Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie techniczne 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, nazwa i logo Advisor Advanced są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA Autoryzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands Ten dokument dotyczy następujących wersji firmware systemu Advisor Advanced: ATSx500A(-IP): MR_ EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Systemy alarmowe Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu ATS1500A(-IP): Stopień ochrony 2, klasa środowiskowa II ATS3500A(-IP): Stopień ochrony 3, klasa środowiskowa II Testowane przez VdS Schadeverhütung GmbH Ważne: Ten produkt nie został zaprojektowany do spełniania innych norm: EN i EN 54. Firma UTC Fire & Security deklaruje zgodność urządzenia z wymaganiami Dyrektyw 1999/5/EC, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Więcej informacji na stronach albo 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: lub

3 Spis treści Wprowadzenie vi Style typograficzne vi Ważne vi Informacje ogólne o instalacji 1 Obudowy systemu Advisor Advanced 1 Płyta centrali Advisor Advanced 4 Klawiatury i czytniki 5 Złącze zasilania 7 Wymiana akumulatora 8 Montaż 8 Ogólne informacje o instalacji 9 Okablowanie systemu Advisor Advanced 11 Preferowane okablowanie magistrali 11 Złącze magistrali 11 Uziemienie 12 Ekranowanie 12 Podłączanie linii 13 Wartości rezystorów końcowych 15 Typy połączeń EOL 17 Podłączenie syreny 18 Inne połączenia 18 Konfiguracja centrali 20 Domyślne ustawienia centrali 20 Konfiguracja linii 20 Wyjścia 20 Adresowanie linii i wyjść 21 Dane techniczne 23 Obciążenia dodatkowe i pojemność akumulatora 26 Najczęściej stosowane sekwencje klawiszy 28 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD 28 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD 30 Klawisze funkcyjne 31 Sekwencja programowania 32 Podstawowa konfiguracja 32 Zaawansowana konfiguracja 33 Testowanie menu 33 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced i

4 Menu Advisor Advanced 35 Organizacja części menu w niniejszej instrukcji 35 Dostępność opcji 36 Programowanie opcji 37 Dostęp do menu programowania instalatora 37 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD 38 Edycja opcji 38 Potwierdzanie zmian 40 Wychodzenie z menu 40 Układ klawiatury 40 Biblioteka słów 41 Dostęp zdalny 42 Pierwsze uruchomienie 43 Serwis 45 Funkcje testowania 46 Urządzenia 66 Adresowanie magistrali 66 Wyświetlanie urządzeń 66 Edycja urządzeń 67 Stacje ZAZ 68 Opcje stacji ZAZ 68 Dodawanie ZAZ z adresem wyższym niż 8 68 Moduły MZD 76 Opcje modułów MZD 76 Opcje związane z łącznością bezprzewodową 78 Opcje związane z kamerami 80 Użytkownicy i grupy użytkowników 83 Użytkownicy 84 Użytkownicy zdefiniowani fabrycznie 84 Blokuj dane użytkownika 85 Opcje użytkownika 85 Opcje telefonu komórkowego 89 Grupy użytkowników 91 Czym jest grupa użytkowników? 91 Opcje grupy użytkowników 91 Ograniczenie uprawnień użytkowników 95 Linie, breloki i kamery 96 Linie 97 Opcje linii 97 ii Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

5 Dodawanie czujki bezprzewodowej 97 Opcje czujki inercyjnej 107 Opcje czujników radiowych 107 Kopiowanie linii 109 Breloki 111 Opcje breloka 111 Kamery 114 Obszary 117 Opcje obszaru 117 Filtry, wyjścia i flagi 121 Filtry warunkowe 122 Jak działają filtry warunkowe 122 Konfiguracja filtra 123 Wyjścia 125 Ustawienia wyjścia 125 Flagi 130 Ustawienia flag 130 Kalendarz 132 Wyświetlanie kalendarza 132 Akcje 134 Ustawienia akcji 134 Listy akcji 136 Ustawienia listy akcji 136 Wyjątki 138 Uwaga dotycząca działania wyjątków 138 Ustawienia wyjątków 138 Harmonogramy 141 Ustawienia harmonogramu 141 Opcje systemowe 143 Opcje zegara 143 Opcje instalatora 148 Procedura resetu instalatora 149 Opcje LCD 153 Opcje zazbrajania 154 Linie 158 Opcje zazbrojenia częściowego 159 Opcje centrali i AB 160 Inne opcje 164 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced iii

6 Biblioteka 168 Komunikacja 169 Stacje raporotowania 170 Opcje wspólne 170 Opcje związane z linią PSTN oraz ISDN 175 Opcje związane z IP i GSM/GPRS 175 Opcje dotyczące przesyłania zdjęć 177 Opcje związane z GSM/telefonem 178 Zdarzenia 179 Ścieżki transmisji 180 Opcje wspólne 180 Opcje związane z PSTN 181 Opcje związane z ISDN 182 Opcje związane z IP 183 Opcje związane z GSM/SMS/GPRS 186 Połączenia z komputerem 196 Opcje wspólne 196 Opcje związane z PSTN 199 Opcje związane z IP i GSM/GPRS 199 Opcje związane z GSM 200 Programowane funkcje użytkownika 201 Automatyczne zazbrajanie obszarów 204 Programowanie urządzenia bezprzewodowego 205 Programowanie czujników bezprzewodowych 205 Programowanie breloków 208 Dwuliniowe czujniki radiowe 210 Aktywacja urządzenia 210 Sposób działania kamer 212 Informacje dodatkowe 212 Diagnostyka 214 Rozwiązywanie problemów 214 Zasady raportowania alarmów 216 Warunki zdarzeń 216 Kolejność raportowania 217 Błąd komunikacji (FTC) 218 iv Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

7 Programowanie systemu Advisor Advanced przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego 219 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu Advisor Advanced 220 Instalacja narzędzia AAFlash na komputerze PC 220 Podłączenie centrali Advisor Advanced do PC 220 Aktualizacja firmware i archiwizacja ustawień 221 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu Advisor Advanced 221 Rozwiązywanie problemów 223 Procedura przywracania 223 Centrala systemu Advisor Advanced 223 Klawiatury z wyświetlaczami LCD 224 MZD modele ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS Zdarzenia systemu Advisor Advanced 226 Kody raportowania w systemie Advisor Advanced 236 Typy linii 247 Opcje zależące od normy EN EN stopień EN stopień Wymagania normy EN Wymagania dotyczące interwału odpytywania przekaźnika 254 Składniki certyfikowane zgodnie z normą EN stopnia Środki ostrożności dotyczące zgodności z normą EN Montaż 256 Programowanie 256 Rozmiar rejestru zdarzeń / historia zdarzeń 257 Oznaczenie 257 Opcje zależące od innych przepisów prawa 258 Zasady ACPO 258 Zasady INCERT 258 Słownik pojęć 259 Indeks 265 Mapa programowania 271 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced v

8 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis produktu oraz szczegółowe instrukcje instalacji i programowania systemu Advisor Advanced. Aby skutecznie korzystać z niniejszego dokumentu, muszą być spełnione następujące wymagania minimalne: Podstawowa wiedza o systemach alarmowych i ich elementach. Podstawowa wiedza o okablowaniu elektrycznym i połączeniach elektrycznych niskiego napięcia. Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Style typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje określone style notacyjne i typograficzne, które ułatwiają identyfikację ważnych informacji. Tabela 1: Style notacyjne i typograficzne Element Klawisze Uwaga Przestroga OSTRZEŻENIE Opis Pisane z dużej litery, np. naciśnij Enter. Informacje opatrzone słowem Uwaga pozwalają zaoszczędzić czas i pracę. Przestrogi informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała. Pola wyboru pozwalają na wybranie opcji dostępnych dla systemu. Ważne Ten podręcznik zawiera informacje o wszystkich centralach Advisor Advanced i Advisor Advanced-IP we wszystkich odmianach. Słowo Centrala Advisor Advanced odnosi się do każdego wariantu centrali Advisor Advanced lub Advisor Advanced-IP, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Lista wariantów centrali Tabela 2: Lista wariantów centrali ATSx500A(-IP) Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg) ATS1500A-SP Plastykowa 257 x 227 x ATS1500A-IP-SP Plastykowa 257 x 227 x ATS1500A-MM Metalowa 315 x 388 x ATS1500A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ATS1500A-SM Metalowa 250 x 250 x ATS1500A-IP-SM Metalowa 250 x 250 x vi Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

9 Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg) ATS1500A-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS1500A-IP-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS3500A-MM Metalowa 315 x 388 x ATS3500A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x Uwagi Nie wszystkie warianty mogą być dostępne. Waga nie obejmuje akumulatora. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced vii

10 viii Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

11 Tx Rx T2 T1 0V D+ D- T C EARTH IP MI C T D- D+ 0V EARTH Informacje ogólne o instalacji Obudowy systemu Advisor Advanced Obudowy z otworami montażowymi (poz. 1) przedstawiono na rysunkach poniżej. Poz. 2 wskazuje położenie bolca zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Rysunek 1: Mała obudowa metalowa (-SM) CON MI USB IP CON12 CON13 T2 T1 Tx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS +12V COMMS TAMPER Rx 9 Ø Rysunek 2: Średnia obudowa metalowa (-MM) ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS CON13 CON12 USB CON (1) (1) (1) (1) V COMMS TAMPER (2) (1) (1) Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 1

12 V D+ D- T C EARTH Rysunek 3: Duża obudowa z poliwęglanu (-LP) V D+ D- T C EARTH CON16 MI USB IP T2 T1 CON12 CON13 Tx +12V COMMS TAMPER Rx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS Rysunek 4: Mała obudowa z poliwęglanu (-SP) CON MI USB IP CON12 CON13 T2 T1 Tx ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS +12V COMMS TAMPER Rx Więcej informacji na temat połączeń i podłączania z systemem Advisor Advanced, patrz Okablowanie systemu Advisor Advanced na stronie 11. Szczegółowe informacje na temat podłączania tych zabezpieczeń sabotażowych można znaleźć w sekcji Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem niżej. Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem W przypadku małej obudowy (-SM) w celu zainstalowania zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem należy wykonać czynności przedstawione na: Rysunek 5 na stronie 3. W przypadku średniej obudowy (-MM) należy wykonać czynności przedstawione na: Rysunek 6 na stronie 3. 2 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

13 Rysunek 5: Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem w małej obudowie (-SM) A B C D E F COM NO NO COM TAMPER T C Rysunek 6: Montaż zabezpieczenia sabotażowego przed podważeniem w średniej obudowie (-MM) A B C D E COM NO TAMPER T C NO COM Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 3

14 V D+ D- T C EARTH NTC Płyta centrali Advisor Advanced Rysunek 7: Rozmieszenie elementów płyty centrali Advisor Advanced ATSx500A(-IP) ( 1 ) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) ( 3) ( 2) (8) (9) (10) (11) CON16 MI USB IP (13) (16) (18) T2 T1 CON12 CON13 Tx +12V COMMS TAMPER Rx (14) (15) (17) (19) ~ ~ + - S4 S5 S1 C S2 C S3 C T C C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8 AC BATT LC-OUTPUTS HC-OUTPUTS SIR TMP AUX POWER INPUTS (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (1) Interfejs do ekspandera wyjść (2) Diody LED komunikacji IP (tylko model ATS-IP) (3) Złącze Ethernet RJ-45 (tylko model ATS-IP) (4) Dioda LED błędu USB (5) Dioda LED zasilania USB (6) Złącze USB (typu micro-a/b) (8) Złącze MI-bus dla urządzeń MI (9) Interfejs do ekspandera wejść (10) Interfejs do modułu PSTN (11) Opcjonalnie: czujka temperatury otoczenia obudowy (13) Styk uziemienia centrali (14) Zewnętrzny styk sabotażu (15) Złącza magistrali systemowej RS-485 (16) T2: Tryb aktualizacji firmware urządzenia (DFU) (17) Diody LED komunikacji magistrali systemowej RS-485 (18) T1: przywraca kody głównych użytkowników (instalatora i nadzorcy) (19) Zworka terminująca magistralę (21) Złącze zasilania prądem zmiennym (22) Złącze akumulatora (23) Wyjścia niskoprądowe (OC) (24) Wyjścia wysokoprądowe (25) Styk sabotażu syreny (26) Dodatkowe wyjście zasilania 12 V prądu stałego (27) Wejścia linii 4 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

15 Klawiatury i czytniki Rysunek 8: Klawiatura ATS111xA (1) (2)!! (3) (4) (5) Rysunek 9: Klawiatura ATS1135 (1) (3) (6) (4) (2) (10) (12) (25) (22) (13) (14) (21) (24) (6) (11) (9) 1 2 # (6) (7) (8) (9) (10) (11) A B C 1.,?! 2 abc 3 4 ghi 5 jkl tuv 9 * 0 def (12) (14) (13) (15) (23) (16) (17)(15) (19) (18) (7) (16) (17) 0 * Menu Enter # (18) (19) 1 8 (20) 9 16 (1) LED Zasilanie 230V Zielona świeci: zasilanie 230V OK (2) LED Dostęp Niebieska miga: odczytano kartę (3) LED Uszkodzenie Żółta świeci: aktywna usterka systemowa Żółta miga: ogólny błąd (EN 50131) (4) LED Alarm Czerwona świeci: aktywny stan alarmu (5) Wyświetlacz LCD Wyświetla komunikaty (6) / Do góry Przewijanie w górę menu Zmiana wartości Kasowanie (7) / Pomoc Pokazuje podpowiedź Włączenie słów z biblioteki Przewijanie tekstu (tylko ATS113x) (8) Zazbr.Częśc. Zazbrojenie częściowe obszarów Przewijanie tekstu (tylko ATS111x) (9) F / Funkcyjny Pokazuje aktywne linie / uszkodzenia Włączenie trybu klawiszy funkcyjnych Przewijanie tekstu (tylko ATS113x) (10) Zał Zazbrojenie obszaru (11) / W prawo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursora w prawo (12) / W lewo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursora w lewo (13) X / Kasuj Wyjście z wybranej funkcji Tryb regulacji głośności (14) Wył Rozbrojenie obszaru Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 5

16 (15) / W dół Przewijanie w dół menu Zmiana wartości Cofnij (16) Klawisze alfanumeryczne Klawisze 1 do 9 i wprowadzanie liter. Zobacz Układ klawiatury na stronie 40. (17) Menu Wejście do menu (18) Enter Zakończenie operacji Wejście do wybranego menu (19) 0 Cyfra 0 Zmiana wybranej wartości (20) Diody obszarów 1 do 16 Zał.: aktywny stan alarmu Wył.: obszar-rozbrojenie Miga: stan alarmowy w obszarze (21) Zazbr.Częśc. 1 Zazbrojenie częściowe 1 obszarów (22) Zazbr.Częśc. 2 Zazbrojenie częściowe 2 obszarów (23) A, B, C Programowalne klawisze funkcyjne (24) Dioda 1 Programowalna dioda LED 1 (25) Dioda 2 Programowalna dioda LED 2 Rysunek 10: Czytniki ATS1190/ATS1192 Rysunek 11: Czytnik ATS1197 z klawiaturą (3) (1) (4) (5) (6) (7) (8) OFF ON (2) 6 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

17 Rysunek 12: Czytniki ATS1151/ATS1156 (3) (4) (5) (6) (3) (4) (5) (6) * 0 # * 0 # (7) (8) (7) (8) (1) Niebieska dioda LED Dostęp dozwolony (2) Czerwona dioda LED Zał.: obszar zazbrojony Miga: ogólny błąd (EN 50131) (3) Podwójna dioda LED Zielona świeci: zasilanie 230V OK Zielona miga: brak zasilania 230V lub otwarcie drzwi przy rozbrojeniu Czerwona świeci: wszystkie obszary zazbrojone Czerwona miga: otwarcie drzwi przy zazbrojeniu (4) Żółta dioda LED Zał.: Wszystkie linie są w normalnym stanie Miga: ogólny błąd (EN 50131) (5) Czerwona dioda LED Miga: alarm (6) Przyciski numeryczne Klawisze od 0 do 9 (7) Wył Rozbrojenie obszaru (8) Zał Zazbrojenie obszaru Złącze zasilania Użyj złącza zasilania do podłączenia zasilania sieciowego. Można użyć podłączenia do wydzielonego obwodu sieci zasilającej lub elastycznego przewodu zasilającego podłączonego do uziemionego gniazdka elektrycznego. Przy podłączeniu do wydzielonego obwodu zasilającego, należy pamiętać o dodatkowym bezpieczniku na ten obwód. We wszystkich przypadkach podłączenie zasilania musi być zgodne z lokalnymi przepisami. Przed podłączeniem sieci elektrycznej upewnij się, że zasilacz sieciowy jest odłączony. Przy instalacji zasilacza użyj narzędzi, które zmniejszą naprężenie kabli, takich jak uchwyty i łączenia. Pozwoli to zapewnić prawidłowe okablowanie. We wszystkich przypadkach muszą być przestrzegane lokalne przepisy. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 7

18 OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem montażu lub demontażu urządzeń należy odłączyć wszystkie źródła zasilania i poczekać na rozładowanie nagromadzonej energii. Wymiana akumulatora Niniejszy produkt może zawierać jeden (lub więcej) ładowalny akumulator kwasowo-ołowiowy typu BS. Ponieważ wyjęcie akumulatora może mieć wpływ na konfigurację produktu lub wywołać alarm, może być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego instalatora. Aby wyjąć akumulator: 1. Upewnij się, że ustawienia produktu pozwalają otworzyć obudowę bez uruchamiania alarmu sabotażowego. 2. Odłącz zasilanie (jeśli to konieczne) i zdejmij obudowę. 3. Odłącz akumulator. Uwaga: położenie złącz zależy od modelu akumulatora. 4. Wyjmij akumulator z uchwytu. Podczas wyrzucania akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów. Aby uzyskać informacje o nowych akumulatorach, zapoznaj się ze specyfikacją produktu lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Montaż Urządzenie jest montowane na śruby i wkręty przez otwory montażowe znajdujące się w tylnej części obudowy. Upewnij się, że urządzenie jest zamontowane na płaskiej, solidnej powierzchni pionowej, tak, że baza nie będzie się odginać lub zmieniać kształtu podczas dokręcania śrub i wkrętów. Między obudowami urządzeń montowanych koło siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między obudową i ścianą boczną 25 mm. Akumulator nie może być umieszczony w centrali, dopóki nie zostanie ona przymocowana. W żadnym wypadku nie wolno przewozić centrali z zamocowanym akumulatorem. Należy zwrócić uwagę na izolację złącz kabli. Zalecamy używanie opasek na kable w celu ich zabezpieczenia. 8 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

19 Ogólne informacje o instalacji Centrala systemu Advisor Advanced została zaprojektowana, wykonana i sprawdzona, tak aby spełniać bieżące normy dotyczące bezpieczeństwa, poziomu emisji i odporności na zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne. Jeśli następujące wskazówki będą przestrzegane, system zaoferuje wiele lat niezawodnej pracy. W uzupełnieniu do poniższych wskazówek podczas instalacji centrali systemu Advisor Advanced konieczne jest stosowanie się do związanych z instalacją standardów obowiązujących w danym państwie. Tylko wykwalifikowany elektryk lub inna odpowiednio przeszkolona osoba powinna podłączać ten system do źródła zasilania lub publicznej sieci telefonicznej. Należy sprawdzić, czy system alarmowy jest prawidłowo uziemiony. Należy zachować właściwą odległość między przewodami niskiego napięcia i przewodami zasilającymi. Każdy przewód powinien wchodzić do obudowy centrali przez oddzielny otwór. Jeśli górne i/lub dolne otwory na kable w szafce są wykorzystywane do poprowadzenia przewodów do centrali, należy zawsze używać prawidłowego systemu mocowania prowadzenia składającego się z odpowiedniego kanału i odpowiedniej skrzynki. W tym celu należy używać wyłącznie materiałów o odpowiedniej klasie palności (HB lub wyższej). W celu podłączenia do sieci elektrycznej, należy użyć złącza zasilania podłączonego stałym okablowaniem lub elastycznym kablem zasilającym podłączonym do uziemionego gniazdka zasilającego. Zawsze należy stosować opaski zaciskowe do przymocowania kabla zasilającego do punktu mocowania umieszczonego w pobliżu złącza zasilania. - Przy stałym, sztywnym okablowaniu należy wstawić łatwodostępny, specjalny dwubiegunowy bezpiecznik do sieci zasilania. - Nigdy nie należy lutować przewodów zasilających na ich końcach, tj. tam, gdzie będą podłączane do złącz. Należy unikać zwijania przewodów wewnątrz centrali i należy je prowadzić w taki sposób, aby nie leżały na płytce drukowanej lub pod nią. Zaleca się używanie opasek zaciskowych. Zapewnia to utrzymanie porządku wewnątrz obudowy. Akumulator używany z tą jednostką musi być odpowiedniej klasy palności (HB lub wyższej). Wszystkie układy podłączone bezpośrednio do wbudowanych styków przekaźnikowych lub zewnętrznych styków przekaźnikowych przez wbudowane wyjście elektroniczne muszą być ocenione jako obwody SELV (o bezpiecznym, niskim napięciu). - Nie należy montować przekaźników zasilania wewnątrz obudowy centrali. - Przy cewce przekaźnika należy zawsze umieścić diodę przeciwzakłóceniową (np. 1N4001). Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 9

20 - Należy używać przekaźników, w których zestyki są dobrze odizolowane od cewki. - Maksymalna długość kabla dla przyłącza wyjścia otwartego kolektora nie może przekraczać 30 m. W przypadku większych odległości należy zastosować rozszerzenie wyjścia przekaźnikowego (na przykład moduł ATS624 z czterema przekaźnikami). Minimalny odstęp między obudowami dwóch urządzeń wynosi 50 mm (między otworami wentylacyjnymi). Urządzeń można używać wyłącznie w czystym środowisku. Urządzeń nie wolno używać w wilgotnym środowisku. Wymagania dotyczące klasy środowiskowej podano w Dane techniczne na stronie 23. W przypadku złączy przewodu centrali zalecana wartość momentu siły dokręcenia wynosi 0,3 do 0,4 N m. Ustawienia momentu siły dokręcania są niezależne od AWG (grubości) przewodów. Wartość 0,4 N m jest również maksymalną dozwoloną wartością dla tego połączenia. 10 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

21 Okablowanie systemu Advisor Advanced Preferowane okablowanie magistrali Na każdym z końcowych, łańcuchowo połączonych urządzeń magistrali RS485 musi być ustawiona zworka terminatora (zwana również łączem TERM), musi być włączony przełącznik DIP lub musi się tam znajdować rezystor 470 Ω. W konfiguracji gwiazdy łącze TERM znajduje się wyłącznie na urządzeniach znajdujących się na końcach najdłuższego kabla magistrali. Rysunek 13: Okablowanie magistrali 470 ohm 470 ohm (1) (6) (2) (4) (7) +12V 0V D+ D- T C A/R B/T Bx/T1 EARTH Ax/R1 +12V 0V D+ D- IN OUT - D+ D- T C 1 C 2 C 3 C (3) (5) + - (1) Z łączem TERM (pierwsze urządzenie na lokalnej magistrali). (2) Warianty centrali systemu Advisor Advanced. (3) Preferowany typ kabla danych: WCAT 52 (pary z dwoma skrętkami). (4) Wyświetlacz LCD klawiatury systemu Advisor (przełącznik TERM znajduje się w pozycji wyłączonej). (5) Oddzielne zasilanie 12 V (wymagane, gdy klawiatura znajduje się ponad 100 m od najbliższej centrali lub najbliższego rozszerzenia). Połącz ujemne złącze zasilania do kabla magistrali. (6) Z łączem TERM (ostatnie urządzenie na lokalnej szynie danych). (7) Każde rozszerzenie, np. ATS1201(E) lub ATS1210(E). Złącze magistrali Magistrala służy do łączenia rozszerzeń (w celu zapewnienia dodatkowych linii) i klawiatur z centralą systemu Advisor Advanced. Urządzenia zdalne mogą się znajdować do 1,5 km od centrali Advisor Advanced. Klawiatury i rozszerzenia muszą być połączone kablem ekranowanym z dwoma parami skrętki z magistrali (zalecany kabel WCAT 52). Zaleca się zastosowanie osobnego zasilania dla klawiatury, gdy odległość między klawiaturą i najbliższym urządzeniem wynosi ponad 100 metrów. Jeśli klawiatura jest zasilana z oddzielnego źródła zasilania, nie należy łączyć linii + z systemowej szyny danych. Połącz + z lokalnego źródła zasilania do + na klawiaturze i połącz oznaczenie 0 V na źródle zasilania oraz oznaczenie 0 V z magistrali do złącza klawiatury. Maksymalną liczbę dozwolonych urządzeń na magistrali podano w rozdziale Funkcje podstawowe na stronie 24. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 11

22 Uziemienie OSTRZEŻENIE: należy przestrzegać właściwych procedur uziemiania. Uziemienie jednej szafki zawierającej kilka urządzeń Wszystkie urządzenia przeznaczone dla danego systemu są uziemiane przez metalowe kołki do metalowej obudowy. Upewnij się, że metalowe kołki mają dobre połączenie z obudową (zwróć uwagę na farbę). Uziemienia każdego elementu systemu można wykorzystać do podłączenia ekranu kabli ekranowanych. Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego, nie trzeba go uziemiać. Uziemianie kilku central w jednym budynku Kilka szafek lub urządzeń znajdujących się w jednym budynku jest uziemione do uziomu. Uziom budynku musi być sprawdzony i pomierzony przez uprawnioną osobę. Uziemianie kilku central w jednym budynku Jeśli okablowanie obejmuje wiele odrębnych budynków, zostanie użyty więcej niż jeden wspólny system uziemienia. W celu odizolowania magistrali, użyj izolatorów/repetytorów ATS1740. W ten sposób system jest chroniony przed wahaniami potencjału ziemi. Ekranowanie Ekranowanie wszystkich kabli ekranowanych wykorzystywanych w systemie powinno być z jednej strony połączone do wspólnego punktu uziemienia w budynku (patrz Rysunek14 na stronie 13). Jeśli ekranowany przewód magistrali przechodzi przez więcej niż jedno urządzenie z tworzywa sztucznego, należy połączyć ekranowanie kabla wejściowego i wyjściowego. 12 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

23 Rysunek14: Ekranowanie systemu (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (7) (4) (4) (4) (5) 1740 (7) ATS ATS1000A (5) (5) (6) (7) ATS1210 ATS1116 (8) (8) (9) (9) (9) ATS1203 (1) Budynek 1 (2) Budynek 2 (3) Zasilanie sieciowe z lokalnym uziemieniem (4) Uziom i ekranowanie (5) Złącze zasilania (6) Centrala systemu Advisor Advanced (7) Magistrala (8) Urządzenie w obudowie z tworzyw sztucznych (9) Urządzenie w obudowie z metalu Podłączanie linii Wejścia zostały skonfigurowane jako standardowe, programowalne linie EOL. Zaprogramowanie linii jako dualnych umożliwia jednak podawanie informacji o kilku stanach danej linii z wszystkich wejść. W zależności od modelu czujki należy skonfigurować linie, wykonując następujące czynności: Wybierz typ połączenia EOL. Patrz rozdział Typy połączeń EOL na stronie 17. Zaprogramuj tryb pracy. W przypadku panelu patrz rozdział Tryb pracy na stronie 158, a w przypadku rozszerzeń rozdział n.4.4 Tryb linii na stronie 77. Ustaw wartości rezystorów końca linii. W przypadku panelu patrz rozdział Rezystor końca linii na stronie 158, a w przypadku rozszerzeń rozdział n.4.5 Rezystor EOL na stronie 77. Skonfiguruj opcję antymaskowania. Patrz rozdział 4.1.n.6.6 Czujka z AM na stronie 100. Kablowanie linii z jednym rezystorem W kablowaniu linii z jednym rezystorem wymagane są dwie linie: jedna dla alarmu i jedna dla sabotażu. Styki sabotażowe są połączone szeregowo z rezystorem EOL. Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 13

24 Z1 C Z2 Z1 C Z2 Rysunek 15: Przykłady dla linii pojedynczej (1) A A A RA T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) RA A A A T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) Złącze linii C Złącze wspólne Z1 Wejście linii 1 Z2 Wejście linii 2 (2) Czujka A Przekaźnik alarmu T Przekaźnik sabotażowy Kablowanie linii dualnej W przypadku okablowania linii dualnej jedna linia może wykrywać kilka stanów czujki. Stany alarmu i sabotażu definiuje się za pomocą co najmniej dwóch rezystorów. W zależności od zaprogramowanych ustawień można zdefiniować dodatkowe stany, takie jak alarm maskowania lub awaria czujki. Możliwe są następujące stany: Zwarty (sabotaż) Aktywny (alarm) Normalny Maskowanie Awaria czujki Otwarcie (sabotaż) Rysunek 16: Przykład dla linii dualnej C Z2 Z1 (1) RA A A A T T T RT ( 2) ( 2 ) ( 2) (1) Złącze linii C Złącze wspólne Z1 Wejście linii 1 Z2 Wejście linii 2 (2) Czujka A Przekaźnik alarmu T Przekaźnik sabotażowy Możliwe połączenia EOL są przedstawione w rozdziale Typy połączeń EOL na stronie Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

25 Pomiar [2] Zwarta Maskowanie Normalna Alarm Uszkodzenie Otwarta Wartości rezystorów końcowych Poniższa lista zawiera wartości rezystorów końca linii i możliwych stanów linii. Pokazano zarówno rezystancję, jak napięcie mierzone na zaciskach linii. W zależności od rodzaju wejścia i opcji antymaskowania mogą być dostępne następujące wartości EOL. EOL Szczegóły połączenia [1] Stan linii Pojedynczy/ NC (Pozycja 1) Bez rezystora EOL R (kω) <1 >1 Pojedynczy/ NO U (V) <3,5 >3,5 Uwaga: Wartości dla innych rezystorów EOL są równe wartościom dla linii dualnej, z tym że wszystkie zakresy poza normalnym są zakresami alarmowymi. (Pozycja 2) Bez rezystora EOL R (kω) >44,70 <44,70 Dualny U (V) >11,14 <11,14 Uwaga: Wartości dla innych rezystorów EOL są równe wartościom dla linii dualnej, z tym że wszystkie zakresy poza normalnym są zakresami alarmowymi. 10K (Pozycja 4) R (kω) <3,33 3,33 6,67 RA=10 kω, RT=5 kω, RF=5 kω U (V) <5,70 5,70 8,10 6,67 13,33 8,10 10,20 4K7 (Pozycja 3) R (kω) <1,00 1,00 6,67 RA=4,7 kω, RT=4,7 kω U (V) <2.41 2,41 8,07 4K7 (Pozycja 4) R (kω) <1,00 1,00 3,42 RA=4,7 kω, RT=2,35 kω, RF=2,35 kω U (V) <2.41 2,41 5,79 4K7 (Pozycja 6) R (kω) <1,00 16,84 55,00 RA=4,7 kω, RT=4,7 kω, RF=10 kω U (V) <2,41 10,74 12,70 2K2 (Pozycja 4) R (kω) <0,73 0,73 1,47 RA=2,2 kω, RT=1,1 kω, RF=1,1 kω U (V) <1,90 1,90 3,30 3,42 6,67 5,79 8,07 1,00 6,67 2,41 8,07 1,47 2,93 3,30 5,30 13,33 26,67 10,20 11,70 6,67 16,84 8,07 10,74 6,67 16,84 8,07 10,74 6,67 11,75 8,07 9,82 2,93 5,87 5,30 7,70 >26,67 >11,70 >16,84 >10,74 >16,84 >10,74 11,75 16,84 9,82 10,74 >55,00 >12,70 >5,87 >7,70 Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced 15

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo