Java - interfejs graficzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java - interfejs graficzny"

Transkrypt

1 Java - interfejs graficzny Pakiet Swing

2 Pakiet Swing przygotował:

3 Czym jest Swing? Rozszerzenie AWT (Abstract Windows Toolkit) do tworzenia GUI (Graphical User Interface) w Javie import java.awt.*; import java.awt.events.*; import javax.swing.*;

4 Hierarchia Swing Kontenery Top Level Kontenery (general i special) Kontrolki

5 Kontenery Top-Level JApplet JDialog JFrame

6 Pozostałe kontenery JPanel JScrollPane JSplitPane JTabbedPane JToolBar

7 Proste kontrolki JButton JComboBox JList JMenu JSlider JSpinner JTextField

8 Pierwsza aplikacja okienkowa import javax.swing.*; import java.awt.*; public class FirstWin { public static void main(string[] args) {new FirstWin(); public FirstWin() { JFrame frame = new JFrame("Test"); JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.add(new JLabel( Hello World")); frame.setvisible(true); FirstWin.java

9 Pierwsza aplikacja okienkowa import javax.swing.*; import java.awt.*; public class FirstWin { public static void main(string[] args) {new FirstWin(); public FirstWin() { JFrame frame = new JFrame("Test"); JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.add(new JLabel( Hello World")); frame.setsize(new Dimension(400, 300)); frame.setlocation(100,100); frame.setvisible(true);

10 Pierwsza aplikacja okienkowa import javax.swing.*; import java.awt.*; public class FirstWin { public static void main(string[] args) {new FirstWin(); public FirstWin() { JFrame frame = new JFrame("Test"); JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.add(new JLabel( Hello World")); frame.setsize(new Dimension(400, 300)); frame.setlocation(100,100); frame.addwindowlistener( new WindowAdapter() {public void windowclosing(windowevent e) {System.exit(0);); frame.setvisible(true); FirstWin2.java

11 Pierwsza aplikacja okienkowa import javax.swing.*; import java.awt.*; public class FirstWin { public static void main(string[] args) {new FirstWin(); public FirstWin() { JFrame frame = new JFrame("Test"); JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.add(new JButton( Click me")); frame.setsize(new Dimension(400, 300)); frame.setlocation(100,100); frame.addwindowlistener( new WindowAdapter() {public void windowclosing(windowevent e) {System.exit(0);); frame.setvisible(true); FirstWin2.java

12 Zarządzanie położeniem obiektów (Layout) Niezależne od GUI Brak współrzędnych obiektów BorderLayout BoxLayout FlowLayout GridBagLayout GridLayout

13 Border Layout 5 możliwych miejsc położenia: N,S,W,E i Center

14 Box Layout Pionowo (Vertical) lub poziomo (Horizontal) Komponenty jeden pod/obok drugiego

15 Card Layout Komponenty w jednym miejscu

16 Flow Layout Umieszcza komponenty jeden za drugim z możliwością wstawienia nowego wiersza

17 Grid Layout Tworzy kratę o podanych wymiarach

18 GridBagLayout Najbardziej skomplikowany krata ze zmienną liczbą wierszy i kolumn i różnymi ich wielkościami

19 Layout Manager [1] JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.setlayout(new BorderLayout()); contentpane.add(new JButton("Click me!"),borderlayout.north); contentpane.add(new JButton("No, Me!"),BorderLayout.SOUTH); Layouts1

20 Layout Manager [2] JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.setlayout(new BorderLayout()); contentpane.add(new JButton("Click me!"),borderlayout.north); contentpane.add(new JButton("No, Me!"),BorderLayout.SOUTH); contentpane.add(new JButton("West!"),BorderLayout.WEST); contentpane.add( new JButton( I m in the CENTER"),BorderLayout.CENTER); Layouts2

21 Layout Manager [3] JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.setlayout(new GridLayout(3,2)); contentpane.add(new JButton("Click me!")); contentpane.add(new JButton("No, Me!")); contentpane.add(new JButton("West!")); contentpane.add(new JButton( I m in the CENTER")); Layouts3

22 Layout Manager [4] JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.setlayout(new GridLayout(3,1)); JPanel inpane = new JPanel(); inpane.setlayout(new GridLayout(1,2)); inpane.add(new JButton("First")); inpane.add(new JButton("Second")); contentpane.add(new JButton("Third")); contentpane.add(new JButton("Fourth")); contentpane.add(inpane); Layouts4

23 Tworzenie formatki przygotował:

24 Pierwsza aplikacja okienkowa import javax.swing.*; import java.awt.*; public class FirstWin { public static void main(string[] args) {new FirstWin(); public FirstWin() { JFrame frame = new JFrame("Test"); JPanel contentpane = (JPanel) frame.getcontentpane(); contentpane.add(new JButton( Click me")); frame.setsize(new Dimension(400, 300)); frame.setlocation(100,100); frame.addwindowlistener( new WindowAdapter() {public void windowclosing(windowevent e) {System.exit(0);); frame.setvisible(true); FirstWin2.java

25 Tworzenie formatki contentpane.setlayout(new BorderLayout()); JPanel upperpanel = new JPanel(); upperpanel.setlayout(new GridLayout(1,2)); upperpanel.add(new JButton("jeden")); upperpanel.add(new JButton("dwa")); contentpane.add(upperpanel,borderlayout.north); contentpane.add(new JTextArea("JTextField"));

26 Obsługa zdarzeń Komponenty (event sources) generują zdarzenia Zarejestrowane listener y obsługują te zdarzenia

27 Podstawowe listener y Component listener Obsługuje (nasłuchuje) zmiany wielkości, położenia czy widoczności komponentu. Focus listener Nasłuchuje, czy komponent otrzymał lub utracił focus. Key listener Czeka na naciśnięcie klawisza; wywoływane z komponentu mającego focus. Mouse events Czeka na kliknięcia myszą i wejścia kursora myszy nad komponent. Mouse-motion events Obsługuje ruchy myszą nad komponentem.

28 Inne popularne listener y Action listener Obsługuje akcje : kliknięcie przycisku, wybranie z menu, naciśnięcie Enter w TextField. void actionperformed(actionevent e) ListSelection listener Obsługuje zmiany w wyborze aktualnego elementu na listach (JList) i tablicach (JTable) void valuechanged(listselectionevent) WindowEvent listener Obsługuje zmiany stanu okien (JFrame i JDialog). void windowopened(windowevent) void windowclosed(windowevent) void windowiconified(windowevent) void windowdeiconified(windowevent) void windowactivated(windowevent) void windowdeactivated(windowevent)

29 Tworzenie obiektu ActionListener Deklaracja klasy public class MyListener implements ActionListener { Implementacja metod z interface u public void actionperformed(actionevent e) { //obsługa zdarzenia Rejestracja listenera (w programie) MyListener complist = new MyListener(); acomponent.addactionlistener(complist);

30 Użycie ActionListener [1] class EventEx{ JButton btn = new JButton("Click me!"); MyListener mlist = new MyListener(); class MyListener implements ActionListener{ public void actionperformed(actionevent e) {btn.settext("thank you"); public EventsEx() { Inner class contentpane.add(btn); btn.addactionlistener(mlist); EventEx.class EventEx$MyListener.class EventsEx

31 Użycie ActionListener [2] class EventEx{ JButton btn = new JButton("Click me!"); class MyListener implements ActionListener{ public void actionperformed(actionevent e) {btn.settext("thank you"); public EventsEx() { contentpane.add(btn); btn.addactionlistener(new MyListener());

32 Użycie ActionListener [3] class EventEx{ JButton btn = new JButton("Click me!"); public EventsEx() { contentpane.add(btn); Anonymousinnerclass btn.addactionlistener(new ActionListener{ public void actionperformed(actionevent e) {btn.settext("thank you");); EventsEx.class EventsEx$1.class

33 Użycie ActionListener [4] class EventEx implements ActionListener{ JButton btn = new JButton("Click me!"); public EventsEx() { contentpane.add(btn); btn.addactionlistener(this); public void actionperformed(actionevent e) {btn.settext("thank you");

34 Jeden Listener dla wielu obiektów [1] JButton bt1 = new JButton("First"); JButton bt2 = new JButton("Second"); public EventsEx() implements ActionListener{ bt1.setactioncommand( FIRST ) bt1.addactionlistener(this); bt2.setactioncommand( SECOND ) bt2.addactionlistener(this); contentpane.add(bt1); contentpane.add(bt2); public void actionperformed(actionevent e){ if (e.getactioncommand() == "FIRST") {bt1.settext(bt1.gettext()+ X"); else {bt2.settext(bt2.gettext()+ X"); EventsEx2

35 Jeden Listener dla wielu obiektów [2] JButton bt1 = new JButton("First"); JButton bt2 = new JButton("Second"); public EventsEx() implements ActionListener{ bt1.setactioncommand( FIRST ) bt1.addactionlistener(this); bt2.setactioncommand( SECOND ) bt2.addactionlistener(this); contentpane.add(bt1); contentpane.add(bt2); public void actionperformed(actionevent e){ JButton bb; if (e.getactioncommand() == "FIRST") { bb = bt1; else { bb = bt2; bb.settext(bb.gettext()+"x"); EventsEx2

36 Robudowa przykładu o obsługę zdarzeń Edit2

37 Obsługa zdarzeń public class Edit2 { JButton b1,b2; JTextArea ta; b1 = new JButton("jeden"); b2 = new JButton("dwa"); ta = new JTextArea("tutaj"); upperpanel.add(b1); upperpanel.add(b2); contentpane.add(ta); b1.addactionlistener( new ActionListener() { public void actionperformed(actionevent e) { ta.settext("jeden"); ); Edit2

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016 Wykład 4 23 marca 2016 Graficzny interfejs użytkownika - GUI W Javie możemy skorzystać z dwóch bibliotek do tworzenia graficznych interfejsów: AWT (Abstract Windowing Toolkit) podstawowa biblioteka będaca

Bardziej szczegółowo

Kontenery i komponenty graficzne

Kontenery i komponenty graficzne JAVA Kontenery i komponenty graficzne Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Opracował: Andrzej Nowak Kontenery Aplikacja okienkowa składa

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Programowanie obiektowe Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Ekonometria Programowanie komputerów Ćwiczenia Tworzenie aplikacji wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing.

Informatyka i Ekonometria Programowanie komputerów Ćwiczenia Tworzenie aplikacji wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing. Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Programowanie komputerów Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing. Biblioteka SWING podstawowa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com GUI-Swing Wstęp do tworzenia prostych aplikacji z interfejsem graficznym (GUI) przy pomocy Swing, rysowanie prostych

Bardziej szczegółowo

Programowanie zdarzeniowe

Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe II. Biblioteka Swing Małgorzata Prolejko ZDA JA16Z03 Plan Struktura Swing Komponenty proste Ramki Kolejność warstw Zarządca układu Panele Komponenty złożone Okna dialogowe i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT)

Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT) Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT) Płock 2014/2015 Wprowadzenie do AWT AWT Abstract Window Toolkit, wykorzystywany do budowy graficznych interfejsów użytkownika w Javie AWT do obsługi

Bardziej szczegółowo

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 5, część 1 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do grafiki w Javie 2. Budowa GUI: komponenty, kontenery i układanie komponentów 3. Budowa GUI: obsługa

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznego interfejsu użytkownika. Wykład 8. Maciej Wołoszyn 10 maja 2006

Programowanie graficznego interfejsu użytkownika. Wykład 8. Maciej Wołoszyn 10 maja 2006 Programowanie graficznego interfejsu użytkownika Wykład 8 Maciej Wołoszyn mailto:woloszyn@fatcat.ftj.agh.edu.pl 10 maja 2006 Spis treści 1 JFC/Swing 1 1.1 Prosty przykład.................................

Bardziej szczegółowo

Programowanie zdarzeniowe

Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe I. Podstawy obsługi zdarzeń Małgorzata Prolejko ZDA JA16Z03 Plan Pojęcie zdarzenia Klasy i obiekty słuchaczy Rejestracja słuchaczy Obsługa naciśnięcia przycisku Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne. Klasę abstrakcyjną tworzymy przy pomocy modyfikatora abstract

Klasy abstrakcyjne. Klasę abstrakcyjną tworzymy przy pomocy modyfikatora abstract Klasy abstrakcyjne Klasa abstrakcyjna jest to klasa której obiekty nie mogą być tworzone, może być natomiast dziedziczona. Może posiadać konstruktor, może on być jednak wywołany tylko przez klasy pochodne.

Bardziej szczegółowo

Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science

Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science mluckner@mini.pw.edu.pl http://www.mini.pw.edu.pl/~lucknerm Abstract Window Toolkit Przekazuje tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Graphic User Interfaces pakiet Swing

Graphic User Interfaces pakiet Swing Graphic User Interfaces pakiet Swing Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie podstaw tworzenia graficznych interfejsów przy użyciu pakietu Swing. Czas wykładu 90 minut. Można śmiało stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe.

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK JAVA,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 05.05.2014 WYKŁAD 11 GUI w Swing cz. 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania II Wykład 7. Java Swing

Języki Programowania II Wykład 7. Java Swing Języki Programowania II Wykład 7 Java Swing GUI w Javie Abstract Window Toolkit (AWT) podstawowy zbiór komponentów opartych na zarządcy okien wspólny mianownik funkcjonalności ze wszystkich platform rozbudowany

Bardziej szczegółowo

SWING. dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com

SWING. dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com SWING dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Przykład aplikacji z GUI Zarządcy układu Obsługa zdarzeń Komponenty GUI Wprowadzenie obiektowy paradygmat do tworzenia

Bardziej szczegółowo

JAVA. Strumienie wejścia i wyjścia. Pliki - zapis i odczyt

JAVA. Strumienie wejścia i wyjścia. Pliki - zapis i odczyt JAVA Pliki - zapis i odczyt Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Strumienie wejścia i wyjścia Strumienie wejścia

Bardziej szczegółowo

Java biblioteka Swing

Java biblioteka Swing Java biblioteka Swing Podstawowe klasy Klasa JComponent Klasa JFrame Klasa JFrame Klasa bazowa dla okien Ważne właściwości: settitle ( ) setdefaultcloseoperation ( ) setsize ( ), setlocation ( ) setlayout

Bardziej szczegółowo

Tworzenie elementów graficznych

Tworzenie elementów graficznych Tworzenie elementów graficznych Elementy graficzne w Javie pozwalające tworzyć Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) możemy podzielić na dwie grupy: AWT (Abstract Window Toolkit) bibliotek klas służąca

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Interfejs GUI wysokiego poziomu. Biblioteka Swing. Programowanie zdarzeniowe. Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018

Informatyka I. Interfejs GUI wysokiego poziomu. Biblioteka Swing. Programowanie zdarzeniowe. Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Informatyka I Interfejs GUI wysokiego poziomu. Biblioteka Swing. Programowanie zdarzeniowe. dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2018 Interfejs GUI wysokiego poziomu Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie obiektowe. Wykład 3 część 2

Zaawansowane programowanie obiektowe. Wykład 3 część 2 Zaawansowane programowanie obiektowe Wykład 3 część 2 Środowisko Eclipse Tworzenie projektu File New project Java project Dodanie klasy File New Class Praca w Eclipse Przykład 1 import java.awt.*; public

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 1: Wstęp do grafiki ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 12: GUI. Aplety. 5/19/2013 S.Deniziak:Programowanie obiektowe 1 Pakiety graficzne w Javie AWT (Abstract Window Toolkit) Swing Java 1.1 Java 2.0 Java 2D Java 3D Java Media

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI Aplikacje w Javie wykład 12 1 Programowanie GUI Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/ C.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH

PROGRAMOWANIE APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH PROGRAMOWANIE APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH JĘZYK JAVA wykład 1 GUI GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Prowadzący: Tomasz Kowalski Rozwój GUI w Java 2 Biblioteki GUI (Graphical User Interface) w Java 1 miały

Bardziej szczegółowo

JAVA Materiały do laboratorium III wersja niezaawansowana Marcin Borkowski WSEiZ czerwiec 2006

JAVA Materiały do laboratorium III wersja niezaawansowana Marcin Borkowski WSEiZ czerwiec 2006 1 Najprostszy program okienkowy 1.1 Kod: JAVA Materiały do laboratorium III wersja niezaawansowana Marcin Borkowski WSEiZ czerwiec 2006 public class okno1 extends Frame public okno1() ); okno1 o = new

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku JAVA. Wykład IV Swing - GUI

Programowanie w języku JAVA. Wykład IV Swing - GUI Programowanie w języku JAVA Wykład IV Swing - GUI Architektura 2 JFC (Java Foundation Classes) zbiór klas do budowy interfejsu graficznego użytkownika i interaktywności aplikacji Javy Komponenty Swing

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) W tek 0 Komponent serwera W tek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) W tek 1 Komponent serwera W tek pochodny 3.2 Host 4 Serwer W tek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń w JAVIE ((ActionListener,ItemListener,TableModelListener))

Obsługa zdarzeń w JAVIE ((ActionListener,ItemListener,TableModelListener)) Obsługa zdarzeń w JAVIE ((ActionListener,ItemListener,TableModelListener)) "Sercem" działania aplikacji z graficznymi interfejsami użytkownika jest obsluga zdarzeń. JMenu, JToolBar, JButton Reguły ogólne

Bardziej szczegółowo

SWING c.d. przydatne narzędzia: JFileChooser, JOptionPane. drag'n drop, menu kontekstowe.

SWING c.d. przydatne narzędzia: JFileChooser, JOptionPane. drag'n drop, menu kontekstowe. SWING c.d. ZAGADNIENIA: przydatne narzędzia: JFileChooser, JOptionPane. drag'n drop, menu kontekstowe. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/dnd/ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import

Bardziej szczegółowo

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery i komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. inne przydatne komponenty.

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery i komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. inne przydatne komponenty. SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery i komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. inne przydatne komponenty. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/

Bardziej szczegółowo

nazwisko_.setfont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));

nazwisko_.setfont(new Font(Times New Roman, Font.BOLD, 12)); Przykładowe aplikacje wykorzystujące komponenty AWT i SWING import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.io.*; public class przyk { public Component createcomponents()

Bardziej szczegółowo

Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Tworzenie łącz w apletach

Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Tworzenie łącz w apletach Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Tworzenie łącz w apletach Przykład 1 a) Program ProstyAplet2.class uruchomiony jako aplet w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. programowanie GUI. (AWT i Swing) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. programowanie GUI. (AWT i Swing) [1] [1] JAVA programowanie GUI (AWT i Swing) [2] Wprowadzenie Pierwotnym GUI dla Javy był AWT (Abstract Window Toolkit) wg legendy powstał w miesiąc... Swing dodano dopiero w wersji Javy 1.2 (przełom 1997/98)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowisku graficznym- wykład 9 Programowanie GUI cz1

Programowanie w środowisku graficznym- wykład 9 Programowanie GUI cz1 1 Programowanie w środowisku graficznym- wykład 9 Programowanie GUI cz1 Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/

Bardziej szczegółowo

setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close);//obsługa zamykania aplikacji setvisible(true); } //wyświetlenie okna

setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close);//obsługa zamykania aplikacji setvisible(true); } //wyświetlenie okna Programowanie wizualne- pakiet Swing 1. Główny obiekt interfejsu uŝytkownika - obiekt klasy JFrame 1.1. Przykład prostej aplikacji Zdefiniowanie klasy dziedziczącej po klasie JFrame z pakietu Swing (lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe Java

Programowanie Obiektowe Java Programowanie Obiektowe Java Małgorzata Janik Zakład Fizyki Jądrowej malgorzata.janik@pw.edu.pl http://java.fizyka.pw.edu.pl/ Projekt W drugim tygodniu zajęć należy wysłać prowadzącemu e-mail z informacją

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Programowanie obiektowe The Java Tutorials http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ui/index.html Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

Wykład 4_1. Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy.

Wykład 4_1. Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Wykład 4_1 Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Przykład 1 a) Program ProstyAplet2.class uruchomiony jako aplet w przeglądarce (appletviewer)

Bardziej szczegółowo

Interfejs graczny w Javie.

Interfejs graczny w Javie. Interfejs graczny w Javie. Robert A. Kªopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydziaª Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoªa Nauk cisªych, UKSW 20.04.2017 Interfejs graczny w Javie Java dostarcza dwóch podstawowych

Bardziej szczegółowo

9. Swing wprowadzenie

9. Swing wprowadzenie 9.1 Komponenty 9. Swing wprowadzenie 9.2 Przykłady tworzenia GUI W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-1 9.1 Komponenty 1) Przegląd komponentów Swing-a 1. Kontenery główne 2. Kontenery ogólne pośredniego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do API Javy.

Dokumentacja do API Javy. Dokumentacja do API Javy http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ Klasy i obiekty Klasa jest to struktura zawierająca dane (pola), oraz funkcje operujące na tych danych (metody). Klasa jest rodzajem szablonu

Bardziej szczegółowo

Java Foundation Clases. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI) w Javie

Java Foundation Clases. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI) w Javie Java Foundation Clases Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI) w Javie Jacek Starzyński, IETiSIP PW, 2006 Tematyka: Co to jest JFC? Swing zadania i struktura Szkielet programu Model zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ramka. dr Anna Łazińska, WMiI UŁ Podstawy języka Java 1 / 10

Pierwsza ramka. dr Anna Łazińska, WMiI UŁ Podstawy języka Java   1 / 10 Pierwsza ramka dr Anna Łazińska, WMiI UŁ Podstawy języka Java https://www.javatpoint.com 1 / 10 Pierwsza ramka - kod package myframe1; import javax.swing.jframe; import javax.swing.jlabel; class MyFrame1

Bardziej szczegółowo

Programowanie zdarzeniowe

Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe III. Zaawansowana obsługa zdarzeń Małgorzata Prolejko ZDA JA16Z03 Plan Hierarchia zdarzeń Typy zdarzeń niskiego poziomu Zdarzenia okna Obsługa kliknięcia myszy Adaptery Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika w Java

Wykład 3: Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika w Java Programowanie komputerów Wykład 3: Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika w Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Graficzny interfejs użytkownika GUI (Graphical User Interface),

Bardziej szczegółowo

Tworzenie projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. lab1. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Programowanie aplikacji internetowych

Tworzenie projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. lab1. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Programowanie aplikacji internetowych Tworzenie projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. lab1 Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Etap 1 - Tworzenie apletu 1. Wybierz z menu File\ New Project. Na formularzu New Project wybierz w oknie Categories

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Przygotował: Jacek Sroka 1 Programowanie obiektowe Swing Przygotował: Jacek Sroka 2 GUI w Javie Abstract Window Toolkit (AWT) podstawowy zbiór komponentów opartych na zarządcy okien wspólny mianownik funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Java SE Laboratorium nr 5. Temat: Obsługa zdarzeń

Java SE Laboratorium nr 5. Temat: Obsługa zdarzeń Java SE Laboratorium nr 5 Temat: Obsługa zdarzeń 1 Obsługa zdarzeń 1. Definicja i idea Każda z aplikacji zmienia swój stan (reaguje) pod wpływem zdarzeń. Mogą to być zdarzenia generowane przez urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe roz wiązanie:

Przykładowe roz wiązanie: Napisz program (JApplet), który zawiera pole tekstowe (JTextField) oraz przycisk (JButton). Każde wciśnięcie przycisku wydłuża napis w polu tekstowym o pewien znak (indeks). Wciśnięcia przycisku obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java

Programowanie w języku Java Programowanie w języku Java Wykład 9: JFC/Swing projektowanie GUI Widok komponentów Java (Metal) MS Windows OSF/Motif GTK+ Programowanie w języku Java 2 1 Komponenty (1) Kontenery główne: JApplet JDialog

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o apletach

Podstawowe informacje o apletach Podstawowe informacje o apletach 1 Co to są aplety? Aplety (ang. applets) są to programy napisane w Javie i uruchamiane w przeglądarce WWW po stronie klienta. Posiadają następujące cechy: wymagają obecności

Bardziej szczegółowo

Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science

Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science Marcin Luckner Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Science mluckner@mini.pw.edu.pl http://www.mini.pw.edu.pl/~lucknerm Wszystkie komponenty są rozmieszczane przez domyślny

Bardziej szczegółowo

Obsługa zdarzeń. Wykład 4

Obsługa zdarzeń. Wykład 4 Obsługa zdarzeń Wykład 4 Zdarzenia Zdarzenie niskiego poziomu to wciśnięcie klawisza klawiatury lub kliknięcie przycisku myszki. Większość zdarzeń jest generowana przez: mysz klawiaturę elementy interfejsu

Bardziej szczegółowo

Połączenia między bazami danych i programem w języku Java część 2

Połączenia między bazami danych i programem w języku Java część 2 Połączenia między bazami danych i programem w języku Java część 2 import java.sql.*; import javax.swing.*; import java.util.*; import javax.swing.*; class Okno extends JFrame JLabel elista= new JLabel

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI Aplikacje w Javie wykład 12 1 Programowanie GUI Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/ http://docs.oracle.com/javase/9/docs/

Bardziej szczegółowo

Bartosz Jachnik - Kino

Bartosz Jachnik - Kino Bartosz Jachnik - Kino I. Opis bazy Prezentowana baza danych stworzona została na potrzeby prowadzenia kina. Zawiera ona 8 tabel, które opisują filmy grane w danym okresie w kinie, wraz ze szczegółowym

Bardziej szczegółowo

Jakarta POI. POIFS obsługa dokumentów OLE 2, HSSF dokumenty w formacie Excel'a, HWPF proste dokumenty w formacie Word 97,

Jakarta POI. POIFS obsługa dokumentów OLE 2, HSSF dokumenty w formacie Excel'a, HWPF proste dokumenty w formacie Word 97, 1 Jakarta POI Jakarta POI (http://jakarta.apache.org/poi/index.html) jest zbiorem narzędzi umożliwiającym prace z dokumentami zapisanymi w formatach wspieranych przez Microsoft. W skład POI wchodzą następujące

Bardziej szczegółowo

W porównaniu do tekstowego interfejsu użytkownika

W porównaniu do tekstowego interfejsu użytkownika Literatura Graficzne Interfejsy Użytkownika dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki Politechnika Poznańska J. Tidwell, Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design,, O'Reilly

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1)

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1) Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 1) Autor Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Autor: Zofia Kruczkiewicz, Języki i metody programowania Java, wykład 2, część 1 1 Struktura wykładu 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie

Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie 5.1 Aplety 5.2 Grafika w Javie 5.2.1 Komponenty 5.2.2 Kontenery 5.2.3 Rozkłady 5.2.4 Zdarzenia 5.1 Aplety Aplet jest programem komputerowym, stworzonym w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 12 - wstęp do JavyFX mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 31 maja 2017 1 / 15 mgr inż. Krzysztof Szwarc Programowanie obiektowe Krótka lekcja

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika - GUI (Graphic User Interface)

Budowa aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika - GUI (Graphic User Interface) Budowa aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika - GUI (Graphic User Interface) 1. Udostępnianie wszystkich prywatnych atrybutów do prezentacji, wprowadzenie standardu nazewnictwa plików nazwy plików

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Lekcji. Część organizacyjna:

Scenariusz Lekcji. Część organizacyjna: Scenariusz Lekcji Część organizacyjna: Rok szkolny: 2014/2015 Data: 03.III.2015r Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Ślusarczyk Przedmiot: programowanie strukturalne i obiektowe Klasa: 4c grupa 2 Liczba

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe Java

Programowanie Obiektowe Java Programowanie Obiektowe Java Małgorzata Janik Zakład Fizyki Jądrowej malgorzata.janik@pw.edu.pl http://java.fizyka.pw.edu.pl/ Projekty Szczegoły na temat projektów można znaleźć na stronie: http://java.fizyka.pw.edu.pl/projekty

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 1 1 Język JAVA podstawy Język Java to jeden z najbardziej popularnych obiektowych języków programowania. Należy do grupy języków programowania bazujących na C i C++.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Rozległe sieci komputerowe

Ćwiczenie 8. Rozległe sieci komputerowe Ćwiczenie 8. Rozległe sieci komputerowe Biblioteka JavaMail API Standardowym rozszerzeniem języka Java 1.6 i kolejnych wersji jest biblioteka klas służąca do pisania zaawansowanych klientów e-mail. Jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 5, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do grafiki w Javie 2. Budowa GUI: komponenty, kontenery i układanie komponentów 3. Budowa GUI: obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 7 Cel: 1_1

LABORATORIUM 7 Cel: 1_1 LABORATORIUM 7 Cel: Budowa klas z wykorzystaniem dziedziczenia oraz implementowania interfejsów. Wprowadzenie do trybu graficznego -cd. Animacje obiektów w trybie graficznym obsługa zdarzeń od klawiatury

Bardziej szczegółowo

Interfejsy w Java. Przetwarzanie równoległe. Wątki.

Interfejsy w Java. Przetwarzanie równoległe. Wątki. Informatyka I Interfejsy w Java. Przetwarzanie równoległe. Wątki. dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Interfejsy w Java Pojęcie interfejsu w programowaniu Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Operatory. Składnia. Typy proste. Znaki specjalne

Operatory. Składnia. Typy proste. Znaki specjalne Składnia Operatory komentarze // /* */ /** */ litery A.. Z, a.. z, \udddd dddd>00c0 identyfikatory pierwszy znak= _, lub litera, następne dodatkowo 0.. 9 liczby dziesiętne Ddddd (D 0) liczby ósemkowe 0dddd

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Comparable<Klasa_uzytkownika>

Comparable<Klasa_uzytkownika> Przechowywanie obiektów w pamięci programu Część II (obiekty typów definiowanych przez użytkownika) Obiekty typów definiowanych przez użytkownika muszą być przystosowane do przechowywania w pojemnikach

Bardziej szczegółowo

1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4);

1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4); 1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4); a) b) c) d) 2. Jaki będzie wynik kompilacji i wykonania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Aplikacji Internetowych w Językach Skryptowych Laboratorium

Programowanie Aplikacji Internetowych w Językach Skryptowych Laboratorium Programowanie Aplikacji Internetowych w Językach Skryptowych Laboratorium Język Groovy i platforma Grails Aleksander Mielczarek, 2014 Spis treści Zajęcia 1 Pierwsze kroki z Groovy, konstrukcje sterujące...2

Bardziej szczegółowo

GUI - projektowanie interfejsów cz. II

GUI - projektowanie interfejsów cz. II Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wykład 3 Elementy Swing wszystkie elementy graficzne (przyciski, kontrolki) rysowane są od zera z poziomu Javy; ten sam wygląd i zachowanie

Bardziej szczegółowo

PWSG Ćwiczenia 12. Wszystkie ukończone zadania należy wysłać na adres: lub

PWSG Ćwiczenia 12. Wszystkie ukończone zadania należy wysłać na adres: lub PWSG Ćwiczenia 12 Wszystkie ukończone zadania należy wysłać na adres: sara.m.jurczyk@gmail.com lub sarajurczyk@kul.lublin.pl Zadanie 1: Różnica między zwykłymi polami/metodami, a polami/metodami static

Bardziej szczegółowo

Podstawy Swing. Tomasz Borzyszkowski

Podstawy Swing. Tomasz Borzyszkowski Podstawy Swing Tomasz Borzyszkowski Wprowadzenie Już Java 1.0 zawierała bibliotekę AWT (Abstract Window Toolkit) służącą do oprogramowania GUI. Kolejne wersje Java również wspierały to rozwiązanie. Swing

Bardziej szczegółowo

1 Intefejsy graczne. 1.1 Okienka. 1.2 Komponenty

1 Intefejsy graczne. 1.1 Okienka. 1.2 Komponenty 1 Intefejsy graczne JavaFX pocz tkowo zewn trzna biblioteka j zyka Java obecnie jest zalecanym rozwi zaniem tworzenia interfejsów u»ytkownika w nowych programach. 1.1 Okienka Klasa Application jest gªówn

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016 Wykład 5 31 marzec 2016 Klasa java.awt.panel Klasa Panel jest równocześnie komponentem (czyli może być wstawiana tam gdzie i inne komponenty) i kontenerem (można do niej wstawiać inne komponenty). Panel

Bardziej szczegółowo

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE

JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE JAVA W SUPER EXPRESOWEJ PIGUŁCE Obiekt Obiekty programowe to zbiór własności i zachowań (zmiennych i metod). Podobnie jak w świecie rzeczywistym obiekty posiadają swój stan i zachowanie. Komunikat Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Plik Źródłowy w Javie Składa się z: instrukcji pakietu (pojedyncza, opcjonalna) instrukcji importujących (wielokrotne, opcjonalne) deklaracji klasy publicznej (pojedyncza,

Bardziej szczegółowo

Język Java część 2 (przykładowa aplikacja)

Język Java część 2 (przykładowa aplikacja) Programowanie obiektowe Język Java część 2 (przykładowa aplikacja) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Java Java przykładowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe Java

Programowanie Obiektowe Java Programowanie Obiektowe Java Małgorzata Janik Zakład Fizyki Jądrowej malgorzata.janik@pw.edu.pl http://java.fizyka.pw.edu.pl/ Modyfikatory dostępu: (public, private, ) inne: (static, final, abstract, )

Bardziej szczegółowo

package pakieta; import pakietb.b; package pakietb; public class B { B(){} public class A { private B b; A(B b) { this.b = b; } }

package pakieta; import pakietb.b; package pakietb; public class B { B(){} public class A { private B b; A(B b) { this.b = b; } } 1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? package pakieta; import pakietb.b; private B b; package pakietb; public class B { B(){ A(B b) { this.b = b; a) Jego kompilacja nie powiedzie się (w klasie A nie

Bardziej szczegółowo

1. Czynności przygotowujące aplikację działającą na platformie Java SE Biblioteka5 (należy ją pobrać z załącznika z p.1)

1. Czynności przygotowujące aplikację działającą na platformie Java SE Biblioteka5 (należy ją pobrać z załącznika z p.1) Instrukcja tworzenia aplikacji EE na podstawie aplikacji z dostępem do bazy danych, prezentowanej na zajęciach lab.5 z PIO umożliwiająca przez sieć dostęp wielu użytkownikom. Projektowanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Naszym celem jest stworzenie aplikacji, która wyświetla zdjęcie Alberta Einsteina. Jeden z przycisków

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo