Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

Transkrypt

1 I posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela 19 kwietnia 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Podstawowe informacje o projekcie Okres realizacji styczeń 2010 grudzień 2014 /od września 2010 rozpoczęcie realizacji Programów Rozwojowych Szkół kursy branżowe/zajęcia z kompetencji kluczowych/doradztwa zawodowego/ wyposażanie pracowni dydaktycznych/ Budżet 140 mln zł Grupa docelowa ponad 37 tysięcy uczniów małopolskich szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży Partnerzy projektu 32 organy prowadzące szkół /powiaty, gminy, jednostki spoza sektora finansów publicznych/

3 Stan realizacji projektu poziom partnerów Dzięki działaniom prowadzonym przez Koordynatorów Powiatowych i Miejskich oraz Liderów Szkolnych we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach 255 Programów Rozwojowych Szkół do kwietnia 2011 roku uczestniczyło Beneficjentów Ostatecznych dziewcząt chłopców Ponad 7000 uczniów, którzy uzyskali w tym okresie wsparcie w projekcie pochodzi z terenów wiejskich

4 Liczba uczniów objętych wsparciem w podziale na powiaty stan na kwiecień

5 Stan realizacji projektu poziom partnerów W okresie od września 2010 do kwietnia 2011 roku 29 Partnerów rozpoczęło działania projektowe związane z realizacją: specjalistycznych kursów branżowych wykorzystujących w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania, realizowanych we współpracy z pracodawcami praktyk zawodowych/wizyt zawodoznawczych staży w przedsiębiorstwach zajęć wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematycznoprzyrodnicze, ICT, języki obce zawodowe) efektywnych programów doradztwa zawodowego

6 Stan realizacji projektu poziom partnerów W efekcie prowadzonych działań ponad uczestników projektu otrzymało certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zapewniające lepszą adaptację na rynku pracy w tym m.in.: uprawnienia elektryczno-energetyczne uprawnienia spawacza metodą MAG uprawnienia spawanie łukowe elektrodą otuloną uprawnienia do wykonywania ręcznego cięcia plazmowego prawo jazdy kategorii B uprawnienia operatora wózka widłowego uprawnienia technika sieciowego uprawnienia operatora koparko-ładowarki uprawnienia barmańskie

7 Finansowanie projektu w roku 2010 Plan finansowy zł. Wydatkowano i rozliczono zł. w tym zł. w ramach cross-financingu co stanowi 78,06 % planu

8 Wydatkowanie środków przez Partnerów w 2010 roku 62% 58% 92% 79% 78% 80% 100% 72% 89% 67% 96% 84% 100% 8% 85% 88% 100% % 100% 100% 97% 89% 89% % 70-80% * 87% % 0-10% * Działania w pow. nowotarskim będą realizowane od 2011 roku

9 Środki przeznaczone dla Partnerów w 2011 roku zł Powyżej Powyżej do Do * Środki dla Partnerów niepublicznych zł

10 Oferta kursów w branży turystyczno-gastronomicznej Najpopularniejsze kursy: Kelnerski, Barmański Organizacji przyjęć Carvingu, Baristy Dietetyki Obsługi hotelowo-recepcyjnej Opiekuna kolonii i wycieczek Animatora turystyki Pilota wycieczek Czeladnik - Cukiernik stan na kwiecień 2011 roku

11 Kurs gastronomiczny Kurs carvingu /nauka rzeźbienia w owocach i warzywach/

12 Oferta kursów w branży mechaniczno-mechatronicznej Najpopularniejsze kursy: Stan na kwiecień 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kurs spawania (MIG, MAG, TIG) Kurs operatora wózków widłowych Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie Kurs obsługi tokarek sterowanych numerycznie Kurs diagnostyki samochodowej Kurs operatora żurawi przenośnych Obsługa przyrządów pomiarowych w mechatronice pojazdów samochodowych 12

13 Powiat Limanowski Powiat Gorlicki GM Kraków ZDZ Katowice Powiat Myślenicki Powiat Tatrzaoski Powiat Tarnowski Powiat Nowotarski Izba Rzemieślnicza (Tarnów) Gmina Niepołomice GM Nowy Sącz Powiat Olkuski Powiat Nowosądecki Powiat Miechowski Powiat Krakowski Powiat Dąbrowski Powiat Brzeski Powiat Bocheoski Maria Szkarłat ZSZiO w GM Tarnów Liczba rodzajów kursów Oferta kursów w branży budowlanej Najpopularniejsze kursy w ofercie: Kurs SEP Kurs AUTOCAD Kurs kosztorysowania Kurs obsługi koparkoładowarki Kurs dekarski Kurs montażu suchych tynków Kurs projektowe wspomaganie projektowania Stan na kwiecień 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 13

14 Oferta kursów w branży usługowej Stan na kwiecień 2011 roku Najpopularniejsze kursy: Prawo jazdy kat B Obsługa kas fiskalnych Wizaż i stylizacja Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Kosmetyczny Prowadzenia własnej działalności Florysta Kadry i Płace Program magazynowy Subiekt z fakturowaniem Operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne

15 Oferta kursów w branży informatyczno - elektronicznej Najczęściej prowadzone kursy: projektowanie stron WWW ECDL ECC C++ CISCO CCENT Programowanie robotów mobilnych Administrowanie siecią Grafika komputerowa Programowanie sterowników PLC Kurs grafiki użytkowej Corel Stan na kwiecień 2011 roku

16 Oferta kursów w branży społeczno - medycznej Najpopularniejsze kursy: Masażu klasycznego, Ratownictwa medycznego w zdarzeniach masowych, Terapii zajęciowej, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Opieka farmaceutyczna w problemach alergicznych, Ratownika wodnego, Menadżer apteki, Język migowy, obsługi programu KS-AOW Apteka Stan na kwiecień 2011 roku

17 Oferta kursów w branży rolno-przetwórczej Prowadzone kursy: Prawo jazdy kat. T Pilarza Eksploatacji maszyn rolniczych Ochrony roślin Korekcji Racic Kucia koni Konserwatora zieleni GIS Brakarza Stan na kwiecień 2011

18 Kurs Pilarza /dla zawodu technik leśnik/

19 Uczniowie biorący udział w zajęciach z kompetencji kluczowych w relacji do uczestników projektu Popularne zajęcia: Języki obce branżowe: - angielski - niemiecki - rosyjski - francuski Technologia Informacyjna, Przedmioty przyrodnicze, w tym laboratoryjne Matematyka /zajęcia wyrównawcze i rozwijające/ Łączna liczba BO objętych wsparciem w ramach zajęć z kompetencji kluczowych realizowanych przez 27 Partnerów, wynosi niemal 9 700

20 Zajęcia z języka niemieckiego

21 Liczba uczniów Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w ramach doradztwa zawodowego Liczba uczniów, która skorzystała z usług doradztwa zawodowego w ramach projektu do kooca marca 2011 roku Liczba uczniów objetych wsparciem w ramach projektu do kooca marca 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

22 Doradztwo zawodowe informacje uzupełniające Liczba uczniów, która wzięła udział w poszczególnych formach doradztwa zawodowego w roku 2010 Liczba Partnerów oferujących usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu Partner, który objął wsparciem w ramach doradztwa największą liczbę beneficjentów Partner, który objął wsparciem w ramach doradztwa największy procent beneficjentów projektu w swoich szkołach Realizowane formy wsparcia w ramach doradztwa zawodowego 1702 uczniów i uczennic 15 Powiat Nowosądecki (440 uczniów i uczennic) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie (100%) Doradztwo grupowe Doradztwo indywidualne Wizyty zawodoznawcze Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

23 Wybrane rodzaje wyposażonych pracowni: elektryczna spawalnicza mechaniczna budowlana elektroniczna hotelarska gastronomiczna techniki dentystycznej stomatologiczna Informatyczna komputerowa multimedialna językowa Łącznie w okresie do kwietnia 2011 wyposażono blisko 100 różnego typu pracowni zawodowych. W tym samym okresie specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny zakupiono do ponad 100 szkół realizujących projekt.

24 Stan realizacji projektu - poziom Lidera Realizacja działań w ramach Projektowego Centrum Wsparcia Edukacji Zawodowej: prowadzenie i/lub inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie współpracy szkolnictwa zawodowego i sektora gospodarki: utworzenie 7 branżowych zespołów konsultacyjnych skupiających przedstawicieli przedsiębiorców, związków pracodawców, związków branżowych, instytucji rynku pracy i edukacji oraz środowiska szkolnego (dyrektorzy szkół/nauczyciele ) których celem będzie m.in. przygotowanie merytorycznej treści programów współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz opiniowanie oferty edukacyjnej szkół opracowanie bazy/sieci pracodawców, deklarujących chęć współpracy ze szkołami, w szczególności w formie staży lub praktyk, w rzeczywistym środowisku pracy pilotażowe wdrożenie elementów programów współpracy szkół z przedsiębiorcami w wybranych szkołach danej branży wprowadzenie do oferty edukacyjnej szkół pakietu kursów i szkoleń powiązanych z kształceniem modułowym przygotowanie małopolskich szkół do reformy kształcenia zawodowego

25 Stan realizacji projektu - poziom Lidera wypracowanie standardów potwierdzania kwalifikacji/kompetencji dla danej branży z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji oraz opinii pracodawców (m.in. kwestie dotyczące ilości godzin realizowanych kursów, rodzaju wydawanych zaświadczeń) doskonalenie mechanizmu transferu nowoczesnych technologii do szkół (innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej - specjalistycznego oprogramowania i sprzętu) opracowanie pakietów edukacyjnych dla uczniów (komplementarnych do scenariuszy zajęć dla nauczycieli w ramach Działania 9.4 POKL) kształtujących kompetencje kluczowe w blokach: matematyczny, ICT, doradztwo zawodowe, języki obce j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski ukierunkowujących i motywujących ucznia do poprawy efektywności własnego procesu uczenia się

26 Wdrożenie narzędzi badawczych i ewaluacja działań podejmowanych w ramach projektu w celu: oceny stopnia realizacji zamierzonych celów i rezultatów projektu oceny użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników projektu oraz przedstawicieli przedsiębiorców oceny sposobu zarzadzania projektem oraz jego wdrażania monitorowanie zmian w postrzeganiu szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i rodziców

27 Promocja projektu

28 Informacje w prasie

29 Reklama na przystankach

30 TELEBIMY

31 Reklama mobilna

32 Reklama w autobusach

33 Targi innowacji i biznesu

34 Targi edukacyjne

35 Targi edukacyjne

36 Targi edukacyjne

37 Strona internetowa 2 domeny :

38 Młodzież Partnerzy Przedsiębiorcy

39 Kształcenie zawodowe na wesoło

40 Kształcenie zawodowe na wesoło

41 Dokumentowanie działań projektowych Kurs snycerstwa

42 Praca z końmi nowoczesne metody treningu

43 Nowojowa Kurs prawa jazdy kat. T

44 Zajęcia z języka niemieckiego

45 Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych /tablica interaktywna /

46 Trening logicznego myślenia

47 Kurs rzeźby

48 Kurs stylizacji i wizażu

49 Kurs florystyczny /sztuka układania kwiatów tworzenie dekoracji kwiatowych/

50 Otwarcie pracowni elektrotechniki i elektroniki

51 Otwarcie pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych

52 Otwarcie pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych

53 Otwarcie pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych

54 Otwarcie pracowni gastronomicznej

55 Zakup samochodu terenowego dla Technikum Leśnego

56 Otwarcie pracowni obsługi konsumenta

57 Otwarcie pracowni obsługi konsumenta

58 Dotychczasowe Kontrole Projektu Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (grudzień 2010 roku) w tym kontrola w faktycznym miejscu realizacji projektu - ZS HTS w Krakowie (Arcelor Mittal), Gminie Niepołomice, Powiecie Bocheńskim Kontrola Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: od marca 2011 Miasto Nowy Sącz Gmina Miejska Tarnów GM Kraków Wizyty monitorujące Lidera projektu prowadzone na bieżąco przez zespół projektowy Lidera: przeprowadzane w faktycznym miejscu realizacji projektu (szkoły/ ośrodki szkoleniowe) - wizytacje zajęć dodatkowych i kursów zawodowych przeprowadzane w biurach powiatowych Partnerów weryfikacja dokumentacji finansowej projektu

59 Wnioski z kontroli przeprowadzonych w ramach projektu: 1. Zamówienia publiczne nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia tendencje do stosowania trybów niekonkurencyjnych /brak prawidłowego uzasadnienia zastosowania trybu/ 2. Oznaczanie dokumentacji finansowej oraz dokumentacji związanej z personelem brak informacji o projekcie i współfinansowaniu ze środków UE brak logotypów 3. Wkład własny niepieniężny - rozliczanie kwot wyższych od rzeczywiście poniesionych w danym okresie czasu 4. Dokonywanie zmian w harmonogramach zajęć bez formalnego informowania koordynatora, Lidera projektu oraz uczniów

60 Wnioski z kontroli przeprowadzonych w ramach projektu 5. Wolni słuchacze obecność na zajęciach dodatkowych/kursach/doradztwie zawodowym osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie tak zwanych wolnych słuchaczy 6. Dokumentacja zajęć nierzetelne dokumentowanie zajęć (brak dzienników zajęć/list obecności) nieinformowanie uczniów o współfinansowaniu projektu ze środków UE 7. Oznaczanie sal, sprzętu, dokumentacji niestosowanie się do wytycznych związanych z oznaczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE brak oznaczeń sal, w których realizowany jest projekt brak oznaczeń na sprzęcie zakupionym w ramach projektu brak oznaczeń na dokumentacji projektowej (m.in. dziennikach zajęć, listach obecności)

61 Aspekt pozytywny kontroli prawie 100 % kwalifikowalnych wydatków Wyniki kontroli tym lepsze im: mniejsza rotacja kadry większa spójność działań pomiędzy zespołem nadzorującym projekt na szczeblu powiatu a: władzami powiatu służbami finansowymi służbami odpowiedzialnymi za nadzór edukacji

62 Dziękuję za uwagę. Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM Tel. (12) wew.130 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów unijnych dotyczących kształcenia zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Realizacja projektów unijnych dotyczących kształcenia zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Realizacja projektów unijnych dotyczących kształcenia zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Konferencja promująca kształcenie zawodowe Dobre kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS EFEKTÓW PROJEKTU EFS POKL 09.02.00-30-064/12 Okres realizacji: od 01.01.2013 do dnia 30.06. 2015 Numer i nazwa priorytetu :IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa działania: 9.2.

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo