w kojarzeniu wolontariuszy i NGO sów. Pomija wszelką hierarchiczność systemu udzielania porad, a nawet stanowi przejaw niezależności organizacyjnej, dążenia do autonomii społeczeństwa obywatelskiego. Co równie istotne w owej, narzuconej postmodernistycznie wolności, poradnictwo wolontariackie staje się kreacją lokalną, specyficzną dla danego momentu historycznego i otoczenia. Jest konstrukcją bazującą na rozproszonej wiedzy, opartej na praktyce społecznej. Jej celem jest zwielokrotnienie reprezentacji prawdy na temat wolontariatu, zawartej w historiach jednostek, które poprzez wolontariat tworzą i/lub tworzyły własną tożsamość albo w narracjach tych, dla których wolontariat stanowi(ł) element ich życiowej mozaiki. Priorytetem dla poradnictwa wolontariackiego jest powrót do prospołecznego charakteru doradzania: niesienie pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi, pomaganie mu w pokonywaniu przeszkód na jego drodze rozwoju, pobudzanie źródeł rozwoju indywidualnego jednostki oraz ułatwienie jej pogodzenia się z własnym życiem (Por. Murgatroyd, 2000; Piorunek, 2010). Poradnictwo wolontariackie jest zróżnicowane metodycznie i metodologicznie, a rozmaitość form, jakie przybiera, ich zmienność i zamienność, jest dynamiczną reakcją na niestabilność ponowoczesności, cechy osobowe jednostki zwracającej się po poradę oraz potrzeby, często skorelowane bezpośrednio z jej wiekiem biologicznym. Dlatego w drugiej części monografii dokonałam charakterystyki wolontariatu z perspektywy różnych kategorii wiekowych: dzieci, młodzieży szkolnej, młodych-dorosłych, osób dojrzałych i seniorów. Sięgnęłam także po przedstawicieli grup wykluczonych społecznie. Opisałam dziecięce spotkania z wolontariuszem, stanowiące podbudowę dla postaw przychylnych wolontariatowi, i będące tzw. wychowaniem do wolontariatu. Scharakteryzowałam też okres szkolny jako moment dawania świadectwa własnej wrażliwości i refleksji moralnej oraz budowania trwałych relacji rówieśniczych poprzez wolontariat. Zilustrowałam dorosłość przez pryzmat wolontariatu jako możliwości samopoznania, rozwoju zainteresowań 7

8 i kompetencji (nauczanie pozaformalne i nieformalne) oraz doskonalenia osobowości. Ukazałam aktywność wolontariacką bezrobotnych osób dorosłych jako szansę na potwierdzenie już posiadanych umiejętności i ich stały rozwój, budowanie otwartej postawy wobec uczenia się całożyciowego i wreszcie zmianę postrzegania społecznego tych osób. Skupiając się na wolontariacie senioralnym, wyeksponowałam jego atuty (najcenniejsze z punktu widzenia osób badanych): wzrost samooceny i poczucia wpływu na rzeczywistość, niwelowanie poczucia osamotnienia, budowę sieci kontaktów społecznych, możliwość współpracy zespołowej i kreatywność oraz spełnianie marzeń z poprzednich okresów rozwojowych. Pokazałam, jak z punktu widzenia osób wykluczonych społecznie, wolontariat aktywizuje jednostkę dysfunkcyjną i umożliwia jej integrację z rynkiem pracy, równocześnie wspierając rozwój kompetencji i nabywanie kwalifikacji. W części trzeciej monografii dokonałam konfrontacji wymagań stawianych poradnictwu i oczekiwań względem wolontariatu. Wskazałam na konieczność zindywidualizowania poradnictwa wolontariackiego dla poszczególnych kategorii wiekowych. Bazując na wnioskach z przeprowadzonych badań, opisałam przemiany pokoleniowe, które dokonują się obecnie, scharakteryzowałam potrzeby potencjalnych wolontariuszy i organizacji, które korzystają z usług społeczników. Skupiłam się także na kompetencjach wolontariuszy jako przedmiocie budowania relacji, sposobach ich identyfikowania i oceny. Przedstawiłam techniki walidowania kompetencji społecznych, wypracowane w ramach trzech projektów, odwołując się przy tym także do wymogów Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Zaprezentowałam narzędzia wspierające metody pracy stosowane przez doradcę wolontariackiego, stworzone m.in. przeze mnie i w zespołach projektowych, w których pracowałam, wykorzystywane obecnie w rzeczywistości wolontariackiej, zarówno tej dolnośląskiej, jak i bardziej europejskiej: weryfikowane na wolontariuszach i organizacjach z regionów włoskiej Lombardii (Pavia i okolice), hiszpańskiej Andaluzji (Malaga i okolice), rumuńskiej Transylwanii (Cluj-Napoca i okolice) czy historycznej łotewskiej Liwonii i Semigali (Ryga i okolice Jełgawy). Analizowane w tym kontekście zjawisko poradnictwa wolontariackiego, poprzedzone wejściem w świat badany (środowisko wolontariackie), pozwoliło mi na wskazanie potencjału tkwiącego w tego rodzaju działalności, uwypuklając możliwości drzemiące w aktywności społecznie użytecznej i związane z nimi szanse dla poradnictwa ponowoczesnego. 8

9 Metodologia badań Badania, które przeprowadziłam (i w których uczestniczyłam), pozwoliły mi wykroczyć poza konwencjonalne teksty i tradycję, tworząc specyficzną przestrzeń społeczną. Ich celem była jak najszersza analiza wolontariatu jako formy aktywności funkcjonującej w rzeczywistości, dającej prawo głosu także tym, którzy na co dzień nie zawsze są (i mogą być) wysłuchani. Chciałam też uwzględnić własną politykę poznawczą jako badacza, traktując równocześnie także siebie jako przedmiot badań (a właściwie: podmiot), z ustaleniem relacji między procesem a produktem poznania. To niezbyt często stosowane podejście badawcze poprzedziłam eksploracją teoretyczną, która miała stanowić etap przygotowawczy do empirii wolontariatu, czyli: uprzednią analizą literatury przedmiotu dotyczącą wolontariatu, a ulokowaną w obszarach poradoznawstwa, pedagogiki społecznej i psychologii. Sięgnęłam także po pozycje naukowe i praktyczne na temat kompetencji, ich diagnozy oraz rozwoju, tworzenia portfeli kompetencyjnych, a także roli kompetencji w uczeniu się całożyciowym i zamierzeń unijnych dotyczących uznawania kompetencji nabytych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Koncentrowałam się na sposobach prezentowania i popularyzowania wolontariatu w różnych kategoriach wiekowych. Dane te uzupełniałam systematycznie dokonywaną jakościową analizą treści, z wykorzystaniem klucza pojęciowego i form ich ekspozycji ( wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, kompetencje, edukacja pozaformalna i nieformalna ), rozpatrując konteksty ich użycia oraz coraz szersze znaczenie przypisywane pojęciu wolontariat. Kolejnym etapem było wejście w świat badany po to, aby jak najlepiej poznać analizowane zjawisko. W tym celu prowadziłam kolejne badania jakościowe, przy użyciu techniki obserwacji uczestniczącej (action research), wywiadu (indywidualnego i grupowego) oraz samodzielnie przygotowanego kwestionariusza samooceny dla kandydatów na wolontariuszy. Systematycznie poznawałam też zasady nawiązywania współpracy na linii wolontariusz-organizacja w dolnośląskich organizacjach pozarządowych oraz wzmacniania sektora NGO. Badania te wsparłam przygotowaniem i realizacją trzech projektów identyfikujących i oceniających kompetencje osób chcących rozpocząć działalność wolontariacką. Dwa z nich były przeznaczone dla dolnośląskich seniorów, jeden (międzynarodowy) był skierowany do młodzieży. Każdy z projektów był połączony z przygotowaniem narzędzi identyfikacji i oceny: dwóch sprofilowanych wiekowo kwestionariuszy samooceny kompetencji (wersja rozszerzona dla seniorów i podstawowa dla młodzieży), assessment centre, kwestionariusza wywiadu indywidualnego (odrębnego dla seniorów i dla młodzieży). 9

10 Założeniem projektu Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów była ocena, czy wolontariat może być sposobem na zachowanie aktywności społeczno-zawodowej przez osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Celem głównym projektu było wypracowanie metod, technik i narzędzi identyfikacji oraz oceny kompetencji osób, które zadeklarowały chęć podjęcia działalności społecznie użytecznej, podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz dążenie do sprofesjonalizowania współpracy wolontariackiej. Cele szczegółowe projektu wiązały się ściśle z jego strukturą i przebiegiem. Były to: dokonanie samooceny kompetencji seniorów, integracja i aktywizacja grupowa seniorów, uzupełnienie pakietu kompetencyjnego i wyodrębnienie silnych stron seniorów podczas wywiadów indywidualnych. Uzyskane rezultaty i wnioski wyciągnięte z badań miały umożliwić wstępną ocenę potencjału wolontariatu dla kształtowania rozwoju społeczno-zawodowego seniorów. Otrzymane dane miały też sprzyjać opisowi i wielowymiarowemu skatalogowaniu kompetencji ważnych z perspektywy procesu działalności w trzecim sektorze. Trójetapowe badanie rozpoczynała samoocena kompetencji, dokonywana przez potencjalnego seniora-wolontariusza w oparciu o kwestionariusz. Arkusz, złożony ze 183 twierdzeń skalowanych oraz 5 pytań otwartych i jednego zapytania o preferowany obszar działań wolontariackich, pozwalał kandydatowi na samodzielne wskazanie, jakie kompetencje posiada oraz określenie, w jakim natężeniu one u niego występują. Na etapie drugim osoby badane brały udział w assessment centre i wywiadach focusowych. W trakcie tych spotkań aktywnie uczestniczyły w określonych sytuacjach zadaniowych i wzięły udział w symulacjach, a następnie w dyskusji grupowej z udziałem moderatora. Ośrodki oceny (assessment centre) skupiały się na identyfikacji kompetencji potencjalnych wolontariuszy w zakresie współpracy w grupie, komunikatywności, kreatywności i przywództwa, dokonywanej przez trzech niezależnych obserwatorów. Wywiady focusowe pełniły funkcję uzupełniającą tę identyfikację i weryfikującą oceny indywidualne dokonane przez asesorów. Na trzecim etapie kandydat na wolontariusza uczestniczył w indywidualnym wywiadzie pogłębionym, służącym zdobyciu szerokiej wiedzy na temat posiadanych kompetencji poprzez analizę epizodów z jego życia. Pozyskane wyniki umożliwiły ocenę potencjału seniorów jako wolontariuszy: ich wiedzy i umiejętności oraz postaw względem wolontariatu. Stworzono wówczas także katalog kompetencji seniorów i zestaw narzędzi, które miały sprzyjać identyfikacji, ocenie i wykorzystaniu kompetencji seniorów w organizacjach pozarządowych oraz propagowaniu ich aktywności w działalności organizacji użytecznych spolecznie. Badanie było realizowane od czerwca 2010 r. do sierpnia 2011 r. 10

11 Drugi projekt badawczy Profesjonalny senior-wolontariusz w organizacji pozarządowej trwał od sierpnia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. Jego celem była ocena dotychczasowych sposobów doboru wolontariuszy do organizacji pozarządowych oraz stworzenie narzędzi i procedur usprawniających tenże proces, szczególnie istotny w przypadku zapotrzebowania NGO sów na wolontariuszy o unikalnych kompetencjach. Dodatkowo podejmowaliśmy działania aktywizujące i motywujące seniorów do podjęcia działań wolontariackich w organizacjach pozarządowych. Jednym z rezultatów projektu było bowiem udostępnienie organizacjom pozarządowym narzędzi pozwalających na sprawny i racjonalny dobór seniorów-wolontariuszy do zadań statutowych poszczególnych NGO sów, czyli: stworzenie procedur współpracy wolontariackiej. Założeniem długoterminowym zaś skatalogowanie kompetencji seniorów i utworzenie sieci kontaktów wolontariuszy o zbliżonych kompetencjach, co w rezultacie mogło zaowocować wzmocnieniem (jakościowym i ilościowym) kapitału ludzkiego oraz potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych. O ile zatem pierwszy projekt koncentrował się na ocenie potrzeb seniorów w aspekcie podejmowania działalności wolontariackiej oraz identyfikacji ich kompetencji, które potencjalnie mogliby wykorzystać w działalności społecznie użytecznej, to drugi projekt skupiał się na wypracowaniu lokalnych procedur i narzędzi doboru, które uwzględniałyby zarówno potrzeby seniorów-wolontariuszy, jak i organizacji, równocześnie sprzyjając wzrostowi częstotliwości nawiązywania współpracy na linii senior-organizacja. Trzeci z projektów badawczych międzynarodowy IMPROVE ( IMPact Of VoluntEring on personal and professional growth ), był realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy oraz Polski. Rozpoczął się we wrześniu 2011 r., a zakończył pod koniec sierpnia 2013 r. Jego głównym celem było opracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić wsparcie dla organizacji partnerskich w pracy z wolontariuszami poprzez: zwiększenie zainteresowania społecznego wolontariatem jako ciekawą opcją rozwoju osobistego i zawodowego, zmianę postrzegania działalności prospołecznej, zwrócenie uwagi na konieczność obopólnego dopasowania wolontariusza do organizacji (i organizacji do wolontariusza), ułatwienie procesu wdrożenia wolontariusza do organizacji, ulepszenie już wypracowanych narzędzi identyfikacji i oceny kompetencji wolontariuszy oraz poprawę systemu rozwoju kompetencji wolontariuszy i monitorowania zaobserwowanych zmian. Z racji swojego międzynarodowego wymiaru, projekt w wymiarze poznawczym stanowił także okazję do poznania i weryfikacji metodologii analizy kompetencji stosowanej przez każdą z organizacji partnerskich, przybliżenia tzw. dobrych praktyk i oceny szans na ich adaptację w wymiarze lokalnym, narodowym 11

12 i międzynarodowym. Sprzyjał dokonywaniu międzykulturowych porównań, które z kolei pozwoliły na wzrost poziomu kompetencji samych uczestników projektu. W swoich założeniach miał umożliwić stworzenie międzynarodowej sieci organizacji zaangażowanych w pracę z wolontariuszami, wymianę doświadczeń i przepływ metodologiczny: narzędzi oraz materiałów do identyfikacji, oceny i monitoringu kompetencji wolontariuszy, innowacyjnych metod i praktyk. Jego rezultatem był też podręcznik metodologiczny w językach angielskim ( Handbook: Toolkit for assessment of competences for Volunteers ) oraz polskim ( Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy ), powstały pod moją opieką naukową. Zawierał on zweryfikowany w teorii i praktyce zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy, mogących znaleźć zastosowanie w poradnictwie wolontariackim w każdym z krajów partnerskich oraz zwiększyć efektywność pracy organizacji partnerskich. Reasumując: trzy projekty trwały w sumie blisko 3,5 roku. W tym czasie przeprowadzałam systematycznie badania kandydatów na wolontariuszy i weryfikowałam skuteczność skonstruowanych narzędzi, wprowadzając modyfikacje i tworząc kolejne wersje kwestionariuszy samooceny oraz nowe schematy wywiadów indywidualnych. Badani uczestniczyli w warsztatach i assessment centre. Byli też podmiotami biorącymi udział w wywiadach indywidualnych i grupowych. Poddawano ich obserwacji prowadzonej przez trzech asesorów (obserwacja bezpośrednia, częściowa, skategoryzowana). Brali udział w szkoleniach na temat funkcjonowania trzeciego sektora oraz przygotowaniu do świadczenia usług wolontariackich i ich wdrożeniu do pracy w organizacjach. Równolegle przygotowywałam i realizowałam także szkolenia z zakresu wpływu kompetencji na rozwój człowieka, metod diagnozy i oceny kompetencji, motywacji oraz wdrażania innowacji i współczesnych metod zarządzania zmianą (Blue Ocean Strategy). W trakcie tych ostatnich miałam okazję obserwacji (strukturyzowanej oraz częściowej), wpływu wolontariatu na życie i rozwój osobowości wolontariuszy, zmiany postrzegania inicjatyw prospołecznych oraz mobilizacji do podjęcia pracy w obszarze pomagania. Przedostatnim elementem procesu badawczego był udział w pracach zespołu eksperckiego KRK w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaplanowanie i przeprowadzenie pięciu tradycyjnych badań jakościowych, mających na celu przygotowanie obszernych ekspertyz na temat uznawania efektów uczenia się nabytych w drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, metod diagnozy i oceny kompetencji oraz sposobów uznawania kompetencji i kwalifikacji. Ostatnim zaś pełnienie funkcji uczelnianego koordynatora międzynarodowego projektu badawczego GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students` Survey), którego liderem był Szwajcarski Instytut Małego Biznesu 12

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo