Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie techniczne 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, nazwa i logo Advisor Advanced są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA Autoryzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands Ten dokument dotyczy następujących wersji firmware systemu Advisor Advanced: ATSx500A(-IP): MR_ EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Systemy alarmowe Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu ATS1500A(-IP): Stopień ochrony 2, klasa środowiskowa II ATS3500A(-IP): Stopień ochrony 3, klasa środowiskowa II Testowane przez VdS Schadeverhütung GmbH Ważne: Ten produkt nie został zaprojektowany do spełniania innych norm: EN i EN 54. Firma UTC Fire & Security deklaruje zgodność urządzenia z wymaganiami Dyrektyw 1999/5/EC, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Więcej informacji na stronach albo 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: lub

3 Spis treści Wprowadzenie vi Style typograficzne vi Ważne vi Informacje ogólne o instalacji 1 Obudowy systemu Advisor Advanced 1 Płyta centrali Advisor Advanced 4 Klawiatury i czytniki 5 Złącze zasilania 7 Wymiana akumulatora 8 Montaż 8 Ogólne informacje o instalacji 9 Okablowanie systemu Advisor Advanced 11 Preferowane okablowanie magistrali 11 Złącze magistrali 11 Uziemienie 12 Ekranowanie 12 Podłączanie linii 13 Wartości rezystorów końcowych 15 Typy połączeń EOL 17 Podłączenie syreny 18 Inne połączenia 18 Konfiguracja centrali 20 Domyślne ustawienia centrali 20 Konfiguracja linii 20 Wyjścia 20 Adresowanie linii i wyjść 21 Dane techniczne 23 Obciążenia dodatkowe i pojemność akumulatora 26 Najczęściej stosowane sekwencje klawiszy 28 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD 28 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD 30 Klawisze funkcyjne 31 Sekwencja programowania 32 Podstawowa konfiguracja 32 Zaawansowana konfiguracja 33 Testowanie menu 33 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced i

4 Menu Advisor Advanced 35 Organizacja części menu w niniejszej instrukcji 35 Dostępność opcji 36 Programowanie opcji 37 Dostęp do menu programowania instalatora 37 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD 38 Edycja opcji 38 Potwierdzanie zmian 40 Wychodzenie z menu 40 Układ klawiatury 40 Biblioteka słów 41 Dostęp zdalny 42 Pierwsze uruchomienie 43 Serwis 45 Funkcje testowania 46 Urządzenia 66 Adresowanie magistrali 66 Wyświetlanie urządzeń 66 Edycja urządzeń 67 Stacje ZAZ 68 Opcje stacji ZAZ 68 Dodawanie ZAZ z adresem wyższym niż 8 68 Moduły MZD 76 Opcje modułów MZD 76 Opcje związane z łącznością bezprzewodową 78 Opcje związane z kamerami 80 Użytkownicy i grupy użytkowników 83 Użytkownicy 84 Użytkownicy zdefiniowani fabrycznie 84 Blokuj dane użytkownika 85 Opcje użytkownika 85 Opcje telefonu komórkowego 89 Grupy użytkowników 91 Czym jest grupa użytkowników? 91 Opcje grupy użytkowników 91 Ograniczenie uprawnień użytkowników 95 Linie, breloki i kamery 96 Linie 97 Opcje linii 97 ii Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

5 Dodawanie czujki bezprzewodowej 97 Opcje czujki inercyjnej 107 Opcje czujników radiowych 107 Kopiowanie linii 109 Breloki 111 Opcje breloka 111 Kamery 114 Obszary 117 Opcje obszaru 117 Filtry, wyjścia i flagi 121 Filtry warunkowe 122 Jak działają filtry warunkowe 122 Konfiguracja filtra 123 Wyjścia 125 Ustawienia wyjścia 125 Flagi 130 Ustawienia flag 130 Kalendarz 132 Wyświetlanie kalendarza 132 Akcje 134 Ustawienia akcji 134 Listy akcji 136 Ustawienia listy akcji 136 Wyjątki 138 Uwaga dotycząca działania wyjątków 138 Ustawienia wyjątków 138 Harmonogramy 141 Ustawienia harmonogramu 141 Opcje systemowe 143 Opcje zegara 143 Opcje instalatora 148 Procedura resetu instalatora 149 Opcje LCD 153 Opcje zazbrajania 154 Linie 158 Opcje zazbrojenia częściowego 159 Opcje centrali i AB 160 Inne opcje 164 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced iii

6 Biblioteka 168 Komunikacja 169 Stacje raporotowania 170 Opcje wspólne 170 Opcje związane z linią PSTN oraz ISDN 175 Opcje związane z IP i GSM/GPRS 175 Opcje dotyczące przesyłania zdjęć 177 Opcje związane z GSM/telefonem 178 Zdarzenia 179 Ścieżki transmisji 180 Opcje wspólne 180 Opcje związane z PSTN 181 Opcje związane z ISDN 182 Opcje związane z IP 183 Opcje związane z GSM/SMS/GPRS 186 Połączenia z komputerem 196 Opcje wspólne 196 Opcje związane z PSTN 199 Opcje związane z IP i GSM/GPRS 199 Opcje związane z GSM 200 Programowane funkcje użytkownika 201 Automatyczne zazbrajanie obszarów 204 Programowanie urządzenia bezprzewodowego 205 Programowanie czujników bezprzewodowych 205 Programowanie breloków 208 Dwuliniowe czujniki radiowe 210 Aktywacja urządzenia 210 Sposób działania kamer 212 Informacje dodatkowe 212 Diagnostyka 214 Rozwiązywanie problemów 214 Zasady raportowania alarmów 216 Warunki zdarzeń 216 Kolejność raportowania 217 Błąd komunikacji (FTC) 218 iv Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

7 Programowanie systemu Advisor Advanced przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego 219 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu Advisor Advanced 220 Instalacja narzędzia AAFlash na komputerze PC 220 Podłączenie centrali Advisor Advanced do PC 220 Aktualizacja firmware i archiwizacja ustawień 221 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu Advisor Advanced 221 Rozwiązywanie problemów 223 Procedura przywracania 223 Centrala systemu Advisor Advanced 223 Klawiatury z wyświetlaczami LCD 224 MZD modele ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS Zdarzenia systemu Advisor Advanced 226 Kody raportowania w systemie Advisor Advanced 236 Typy linii 247 Opcje zależące od normy EN EN stopień EN stopień Wymagania normy EN Wymagania dotyczące interwału odpytywania przekaźnika 254 Składniki certyfikowane zgodnie z normą EN stopnia Środki ostrożności dotyczące zgodności z normą EN Montaż 256 Programowanie 256 Rozmiar rejestru zdarzeń / historia zdarzeń 257 Oznaczenie 257 Opcje zależące od innych przepisów prawa 258 Zasady ACPO 258 Zasady INCERT 258 Słownik pojęć 259 Indeks 265 Mapa programowania 271 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced v

8 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis produktu oraz szczegółowe instrukcje instalacji i programowania systemu Advisor Advanced. Aby skutecznie korzystać z niniejszego dokumentu, muszą być spełnione następujące wymagania minimalne: Podstawowa wiedza o systemach alarmowych i ich elementach. Podstawowa wiedza o okablowaniu elektrycznym i połączeniach elektrycznych niskiego napięcia. Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Style typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje określone style notacyjne i typograficzne, które ułatwiają identyfikację ważnych informacji. Tabela 1: Style notacyjne i typograficzne Element Klawisze Uwaga Przestroga OSTRZEŻENIE Opis Pisane z dużej litery, np. naciśnij Enter. Informacje opatrzone słowem Uwaga pozwalają zaoszczędzić czas i pracę. Przestrogi informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała. Pola wyboru pozwalają na wybranie opcji dostępnych dla systemu. Ważne Ten podręcznik zawiera informacje o wszystkich centralach Advisor Advanced i Advisor Advanced-IP we wszystkich odmianach. Słowo Centrala Advisor Advanced odnosi się do każdego wariantu centrali Advisor Advanced lub Advisor Advanced-IP, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Lista wariantów centrali Tabela 2: Lista wariantów centrali ATSx500A(-IP) Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg) ATS1500A-SP Plastykowa 257 x 227 x ATS1500A-IP-SP Plastykowa 257 x 227 x ATS1500A-MM Metalowa 315 x 388 x ATS1500A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ATS1500A-SM Metalowa 250 x 250 x ATS1500A-IP-SM Metalowa 250 x 250 x vi Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

9 Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg) ATS1500A-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS1500A-IP-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS3500A-MM Metalowa 315 x 388 x ATS3500A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x Uwagi Nie wszystkie warianty mogą być dostępne. Waga nie obejmuje akumulatora. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced vii

10 viii Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

11 Tx Rx T2 T1 0V D+ D- T C EARTH IP MI C T D- D+ 0V EARTH Informacje ogólne o instalacji Obudowy systemu Advisor Advanced Obudowy z otworami montażowymi (poz. 1) przedstawiono na rysunkach poniżej. Poz. 2 wskazuje położenie bolca zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Rysunek 1: Mała obudowa metalowa (-SM) CON MI USB IP CON12 CON13 T2 T1 Tx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS +12V COMMS TAMPER Rx 9 Ø Rysunek 2: Średnia obudowa metalowa (-MM) ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS CON13 CON12 USB CON (1) (1) (1) (1) V COMMS TAMPER (2) (1) (1) Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 1

12 V D+ D- T C EARTH Rysunek 3: Duża obudowa z poliwęglanu (-LP) V D+ D- T C EARTH CON16 MI USB IP T2 T1 CON12 CON13 Tx +12V COMMS TAMPER Rx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS Rysunek 4: Mała obudowa z poliwęglanu (-SP) CON MI USB IP CON12 CON13 T2 T1 Tx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS +12V COMMS TAMPER Rx Więcej informacji na temat połączeń i podłączania z systemem Advisor Advanced, patrz Okablowanie systemu Advisor Advanced na stronie 11. Szczegółowe informacje na temat podłączania tych zabezpieczeń sabotażowych można znaleźć w sekcji Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem niżej. Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem W przypadku małej obudowy (-SM) w celu zainstalowania zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem należy wykonać czynności przedstawione na: Rysunek 5 na stronie 3. W przypadku średniej obudowy (-MM) należy wykonać czynności przedstawione na: Rysunek 6 na stronie 3. 2 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

13 Rysunek 5: Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem w małej obudowie (-SM) A B C D E F COM NO NO COM TAMPER T C Rysunek 6: Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem w średniej obudowie (-MM) A B C D E COM NO TAMPER T C NO COM Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 3

14 V D+ D- T C EARTH NTC Płyta centrali Advisor Advanced Rysunek 7: Rozmieszenie elementów płyty centrali Advisor Advanced ATSx500A(-IP) ( 1 ) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) ( 3) ( 2) (8) (9) (10) (11) CON16 MI USB IP (13) (16) (18) T2 T1 CON12 CON13 Tx +12V COMMS TAMPER Rx (14) (15) (17) (19) ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (1) Interfejs do ekspandera wyjść (2) Diody LED komunikacji IP (tylko model ATS-IP) (3) Złącze Ethernet RJ-45 (tylko model ATS-IP) (4) Dioda LED błędu USB (5) Dioda LED zasilania USB (6) Złącze USB (typu micro-a/b) (8) Złącze MI-bus dla urządzeń MI (9) Interfejs do ekspandera wejść (10) Interfejs do modułu PSTN (11) Opcjonalnie: czujka temperatury otoczenia obudowy (13) Styk uziemienia centrali (14) Zewnętrzny styk sabotażu (15) Złącza magistrali systemowej RS-485 (16) T2: Tryb aktualizacji firmware urządzenia (DFU) (17) Diody LED komunikacji magistrali systemowej RS-485 (18) T1: przywraca kody głównych użytkowników (instalatora i nadzorcy) (19) Zworka terminująca magistralę (21) Złącze zasilania prądem zmiennym (22) Złącze akumulatora (23) Wyjścia niskoprądowe (OC) (24) Wyjścia wysokoprądowe (25) Styk sabotażu syreny (26) Dodatkowe wyjście zasilania 12 V prądu stałego (27) Wejścia linii 4 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

15 Klawiatury i czytniki Rysunek 8: Klawiatura ATS111xA (1) (2)!! (3) (4) (5) Rysunek 9: Klawiatura ATS1135 (1) (3) (6) (4) (2) (10) (12) (25) (22) (13) (14) (21) (24) (6) (11) (9) 1 2 # (6) (7) (8) (9) (10) (11) A B C 1.,?! 2 abc 3 4 ghi 5 jkl tuv 9 * 0 def (12) (14) (13) (15) (23) (16) (17)(15) (19) (18) (7) (16) (17) 0 * Menu Enter # (18) (19) 1 8 (20) 9 16 (1) LED Zasilanie 230V Zielona świeci: zasilanie 230V OK (2) LED Dostęp Niebieska miga: odczytano kartę (3) LED Uszkodzenie Żółta świeci: aktywna usterka systemowa Żółta miga: ogólny błąd (EN 50131) (4) LED Alarm Czerwona świeci: aktywny stan alarmu (5) Wyświetlacz LCD Wyświetla komunikaty (6) / Do góry Przewijanie w górę menu Zmiana wartości Kasowanie (7) / Pomoc Pokazuje podpowiedź Włączenie słów z biblioteki Przewijanie tekstu (tylko ATS113x) (8) Zazbr.Częśc. Zazbrojenie częściowe obszarów Przewijanie tekstu (tylko ATS111x) (9) F / Funkcyjny Pokazuje aktywne linie / uszkodzenia Włączenie trybu klawiszy funkcyjnych Przewijanie tekstu (tylko ATS113x) (10) Zał Zazbrojenie obszaru (11) / W prawo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursora w prawo (12) / W lewo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursora w lewo (13) X / Kasuj Wyjście z wybranej funkcji Tryb regulacji głośności (14) Wył Rozbrojenie obszaru Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 5

16 (15) / W dół Przewijanie w dół menu Zmiana wartości Cofnij (16) Klawisze alfanumeryczne Klawisze 1 do 9 i wprowadzanie liter. Zobacz Układ klawiatury na stronie 40. (17) Menu Wejście do menu (18) Enter Zakończenie operacji Wejście do wybranego menu (19) 0 Cyfra 0 Zmiana wybranej wartości (20) Diody obszarów 1 do 16 Zał.: aktywny stan alarmu Wył.: obszar-rozbrojenie Miga: stan alarmowy w obszarze (21) Zazbr.Częśc. 1 Zazbrojenie częściowe 1 obszarów (22) Zazbr.Częśc. 2 Zazbrojenie częściowe 2 obszarów (23) A, B, C Programowalne klawisze funkcyjne (24) Dioda 1 Programowalna dioda LED 1 (25) Dioda 2 Programowalna dioda LED 2 Rysunek 10: Czytniki ATS1190/ATS1192 Rysunek 11: Czytnik ATS1197 z klawiaturą (3) (1) (4) (5) (6) (7) (8) OFF ON (2) 6 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

17 Rysunek 12: Czytniki ATS1151/ATS1156 (3) (4) (5) (6) (3) (4) (5) (6) * 0 # * 0 # (7) (8) (7) (8) (1) Niebieska dioda LED Dostęp dozwolony (2) Czerwona dioda LED Zał.: obszar zazbrojony Miga: ogólny błąd (EN 50131) (3) Podwójna dioda LED Zielona świeci: zasilanie 230V OK Zielona miga: brak zasilania 230V lub otwarcie drzwi przy rozbrojeniu Czerwona świeci: wszystkie obszary zazbrojone Czerwona miga: otwarcie drzwi przy zazbrojeniu (4) Żółta dioda LED Zał.: Wszystkie linie są w normalnym stanie Miga: ogólny błąd (EN 50131) (5) Czerwona dioda LED Miga: alarm (6) Przyciski numeryczne Klawisze od 0 do 9 (7) Wył Rozbrojenie obszaru (8) Zał Zazbrojenie obszaru Złącze zasilania Użyj złącza zasilania do podłączenia zasilania sieciowego. Można użyć podłączenia do wydzielonego obwodu sieci zasilającej lub elastycznego przewodu zasilającego podłączonego do uziemionego gniazdka elektrycznego. Przy podłączeniu do wydzielonego obwodu zasilającego, należy pamiętać o dodatkowym bezpieczniku na ten obwód. We wszystkich przypadkach podłączenie zasilania musi być zgodne z lokalnymi przepisami. Przed podłączeniem sieci elektrycznej upewnij się, że zasilacz sieciowy jest odłączony. Przy instalacji zasilacza użyj narzędzi, które zmniejszą naprężenie kabli, takich jak uchwyty i łączenia. Pozwoli to zapewnić prawidłowe okablowanie. We wszystkich przypadkach muszą być przestrzegane lokalne przepisy. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 7

18 OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem montażu lub demontażu urządzeń należy odłączyć wszystkie źródła zasilania i poczekać na rozładowanie nagromadzonej energii. Wymiana akumulatora Niniejszy produkt może zawierać jeden (lub więcej) ładowalny akumulator kwasowo-ołowiowy typu BS. Ponieważ wyjęcie akumulatora może mieć wpływ na konfigurację produktu lub wywołać alarm, może być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego instalatora. Aby wyjąć akumulator: 1. Upewnij się, że ustawienia produktu pozwalają otworzyć obudowę bez uruchamiania alarmu sabotażowego. 2. Odłącz zasilanie (jeśli to konieczne) i zdejmij obudowę. 3. Odłącz akumulator. Uwaga: położenie złącz zależy od modelu akumulatora. 4. Wyjmij akumulator z uchwytu. Podczas wyrzucania akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów. Aby uzyskać informacje o nowych akumulatorach, zapoznaj się ze specyfikacją produktu lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Montaż Urządzenie jest montowane na śruby i wkręty przez otwory montażowe znajdujące się w tylnej części obudowy. Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane na płaskiej, solidnej powierzchni pionowej, tak, że baza nie będzie się odginać lub zmieniać kształtu podczas dokręcania śrub i wkrętów. Między obudowami urządzeń montowanych koło siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między obudową i ścianą boczną 25 mm. Akumulator nie może być umieszczony w centrali, dopóki nie zostanie ona przymocowana. W żadnym wypadku nie wolno przewozić centrali z zamocowanym akumulatorem. Należy zwrócić uwagę na izolację złącz kabli. Zalecamy używanie opasek na kable w celu ich zabezpieczenia. 8 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

19 Ogólne informacje o instalacji Centrala systemu Advisor Advanced została zaprojektowana, wykonana i sprawdzona, tak aby spełniać bieżące normy dotyczące bezpieczeństwa, poziomu emisji i odporności na zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne. Jeśli następujące wskazówki będą przestrzegane, system zaoferuje wiele lat niezawodnej pracy. W uzupełnieniu do poniższych wskazówek podczas instalacji centrali systemu Advisor Advanced konieczne jest stosowanie się do związanych z instalacją standardów obowiązujących w danym państwie. Tylko wykwalifikowany elektryk lub inna odpowiednio przeszkolona osoba powinna podłączać ten system do źródła zasilania lub publicznej sieci telefonicznej. Należy sprawdzić, czy system alarmowy jest prawidłowo uziemiony. Należy zachować właściwą odległość między przewodami niskiego napięcia i przewodami zasilającymi. Każdy przewód powinien wchodzić do obudowy centrali przez oddzielny otwór. Jeśli górne i/lub dolne otwory na kable w szafce są wykorzystywane do poprowadzenia przewodów do centrali, należy zawsze używać prawidłowego systemu mocowania prowadzenia składającego się z odpowiedniego kanału i odpowiedniej skrzynki. W tym celu należy używać wyłącznie materiałów o odpowiedniej klasie palności (HB lub wyższej). W celu podłączenia do sieci elektrycznej, należy użyć złącza zasilania podłączonego stałym okablowaniem lub elastycznym kablem zasilającym podłączonym do uziemionego gniazdka zasilającego. Zawsze należy stosować opaski zaciskowe do przymocowania kabla zasilającego do punktu mocowania umieszczonego w pobliżu złącza zasilania. - Przy stałym, sztywnym okablowaniu należy wstawić łatwodostępny, specjalny dwubiegunowy bezpiecznik do sieci zasilania. - Nigdy nie należy lutować przewodów zasilających na ich końcach, tj. tam, gdzie będą podłączane do złącz. Należy unikać zwijania przewodów wewnątrz centrali i należy je prowadzić w taki sposób, aby nie leżały na płytce drukowanej lub pod nią. Zaleca się używanie opasek zaciskowych. Zapewnia to utrzymanie porządku wewnątrz obudowy. Akumulator używany z tą jednostką musi być odpowiedniej klasy palności (HB lub wyższej). Wszystkie układy podłączone bezpośrednio do wbudowanych styków przekaźnikowych lub zewnętrznych styków przekaźnikowych przez wbudowane wyjście elektroniczne muszą być ocenione jako obwody SELV (o bezpiecznym, niskim napięciu). - Nie należy montować przekaźników zasilania wewnątrz obudowy centrali. - Przy cewce przekaźnika należy zawsze umieścić diodę przeciwzakłóceniową (np. 1N4001). Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 9

20 - Należy używać przekaźników, w których zestyki są dobrze odizolowane od cewki. - Maksymalna długość kabla dla przyłącza wyjścia otwartego kolektora nie może przekraczać 30 m. W przypadku większych odległości należy zastosować rozszerzenie wyjścia przekaźnikowego (na przykład moduł ATS624 z czterema przekaźnikami). Minimalny odstęp między obudowami dwóch urządzeń wynosi 50 mm (między otworami wentylacyjnymi). Urządzeń można używać wyłącznie w czystym środowisku. Urządzeń nie wolno używać w wilgotnym środowisku. Wymagania dotyczące klasy środowiskowej podano w Dane techniczne na stronie 23. W przypadku złączy przewodu centrali zalecana wartość momentu siły dokręcenia wynosi 0,3 do 0,4 N m. Ustawienia momentu siły dokręcania są niezależne od AWG (grubości) przewodów. Wartość 0,4 N m jest również maksymalną dozwoloną wartością dla tego połączenia. 10 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

21 Okablowanie systemu Advisor Advanced Preferowane okablowanie magistrali Na każdym z końcowych, łańcuchowo połączonych urządzeń magistrali RS485 musi być ustawiona zworka terminatora (zwana również łączem TERM), musi być włączony przełącznik DIP lub musi się tam znajdować rezystor 470 Ω. W konfiguracji gwiazdy łącze TERM znajduje się wyłącznie na urządzeniach znajdujących się na końcach najdłuższego kabla magistrali. Rysunek 13: Okablowanie magistrali 470 ohm 470 ohm (1) (6) (2) (4) (7) +12V 0V D+ D- T C A/R B/T Bx/T1 EARTH Ax/R1 +12V 0V D+ D- IN OUT - D+ D- T C 1 C 2 C 3 C (3) (5) + - (1) Z łączem TERM (pierwsze urządzenie na lokalnej magistrali). (2) Warianty centrali systemu Advisor Advanced. (3) Preferowany typ kabla danych: WCAT 52 (pary z dwoma skrętkami). (4) Wyświetlacz LCD klawiatury systemu Advisor (przełącznik TERM znajduje się w pozycji wyłączonej). (5) Oddzielne zasilanie 12 V (wymagane, gdy klawiatura znajduje się ponad 100 m od najbliższej centrali lub najbliższego rozszerzenia). Połącz ujemne złącze zasilania do kabla magistrali. (6) Z łączem TERM (ostatnie urządzenie na lokalnej szynie danych). (7) Każde rozszerzenie, np. ATS1201(E) lub ATS1210(E). Złącze magistrali Magistrala służy do łączenia rozszerzeń (w celu zapewnienia dodatkowych linii) i klawiatur z centralą systemu Advisor Advanced. Urządzenia zdalne mogą się znajdować do 1,5 km od centrali Advisor Advanced. Klawiatury i rozszerzenia muszą być połączone kablem ekranowanym z dwoma parami skrętki z magistrali (zalecany kabel WCAT 52). Zaleca się zastosowanie osobnego zasilania dla klawiatury, gdy odległość między klawiaturą i najbliższym urządzeniem wynosi ponad 100 metrów. Jeśli klawiatura jest zasilana z oddzielnego źródła zasilania, nie należy łączyć linii + z systemowej szyny danych. Połącz + z lokalnego źródła zasilania do + na klawiaturze i połącz oznaczenie 0 V na źródle zasilania oraz oznaczenie 0 V z magistrali do złącza klawiatury. Maksymalną liczbę dozwolonych urządzeń na magistrali podano w rozdziale Funkcje podstawowe na stronie 24. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 11

22 Uziemienie OSTRZEŻENIE: należy przestrzegać właściwych procedur uziemiania. Uziemienie jednej szafki zawierającej kilka urządzeń Wszystkie urządzenia przeznaczone dla danego systemu są uziemiane przez metalowe kołki do metalowej obudowy. Upewnij się, że metalowe kołki mają dobre połączenie z obudową (zwróć uwagę na farbę). Uziemienia każdego elementu systemu można wykorzystać do podłączenia ekranu kabli ekranowanych. Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego, nie trzeba go uziemiać. Uziemianie kilku central w jednym budynku Kilka szafek lub urządzeń znajdujących się w jednym budynku jest uziemione do uziomu. Uziom budynku musi być sprawdzony i pomierzony przez uprawnioną osobę. Uziemianie kilku central w jednym budynku Jeśli okablowanie obejmuje wiele odrębnych budynków, zostanie użyty więcej niż jeden wspólny system uziemienia. W celu odizolowania magistrali, użyj izolatorów/repetytorów ATS1740. W ten sposób system jest chroniony przed wahaniami potencjału ziemi. Ekranowanie Ekranowanie wszystkich kabli ekranowanych wykorzystywanych w systemie powinno być z jednej strony połączone do wspólnego punktu uziemienia w budynku (patrz Rysunek14 na stronie 13). Jeśli ekranowany przewód magistrali przechodzi przez więcej niż jedno urządzenie z tworzywa sztucznego, należy połączyć ekranowanie kabla wejściowego i wyjściowego. 12 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

23 Rysunek14: Ekranowanie systemu (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (7) (4) (4) (4) (5) 1740 (7) ATS ATS1000A (5) (5) (6) (7) ATS1210 ATS1116 (8) (8) (9) (9) (9) ATS1203 (1) Budynek 1 (2) Budynek 2 (3) Zasilanie sieciowe z lokalnym uziemieniem (4) Uziom i ekranowanie (5) Złącze zasilania (6) Centrala systemu Advisor Advanced (7) Magistrala (8) Urządzenie w obudowie z tworzyw sztucznych (9) Urządzenie w obudowie z metalu Podłączanie linii Wejścia zostały skonfigurowane jako standardowe, programowalne linie EOL. Zaprogramowanie linii jako dualnych umożliwia jednak podawanie informacji o kilku stanach danej linii z wszystkich wejść. W zależności od modelu czujki należy skonfigurować linie, wykonując następujące czynności: Wybierz typ połączenia EOL. Patrz rozdział Typy połączeń EOL na stronie 17. Zaprogramuj tryb pracy. W przypadku panelu patrz rozdział Tryb pracy na stronie 158, a w przypadku rozszerzeń rozdział n.4.4 Tryb linii na stronie 77. Ustaw wartości rezystorów końca linii. W przypadku panelu patrz rozdział Rezystor końca linii na stronie 158, a w przypadku rozszerzeń rozdział n.4.5 Rezystor EOL na stronie 77. Skonfiguruj opcję antymaskowania. Patrz rozdział 4.1.n.6.6 Czujka z AM na stronie 100. Kablowanie linii z jednym rezystorem W kablowaniu linii z jednym rezystorem wymagane są dwie linie: jedna dla alarmu i jedna dla sabotażu. Styki sabotażowe są połączone szeregowo z rezystorem EOL. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 13

24 Z1 C Z2 Z1 C Z2 Rysunek 15: Przykłady dla linii pojedynczej (1) A A A RA T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) RA A A A T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) Złącze linii C Złącze wspólne Z1 Wejście linii 1 Z2 Wejście linii 2 (2) Czujka A Przekaźnik alarmu T Przekaźnik sabotażowy Kablowanie linii dualnej W przypadku okablowania linii dualnej jedna linia może wykrywać kilka stanów czujki. Stany alarmu i sabotażu definiuje się za pomocą co najmniej dwóch rezystorów. W zależności od zaprogramowanych ustawień można zdefiniować dodatkowe stany, takie jak alarm maskowania lub awaria czujki. Możliwe są następujące stany: Zwarty (sabotaż) Aktywny (alarm) Normalny Maskowanie Awaria czujki Otwarcie (sabotaż) Rysunek 16: Przykład dla linii dualnej C Z2 Z1 (1) RA A A A T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) Złącze linii C Złącze wspólne Z1 Wejście linii 1 Z2 Wejście linii 2 (2) Czujka A Przekaźnik alarmu T Przekaźnik sabotażowy Możliwe połączenia EOL są przedstawione w rozdziale Typy połączeń EOL na stronie Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

25 Pomiar [2] Zwarta Maskowanie Normalna Alarm Uszkodzenie Otwarta Wartości rezystorów końcowych Poniższa lista zawiera wartości rezystorów końca linii i możliwych stanów linii. Pokazano zarówno rezystancję, jak napięcie mierzone na zaciskach linii. W zależności od rodzaju wejścia i opcji antymaskowania mogą być dostępne następujące wartości EOL. EOL Szczegóły połączenia [1] Stan linii Pojedynczy/ NC (Pozycja 1) Bez rezystora EOL R (kω) <1 >1 Pojedynczy/ NO U (V) <3,5 >3,5 Uwaga: Wartości dla innych rezystorów EOL są równe wartościom dla linii dualnej, z tym że wszystkie zakresy poza normalnym są zakresami alarmowymi. (Pozycja 2) Bez rezystora EOL R (kω) >44,70 <44,70 Dualny U (V) >11,14 <11,14 Uwaga: Wartości dla innych rezystorów EOL są równe wartościom dla linii dualnej, z tym że wszystkie zakresy poza normalnym są zakresami alarmowymi. 10K (Pozycja 4) R (kω) <3,33 3,33 6,67 RA=10 kω, RT=5 kω, RF=5 kω U (V) <5,70 5,70 8,10 6,67 13,33 8,10 10,20 4K7 (Pozycja 3) R (kω) <1,00 1,00 6,67 RA=4,7 kω, RT=4,7 kω U (V) <2.41 2,41 8,07 4K7 (Pozycja 4) R (kω) <1,00 1,00 3,42 RA=4,7 kω, RT=2,35 kω, RF=2,35 kω U (V) <2.41 2,41 5,79 4K7 (Pozycja 6) R (kω) <1,00 16,84 55,00 RA=4,7 kω, RT=4,7 kω, RF=10 kω U (V) <2,41 10,74 12,70 2K2 (Pozycja 4) R (kω) <0,73 0,73 1,47 RA=2,2 kω, RT=1,1 kω, RF=1,1 kω U (V) <1,90 1,90 3,30 3,42 6,67 5,79 8,07 1,00 6,67 2,41 8,07 1,47 2,93 3,30 5,30 13,33 26,67 10,20 11,70 6,67 16,84 8,07 10,74 6,67 16,84 8,07 10,74 6,67 11,75 8,07 9,82 2,93 5,87 5,30 7,70 >26,67 >11,70 >16,84 >10,74 >16,84 >10,74 11,75 16,84 9,82 10,74 >55,00 >12,70 >5,87 >7,70 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 15

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792 (PL) REV D ISS 16OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced P/N 1069794 (PL) REV E ISS 05NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced Instrukcja użytkownika Advisor Advanced P/N 466-2886-PL REV A ISS 23SEP16 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2016 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced P/N 1069793 REV 4.0 ISS 10MAY11 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792 REV 2.0 ISS 24AUG10 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2010 UTC

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. WSTĘP 1.1 O tej instrukcji Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki.

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki. EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR ca64adr_pl 04/07 Ekspander wejść adresowalnych CA-64 ADR jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi CA-64 i INTEGRA. Umożliwia rozbudowę

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWETE ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 10/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja instalacji centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja instalacji centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070277 (PL) REV C ISS 09SEP13 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo