Technologia Informacyjna Program nauczania XLIX Liecum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia Informacyjna Program nauczania XLIX Liecum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 2004"

Transkrypt

1 Technologia Informacyjna Program nauczania XLIX Liecum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 2004

2 Wprowadzenie Reforma systemu szkolnictwa sprawiła, że aktualnie w polskiej szkole uczeń jest objęty edukacją informatyczną prawie na każdym etapie edukacyjnym: - w drugim etapie edukacyjnym klasy IV VI szkoły podstawowej; - w ramach przedmiotu informatyka w trzecim etapie edukacyjnym klasy gimnazjum; - w ramach przedmiotu technologia informacyjna w czwartym etapie edukacyjnym klasy szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem podstaw programowych kształcenia informatyki dla każdego z tych etapów jest opanowanie przez ucznia określonych wiadomości i umiejętności, które powinny być rozwijane w kolejnym etapie edukacji informatycznej. W przypadku zreformowanych szkół ponadgimnazjalnch: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum edukacja informatyczna związana jest z nauczaniem technologii informacyjnej. Technologia informacyjna to połączenie zastosowań informatyki z nowoczesnymi technikami komunikacji. Jest ona podstawą wszelkich działań współczesnej gospodarki i nauki oraz fundamentem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nauczanie technologii informacyjnej i metod (sposobów) efektywnego wykorzystania jej narzędzi w różnych dziedzinach jest nieodzowną częścią nowoczesnego kształcenia. W społeczeństwie informacyjnym znajomość zasad użytkowania komputerów, umiejętność zdobywania informacji, jej przetwarzania, zarządzania nią oraz korzystania z elektronicznych form komunikacji jest tak samo niezbędna jak umiejętność czytania czy pisania. Jednakże korzystanie z technologii informacyjnej wymaga wiedzy o niej oraz o jej narzędziach i metodach ich użytkowania. Dlatego też konieczne jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem, jego środowiskiem sprzętowym, oprogramowaniem oraz 2

3 korzystania za ich pomocą z różnorodnych źródeł informacji. Opanowanie tych umiejętności umożliwia m.in.: 1. wspomaganie procesu nauczania i zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach nauczania, np. poprzez korzystanie z: - multimedialnych aplikacji edukacyjnych; - publikacji encyklopedycznych, słownikowych itp.; - specjalistycznego oprogramowania użytkowego; 2. poznanie nowych źródeł informacji i form jej wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania nią, jaki uzyskiwania zdalnego dostępu do niej; 3. stosowanie współczesnych form komunikacji (np. korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów sieciowych itp.); 4. korzystanie z coraz powszechniejszych usług elektronicznych; 5. osiąganie określonych celów za pomocą różnorodnych mediów elektronicznych i narzędzi technologii informacyjnej (np. edukacja na odległość, wideokonferencje); 6. wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej w doskonaleniu warsztatu pracy. Istniejąca podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie technologii informacyjnej określa cele edukacyjne, zadania szkoły, treści oraz osiągnięcia, jakie są związane z procesem nauczania. 1 Poniższy program uwzględnia wszystkie powyższe wymagania i oczekiwania, jak i specyfikę klas, do których został napisany. 1 Cały fragment jest cytatem z: Mirosław Sławik, Technologia informacyjna program nauczania dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Kształcenie w zakresie podstawowym, Numer dopuszczenia: DKOS /02 3

4 Informacje o programie Poniższy program przedmiotu Technologia informacyjna jest oparty na programie Mirosława Sławika Technologia informacyjna program nauczania dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Kształcenie w zakresie podstawowym numer dopuszczenia: DKOS /02. Poniższy program został rozszerzony i przystosowany do realizacji w cyklu trzech lat po dwie godziny tygodniowo oraz dostosowany do profilu szkoły. Proponowane bloki tematyczne ogólno informatyczne zostaną w czasie realizacji tego programu ukierunkowywane pod kątem języka niemieckiego. Specyfiką klas, dla których program został napisany, jest dwujęzyczność. Uczniowie poznając nowe dla siebie zagadnienia, poznają równocześnie język niemiecki w zakresie omawianych tematów. Biorąc pod uwagę fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej, sąsiedztwo z Niemcami oraz zapotrzebowanie na rynkach pracy na pracowników będących świadomymi obywatelami społeczeństwa informacyjnego, prowadzenie tego przedmiotu w języku niemieckim wydaje się obiecujące i uzasadnione. Uczniowie poznają zagadnienia tak bardzo przydatne a wręcz wymagane w obecnych czasach. Przez fakt prowadzenia przedmiotu w języku niemieckim poznawanie zagadnień odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach tematycznej i językowej. Po całym procesie kształcenia uczniowie będą mogli znaleźć się ze swoimi umiejętnościami tak w naszym kraju, jak i w dużej części Europy, zwłaszcza tej nam bliskiej. Zawarte w poszczególnych blokach tematycznych treści nauczania zostały dobrane z względnieniem osiągnięć uczniów wynikających z edukacji informatycznej na wcześniejszych etapach edukacyjnych, zwłaszcza trzeciego etapu kształcenia w gimnazjum. 4

5 Przy doborze treści nauczania starano się również uwzględnić standardy oprogramowania spotykane w Polsce i dostępne w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. 2 2 Mirosław Sławik, Technologia informacyjna program nauczania dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Kształcenie w zakresie podstawowym, Numer dopuszczenia: DKOS /02 5

6 Rozkład bloków tematycznych z uwzględnieniem liczby godzin Materiał został podzielony na trzy lata nauki. W każdym roku przewidziano dwie godziny tygodniowo (w roku około 66 godzin dydaktycznych). Jedynie w klasie trzeciej zostało przewidzianych 50 godzin w cyklu rocznym. Rok nauczania Blok treści nauczania Liczba godzin I Wprowadzenie 2 I Internet jako źródło informacji 4 I Komunikacja w sieci Internet 6 I Multimedia 4 I Prezentacja multimedialna 10 I Grafika komputerowa 20 I Tekst 20 W pierwszym roku nauczania 66 II Arkusz kalkulacyjny Excel 22 II Tworzenie stron internetowych podstawy języka HTML 44 W drugim roku nauczania 66 II Tworzenie zaawansowanych stron internetowych z wykorzystaniem 24 języka skryptowego PHP i JavaScript II Podstawy baz danych w MySQL oraz Microsoft Access 26 W trzecim roku nauczania 50 6

7 Szczegółowy rozkład tematyczny 1. Blok wprowadzający 1. Przedstawienie celów przedmiotu oraz tematów poruszanych w procesie nauczania. Uczeń wie, czego będzie się uczył oraz jakie są cele tak skonstruowanego programu Zasady organizacji pracy na lekcjach Technologii Informacyjnej; wystawiania ocen, zaliczeń itd. Regulamin i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej. Zasady higieny pracy przy komputerze. Przypomnienie wiadomości o podstawowych podzespołach komputera oraz zasad ich obsługi (komputer, uruchamianie i zamykanie systemu oraz programów, korzystanie z drukarki). Przedstawienie podstawowego zakresu słownictwa niemieckiego dotyczącego tychże zagadnień. Wprowadzenie do technologii informacyjnej jej znaczenie oraz wykorzystanie w różnych dziedzinach Uczeń zostaje poinformowany o wymaganiach mu stawianych oraz o sposobach jego oceniania. Uczeń zna główne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Uczeń wie, do czego służą poszczególne części zestawu komputerowego, potrafi je nazwać w języku niemieckim. Potrafi także skorzystać z podstawowych urządzeń oraz uruchamiać programy. Następuje ujednolicenie rozumienia podstawowych pojęć dotyczących technologii informacyjnej. 7

8 2. Internet jako źródło informacji Wstęp do tematu Internet Uczeń poznaje zarys historii powstania sieci Internet, dowiaduje się o podstawowych usługach Internetu oraz poznaje podstawowe określenia w języku niemieckim. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych. Uczeń poznaje najpopularniejsze wyszukiwarki, potrafi formułować pytania tak, aby efekt wyszukiwania był jak Strony edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem stron do nauki języka niemieckiego oraz stron w języku niemieckim zawierających informacje z innych przedmiotów szkolnych Turystyka internetowa ze szczególnym uwzględnieniem miejsc z obszaru krajów niemieckojęzycznych. Wyszukiwanie i instalacja wybranego oprogramowania pochodzącego ze stron internetowych. Jako powtórzenie przypomnienie struktury zapisu danych na dysku (folder, plik), struktura katalogów, tworzenie i kasowanie katalogów. Przypomnienie słownictwa określającego te pojęcia. najbardziej trafny. Uczeń uświadamia sobie istnienie w sieci wielorakich pomocy dydaktycznych, potrafi je wyszukiwać i z nich korzystać. Uczeń poznaje technologię zdjęć trójwymiarowych oraz możliwość zwiedzania muzeów i miast za pomocą stron internetowych wykorzystujących obrazy panoramiczne. Uczeń potrafi pobrać ze stron internetowych i zainstalować programy konieczne do wykorzystywania technologii zdjęć trójwymiarowych. Uczeń dowiaduje się o tym, jak wyszukiwać oprogramowanie w sieci oraz jak je pobierać i instalować. Uczeń przypomina sobie podstawowe pojęcia z obsługi komputera, poznaje ich odpowiedniki w języku niemieckim. Uczeń potrafi odnaleźć program wykorzystując w tym celu odpowiednie wyszukiwarki. 8

9 Zapis na dysku grafiki i tekstu pochodzących ze stron internetowych. Zapis na dysku całej strony. Zapis na dysku całej witryny. Pobieranie materiałów z wykorzystaniem sieci P2P. Prawo autorskie i nielegalne kopiowanie. Zapis pobranych plików na nośniki zewnętrzne, w tym płyty CD Wykorzystanie zasobów ftp. Serwery ftp jako wirtualna dyskietka e- dyski, wyszukiwarki plików (np. 3. Komunikacja w sieci Internet Uczeń potrafi zapisać grafikę w odpowiednim miejscu na dysku, potrafi skopiować tekst do podstawowego edytora tekstu. Potrafi zapisać całą stronę na dysku z aktywnymi i nieaktywnymi linkami. Uczeń potrafi zainstalować program do połączeń w sieciach typu P2P oraz wyszukiwać i pobierać za jego pomocą pliki. Uczeń potrafi ocenić jakie pliki można pobierać i udostępniać w sieci Internet. Uczeń poznaje programy do zapisu na zewnętrzne nośniki, w szczególności płyty CD. Uczeń dowiaduje się o istnieniu serwerów ftp oraz o ich przydatności. Wie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc korzystać z serwera ftp (konto, program klienta itp.). Uczeń potrafi umieścić na serwerze ftp pliki oraz wie, jak je z niego pobierać. Poczta elektroniczna - zakładanie konta pocztowego na darmowym serwerze niemieckojęzycznym - odbieranie i wysyłanie wiadomości - wysyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikiem - profilaktyka antywirusowa - wykorzystanie programów pocztowych Uczeń wie, jak założyć konto pocztowe na darmowym serwerze, potrafi wysłać i odebrać pocztę, potrafi dołączyć plik zewnętrzny do wysyłanego listu. Uczeń zna zagrożenia wirusowe pochodzące z sieci, potrafi się ustrzec przed wirusami pocztowymi oraz sprawdzić swój komputer, czy nie ma wirusa. Uczeń potrafi skonfigurować program pocztowy i użyć go do wysyłania i odbierania elektronicznych listów. 9

10 Grupy dyskusyjne - konfiguracja programu do pracy z grupami - subskrybowanie grup - czytanie wiadomości - umieszczanie własnych ogłoszeń Chat - przedstawienie idei chatu - rozmowa z wykorzystaniem chatu niemieckojęzycznego Komunikatory sieciowe - różnica między komunikatorem i chatem - pobieranie i instalacja darmowego oprogramowania - korzystanie z komunikatora niemieckiego - komunikacja głosowa przez Internet Wideokonferencja - zapoznanie się z programem przekazującym dźwięk i video Kompresowanie, szyfrowanie plików i dzielenie plików. Projekty internetowe Uczeń wie, co to są grupy dyskusyjne, potrafi konfigurować program grup dyskusyjnych, potrafi czytać i umieszczać na nich ogłoszenia. Uczeń potrafi odnaleźć grupy tematycznie poświęcone edukacji, a szczególnie grupy tematycznie związane z nauką języka niemieckiego. Uczeń potrafi wykorzystać grupy dyskusyjne w procesie samokształcenia. Uczeń potrafi odnaleźć chaty na stronach internetowych, poznaje kilka chatów tematycznych, szczególnie chatów w języku niemieckim. Uczeń potrafi wyszukać program do komunikacji sieciowej, zainstalować, skonfigurować i używać. Uczeń umie nawiązać komunikację głosową. Uczeń potrafi uruchomić i skonfigurować program do połączeń głosowych oraz nawiązać połączenie wideokonferencyjne. Uczeń poznaje podstawowe narzędzia do kompresji plików. Uczy się ich obsługi. poznaje narzędzia do szyfrowania. Uczeń wie, dlaczego kompresja jest opłacalna oraz na czym polegają podstawowe sposoby kompresji. Uczeń potrafi dzielić większe pliki na mniejsze. 10

11 4. Multimedia Podstawowe pojęcia Uczeń zostaje zapoznany z podstawowymi pojęciami z dziedziny multimediów w języku polskim i niemieckim. Wideo i dźwięk - podstawowe formaty zapisu - programy obsługujące wideo i dźwięk Uczeń poznaje kilka programów do obsługi dźwięku i viedo, zapoznaje się z kilkoma podstawowymi problemami, które mogą się pojawić w czasie odtwarzania plików multimedialnych (np. odpowiednie kodeki). Uczeń potrafi rozwiązywać te Nagrania wideo i dźwięku oraz podstawowa obróbka nagrań. Zapis dźwięku pochodzącego z płyt CD na dysk w różnych formatach. Dydaktyczne programy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem programów do nauki języka niemieckiego problemy. Uczeń potrafi wpływać na jakość nagrania, zmienić tę jakość w zależności od konkretnych potrzeb. Uczeń potrafi przenieść ścieżkę dźwiękową audio na dysk do kilku formatów dźwiękowych. Uczeń poznaje kilka wybranych programów multimedialnych. Ocenia ich przydatność. Dowiaduje się, jakie pozytywne cechy mają poszczególne programy i jak je można wykorzystywać w procesie samokształcenia. Uczeń potrafi instalować programy w systemie operacyjnym. 11

12 5. Prezentacja multimedialna i publikacja Przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point - wprowadzenie w obsługę programu - prezentacja najważniejszych narzędzi - główne zasady przygotowania dobrej prezentacji - przygotowanie prezentacji - prezentacja mówiona z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej Uczeń poznaje podstawowe funkcje programu Power Point. Buduje prezentacje. Zapoznaje się z podstawami rządzącymi budową dobrej prezentacji oraz zasadami wykorzystania jej w czasie prezentacji mówionej. Uczeń przygotowuje prezentacje na wybrany temat. Przy okazji zostają powtórzone wiadomości o pobieraniu i zapisywaniu informacji ze stron Przygotowanie publikacji w programie Microsoft Publisher 6. Grafika komputerowa internetowych oraz o prawach autorskich. Uczeń poznaje program przeznaczony do szybkiego przygotowania materiałów publikacyjnych, potrafi w tym programie opracować ogłoszenie, ulotkę, wizytówkę, broszurę itp. Przygotowując konkretny projekt uczy się wykorzystywać narzędzia programu odpowiednio do zaistniałej potrzeby. Grafika wektorowa z wykorzystaniem darmowego oprogramowania - wykonywanie ćwiczeń, których celem jest przybliżenie wybranego narzędzia - przygotowanie projektu graficznego (folder, gazetka szkolna, itp.), Uczeń poznaje główne zasady tworzenia rysunków wektorowych, poznaje podstawowe narzędzia wybranego programu. Wykonuje szereg ćwiczeń, których celem jest prezentacja narzędzi oraz z czasem utrwalenie sposobów ich wykorzystania. Uczeń potrafi przygotować grafikę na potrzeby internetu oraz grafikę reklamową. Skanowanie zdjęć obsługa skanera. Uczeń poznaje podstawy obsługi skanera oraz oprogramowania wykorzystywanego do skanowania grafiki. Uczeń umie skanować obrazy oraz ustawiać parametry skanowania. 12

13 Grafika rastrowa obróbka zdjęć wykorzystując darmowe oprogramowanie (np. Gimp). Uczeń umie rozróżnić grafikę wektorową i rastrową, poznaje podstawowe narzędzia wybranego programu. Uczeń potrafi wykorzystać odpowiedni rodzaj grafiki do osiągnięcia zamierzonego celu. Uczeń potrafi konwertować grafikę z jednego formatu na drugi. 7. Tekst Wprowadzanie i formatowanie tekstu w programie Microsoft Word - narzędzia do ułożenia tekstu w stosunku do strony - kolor tekstu - korekta, wbudowane słowniki - tabela - grafika w edytorze tekstu Uczeń poznaje podstawowe narzędzia i pojęcia związane z formatowaniem tekstu. Wykonuje szereg ćwiczeń, których celem jest prezentacja narzędzi oraz z czasem utrwalenie sposobów ich wykorzystania. Uczeń potrafi wprowadzać tekst do dokumentu w edytorze tekstu, potrafi go formatować. Prócz tego umie posługiwać się podstawowymi narzędziami wchodzącymi w skład programu. Skanowanie tekstu (program OCR) Uczniowi zostają przypomniane podstawy obsługi skanera oraz oprogramowania OCR do skanowania tekstu. Uczeń potrafi skanować tekst oraz wprowadzać poprawki (automatycznie i ręcznie). 8. Arkusz kalkulacyjny Excel - podstawowe funkcje programu - pisanie formuł - wykresy - baza danych w arkuszu kalkulacyjnym - wykorzystanie bazy danych korespondencja seryjna - zabezpieczenie arkusza - pisanie podstawowych makr Uczniowie zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu Microsoft Excel. Uczeń potrafi budować formuły z wykorzystaniem podstawowych funkcji, adresować komórki, budować i przeprowadzać podstawową ich analizę. Uczeń potrafi tworzyć korespondencję seryjną, zabezpieczać arkusz oraz pisać podstawowe makra. 13

14 9. Tworzenie stron internetowych podstawy języka HTML - tworzenie stron internetowych - publikowanie stron na darmowym serwerze Uczeń umie tworzyć proste strony internetowe oraz publikować je na serwerze. Uczeń wykorzystuje podstawy języka HTML, co daje mu możliwość samokształcenia w tym kierunku. 10. Tworzenie zaawansowanych stron internetowych z wykorzystaniem języka skryptowego PHP i JavaScript Wstęp omówienie zasad programowania w PHP (serwer itp.) Uczniowie znają podstawowe zasady wprowadzania skryptów do dokumentów HTML. Potrafią ocenić przydatność Pisanie skryptów w PHP w połączeniu z HTML Podstawy skryptów JavaScirpt wykorzystywania skryptów. Uczniowie poznają podstawowe polecenia języka PHP oraz stosują je w budowie własnych skryptów działających na stronach internetowych. Poznają źródła internetowe dostarczające gotowe skrypty do wykorzystania na stronach. Uczniowie poznają podstawy pisania skryptów w języku JavaScirpt oraz różnicę ich działania w porównaniu z PHP. Poznają źródła internetowe dostarczające gotowe skrypty do wykorzystania na stronach. 14

15 11. Podstawy baz danych w MySQL oraz Microsoft Access Tworzenie bazy danych na serwerze Uczniowie dowiadują się co to jest baza danych, jakie są cele tworzenia baz danych (jako przypomnienie z poprzedniego roku). Uczniowie dowiadują się o istnieniu baz danych obsługiwanych przez strony internetowe. Dopisywanie i usuwanie danych z bazy Uczniowie potrafią założyć bazę danych oraz obsłużyć ją poprzez darmowe programy. Analiza danych z bazy Uczniowie potrafią analizować informacje przechowywane w bazie danych pod wieloma kryteriami. Tworzenie bazy w Microsoft Access Uczniowie zapoznają się z podstawami budowy relacyjnych baz danych w programie Microsoft Access. 15

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Literka.pl Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Data dodania: 2012-05-08 18:53:20 Jest to program skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA obszar GPL, OEM - wskazuje propozycje zestawu oprogramowania do konkretnych zadań i uzasadnia ich wybór, - prezentuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

POSŁUGIWANIE SIĘ ŚRODKAMI, CZYLI URZĄDZENIAMI TI ROLA I NARZĘDZIA INFORMATYKI Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem. Regulamin pracowni.

POSŁUGIWANIE SIĘ ŚRODKAMI, CZYLI URZĄDZENIAMI TI ROLA I NARZĘDZIA INFORMATYKI Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem. Regulamin pracowni. Program opracowany według założenia, że podstawa programowa z informatyki realizowana jest w dwuletnim cyklu kształcenia. Program nauczania autorstwa Ewy Grubiel, Grażyny Hardt-Olejniczak, Ewy Kołczyk,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo