dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola Łukasz Wróbel GOTANIA KONCEPCJA IDEOWO-ARANŻACYJNA Warszawa, listopad 2010 marzec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola Łukasz Wróbel GOTANIA KONCEPCJA IDEOWO-ARANŻACYJNA Warszawa, listopad 2010 marzec 2011"

Transkrypt

1 dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola GOTANIA KONCEPCJA IDEOWO-ARANŻACYJNA Warszawa, listopad 2010 marzec 2011 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 SPIS TREŚCI ZAŁOŻENIA ORAZ CELE EDUKACYJNE. ZASADNICZE SCHEMATY INTERAKCJI ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA (TEMATYCZNA ZASADA KONSTRUKCJI EKSPOZYCJI).4 WYODRĘBNIENIE I OPIS KLUCZOWYCH ATRAKCJI W RAMACH OBSZARU GOTANII OPRACOWANIE PROGRAMU ZWIEDZANIA OBSZARU HRUBIESZOWSKO- TOMASZOWSKO-ZAMOJSKIEGO PARKI ARCHEOLOGICZNE I INFRASTRUKTURA EKSPOZYCYJNA Strona 2 1. EKSPOZYCJA W GMINIE MIRCZE EKSPOZYCJA MUZEALNA W HRUBIESZOWIE ARCHEOPARK ULOKOWANY POD HRUBIESZOWEM PODZIAŁ ELEMENTÓW PROJEKTU (MODUŁY TEMATYCZNE) OSADA GOTÓW SPŁYW DŁUBANKAMI PO RZECE HUCZWIE PRZEMARSZ SURVIVALOWY KOWALSTWO HUTNICTWO GARNCARSTWO HANDEL TKACTWO, RĘKODZIELNICTWO GOCKIE WIERZENIA, RYTUAŁY POCHÓWKU MEDYCYNA GRY I HAZARD TOMASZÓW LUBELSKI OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DLA MAKIETY SCENARIUSZ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ZAWIERAJĄCYCH OPIS KLUCZOWYCH PUNKTÓW ZWIEDZANIA W RAMACH OBSZARU GOTANII

3 Przedkładany zarys koncepcji ma charakter wstępny i ogólny. Pełni funkcję wprowadzenia do opracowania właściwej, szczegółowej koncepcji zagospodarowania całego parku. Z tego też względu opisane zostały tylko wybrane obiekty składające się na całość kompleksu. Dlatego też nie uwzględniono tutaj niezbędnego podziału pod względem wieku, dostosowującego ofertę parku, wykorzystane materiały historyczne i multimedialne do potrzeb i zainteresowań rozmaitych grup zwiedzających. Ten aspekt zostanie rozbudowany w toku dalszych prac. Całokształt tych kwestii omówiony zostanie w szczegółowym opracowaniu. Całość scenariusza konsultowana będzie z pracownikami odpowiednich instytucji kultury i placówek naukowych. Propozycje składające się na niniejszy zarys, wszelkie materiały (historyczne, multimedialne etc.), które do niego zostaną dopasowane będą opiniowane przez osoby zawodowo związane z podejmowaną tematyką. Strona 3 ZAŁOŻENIA ORAZ CELE EDUKACYJNE. ZASADNICZE SCHEMATY INTERAKCJI. Projekt Gotania skierowany jest do wszystkich, którzy pragną spędzać czas w sposób aktywny, bazujący także na potrzebie odkrywania i poznawania historii. Główną ideą jest umożliwienie zwiedzającym indywidualnego doświadczenia historii, zbudowania osobistych relacji w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w starożytności. Poznanie kultury dawnych Gotów odbywa się poprzez spotkanie z ich zwyczajami, przedmiotami codziennego użytku, rzemiosłem. Nie chodzi tu jednak o nadanie współczesnym elementom gockiego kostiumu, a właśnie o próbę zrekonstruowania, na ile to możliwe, faktycznie istniejących wzorów kultury. Projekt parku został rozczłonkowany na poszczególne gminy. Dominantą całości jest wspólna myśl o prezentacji wiedzy na temat historii i kultury Gotów w oparciu o wykopaliska archeologiczne oraz o źródła historyczne. Jednak poszczególne jej aspekty zostały rozdzielone na określone gminy i tam mają miejsca różne wydarzenia kulturalne. Osobny temat prezentacji powiązanych z kulturą i osadnictwem Gotów w rejonie Kotliny Hrubieszowskiej stanowią parki archeologiczne oraz budynki o charakterze ekspozycyjnym i prezentacyjnym, umieszczone w najważniejszych centrach szlaku gockiego, z których to można rozpocząć jego zwiedzanie i podróż ścieżkami Gotów. Dzięki takiemu rozparcelowaniu prezentowanych treści na szereg składających się na Gotanię obiektów, uzyskamy określony porządek tematyczny i funkcjonalizację poszczególnych atrakcji. W dodatku zwiedzający zostanie zachęcony do

4 odwiedzenia wszystkich składających się na park obiektów, tylko wówczas będzie miał możliwość zetknięcia się z wszystkimi aspektami gockiej kultury. Szczegółowe opracowanie uwzględni oczywiście kwestię infrastruktury komunikacyjnej (miejsca parkingowe, lokalna komunikacja archeobusy), jak odpowiednio dobranych i przygotowanych szlaków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, konnych, pieszych, wodnych). Strona 4 Plan zagospodarowania terenu parku archeologicznego uwzględnia następujące założenia: 1. układ całego przewidywanego parku archeologicznego Gotania musi stanowić pewną spójną, komplementarną całość; 2. zwiedzający korzystając z konkretnych obiektów stopniowo wkracza niejako w starożytny świat. Oznacza to, iż informacje i wiedza na całej długości trasy przeznaczonej dla zwiedzających (z uwzględnieniem kilku wariantów ścieżek i kierunków zwiedzania) udostępniane są (poprzez np. kioski multimedialne, system kierujących ruchem zwiedzania ulotek z odpowiednimi materiałami i informacjami) etapami i dostosowane do miejsca, w którym zwiedzający aktualnie przebywa. Przy czym każdy obiekt stanowi sam w sobie niezależną, jednolitą opowieść, łącząc się jednakże z obiektem wcześniejszym i późniejszym tematycznie, merytorycznie etc. W ten sposób oferowana wiedza udostępniana jest w sposób uporządkowany (kolejne obiekty poświęcone są odmiennym aspektom antycznego świata, zwiedzający zaś są zachęcani do pełnego skorzystania z całej oferty kompleksu. Trasy poruszania się umożliwiają przy tym komplementarną podróż przez cały kompleks, pozwalają też na wybiórcze korzystanie z oferowanych atrakcji, jak i na powracanie do obiektów zwiedzonych już wcześniej. ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA (TEMATYCZNA ZASADA KONSTRUKCJI EKSPOZYCJI). W obrębie całej Gotanii zostanie wytyczonych kilka alternatywnych tematycznych ścieżek zwiedzania, które będą pełniły funkcję ścieżek edukacyjnych. Podstawową ideą przyświecającą doborowi, konstrukcji i organizacji przestrzenno-merytorycznej poszczególnych ścieżek będzie ich podporządkowanie programowi poznawczemu, edukacyjnemu całego kompleksu Gotania. To założenie determinuje jednocześnie kilkupoziomową pod względem zawartości merytorycznej prezentację odpowiednich materiałów.

5 Ścieżki będą adresowane do rozmaitych grup zwiedzających, osób w różnym wieku, o rozmaitym poziomie wykształcenia oraz rozbieżnych oczekiwaniach. Zarazem sposób aranżacji wszystkich materiałów będzie miał na celu popularyzację wiedzy o kulturze Gotów wśród ludzi młodych. Oznacza to, że pośród zakładanych grup docelowych znajdzie się młodzież gimnazjalna, licealna oraz studenci. Odpowiednio zróżnicowane ścieżki zwiedzania, a także dyferencjacja form uczestnictwa uczyni wizytę w Gotanii atrakcyjną również dla osób starszych. Osobną grupą docelową są oczywiście turyści z kraju i z zagranicy. W związku z tym przewidujemy prezentację wszystkich materiałów informacyjnych tak w języku polskim, jak i w innych wersjach językowych. Zakładamy również, że wydzieloną grupę zwiedzających mogą stanowić osoby hobbystycznie zajmujące się kulturą gocką dobór materiałów merytorycznych i ikonograficznych oraz sposób ich prezentacji będzie celował w oczekiwania zarówno osób niezaznajomionych z tematyką ekspozycji, jak i tych, które Gotami się pasjonują. Ekspozycja zadośćuczyni oczekiwaniom laików, jak i amatorów. Odrębną przewidywaną grupę adresatów ekspozycji stanowią oczywiście sami mieszkańcy lokalnych i sąsiednich gmin, miejscowości. Ekspozycja będzie w pewnym stopniu uwzględniała także bardziej współczesny kontekst lokalny (np. poprzez umieszczenie w ofercie gastronomicznej potraw charakterystycznych dla miejscowej kultury kulinarnej, przygotowywanych z lokalnych produktów) chcemy, by mieszkańcy powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego mogli w ekspozycji poświęconej dziejom i kulturze Gotów odnaleźć zarazem prezentację dziejów ich własnych ziem, by Gotania odsyłała do treści, które będą mogły współgrać z poczuciem lokalnej tożsamości. Strona 5 Układ ścieżek zwiedzania determinować będzie struktura rozmieszczenia poszczególnych modułów tematycznych. Każda ze ścieżek otrzyma czytelną identyfikację graficzną i kierunkową. Pozwoli to na kilkukrotne zwiedzanie terenu Gotanii, za każdym razem obfitujące w nowe informacje i doświadczenia. Proponowane tematy ścieżek zwiedzania parku:

6 a) ścieżka rzemiosła i handlu; b) ścieżka życia codziennego; c) ścieżka wojny i ekspansji. Strona 6 Oferowana zwiedzającym wiedza jest zatem po pierwsze stopniowo dozowana i uzależniona od wybranych przez nich ścieżek zwiedzania, po drugie zaś pod warunkiem zwiedzenia całego kompleksu zachowuje charakter całościowego pensum wiedzy o świecie Gotów. Zwiedzanie kompleksu zakłada odpowiednio ukierunkowane tematycznie ścieżki edukacyjne, które oferują na planie ogólnym i szczegółowym całościową i spójną wiedzę poświęconą podejmowanej w danym obiekcie tematyce. Celem jest wyposażenie zwiedzających w odpowiednią wiedzę, która umożliwi im jak najpełniejszą pod względem merytorycznym wizytę w parku. WYODRĘBNIENIE I OPIS KLUCZOWYCH ATRAKCJI W RAMACH OBSZARU GOTANII. Zadaniem projektu jest stworzenie interesującego parku archeologicznego, opartego na współdziałaniu zabawy i poznania. Myśl o połączeniu tych dwóch wartości patronować będzie całokształtowi projektu parku archeologicznego. W obszar Gotanii powinny wchodzić rejony powiatu hrubieszowskiego, w tym gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice, a także Gmina Miejska Hrubieszów, powiatu zamojskiego (gmina Komarów-Osada), powiatu tomaszowskiego, w tym gminy: Tomaszów Lubelski, Tyszowce. Jest to obszar pokrywający się z terenem osad Gotów, budowanych w trakcie ich wędrówek na południe w okresie od III do V w. n.e., z terenem tak zwanej Kotliny Hrubieszowskiej. Co istotne, suma składających się na Gotanię obiektów nie jest jeszcze tym, do realizacji czego zmierza niniejsze opracowanie. Są one raczej swego rodzaju modułami przygotowanymi do określonego organizowania i dynamicznego

7 łączenia w rozmaite konfiguracje tematyczne. Dopiero specjalnie napisane programy edukacyjne, zaprojektowane ekspozycje stałe i czasowe w obrębie tych obiektów wraz z utworzonymi ścieżkami tematycznymi i odpowiednie zarządzanie taką całością utworzą w efekcie park archeologiczny, który będzie zarazem prawdziwą atrakcją turystyczną, jak i udanym przedsięwzięciem finansowym. Strona 7 Celem wizyty w rejonie Gotanii jest poznanie dawnej historii i kultury regionu, interesujących odkryć archeologicznych, które miały miejsce na tym obszarze, a także specyfiki ludów, które zamieszkiwały starożytną Polskę. Odwiedzenie Gotanii to właśnie zanurzenie się w dawny świat, możliwość brania udziału w różnego rodzaju kulturowych wydarzeniach, które mają na celu pozwolić odwiedzającym zidentyfikować się z członkami dawnych plemion. Zakres tematyczny projektu związany jest z odkryciami archeologicznymi prowadzonymi na tym terenie pod kierownictwem prof. Andrzeja Kokowskiego. Całokształt ma zatem realizować trzy komplementarne cele: poznawczy (edukacyjny); rozrywkowy oraz rekreacyjno-szkoleniowo-konferencyjny. W toku dalszych prac przygotowane zostaną materiały dodatkowe, warianty alternatywne konkretnych rozwiązań, każdorazowo dopasowane do wymogów, zainteresowań i temperamentu młodzieży szkolnej, licealnej i gimnazjalnej czy osób dorosłych. Propozycje adresowane do osób niepełnoletnich (dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży gimnazjalnej i licealnej) będą również spełniały wymogi stawiane przez ministerialne podstawy programowe, dzięki czemu wizyta w parku archeologicznym spełni także rolę konkretnej lekcji historii czy geografii. Zakładamy także przygotowanie odpowiedniego zaplecza (m.in. wraz z tabliczkami opatrzonymi napisami w alfabecie Braille a), które stworzy możliwość organizowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i niewidomych w ramach programu Nauka przez dotyk. Zastosowane rozwiązania spełnią w tym względzie wszystkie normy

8 przystosowywania obiektów ekspozycyjnych, muzealnych etc. dla osób niewidomych i niepełnosprawnych. Realizację celów rozrywkowych zapewni szereg organizowanych wydarzeń i projektowanych atrakcji. W tym względzie przewidujemy m.in.: Strona 8 wykorzystanie stanowiska Warsztatów gockich. Zwiedzający (dzieci, młodzież i dorośli) będą mogli spróbować własnych sił w garncarstwie, szyciu skóry i płótna, przygotowywaniu biżuterii etc. W sposób interaktywny zostaną dzięki temu zaprezentowane techniki przygotowywania przedmiotów codziennego użytku, broni, biżuterii; dla dorosłych przeznaczona zostanie niewielka i w odpowiedni sposób zabezpieczona przestrzeń zaprojektowana do strzelania z łuku do celu (całość będzie się odbywała pod okiem posiadających odpowiednie przygotowanie pracowników); przewidujemy także organizację corocznego pokazu kowalstwa artystycznego; zorganizowane zostaną doroczne targi gockich ozdób, rzemiosła, wyrobów gliniarskich etc.; propozycją dla najmłodszych archeologów są piaskownice wyposażone w odpowiednie szczotki, pędzle i sitka pozwalające prowadzić małoletnim zwiedzającym ich własne prace archeologiczne. W samym piasku umieszczona zostaje pewna niewielka ilość starożytnych artefaktów, które dzieci będą mogły odnaleźć. W pobliżu samych stanowisk umieszczone zostaną również tablice z informacjami merytorycznymi oraz ikonografią, na podstawie których dzieci będą mogły dokonać odpowiedniej kwalifikacji wykopanych przez siebie znalezisk. Przewidujemy także realizację oczekiwań związanych z kwestiami rekreacyjnymi, szkoleniowymi i konferencyjnymi. Pomiędzy poszczególnymi

9 obiektami uruchomiona zostanie specjalna linia komunikacyjna (archeobusy). W każdym z obiektów zwiedzającym zapewniona zostanie oczywiście pełna infrastruktura turystyczna: baza noclegowa, gastronomiczna i handlowa. Należy tutaj zaznaczyć, że rolę podstawowego centrum wszelkich dalszych wypadów na teren parku będzie pełnił Hrubieszów. Strona 9 Oferta hotelowa nie sprowadzi się jedynie do miejsc noclegowych. W hotelach usytuowane zostaną sale szkoleniowe i konferencyjne (wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny). Przewidujemy także zorganizowanie miejscowego archiwum wiedzy o kulturze Gotów. Idzie o to, by na miejscu gromadzić także publikacje, materiały ikonograficzne etc. poświęcone tematyce parku. Cele tego rozwiązania są dwa. Po pierwsze będzie ono współgrało z możliwością organizowania na miejscu lekcji dla młodzieży szkolnej. Po drugie zaś, także ze względu na udostępniane do oglądania rekwizyty o charakterze muzealnym, park wraz z muzeum i archiwum będą mogły pełnić dodatkowo rolę nie tylko jednostki dydaktycznej, ale również naukowej, badawczej. Wśród pomysłów podkreślających komplementarny, spójny charakter wszystkich obiektów Gotanii znajduje się też uwzględnienie specjalnej wewnątrzparkowej jednostki płatniczej grudki złota, gdyż Goci nie używali monet w charakterze środka płatniczego. Zwiedzający poprzez aktywny udział w rozlicznych atrakcjach oferowanych w parku będą mieli możliwość zdobycia tych jednostek płatniczych, które będzie też można wymienić na określone produkty spożywcze, gadżety, pamiątki, skorzystać z nich jako z formy płatności przy wybranych atrakcjach. Dodatkową atrakcję ma stanowić również karczma, a w zasadzie sieć karczm, które powinny oferować zwiedzającym dwie grupy kulinariów: po pierwsze należy odtworzyć gocki jadłospis (przewaga diety białkowej, w tym produkty mleczne, mięso wołowe, owcze, także wieprzowina),

10 po drugie zwiedzający powinni mieć możliwość skosztować wyrobów charakteryzujących po prostu kuchnię regionalną. Warto zaoferować dorosłym zwiedzającym również możliwość spróbowania miejscowych alkoholi, ale także alkoholi produkowanych według receptur gockich. Na ścianach karczm powinny zostać umieszczone informacje na temat gockiej hodowli i uprawy oraz narzędzi, jakich wtedy używano. Naczynia w karczmach także powinny być wykonane na wzór ceramiki gockiej z rejonu Masłomęcza. Istotne jest, by każdy element, komponent konstytuujący Gotanię dopasowany był do kreowanego przez nią świata. Tylko w ten sposób zwiedzającym zaproponuje się spójny produkt marketingowy. Strona 10 Należy dodatkowo rozważyć na dalszych etapach prac przygotowanie specjalnej edycji przewodnika turystycznego po regionie szlakami gockimi. Sama Gotania nie musi być jedyną opisaną w nim atrakcją, powinna jednak być jedną z głównych, jeśli nie najważniejszą. Wśród założeń parku archeologicznego jest przecież i to mówiące o powiązaniu oferty parku z regionalną bazą turystyczną, przemysłem spożywczym, rozmaitymi sektorami usługowymi. Przewodnik, omawiając trasy po Lubelszczyźnie, powinien więc uwzględniać tak Gotanię, jak i pozostałe miejsca w regionie, które warto polecić turystom. Integralnym komponentem przewodnika można też uczynić dodawaną na płycie DVD multimedialną prezentację przedstawiającą atrakcje składające się na całość oferty parku archeologicznego.

11 OPRACOWANIE PROGRAMU ZWIEDZANIA OBSZARU HRUBIESZOWSKO- TOMASZOWSKO-ZAMOJSKIEGO. PARKI ARCHEOLOGICZNE I INFRASTRUKTURA EKSPOZYCYJNA Strona EKSPOZYCJA W GMINIE MIRCZE SCENARIUSZ PODSTAWOWY: makieta szlaku gockiego w rejonie Gotanii z zaznaczonymi najważniejszymi punktami zwiedzania, a także z informacją o okolicznych ważnych obiektach historycznych i innych atrakcjach turystycznych. Istotne jest czytelne wyznaczenie regionu Gotanii i wyraźna jego dominancja nad innymi atrakcjami regionu; informacje na temat atrakcji szlaku materiały do pobrania (foldery, ulotki, większe przewodniki możliwość zakupu); prezentacja multimedialna, zachęcająca do podróży szlakiem (możliwość zakupienia materiałów multimedialnych); możliwość skorzystania z oferty przewodnika i przemierzenie z nim jednej ze ścieżek zwiedzania. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: interaktywna mapa multimedialna centrum Europy według Ptolemeusza z zaznaczonymi nazwami poszczególnych starożytnych plemion (mapa może mieć także formę wielkoformatowego wydruku); wykorzystane zostaną multimedialne możliwości mapy zwiedzający będą mogli uzyskać konkretne informacje dotykowo, po wskazaniu na temat danego plemienia (istnieje też możliwość realizacji tego projektu na wydrukach).

12 2. EKSPOZYCJA MUZEALNA W HRUBIESZOWIE SCENARIUSZ PODSTAWOWY: Strona 12 Centrum noclegowe i wypadowe, z którego archeobusy będą rozwozić turystów po terenie Gotanii. Stworzenie pawilonu ekspozycyjnego prezentującego kulturę Gotów. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: stworzenie nowoczesnej ekspozycji muzealnej albo w istniejącym Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, albo w przeznaczonym na ten cel budynku, bądź wzniesionym pawilonie. Wystawa powinna korzystać ze zbiorów Muzeum; prezentacja najważniejszych zabytków archeologicznych dotyczących Gotów i ich osadnictwa w regionie Kotliny Hrubieszowskiej; informacje o ojczyźnie Gotów i ich związkach z innymi ludami Europy (szczególnie Sarmatami i Bałtami); możliwość realizowania programu edukacyjnego skierowanego do różnego rodzaju odbiorcy (budowanie ścieżek edukacyjnych, pozwalających na wykorzystanie prezentowanego materiału w formie lekcji muzealnych czy też projektów interaktywnych); tworzenie placówki dla zajęć warsztatowych możliwość wydłużenia sezonu turystycznego w Gotanii, możliwość wykorzystania systemów edukacyjnych zarówno dla młodzieży lokalnej, jak i przyjezdnej.

13 3. ARCHEOPARK ULOKOWANY POD HRUBIESZOWEM SCENARIUSZ PODSTAWOWY: archeologiczny park zabaw dla dzieci założenia archeologicznego parku dla dzieci wspomniane zostały już powyżej. Samo stanowisko archeologiczne dla najmłodszych zwiedzających ma za zadanie nie tylko dostarczenie rozrywki, ale i powinno pełnić rolę edukacyjną. Z tego względu zostanie ono wyposażone w odpowiednie narzędzia archeologiczne, w pobliżu umieszczone zostaną tablice z ikonograficznymi informacjami, dzięki którym dzieci będą mogły sprawdzić, co znalazły. Co istotne, otwarty zostanie także punkt, w którym młodzi archeolodzy nie tylko dowiedzą się od wykwalifikowanego pracownika, co znaleźli, ale będą też musieli przekazać mu swoje znaleziska (to tutaj kryje się jedna z funkcji dydaktycznych tej atrakcji, stanowisko archeologiczne ma nie tylko uzmysławiać wagę tego typu badań dla naszej kultury, ale w dodatku powinno uświadamiać, że nie powinno się znalezionych artefaktów zachowywać dla siebie); Strona 13 centrum edukacji i rozrywki m.in. przygotowane zostaną wydzielone miejsca, w których dorośli będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią białą (np. krótkim mieczem, oszczepem); z przygotowanych komponentów, będą też musieli przygotować, ustawić gockie obozowisko etc. W grę wchodzą tutaj nie tylko jednak aktywności związane wprost z kulturą gocką. Zakładamy, że oferta parku pozwoli zwiedzającym spędzić tutaj więcej niż jeden, dwa dni wypełnione zwiedzaniem. Z tego względu przewidujemy postawienie niewielkiej ścianki do wspinaczki i konstrukcji przeznaczonych do boulderingu (wspinaczka po wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną).. Miejsca hotelowe należy wyposażyć w rowery, kajaki i inne sprzęty, które będą udostępniane zwiedzającym; rozszerzenie oferty edukacyjnej oferta edukacyjna będzie angażowała całość dostępnych możliwości technicznych. Napisane zostaną specjalne programy multimedialne i prezentacje interaktywne, które angażując zwiedzających, będą zarazem przekazywały założone pensum odpowiedniej wiedzy. Przewidujemy zorganizowanie salki

14 kinowej, w której będzie można emitować materiały filmowe związane z tematyką parku. Zostanie także utworzone centrum interaktywnych zabaw będzie ono celowało tak w interakcję korzystającą z technik multimedialnych, jak i interakcję angażującą fizycznie zwiedzających; archiwum wiedzy o kulturze gockiej miejsce, które będzie gromadziło materiały poświęcone tematyce parku. Biblioteka, mediateka, zbiory ikonograficzne powinny być w zgodzie z określonymi zasadami udostępniane grupom młodzieży szkolnej, indywidualnym zwiedzającym, jak i osobom prowadzącym badania naukowe. Strona 14 PODZIAŁ ELEMENTÓW PROJEKTU (MODUŁY TEMATYCZNE) 1. OSADA GOTÓW możliwość zwiedzania osady makieta osady analiza założeń urbanistycznych specyfika domów gockich: rozróżnienie na półziemianki i charakterystyczne budowle naziemne o konstrukcji słupowej informacje na temat rdzennego osadnictwa Gotów w Skandynawii porównanie z innymi typami budownictwa plemiennego starożytnej Polski i Europy Środkowej (budownictwa Słowian, Bałtów, Sarmatów) edukacja interaktywna: budowanie osady, budowanie domów z przestrzennych puzzli infografika prezentująca szerszą rekonstrukcję terenu karczma gocka możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach wiążących się z życiem codziennym Gotów

15 2. SPŁYW DŁUBANKAMI PO RZECE HUCZWIE a) początek spływu w Tyszowcach Strona 15 możliwość wzięcia udziału w spływie informacje na temat sposobu wykonywania łodzi (wykorzystanie łodzi grzebalnej jako wzoru) opcjonalnie dla chętnych dorosłych możliwość spróbowania swoich sił w budowie łodzi b) koniec spływu: Werbkowice SCENARIUSZ PODSTAWOWY: informacje na temat uzbrojenia Gotów; warsztaty poświęcone technicznym aspektom sporządzania broni, tarcz etc. (elementy nauki praktycznej); legenda Amazonek w Kotlinie Hrubieszowskiej (infografika). SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: teren inscenizacji bitwy (raz do roku inscenizacja bitwy Gotów z wykorzystaniem grup rekonstrukcyjnych). 3. PRZEMARSZ SURVIVALOWY przemarsz wzdłuż granicy osadnictwa Gotów (linia Mircze Tyszowce) aż do Kryłowa (opcjonalne oznakowanie szlaku)

16 wykorzystanie gockich narzędzi informacje na szlaku na temat kierunków i warunków rozprzestrzeniania się Gotów informacje na szlaku o najważniejszych bitwach Gotów (szczególnie tych, prowadzonych z Cesarstwem) Strona KOWALSTWO SCENARIUSZ PODSTAWOWY: prezentacja wyrobów rzemieślniczych; możliwość wzięcia udziału w wykuwaniu broni i przedmiotów codziennego użytku; rekonstrukcja stanowisk. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: organizacja festiwali rzemieślniczych związanych z kowalstwem, festyn i konkurs rzemiosła (raz w roku). 5. HUTNICTWO SCENARIUSZ PODSTAWOWY: misy szklane odlewane w formach glinianych; infografika na temat jedynej odkrytej gockiej huty szkła w Komarowie na Ukrainie; rekonstrukcja stanowisk hutniczych;

17 narzędzia hutnicze; infografika na temat podejmowanych w regionie prób produkcji szkła (związanych właśnie z naddniestrzańską huta w Komarowie); infografika na temat wykonywanych ze stopów miedzi przedmiotów, które były następnie niklowane; Strona 17 infografika na temat roli mieszkańców Kotliny Hrubieszowskiej w handlu gockimi wyrobami szklanymi. 6. GARNCARSTWO SCENARIUSZ PODSTAWOWY: rekonstrukcja warsztatów garncarskich; infografika na temat typów naczyń, wyrabianych w Kotlinie Hrubieszowskiej; zachowane eksponaty naczynia; sposoby wykonywania naczyń w czasach gockiego osadnictwa: naczynia lepione ręcznie, na kole garncarskim (rzadko), naczynia drewniane, nauka wykonywania charakterystycznych ornamentów; zwrócenie uwagi na specyfikę naczyń: wyjątkowość ornamentu, naczynia ceramiczne naśladujące naczynia szklane. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty: garncarstwo (różne techniki wykonywania naczyń przez Gotów).

18 7. HANDEL SCENARIUSZ PODSTAWOWY: rekonstrukcja/stylizacja targowisk; Strona 18 typ handlu: wymienny, monety używane raczej jako ozdoby (przewiercane i noszone na rzemieniu); sprzedaż biżuterii, wyrobów rzemieślniczych wzorowanych na formach gockich; infografika, prezentacje multimedialne na temat roli jaką pełnił bursztyn w kontaktach handlowych z innymi plemionami i kulturami, ale także jak wykorzystywano go przy sporządzaniu amuletów, biżuterii etc.; prezentacja gockich typów fibul (ozdobne, metalowe zapinki do spinania szat) i gockich naczyń wykonywanych w Kotlinie (technika dekoracji odciskaną sprężynką fibuli); infografika na temat specyfiki fibul Kotliny Hrubieszowskiej; prezentacja gockiej biżuterii (naszyjniki, bransolety naramienne); grzebienie Gotów typy, znaczenie, techniki materiał wykonywania; biżuteria i ozdoby innych ludów, zamieszkujących Kotlinę Hrubieszowską. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty: jubilerstwo (samodzielne wykonywanie fibul, naszyjników i bransolet gockich, szczegółowe informacje na temat starożytnych technik złotniczych).

19 8. TKACTWO, RĘKODZIELNICTWO SCENARIUSZ PODSTAWOWY: Strona 19 rekonstrukcja ubioru Gotów; rekonstrukcja stanowisk tkackich; kopie zachowanych elementów warsztatów przęśliki; infografika na temat specyfiki gockich tkanin możliwość przyjrzenia się przykładowym fragmentom tkaniny. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty: tkactwo i rękodzielnictwo (szycie i tkanie ubiorów w gockim stylu, nauka charakterystycznych dla Gotów zdobień, przejętych także z ornamentyki ceramicznej). 9. GOCKIE WIERZENIA, RYTUAŁY POCHÓWKU SCENARIUSZ PODSTAWOWY: kultura wielbarska zakres pojęcia i specyfika kultury archeologicznej; kontekst innych kultur archeologicznych związanych z osadnictwem Gotów (kultura czernichowska i Sîntana de Mureş); informacje na temat gockich sposobów pochówku (birytualizm); budowa domków pogrzebowych; rekonstrukcje cmentarzysk i kurhanów; elementy gockich wierzeń (pozycja kultowa zwierząt).

20 SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: możliwość odwiedzenia cmentarzyska. MEDYCYNA Strona 20 SCENARIUSZ PODSTAWOWY: zagadnienia związane z gocką higieną: grzebienie, warunki życia; zachowane narzędzia chirurgiczne i świadectwa chirurgicznej interwencji; wiara w amulety ich znaczenie, techniki wykonywania, specyfika amuletów o charakterze zdrowotnym; infografika na temat gockich sposobów dbania o zdrowie, siłę i kondycję. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty: możliwość wykonania grzebienia z drewna, wykonywanie amuletów z różnych materiałów. 10. GRY I HAZARD SCENARIUSZ PODSTAWOWY: przykładowe zachowane kości do gry i różne przedmioty, który mogły być w tym celu używane; analiza porównawcza różnych typów gier ludów starożytnych (szczególnie zasad gier w kości). Odwołanie także do gier z regionu Cesarstwa; infografika na temat prawdopodobnych zasad gier;

21 alkohol i sposoby jego otrzymywania w czasach gockiego osadnictwa w Kotlinie Hrubieszowskiej. SCENARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY: Strona 21 warsztaty: możliwość wykonania gockich kości do gry. Inna sytuacja ma miejsce w Tomaszowie Lubelskim. Ze względu na pewne oddalenie od Kotliny Hrubieszowskiej i realizowanie przede wszystkim projektu aktywizacji Roztocza w tym regionie, Tomaszów ma pełnić swego rodzaju bramę do Gotanii. Ma za zadanie zainteresować turystów, którzy po odwiedzeniu Roztocza, powinni także ruszyć szlakami Gotów w kierunku Hrubieszowa. Dlatego w Tomaszowie pojawiają się informacje (także nie powtarzane nigdzie indziej) na temat relacji Gotów z innymi ludami Europy i Azji.Planujemy również usytuowanie w Tomaszowie części mobilnych atrakcji Gotanii, np. różnego rodzaju warsztatów (garncarstwo, szycie skór, jubilerstwo, broń), których funkcja będzie dwojaka: będą pełniły swego rodzaju reklamę dalszych atrakcji całego kompleksu (przy czym zakładamy zmienną ofertę warsztatów) oraz umożliwią organizowanie tzw. lekcji muzealnych dla miejscowej młodzieży szkolnej. 12. TOMASZÓW LUBELSKI infografika na temat kierunków gockiej ekspansji specyfika innych ludów i ich relacje z Gotami (Bałtowie, Sarmaci, Rzymianie, Germanie, Słowianie i inni) grupy plemienne Gotów (charakterystyka): np. Ostrogoci, Wizygoci, Wandalowie warsztaty (garncarstwo, szycie skór, jubilerstwo, broń etc.)

22 OPRACOWANIE WYTYCZNYCH DLA MAKIETY. Makieta o wymiarach 3 x 2 m, w skali 1:500 dostosowana do aranżacji zgodnie z przyszłym projektem wykonawczym. Konstrukcja planszy skrzynkowa, wykonana z płyty mdf, ukształtowanie terenu oraz elementów identyfikujących obiekty i obszary (elementy bryłowe) z odpowiednim oznakowaniem, wykonane z materiałów trwałych. Strona 22 Opracowanie i wykonanie projektu przy pomocy technik komputerowych, produkcja przy pomocy ploterów tnących i frezujących. Makieta prezentuje najważniejsze punkty turystycznych atrakcji regionu hrubieszowsko- tomaszowsko zamojskiego podzielone na określone ścieżki zwiedzania: a) ścieżka rzemiosła i handlu; b) ścieżka życia codziennego; c) ścieżka wojny i ekspansji. Każda z nich zostaje w sposób czytelny wydzielona graficznie na makiecie, dzięki czemu można łatwo opracować trasę turystyczną. Wszystkie turystyczne atrakcje zostają oznaczone na makiecie w sposób wyraźny i każda z nich zostaje powiązana z określoną ścieżka tematyczną. Zaznaczone punkty na makiecie to: 1. hrubieszowski Archeopark 2. osada Gotów 3. spływ dłubankami po rzece Huczwie 4. karczma/karczmy gockie 5. trasa przemarszu survivalowego 6. obszar związany z prezentacją kowalstwa

Wioska Gotów w Masłomęczu - WCZORAJ i DZIŚ

Wioska Gotów w Masłomęczu - WCZORAJ i DZIŚ Wioska Gotów w Masłomęczu - WCZORAJ i DZIŚ Bartłomiej Bartecki Masłomęcz i nie tylko gdzie można dotknąć Gotanii Hrubieszów, 12 grudnia 2014 r. Z tej więc wyspy Skandii, jak gdyby z kuźni ludów lub raczej

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne Kontekst i założenia Projektu Tło realizacji projektu EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi, jako instytucja, zostało utworzone w celu sprawnej realizacji oraz zarządzania procesem rewitalizacji dawnej elektrowni

Bardziej szczegółowo

Zagroda w krainie Gotów

Zagroda w krainie Gotów Zagroda w krainie Gotów Jak podają źródła antyczne (Jordanes, Getica), gocki lód Amalów pod rządami mitycznego króla Beriga, na trzech łodziach dotarł na południowe wybrzeże Bałtyku. Wydarzenia te mające

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE W PAWILONIE I WILLI MUZEUM (UL. MICKIEWICZA 23) Lekcje na wystawie W krainach lodu i książek rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

REALIZOWANE W PAWILONIE I WILLI MUZEUM (UL. MICKIEWICZA 23) Lekcje na wystawie W krainach lodu i książek rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach REALIZOWANE W PAWILONIE I WILLI MUZEUM (UL. MICKIEWICZA 23) Lekcje na wystawie W krainach lodu i książek rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach Pisarstwo Aliny i Czesława Centkiewiczów lekcja muzealna

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

XVI FESTYN ARCHEOLOGICZNY r., w godzinach Ruś znana i nieznana

XVI FESTYN ARCHEOLOGICZNY r., w godzinach Ruś znana i nieznana XVI FESTYN ARCHEOLOGICZNY 18 26.09.2010 r., w godzinach 10 00-17 00 Ruś znana i nieznana 18.09.2010 r. Sobota 10:00 - Otwarcie Festynu 10:45 - Otwarcie wystawy czasowej w pawilonie muzealnym 12:15 12:45

Bardziej szczegółowo

XV Festyn Archeologiczny r.

XV Festyn Archeologiczny r. PROGRAM XV Festyn Archeologiczny 19-27.09.2009r. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 19-27.09.2009r. W godzinach: 10-17 Polak, Węgier dwa bratanki... 19.09.2009 r. Sobota 10:00 - Otwarcie Festynu 10:45

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH ZADANIE Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu systemu identyfikacji wizualnej projektu Muzeum na kółkach (dalej: MnK). Do

Bardziej szczegółowo

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury

Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego. Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury Szlaki kulturowe od pomysłu do zintegrowanego produktu turystycznego Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury szlak kulturowy definicja sytuacja w Małopolsce bariery w rozwoju definicja szlaku kulturowego

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawowym zadaniem edukacji w Faktorii jest propagowanie wiedzy archeologicznej wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Pruszcz Gdański.

Podstawowym zadaniem edukacji w Faktorii jest propagowanie wiedzy archeologicznej wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Pruszcz Gdański. Podstawowym zadaniem edukacji w Faktorii jest propagowanie wiedzy archeologicznej wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Pruszcz Gdański. Nasza oferta obejmuje lekcje żywej archeologii z zakresu pradziejów

Bardziej szczegółowo

Program Edukacyjny. Muzeum Twierdzy Kostrzyn. dla uczniów. Szkół Podstawowych

Program Edukacyjny. Muzeum Twierdzy Kostrzyn. dla uczniów. Szkół Podstawowych Program Edukacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn dla uczniów Szkół Podstawowych Wykonał: Jerzy Dreger 1. Założenia Podstawowym celem działalności edukacyjnej Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest przybliżanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA Program: Szwajcarsko Polski Program Współpracy Obszar priorytetowy 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Obszar tematyczny: Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Gmina Mircze Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Globalne wyzwanie bioróżnorodność głos z Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

Akupunktura miejska w Elblągu: 1. Warsztaty w Elblągu Wizja lokalna w starym śródmieściu, spotkanie w Galerii El oraz w Elbląskim Parku Technologicznym, poszukiwanie idei dla projektu rewitalizacji miasta.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lider Lokalny

Regulamin konkursu Lider Lokalny Regulamin konkursu Lider Lokalny Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE Projekt szkolny POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE pod hasłem: NASZ WSPÓLNY DOM EUROPA AUTORZY: W. Mataczyńska M. Nowak A. Wasela E. Wawrzyk NAUCZYCIEL KOORDYNATOR : WSTĘP Edukacja europejska powinna być rozpoczęta

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja rodzina. 1. Mój portret 2. Jestem członkiem rodziny 3. Ulubione zabawki i zabawy moich

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja informująca o realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej

Konferencja informująca o realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej Konferencja informująca o realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej Milanówek, 22 października 2015 r. Ogólnie o projekcie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja osiągnięć uczniów

Prezentacja osiągnięć uczniów Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach projektu Dajmy sobie szansę finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dajmy sobie szansę Zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wyszukiwanie informacji w katalogu

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Małopolski Konwent Informatyków, 7 lutego 2012, Łopuszna Projekt realizowany w partnerstwie: Lider projektu Departament

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 Sport i zdrowie Produkty lokalne Ekologia Tradycja Turystyka Edukacja Lider projektu Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym P A R K N A R O D O W Y Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym Cele: 1. Uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla istnienia Parku Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj w Muzeum

Święty Mikołaj w Muzeum Jaworzyna Śląska 30.10.2013 Święty Mikołaj w Muzeum Szanowni Państwo Dzień Świętego Mikołaja to czas radości, zabawy i uśmiechu. Więc jak corocznie proponujemy zwiedzanie Muzeum dla dzieci połączone zabawą

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!!

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! Wierzchowiska 15-16.06.2013 Patronat Honorowy: Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

Edukacja geologiczna w Geoparku Kielce

Edukacja geologiczna w Geoparku Kielce Edukacja geologiczna w Geoparku Kielce od pomysłu do realizacji Michał Poros Good Practices in Environmental Education International conference Dobków, 9-10 June 2016 DLACZEGO KIELCE GEOLOGIĄ STOJĄ? CZYLI

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Dominik Burchard 2. Grupa docelowa: uczestnicy koła humanistycznego 3. Liczba godzin: 2 4. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FOLKLORYSTYCZNA

EDUKACJA FOLKLORYSTYCZNA EDUKACJA FOLKLORYSTYCZNA W Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej można wziąć udział w zajęciach folklorystycznych, prowadzonych w ramach Warsztatów Twórczych. Warsztaty te zostały założone w Stryszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno

UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40565-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S 024-040565 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szlak jako markowy produkt turystyczny

Szlak jako markowy produkt turystyczny Szlak jako markowy produkt turystyczny Instytut Geografii Miast i Turyzmu WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET ŁÓDZKI dr Andrzej Stasiak Produkt turystyczny Zagospodarowanie turystyczne Atrakcja turystyczna

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel FREE TIME FESTIWAL 2016 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego Free Time 2016! TU SIĘ DZIEJE! 2-3 kwietnia, Gdańsk, AMBEREXPO UDANA ZMIANA! W 2015 roku Targi Turystyczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna na przykładzie ścieżek edukacyjnych

Edukacja ekologiczna na przykładzie ścieżek edukacyjnych Edukacja ekologiczna na przykładzie ścieżek edukacyjnych dr inż. Rafał Kurczewski Wyższa Szkoła Techniczno- Humanistyczna Kadry dla Europy w Poznaniu Edukacja ekologiczna to rozwijanie wiedzy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy www.zamek.leczyca.pl Zamek w Łęczycy jest największą budowlą średniowieczną w centralnej Polsce. Jest symbolem polskiej historii i polskich legend (legendy o Diable Borucie). Przebywali

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji Wykaz umów - dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych przez Geopark Kielce 1. Folder edukacyjny - Geopark Kielce

Bardziej szczegółowo

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r.

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć Otwarte zabytki

Scenariusz zajęć Otwarte zabytki Scenariusz zajęć Otwarte zabytki Temat zajęć (2 zajęcia): Szlakiem zabytków regionalnych. Przeszłość odkrywana za pomocą nowych technologii. Czas zajęć: 2 jednostki lekcyjne po 45 min. Odbiorcy: uczniowie

Bardziej szczegółowo

Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U

Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U Historia zapisana w glinie K U LT H U R R A 2013 P O D S U M O WAN I E P R O J E K T U Co to jest KULTHURRA? Kulthurra to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem

Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem Tematy lekcji muzealnych wraz z cennikiem UWAGA Lekcja i - grupa do 30, - grupa do 25 (chyba, że w cenniku podano inaczej), lekcja w szkole - liczebność grupy zgodna z liczbą uczniów w klasie. PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Trzydniówka garncarska

Trzydniówka garncarska Trzydniówka garncarska Trzydniówka garncarska to I stopień warsztatów praktycznej nauki zastosowania dawnych technologii garncarskich w pracowniach ceramicznych, w różnych typach szkół i ośrodków edukacyjno-wychowawczych.

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r. Data zakończenia stażu : 31.05.2010 r. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce.

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. qaswqs XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. Każdy, kto zdecyduje się zaprezentować w Łodzi, będzie miał

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Dla rozwoju Mazowsza Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza Tytuł projektu: "Budowa regionalnego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze Informacje dla wystawców Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze 29. Międzynarodowe Targi Spożywcze 7. Międzynarodowe Targi Młynarstwa, Piekarnictwa i Cukiernictwa 26. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PROGRAMY EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PROGRAM EDUKACYJNY 4 x PARK Program jest przewidziany dla szkół lub organizacji pozarządowych II Spotkanie I Spotkanie III Spotkanie IV Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem.

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. Dział marketingu portalu Atrakcje Dziecięce Bartłomiej Kaczmarek Tel.: 660 459 537 www.atrakcjedzieciece.pl Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. www.atrakcjedzieciece.pl Miasta partnerskie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo