Tworzenie nowoczesnych serwisów internetowych z wykorzystaniem Vine/Flex/BlazeDs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie nowoczesnych serwisów internetowych z wykorzystaniem Vine/Flex/BlazeDs"

Transkrypt

1 Tworzenie nowoczesnych serwisów internetowych z wykorzystaniem Vine/Flex/BlazeDs Piotr Dziubecki PCSS

2 Agenda Wstęp Rozwiązania portletopodobne ciągle żywe Vine Toolkit case study Kilka słów o framework'u Ewolucja GUI długa droga od html'a do flash'a Przykładowa implementacja projektu HPC wow2green Podsumowanie 2

3 Przykładowy usecase Portal informacyjny o rozległej funkcjonalności. Ogromne zasoby danych z możliwością swobodnego przeszukiwania. Użytkownicy bez doświadczenia 'informatycznego'. Tysiące użytkowników. Możliwość personalizacji konta użytkownika ( dostęp przez login/hasło ). Użytkownik może dostosowywać funkcjonalność portalu do swoich potrzeb. 3

4 [i]google 4

5 Przykładowy usecase Portal wspomagający naukowców w pracach badawczych. Duże, współdzielone zbiory danych. Specjaliści ( niekoniecznie informatycy). Liczba użytkowników <100. Dostęp do danych po 'okazaniu się' odpowiednim certyfikatem. Różne role użytkowników. 5

6 QosCosGrid 6

7 Koncepcja portletów Portlet jest to niezależny komponent stworzony najczęściej w języku Java do umieszczenia na stronie www. Są to programy wyświetlające określoną funkcjonalność na stronie. Portlet jest umieszczany w kontenerze portletów, który agreguje zawartość prezentowanej strony. 7

8 Koncepcja portletów 8

9 Portal oparty na technologii portletów GUI ( layout + portlety ) Flash ( Flex ) BlazeDs Req/Res Serwer: Apache Tomcat Portal: Liferay, Gridsphere Użytkownicy, Autentykacja Autoryzacja, Zarządzanie layout'em, CMS. Vine Toolkit BlazeDs Logika biznesowa, Integracja z usługami: portalu, serwisów zarejestrowanych w Vine. API Usługi dostępne pod postacią pluginów: - zaawansowane repozytoria bazodanowe, - web services, - usługi HPC. 9

10 Vine Toolkit o co tu chodzi? Flex Resources Presentation layer BlazeDs Accounts Tasks Core Vine Authentication Authorization Sessions Files Active Directory LDAP WebDAV Kepler Globus Toolkit 4 Unicore 6 GLite GRIA Groovy Ant XSL SVN kit Plugins Build 10

11 Jak to uruchomić? ANT Environment Software Build Application Build MainApp software env application env software.installer.path=... application.build.path=software.installer.path/build project.build.path= application.build.path/projects/${project.name} WebApp project env MainProject Build PortletProject Build ServletProject Build 11

12 Co tam się dzieje w środku? Initialization SVN update Compilation Annotation Jarring Deployment XSL Database Thank you! 12

13 Ewolucja GUI Dylematy związane z adaptacją standardów GUI. Proces ewaluacji rozwiązań GUI w Vine Toolkit: HTML JSP Tapestry Echo 2 Sportlets YUI DWR Flash Flex BlazeDS JSF 13

14 Tapestry Tapestry jest to zorientowany obiektowo framework używany do tworzenia aplikacji webowych. Wykorzystuje wzorzec projektowy MVC ( model-view-controller ). Zalety: zorienotwany na komponenty, rozwijany jako projekt apache, może być wspomagany bibliotekami Java Script. Wady: długi czas inicjacji, przerost formy, skomplikowany w użyciu. 14

15 Echo 2 Echo jest platformą do tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika. Aplikacje budowane są przy pomocy technik obiektowych, komponentowych oraz modelu eventów. Ten zestaw pozwala na budowanie aplikacji w sposób zbliżony do np. Java Swing. Programista nie musi znać JavaScript, aplikacje tworzy się w Javie, Echo zajmuje się procesem renderowania strony. 15

16 Echo 2 Zalety: Silnik renderujący wydajny, nie ma problemów z crossbrowser compatibility issues. Brak wymagań odnośnie znajomości JavaScript. Wady: Przejmuje zarządzanie nad całą stroną www, nie ma wsparcia (oficjalnego) dla osadzania aplikacji Echo w portalach etc. GamePane() { super(); Column layoutcolumn = new Column(); layoutcolumn.setinsets(new Insets(30)); layoutcolumn.setcellspacing(new Extent(10)); add(layoutcolumn); layoutcolumn.add(new Label( new ResourceImageReference( "/echotutorial/numberguess/titlebanner.png"))); layoutcolumn.add(statuslabel); layoutcolumn.add(countlabel); layoutcolumn.add(promptlabel); Button submitbutton = new Button("Submit Your Guess"); submitbutton.setactioncommand("submit guess"); submitbutton.setforeground(color.black); submitbutton.setbackground(color.green); submitbutton.setwidth(new Extent(200)); submitbutton.addactionlistener(this); layoutcolumn.add(submitbutton); Button newgamebutton = new Button("Start a New Game"); newgamebutton.setactioncommand("new game"); newgamebutton.setforeground(color.white); newgamebutton.setbackground(color.red); newgamebutton.setwidth(new Extent(200)); newgamebutton.addactionlistener(this); layoutcolumn.add(newgamebutton); } public void actionperformed(actionevent e) { if (e.getactioncommand().equals("new game")) { ((NumberGuessApp) ApplicationInstance.getActive()).startNewGame(); } else if (e.getactioncommand().equals("submit guess")) { processguess(); } } 16

17 Sportlets Framework odpowiadający za warstwę prezentacji stworzony specjalnie z myślą o Vine Toolkit i współpracą z różnymi środowiskami docelowymi. Składa się z: komponentów Yahoo! User Interface Library (YUI) HTML + JavaScript, silnika ajaxowego DWR umożliwiającego eksponowanie metod klas Javy po stronie JavaScriptu. 17

18 Sportlets public class HelloWorld extends AbstractExample { Zalety: private Label helloworldlabel; private TextField helloworldtextfield; private Button helloworldbutton; Engine zoptymalizowany na działanie w różnorakich środowiskach hostujących ( portlety, servlety ) public HelloWorld() { super(); setup(); } private void setup() { Oparty na 2 aplikacjach o dużych możliwościach. settitle("hello World!"); // Add hello world label to jsp layout helloworldlabel = new Label("helloWorldLabel"); helloworldlabel.settext("message: "); add(helloworldlabel); Wady: Do poprawnego działania potrzebne były ingerencje w YUI, problem z kompatybilnością przeglądarek. // Add hello text field to jsp layout helloworldtextfield = new TextField("helloWorldTextField"); helloworldtextfield.setvalue("hello world!"); add(helloworldtextfield); Duże nakłady środków na projektowanie i implementowanie nowej funkcjonalności. // Add hello world button helloworldbutton = new Button("helloWorldButton"); helloworldbutton.settext("update message"); helloworldbutton.putparameter("testme", "now"); helloworldbutton.addlistener(this, ClickEvent.NAME, "dosetmessage"); add(helloworldbutton); add(new LineBreak()); } } public void dosetmessage(event event) { getmessagebox().setmessage( helloworldtextfield.getvalue()); } 18

19 Flash - Flex/BlazeDs Flex SDK Środowisko pozwalające na budowanie interfejsów użytkownika z użyciem kontrolek, systemu eventów oraz zaawansowanych efektów graficznych niezależnych od przeglądarki. 19

20 Flash - Flex/BlazeDs 20

21 Flash - Flex/BlazeDs BlazeDs Data services stworzone z myślą o ułatwieniu komunikacji pomiędzy stroną klienta a serwerem aplikacji. Wsparcie dla remotingu, technologii serverpush. 21

22 Flash - Flex/BlazeDs Zalety: Stabilne środowisko open source wspierane przez Adobe. Wydajne data services z zaawansowanymi modelami komunikacji. Dostęp do potężnej bazy komponentów o ogromnych możliwościach w zakresie UI / wizualizacji. Wady: Do tworzenia aplikacji potrzebna jest znajomość mxml i action script. Aplikacje muszą być kompilowane do binarnej postaci wykonywalnej. 22

23 Flash - Flex/BlazeDs Integracja z Vine Toolkit: Włączenie źródeł flex owych do procesu kompilacji, buildowania i deploymentu Vine Toolkit. Klasa bazowa po stronie klienta oferująca funkcjonalność Vine. Wsparcie dla upload u / download u z wykorzystaniem portal file systemu, Zarządzanie sesjami, użytkownikami, autoryzacją. Renderowanie aplikacji flashowych pod postacią portletów. 23

24 Flex w Vine Toolkit 24

25 Vine Toolkit MVC framework? 25

26 Hello world server model public class HelloWorldAppModel implements Serializable { private static final long serialversionuid = L; private String greetings = null; public String getgreetings() { return greetings; } public void setgreetings(string greetings) { this.greetings = greetings; } } 26

27 Hello world client model package org.vinetoolkit.uitutorials.helloworld { [Bindable] [RemoteClass(alias = "org.vinetoolkit.uitutorials.flex.app.helloworld.helloworldappmodel")] public class HelloWorldAppModel { public var greetings:string; } } 27

28 Hello world resource bundle hw.server_says=server says: hw.client_says=client says: hw.hello_world=hello World!!! hw.greetings_from_server=greetings from server hw.greetings_from_client=greetings from client 28

29 Hello world server = = {"en", "pl"}, values = {"Hello World from uitutorials project", "Witaj Świecie z projektu uitutorials"}) public class HelloWorldApp { protected final static String resourceboundle = = "guest") public HelloWorldAppModel sayhello() { HelloWorldAppModel helloworldappmodel = (HelloWorldAppModel) VineFlexUtilClass.getUIModel(); String localizedmessage = VineFlexUtilClass.getResourceString(resourceBoundle, "hw.server_says") + VineFlexUtilClass.getResourceString(resourceBoundle, "hw.hello_world"); helloworldappmodel.setgreetings(localizedmessage); return helloworldappmodel; } } 29

30 Hello world client view <?xml version="1.0"?> <vine:vineapplication xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" xmlns="org.vinetoolkit.uitutorials.helloworld.* xmlns:vine="org.vinetoolkit.vine.*" creationcomplete="creationcomplete(event)"> <mx:metadata>[resourcebundle("uitutorials")]</mx:metadata> <HelloWorldAppModel id="helloworldappmodelobj"/> <mx:script source="helloworldapp.as"/> <mx:text text="{helloworldappmodelobj.greetings}"/> <mx:hbox> <mx:button label="{resourcemanager.getstring('uitutorials', 'hw.greetings_from_server')}" click="service.sayhello()"/> <mx:button label="{resourcemanager.getstring('uitutorials', 'hw.greetings_from_client')}" click="helloworldappmodelobj.greetings = resourcemanager.getstring('uitutorials', 'hw.client_says') + resourcemanager.getstring('uitutorials', 'hw.hello_world')"/> </mx:hbox> </vine:vineapplication> 30

31 Hello world client logic public function creationcomplete(event:flexevent) : void { setdebugmode(true); bindmodel("helloworldappmodelobj"); } 31

32 Hello world application 32

33 wow2green portal hpc Charakterystyka: Serwis internetowy integrujący funkcjonalność kilku aplikacji. Jako warstwę prezentacji wybrano portal www. Skierowany do grupy osób wspólnie pracujących nad zadaniami projektowymi. Potrzeba zarządzania danymi funkcje CMS. Wizualizacje projektów. 33

34 wow2green implementacja Integracja w warstwie HPC: workflow engine - Kepler, job manager Gria Job manager, data storage Gria data store. Integracja w warstwie portalowej: zarządzanie kontami użytkowników, zarządzanie rolami, dostępem do zasobów, bezpieczeństwo ( autentykacja po Active Directory, certyfikaty ). Interfejs użytkownika. 34

35 wow2green struktura komponentów GUI Client UI - browser Vine Toolkit Kepler W-S Vine W-S Busiiness logic GRMS Job Manager S S Job Manager Job Manager Scheduler Job Manager Middleware Job Middleware Storage S 35

36 Flash - Flex/BlazeDs 36

37 Podsumowanie Alternatywa dla Flexa? - Microsoft Silverlight / Moonlight technologia zdobywająca coraz większą popularność. Problemy z kompatybilnością ( Moonlight, a Silverlight 2 ). - JavaFX uproszczony model budowania interaktywnych interfejsów użytkownika oparty na Javie. Wsparcie dla urządzeń mobilnych. Brak wersji na wszystkie platformy ( obecnie wspierane to Windows, Mac ). 37

38 Dziękuję za uwagę Zasoby:

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie - czy to ma sens? ;)

Java w Internecie - czy to ma sens? ;) Java w Internecie - czy to ma sens? ;) Piotr Dziubecki PCSS Agenda Wstęp Zastosowania Javy w polskim Internecie Do czego Java nam się nie przyda? Zaczynamy z Javą: - technologie, - trendy, - koszty. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowe Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl

Internetowe Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl Internetowe Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki roman.ptak@pwr.edu.pl Plan wykładu 2. Analiza ekonomiczna SWOT Przykłady serwisów internetowych Wybór technologii

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

niezależność od platformy sprzętowej czy systemu operacyjnego, jedyne wymogi mogą dotyczyć dostępności określonych pluginów pozwalających na

niezależność od platformy sprzętowej czy systemu operacyjnego, jedyne wymogi mogą dotyczyć dostępności określonych pluginów pozwalających na Internetowy system doboru członków do zespołów ROZDZIAŁ 11 INTERNETOWY system Doboru Członków zespołu 11.1. Tworzenie i budowa webowych systemów RIA Jednym z rezultatów prac badawczych prezentowanych w

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition

Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition Jan Mrzygłód 21 października 2006, Kraków Metody integracji techniki AJAX w aplikacjach Web opartych o platformę Java Enterprise Edition Jan Mrzygłód Java Developer Days 2006 www.softwaremind.pl 1 Zobaczmy

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 19 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści. Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net. Spis treści Wykład 1 Wykład 1 Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Ostatnia zmiana: 18 lutego 2013 V1.3 1/ 56 Wykład 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 7, Folia 1 Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo