1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania"

Transkrypt

1

2 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest : Zlecenie Gminy Miasta Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8, Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 500, Wizje lokalne i pomiary istniejących obiektów, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Zakresem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno budowlana istniejących obiektów. 1

3 Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Rysunki Rys. Nr 1. Plan usytuowania obiektów 1 : 500. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 1, 2, 3. Rys. Nr 2. Ogrodzenie Nr 1, 2, 3 1 : 100. Opis techniczny schodów terenowych na planie Nr 4. Rys. Nr 3. Schody terenowe 1 : 100. Opis techniczny murów oporowych i ogrodzenia na planie Nr 5, 6, 7, 8. Rys. Nr 4. Murki oporowe i ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 9, 10. Rys. Nr 5. Ogrodzenie 1 : 200. Opis techniczny budynku stacji transformatorowej na planie Nr 11. Rys. Nr 6. Rzut przyziemia, przekrój A A 1 : 50. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 12. Rys. Nr 7. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny budynku mieszkalnego przybudówki gospodarczej i ogrodzenia na planie Nr 13, 14. Rys. Nr 8. Rzut przyziemia, rzut I piętra, przekrój A A, B B, C C. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 15. Rys. Nr 9. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny budynku magazyny i garaŝu na planie Nr 16. Rys. Nr 10. Rzut przyziemia, rzut I piętra, przekrój A A 1 : 100. Opis techniczny schodów terenowych i ogrodzenia na planie Nr 17. Rys. Nr 11. Rzut i widok 1 :

4 Opis techniczny schodów terenowych na planie Nr 18. Rys. Nr 12. Rzut przyziemia, widok 1 : 100. Opis techniczny garaŝy i ogrodzenia na planie Nr 19, 20, 20A, 21. Rys. Nr 13. Rzut i widok 1 : 100. Opis techniczny pomieszczeń magazynowych i ogrodzenia na planie Nr 22, 23, 24 Rys. Nr 14. Rzut przyziemia, widok 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 25. Rys. Nr 15. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 26. Rys. Nr 16. Rzut ogrodzenia i widok 1 : 100. Opis techniczny małej architektury na planie Nr 27, 28, 29, 30. Rys. Nr 17. Elementy małej architektury 1 : 200. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 31. Rys. Nr 18. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny schodów terenowych na planie Nr 32, 33. Rys. Nr 19. Rzut przyziemia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 34. Rys. Nr 20. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 35. Rys. Nr 21. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 36. Rys. Nr 22. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny budynku i ogrodzeń na planie Nr 37, 38, 99, 40. Rys. Nr 23. Rzut budynku i elementów ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny budynku warsztatu i przybudówki pomieszczeń gospodarczych na planie Nr 41. Rys. Nr 24. Rzut przyziemia 1 :

5 Opis techniczny ogrodzenia na planie Nr 42. Rys. Nr 25. Rzut ogrodzenia 1 : 100. Opis techniczny budynku gospodarczego na planie oznaczono Nr 43. Rys. Nr 26. Rzut przyziemia 1 : 100. Opis techniczny ogrodzenia śmietnika na planie oznaczono Nr 44. Rys. Nr 27. Rzut ogrodzenia 1 :

6

7 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzeń przy ul. Sobieskiego Nr 294 i 296. Na planie usytuowania oznaczono numerami Nr 1, 2, Opis ogólny Ogrodzenia pod względem konstrukcyjnym są zróŝnicowane. 1.1 Ogrodzenie oznaczone Nr 1. Ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z kątownika L 50 x 50 mm. Słupki stalowe ø 60 mm. Cokół betonowy szerokości 20 cm, wysokości 20 cm. Długość ogrodzenia 21,54 mb. 1.2 Ogrodzenie oznaczone Nr 2. Ogrodzenie z elementów stalowych o nietypowych profilach. Słupki stalowe 30 x 30 mm osadzone w bloczkach kamiennych. Bloczki kamienne zespolone z cokołem z cegły pełnej ceramicznej szerokości 25 cm. W celu odtworzenia elementów ogrodzenia naleŝy element zdemontować i odtworzyć na tej podstawie. Długość ogrodzenia 58,50 mb. 1.3 Ogrodzenie oznaczone Nr 3. Ogrodzenie z elementów stalowych o nietypowych profilach. Ogrodzenie bezcokołowe. Elementy odsadzone w fundamentach betonowych 20 x 20 cm. W celu odtworzenia elementów ogrodzenia naleŝy element zdemontować i odtworzyć na tej podstawie. Długość ogrodzenia 24,84 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 5

8

9

10 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej schodów terenowych budynek Nr 294 przy ul. Jana Sobieskiego. Na planie usytuowania oznaczono Nr Schody terenowe i pochylnia przy budynku wykonane z betonu wylewanego 1.1 Wykładziny Schody i pochylnia wyłoŝone płytkami ceramicznymi. 1.2 Barierki Schody i pochylnia zabezpieczone barierkami ochronnymi z rurek stalowych. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 6

11

12

13 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej murków oporowych i ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr 5, 6, 7, Cokół ogrodzenia oznaczony Nr 5. Cokół ogrodzeniowy po zdemontowanym ogrodzeniu szerokości 25 cm z cegły pełnej ceramicznej. Długość cokołu 3,98 mb. 1.1 Mur oporowy i schody terenowe oznaczone Nr 6. Mur oporowy Ŝelbetowy o róŝnej wysokości w zaleŝności od rzeźby terenu, patrz rysunek Nr 4. Schody terenowe szerokości 2,88 mb betonowe. Całkowita długość muru oporowego 74,18 mb. 1.2 Mur oporowy oznaczony Nr 7. Mur oporowy Ŝelbetowy o róŝnej wysokości w zaleŝności od rzeźby terenu. Długość muru oporowego 24,0 mb. 1.3 Ogrodzenie. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych ø 60 mm. Ogrodzenie bezcokołowe. Długość ogrodzenia 18,20 mb.. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 7

14

15

16

17 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono numerami Nr 9, Ogrodzenie oznaczone Nr 9. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych ø 60 mm. Ogrodzenie becokołowe. Łączna długość ogrodzenia 13,0 mb. 1.2 Ogrodzenie oznaczone Nr 10. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach Ŝelbetowych prefabrykowanych. Siatka stalowa w 50% zniszczona. Ogrodzenie becokołowe. Całkowita długość ogrodzenia 123,0 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 8

18

19

20

21

22

23 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej stacji transformatorowej zlokalizowanej obok budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 292a. Na planie usytuowania oznaczonego Nr Opis ogólny Budynek stacji transformatorowej zbudowany z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych. Oddalony jest od budynku mieszkalnego 1, 38 m. 1.1 Budynek mieszkalny Do inwentaryzacji dołączono fragmenty z projektu budowlanego budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 292a, otrzymane z archiwum Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 9

24

25

26 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczonego Nr 12, 12A. 1.0 Ogrodzenie oznaczone Nr 12. Ogrodzenie z elementów drewnianych. Brama i furtka z elementów drewnianych. Ogrodzenie bezcokołowe. Długość ogrodzenia 33,98 mb. 1.1 Ogrodzenie oznaczone Nr 12A. Ogrodzenie i furtka z elementów stalowych, bezcokołowe. Długość ogrodzenia z furtką 3,30 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 10

27

28

29 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i ogrodzenia oznaczonych Nr 13, 14. Na planie usytuowania oznaczono Nr Opis ogólny Budynek mieszkalny zbudowany w systemie tradycyjnym zblokowany z pomieszczeniami gospodarczymi. 1.1 Budynek mieszkalny oznaczony Nr 13. Budynek niepodpiwniczony. Zbudowany systemem tradycyjnym. 1.2 Ściany zewnętrzne. Wszystkie ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Od strony wewnętrznej płyty ocieplające na ruszcie drewnianym. 1.3 Ściany wewnętrzne. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej. 1.4 Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne konstrukcji drewnianej. 1.5 Stropy międzykondygnacyjne. Stropy międzykondygnacyjne konstrukcji drewnianej. 1.6 Poddasze i dach. Poddasze i dach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. 1.7 WyposaŜenie. Budynek wyposaŝony w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i energię elektryczną + gazową. 11

30 2.0 Pomieszczenia gospodarcze. 2.1 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej. 2.2 Stropodach Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. 3.0 Ogrodzenie oznaczone Nr 14. Ogrodzenie przylegające do budynku mieszkalnego. Słupki z cegły cementowej. Cokół z cegły cementowej. Segmenty ogrodzenia drewniane. Brama i furta konstrukcji stalowej. 4.0 Powierzchnia zabudowy 4.1 Budynek mieszkalny 50,0 m Pomieszczenia gospodarcze 26,0 m Łączna powierzchnia zabudowy 76,0 m Powierzchnia zabudowy 5.1 Kubatura budynku mieszkalnego 302,0 m Kubatura budynku gospodarczego 61,0 m Łączna kubatura 363,0 m Długość ogrodzenia 10,75 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 12

31

32

33

34 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia. Na planie ogrodzenie oznaczono Nr Segmenty ogrodzenia, brama i furtka wykonane z elementów stalowych. Słupki z cegły cementowo wapiennej. Cokół betonowy. Brama i furtka z elementów stalowych jako segment ogrodzenia. Całkowita długość ogrodzenia 36,0 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 13

35

36

37 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku magazyny i przybudówki pomieszczeń gospodarczych. Na planie usytuowania oznaczono Nr Opis ogólny Budynek magazynu przylega do ściany budynku wyŝszego. Do budynku magazynu przylega budynek pomieszczeń gospodarczych. Budynki nie są podpiwniczone. 1.1 Budynek magazynu. Budynek magazynu bezpośrednio przylega do ściany budynku wyŝszego. Posiada dwie kondygnacje. Ze względu na niedostępność wejścia do budynku, pomiarów dokonano tylko od strony zewnętrznej. 1.2 Ściany zewnętrzne. Ściany zewnętrzne parteru i I piętra z cegły pełnej ceramicznej. 1.3 Stropodach. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. 1.4 WyposaŜenie wewnętrzne Stwierdzono tylko wyposaŝenie w instalację elektryczną. 1.5 Powierzchnia zabudowy 69,0 m Kubatura 390,0 m 3. 14

38 2.0 Budynek gospodarczy. 2.1 Opis ogólny Budynek gospodarczy przylega do wyŝej opisanego budynku magazynu. Budynek konstrukcji drewnianej niepodpiwniczony. 2.2 Konstrukcja budynku Szkielet ścian zewnętrznych konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne z pojedynczych desek Stropodach Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. 2.4 Powierzchnia zabudowy 20,0 m Kubatura 48,0 m 3. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 15

39

40

41 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej schodów zewnętrznych, bramy wjazdowej i ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Schody i murek przy budynku 1.1 Schody do budynku i murek z betonu wylewanego. 1.2 Brama wjazdowa na posesję. Brama wjazdowa na posesję konstrukcji stalowej. Brama zamocowana jest na słupkach z cegły cementowo - wapiennej. 1.3 Ogrodzenie. Ogrodzenie wykonane jest z siatki w ramach z kątownika. Słupki stalowe. Brama i furtka stalowa. Cokół betonowy. Długość ogrodzenia z bramą i furtką 19,80 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 16

42

43

44 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej schodów zewnętrznych wejściowych do budynku. Na planie usytuowania oznaczono Nr Schody zewnętrzne Schody zewnętrzne jako blok monolityczny z bliŝej nieokreślonego materiału. Wykładzina zewnętrzna schodów z płytek ceramicznych. Balustrada konstrukcji stalowej. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 17

45

46

47 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej garaŝy i ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono numerami Nr 19, 20, 20A, Opis ogólny Ze względu na brak dostępu do pomieszczeń garaŝy, są one wymiarowane tylko od strony zewnętrznej. 1.1 GaraŜ oznaczony Nr 19 GaraŜ konstrukcji drewnianej. Konstrukcja na zewnątrz obita pojedynczymi deskami. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa asfaltowa na deskowaniu. Brama zbita z desek. Powierzchnia zabudowy 12,0 m 2. Kubatura 44,0 m GaraŜ oznaczony Nr 20 GaraŜ konstrukcji murowanej z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Powierzchnia zabudowy 23,0 m 2. Kubatura 76,0 m Ogrodzenie oznaczone Nr 20 A. Ogrodzenie z pustaków ŜuŜlobetonowych. Brama i furtka konstrukcji drewnianej. Słupki stalowe ø 100 mm. 1.4 GaraŜ oznaczony Nr 21. GaraŜ konstrukcji murowanej z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Brama wjazdowa konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy 44,0 m 2. Kubatura 110,0 m 3. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 18

48

49

50

51 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia i budynków magazynowych. Na planie usytuowania oznaczono numerami Nr 22, 23, Opis ogólny Ze względu na brak dostępu do pomieszczeń magazynów, są one wymiarowane tylko od strony zewnętrznej. 1.1 Ogrodzenie oznaczone Nr 22 Ogrodzenie z elementów stalowych. Słupki stalowe ø 50 mm. Bramy wjazdowej brak. Cokół betonowy. Długość ogrodzenia 8,70 mb. 1.2 Magazyn oznaczony Nr 23. Magazyn konstrukcji murowanej z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Powierzchnia zabudowy 22,0 m 2. Kubatura 55,0 m Magazyn oznaczony Nr 24. Magazyn konstrukcji murowanej z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Powierzchnia zabudowy 23,0 m 2. Kubatura 73,0 m 3. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 19

52

53

54 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika. Słupki podwójne stalowe ø 40 mm. Cokół betonowy szerokości 20 cm, wysokości 50 cm. Bramy wjazdowej brak. Długość ogrodzenia z furtką 40,10 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 20

55

56

57 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych ø 50 mm.. Cokół betonowy. Brama konstrukcji stalowej. Długość ogrodzenia 20,42 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 21

58

59

60 Opis techniczny małej architektury. Na planie usytuowania oznaczono Nr 27, 28, 29, Murek betonowy Nr 27. Murek betonowy wysokości 75 cm szerokości 35 cm. Długość murku 15,20 mb. 1.1 Blok granitowy Nr 28. Obok murku Nr 27 znajduje się blok granitowy szlifowany o wymiarach 80 x 80 x 215 cm. 1.2 Płyty Jomb Nr 29. Płyty Jomb zagłębione pionowo w gruncie. 1.3 Murek kamienny Nr 30. Murek kamienny z piaskowca wysokości cm grubości 40 cm o wymiarach 11,00 x 6,30 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 22

61

62

63 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z kątownika. Słupki stalowe. Brama i furtka z elementów stalowych. Cokół betonowy. Długość inwentaryzowanego ogrodzenia z bramą i furtką 41,37 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 23

64

65

66 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej schodów terenowych do budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego Nr 2. Na planie usytuowania oznaczono Nr 32, Schody Nr 32. Schody jako monolit z bliŝej nieokreślonego materiału. Wykładzina schodów z płytek ceramicznych. Balustrada konstrukcji stalowej. Obok schodów zlokalizowane są szafki energetyczne i przyłącze gazowe. 1.1 Schody Nr 33. Schody jako monolit z bliŝej nieokreślonego materiału. Wykładzina schodów z płytek ceramicznych. Balustrada konstrukcji stalowej. Obok schodów zlokalizowana jest szafka energetyczna. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 24

67

68

69 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie konstrukcji drewnianej. Słupki Ŝelbetowe prefabrykowane. Ogrodzenie bezcokołowe. Długość ogrodzenia 54,0 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 25

70

71

72 Opis techniczny do inwentaryzacji ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie konstrukcji stalowej z siatki w ramach z kątownika. Słupki z rur stalowych ø 50 mm. Cokół betonowy szerokości 25 cm. Długość ogrodzenia 14,40 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 26

73

74

75 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych ø 40 mm. Brama przesuwna o napędzie elektrycznym z elementów stalowych. Furtka z elementów stalowych. Długość ogrodzenia z bramą i furtką 76,5 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 27

76

77

78 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku gospodarczego i ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono numerami Nr 37, 38, 39, Budynek gospodarczy Nr 37. Budynek gospodarczy zbudowany systemem gospodarczym z cegły pełnej ceramicznej. Budynek całkowicie zdewastowany. Brak konstrukcji dachowej. Powierzchnia zabudowy 48,0 m 2. Kubatura 127,0 m Ogrodzenie oznaczone Nr 38 Ogrodzenie z desek. Słupki drewniane. Wysokość ogrodzenia 1,80 m. Długość ogrodzenia 12,70 mb. 1.2 Ogrodzenie oznaczone Nr 39. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych z kątownika L 60. Długość ogrodzenia 36,0 mb. 1.3 Ogrodzenie oznaczone Nr 40. Ogrodzenie z siatki stalowej, elementów drewnianych na słupkach drewnianych. Ogrodzenie w znacznym stopniu zniszczone. Długość ogrodzenia 17,0 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 28

79

80

81 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku warsztatu i przybudówki pomieszczeń gospodarczych. Na planie usytuowania oznaczono Nr Budynek warsztatów. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zbudowany systemem tradycyjnym z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Krokwie drewniane. Przybudówka od strony podwórza z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie płyty cementowo azbestowe na krokwiach drewnianych. 1.1 Powierzchnia zabudowy warsztatu 197,0 m Kubatura 690,0 m Wiata przy budynku warsztatu. Wiata konstrukcji stalowej. Ściana szczytowa stanowi ogrodzenie z blachy stalowej na słupkach stalowych z dwuteownika Ι 120 mm. Ściana boczna z elementów ogrodzeniowych z siatki w ramach z kątownika. Stropodach konstrukcji stalowej. Pokrycie płyty faliste plastykowe na belkach stalowych Ι 100 mm. Brama wjazdowa z siatki stalowej w ramach z kątownika. Słupki bramy z dwóch ceowników zespawanych 2 x [ 140 mm. 2.1 Powierzchnia zabudowy 23,0 m Kubatura 61,0 m 3. 29

82 3.0 Przybudówka pomieszczeń gospodarczych Przybudówka zbudowana systemem gospodarczym z cegły pełnej ceramicznej. Stropodach konstrukcji drewnianej. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. Krokwie drewniane. Drzwi zbite z desek 3.1 Powierzchnia zabudowy 64,0 m Kubatura 186,0 m 3. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 30

83

84

85 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia. Na planie usytuowania oznaczono Nr Ogrodzenie z blachy stalowej. Słupki stalowe z dwuteownika Ι 120. Brama i furtka z elementów stalowych. Słupki bramy z rur stalowych ø 90 mm. Długość ogrodzenia z bramą 42,92 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 31

86

87

88 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku gospodarczego. Na planie usytuowania oznaczono Nr Opis ogólny Budynek gospodarczy zbudowany w systemie tradycyjnym, niepodpiwniczony. 1.1 Fundamenty. Fundamenty betonowe. 1.2 Ściany. Wszystkie ściany z gazobetonu. 1.3 Posadzki. Wszystkie posadzki w pomieszczeniach betonowe. 1.4 Stropodach. Stropodach konstrukcji drewnianej, jednospadowy. Krokwie drewniane oparte na płatwiach drewnianych. Pokrycie 2 x papa na deskowaniu. 1.5 Drzwi. Wszystkie drzwi zbite zdesek. 1.6 Powierzchnia zabudowy 36,0 m Kubatura 95,0 m 3. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 32

89

90

91 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej ogrodzenia śmietnika. Na planie usytuowania oznaczono Nr Słupki grodzenia stalowe. Ogrodzenie drewniane z desek. Długość ogrodzenia 28,0 mb. Opis wykonał : Zenon Kołodziejski 33

92

93

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieńska 19, tel./fax (058) 676-02-87 III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI NR 1405G

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 NA ODCINKU WARSZAWA GDYNIA Obszar LCS Iława. Odcinek Iława Główna Redaki od km do km 223.

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 NA ODCINKU WARSZAWA GDYNIA Obszar LCS Iława. Odcinek Iława Główna Redaki od km do km 223. ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210,700 223,300 A3 Stacja Redaki 223,300 226,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226,000 236,920 1 Tom V/C

Bardziej szczegółowo

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00 / Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców / Kosztorys ofertowy Rozbiórka hal magazynowych prrzy ul. Wolności 527 w zabrzu Zabrze Pods. Wg Cena Wartość 5 Lp Opis i wyliczenia Jm Ilość STWiORB jednostkowa x 6 1 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ OBIEKT : Gminne Centrum Kultury ADRES : Przelewice 53, 74-210 Przelewice działka nr 151, obręb Przelewice BRANŻA : Architektura i Konstrukcja INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA - 2008 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚĆI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO DOŁUJE, UL. SŁONECZNY SAD 61,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Lugano

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Lugano 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 21,84 Stopy fundamentowe B-20 1,80 Ściany fundamentowe 53,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja B

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja B 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 10,01 Stopy fundamentowe B-20 2,40 Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00 bloczki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj)

Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj) Zał. nr 1 do SIWZ Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj) Niniejszy opis charakteryzuje obiekty szpitalne które do roku 2003 uŝytkowane były przez ZZOZ Nad Matką

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1

PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1 PROJEKT ZAMIENNY REMONTU I PRZEBUDOWY budynku Urzędu Pocztowego Zgierz 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ INWESTOR: POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Komfortowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Komfortowy II 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 24,86 Stopy fundamentowe B-2 3,92 Ściany fundamentowe 96, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12), bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 795,2 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Budynek Administracji nr 1 NR 1

Budynek Administracji nr 1 NR 1 Budynek Administracji nr 1 NR 1 1. Rok budowy 1977 2. Powierzchnia zabudowy 1 860 m 2 3. Kubatura 8 860 m 3 4. Ilość kondygnacji nadziemnych 3 5. Ilość kondygnacji podziemnych 1 1. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 Ławy fundamentowe B-20 29,26 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 104,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 948,54 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia zabudowy: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora, - projekt techniczny Teroodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w śuroinie - wizja lokalna 2. Opis stanu istniejącego.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 14,48 Stopy fundamentowe B-20 1,31 Ściany fundamentowe 57,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA 3 2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 4

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZLECENIA 3 2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONWACZY ROZBIÓRKI ZABUDOWY GOSPODARCZEJ I POMOCNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W GLIWICACH PRZY UL.DWORSKIEJ 10D 1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - " Na swoim 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW -  Na swoim 2 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,51 Stopy fundamentowe B-20 3,23 Ściany fundamentowe 41,43 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 774,74 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "NATALIA 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU NATALIA 2 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,79 Stopy fundamentowe B-20 2,46 Ściany fundamentowe 82,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt 4

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt 4 1 MATERIAŁY mb m m3 szt Cena 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-,8 Stopy fundamentowe B- 3,7 Ściany fundamentowe 81,7 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1), bloczki betonowe na ścianę o gr. 4 1 57,79 bloczki

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU"ZGRABNY 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMUZGRABNY 5 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 16,54 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 85,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 598,85 bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm 0,00

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Budynek remizy OSP w Majdanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 8

BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 8 I K.RAWt KRAWT- PROJEKT, BUDOWA, NADZÓR mgr inż. Łukasz Krawiecki Kościelna 24,Lubawa www.krawt.pl tel. 791 256 635 EGZ. NR 1 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 21,28 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 55,27 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego OCENA TECHNICZNA Opis stanu istniejącego Budynek sitopiaskownika (wiata) Obecnie obiekt stanowi wiata w konstrukcji stalowej o układzie słupowo-ryglowym. Stopy fundamentowe żelbetowe, kielichowe o wymiarach

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE AGAT

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE AGAT 1 m2 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 21,76 Stopy fundamentowe B-20 5,32 Ściany fundamentowe 86,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 608,20 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Południowy"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Południowy 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 18,81 Stopy fundamentowe B-20 6,85 Ściany fundamentowe 99,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 864,39

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny działalności

Bardziej szczegółowo

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920 ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210,700 223,300 A3 Stacja Redaki 223,300 226,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226,000 236,920 1 Tom V/A3

Bardziej szczegółowo