Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?"

Transkrypt

1 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny lub znajomych (86%), na zakupy (79%), do kościoła (75%) i na spacer (65%). Rzadko natomiast zabierają je do kina (10%). Nawet ci rodzice, którzy nie mają dla dzieci zbyt wiele spotykają się z nimi przy stole 83% codziennie spożywa posiłki ze swoim dzieckiem. Zdecydowana większość opiekunów (95%) rozmawia ze dziećmi na różne tematy, choć nie zawsze codziennie. Jedynie 5% nigdy tego nie robi czy to ze względu na brak czy brak takiej potrzeby. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; Warszawa; NIP: ; REGON: Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. XX Oddział w Warszawie; Nr konta: ; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS ; Kapitał Zakładowy: ,00 zł t ; f e

2 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła: TNS OBOP. Właśnie minęły święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jest to okres, który spędzamy w gronie rodzinnym, przy wspólnych posiłkach, na spacerach czy też przed ekranem telewizora. Dzieci cieszą się z prezentów, ale także z obecności zazwyczaj zapracowanych rodziców. A jak jest na co dzień, czy mamy czas dla swoich pociech? TNS OBOP zapytał rodziców o to, czy i w jaki sposób spędzają czas ze swoimi dziećmi. 1 GDZIE POLACY CHODZĄ Z DZIEĆMI? Okazuje się, że razem z dziećmi polscy rodzice najchętniej odwiedzają rodzinę lub znajomych (86%). Sporą popularnością cieszą się także wspólne z dziećmi zakupy (79%) oraz chodzenie do kościoła (75%). We wszystkie te miejsca najczęściej dzieci zabiera się niejako przy okazji. Polskim rodzicom zdarza się wychodzić z dziećmi tylko po to, żeby miło spędzić z nim czas, ale rzadziej owszem 65% zabiera dzieci na spacer, jednak już tylko co dziesiąty (10%) chodzi z nimi do kina. CZY W CIĄGU OSTATNIEGO MIESIĄCA MIAŁ(A) PAN(I) CZAS, ABY PÓJŚĆ RAZEM ZE SWOIM(I) DZIECKIEM(DZIEĆMI)... Nie myślałem/am o tym, nie mam tego w zwyczaju Nie miałem/am najwyżej jeden raz Miałem/am czas i byłem/am: dwa lub trzy razy cztery i więcej razy na spacer 20% 15% 12% 26% 27% do kina 65% 25% 4% 3% 3% do kościoła 18% 7% 16% 22% 37% na zakupy 14% 7% 20% 30% 29% do rodziny lub znajomych 5% 9% 23% 38% 25% Istnieje spora grupa rodziców, która nie ma zwyczaju wychodzić z dziećmi. Dwie trzecie (65%) nigdy nie chodzi z nimi do kina, co piąty nigdy nie zabiera na spacer, a podobny odsetek nie chodzi 1 Sondaż zrealizowano w dniach 4 7 listopada 2004 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. Pytania dotyczące spędzania z dziećmi zadano 256 respondentom posiadającym dzieci w wieku 6-18 lat, maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 6,2%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 do kościoła (18%). 14% badanych rodziców nigdy nie zabiera dziecka na zakupy, wreszcie co dwudziesty (5%) nie ma nawet w zwyczaju wspólnych z dzieckiem wizyt u rodziny lub znajomych. Część rodziców jest tak zapracowana, że na wyjście gdzieś z dziećmi po prostu nie ma. Co czwartemu brakuje go na wyjście z nimi do kina, 15% nie ma kiedy wybrać się na spacer. Prawie co dziesiąty (9%) nie ma na wizytę z dzieckiem u rodziny lub znajomych, 7% na odwiedzenie kościoła i tyle samo na pójście na zakupy. SPACER Większość badanych rodziców nie tylko w święta znajduje czas na spacery z dziećmi. Dwóch na trzech Polaków posiadających dziecko w wieku szkolnym znalazło w ostatnim miesiącu (przed datą realizacji badania, czyli w październiku 2004 roku) czas aby zabrać je na spacer. Jedna trzecia tego nie zrobiła, w tym 20%, bo nie miało takiego zwyczaju i 15%, bo nie ma na to. Nieco więcej niż co czwarty (27%) był na spacerze z dzieckiem cztery razy w miesiącu lub częściej. Wcale nie chodzą z nimi na spacer częściej niż ogół respondentów posiadacze dwójki dzieci (25% nie ma takiego zwyczaju wobec 19% wśród posiadaczy jednego dziecka) lub dzieci starszych w wieku lat - 28% oraz lat - 35%. Częściej niż inni nie mają zwyczaju zabierać dzieci na spacer mężczyźni (27%), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29%), mieszkańcy wsi (24%) oraz bezrobotni (26%), a w szczególności rolnicy (56%). Nie miały w ostatnim miesiącu na spacer z dzieckiem, częściej niż ogół respondentów, osoby mające dzieci w wieku lat (25%), z wykształceniem podstawowym (20%), mieszkańcy wsi (21%) oraz pracownicy administracji i usług (21%). Częściej niż ogół znalazły w ostatnim miesiącu czas aby pójść z dzieckiem na spacer osoby mające potomstwo w wieku 6-10 lat (81%), kierownicy i specjaliści (81%), osoby z wykształceniem wyższym (78%) oraz gospodynie domowe (77%). KINO Spośród wszystkich zaproponowanych ankietowanym rodzicom celów wychodzenia z dziećmi najrzadziej wskazywali oni, że chodzą do kina. Zabrał tam dziecko tylko co dziesiąty respondent (10%). Za to aż 65% nie ma w ogóle takiego zwyczaju, a 25% nie miało. Częściej niż ogół respondentów zabierają dzieci do kina mieszkańcy miast, np. w przypadku miast od 101 do 500 mieszkańców 17% w porównaniu z 2% na wsi, co wiąże się zapewne z zasobnością rodzin i mniejszą dostępnością tej formy rozrywki na wsi. Zdecydowanie kino nie jest typową formą spędzania z dziećmi. 3

4 KOŚCIÓŁ W czasie świąt większość rodziców zapewne wybrało się z dziećmi do kościoła. Robią to także na co dzień, chociaż zazwyczaj nie regularnie w każdą niedzielę, a od do. Trzy czwarte rodziców (75%) w ostatnim miesiącu zabrało dziecko do kościoła, w tym prawie połowa z nich (37%) była z dzieckiem w kościele cztery razy lub więcej. Prawie co piąty respondent (18%) nie ma takiego zwyczaju, a 7% deklaruje, że nie ma w ogóle na to. Najczęściej zabierają je do kościoła osoby mające dzieci w wieku 6-10 lat (84%), a także kobiety (82%) mieszkańcy wsi (84%), rolnicy (84%) oraz gospodynie domowe (83%). Częściej niż ogół respondentów w ogóle nie chodzą z dziećmi do kościoła rodzice dzieci w wieku lat (24%), mężczyźni (24%), osoby z wykształceniem podstawowym (34%) oraz mieszkańcy miast od 101 do 500 (25%), a także kierownicy i specjaliści (26%) oraz bezrobotni (24%). Nie mieli w ostatnim miesiącu by pójść z dzieckiem do kościoła częściej niż ogół badanych rodziców respondenci z wykształceniem wyższym (13%), pracownicy administracji i usług (14%) oraz robotnicy (14%). ZAKUPY Zakupy coraz częściej stają się sposobem wspólnego spędzania przez rodzinę, tak więc nie dziwi, że ośmiu na dziesięciu respondentów (79%) w ostatnim miesiącu było z dzieckiem na zakupach. Tylko 7% nie znalazło na to, a 14% nie ma takiego zwyczaju. Co trzeci respondent (29%) był na zakupach z dzieckiem cztery lub więcej razy, również co trzeci (30%) dwa lub trzy razy. Na wspólne zakupy z dzieckiem częściej niż w przypadku ogółu respondentów chodzą gospodynie domowe (97%), kobiety (89%) oraz osoby z miast powyżej 500 mieszkańców (88%) i mające dzieci w wieku 6-10 lat (84%). Najrzadziej natomiast zabierają dzieci na zakupy mężczyźni (25% nigdy tego nie robi), osoby z wykształceniem podstawowym (24%) i rolnicy (31%). Najczęściej nie znaleźli w ostatnim miesiącu na wspólne zakupy z dzieckiem pracownicy administracji i usług (19%) oraz bezrobotni (19%). ODWIEDZINY U RODZINY I ZNAJOMYCH Chętnie odwiedzamy rodzinę lub znajomych i równie chętnie zabieramy wtedy z sobą dzieci. Zdecydowana większość respondentów (86%) znajduje czas aby pójść ze swoim dzieckiem do rodziny lub znajomych. Tylko 14% nie zabrało dziecka na żadną tego rodzaju wizytę w ostatnim miesiącu: 5% nie ma takiego zwyczaju, 9% nie miało na to. 4

5 Częściej niż respondenci należący do innych grup były z dzieckiem u rodziny lub znajomych osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą (97%), gospodynie domowe (95%), kierownicy i specjaliści (92%) oraz mieszkańcy miast pow. 500 (92%), a także osoby mające dzieci w wieku 6-10 lat. Rzadziej chodzą z dziećmi w odwiedziny do rodziny lub znajomych posiadacze dzieci w wieku lat (9% nie ma takiego zwyczaju), badani z wykształceniem podstawowym (14%), rolnicy (9%) oraz bezrobotni (12%). Nie znaleźli w ostatnim miesiącu na wizytę z dzieckiem u rodziny lub znajomych najczęściej respondenci mający dzieci w wieku i lat (po 12%), osoby z wykształceniem podstawowym (18%) oraz wyższym (14%), a także pracownicy administracji i usług (20%), bezrobotni (17%) oraz osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą (13%). JAK RODZICE SPĘDZAJĄ CZAS Z DZIEĆMI NA CO DZIEŃ? Gdy w święta rodziny zasiadły przy wspólnym stole, dla zdecydowanej większości z nich nie była to sytuacja nadzwyczajna. 83% ankietowanych rodziców każdego dnia je razem ze swoimi dziećmi. Prawie równie chętnie i nie tylko od święta rodzice rozmawiają z dziećmi (60% codziennie rozmawia z nimi na różne tematy) i wspólnie oglądają telewizję (58%). Z pomaganiem w lekcjach jest gorzej, już tylko co trzeci (34%) rodzic każdego dnia odrabia z dzieckiem lekcje być może nie wszystkie dzieci potrzebują takiej pomocy. Również mniej więcej co trzeci rodzic (37%) włącza dzieci w wykonywanie różnego rodzaju codziennych prac domowych, takich jak na przykład sprzątanie czy wyrzucanie śmieci. JAK CZĘSTO PAN(I)... Wspólnie z dzieckiem spożywa posiłki Odrabia z dzieckiem lekcje Rozmawia z dzieckiem na różne tematy Wspólnie z dzieckiem ogląda telewizję Razem z dzieckiem wykonuje obowiązki domowe W zasadzie codziennie Kilka razy w tygodniu Tylko w niedzielę lub inne wolne dni Prawie wcale, nie mam na to Prawie wcale, nie ma takiej potrzeby Trudno powiedzieć 83% 9% 6% 2% % 19% 8% 7% 31% 1% 60% 24% 11% 3% 2% - 58% 22% 9% 9% 2% - 37% 28% 16% 8% 11% - 5

6 Także w przypadku codziennego przebywania z dziećmi istnieje niestety grupa rodziców, która nie ma dla nich. Na wspólne oglądanie telewizji nie ma go prawie co dziesiąty (9%) rodzic, 8% nie ma go na wspólne wykonywanie obowiązków domowych, 7% na odrabianie z dziećmi lekcji. Trzech na stu (3%) nie znajduje na rozmowy, a dwóch na stu (2%) na spożywanie z dziećmi posiłków. Rodzice mają świadomość, jak ważne są codzienne spotkania rodziny przy stole i tylko mniej niż co setny uważa, że nie ma potrzeby wspólnie z dzieckiem spożywać posiłków. Również rozmowy z dzieckiem i wspólne oglądanie telewizji są zdaniem rodziców konieczne. Natomiast prawie co trzeci rodzic (31% - głównie są to rodzice starszych dzieci) nie widzi potrzeby pomagania dzieciom w odrabianiu lekcji, a co dziesiąty (11%) nie próbuje wspólnie wykonywać obowiązków domowych. Część rodziców jest tak zapracowana, że ma dla swoich dzieci czas tylko w wolne dni, szczególnie jeśli chodzi o czas na wspólne wykonywanie obowiązków domowych (16%) i rozmowy (11%). SPOŻYWANIE POSIŁKÓW Prawie wszystkie polskie rodziny spotykają się przy wspólnym stole i to nie tylko w święta, ale również na co dzień. Zdecydowana większość rodziców (98%) spożywa wraz ze swoimi dziećmi posiłki. Jedynie trzech na stu (2%) tego nie robi. Większość (83%) badanych codziennie je razem z dzieckiem, 9% robi to kilka razy w tygodniu, a 6% tylko w wolne dni. Mniej niż co setny respondent stwierdził, że nie ma potrzeby spożywania posiłków razem z dziećmi. Niejedzenie posiłków wspólnie z dzieckiem najczęściej zdarza się rolnikom (11% nie je razem z dzieckiem) i gospodyniom domowym (6%) oraz mieszkańcom miast powyżej 500 powodem w większości wypadków jest brak. ODRABIANIE LEKCJI Co trzeci respondent (34%) w zasadzie codziennie odrabia ze swoim dzieckiem lekcje, co piąty (19%) robi to kilka razy w tygodniu, a 8% tylko w niedzielę lub inne wolne dni. 38% respondentów nie odrabia z dziećmi lekcji 31% nie widzi takiej potrzeby, 7% nie ma na to. Najczęściej nie widzą potrzeby odrabiania z nim lekcji osoby mające jedno dziecko (37%), mające dzieci w wieku lat (42%) i lat (45%) oraz mężczyźni (42%), a także osoby z wykształceniem podstawowym (45%), z miast powyżej 500 mieszkańców (37%), robotnicy (43%) oraz rolnicy (43%). 6

7 Najczęściej odrabiają z nimi lekcje osoby mające dzieci w wieku 6-10 lat (84%) oraz gospodynie domowe (86%). Natomiast mężczyźni (13%) oraz kierownicy i specjaliści (12%) częściej niż ogół rodziców nie mają na odrabianie z dzieckiem lekcji. ROZMOWY W Boże Narodzenie rodzice mieli okazję, żeby spokojnie porozmawiać ze swoimi dziećmi. Jest to ważne szczególnie dla tych, którzy na co dzień nie znajdują na to. Zdecydowana większość respondentów (95%) rozmawia ze swoimi dziećmi na różne tematy, zaledwie 5% nigdy tego nie robi czy to ze względu na brak czy brak takiej potrzeby. Co dziesiąty rodzic (11%) ma czas aby porozmawiać ze swoim dzieckiem tylko w niedzielę lub inne wolne dni, co czwarty kilka razy w tygodniu (24%), a 60% - robi to w zasadzie codziennie. Rzadziej od ogółu respondentów prowadzą z dzieckiem rozmowy rolnicy (25% nie robi tego prawie wcale), osoby z wykształceniem podstawowym (15%), mężczyźni (12%) oraz osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą (12%). OGLĄDANIE TELEWIZJI W wielu rodzinach czas spędzony wspólnie w święta był w dużej mierze czasem spędzonym przed telewizorem, także na co dzień rodzice chętnie oglądają z dziećmi różne programy. Dziewięciu na dziesięciu respondentów (89%) ogląda telewizję wraz z dzieckiem 58% w zasadzie codziennie, 22% kilka razy w tygodniu, 9% tylko w wolne dni. 9% właściwie nie ogląda z dzieckiem telewizji, bo nie ma na to, a 2% uważa, że nie ma takiej potrzeby. Rzadziej niż ogół respondentów nie oglądają z dziećmi telewizji mieszkańcy miast od 101 do 500 (27% nie robi tego prawie wcale) oraz osoby z wykształceniem podstawowymi (22%). Natomiast częściej niż ogół respondentów oglądają z dziećmi telewizję gospodynie domowe (98% ogląda ją). OBOWIĄZKI DOMOWE Razem ze swoim dziećmi obowiązki domowe wykonuje ośmiu na dziesięciu badanych (81%). Co dziesiąty (11%) uważa, że nie ma takiej potrzeby i dlatego tego nie robi. 8% nie wykonuje razem z dzieckiem obowiązków domowych z powodu braku. Obowiązki domowe razem z dzieckiem wykonują prawie wszystkie kobiety (94%). Rzadziej niż ogół respondentów wykonują je mężczyźni (36% tego nie robi), osoby z wykształceniem podstawowym (26%), mieszkańcy miast od 101 do 500 (25%) oraz rolnicy (31%) i osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą (25%). 7

8 KTO MA WIĘCEJ CZASU DLA DZIECKA, MATKA CZY OJCIEC? Zapewne nie jest niespodzianką, że ojcowie poświęcają mniej swoim dzieciom. Znacznie częściej niż w przypadku matek zdarza się, że nie mają w zwyczaju wspólnych wyjść z dziećmi. Jeśli matkom brakuje na coś to najczęściej na pójście z dzieckiem na spacer, do kina oraz do rodziny lub znajomych. Ojcom częściej niż matkom brakuje na wspólne z dzieckiem pójście do kościoła. CZY W CIĄGU OSTATNIEGO MIESIĄCA MIAŁ(A) PAN(I) CZAS, ABY PÓJŚĆ RAZEM ZE SWOIM(I) DZIECKIEM(DZIEĆMI)... Nie myślałem/am o tym, nie mam tego w zwyczaju kobiety Nie miałem/am Miałem/am czas i byłem/am Nie myślałem/am o tym, nie mam tego w zwyczaju mężczyźni Nie miałem/am Miałem/am czas i byłem/am na spacer 14% 15% 71% 27% 14% 59% do kina 63% 27% 10% 67% 23% 10% do kościoła 13% 5% 82% 24% 9% 67% na zakupy 5% 6% 89% 25% 9% 66% do rodziny lub znajomych 2% 11% 87% 9% 8% 83% Również na co dzień matki poświęcają dzieciom więcej. Zdecydowanie więcej matek niż ojców wspólnie z dziećmi codziennie spożywa posiłki, rozmawia lub ogląda telewizję. Dwa razy więcej codziennie odrabia z dziećmi lekcje i rozmawia z nimi na różne tematy. 8

9 JAK CZĘSTO PAN(I)... kobiety Wspólnie z dzieckiem spożywa posiłki Odrabia z dzieckiem lekcje Rozmawia z dzieckiem na różne tematy Wspólnie z dzieckiem ogląda telewizję Razem z dzieckiem wykonuje obowiązki domowe Wspólnie z dzieckiem spożywa posiłki Odrabia z dzieckiem lekcje Rozmawia z dzieckiem na różne tematy Wspólnie z dzieckiem ogląda telewizję Razem z dzieckiem wykonuje obowiązki domowe W zasadzie codziennie Kilka razy w tygodniu Tylko w niedzielę lub inne wolne dni Prawie wcale, nie mam na to Prawie wcale, nie ma takiej potrzeby Trudno powiedzieć 88% 6% 4% 1% 1% - 47% 22% 5% 3% 22% 1% 66% 23% 10% 1% % 21% 7% 7% 3% - 48% 31% 15% 3% 2% 0% W zasadzie codziennie Kilka razy w tygodniu Tylko w niedzielę lub inne wolne dni mężczyźni Prawie wcale, nie mam na to Prawie wcale, nie ma takiej potrzeby Trudno powiedzieć 76% 13% 7% 4% % 15% 12% 13% 42% - 52% 25% 12% 6% 5% - 54% 24% 10% 12% 1% - 24% 24% 16% 15% 21% - CO SIĘ ZMIENIŁO W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT? Pomimo narzekań na ciągły brak, okazuje się, że Polacy mają go więcej dla swoich dzieci niż 10 lat temu. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego jak ważna jest każda chwila spędzona z rodziną. Pomiędzy 1994 a 2004 wzrósł odsetek rodziców chodzących z dziećmi na spacery, do kina, do kościoła, na zakupy oraz do rodziny lub znajomych 2. Szczególnie wyraźnie w większości przypadków spadł odsetek respondentów, którzy na robienie powyższych rzeczy razem z dzieckiem nie mieli. 2 Porównaj: Co dzieci robią w ciągu dnia i jak rodzice spędzają czas z dziećmi? OBOP, grudzień 1994 r. 9

10 CZY W CIĄGU OSTATNIEGO MIESIĄCA MIAŁ(A) PAN(I) CZAS, ABY PÓJŚĆ RAZEM ZE SWOIM(I) DZIECKIEM(DZIEĆMI)... Nie myślałem/am o tym, nie mam tego w zwyczaju Nie miałem/am najwyżej jeden raz Miałem/am czas i byłem/am: dwa lub trzy razy cztery i więcej razy na spacer 20% 20% 25% 15% 10% 12% 21% 26% 24% 27% do kina 59% 65% 34% 25% 5% 4% 1% 3% 1% 3% do kościoła 21% 18% 9% 7% 13% 16% 27% 22% 30% 37% na zakupy 19% 14% 13% 7% 15% 20% 22% 30% 31% 29% do rodziny lub znajomych 11% 5% 7% 9% 31% 23% 30% 38% 31% 25% Jeśli chodzi o wspólne spacery z dzieckiem to w porównaniu z sytuacją z 1994 roku nie zmienił się odsetek rodziców nie mających tego zwyczaju. Spadł natomiast odsetek osób nie mających na nie (o 10 punktów procentowych), a wzrósł chodzących z dzieckiem na spacery. Pomiędzy 1994 a 2004 rokiem wzrósł o 6 punktów procentowych odsetek rodziców nie mających w zwyczaju wyjść do kina z dzieckiem, spadł jednak o 9 punktów procentowych odsetek osób, którym zabrakło na to. Trzykrotnie zwiększył się odsetek rodziców, którzy bywają z dzieckiem w kinie częściej niż raz w miesiącu (z 2% do 6%). W przypadku chodzenia do kościoła zachowania rodziców zmieniły w ostatnich 10 latach się tylko nieznacznie. Dość znacznie wzrósł natomiast odsetek respondentów zabierających dzieci na wspólne zakupy, a spadł zarówno tych, którzy nie mają tego w zwyczaju jak i tych, którzy nie mają na to. Jeśli chodzi o odwiedziny u rodziny i znajomych w porównaniu z 1994 rokiem zmniejszył się odsetek tych, którzy nie mają tego w zwyczaju. 10

11 Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał(a) Pan(i) czas, aby pójść razem ze swoim dzieckiem(dziećmi) na spacer? nie myślałem(am) o tym, nie mam tego w zwyczaju nie miałem(am) DANE W PROC. najwyżej jeden raz dwa lub trzy razy cztery i więcej razy OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści

12 SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał(a) Pan(i) czas, aby pójść razem ze swoim dzieckiem(dziećmi) do kina? nie myślałem(am) o tym, nie mam tego w zwyczaju nie miałem(am) DANE W PROC. najwyżej jeden raz dwa lub trzy razy cztery i więcej razy LICZBA OSÓB OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT nie tak nie tak nie tak nie tak

13 PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący

14 Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał(a) Pan(i) czas, aby pójść razem ze swoim dzieckiem(dziećmi) do kościoła? nie myślałem(am) o tym, nie mam tego w zwyczaju nie miałem(am) DANE W PROC. najwyżej jeden raz dwa lub trzy razy cztery i więcej razy OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści

15 SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał(a) Pan(i) czas, aby pójść razem ze swoim dzieckiem(dziećmi) na zakupy? nie myślałem(am) o tym, nie mam tego w zwyczaju nie miałem(am) DANE W PROC. najwyżej jeden raz dwa lub trzy razy cztery i więcej razy OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak

16 PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący

17 Czy w ciągu ostatniego miesiąca miał(a) Pan(i) czas, aby pójść razem ze swoim dzieckiem(dziećmi) do rodziny lub znajomych? nie myślałem(am) o tym, nie mam tego w zwyczaju nie miałem(am) DANE W PROC. najwyżej jeden raz dwa lub trzy razy cztery i więcej razy OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści

18 SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący Jak często Pan(i) wspólnie z dzieckiem(dziećmi) spożywa posiłki? w zasadzie codziennie kilka razy w tygodniu DANE W PROC. tylko w niedzielę lub inne wolne dni prawie wcale, nie mam na to prawie wcale, nie ma takiej potrzeby OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak

19 PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący

20 Jak często Pan(i) odrabia z dzieckiem(dziećmi) lekcje? w zasadzie codziennie kilka razy w tygodniu DANE W PROC. tylko w niedzielę lub inne wolne dni prawie wcale, nie mam na to prawie wcale, nie ma takiej potrzeby trudno powiedzieć OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści

21 SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący Jak często Pan(i) rozmawia z dzieckiem(dziećmi) na różne tematy? w zasadzie codziennie kilka razy w tygodniu DANE W PROC. tylko w niedzielę lub inne wolne dni prawie wcale, nie mam na to prawie wcale, nie ma takiej potrzeby OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak

22 PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący

23 Jak często Pan(i) wspólnie z dzieckiem(dziećmi) ogląda telewizję? w zasadzie codziennie kilka razy w tygodniu DANE W PROC. tylko w niedzielę lub inne wolne dni prawie wcale, nie mam na to prawie wcale, nie ma takiej potrzeby OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy

24 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący Jak często Pan(i) razem z dzieckiem(dziećmi) wykonuje obowiązki domowe np. sprzątanie? w zasadzie codziennie kilka razy w tygodniu DANE W PROC. tylko w niedzielę lub inne wolne dni prawie wcale, nie mam na to prawie wcale, nie ma takiej potrzeby trudno powiedzieć OGÓŁEM LICZBA DZIECI W WIEKU 6-18 LAT W WIEKU 6-10 LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT W WIEKU LAT PŁEĆ LICZBA OSÓB nie tak nie tak nie tak nie tak mężczyźni kobiety

25 WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ STOSUNEK DO WIARY lat lat lat lat lat lub więcej podstawowe, gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne licencjat, wyższe wieś miasto do 100 miasto miasto pow. 500 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła wierzący i regularnie wierzący i niereg. wierzący lecz nie niewierzący

26 26

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2005 r.

Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2005 r. 077/05 Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 roku W połowie listopada pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 40% Polaków. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2008 r.

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2008 r. K.017/08 Preferencje partyjne Polaków w marcu 2008 r. Warszawa, marzec 2008 roku Od wyborów parlamentarnych poziom mobilizacji wyborców bardzo powoli, ale systematycznie maleje. Obecnie gotowość wzięcia

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r. K.010 /09 Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r. Warszawa, luty 2009 roku Na początku lutego przewidywana frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosiła 29% - taki odsetek respondentów zadeklarował

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2008 r.

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2008 r. K.050/08 Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2008 r. Warszawa, sierpień 2008 roku Gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych gdyby miały się one odbywać w połowie sierpnia zadeklarowało w

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r. K.053/09 Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r. Warszawa, sierpień 2009 roku Gdyby wybory odbyły się w sierpniu tylko 23% Polaków na pewno wzięłoby w nich udział. Co drugi potencjalnie

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r. K.018 /09 Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r. Warszawa, marzec 2009 roku Prognozowana frekwencja wyborcza wynosiła na początku marca 31%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największym poparciem

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

Nieznana reforma emerytalna

Nieznana reforma emerytalna K.016/12 Nieznana reforma emerytalna Warszawa, marzec 2012 r. W sondażu z dnia 1-4 marca TNS OBOP zbadał zrozumienie przez społeczeństwo podstawowych zasad zapowiedzianej przez rząd reformy emerytalnej.

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2011 r.

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2011 r. K.041/11 Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2011 r. Warszawa, sierpień 2011 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach do Sejmu w sposób zdecydowany zadeklarowało 34% badanych, a umiarkowany 28%. Gdyby

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2006 r. K.057/06 Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2006 r. Warszawa, wrzesień 2006 roku Pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w sposób zdecydowany potwierdziło we wrześniu 31% Polaków,

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r. K.071/07 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r. Warszawa, grudzień 2007 roku W grudniu zainteresowanie Polaków udziałem w wyborach było juŝ wyraźnie mniejsze niŝ w naszym pierwszym po wyborach,

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku czerwca 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków na początku czerwca 2009 r. K.042/09 Preferencje partyjne Polaków na początku czerwca 2009 r. Warszawa, czerwiec 2009 roku Gdyby wybory do Sejmu miały miejsce w czerwcu, na pewno wzięłaby w nich udział co trzecia osoba (34%) uprawniona

Bardziej szczegółowo

NOWE SIĘ COFA. Warszawa, lipiec 2005 r.

NOWE SIĘ COFA. Warszawa, lipiec 2005 r. 044/05 NOWE SIĘ COFA Warszawa, lipiec 2005 r. W lutym 2003 r. i powtórnie, w lipcu 2005 r. TNS OBOP zbadał, co Polacy myślą o budzących kontrowersje nowych sposobach życia, obyczajach i zachowaniach, przez

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2007 r. K.069/07 Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2007 r. Warszawa, listopad 2007 roku W listopadzie poziom mobilizacji wyborców zmniejszył się. O ile 21 października poszła głosować ponad połowa uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku

Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku K.075/09 Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku Warszawa, listopad 2009 roku Dwóch na trzech Polaków (6) uwaŝa, Ŝe sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest dwa i pół razy

Bardziej szczegółowo

Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje. czerwiec 2008

Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje. czerwiec 2008 Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje czerwiec 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r.

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r. K.045/11 Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 roku Co trzeci pełnoletni Polak (34%) jest pewny, że weźmie udział w wyborach do Sejmu, które odbędą się 9 października

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w czerwcu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w czerwcu 2010 r. K.038/10 Preferencje partyjne Polaków w czerwcu 2010 r. Warszawa, czerwiec 2010 roku W badaniu zrealizowanym między 10 a 15 czerwca, czyli mniej więcej tydzień przed I turą wyborów prezydenckich: Gotowość

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku K.81/08 Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku Warszawa, grudzień 2008 roku Rząd źle wypełnia swoje obowiązki tak sądzi ponad połowa społeczeństwa (59%), przy czym 20% respondentów

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r. K.072/10 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r. Warszawa, grudzień 2010 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się one odbywać w pierwszy weekend grudnia w sposób zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH K.029/07 POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH Warszawa, maj 2007 roku W sondaŝu przeprowadzonym w dn. 10-14.05.2007 r. TNS OBOP zbadał poglądy masowej opinii publicznej w sprawie pomników i cmentarzy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

LEWICA PRAWICA. Warszawa, marzec 2004 roku

LEWICA PRAWICA. Warszawa, marzec 2004 roku LEWICA PRAWICA Warszawa, marzec 2004 roku Niemal połowa Polaków pytanych o poglądy polityczne nie utożsamiła się z żadną z opcji. Wśród pozostałych, 12 proc. wskazało na przekonania lewicowe, 9 proc. na

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r. K.068/10 Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r. Warszawa, listopad 2010 roku Gdyby wybory do Sejmu miały odbywać się w pierwszej połowie listopada, to frekwencja wyborcza nie przekroczyłaby

Bardziej szczegółowo

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA K.33/08 ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA Warszawa, maj 2008 roku W sondaŝu z 8-12.05.2008 r. zbadano społeczny odbiór niektórych zapowiedzi z 3-Majowego przemówienia premiera Donalda Tuska: 88% badanych uznało

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w maju 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w maju 2010 r. K.032/10 Preferencje partyjne Polaków w maju 2010 r. Warszawa, maj 2010 roku W badaniu zrealizowanym w drugi weekend maja, poparcie dla PO wynosiło 47%, natomiast dla PiS 39%. Od marca notowania PO spadły

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie kryzysu

Doświadczenie kryzysu K.06/13 Doświadczenie kryzysu Warszawa, styczeń 2013 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 11-14.01.2013 r. zbadano, jak pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna przekłada się na doświadczenia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy K.041 /12 Zmiany w postawach Polaków wobec pracy 2002-2012 Warszawa, lipiec 2012 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 21 24.06.2012 r. Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska zbadał które postawy Polaków

Bardziej szczegółowo

KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000

KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000 KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000 W ubiegłym roku w kinie było 47% badanych Polaków. Najliczniejszą grupę stanowili widzowie sporadyczni (38%) - zaliczono tutaj osoby, które chodziły do kina raz

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r.

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458 Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. XX Oddział

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2010 r. K.014/10 Preferencje partyjne Polaków w marcu 2010 r. Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dniach 4-7 marca zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych 30% badanych deklarowało w

Bardziej szczegółowo

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro K.039/07 Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro Warszawa, lipiec 2007 r. Ponad jedna trzecia Polaków () opowiada się za wprowadzeniem w Polsce wspólnej europejskiej waluty. Jednak więcej jest w naszym

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r. K.083/09 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r. Warszawa, grudzień 2009 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliŝszą niedzielę w sposób zdecydowany

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU Warszawa, kwiecień 2000 Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one na początku kwietnia, deklaruje

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Wyniki najnowszego sondażu OBOP wskazują na brak istotnych zmian w notowaniach partii politycznych. W dalszym

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIEDA

POLSKA BIEDA POLSKA BIEDA 1992-2003 Warszawa, wrzesień 2003 r. OBOP zbadał w 2003 r. sytuację materialną Polaków i ich rodzin. Wyniki porównano z rezultatami sondażu z 1992 r., z początków zmiany ustrojowej. W latach

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r.

Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r. Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r. Warszawa, maj 2001 W połowie maja pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 48% pełnoletnich Polaków uczestniczących w naszym

Bardziej szczegółowo

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II K.027/06 Polska w rok po śmierci Jana Pawła II Warszawa, kwiecień 2006 r. Przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 6-10.04.2006 sondaż wykazał, że: Zasięg wyrażania uczuć w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, styczeń 2000 Styczniowe wybory do Sejmu wygrałby SLD, zdobywając 42% głosów. Mandaty poselskie uzyskaliby ponadto przedstawiciele: AWS

Bardziej szczegółowo

PRZED ŚWIĘTEM ZMARŁYCH i ŻYWYCH

PRZED ŚWIĘTEM ZMARŁYCH i ŻYWYCH K.064/10 PRZED ŚWIĘTEM ZMARŁYCH i ŻYWYCH Warszawa, październik 2010 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 7-10.10.2010 r. TNS OBOP podjął temat chowania i pamięci zmarłych. Zdecydowana większość społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE MAJA 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE MAJA 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE MAJA 2000 ROKU Warszawa, maj 2000 Pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych - gdyby miały odbywać się one w połowie maja - deklaruje 40% Polaków.

Bardziej szczegółowo

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku K.012/12 DERMOKOSMETYKI Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl Warszawa, luty 2012 roku Dermokosmetyki dla siebie kupuje co piąty Polak (20%) 12% mężczyzn i 27% kobiet. Podstawowe przyczyny kupowania dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

WOŁYŃ Warszawa, lipiec 2003 r.

WOŁYŃ Warszawa, lipiec 2003 r. WOŁYŃ 1943-2003 Warszawa, lipiec 2003 r.! Połowa Polaków (49%) nie słyszała o wydarzeniach na Wołyniu, dodatkowe 17 proc. wprawdzie słyszało, ale dokładnie nie wie o co chodzi. Tylko trzecia część badanych

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT?

DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT? DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT? Warszawa, marzec 2003 r. W lutym 2003 r. TNS OBOP zbadał, co Polacy myślą o świecie, o ludziach, o kontrowersyjnych nowych sposobach życia, obyczajach i zachowaniach, przez jednych

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r. K.049/10 Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r. Warszawa, sierpień 2010 roku Wysoka mobilizacja odnotowana w lipcowym, sondażu, którego realizacja przypadała niespełna tydzień po II turze wyborów

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy oczyma kobiet

Aktualne problemy oczyma kobiet 017/05 Aktualne problemy oczyma kobiet Warszawa, marzec 2005 r. Ponad połowa Polek (63%) nie interesuje się polityką. Sytuację na scenie politycznej na bieżąco śledzi 51% mężczyzn i tylko 37% kobiet. Więcej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WOJNY W IRAKU

EFEKTY WOJNY W IRAKU 070/04 EFEKTY WOJNY W IRAKU Warszawa, wrzesień 2004 roku Sondaż w sprawie udziału Polski w wojnie w Iraku, przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 2-5.09.2004 r. wykazał, że: Obecnie 23% badanych uważa,

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r. Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r. Warszawa, luty 2001 Pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 45% pytanych przez nas między 10 a 12 lutego

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządo zadeklarowało w drugiej połowie września 45% badanych.

Bardziej szczegółowo

Polaków rozmowy o gospodarce

Polaków rozmowy o gospodarce K.062/12 Polaków rozmowy o gospodarce Warszawa, październik 2012 r. W sondażu przeprowadzonym przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska w dn. 4-7.10.2012 r. zbadano, czy i jak Polacy rozmawiają

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2006 r. K.053/06 Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 roku W realizowanym na początku sierpnia sondaŝu zamiar wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 53% Polaków, ale tylko

Bardziej szczegółowo

Żeby wygrać, trzeba grać?

Żeby wygrać, trzeba grać? Informacja o badaniu Czy Polacy grają w gry pieniężne? Które z nich są najbardziej popularne? Ilu Polaków choć raz grało w kasynie? Czy polscy gracze wierzą w swoje szczęście? Poniższy raport odpowiada

Bardziej szczegółowo

DUMA I WSTYD POLAKÓW

DUMA I WSTYD POLAKÓW K.38/08 DUMA I WSTYD POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2008 roku W sondaŝu z 5-9.06.2008 r. TNS OBOP zbadał fragment świadomości historycznej Polaków odnoszący się do wiedzy o wydarzeniach w historii narodu,

Bardziej szczegółowo