ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, 9 październik 2013 r. Aqmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Pl. Świętego Mikołaja Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie sieci szaf nadawczo-odbiorczych przesyłek logistycznego systemu usług pralniczych w ramach działania 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 150 urządzeń pralniomatowych zbudowanych wg specyfikacji Zamawiającego. Urządzenie pralniomatowe to szafa nadawczo-odbiorcza przesyłek logistycznego systemu usług pralniczych, umożliwiająca świadczenie usługi nadawania zanieczyszczonej odzieży do pralni i odbioru oczyszczonej w dowolnym urządzeniu wskazanym przy nadawaniu. Urządzenia pralniomatowe będą dostępne dla potencjalnych klientów w lokalizacjach dostępnych 24h na dobę, 7 dni w tygodniu np. w takich punktach jak centra biurowe, lotniska, parkingi przy sklepach, dworcach PKP, czy stacjach benzynowych, a więc na zewnątrz budynków w miejscach wystawionych na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych. W urządzeniu pralniomatowym klient będzie mógł określić stopień zabrudzenia, podać szczegóły co do zastosowania konkretnych środków czystości lub wybrać sposób odbioru oczyszczonej odzieży. Po nadaniu klient będzie na bieżąco informowany o statusie zlecenia poprzez SMS lub . Po oczyszczeniu odzieży klient będzie mógł odebrać ją w dowolnym urządzeniu wskazanym przy nadawaniu. Sposób funkcjonowania urządzenia: 1

2 Klient udaje się z zanieczyszczoną odzieżą do wybranego pralniomatu, gdzie po wpisaniu otrzymanego kodu cyfrowego otwiera skrytkę bądź skrytki (przy większej ilości ubrań), wkłada odzież i otrzymuje potwierdzenia nadania; Klient zamyka skrytkę. W tym momencie informacja o zleceniu, skrytce i kodzie dostępu dostarczana jest automatycznie do wykonawców-kooperantów (pralni i firmy kurierskiej współpracujących z Aqmet). Kurier podczas objazdu szaf zabiera worek (worki) ze zleconym praniem do współpracującej pralni. Pracownik pralni dokonuje weryfikacji zgodności prania z zadeklarowanym w aplikacji pod kątem: ilości sztuk, zabrudzeń, plam i uszkodzeń. Ponadto określa skrytki do odbioru prania; Klient otrzymuje komunikat o przyjęciu prania i czasie realizacji usługi. Wykonywany jest proces prania i prasowania, po którym pracownik pralni pakuje pranie w paczki lub wkłada na wieszaki i foliuje oraz następnie przekazuje kurierowi. Kurier podczas objazdu szaf wkłada czystą odzież do wskazanych skrytek; Po zamknięciu skrytek Klient otrzymuje wygenerowaną automatycznie informację o wykonaniu usługi i możliwości odbioru. Informacja ta wysłana jest SMS-sem lub em w zależności od preferencji Klienta. Klient ma możliwość odbioru oczyszczonej odzieży w dowolnym urządzeniu wskazanym przy nadawaniu. Budowa urządzenia pralniomatowego: Urządzenie pralniomatowe musi być obiektem wolnostojącym i możliwym do transportu w przypadku zmiany miejsca jego położenia i użytkowania; Pralniomat powinien się składać z modułu sterowania i modułów skrytkowych, ze skrytkami blokowanymi przez zamki elektromagnetyczne sterowane komputerem; Pralniomat powinien być wyposażony w ok. 52 skrytki i być o powierzchni ok. 2 m2; Pralniomat powinien zostać wyposażony w moduł skrytkowy, składający się z dwóch różnych grup skrytek, różniących się proporcjami wymiarów otworu czołowego: skrytek nisko-szerokich i skrytek wysoko-wąskich. Większość skrytek nisko-szerokich powinna być usytuowana w dolnej strefie szafy i do skrytek tych wkładane będą worki na zanieczyszczoną odzież w szuflado-pojemnikach, które będą wysuwane po prowadnicach na zewnątrz, przed szafę. W skrytkach wysoko-wąskich wbudowane powinny być drążki na wieszaki ubraniowe: w skrytkach w dolnej strefie szafy drążki stałe, a w skrytkach 2

3 górnych drążki ruchome, które opuszczane będą przy pomocy sprężynowego mechanizmu wychylnego z tłumikiem szybkości ruchu, w celu ułatwienia dostępu do tych skrytek dla Klienta. Budowa niniejszych skrytek musi być ściśle wykonana wg zastrzeżenia patentowego nr P (opis zastrzeżenia patentowego wraz z rysunkami stanowi załącznik do niniejszego zapytania). Moduł sterowania powinien zawierać programowane urządzenie komputerowe połączone z siecią internet, monitor dotykowy, drukarkę oraz bankomat, akceptator gotówki lub terminal płatniczy; Urządzenie powinno być wyposażone w zespoły oświetlenia, monitoringu wizualnego i sygnalizacji alarmowej. Materiały wykorzystane do budowy urządzeń Urządzenia są przewidziane do użytku zewnętrznego przez okres minimum 10 lat, w związku z czym materiały użyte do jego produkcji muszą spełniać szereg warunków takich jak: odporność na warunki atmosferyczne, odporność na korozję, wytrzymałość (podczas eksploatacji, przeciwko aktom wandalizmu), przyjazność środowisku naturalnemu. Ze względu na proporcje urządzenia oraz obciążenia wiatrowe i śniegowe wskazany jest możliwie duży ciężar zastosowanych materiałów w celu polepszenia stateczności, ale jednocześnie nie uniemożliwiający ich mobilności. Potencjalna gama materiałów, z których mogą być wytworzone urządzenia pralniomatowe jest bardzo szeroka m. in. aluminium, stal, tworzywa sztuczne, itd. Oferent ma prawo proponowania materiałów do ich budowy. I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 75 urządzeń - do 30 czerwca 2014 roku 75 urządzeń - do 31 grudnia 2014 roku II. WYMAGANIA ODNOŚNIE OFERTY Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 3

4 Nazwę i adres oferenta Datę sporządzenia Wartość oferty ze wskazaniem netto lub brutto (z wyszczególnieniem kwoty VAT) Termin ważności oferty nie krótszy niż do 31 grudnia 2013 Oferta powinna być podpisana przez oferenta Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście Oferty prosimy składać na adres: Pl. Świętego Mikołaja 2, Bielsko-Biała. III. TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu Do tego dnia oferty powinny wpłynąć do Spółki. IV. KRYTERIA WYBORU Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: Lp. Kryterium Waga 1. Cena 70% 2. Długość gwarancji i serwisu 20% 3. Zastosowane rozwiązania w zakresie dostępu do urządzeń pralniomatowych przez osoby niepełnosprawne 10% Lp. Kryterium Punktacja i zasady przyznawania punktów 1. Cena Ofercie najmniej korzystnej zostanie przyznanych 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itd. 2. Długość gwarancji i serwisu Ofercie o najkrótszym terminie gwarancji i serwisu zostanie przyznane 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itd. 3. Zastosowane rozwiązania w zakresie dostępu do urządzeń pralniomatowych przez osoby niepełnosprawne Ofercie o najmniejszej ilości uwzględnionych i opisanych w ofercie rozwiązań ułatwiających dostęp do urządzenia osobom niepełnosprawnym przyznanych zostanie 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itp. 4

5 Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postepowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie. Z poważaniem, 5

6 Załącznik nr 1 Opis zastrzeżenia patentowego wraz z rysunkami 6

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-63/-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strzałków, dnia 29.09.2014 r. Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c (nazwa i adres Beneficjenta) 7721966570 (NIP Beneficjenta) 590740518 (REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 31.03.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1/2012

Zapytanie Ofertowe nr 1/2012 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie Ofertowe nr 1/2012 w związku z realizacją projektu: Stworzenie platformy do automatycznej archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Raciszyn, 14.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych służących do informowania o udziale finansowym środków budżetu UE Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 Łódź, 07.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 1 Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi:

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi: Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna Pl. Konstytucji 3 Maja 13/1, 11-200 Bartoszyce 21.04.2014 r. PRZETARG nr 2 (w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo