Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym."

Transkrypt

1 OA MM. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 czerwca 2012 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. XX/157/ XX/158/ XX/159/ XX/160/ XX/161/ XX/162/ XX/163/ XX/164/ XX/165/ XX/166/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siedlce oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlce absolutorium z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2011 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki- Folwark w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Opole; Realizacja Wojewody i do RIO. Wojewody i do RIO. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w realizacji. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w realizacji. Wojewody, uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 5545, data ogłoszenia: r. Uchwała jest w realizacji. Wojewody. Porozumienie zostało przesłane do Głównego Geodety Kraju. Wojewody. Uchwała jest w realizacji zrobiono zapytanie o cenę na wykonanie opracowania. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku tj. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Przesłano projekt umowy do podpisu. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku. W dniu r. podpisano umowę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie na opracowanie. Wojewody. Wybrano wykonawcę w formie rozpoznania rynku. W dniu r. podpisano umowę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie na opracowanie. 1

2 Lp. Nr zarządzenia i data podjęcia 1. 48/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r /2012 z dnia 29 czerwca 2012 r /2012 z dnia 29 czerwca 2012 r /2012 z dnia 18 lipca 2012 r /2012 z dnia 20 lipca 2012 r /2012 z dnia 20 lipca 2012 r /2012 z dnia 8. 55/2012 z dnia 9. 56/2012 z dnia /2012 z dnia /2012 z dnia /2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r /2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. Treść aktu w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Gminy Siedlce na lata w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2012 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Siedlce w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Siedlce Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie Nowe Opole (wiadukt) w sprawie przyznania dyrektorom zespołów oświatowych i oświatowowychowawczych dodatku funkcyjnego i motywacyjnego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark oraz na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowościach: Białki, Golice, Pruszynek, Stok Lacki-Folwark, Wołyńce Asfaltowanie dróg na terenie Gminy Siedlce 2

3 II. Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 1. Przygotowano zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na następujące zadania inwestycyjne - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II 2. Opracowano materiały przetargowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetargi na niżej wymienione zadania: - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn-Pieńki - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka etap I i etap II - Asfaltowanie dróg będących w zarządzie gminy. 3. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na zdania inwestycyjne: 1) Dnia r. na Budowę drenażu odwadniającego ulice Krótką, Łąkową i Słoneczną w miejscowości Strzała, gmina Siedlce. Oferty złożone przez firmy: - Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych, INŻYNIERIA S.A, ul. Łapiguz 102, Łuków, za kwotę brutto ,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery 01/100 złotych); - KOMBUDEX, Inżynieria Drogowa S.A., ul Brzeska 97, Siedlce, za kwotę brutto ,16 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 16/100 złotych); - Związek Spółek Wodnych w Siedlcach, ul. Młynarska 1, Siedlce, za kwotę brutto ,93 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście 93/100 złotych); - Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce, za kwotę brutto ,06 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemnaście 06/1000 złotych); - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, MELBUD Spółka z o.o., ul. Karowa 25, Siedlce za kwotę brutto ,79 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden 79/100 złotych); - Firma Drogowo - Inżynieryjna DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, za kwotę brutto ,07 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięc tysięcy sto pięćdziesiąt 07/100 złotych); - Zakład Elektrotechniczny, ZELTECH,Stanisław Przesmycki, ul. Brzeska 139, Siedlce, za kwotę brutto ,91 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt 91/100 złotych); - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, Czyste Środowisko, Wojciech Nowak, ul. Budowlana 3c, Siedlce, za kwotę brutto ,14 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 14/100 złotych); - P.U.H MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76C, Łuków, za kwotę brutto ,54 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście 54/100 złotych). Przetarg rozstrzygnięto w dniu r. Umowę podpisano w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce. 3

4 2) Dnia r. na Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki Oferty złożone przez firmy: - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Lublinie ul. F. Chopina 8/20 a, Lublin, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych); - Zespól Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego TOMAR- DROG, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- spółka jawna., ul. Mełgiewska 38B/14, Lublin, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote); -Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) - KOMBUDEX Inżynieria Drogowa S.A. ul. Brzeska 97, Siedlce, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) Przetarg rozstrzygnięto w dniu r. Umowę podpisano w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym- Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, 3) Dnia r. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie-Nowe Opole(wiadukt). Przetarg został unieważniony w dniu r. z powodu braku ofert. 4. Podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych z Wykonawcami: - Wykonanie remontu przepustu na rowie melioracyjnym w pasie drogi gminnej działki nr ew. 325 w miejscowości Pruszyn Pieńki, umowa podpisana w dniu r. z Firmą Drogowo - Inżynieryjną DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., z siedzibą w Woli Suchożeberskiej, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, kwota umowy ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - Wykonanie remontu przepustu na rowie melioracyjnym w pasie drogi wewnętrznej działki nr ew. 196 w miejscowości Pruszynek, umowa podpisana w dniu r. ze Związkiem Spółek Wodnych w Siedlcach, kwota umowy ,89 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 89/100 złotych) - Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Prądzyńskiego we wsi Nowe Iganie w ilości 184m 2, umowa podpisana w dniu r. z Katarzyną Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Układanie Kostki Brukowej i Inne Roboty Budowlane Katarzyna Kowalczyk, ul. Narutowicza 9B lok.18, Mordy, kwota umowy 7.728,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osmie złotych) - Wykonanie remontu dwóch przepustów w pasie drogi ulicy Majowej na skrzyżowaniach z ulicą Letnią i Chabrową w miejscowości Stok Lacki Folwark, umowa podpisana w dniu r. ze Związkiem Spółek Wodnych w Siedlcach, kwota umowy 4.981,60 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych) - Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, umowa podpisana w dniu r. z MARK- GIPS Firmą Remontowo-Budowlaną, Gerard Marek Łukaszewski, ul. Warszawska 9, Łuków, kwota umowy ,07 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć 07/100 złotoch ) - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki-Kolonia ( droga gminna dz. nr. 160/1), umowa podpisana w dniu r. z Tomaszem Rybickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą, EL-TOM, Biuro Usług Technicznych, Tomasz Rybicki, ul. 8 Sierpnia 10/8, Sokołów Podlaski, kwota umowy 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 4

5 - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości nr 269/27, 269/17, 269/14 położonych w miejscowości Żelków-Kolonia, na potrzeby określenia czy doszło do obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, umowa podpisana w dniu r. z Bohdanem Piotrem Łopatka prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą WYCENA BP ŁOPATKA ul. Nowy Świat 7 m Siedlce, kwota umowy 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) - Budowa drenażu odwadniającego ulice Krótką, Łąkową i Słoneczną w miejscowości Strzała, gmina Siedlce, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU, Pruszynek 49 D, Siedlce, kwota umowy ,06 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemnaście 06/1000 złotych) - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na włączenie ul Piaskowej do ul. Żniwnej w miejscowości Strzała, umowa podpisana w dniu r. z Mariuszem Komarem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Inżynierii Drogowej DROGMAR ul. Polna 17, Siedlce, kwota umowy 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ulica Akacjowa- roboty dodatkowe, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym IMBAU, z siedzibą w Pruszynku 49 D, Siedlce, kwota umowy 3.185,52.zł (słownie : trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć 52/100 złotych) - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej odwodnienie ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, umowa podpisana w dniu r. z Marianną Pytel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Obsługa Techniczna Inwestycji, ul. H. Januszewskiej 13, Siedlce, kwota umowy ,70 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 70/100 złotych). - Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole oraz zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, umowa podpisana w dniu r. z Usługi Remontowo- Budowlane KOWA, Krzysztof Niedziałek, Dąbrówka Stany 123, Skórzec, kwota umowy ,41 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 41/100 złotych) - Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Jana Pawła II we wsi Stare Opole, umowa podpisana w dniu r. z Firmą Drogowo Inżynieryjną DORFA A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. j., Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 1, Suchożebry, kwota umowy ,77zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 77/100 złotych) - Opracowanie projektu modernizacji ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym - Budownictwa TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7, Biała Podlaska, kwota umowy ,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych.) - Naprawa pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce, umowa podpisana w dniu r. z Mieczysławem Wróblem prowadzącym działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Wołyńce 44a, Siedlce, kwota umowy 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe Opole, umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, ul. Targowa 45, Warszawa, kwota umowy ,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden 70/100 złotych). - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Opole, umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, ul. Targowa 45, Warszawa, kwota umowy ,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 50/100 złotych). 5.W dniu r. podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Spokojna. Wartość przyznanej pożyczki wynosi zł. 6. W dniu r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogoszczy. Wartość przyznanej dotacji wynosi zł. 5

6 7. W dniu podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie w gminie Siedlce. Wartość przyznanej dotacji wynosi zł. 8. Opracowano i złożono w dniu r. wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu: Jestem wiec tworzę kreatywne przedszkole w Stoku Lackim. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi ,27 zł, wkład własny ,23 zł brutto. 9. Opracowano i złożono w dniu r. wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu: Mały artysta. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi ,86 zł, wkład własny ,39 zł brutto. 10.Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki Folwark Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. W ostatnim okresie wykonane zostało utwardzenie terenu - drogi dojazdowe. Zaawansowanie robót wynosi około 85%. Termin zakończenia zadania do dnia r. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec Zadanie zostało zakończone i zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru. W dniu r. odbędzie się odbiór końcowy inwestycji. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Akacjowa Zadanie zostało zakończone i w dniu r. odebrane od wykonawcy. Wykonany zakres rzeczowy przedstawia się następująco: Kolektor grawitacyjny PVC 200 mm mb, rurociąg tłoczny PE 110 mm mb, kanały grawitacyjne PVC 160 mm 302,5 mb/ 31 sztuk., przepompownia ścieków szt.1. Wartość robót wyniosła ,84 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki. Zakończone zostały wszystkie roboty budowlane i w dniu r. odebrane od wykonawcy. W ramach inwestycji wykonano: kanał grawitacyjny PVC 200 m 560 mb, kanały grawitacyjne PVC 160 mm 182 mb/ 15 sztuk. Całkowita wartość robót wyniosła ,49 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Spokojna Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji ale brak zgód właścicieli działek na wejście w teren uniemożliwia dalszą realizację inwestycji. Budowa odwodnienia ulicy Krótkiej, Łąkowej i Słonecznej w Strzale Budowa jest w trakcie realizacji, zaawansowanie wynosi 90%. Termin zakończenia zgodnie z umową r. Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Chodów Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Wykonane zostały roboty elektryczne wewnątrz budynku oraz 80% ocieplenie budynku. Obecnie murowane są ścianki działowe sanitariatów na piętrze. Adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim Wykonawca rozpoczął realizację zadania poprzez wykonanie prac związanych z odwodnieniem budynku oraz roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku. Adaptacja, rozbudowa budynku szkolnego na przedszkole przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, murowane są ściany działowe wewnątrz budynku, demontaż instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty związane z izolacją fundamentów budynku. 11. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano: - wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych żwirem, żużlem, tłuczniem we wsiach: Nowe Opole, Stok Lacki-Folwark, Wólka Leśna, Żelków-Kolonia ul. Swoboda,. - remont przepustów w miejscowości : Pruszynek, Stok Lacki, - zamontowano progi zwalniające w miejscowościach: Pruszyn Pieńki, Strzała ul. Graniczna, - wykonano stabilizację dróg w miejscowościach: 6

7 Chodów ul. Słoneczna o długości 460 mb Chodów ul. Jaśminowa o długości 200 mb, Golice o długości 750 mb, Jagodnia Topórek o długości 500 mb. 12. W dniu 25 czerwca 2012r. podpisano akt notarialny na sprzedaż działek nr 328/12, 328/14 i 328/16 w miejscowości Żelków-Kolonia za kwotę 7.799,43 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) 13. W ramach czynności administracyjnych opracowano i wydano: - 20 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, - 10 decyzji na wycinkę drzew, - 17 postanowień opiniujących podział działki, - 20 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, - 50 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, - 30 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, - 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, - 43 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. III. Realizacja zadań Referatu Organizacyjno Administracyjnego w okresie międzysesyjnym: Zorganizowano: 1. Prace społecznie użyteczne dla 7 skazanych 2. Prace społecznie użyteczne dla 3 osób zarejestrowanych w PUP 3. Roboty publiczne dla 2 osób zarejestrowanych w PUP 4. Wydano 233 dowody osobiste. 5. Unieważniono 210 dowodów osobistych. 6. Zameldowano na pobyt stały 80 osób. 7. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 23 osoby. 8. Wymeldowano z pobytu stałego 53 osoby. 9. Wydano 38 poświadczeń zameldowania. 10. Zarejestrowano: 53 urodzenia 57 małżeństw, 22 zgony. 9. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, dokonano: 17 wpisów do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 58 zmian w CEIDG 15 wykreśleń z CEIDG 13 zawieszeń działalności 2 wznowienia działalności Wydano 2 zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. IV. Referat Podatków i Opłat W ramach realizacji zadań wydane przez referat decyzje, zaświadczenia, rozpatrzone wnioski itp. przedstawiają się następująco: 1. Zaksięgowano (526) wpłat dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2. Wydano ( 134) decyzji zmieniających na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3. Wpłynęło (227)) zmian geodezyjnych. 4. Wydano (103) zaświadczeń o stanie majątkowym 7

8 5.Wpłynęło (144) wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. V. Referat Planowania i Finansów 1. Sporządzono: - Skonsolidowany bilans za 2011 rok przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - Sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń za II kwartał 2012r. i przekazano do Urzędu Statystycznego, - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania Planów Finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2012 roku i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Gminy 8

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.1.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XIV Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 grudnia 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.8.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XXI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 30 sierpnia 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.6.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XIX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 30 maja 2012 r. zostały podjęte następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.9.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 27 października 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

1. Nr XI/71/2011. 2. Nr XI/72/2011. 3. Nr XI/73/2011. 4. Nr XI/74/2011. 5. Nr XI/75/2011. 6. Nr XI/76/2011 OA.0057.8.2011.MM

1. Nr XI/71/2011. 2. Nr XI/72/2011. 3. Nr XI/73/2011. 4. Nr XI/74/2011. 5. Nr XI/75/2011. 6. Nr XI/76/2011 OA.0057.8.2011.MM OA.0057.8.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 września 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce OA.0057.3.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2011 r. oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na V Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 24 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce;

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce; OA.0057.6.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na X Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 maja 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. Nr X/49/2015

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.9.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XXII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 27 września 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 18 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Siedlce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce OA.0057.1.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na IV Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 grudnia 2014 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. IV/8/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 11 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/439/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok OA.0057.2.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na VI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 stycznia 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1.

Bardziej szczegółowo

Typ Numer Data Treść zarządzenia. 1. 2. 3. 4. zarządzenie W.0050.19.2015 26.03.2015 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FIAT UNO 30.03.

Typ Numer Data Treść zarządzenia. 1. 2. 3. 4. zarządzenie W.0050.19.2015 26.03.2015 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FIAT UNO 30.03. OA.0057.4.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na VIII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 26 marca 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. Projekt z dnia 18 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Rz.31-6/1 Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1-1 Legionowo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku ZP DPS.252.2.2014 Siedlce, 07 listopada 2014 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku W dniu 07 listopada

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku Raport BieŜący nr 23/2008 z dnia 15.05.2008 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert Siedlce, 23 października 2014 r. DPS.252.2.2014 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert W dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 20 w Domu nad stawami DPS w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO Łowicz, dnia 3 sierpnia 2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w części II- zadanie 2 I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji Bełchatów, 01.09.2014 INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Myszakach - 20.08.2014r. została przeprowadzona kontrola przez PINB w Bełchatowie, celem wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

lekkim w ilości 2 szt.

lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 13.08.2013r. Nr sprawy: T - 343-10 - 2013 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 106309-2013

Zamówienie public... - 106309-2013 Strona 1 z 7 Zamówienie public... - 106309-2013 30/03/2013 S64 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2013/S

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r. DA.K.3330.11.2014 Biała Podlaska, 26.06.2014 r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Stosownie do art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH)

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Spółki. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... Uchwała Nr 2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie za 2010 rok Wydatki ogółem wyniosły: 1.124.882,00 zł w tym: 1. GOK i świetlice wiejskie 951.131,00 zł 2. Biblioteki 173.751,00

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r.

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. 1) Wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : Nr BD.6733.52.2013 (27.08.2014 r.) rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części. Rzekuń, dnia 27 sierpnia 204 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 8 części.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.) notariusz Marzena Kubacka - Filas prowadząca Kancelarię Notarialną w formie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X / 80 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok

UCHWAŁA NR X / 80 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok UCHWAŁA NR X / 80 / 2015 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:... FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... działający w imieniu Akcjonariusza:... na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. w dniu 28 maja 2012 r. Korzystanie z niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo