Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: , Lwówek Śląski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: 19.02.1978, Lwówek Śląski"

Transkrypt

1 dr Agnieszka Piasecka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Zakład Nauk Humanistycznych Załącznik nr 1 (PL) Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Agnieszka Piasecka Data i miejsce urodzenia: , Lwówek Śląski 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 X 2007 (nadany uchwałą Rady WNHiP z dnia 21 XI 2007). Tytuł rozprawy doktorskiej: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych wymiar edukacyjny (promotor: dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. UWr.; recenzenci: dr hab. Marek Furmanek prof. UZ, dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek prof. UWr.). Absolwentka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii (studia stacjonarne: X 2003-IX 2007, stypendium naukowe); menedżer zasobów ludzkich Agencja Rozwoju Gospodarczego, Poznań. Absolwentka Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2006, tytuł zawodowy nr rej. 637/szzl/06 ARG/94/04-07; certyfikat MEN); specjalista ds. public relations, dziennikarz Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski. Absolwentka Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją (Public Relations) (X 1999-VI 2001). Praca dyplomowa: Strategia PR dla przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Woźnego); magister pedagogiki (blok tematyczny: Poradnictwo) Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, X 1996-VI Tytuł pracy magisterskiej: Specjalista ds. public relations jako innowator (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Mączyńskiego), termin obrony: 12 VI 2001; 2.1. Wybrane cykle szkoleniowe, kursy i warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, innowacji: Szkoła Tutorów Akademickich (certyfikat tutora akademickiego) organizacja szkoleniowa: Collegium Wratislaviense (V 2012, X 2012-I 2013, XII 2013, III 2014, V 2014); Mentoring organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (I 2010-III 2010); Coaching grupowy organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (XII 2009); Warsztaty Blue Ocean organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (XI 2009); Coaching rozwoju osobistego (coaching indywidualny) organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (X 2009-III 2010); Warsztaty przedsiębiorczości organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (X 2009-III 2010);

2 Warsztaty Instruktora Innowacji (Strategia Blue Ocean) organizacja szkoleniowa: Forum Rozwoju Menedżerskiego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (IX 2009-III 2010); Coaching (CoachWise Clear Vision) organizacja szkoleniowa: Coaching Center, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (IX 2009); Blue Ocean Strategy. Innowacja Wartości organizacja szkoleniowa: Forum Rozwoju Menedżerskiego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (VIII 2009); 2.2. Wybrane kursy szkolenia i seminaria z zakresu aplikowania o fundusze europejskie: Erasmus Plus (I 2014); Horyzont 2020 (I 2014); Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Programy: Team, Welcome, Ventures, Mistrz, Start, Powroty/Homing, Focus, Kwerenda, Fundusze dla Bibliotek) (III 2008); Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (IX 2007, III 2008); Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych (XI 2007); Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla partnerów społecznogospodarczych (Programy: Współpracy Transgranicznej Czechy Polska i Saksonia - Polska, Współpracy Międzynarodowej Regionu Morza Bałtyckiego (BSR), Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz Program dla Europy Środkowej) (VII 2007); Cykl szkoleń Jak skutecznie aplikować o środki z Unii Europejskiej KOSzEFS; Rozliczanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej sprawozdawczość i sposoby księgowania; Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie procedury konkursowe organizacja szkoleniowa: Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS Sp. z o.o., Wrocław (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) (IX 2006); Marketing, PR, sponsoring w organizacjach pozarządowych (zarządzanie w NGO) (VII 2006); Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska ( ) (VII 2006); Cykl szkoleń Rozwój rynku pracy na Dolnym Śląsku w kontekście wykorzystania środków EFS: Budowanie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków EFS; Jak skutecznie aplikować o środki EFS?; Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów, tworzenie budżetu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (IX 2005-X 2005); 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej aspekty praktyczne (XI 2000); 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych: II 2013 obecnie: adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (od IX 2013 kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych); 2

3 IX 2010-II 2013: adiunkt w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław; X 2010-II 2011 (umowy o dzieło): Zakład Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; XII 2007-IX 2010: adiunkt w Zakładzie Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; II 2004-XI 2007 (umowy o dzieło, umowy zlecenia): doktorantka w Zakładzie Poradoznawstwa, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; II 2003-X 2005 (umowy o dzieło): wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej, Brzeg; 3.1. Inne (wybrane) miejsca zatrudnienia: VIII 2009-XI 2010: właścicielka firmy spin-off Level UP Agnieszka Piasecka AIP (tworzenie narzędzi i szkoleń z zakresu human resources, obsługa public relations); VIII 2006-XI 2007 (umowy o dzieło): współpracownik działu mediów w Agencji in PLUS Public Relations, Wrocław; VII 2003-VIII 2005 (umowy o dzieło, umowy zlecenia): współorganizator, specjalista ds. public relations i rzecznik prasowy Festiwalu Blues nad Bobrem, Bolesławiec; 3.2. Działalność wolontariacka: XII 2011-IX 2013: Fundacja Umbrella, Wrocław; IV 2010-I 2012: Fundacja Aktywny Senior, Wrocław; 2004, 2009: Redakcja Bolec.Info portal internetowy miasta Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego; V 2003-VIII 2003: Redakcja MegaPortal.Pl LPK Systemy Komputerowe, Bolesławiec; VI 1999-IX 2000: Festiwal Blues nad Bobrem Biuro Usług Turystycznych i Artystycznych Perfekt, Bolesławiec; XII 1998-II 1999: Radio Eska Wrocław 104,9 FM, Wrocław; IX 1994-I 2000: Bolesławiecki Ośrodek Kultury, WOŚP Bolesławiec; 3.3. Wybrane praktyki i staże: XII 2000: Rzecznik Prasowy Dyrekcji Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu, Wrocław; VII 2000: Departament Promocji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa; VI 2000: Motor-Presse Polska sp. z o.o., Wrocław; II 2000-VI 2000: IX Liceum Ogólnokształcące. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Wrocław; X 1999-I 2000: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Wrocław; X 1999-I 2000: Polskie Radio Wrocław S.A., Wrocław; 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Monografia Poradnictwo wolontariackie Piasecka, A. (2014). Poradnictwo wolontariackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 382, ISBN:

4 b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): Piasecka, A. (2014). Poradnictwo wolontariackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 382, ISBN: c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: Mój autoreferat można podzielić na trzy korespondujące ze sobą części. Pierwsza z nich dotyczy powodów prowadzenia badań nad poradnictwem wolontariackim i oceny kompetencji pożądanych w działalności wolontariackiej. Opisuje też zawartość monografii z omówieniem możliwości ewentualnego wykorzystania wypracowanych rozwiązań. Część druga prezentuje badania i publikacje uzupełniające tematykę poradnictwa wolontariackiego, które podejmowałam od momentu uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Część trzecia wreszcie wskazuje kierunki moich aktualnych zainteresowań badawczych i planów naukowych. Poradnictwo wolontariackie jako przedmiot badań Powstaniu monografii Poradnictwo wolontariackie przyświecały trzy główne cele. Pierwszym było dążenie do zgromadzenia i przekazania wiedzy na temat zjawiska, jakim jest poradnictwo wolontariackie, umocowane w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której promowane są m.in. idee społeczeństwa obywatelskiego. Drugim zaprezentowanie umiejętności prowadzenia działań z zakresu doradztwa wolontariackiego w biegu życia człowieka (z uwzględnieniem przemiany pokoleniowej oraz różnicy potrzeb i motywacji pogłębiającej się pomiędzy generacjami Mature, Baby boom, X, Y i Z) oraz kompetencji pożądanych i rozwijanych w toku budowania relacji wolontariackich, na różnych etapach i poziomach dojrzałości człowieka. Trzecim wskazanie i (inspirowanie do) zmiany postaw jednostek wobec wolontariatu jako jednej z form aktywności społeczno-zawodowej. W monografii wskazałam na ograniczenia dotychczasowego pojmowania poradnictwa. Współczesne zinstytucjonalizowane poradnictwo niezwykle często bywa bowiem sprowadzane wyłącznie do procesu budowania interakcji pomiędzy doradcą a radzącym się, z pominięciem jego obecności w przestrzeni życia społecznego. Koncentracja na Drugim Człowieku, choć niezwykle istotna w wymiarze poznawczym, skupiając się na kontekście bezpośredniej relacji międzyludzkiej może niejako ograniczać widzenie egzystencji społecznej, w której funkcjonują oba podmioty procesu doradczego (Por. Kargulowa, 2012, s ; Szumigraj, 2011). Dopiero wyjście poza ten kontekst umożliwia zrozumienie procesu komunikowania i pełne doświadczenie świata, wraz z określeniem pozycji, którą 4

5 w nim zajmują: doradca i radzący się. Wiąże się również z odkrywaniem roli, jaką współczesne poradnictwo pełni w procesie życia społecznego, m.in. w sferze polityki społecznej, gospodarki i kultury. Jest niezbędne dla zrozumienia poradnictwa wolontariackiego, w którym budowana interakcja jest nierozerwalnie związana z doświadczeniem społecznym wolontariatu, umiejscowiona w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz regulowana normami społeczno-gospodarczymi, jeszcze silniej mocującymi je w owej rzeczywistości i potoczności. Zrozumienie codzienności wiąże się zaś bezpośrednio z akceptacją zmiany, której nie sposób uniknąć, polegającej na rozszerzeniu perspektywy patrzenia na doradcę (i nazywania jednostki doradcą). Jest nim już nie tylko pracownik instytucji wydzielonej do prowadzenia działań poradniczych, ale i specjalista organizacji, która nie zajmuje się zawodowo doradzaniem (Por. Bilon, Kargul, 2012). Wyjście poza schemat instytucjonalny, uznanie doradcy nieformalnego, rozszerza możliwości postrzegania poradnictwa. Tym bardziej, że zmienia się także sama interakcja współczesny doradca nie może przyjmować w niej roli decydenta. Jednostka sama musi wziąć odpowiedzialności za przebieg własnego życia i spojrzeć w głąb siebie, zaś doradca jest zobligowany do bycia jej lustrem : stwarzania jednostce okazji i sprzyjających okoliczności do tego, aby patrzyła na siebie przez pryzmat doświadczanych sytuacji, niczym w zwierciadle odkrywając u siebie nowe cechy, szanse i ograniczenia, które umożliwią jej samodzielne rozwiązanie problemów (Por. Minta, 2010). Analizując współczesne poradnictwo w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie, wyszczególniłam dwa współistniejące obok siebie wymiary: poradnictwo formalne realizowane w obrębie klasycznych, wydzielonych i regulowanych prawnie instytucji poradniczych, tworzących scentralizowany system, prowadzące do uzyskania honorowanych w systemie edukacji zaświadczeń, opinii i wskazań. W tym systemie znajduje się także miejsce na orientację zawodową i poradnictwo kariery, traktujące aktywności takie jak wolontariat wyłącznie pragmatycznie, jako ukierunkowaną formę działań mogącą wesprzeć jednostkę w rozwoju zawodowym, zdobyciu umiejętności praktycznych i doświadczenia, a przez to pozyskaniu i utrzymaniu lepszej pracy; poradnictwo konfidencjonalne (nieoficjalne, familiarne, samozwańcze) autonomiczne i zdecentralizowane, realizowane w sposób intencjonalny lub niezamierzony, wdrażane pozaformalnie (w ramach zaplanowanych działań nie mających charakteru edukacyjnego, jednak w obrębie instytucji edukacyjnych) lub nieformalnie (w toku codziennych zajęć i funkcjonowania społecznego w rodzinie, pracy i czasie wolnym). W tym pozasystemowym, niezależnym od instytucji 5

6 doradztwie można odnaleźć poradnictwo wolontariackie, implementowane przez osoby związane z wolontariatem, pełniące rolę wolontariuszy, współpracujących z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udzielające porad w zakresie aktywności prospołecznej z uwagi na własną identyfikację z tymi przedsięwzięciami i zdobyte w tym zakresie doświadczenia osobiste. W monografii zaprezentowałam owe zdecentralizowane, autonomiczne przejawy poradnictwa i opisałam relację doradca-radzący się w bezpośrednim nawiązaniu do otoczenia społecznego, w którym się ona odbywa. Intensywna eksploracja rzeczywistości podczas realizacji trzech dużych projektów badawczych i kilku mniejszych badań jakościowych i ilościowych, prowadzonych przeze mnie w latach oraz obserwacja zmiany pokoleniowej sprawiła, iż perspektywą wyjściową badań dla współczesnego poradoznawstwa uczyniłam breggizm (stworzone przeze mnie pojęcie pochodzi od literackiej postaci Hala Bregga, astronauty z powieści Stanisława Lema Powrót z gwiazd, który miał trudności z adaptacją w obcej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości). Umieszczenie tejże kategorii o rysie literackim wynikało z szeregu analogii pojawiających się pomiędzy lemowym bohaterem i współczesnym człowiekiem, zagubionym w nowej sytuacji egzystencjalnej. Breggizm ilustruje trudności, na jakie napotyka człowiek w zastanej codzienności. Problemy związane z wymogiem wykonania nierealnych zadań: budowania tradycji, z równoczesnym odrzuceniem przeszłości i jej dziedzictwa, przeplatają się tutaj z obowiązkiem dokonania samookreślenia, zbudowania własnej tożsamości w nieoczywistej, sfragmentyzowanej, wieloznacznej, mozaikowej rzeczywistości. Samopoznanie jednostki, nacechowane dążeniem do ciągłego podnoszenia jakości swojej egzystencji, na co dzień jest konfrontowane z wszechogarniającą pustką, nieodłącznie towarzyszącą odróżnicowywaniu się oraz... niemożnością wskazania celu i przyczyn takiego, a nie innego wyboru kierunku dalszego życia, breggową niewiedzą gdzie patrzeć. Zagubienie obserwowane u kolejnych jednostek, sytuacje, gdy coraz więcej ludzi odbywa swą wędrówkę przez życie po omacku wydają się sprzyjać zwiększonemu zapotrzebowaniu na poradnictwo. Skoro bowiem pytania egzystencjalne zadaje sobie coraz większa liczba osób, popyt na poradnictwo wzrasta, co z jednej strony sprzyja rozwojowi rynku poradniczego, z drugiej zaś stwarza szansę na szybki zarobek i korzyści czerpane z nie zawsze wartościowego doradzania. Opisując wyzwania, jakie przed poradnictwem stawia współczesność i legislatywy unijne, próbowałam odnaleźć miejsce dla wolontariatu w poradnictwie czasu ponowoczesności. Dokonałam także charakterystyki poradnictwa wolontariackiego i przybliżyłam historyczne 6

7 konteksty wolontariatu, rozpatrując tę aktywność również w aspekcie propagowanej obecnie idei edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Poradnictwo wolontariackie wymyka się znanemu powszechnie systemowi orientacji i poradnictwa zawodowego, gdyż nie stanowi części dawnego ładu społecznego, unika hierarchizacji i stałych, ugruntowanych pozycji, jest dalekie od spójnego rozkładu funkcji. Zakotwiczone w sektorze organizacji pozarządowych, których dążenia są często dalekie od profesjonalizacji, opiera się na dobrej woli jednostek o prospołecznym profilu osobowościowym, nie zaś systemie uzgodnionej działalności różnych instytucji. Będąc niezwykle elastycznym, poradnictwo wolontariackie bazuje na relacjach nieformalnych, uznając rolę przypadku w kojarzeniu wolontariuszy i NGO sów. Pomija wszelką hierarchiczność systemu udzielania porad, a nawet stanowi przejaw niezależności organizacyjnej, dążenia do autonomii społeczeństwa obywatelskiego. Co równie istotne w owej, narzuconej postmodernistycznie wolności, poradnictwo wolontariackie staje się kreacją lokalną, specyficzną dla danego momentu historycznego i otoczenia. Jest konstrukcją bazującą na rozproszonej wiedzy, opartej na praktyce społecznej. Jej celem jest zwielokrotnienie reprezentacji prawdy na temat wolontariatu, zawartej w historiach jednostek, które poprzez wolontariat tworzą i/lub tworzyły własną tożsamość albo w narracjach tych, dla których wolontariat stanowi(ł) element ich życiowej mozaiki. Priorytetem dla poradnictwa wolontariackiego jest powrót do prospołecznego charakteru doradzania: niesienie pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi, pomaganie mu w pokonywaniu przeszkód na jego drodze rozwoju, pobudzanie źródeł rozwoju indywidualnego jednostki oraz ułatwienie jej pogodzenia się z własnym życiem (Por. Murgatroyd, 2000; Piorunek, 2010). Poradnictwo wolontariackie jest zróżnicowane metodycznie i metodologicznie, a rozmaitość form, jakie przybiera, ich zmienność i zamienność, jest dynamiczną reakcją na niestabilność ponowoczesności, cechy osobowe jednostki zwracającej się po poradę oraz potrzeby, często skorelowane bezpośrednio z jej wiekiem biologicznym. Dlatego w drugiej części monografii dokonałam charakterystyki wolontariatu z perspektywy różnych kategorii wiekowych: dzieci, młodzieży szkolnej, młodych-dorosłych, osób dojrzałych i seniorów. Sięgnęłam także po przedstawicieli grup wykluczonych społecznie. Opisałam dziecięce spotkania z wolontariuszem, stanowiące podbudowę dla postaw przychylnych wolontariatowi, i będące tzw. wychowaniem do wolontariatu. Scharakteryzowałam też okres szkolny jako moment dawania świadectwa własnej wrażliwości i refleksji moralnej oraz budowania trwałych relacji rówieśniczych poprzez wolontariat. Zilustrowałam dorosłość przez pryzmat wolontariatu jako możliwości samopoznania, rozwoju zainteresowań 7

8 i kompetencji (nauczanie pozaformalne i nieformalne) oraz doskonalenia osobowości. Ukazałam aktywność wolontariacką bezrobotnych osób dorosłych jako szansę na potwierdzenie już posiadanych umiejętności i ich stały rozwój, budowanie otwartej postawy wobec uczenia się całożyciowego i wreszcie zmianę postrzegania społecznego tych osób. Skupiając się na wolontariacie senioralnym, wyeksponowałam jego atuty (najcenniejsze z punktu widzenia osób badanych): wzrost samooceny i poczucia wpływu na rzeczywistość, niwelowanie poczucia osamotnienia, budowę sieci kontaktów społecznych, możliwość współpracy zespołowej i kreatywność oraz spełnianie marzeń z poprzednich okresów rozwojowych. Pokazałam, jak z punktu widzenia osób wykluczonych społecznie, wolontariat aktywizuje jednostkę dysfunkcyjną i umożliwia jej integrację z rynkiem pracy, równocześnie wspierając rozwój kompetencji i nabywanie kwalifikacji. W części trzeciej monografii dokonałam konfrontacji wymagań stawianych poradnictwu i oczekiwań względem wolontariatu. Wskazałam na konieczność zindywidualizowania poradnictwa wolontariackiego dla poszczególnych kategorii wiekowych. Bazując na wnioskach z przeprowadzonych badań, opisałam przemiany pokoleniowe, które dokonują się obecnie, scharakteryzowałam potrzeby potencjalnych wolontariuszy i organizacji, które korzystają z usług społeczników. Skupiłam się także na kompetencjach wolontariuszy jako przedmiocie budowania relacji, sposobach ich identyfikowania i oceny. Przedstawiłam techniki walidowania kompetencji społecznych, wypracowane w ramach trzech projektów, odwołując się przy tym także do wymogów Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Zaprezentowałam narzędzia wspierające metody pracy stosowane przez doradcę wolontariackiego, stworzone m.in. przeze mnie i w zespołach projektowych, w których pracowałam, wykorzystywane obecnie w rzeczywistości wolontariackiej, zarówno tej dolnośląskiej, jak i bardziej europejskiej: weryfikowane na wolontariuszach i organizacjach z regionów włoskiej Lombardii (Pavia i okolice), hiszpańskiej Andaluzji (Malaga i okolice), rumuńskiej Transylwanii (Cluj-Napoca i okolice) czy historycznej łotewskiej Liwonii i Semigali (Ryga i okolice Jełgawy). Analizowane w tym kontekście zjawisko poradnictwa wolontariackiego, poprzedzone wejściem w świat badany (środowisko wolontariackie), pozwoliło mi na wskazanie potencjału tkwiącego w tego rodzaju działalności, uwypuklając możliwości drzemiące w aktywności społecznie użytecznej i związane z nimi szanse dla poradnictwa ponowoczesnego. 8

9 Metodologia badań Badania, które przeprowadziłam (i w których uczestniczyłam), pozwoliły mi wykroczyć poza konwencjonalne teksty i tradycję, tworząc specyficzną przestrzeń społeczną. Ich celem była jak najszersza analiza wolontariatu jako formy aktywności funkcjonującej w rzeczywistości, dającej prawo głosu także tym, którzy na co dzień nie zawsze są (i mogą być) wysłuchani. Chciałam też uwzględnić własną politykę poznawczą jako badacza, traktując równocześnie także siebie jako przedmiot badań (a właściwie: podmiot), z ustaleniem relacji między procesem a produktem poznania. To niezbyt często stosowane podejście badawcze poprzedziłam eksploracją teoretyczną, która miała stanowić etap przygotowawczy do empirii wolontariatu, czyli: uprzednią analizą literatury przedmiotu dotyczącą wolontariatu, a ulokowaną w obszarach poradoznawstwa, pedagogiki społecznej i psychologii. Sięgnęłam także po pozycje naukowe i praktyczne na temat kompetencji, ich diagnozy oraz rozwoju, tworzenia portfeli kompetencyjnych, a także roli kompetencji w uczeniu się całożyciowym i zamierzeń unijnych dotyczących uznawania kompetencji nabytych w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Koncentrowałam się na sposobach prezentowania i popularyzowania wolontariatu w różnych kategoriach wiekowych. Dane te uzupełniałam systematycznie dokonywaną jakościową analizą treści, z wykorzystaniem klucza pojęciowego i form ich ekspozycji ( wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, kompetencje, edukacja pozaformalna i nieformalna ), rozpatrując konteksty ich użycia oraz coraz szersze znaczenie przypisywane pojęciu wolontariat. Kolejnym etapem było wejście w świat badany po to, aby jak najlepiej poznać analizowane zjawisko. W tym celu prowadziłam kolejne badania jakościowe, przy użyciu techniki obserwacji uczestniczącej (action research), wywiadu (indywidualnego i grupowego) oraz samodzielnie przygotowanego kwestionariusza samooceny dla kandydatów na wolontariuszy. Systematycznie poznawałam też zasady nawiązywania współpracy na linii wolontariusz-organizacja w dolnośląskich organizacjach pozarządowych oraz wzmacniania sektora NGO. Badania te wsparłam przygotowaniem i realizacją trzech projektów identyfikujących i oceniających kompetencje osób chcących rozpocząć działalność wolontariacką. Dwa z nich były przeznaczone dla dolnośląskich seniorów, jeden (międzynarodowy) był skierowany do młodzieży. Każdy z projektów był połączony z przygotowaniem narzędzi identyfikacji i oceny: dwóch sprofilowanych wiekowo kwestionariuszy samooceny kompetencji (wersja rozszerzona dla seniorów i podstawowa dla młodzieży), assessment centre, kwestionariusza wywiadu indywidualnego (odrębnego dla seniorów i dla młodzieży). 9

10 Założeniem projektu Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów była ocena, czy wolontariat może być sposobem na zachowanie aktywności społeczno-zawodowej przez osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Celem głównym projektu było wypracowanie metod, technik i narzędzi identyfikacji oraz oceny kompetencji osób, które zadeklarowały chęć podjęcia działalności społecznie użytecznej, podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz dążenie do sprofesjonalizowania współpracy wolontariackiej. Cele szczegółowe projektu wiązały się ściśle z jego strukturą i przebiegiem. Były to: dokonanie samooceny kompetencji seniorów, integracja i aktywizacja grupowa seniorów, uzupełnienie pakietu kompetencyjnego i wyodrębnienie silnych stron seniorów podczas wywiadów indywidualnych. Uzyskane rezultaty i wnioski wyciągnięte z badań miały umożliwić wstępną ocenę potencjału wolontariatu dla kształtowania rozwoju społeczno-zawodowego seniorów. Otrzymane dane miały też sprzyjać opisowi i wielowymiarowemu skatalogowaniu kompetencji ważnych z perspektywy procesu działalności w trzecim sektorze. Trójetapowe badanie rozpoczynała samoocena kompetencji, dokonywana przez potencjalnego seniora-wolontariusza w oparciu o kwestionariusz. Arkusz, złożony ze 183 twierdzeń skalowanych oraz 5 pytań otwartych i jednego zapytania o preferowany obszar działań wolontariackich, pozwalał kandydatowi na samodzielne wskazanie, jakie kompetencje posiada oraz określenie, w jakim natężeniu one u niego występują. Na etapie drugim osoby badane brały udział w assessment centre i wywiadach focusowych. W trakcie tych spotkań aktywnie uczestniczyły w określonych sytuacjach zadaniowych i wzięły udział w symulacjach, a następnie w dyskusji grupowej z udziałem moderatora. Ośrodki oceny (assessment centre) skupiały się na identyfikacji kompetencji potencjalnych wolontariuszy w zakresie współpracy w grupie, komunikatywności, kreatywności i przywództwa, dokonywanej przez trzech niezależnych obserwatorów. Wywiady focusowe pełniły funkcję uzupełniającą tę identyfikację i weryfikującą oceny indywidualne dokonane przez asesorów. Na trzecim etapie kandydat na wolontariusza uczestniczył w indywidualnym wywiadzie pogłębionym, służącym zdobyciu szerokiej wiedzy na temat posiadanych kompetencji poprzez analizę epizodów z jego życia. Pozyskane wyniki umożliwiły ocenę potencjału seniorów jako wolontariuszy: ich wiedzy i umiejętności oraz postaw względem wolontariatu. Stworzono wówczas także katalog kompetencji seniorów i zestaw narzędzi, które miały sprzyjać identyfikacji, ocenie i wykorzystaniu kompetencji seniorów w organizacjach pozarządowych oraz propagowaniu ich aktywności w działalności organizacji użytecznych spolecznie. Badanie było realizowane od czerwca 2010 r. do sierpnia 2011 r. 10

11 Drugi projekt badawczy Profesjonalny senior-wolontariusz w organizacji pozarządowej trwał od sierpnia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. Jego celem była ocena dotychczasowych sposobów doboru wolontariuszy do organizacji pozarządowych oraz stworzenie narzędzi i procedur usprawniających tenże proces, szczególnie istotny w przypadku zapotrzebowania NGO sów na wolontariuszy o unikalnych kompetencjach. Dodatkowo podejmowaliśmy działania aktywizujące i motywujące seniorów do podjęcia działań wolontariackich w organizacjach pozarządowych. Jednym z rezultatów projektu było bowiem udostępnienie organizacjom pozarządowym narzędzi pozwalających na sprawny i racjonalny dobór seniorów-wolontariuszy do zadań statutowych poszczególnych NGO sów, czyli: stworzenie procedur współpracy wolontariackiej. Założeniem długoterminowym zaś skatalogowanie kompetencji seniorów i utworzenie sieci kontaktów wolontariuszy o zbliżonych kompetencjach, co w rezultacie mogło zaowocować wzmocnieniem (jakościowym i ilościowym) kapitału ludzkiego oraz potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych. O ile zatem pierwszy projekt koncentrował się na ocenie potrzeb seniorów w aspekcie podejmowania działalności wolontariackiej oraz identyfikacji ich kompetencji, które potencjalnie mogliby wykorzystać w działalności społecznie użytecznej, to drugi projekt skupiał się na wypracowaniu lokalnych procedur i narzędzi doboru, które uwzględniałyby zarówno potrzeby seniorów-wolontariuszy, jak i organizacji, równocześnie sprzyjając wzrostowi częstotliwości nawiązywania współpracy na linii senior-organizacja. Trzeci z projektów badawczych międzynarodowy IMPROVE ( IMPact Of VoluntEring on personal and professional growth ), był realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy oraz Polski. Rozpoczął się we wrześniu 2011 r., a zakończył pod koniec sierpnia 2013 r. Jego głównym celem było opracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić wsparcie dla organizacji partnerskich w pracy z wolontariuszami poprzez: zwiększenie zainteresowania społecznego wolontariatem jako ciekawą opcją rozwoju osobistego i zawodowego, zmianę postrzegania działalności prospołecznej, zwrócenie uwagi na konieczność obopólnego dopasowania wolontariusza do organizacji (i organizacji do wolontariusza), ułatwienie procesu wdrożenia wolontariusza do organizacji, ulepszenie już wypracowanych narzędzi identyfikacji i oceny kompetencji wolontariuszy oraz poprawę systemu rozwoju kompetencji wolontariuszy i monitorowania zaobserwowanych zmian. Z racji swojego międzynarodowego wymiaru, projekt w wymiarze poznawczym stanowił także okazję do poznania i weryfikacji metodologii analizy kompetencji stosowanej przez każdą z organizacji partnerskich, przybliżenia tzw. dobrych praktyk i oceny szans na ich adaptację w wymiarze lokalnym, narodowym 11

12 i międzynarodowym. Sprzyjał dokonywaniu międzykulturowych porównań, które z kolei pozwoliły na wzrost poziomu kompetencji samych uczestników projektu. W swoich założeniach miał umożliwić stworzenie międzynarodowej sieci organizacji zaangażowanych w pracę z wolontariuszami, wymianę doświadczeń i przepływ metodologiczny: narzędzi oraz materiałów do identyfikacji, oceny i monitoringu kompetencji wolontariuszy, innowacyjnych metod i praktyk. Jego rezultatem był też podręcznik metodologiczny w językach angielskim ( Handbook: Toolkit for assessment of competences for Volunteers ) oraz polskim ( Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy ), powstały pod moją opieką naukową. Zawierał on zweryfikowany w teorii i praktyce zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy, mogących znaleźć zastosowanie w poradnictwie wolontariackim w każdym z krajów partnerskich oraz zwiększyć efektywność pracy organizacji partnerskich. Reasumując: trzy projekty trwały w sumie blisko 3,5 roku. W tym czasie przeprowadzałam systematycznie badania kandydatów na wolontariuszy i weryfikowałam skuteczność skonstruowanych narzędzi, wprowadzając modyfikacje i tworząc kolejne wersje kwestionariuszy samooceny oraz nowe schematy wywiadów indywidualnych. Badani uczestniczyli w warsztatach i assessment centre. Byli też podmiotami biorącymi udział w wywiadach indywidualnych i grupowych. Poddawano ich obserwacji prowadzonej przez trzech asesorów (obserwacja bezpośrednia, częściowa, skategoryzowana). Brali udział w szkoleniach na temat funkcjonowania trzeciego sektora oraz przygotowaniu do świadczenia usług wolontariackich i ich wdrożeniu do pracy w organizacjach. Równolegle przygotowywałam i realizowałam także szkolenia z zakresu wpływu kompetencji na rozwój człowieka, metod diagnozy i oceny kompetencji, motywacji oraz wdrażania innowacji i współczesnych metod zarządzania zmianą (Blue Ocean Strategy). W trakcie tych ostatnich miałam okazję obserwacji (strukturyzowanej oraz częściowej), wpływu wolontariatu na życie i rozwój osobowości wolontariuszy, zmiany postrzegania inicjatyw prospołecznych oraz mobilizacji do podjęcia pracy w obszarze pomagania. Przedostatnim elementem procesu badawczego był udział w pracach zespołu eksperckiego KRK w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaplanowanie i przeprowadzenie pięciu tradycyjnych badań jakościowych, mających na celu przygotowanie obszernych ekspertyz na temat uznawania efektów uczenia się nabytych w drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, metod diagnozy i oceny kompetencji oraz sposobów uznawania kompetencji i kwalifikacji. Ostatnim zaś pełnienie funkcji uczelnianego koordynatora międzynarodowego projektu badawczego GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students` Survey), którego liderem był Szwajcarski Instytut Małego Biznesu 12

13 i Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie w St. Gallen (KMU-HSG). Badał on kompetencje studentów w zakresie przedsiębiorczości (ankietowe badanie ilościowe). Badania stanowiące połączenie tradycyjnych metod jakościowych i ilościowych, wspartych nowymi technikami i narzędziami, miały po części także wymiar autobiograficzny, w kulturowym tego słowa znaczeniu. Systematycznie bowiem uzupełniałam te działania doświadczeniami animacyjnymi z zakresu wolontariatu, które zintensyfikowałam w ciągu ostatnich pięciu lat. O zmianie i dylematach poradnictwa wolontariackiego Mam świadomość, że poradnictwo, szczególnie poradnictwo wolontariackie, będzie się nadal zmieniać. Definiowane jako ciągły proces, który daje obywatelom możliwość określenia własnych kompetencji, zdolności i zainteresowań w każdym momencie ich życia, niezależnie od ich wieku, poradnictwo także w swoich pomniejszych nurtach coraz silniej będzie stawiać na edukację całożyciową i pragmatyzm. Szczególnie ten ostatni, utożsamiany z możliwością identyfikacji kompetencji nabytych w toku edukacji nieformalnej i pozaformalnej oraz formalnego ich uznania, wpłynie na kondycję i kierunki przemian trzeciego sektora. Skoro walidacja efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej jest procesem zaplanowanym w określonych ramach czasowych i nieodwołalnym, zmieni się także poradnictwo wolontariackie. Mimo trudności, na które napotykają kraje UE, zobligowane do wdrożenia narodowych rozwiązań dla uznawania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, nie sposób zaprzeczyć, iż jest to proces niezwykle potrzebny, zarówno z punktu widzenia osób zatrudniających, jak i samych zatrudnianych. Zdobywanie kompetencji także poza systemem edukacji formalnej jest szansą dla pracodawców, ponieważ daje możność pozyskania kadry lepiej przygotowanej do pracy. Dla potencjalnych pracowników zaś stanowi możliwość zwiększenia prawdopodobieństwa zdobycia i utrzymania zatrudnienia w dynamicznej rzeczywistości gospodarczej. Zgodnie bowiem z wytycznymi Komisji Europejskiej walidowanie kompetencji nabytych poza formalnym systemem edukacji będzie możliwe w oparciu o stworzone przez jednostkę portfolio, dokumentujące przebieg jej doświadczeń lub dzięki egzaminowi, który przeprowadzony przez powołaną do tego celu komisję złożoną z wykształconych w danym obszarze specjalistów pozwoli całkowicie lub częściowo uznać (certyfikować) kwalifikacje takiej osoby. Dlatego w sposób naturalny, w początkowej fazie wolontariat podda się takiemu rozwiązaniu, gdyż dążenie do standaryzacji i profesjonalizacji sektora pozarządowego będzie wsparte funduszami na realizację projektów, które przecież znacząco wpływają na kondycję 13

14 finansową wielu organizacji. Zobligowane do stworzenia norm i procedur, NGO sy takie rozwiązania wdrożą i będą się z nimi identyfikować. Nadmierne sformalizowanie sektora pozarządowego stanowi jednak poważne zagrożenie dla spontanicznego budowania relacji i więzi międzyludzkich, grożąc sprowadzeniem poradnictwa wolontariackiego do... doradzania, gdzie najlepiej zdobyć kompetencje, która organizacja jest uznawana przez ośrodek certyfikujący za wiarygodną i pozwoli jak najszybciej uznać kompetencje za kwalifikacje. Należy jednak mieć nadzieję, że autonomia i wolność darowane jednostce uregulują i tę kwestię. Skoro bowiem wszystko w rzeczywistości ponowoczesnej jest względne, tak samo może być traktowany kolejny certyfikat czy zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje. 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: W mojej aktywności naukowo-badawczej można wyróżnić dwa korespondujące ze sobą nurty. Pierwszy z nich koncentruje się na problematyce działań społecznie użytecznych. Gdy pod koniec 2008 r. ukazała się książka Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych wymiar edukacyjny, podsumowująca moje kilkuletnie badania nad akcjami prospołecznymi (Piasecka, 2008), postrzegałam zjawisko filantropii oraz wolontariatu głównie z perspektywy użyteczności społecznej tychże działań. Koncentrowałam się na efekcie końcowym, skuteczności kampanii oraz ich wpływie na zmianę zachowań i postaw odbiorców. Podejmowałam próby analizy omawianych przedsięwzięć, opisu zastosowanych metod oraz technik wywierania wpływu na jednostkę i grupę społeczną, a także oceny poziomu osiągnięcia pierwotnych zamierzeń organizatorów kampanii. Starałam się wówczas m.in. uzyskać odpowiedź na pytanie: Jak w sposób trafny zorganizować kampanie społeczne, posiłkując się doświadczeniami twórców dotychczasowych akcji? W publikacjach mojego autorstwa, które powstały w tym okresie (m.in.): Piasecka, A. (2008). Edukacyjne aspekty reklamy, czyli kilka refleksji o polskich kampaniach społecznych. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s Piasecka, A. (2009). Nowe technologie informacyjne w promocji działań edukacyjnych, czyli o teorii i praktyce public relations (z instruktażem w tle). W: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont- Ciesielska (red.), Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s Piasecka, A. (2009). Niepełnosprawność w przestrzeni medialnej normalizacja i integracja? Kampanie społeczne. W: C. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik (red.), Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s Piasecka, A. (2010). Skuteczność prozdrowotnych kampanii społecznych. Perspektywa public relations. W: B. Jacennik (red.), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Warszawa: Vizja Press&IT, s

15 Piasecka, A. (2010). Kampanie społeczne ku indywidualizmowi w kulturze popularnej. W: E. Zierkiewicz, V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s Piasecka, A. (2010). Etyl(em)izacja, czyli etyka w dobie globalizacji. Z krytycznym Głosem Pana Lema w tle. Kultura Historia Globalizacja nr 6, s można odnaleźć próby poszukiwania odpowiedzi na pytanie o skuteczne sposoby komunikowania w akcjach społecznie użytecznych. Skupienie na tym, kto organizuje, co tworzy, w jaki sposób działa i dociera do grupy odbiorców oraz jaki ma cel nie wyczerpywało jednak tematu użyteczności społecznej. Wciąż pojawiały się w badaniach kolejne pytania, istotne w kreowaniu akcji prospołecznych: Czy te przedsięwzięcia wpływają na wzrost osobowy jednostki będącej animatorem i wykonawcą takich poczynań? Czy rzutują na jej dalsze losy społeczno-zawodowe? Czy oddziałują na jej rozwój, na przykład w wymiarze kompetencji? Czy ją wzbogacają? Piasecka, A. (2009). Wolontariat jako forma aktywności zawodowej w cyklu życia jednostki. W: M. Piorunek (red.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria Empiria Praktyka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s Z dystansem traktując publikacje klasyfikujące powody wzajemnego pomagania, starałam się poszukiwać odpowiedzi na pytania, dotyczące sposobów funkcjonowania jednostki w tymże procesie oraz potencjalnego wpływu wolontariatu na jej późniejsze życie. Równolegle realizowałam badania w obszarze kompetencji, koncentrując się na wpływie kompetencji na rozwój osobisty i zawodowy człowieka, doborach kompetencyjnych i sposobach oceny kompetencji (m.in.): Piasecka, A. (2013), Zawód czy kompetencje (kwalifikacje?) ścieżki karier osób niepełnosprawnych w kontekście przemian legislacyjnych w edukacji Unii Europejskiej. Niepełnosprawność. Półrocznik nr 9, s Piasecka, A. (2013). Kompetencje wolontariackie ich ocena, wykorzystanie oraz rozwój w kontekście lokalnej i globalnej współpracy: egzemplifikacje. W: M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina młodzież dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psycho-pedagogicznej i socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s Listę publikacji naukowych uzupełniałam ekspertyzami, z zakresu walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji formalnych, nieformalnych i pozaformalnych, przygotowywanymi na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych instytut badawczy w Warszawie. Systematycznie weryfikowałam w ten sposób metodologię własnych badań, czerpiąc z wytycznych unijnych i zapowiadanych przemian na rynku edukacyjnym i zawodowym, dotyczących uznawania kwalifikacji jednostki na drodze nieformalnej i pozaformalnej (m.in.): Piasecka, A., Chrzanowska, J. (2014). Edukacja nieformalna i pozaformalna jako alternatywa dla zdobycia kwalifikacji: dobre praktyki w zakresie tworzenia zasad oceniania, potwierdzania i uznawania efektów uczenia się, Warszawa, IBE (publikacja w ramach projektu: Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 15

16 uczenia się przez całe życie (PO KL Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji), Potwierdzanie efektów kształcenia (walidacji) w instytucjach szkolnictwa wyższego Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem edukacji formalnej. Ekspertyza dla Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie na zlecenie MNiSW. Piasecka, A., Chrzanowska, J. (2014). Metody i techniki identyfikacji kompetencji wykorzystanie rozwiązań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkolnictwie wyższym. Warszawa: IBE (publikacja w ramach projektu: Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (PO KL Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji), Potwierdzanie efektów kształcenia (walidacji) w instytucjach szkolnictwa wyższego Rozpoznanie możliwych metod identyfikacji kompetencji (informacja, poradnictwo, doradztwo edukacyjne itp.. Ekspertyza dla Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie na zlecenie MNiSW. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej w tym nurcie jest monografia Poradnictwo wolontariackie, będąca osobistą narracją o obrazie wolontariatu i zjawisku poradnictwa wolontariatu, rozumianego w dwojaki sposób: jako wsparcie i doradzanie wolontariuszom, jak kształtować własną ścieżkę życiową oraz metodyka pracy z wolontariuszem, budowanie satysfakcjonujących relacji w diadzie organizacja-wolontariusz. Z uwagi na wartość zdrowia, która pojawiła się w moich analizach dotyczących kampanii społecznych jako główny temat akcji społecznie użytecznych, począwszy od 2009 r. podjęłam aktywność w obszarze komunikowania o zdrowiu (i sekcji Komunikowania o zdrowiu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej). Od tamtego momentu publikuję także w tym zakresie, podejmując tematykę: zdrowia w środowisku pracy, komunikowania w relacji pracodawca-pracownik, niepełnosprawności w środowisku nauki i pracy, edukacji zdrowotnej oraz roli mediów w promowaniu wartości zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (m.in.): Piasecka, A. (2011). Niepełnosprawny na rynku pracy założenia polityki unijnej a kreowanie ścieżek kariery. W: J. Wojtaś (red. nauk.), Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia. Legnica: PWSZ im. Witelona, s Jacennik, B., Hulewska, A., Piasecka, A. (red. naukowa) (2012). Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną. Warszawa: Wyd. Vizja Press & IT oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, ss Podsumowanie Moja praca naukowa dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z pedagogiką społeczną i poradnictwem (szczególnie poradnictwem zawodowym i human resources) oraz komunikowaniem, z uwzględnieniem jego aspektów public relations. W trakcie pracy w Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu opublikowałam dwie monografie, byłam współautorką trzeciej. Aktualnie przyjęte do druku zostały dwie monografie, które redaguję Health communication in Poland (we współpracy z A. Hulewską) oraz Niepełnosprawność w przestrzeni: edukacja i ścieżki zawodowe (we współpracy z M. Czaplicką-Pędzich i Ł. Banaszakiem). Opublikowałam 18 artykułów 16

17 w monografiach i czasopismach, a 9 kolejnych oraz 5 ekspertyz IBE oczekuje na publikację (zostały przyjęte do druku i przeszły pozytywnie proces recenzji). Mam w swoim dorobku także 7 publikacji dydaktycznych i popularyzujących naukę, 427 publikacji w mass mediach (gł. dziennikach, czasopismach, prasie branżowej i serwisach internetowych) związanych z działalnością public relations i obsługą medialną firm, ok. 450 publikacji (wywiady, informacje prasowe, reportaże itd.) muzycznych i poświęconych miastu oraz powiatowi bolesławieckiemu, opublikowanych na łamach portali MegaPortal.Pl, Bolec.Info oraz w vortalu muzycznym Blues nad Bobrem. Wyniki moich badań zaprezentowałam na 23 konferencjach (referaty) o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przewodniczyłam obradom sesji plenarnej oraz sekcji tematycznych konferencji krajowych. Byłam członkiem komitetów organizacyjnych dziesięciu konferencji naukowych, seminariów i wykładów gości zagranicznych oraz międzynarodowej wizyty studyjnej. Jestem także autorką i współautorką 8 projektów w ramach konkursów finansowanych z funduszy UE. Uczestniczyłam w 6 programach europejskich i międzynarodowych, w których pełniłam funkcję eksperta (PO KL Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji:, PO KL Strategia Dolnego Śląska, Lifelong Learning Programme Grundtvig Learning Partnerships, Lifelong Learning Programme Visiting Study, FIO) oraz koordynatora akademickiego (GUESSS Global University Enterpreneurial Spirit Students Survey). Moja dotychczasowa współpraca zagraniczna, obok wymaganego stażu (B+R), obejmowała dwuletni projekt dotyczący kompetencji w wolontariacie, realizowany (obok pracy koncepcyjnej) w formie wizyt studyjnych, zajęć warsztatowych, prelekcji i konsultacji eksperckich, we współpracy z organizacjami działającymi we Włoszech, Hiszpanii, Rumunii, na Łotwie i w Polsce. Ponadto zrealizowałam 4670 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami, pod moją opieką naukową powstają 4 prace inżynierskie i 2 magisterskie. Podejmowałam szereg inicjatyw szkoleniowych dla studentów (także w ramach projektu PO KL Uniwersytet Kompetencji ). Za swoją działalność organizacyjną, otrzymałam w 2012 r. nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 6. Plany naukowo-badawcze W swoich dalszych pracach badawczych, z pełną świadomością istnienia deklaracji i oświadczeń, iż postmodernizm się skończył (Kirby, Por. Domańska, 1996), zamierzam podjąć dalsze analizy w obszarze dwóch nurtów badawczych, w których się poruszam od 2009 roku: 17

18 rynek pracy i działalność wolontariacka w biegu życia człowieka: - zmiany w motywowaniu pracowników i wolontariuszy w kontekście społecznej zmiany pokoleniowej (gł. pokolenia X i Y), - przemiany dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych, ich aktywności społeczno-zawodowej, - wykorzystanie coachingu, mentoringu i tutoringu w rozwoju osób niepełnosprawnych (wsparcie w rzeczywistości ponowoczesnej); komunikowanie o zdrowiu: - tworzenie środowiska nadziei w komunikowaniu o zdrowiu, - koncepcja self-advocacy wśród osób niepełnosprawnych jako dążenie do dobrostanu psychicznego w aspekcie komunikowania o zdrowiu, - komunikowanie o niepełnosprawności jako komunikowanie o zdrowiu, z uwzględnieniem dysfunkcji, a nie wyłącznie z perspektywy owej dysfunkcji. Moim badaniom będzie przyświecać postrzeganie ponowoczesne. Uważam bowiem, że polski rynek, szczególnie ten pokryzysowy, wciąż kreuje iluzje wymagające bezustannego demaskowania. Pokazuje, iż projektowość i tymczasowość trwają na nim w pełnym rozkwicie. Relatywizm, synkretyzm i wszechobecna poprawność polityczna oraz wielość prawd wciąż dominują w życiu społecznym współczesnych Polaków. Wielość prawd zaś, także na temat (braku)trwania postmodernizmu, oddala nas od ich powszechnego poznania. Literatura przytoczona w autoreferacie oraz referowane prace własne: 1. Bilon, A., Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy. Studia Poradoznawcze nr 1, s Domańska, E. (1996). Po-postmodernistyczny romantyzm (Sensitivizm nowa filozofia historii - Franklin R. Ankersmit). Kultura Współczesna nr 9-10, s Jacennik, B., Hulewska, A., Piasecka, A. (red. naukowa) (2012). Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną. Warszawa: Wyd. Vizja Press & IT oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, ss Kargulowa, A. (2012). Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej. Studia Poradoznawcze nr 1, s Kirby, A. (2014). The Death of Postmodernism And Beyond. Philosophy Now. A magazine of ideas Issue 100/January-February. 6. Minta, J. (2010). Rozmowa doradcza we współczesnym poradnictwie kariery. W: J. Bielecki, A. Dziedzic, M. Łuczak (red.), Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne. Warszawa: Euro-Guidance & KOWEZiU, s Murgatroyd, S.J. (2010). Poradnictwo i pomoc, przeł. E. Turlejska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. 8. Piasecka, A. (2008). Edukacyjne aspekty reklamy, czyli kilka refleksji o polskich kampaniach społecznych. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s Piasecka, A. (2008). Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych wymiar edukacyjny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss

19 10. Piasecka, A. (2009). Niepełnosprawność w przestrzeni medialnej normalizacja i integracja? Kampanie społeczne. W: C. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik (red.), Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s Piasecka, A. (2011). Niepełnosprawny na rynku pracy założenia polityki unijnej a kreowanie ścieżek kariery. W: J. Wojtaś (red. nauk.), Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia. Legnica: PWSZ im. Witelona, s Piasecka, A. (2009). Nowe technologie informacyjne w promocji działań edukacyjnych, czyli o teorii i praktyce public relations (z instruktażem w tle). W: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont-Ciesielska (red.), Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s Piasecka, A. (2009). Wolontariat jako forma aktywności zawodowej w cyklu życia jednostki. W: M. Piorunek (red.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria Empiria Praktyka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s Piasecka, A. (2009). Wolontariat jako forma aktywności zawodowej w cyklu życia jednostki. W: M. Piorunek (red.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria Empiria Praktyka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s Piasecka, A. (2010). Etyl(em)izacja, czyli etyka w dobie globalizacji. Z krytycznym Głosem Pana Lema w tle. Kultura Historia Globalizacja nr 6, s Piasecka, A. (2010). Kampanie społeczne ku indywidualizmowi w kulturze popularnej. W: E. Zierkiewicz, V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s Piasecka, A. (2010). Skuteczność prozdrowotnych kampanii społecznych. Perspektywa public relations. W: B. Jacennik (red.), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Warszawa: Vizja Press&IT, s Piasecka, A. (2013). Kompetencje wolontariackie ich ocena, wykorzystanie oraz rozwój w kontekście lokalnej i globalnej współpracy: egzemplifikacje. W: M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina młodzież dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psycho-pedagogicznej i socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s Piorunek, M. (2009). Poradnictwo biograficzne. O pomocy psychopedagogicznej w biegu życia człowieka. W: E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Studia Edukacyjne nr 9, Wydawnictwo Naukowe UAM. 20. Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery: systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf. 19

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Projekt badawczy XI 2010 VI 2011 Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów Partnerzy: Fundacja Aktywny Senior Kto? Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Techniki rekrutacji 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Charakterystyka specjalności EDiMS Studenci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji "Trener zarządzania"

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji Trener zarządzania Analiza etapu przygotowawczego oraz etapów identyfikowania i dokumentowania dla kwalifikacji "Trener zarządzania" 28.04.2015r., Kraków Adam Matyaszek Kierownik Projektu HEURESIS Certyfikowani Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo