Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym."

Transkrypt

1 OA MM. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 czerwca 2012 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. XX/157/ XX/158/ XX/159/ XX/160/ XX/161/ XX/162/ XX/163/ XX/164/ XX/165/ XX/166/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siedlce oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlce absolutorium z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki- Folwark w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Opole; Realizacja Wojewody i do RIO. Wojewody i do RIO. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w realizacji. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w realizacji. Wojewody, uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5545, data ogłoszenia: r. Uchwała jest w realizacji. Wojewody. Porozumienie zostało przesłane do Głównego Geodety Kraju. Wojewody. Uchwała jest w realizacji zrobiono zapytanie o cenę na wykonanie opracowania. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku tj. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Przesłano projekt umowy do podpisu. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku. W dniu r. podpisano umowę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie na opracowanie. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku. W dniu r. podpisano umowę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie na opracowanie. 1

2 Lp. Nr zarządzenia i data podjęcia 1. 48/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r /2012 z dnia 29 czerwca 2012 r /2012 z dnia 29 czerwca 2012 r /2012 z dnia 18 lipca 2012 r /2012 z dnia 20 lipca 2012 r /2012 z dnia 20 lipca 2012 r /2012 z dnia 8. 55/2012 z dnia 9. 56/2012 z dnia /2012 z dnia /2012 z dnia /2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Treść aktu w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Gminy Siedlce na lata w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Siedlce w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Siedlce Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie Nowe Opole (wiadukt) w sprawie przyznania dyrektorom zespołów oświatowych i oświatowowychowawczych dodatku funkcyjnego i motywacyjnego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark oraz na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowościach: Białki, Golice, Pruszynek, Stok Lacki-Folwark, Wołyńce Asfaltowanie dróg na terenie Gminy Siedlce 2

3 II. Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 1. Przygotowano zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na następujące zadania inwestycyjne - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II 2. Opracowano materiały przetargowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetargi na niżej wymienione zadania: - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II - Asfaltowanie dróg będących w zarządzie gminy. 3. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na zdania inwestycyjne: 1) Dnia r. na Budowę drenażu odwadniającego ulice Krótką, Łąkową i Słoneczną w miejscowości Strzała, gmina Siedlce. Oferty złożone przez firmy: - Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych, INŻYNIERIA S.A, ul. Łapiguz 102, Łuków, za kwotę brutto ,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery 01/100 złotych); - KOMBUDEX, Inżynieria Drogowa S.A., ul Brzeska 97, Siedlce, za kwotę brutto ,16 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 16/100 złotych); - Związek Spółek Wodnych w Siedlcach, ul. Młynarska 1, Siedlce, za kwotę brutto ,93 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście 93/100 złotych); - Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce, za kwotę brutto ,06 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemnaście 06/1000 złotych); - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, MELBUD Spółka z o.o., ul. Karowa 25, Siedlce za kwotę brutto ,79 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden 79/100 złotych); - Firma Drogowo - Inżynieryjna DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, za kwotę brutto ,07 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięc tysięcy sto pięćdziesiąt 07/100 złotych); - Zakład Elektrotechniczny, ZELTECH,Stanisław Przesmycki, ul. Brzeska 139, Siedlce, za kwotę brutto ,91 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt 91/100 złotych); - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Czyste Środowisko, Wojciech Nowak, ul. Budowlana 3c, Siedlce, za kwotę brutto ,14 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 14/100 złotych); - P.U.H MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, Łuków, za kwotę brutto ,54 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście 54/100 złotych). Przetarg rozstrzygnięto w dniu r. Umowę podpisano w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce. 3

4 2) Dnia r. na Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki Oferty złożone przez firmy: - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Lublinie ul. F. Chopina 8/20 a, Lublin, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych); - Zespól Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego TOMAR- DROG, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- spółka jawna., ul. Mełgiewska 38B/14, Lublin, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote); -Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) - KOMBUDEX Inżynieria Drogowa S.A. ul. Brzeska 97, Siedlce, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) Przetarg rozstrzygnięto w dniu r. Umowę podpisano w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym- Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, 3) Dnia r. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt). Przetarg został unieważniony w dniu r. z powodu braku ofert. 4. Podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych z Wykonawcami: - Wykonanie remontu przepustu na rowie melioracyjnym w pasie drogi gminnej działki nr ew. 325 w miejscowości Pruszyn Pieńki, umowa podpisana w dniu r. z Firmą Drogowo - Inżynieryjną DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., z siedzibą w Woli Suchożeberskiej, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, kwota umowy ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - Wykonanie remontu przepustu na rowie melioracyjnym w pasie drogi wewnętrznej działki nr ew. 196 w miejscowości Pruszynek, umowa podpisana w dniu r. ze Związkiem Spółek Wodnych w Siedlcach, kwota umowy ,89 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 89/100 złotych) - Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Prądzyńskiego we wsi Nowe Iganie w ilości 184m 2, umowa podpisana w dniu r. z Katarzyną Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Układanie Kostki Brukowej i Inne Roboty Budowlane Katarzyna Kowalczyk, ul. Narutowicza 9B lok.18, Mordy, kwota umowy 7.728,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osmie złotych) - Wykonanie remontu dwóch przepustów w pasie drogi ulicy Majowej na skrzyżowaniach z ulicą Letnią i Chabrową w miejscowości Stok Lacki Folwark, umowa podpisana w dniu r. ze Związkiem Spółek Wodnych w Siedlcach, kwota umowy 4.981,60 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych) - Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, umowa podpisana w dniu r. z MARK- GIPS Firmą Remontowo-Budowlaną, Gerard Marek Łukaszewski, ul. Warszawska 9, Łuków, kwota umowy ,07 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć 07/100 złotoch ) - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki-Kolonia ( droga gminna dz. nr. 160/1), umowa podpisana w dniu r. z Tomaszem Rybickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą, EL-TOM, Biuro Usług Technicznych, Tomasz Rybicki, ul. 8 Sierpnia 10/8, Sokołów Podlaski, kwota umowy 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 4

5 - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości nr 269/27, 269/17, 269/14 położonych w miejscowości Żelków-Kolonia, na potrzeby określenia czy doszło do obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, umowa podpisana w dniu r. z Bohdanem Piotrem Łopatka prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą WYCENA BP ŁOPATKA ul. Nowy Świat 7 m Siedlce, kwota umowy 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) - Budowa drenażu odwadniającego ulice Krótką, Łąkową i Słoneczną w miejscowości Strzała, gmina Siedlce, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU, Pruszynek 49 D, Siedlce, kwota umowy ,06 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemnaście 06/1000 złotych) - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na włączenie ul Piaskowej do ul. Żniwnej w miejscowości Strzała, umowa podpisana w dniu r. z Mariuszem Komarem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Inżynierii Drogowej DROGMAR ul. Polna 17, Siedlce, kwota umowy 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulica Akacjowa- roboty dodatkowe, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU, z siedzibą w Pruszynku 49 D, Siedlce, kwota umowy 3.185,52.zł (słownie : trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć 52/100 złotych) - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odwodnienie ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, umowa podpisana w dniu r. z Marianną Pytel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Obsługa Techniczna Inwestycji, ul. H. Januszewskiej 13, Siedlce, kwota umowy ,70 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 70/100 złotych). - Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, umowa podpisana w dniu r. z Usługi Remontowo- Budowlane KOWA, Krzysztof Niedziałek, Dąbrówka Stany 123, Skórzec, kwota umowy ,41 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 41/100 złotych) - Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Jana Pawła II we wsi Stare Opole, umowa podpisana w dniu r. z Firmą Drogowo Inżynieryjną DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, kwota umowy ,77zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 77/100 złotych) - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym - Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, kwota umowy ,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych.) - Naprawa pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce, umowa podpisana w dniu r. z Mieczysławem Wróblem prowadzącym działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Wołyńce 44a, Siedlce, kwota umowy 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole, umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, ul. Targowa 45, Warszawa, kwota umowy ,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden 70/100 złotych). - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Opole, umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, ul. Targowa 45, Warszawa, kwota umowy ,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 50/100 złotych). 5.W dniu r. podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna. Wartość przyznanej pożyczki wynosi zł. 6. W dniu r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogoszczy. Wartość przyznanej dotacji wynosi zł. 5

6 7. W dniu podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie w gminie Siedlce. Wartość przyznanej dotacji wynosi zł. 8. Opracowano i złożono w dniu r. wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu: Jestem wiec tworzę kreatywne przedszkole w Stoku Lackim. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi ,27 zł, wkład własny ,23 zł brutto. 9. Opracowano i złożono w dniu r. wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu: Mały artysta. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi ,86 zł, wkład własny ,39 zł brutto. 10.Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki Folwark Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. W ostatnim okresie wykonane zostało utwardzenie terenu - drogi dojazdowe. Zaawansowanie robót wynosi około 85%. Termin zakończenia zadania do dnia r. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec Zadanie zostało zakończone i zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru. W dniu r. odbędzie się odbiór końcowy inwestycji. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Akacjowa Zadanie zostało zakończone i w dniu r. odebrane od wykonawcy. Wykonany zakres rzeczowy przedstawia się następująco: Kolektor grawitacyjny PVC 200 mm mb, rurociąg tłoczny PE 110 mm mb, kanały grawitacyjne PVC 160 mm 302,5 mb/ 31 sztuk., przepompownia ścieków szt.1. Wartość robót wyniosła ,84 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki. Zakończone zostały wszystkie roboty budowlane i w dniu r. odebrane od wykonawcy. W ramach inwestycji wykonano: kanał grawitacyjny PVC 200 m 560 mb, kanały grawitacyjne PVC 160 mm 182 mb/ 15 sztuk. Całkowita wartość robót wyniosła ,49 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Spokojna Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji ale brak zgód właścicieli działek na wejście w teren uniemożliwia dalszą realizację inwestycji. Budowa odwodnienia ulicy Krótkiej, Łąkowej i Słonecznej w Strzale Budowa jest w trakcie realizacji, zaawansowanie wynosi 90%. Termin zakończenia zgodnie z umową r. Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Wykonane zostały roboty elektryczne wewnątrz budynku oraz 80% ocieplenie budynku. Obecnie murowane są ścianki działowe sanitariatów na piętrze. Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim Wykonawca rozpoczął realizację zadania poprzez wykonanie prac związanych z odwodnieniem budynku oraz roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku. Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, murowane są ściany działowe wewnątrz budynku, demontaż instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty związane z izolacją fundamentów budynku. 11. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano: - wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych żwirem, żużlem, tłuczniem we wsiach: Nowe Opole, Stok Lacki-Folwark, Wólka Leśna, Żelków-Kolonia ul. Swoboda,. - remont przepustów w miejscowości : Pruszynek, Stok Lacki, - zamontowano progi zwalniające w miejscowościach: Pruszyn Pieńki, Strzała ul. Graniczna, - wykonano stabilizację dróg w miejscowościach: 6

7 Chodów ul. Słoneczna o długości 460 mb Chodów ul. Jaśminowa o długości 200 mb, Golice o długości 750 mb, Jagodnia Topórek o długości 500 mb. 12. W dniu 25 czerwca 2012r. podpisano akt notarialny na sprzedaż działek nr 328/12, 328/14 i 328/16 w miejscowości Żelków-Kolonia za kwotę 7.799,43 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) 13. W ramach czynności administracyjnych opracowano i wydano: - 20 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, - 10 decyzji na wycinkę drzew, - 17 postanowień opiniujących podział działki, - 20 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, - 50 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, - 30 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, - 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, - 43 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. III. Realizacja zadań Referatu Organizacyjno Administracyjnego w okresie międzysesyjnym: Zorganizowano: 1. Prace społecznie użyteczne dla 7 skazanych 2. Prace społecznie użyteczne dla 3 osób zarejestrowanych w PUP 3. Roboty publiczne dla 2 osób zarejestrowanych w PUP 4. Wydano 233 dowody osobiste. 5. Unieważniono 210 dowodów osobistych. 6. Zameldowano na pobyt stały 80 osób. 7. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 23 osoby. 8. Wymeldowano z pobytu stałego 53 osoby. 9. Wydano 38 poświadczeń zameldowania. 10. Zarejestrowano: 53 urodzenia 57 małżeństw, 22 zgony. 9. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, dokonano: 17 wpisów do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 58 zmian w CEIDG 15 wykreśleń z CEIDG 13 zawieszeń działalności 2 wznowienia działalności Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. IV. Referat Podatków i Opłat W ramach realizacji zadań wydane przez referat decyzje, zaświadczenia, rozpatrzone wnioski itp. przedstawiają się następująco: 1. Zaksięgowano (526) wpłat dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2. Wydano ( 134) decyzji zmieniających na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3. Wpłynęło (227)) zmian geodezyjnych. 4. Wydano (103) zaświadczeń o stanie majątkowym 7

8 5.Wpłynęło (144) wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. V. Referat Planowania i Finansów 1. Sporządzono: - Skonsolidowany bilans za 2011 rok przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - Sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń za II kwartał 2012r. i przekazano do Urzędu Statystycznego, - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania Planów Finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2012 roku i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Gminy 8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo