PoznaNski OSrodek Wspierania PrzedsiEBiorczoSci. Od 20 lat wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PoznaNski OSrodek Wspierania PrzedsiEBiorczoSci. Od 20 lat wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 PoznaNski OSrodek Wspierania PrzedsiEBiorczoSci Od 20 lat wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości

2 HISTORIA w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju firm. Jan Grabkowski Starosta Poznański Gdy w 1993 roku powstawał Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, był on jedną z pierwszych w kraju instytucji otoczenia biznesu. Myśl stworzenia miejsca, w którym mikro i mali przedsiębiorcy będą mogli otrzymywać wsparcie merytoryczne, była na ówczesne czasy bardzo prekursorska. Dziś z oferty Ośrodka korzysta rocznie ponad 4000 tysiące osób. Zarówno te, które dopiero myślą o uruchomieniu własnej firmy, jak również przedsiębiorcy już funkcjonujący, wykorzystujący możliwość kontaktu z doradcami i ekspertami z dziedzin takich jak ubezpieczenia społeczne, rachunkowość, prawo pracy czy marketing. Znaczącym bowiem atutem Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości jest gwarantowanie bezpłatnego dostępu do wiedzy, a to właśnie wiedza i umiejętność jej wykorzystania w praktyce 2 Dynamiczny rozkwit przedsiębiorczości to cecha charakterystyczna naszego regionu. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, każdego roku powstaje około 400 nowych podmiotów gospodarczych. Od 2006 roku uruchomiono 3215 podmiotów, w tym 1249 na terenie powiatu poznańskiego. Właśnie ten mikro i mały biznes jest siłą gospodarki i wpływa na ożywianie lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważny jest dla nas fakt, że w POWP drobni przedsiębiorcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc. Dwie dekady istnienia Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości predestynują go do grona najważniejszych instytucji wspierających rozwój poznańskiego biznesu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą usług Ośrodka i korzystania z zasobów wiedzy i doświadczeń zespołu doradców. Miarą sukcesu tej instytucji są historie osób, które na swojej drodze do biznesu spotkały pracowników POWP, a dziś prowadzą prężnie rozwijające się firmy. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości powołano 30 kwietnia 1993 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Urzędu Miasta Poznania, jako filię ówczesnego Rejonowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dziś Ośrodek funkcjonuje w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W zawartym wówczas porozumieniu jako cele powstania POWP definiowano: świadczenie dla osób poszukujących pracy oraz prowadzących drobną działalność gospodarczą usług w zakresie: doradztwa prawno-ekonomicznego i prowadzenie sklepu z ofertami pracy. Z biegiem lat dominującą formą działania stało się wspieranie merytoryczne osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej oraz mikro i małych przedsiębiorców. Ośrodek organizuje szkolenia, prelekcje i warsztaty o tematyce gospodarczej. 3

3 MISJA OŚRODKA SZKOLENIA Misją POWP jest świadczenie usług informacyjno-doradczo, konsultingowych oraz edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju małych firm. W Ośrodku można uzyskać podstawowe informacje jak krok po kroku zrealizować pomysł na własną firmę, jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. Klienci Ośrodka mogą także korzystać z usług specjalistów oraz doradców. POWP oferuje szkolenia, warsztaty i prelekcje, dotyczące prowadzenia własnej firmy. Rocznie z usług oferowanych w Ośrodku korzysta około 4000 osób. Tomasz Waliszka FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW Informacja, doradztwo i konsultacje. Szkolenia. Warsztaty. Prelekcje. Klub Mikroprzedsiębiorców. Ośrodek Rekreacji Konnej w Pobiedziskach. Moja firma zajmuje się przechowywaniem koni, prowadzimy pensjonat dla koni. Mamy stajnię i wynajmujemy miejsca w niej (boksy, padoki, pomieszczenia socjalne), a właściciele koni płacą nam za możliwość trzymania u nas swojego konia, którym my się opiekujemy. Oprócz tego druga gałąź naszej działalności to podkuwanie koni. O tym, że wybiorę taką drogę zadecydowała pasja, która była we mnie 4 już od dzieciństwa. Mój dziadek miał konia i chyba on zaszczepił mi miłość do tych zwierząt. Nie żałuję podjęcia decyzji o założeniu tej firmy. Absolutnie nie! Chociaż ten wybór nie był taki oczywisty. Po szkole średniej nie bardzo wiedziałem co mam ze sobą zrobić. Postanowiłem pójść do wojska, byłem w oddziale konnym wwarszawie,zdobyłemtampotrzebne uprawnienia. Po roku służby wojskowej zacząłem szukać pracy. Trafiłem do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, dowiedziałem się o możliwości otrzymania dofinansowania na uruchomienie własnej firmy i skorzystałem z tej pomocy. Miałem pewne obawy przed uruchomieniem firmy. Obawiałem się, że praca nie pozwoli mi utrzy- 5

4 Wszystkie usługi w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oferowane mieszkańcom Poznania i powiatu poznańskiego są bezpłatne. POWP jest członkiem Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, współpracuje z innymi instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesu, Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz poznańskimi uczelniami (w szczególności z biurami karier) w zakresie propagowania przedsiębiorczości. W latach Ośrodek był także członkiem Wielkopolskiej Sieci Innowacji (WSI) projektu finansowanego w ramach EFS oraz krajowych środków publicznych. mać rodziny. Bałem się, że koszty przerosną zyski. Najbardziej przerażają koszty składek społecznych. Ale z drugiej strony największym plusem prowadzenia własnej firmy jest świadomość, że jest się swoim własnym szefem, że pracuje się na własny rachunek. To bardzo komfortowe, kiedy pracuje się dla siebie, jest się niezależnym, nie ma przełożonych którym się podlega. Jednocześnie trzeba też mieć bata and sobą, planować działania, narzucić sobie pewną dyscyplinę pracy, żeby zrealizo- 6 wać plany na każdy dzień. Więcej jest jednak plusów niż minusów prowadzenia biznesu. W tej chwili myślę już o rozwijaniu mojej firmy. Właśnie kupiliśmy karuzelę dla koni, to duża inwestycja, która zwiększa atrakcyjność naszego pensjonatu. Nie mogę narzekać na brak zainteresowania klientów. Polacy kochają konie i jeżdżą konno, więc widzę realne perspektywy rozwoju mojej firmy. Ta praca daje mi bardzo dużo satysfakcji i jestem przekonany, że firma będzie się rozwijać. Jacek Strzyżewski Rzecznik Prasowy OIP Poznań. W każdy drugi i czwarty tydzień miesiąca, w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości pojawia się przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ uważamy, że to jest odpowiednie miejsce na to, żeby prowadzić działania informacyjne i objaśniać osobom, które na rynku pracy pojawiają się w nowej dla nich roli przedsiębiorcy i pracodawcy o związanych z tym obowiązkach wynikających z prawa pracy. W naszej opinii cenne jest także to, że w POWP swoje dyżury pełnią również przedstawiciele innych instytucji. Dzięki temu osoby startujące w biznesie w jednym miejscu zdobywają wiedzę, która pomaga im odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych. Dyżury są cenną formułą także dla nas, bowiem mamy szansę dowiedzieć się co nurtuje środowisko mikroprzedsiębiorców. Naszą współpracę z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości oceniamy bardzo wysoko, to jest również miejsce wymiany doświadczeń, poglądów, na temat sytuacji lokalnego rynku pracy. Poza dyżurami raz na kwartał organizujemy również szkolenia dla młodych przedsiębiorców. Ich tematyka dotyczy przepisów prawa pracy. W tym roku przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę. Najczęściej przychodzą na dyżury przedsiębiorcy którzy dopiero rozpoczynają swój biznes. Ich pytania dotyczą strony formalnej związanej z zatrudnieniem pracownika. Chcą wiedzieć na co muszą zwrócić uwagę, jak sporządzić prawidłową umowę, co musi się w niej znaleźć, jakie pracownik ma obowiązki, jakie prawa, jakie wymagania formalne musi spełnić pracodaw- 7

5 INFORMACJA, DORADZTWO KONSULTACJE ca, by wszystko było w porządku, zgodnie z przepisami prawa. Zdarzają się także pytania dotyczące strony technicznej ochrony pracy, czyli odnośnie wymagań bezpieczeństwa, które należy spełnić np. podczas pracy przy maszynach. Osoby startujące w biznesie wyrażają pewną obawę w stosunku do wysokich kosztów pracy. Podczas naszych spotkań, staramy się poprzez przykłady pokazywać, jak ważne jest w pełni legalne zatrudnianie pracowników. Pokazujemy sytuacje z życia, jak duże są konsekwencje dla pracodawcy zatrudniającego nielegalnie pracowników, jeśli np. dojdzie w zakładzie do wypadku przy pracy. Prezentujemy także dobre praktyki, bowiem coraz więcej jest pracodawców i przedsiębiorców, których można stawiać za wzór do naśladowania dla młodych firm, zarówno pod względem przestrzegania przepisów prawa pracy jak i przepisów BHP. Obserwujemy to także w kontekście przystępowania pracodawców do programów prewen- 8 cyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej naszego urzędu Polegają one na pomocy pracodawcom w dostosowaniu zakładów do obowiązujących przepisów BHP. Jednym z naszych sztandarowych programów jest Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy skierowany do pracodawców zatrudniających maksymalnie 9 pracowników. W Ośrodku można uzyskać informacje jak założyć działalność gospodarczą - wybrać formę jej prowadzenia, określić profil przyszłej firmy, dowiedzieć się jakie mogą być źródła jej finansowania, jak przygotować dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dotację na uruchomienie firmy oraz biznesplan. W POWP można zdobyć także informacje dotyczące poruszania się po rynku pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne, szukać możliwości dokształcania się lub przekwalifikowania. Informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz Na przestrzeni lat zauważamy także wzrost świadomości prawnej przedsiębiorców i pracodawców. W tej chwili osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej, starają się poznać dogłębnie przepisy prawa, które ich obowiązują. Przywiązują dużą wagę do tego, aby przestrzegać wymaganych procedur. Na terenie naszej aglomeracji obserwujemy dużą przedsiębiorczość mieszkańców i tę tendencję idealnie opisuje hasło promowane przez PIP w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych: Jesteśmy solidni, gospodarni i bezpieczni w pracy. 9

6 Indywidualne, specjalistyczne doradztwo i konsultacje dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, to istotna i bardzo ceniona przez klientów część działalności Ośrodka. W Ośrodku można skorzystać z kon sultacji z doradcą podatkowym, księgowym, prawnikiem, specjalistą od marketingu, a także z porad dla osób niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej. Konsultantami współpracującymi z Ośrodkiem są także przedstawiciele instytucji publicznych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów), którzy pracując społecznie dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z przyszłymi i obecnymi przedsiębiorcami. Porady udzielane są z zakresu: prawa (cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, konsumenckiego, autorskiego); podatków, rachunkowości i księgowości; finansów i metod finansowania działalności gospodarczej; marketingu, konsultacji biznes planu; ubezpieczeń społecznych; rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Szczegółowy harmonogram konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka (www.powp.poznan.pl). 10 Robert Jasiński Właściciel firmy remontowowykończeniowej MISZ-MASZ. Moja firma zajmuje się remontami, wykończeniem mieszkań, domów, wykonujemy wszystko co jest do zrobienia w środku lub na zewnątrz. Na własny biznes zdecydowałem się, ze względów finansowych. Mając własną firmę ma się szansę na lepsze zarobki, jest się sobie szefem i samemu decyduje się jakie prace będą wykonywane. Będąc w urzędzie pracy dowiedziałem się, że urząd ma możliwości wspierania finansowego osób, które planują uruchomienie firmy. To był akurat taki czas, kiedy były jeszcze pieniądze i bardzo szybko i sprawnie przeszedłem procedury, decyzja zapadła i ciągu miesiąca wszystkie formalności miałem załatwione. Nie miałem jakichś wyjątkowych obaw przed własnym biznesem. Pracowałem wcześniej w kilku 11

7 Grzegorz Barciszewski Właściciel Agencji Reklamy Graf PR. miejscach i klienci do mnie dzwonili i pytali czy nadal zajmuję się tego typu usługami, miałem więc pewność, że znajdę klientów. Wiadomo bowiem, że zdobycie pierwszych zleceń jest zawsze najbardziej stresujące. Poza wysokimi stawkami składek na ubezpieczenie społeczne nie widzę jakichś szczególnych barier w rozwoju przedsiębiorczości. Mając własną firmę trzeba po prostu iść do przodu, nie załamywać się, gdy pojawiają się trudności, bo jak to mówią niekiedy oczy się boją, ale ręce zrobią. Jest sprawą wiadomą, że własny 12 biznes wiąże się także z dużym poziomem stresu, nieprzespanymi nocami gdy gonią terminy, nerwówką. Praca na swoim to na pewno nie jest 8 godzin dziennie. W tej chwili zatrudniam dwóch pracowników, chciałem też wziąć jeszcze kogoś, ale trochę przeraża mnie związana z tym biurokracja. Teraz zbliża się zima, więc chyba wstrzymam się do następnego roku. Najbardziej dumny jestem z własnych decyzji, że sam je podejmuję. Czy te wybory są dobre czy złe to się okazuje później, ale najważniejsze jest to, że decyduję sam. Z zawodu jestem grafikiem komputerowym, chociaż z wykształcenia jestem technikiem łączności oraz niedokończonym dziennikarzem. Od ponad 5 lat prowadzę własną firmę. Jest to agencja reklamy, a jej formą organizacyjną jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej założenie nie wymagało to ode mnie żadnych szczególnie skomplikowanych starań. Wystarczyło pójść do odpowiedniej komórki w strukturze Urzędu Miasta w Poznaniu i zarejestrować rozpoczęcie działalności na własny rachunek. Dużą pomocą służył mi Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy zaproponowali mi rozwiązanie problemu braku zatrudnienia. Po niemal pół roku od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna stanąłem przed wyborem albo zostać bez pracy i prawa do zasiłku, albo wziąć swój los we własne ręce. Postanowiłem zrobić to drugie. Pewnie dlatego, że nie lubię i nie potrafię siedzieć z założonymi rękami i użalać się nad sobą. Jako że przez wiele lat pracowałem w różnych firmach jako grafik komputerowy postanowiłem nadal działać w tej branży. Początkowo szło mi trudno. Z kilku powodów. Po pierwsze nie miałem bladego pojęcia w jaki sposób znaleźć i pozyskać zlecenia. Popełniałem wiele błędów, niektóre były kardynalne. Ale o tym dowiedziałem się później, gdy zacząłem korzystać z pomocy Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Istnieje tam i działa Klub Mikroprzedsiębiorców. Dla jego członków, ale nie tylko, organizowane są bezpłatne szkolenia pomagające przedsiębiorcom takim jak ja lepiej prowadzić własny biznes. Praktycznie każdego roku uczestniczę w takich szkoleniach. Poza tym w siedzibie Ośrodka odbywają się jednodnio- 13

8 WARSZTATY, PRELEKCJE we warsztaty dzięki którym można uzupełnić swoją wiedzę z wielu dziedzin pobocznych do prowadzonej własnej działalności. Mało kto wie, że nie tylko fachowość i profesjonalizm decydują o sukcesie lub klęsce. Ma na to wpływ wiele czynników pozornie niezwiązanych z bezpośrednią działalnością biznesową. Przykładem niech będzie rola jaką odgrywa np. właściwe rozpoznanie potrzeb naszych klientów, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej je zaspokajać. A to spowoduje, że nasi klienci nie będą już szukali innego usługodawcy z naszej branży, lecz nawiążą stałą współpracę. Ale własny biznes wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Na rynku jest coraz większa konkurencja dlatego coraz trudniej jest utrzymać się na powierzchni. Dla mnie podstawowym problemem jest wywiązanie się ze stałych zobowiązań podatkowych. Gdybym dziś miał założyć swoją firmę, to najpierw starałbym się nabyć odpowiednią wiedzą o tym jak prowadzić własną działalność, a dopiero później założyłbym ją. Kilka lat temu nie było aż tak wielu chętnych do pomocy jak dzisiaj, więc było o wiele trudniej. Na szczęście instytucje takie jak POWP świadczą wszechstronną pomoc osobom, które dopiero planują pracować na własny rachunek. Każdy kto ma jakieś wątpliwości czy pytania zawsze znajdzie tam osoby skore do udzielenia wszelkich porad z zakresu aktualnego prawa gospodarczego, metod finansowania (także z Unii Europejskiej), księgowości czy podatków Prowadzenie własnej firmy jest dla mnie od samego początku bardzo emocjonujące. Towarzyszy mu stały dreszczyk emocji związany z możliwością obcowania z innymi ludźmi. Poznałem dzięki temu wielu wspaniałych ludzi, ale także kilku, z którymi nie chciałbym już mieć do czynienia. Jak wszędzie tak i w biznesie są ludzie i ludziska. Najważniejsze to mieć do czynienia tylko z tymi pierwszymi. Tego wszystkim i sobie życzę. Uzupełnieniem oferty doradczej, informacyjnej i szkoleniowej są organizowane w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości warsztaty i prelekcje, które tematycznie obejmują zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej firmy. Spotkania te mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości. Zakres tematyczny warsztatów jest różnorodny i obejmuje zarówno zagadnienia związane z podatkami i kwestiami finansowymi w firmie (podatek dochodowy, podatek VAT, wybór formy opodatkowania, księgowość), aspektami prawnymi w prowadzeniu działalności gospodarczej (prawo gospodarcze, cywilne, autorskie, prawo pracy, formy prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczeniami społecznymi, jak i zagadnienia związane z marketingiem, reklamą i wizerunkiem firmy oraz metody finansowania działalności gospodarczej (dotacje, leasing, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). W latach zorganizowano 178 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział osób

9 Barbara Wilczewska Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji I O ZUS w Poznaniu. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości, bowiem zależy nam na uświadamianiu klientów, zarówno ubezpieczonych jak i płatników składek, jakie są ich prawa i obowiązki 16 względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiła się propozycja współdziałania to bez wahania na nią przystaliśmy, bo dyżury w Ośrodku to dobry pomysł na to, aby klient w jednym miejscu miał dostęp do większego zakresu informacji, w tym do przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Z odbytych rozmów wynika, że osoby które planują lub te, które niedawno uruchomiły działalność gospodarczą najczęściej pytają o koszty związane z rozpoczęciem działalności. W jakiej wysokości będą opłacać składki, w jakim terminie muszą zgłosić się do ubezpieczenia. Informujemy ich dokładnie o procedurach, dostają komplet informacji dotyczących złożenia dokumentów i obowiązków z tym związanych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas, już w momencie faktycznego rozpoczęcia działalności, wiedzą co ich czeka, z jakimi kosztami to się będzie wiązało, w jakich terminach będą musieli płacić składki. Ta wiedza daje im poczucie pewności i ogranicza stres związany z rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy. W czasie naszych spotkań staramy się także oswoić lęk klientów przed drukami. Zapewniamy, że druki nie są trudne, pomagamy i tłumaczymy jak je sprawnie wypełnić, co w konsekwencji powoduje, że te obowiązki przestają tak bardzo przerażać początkujących przedsiębiorców. Na przestrzeni lat zauważamy także zmianę w postawie i działaniach osób rozpoczynających własny biznes. Jest przede wszystkim większa świadomość biznesowa tych osób, lepiej znają przepisy i oczekują od nas wsparcia przy ich realizacji. Szczególnie młodzi ludzi, którzy uruchamiają biznes, pytają o możliwości komunikacji internetowej z urzędem. Te osoby rozpoczynają działalność bez konieczności chodzenia od instytucji do instytucji, dlatego bardzo interesuje ich możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii do kontaktu z urzędem. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, poprzez organizację dyżurów, stał się dla nas dodatkową formą przekazu informacji związanych z ubezpieczeniami społecznymi. ZUS stara się wykorzystywać wszystkie dostępne kanały, aby dotrzeć zarówno do ubezpieczonych jak i płatników składek. Cieszy nas ta wieloletnia współpraca z POWP i mamy nadzieję, że będzie się ona rozwijać. 17

10 SZKOLENIA POWP oferuje osobom planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej cykliczne szkolenie Pierwszy krok w biznesie. W trakcie czterech dni szkoleniowych uczestnicy poznają następujące zagadnienia, niezbędne przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy: planowanie przedsięwzięcia; tworzenie biznesplanu plan marketingowy, analiza finansowa; prawo podatkowe i podstawy księgowości; procedura rejestracji firmy. Firmom znajdującym się w początkowej fazie rozwoju Ośrodek oferuje szkolenia doskonalące umiejętności związane z prowadzeniem własnego biznesu. Tematyka szkoleń jest różnorodna i obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. prowadzenia negocjacji czy wykorzystania Internetu w firmie. W latach z organizowanych w Ośrodku szkoleń skorzystały osoby. 18 Tematyka szkoleń, z których korzystać mogą klienci Ośrodka, skupia się na zagadnieniach ważnych dla osób rozpoczynających oraz prowadzącychwłasny biznes. Sporządzanie biznesplanu. Profesjonalne i skuteczne pozyskiwanie klientów dla małej firmy. Zamówienia publiczne w małej firmie jak uczestniczyć w procedurach przetargowych. Negocjacje w biznesie. Zarządzanie personelem. Marketing w małej firmie. Księgowość w małej firmie. E-biznes w teorii i praktyce. Internet w otoczeniu firmy. 19

11 Sylwia Fiedler Właścicielka Studia reklamy DIALOOG. Prowadzę studio reklamowo-wydawnicze Dialoog. Udaje mi się działać na naszym polskim rynku z mniejszymi i większymi sukcesami, a czasami i porażkami, od 8 lat. Moja firma zajmuje się szeroko rozumianą reklamą - od projektu, wydruku ulotek po wykonanie stron internetowych i wiele innych rzeczy po drodze. Poza tym zajmuję się kompleksową obsługą wydawnictw, czyli od redakcji po projekt, skład i na końcu gotową książkę. Dlaczego otworzyłam własny biznes? Zaczęło się od tego, że zaprzyjaźnione firmy prosiły mnie o różne projekty. I przyszedł taki moment że praca na własny rachunek była dla mnie opcją ciekawszą, dającą większą swobodę działania i niezależ- 20 ność. Nie oznacza to jednak, że od samego początku jest łatwo. Ale jak ktoś ma chęci, pomysł i silną wolę, to warto podjąć taką decyzję. Z POWP jestem związana od samego początku. I tutaj dziękuję za wsparcie i życzliwość ludzi tam pracujących, którzy zawsze są gotowi do pomocy, każdemu kto tylko się pojawi przy ul. Klasztornej. POWP to miejsce gdzie jest przesympatyczna atmosfera i fachowe doradztwo oraz możliwość spotkania się z ludźmi którzy mają własne biznesy. Bardzo fajnie że jest takie miejsce i myślę że warto to rozwijać. Czego najbardziej obawiałam się zakładając firmę? Bałam się, że nie uda mi się przeżyć do pierwszego, że nie uda mi się utrzymać na rynku, mieć wystarczającej liczby klientów. I niestety jest też aspekt podejścia niektórych urzędów, skomplikowanych przepisów, które nie do końca są przyjazne drobnym przedsiębiorcom. Barier utrudniających prowadzenie biznesu jest sporo, ale myślę że jeśli ktoś ma pomysł i odwagę, to powinien spróbować. Prowadzenie działalności to emocjonalna mieszanka wybuchowa od satysfakcji, dużej samodzielności, niezależności po strach co przyniosą kolejne miesiące. Moja branża daje dużo satysfakcji. Gdy trzyma się gotową książkę w rękach, gdy autorzy dziękują za miłą i profesjonalną współpracę, gdy firma poleca następnej firmie, gdy na ulicy widzi się samochód ze swoją reklamą... Moje plany? Oczywiście za parę lat być w gronie dziesięciu najbogatszych, a tak serio, myślę o pójściu bardziej w kierunku reklamy internetowej, stron, sklepów i rynkach nie tylko polskich. I oczywiście wszystkich którzy to czytają zapraszam do współpracy. 21

12 Marek Radwański Prawnik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Moja współpraca z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania przedsiębiorczości rozpoczęła się w 2000 roku. Podczas pełnionych przeze mnie dyżurów spotykam osoby, które planują uruchomić własną firmę i szukają informacji o tym jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i to zarówno indywidualnej (do jakiego urzędu się zwrócić, jakie formalności wypełnić) jak również działalności w formie prostszych spółek np. spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej. Problemy z jakimi przychodzą klienci, dotyczą z reguły kwestii prawnych, proszą o konsultacje. Tematyka związana jest np. z wynajmem lokalu do prowadzenia działalności, sporządzeniem czy weryfikacją 22 umów o współpracy. W tej chwili osoby planujące własny biznes mają już z reguły pewną wiedzę w tym temacie, choć zdarzają się także tacy, którzy proszą o podstawowe informacje, żeby przedstawiać im swoiste abc przedsiębiorcy. Jednak nawet mając pewne rozeznanie w temacie, klienci Ośrodka nie znają dobrze przepisów, mają problemy z ich interpretacją, nie czują się w tej materii pewnie, szukają informacji i ja jestem po to, żeby im pomóc, wyjaśnić, pokierować. Osoby planujące uruchomienie firmy powinny dobrze rozeznać, w miarę szczegółowo określić w czym się dobrze czują, co mogłyby wykonywać, co potrafią robić, jaka dziedzina ich interesuje i w tym zakresie próbować działać. Bo firma prowadzona z pasja ma duże szanse na powodzenie. Ważne jest jednak, aby zabezpieczyć się także od strony prawnej. Pytać, konsultować, dowiadywać się i sprawdzać. Często startujący przedsiębiorcy nawiązują współ- pracę z innymi firmami, jako przedstawiciele, dealerzy, mają wówczas do czynienia z dużymi podmiotami, koncernami ogólnopolskimi czy międzynarodowymi, które mają silne zaplecze prawne. Uczulam moich klientów, żeby umów o współpracy nie podpisywać bez konsultacji, bo konsekwencje tego mogą być bardzo przykre. Muszą oni pamiętać, że gdy zawierają umowy jako przedsiębiorcy to nie ma dla nich żadnej taryfy ulgowej. Np. będąc konsumentem, w pewnych sytuacjach można próbować wycofać się z zawartej umowy, na swoją korzyść interpretując jej zapisy. Natomiast przedsiębiorca jaką umowę zawarł taka ma, dlatego warto sprawdzać, pytać, konsultować. Moja współpraca z Ośrodkiem układa się bardzo dobrze, już od ponad 13 lat. Cieszę się, że są takie miejsca jak Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie osoby przedsiębiorcze mogą znaleźć bezpłatną informację. Bo właśnie ta nieodpłatność usług jest olbrzymim atutem Ośrodka. 23

13 Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Klasztorna 16, Poznań tel tel./fax poniedziałek - piątek Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9, Poznań tel , poniedziałek wtorek - piątek

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

AtlAs Dobrych PrAktyk

AtlAs Dobrych PrAktyk Atlas Dobrych Praktyk zespół REDAKCYJNY: Halina Obel i Andrzej Zbroja Publikacja Atlas Dobrych Praktyk przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług

Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2014 kurs na pracę Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Europejscy pracodawcy czekają na pracowników z Pomorza

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską

Rynek Pracy. Kapitał procentuje. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską Rynek Pracy Nr 3/2011 ISSN 2080-1718 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Kapitał procentuje Rozmowa z minister Elżbietą Bieńkowską > Niepełnosprawni sprawni

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Spis treści: 1. EKONOMIZACJA: 1.1. KSIĘGOWOŚĆ 1.2. WINDYKACJA 1.3. DORADZTWO I SZKOLENIA 2. Proces ekonomizacji 3. nasze USŁUGI I pomoc

Bardziej szczegółowo

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek Własna firma szansą dla Ciebie Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo