Wstęp do JUNG. Omówione elementy wykorzystane w Edge Color Project

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do JUNG. Omówione elementy wykorzystane w Edge Color Project"

Transkrypt

1 JUNG Java Universal Network/Graph Framework JUNG jest to biblioteka służąca do modelowania, analizy i wizualizacji danych reprezentowanych w postaci grafów lub sieci. Architektura JUNGa wspiera różnorodność reprezentacji wierzchołków i relacji między nimi, takie jak skierowane, nieskierowane grafy, wielokrotne krawędzie itp. Zdolności tego narzędzia mogą posłużyć do analizy złożonych struktur danych, czy też testowania relacji pomiędzy obiektami. Biblioteka ma zaimplementowane algorytmy grafowe, takie jak dekompozycja, optymalizacja, generowanie grafów losowych, analiza statystyczna, obliczenia długości sieci, przepływu, czy znajdowania najkrótszej ścieżki. JUNG posiada również narzędzia do wizualizacji grafów, które ułatwiają interakcje z analizowanymi strukturami. Użytkownik może zastosować jeden z algorytmów layout, albo stworzyć swój własny layout. Dodatkowo mechanizmy filtracji umożliwiają odróżnienie części grafu, na której detalach Nam zależy. JUNG jest narzędziem ułatwiającym pracę ludziom, którzy korzystają z grafów, sieci i relacji pomiędzy danymi, przy tworzeniu swoich programów. Zaczynamy Aby uruchomić aplikację bazującą na JUNG potrzebne są pakiety Java Development Kit 1.4 albo nowszy środowisko programistyczne Javy korzystanie na zasadzie Sun's Binary Code License (http://www.java.com/en/download/license.jsp ) Apache Jakarta Commons Collections Cern Colt Scientific Library biblioteka z dodatkowymi strukturami danych oraz algorytmami obsługującymi je udostępniania na zasadzie licencji Apache Software License ( 2.0 ) bilioteka do naukowych i technicznych obliczeń matematycznych udostępniana na zasadzie open source (oraz częściowo LGPL )

2 Xerces - GraphML odczytywanie i zapis GraphML (XML format do reprezentacji grafów) udostępniana na zasadzie Apache Software License ( ) Biblioteka JUNG jest do pobrania ze strony projektu https://sourceforge.net/projects/jung/ W przewodniku zajmiemy się wersją JUNG'a JUNG2 jest dopiero w fazie alpha i działanie tej wersji biblioteki bywa niestabilne. Wizualizacja grafów Tworzenie grafów opiera się na następujących etapach. 1. Utwórz graf (tworzymy graf z zależności od naszych potrzeb) Graph g = new DirectedSparseGraph(); 2. Utwórz wierzchołki Vertex v1 = new DirectedSparseVertex()); Vertex v2 = new DirectedSparseVertex()); 3. Utwórz krawędzie DirectedEdge e = (new DirectedSparseEdge(v1, v2)); 4. Dodaj wierzchołki do grafu g.addvertex(v1); g.addvertex(v2); g.addedge(e); 5. Dodaj do grafu layout. Biblioteka posiada parę podstawowych layoutów do prezentacji grafów. SpringLayout MyLayout = new SpringLayout(g); 6. Stwórz PluggableRenderer (it's gone manage the setup of vertex edges, etc...)

3 PluggableRenderer PR = new PluggableRenderer(); 7. Dodaj layout do VisualizationViewer VisualizationViewer vv = new VisualizationViewer (MyLayout,PR); 8. Dodaj VisualisationViewer do JFrame albo JPanel JFrame jf = new JFrame(); jf.getcontentpane().add(vv); Elementy są dodawane w następujący sposób: Ustawienia grafu Po utworzeniu grafu istnieje możliwość zdefiniowania etykiety dla wierzchołka lub krawędzi. Można również zmieniać kształt i kolory rysowanych obiektów, jak i również obracać cały graf, oraz przesuwać poszczególne wierzchołki. Wszystko to jest możliwe za pomocą JUNG'a.

4 Etykiety Aby zdefiniować etykietę dla danego wierzchołka najlepiej: Skopiuj do hashmapy wierzchołek i etykietę: mapnamevertex.put(v1,new String("label1")); Stwórz klasę VertexStringerLabel implementując VertexStringer oraz podaj jako parametr hashmapę: import java.util.map; import edu.uci.ics.jung.graph.archetypevertex; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.vertexstringer; /** zarządzanie etykietami dla wierzchołków **/ class VertexStringerDefinitLabel implements VertexStringer protected Map mapnom; private boolean afficherlabel; public VertexStringerDefinitLabel(Map mapnom) this.mapnom = mapnom; public String getlabel(archetypevertex arg0) if(afficherlabel) return (String)mapNom.get(arg0); else return ""; public boolean isafficherlabel() return afficherlabel; public void setafficherlabel(boolean afficherlabel) this.afficherlabel = afficherlabel; Oraz dodaj do PluggableRenderer. PR.setVertexStringer(new VertexStringerDefinitLabel(mapNameVertex));

5 Wybór koloru Wierzchołek Stwórz klasę VertexPaintFunctionSeedColor implementującą VertexPaintFunction. import java.awt.color; import java.awt.paint; import edu.uci.ics.jung.graph.vertex; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.vertexpaintfunction; import edu.uci.ics.jung.visualization.pickedinfo; /** Wybór koloru dla wierzchołka **/ class VertexPaintFunctionSeedColor implements VertexPaintFunction protected PickedInfo pi; protected boolean seed_coloring; public VertexPaintFunctionSeedColor(PickedInfo plugg) this.pi = plugg; public void setseedcoloring(boolean b) this.seed_coloring = b; public Paint getdrawpaint(vertex v) return Color.BLACK; public Paint getfillpaint(vertex v) if (pi.ispicked(v)) return Color.BLUE; if(seed_coloring) return Color.GREY; Oraz dodaj ją do PluggableRenderer PR.setVertexPaintFunction(new VertexPaintFunctionSeedColor(PR));

6 Klasa będzie rysowała brzeg wierzchołka na czarno. Gdy zaznaczysz wierzchołek wypełnienie zmieni kolor na niebieski, a jeżeli seed_coloring ma wartość true wierzchołek będzie szary. Aby dodać więcej kryteriów można użyć wartości z userdatum wierzchołka. Krawędzie Stwórz klasę MyEdgePaintfunction implementującą EdgePaintFunction. import java.awt.color; import java.awt.paint; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.edgepaintfunction; import edu.uci.ics.jung.graph.impl.directedsparseedge; import edu.uci.ics.jung.visualization.pickedinfo; public class MyEdgePaintfunction implements EdgePaintFunction protected PickedInfo pi; public MyEdgePaintfunction(PickedInfo plugg) this.pi = plugg; public Paint getdrawpaint(edge e) return Color.BLUE; public Paint getfillpaint(edge e) Color.BLUE; Dodaj ją do PluggableRenderer. PR.setEdgePaintFunction(new MyEdgePaintfunction(PR)); W tym przypadku wszystkie krawędzie będą niebieskie.

7 Wybierz kształt Wierzchołek Stwórz klasę VertexShapeSizeAspect dziedziczącą po AbstractVertexShapeFunction i implementującą VertexSizeFunction, VertexAspectRatioFunction import java.awt.shape; import edu.uci.ics.jung.graph.vertex; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.abstractvertexshapefunction; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.vertexaspectratiofunction; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.vertexsizefunction; /** Wybór kształtu dla wierzchołka **/ class VertexShapeSizeAspect extends AbstractVertexShapeFunction implements VertexSizeFunction, VertexAspectRatioFunction public VertexShapeSizeAspect() setsizefunction(this); setaspectratiofunction(this); public int getsize(vertex v) return (int)(20); public float getaspectratio(vertex v) return 1.0f; public Shape getshape(vertex v) //wszystkie wierzchołki będą prostokątne return factory.getrectangle(v); Dodaj ją do PluggableRenderer. PR.setVertexShapeFunction(new VertexShapeSizeAspect());

8 Krawędzie Mamy do wyboru trzy rodzaje krawędzi. Podczas tworzenia PluggableRenderer jest wybierany typ, który potrzebujesz. Jeżeli chcesz zmienić kształt krawędzi podczas działania aplikacji, to musisz zmienić jej wartość. pr.setedgeshapefunction(new EdgeShape.Line()); pr.setedgeshapefunction(new EdgeShape.QuadCurve()); pr.setedgeshapefunction(new EdgeShape.CubicCurve()); ToolTips Jeżeli chcesz zaimplementować ToolTips dla wierzchołków lub krawędzi musisz stwórz klasę MyToolTips dziedziczącą po DefaultToolTipFunction W tym przypadku dodawane są 2 parametery: nazwa i typ do UserDatum wierzchołka. import Tri.BeanPage; import edu.uci.ics.jung.graph.edge; import edu.uci.ics.jung.graph.vertex; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.defaulttooltipfunction; import edu.uci.ics.jung.graph.decorators.numberedgevalue; /** ToolTips podaje informację o wierzchołku lub krawędzi **/ class HitTips extends DefaultToolTipFunction protected NumberEdgeValue edgeweight; private static Properties myprop = new Properties(); public HitTips (NumberEdgeValue EW) this.edgeweight = EW; public String gettooltiptext(vertex v) BeanPage BP_Info=(BeanPage)v.getUserDatum("acceder"); String informations = "Nom : "+BP_Info.getNom()+ " type: "+BP_Info.Type(); return informations; public String gettooltiptext(edge edge) String info = edgeweight.getnumber(edge); return info;

9 public NumberEdgeValue getedgeweight() return edgeweight; public void setedgeweight(numberedgevalue edgeweight) this.edgeweight = edgeweight; Dodaj do PluggableRenderer. vv.settooltipfunction(new HitTips(edge_weight)); W tym przypadku ToolTips pojawi się, gdy mysz będzie na wierzchołku (pokazując nazwę i typ) lub na krawędzi (pokazując numer) PS: waga krawędzi edgeweight jest przypisywana gdy tworzymy krawędź, np: e1 = new DirectedSparseEdge(v0, v1); edge_weight.setnumber(e1,new Double(4)); Mouse Plug-in JUNG posiada standardową obsługę zdarzeń myszki: ModalGraphMouse gm = new DefaultModalGraphMouse(); vv.setgraphmouse(gm); //affichage pour le choix du mode ( picking ou transforming) JComboBox CB_Mode =((DefaultModalGraphMouse) gm).getmodecombobox(); Teraz można wybierać, poruszać, powiększać, obracać graf itp. Można stworzyć swój własny plug-in i dodać go. Najłatwiej zaimplementować swój plug-in w następujący sposób: Stwórz swój własny plugin, np: public class ClusterGraphMousePlugin extends AbstractGraphMousePlugin implements MouseListener,MouseMotionListener Skopiuj DefaultModalGraphMouse do klasy którą tworzysz (np. MyDefaultModalGraphMouse) oraz dodaj do funkcji loadplugins() swój plugin, oraz dodaj lub usuń we funkcji obsługiwane tryby przez swój plugin (functions : setpickingmode(), settransformingmode()) (jeżeli chcesz aby twój plugin był dostępny tylko w picking mode albo transforming mode )

10 Hierarchia JUNGa Hierarchia klas i interfejsów grafów JUNGa: Hierarchia klas i interfejsów wierzchołków JUNGa

11 Linki Więcej informacji nt. JUNGa, oraz szereg przykładowych zastosowań można znaleźć pod następującymi adresami: Opis pełnej funkcjonalności biblioteki JUNG. JUNG Wiki prezentacje, przykłady, FAQ i How to. Szereg przykładowych zastosowań JUNGa. Prezentacja podstawowej funkcjonalności JUNGa.

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Mobilne aplikacje multimedialne

Mobilne aplikacje multimedialne Mobilne aplikacje multimedialne Laboratorium 1 Wyznaczanie orientacji urządzenia względem lokalnego układu odniesienia autor: Krzysztof Bruniecki Gdańsk, 2013-10-08 wersja 12 Wprowadzenie Platforma Android

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007 Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej beretam@torus.uck.pk.edu.pl http://torus.uck.pk.edu.pl/~beretam Hello

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Spis treści 1. OPIS NARZĘDZI INŻYNIERII ONTOLOGII... 6 1.1. PROTEGEWIN... 6 1.1.1. Informacje ogólne... 6 1.1.2. Właściwości i zastosowania... 6 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo