w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce"

Transkrypt

1 OA MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2011 r. oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na V Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 24 lutego 2011 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. V/26/ V/27/ V/28/ V/29/ V/30/ V/31/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2011 roku w sprawie wystąpienia o zmianę nazw miejscowości w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pt. Gipsowe inspiracje warsztaty rzeźbiarskie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Wojewody i do RIO. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody i do RIO. Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki jest w przygotowaniu. Wojewody. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody. W dniu r. wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazw miejscowości. Wojewody, GOK i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Lp. Nr zarządzenia i data podjęcia 1. Nr 11/2011 z dnia 2 2. Nr 12/2011 z dnia 7 3. Nr 13/2011 z dnia 7 Treść aktu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza) w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce Kolonia (Wróblówka) 1

2 4. Nr 14/2011 z dnia Nr 15/2011 z dnia Nr 16/2011 z dnia Nr 17/2011 z dnia 28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę sieci wodociągowej w m. Żabokliki ul. Spacerowa w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości w miejscowościach: Golice, Stok Lacki Folwark i Wołyńce. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Gminę Siedlce w 2011 roku. II. Referat GPI 1. Opracowano materiały przetargowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetargi na niżej wymienione zadania: -Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku 2011, - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelków -Kolonia ul. Akacjowa. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza), - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia. -Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku 2011, - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa i Majowa. 2. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na zdania inwestycyjne: - Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg na obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1) Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,88 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 88/100); 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe GAW-BUD Eugeniusz Gawor ul. Ogrodowa 3, Łosice, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,44 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 44/100); 3) Konsorcjum firm: Tignar Barbara F. Ciesielska( Lider konsorcjum) ul. Obrzeżna 1b/ Warszawa ; REM-WOD Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) ul. Legnicka 28, Kielce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,74 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem zł 74/100) 4) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MELBUD Sp. z o. o. ul. Karowa 25, Siedlce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za 2

3 wynagrodzeniem w kwocie brutto ,39 (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 39/100) 5) JAR-BUD Jarosław Klarecki, Michałów Reginów, ul. Warszawska 17a, który zobowiązał się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,35 zł (słownie : jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) 6) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul Żwirki i Wigury 13a, Siemiatycze, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie brutto ,00 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone komisja przetargowa jest w trakcie badania ofert. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza) 1) Przedsiębiorstwo RJC Jolanta Barbara Chrzanowska, Łapino, ul. Sienkiewicza 17, Kolbudy, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,77 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych 77/100) 2) Przedsiębiorstwo Usług Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych DOMTEL Henryk Dombek ul. Gdańska 80b, Węgrów, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,19 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 19/100) 3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO, Andrzej Mróz ul. Leśna 3, Kosów Lacki, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,94 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 94/100) 4) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) 5) Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny ul Skórzecka 2, Dąbrówka Ług, Skórzec który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,00 zł(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych) 6) Usługi Dźwigowo- Montażowe Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,24 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 24/100) 7) INSTALBUD Andrzej Żółkowski Targówka, ul Kolejowa 82, Mińsk Mazowiecki, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,38 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 38/100) Komisja przetargowa jest w trakcie badania ofert. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia. 1) Przedsiębiorstwo RJC Jolanta Barbara Chrzanowska, Łapino, ul. Sienkiewicza 17, Kolbudy, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia w 3

4 terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 06/100) 2) Usługi Elektryczne Zbigniew Grabarczyk ul Warszawska 127/3, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) 3) Przedsiębiorstwo Usług Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych DOMTEL Henryk Dombek ul. Gdańska 80b, Węgrów, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,53(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych53/100) 4) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO, Andrzej Mróz ul. Leśna 3, Kosów Lacki, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,53 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięc złotych 53/100) 5) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, Siedlce, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych) 6) Usługi Dźwigowo- Montażowe Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,21 zł(słownie: dwanaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 21/100) 7) INSTALBUD Andrzej Żółkowski Targówka, ul Kolejowa 82, Mińsk Mazowiecki, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,01 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 01/100) Postępowanie przetargowe jest w trakcie, komisja sprawdza złożone oferty. - Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku Karol Frankowski Zakład Drogowo- Sprzętowy PROG- Znak ul. Siedlecka Siedlce, Strzała, który zobowiązał się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Brzeska Siedlce, które zobowiązało się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwa złote) 3. Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Kolejowa Łosice, które zobowiązało się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) 3. Podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych z wykonawcami: - Odśnieżanie dróg będących w administracji gminy Siedlce, umowa podpisana w dniu r. z STEFBUD Adam Stefaniuk ul. Pałacowa 92, Stok Lacki, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto ,00zł(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote) - Na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Chodowie ul. Sokołowska Siedlce umowa podpisana w dniu z 4

5 Stanisławem Michałem Krzyzińskim. Kwota umowy brutto wynosi 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) - Na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Chodowie ul. Sokołowska Siedlce umowa podpisana w dniu z Krzysztofem Rusinkiem. Kwota umowy brutto wynosi 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych, w celu naliczenia opłat planistycznych, umowa podpisana w dniu r. z ELBUD Antoni Niciporuk ul. Kaszubska 5/14, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto 3.788,40zł(słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 40/100złotych) -Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Wólka Leśna, umowa podpisana w dniu r. z ELBUD Antoni Niciporuk ul. Kaszubska 5/14, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto 738 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych) - Dostawa materiałów sypkich do bieżącego utrzymania dróg i wykonania stabilizacji dróg na terenie gminy Siedlce w roku 2011, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Węglobud. Kwota umowy wynosi brutto ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) -Wykonanie kompletnego opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce dla miejscowości Opole Świerczyna oraz zmiany w tekście dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Targowa 45, Warszawa. Kwota umowy wynosi brutto ,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych). 4. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Nowych Iganiach Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. Dokonano również końcowego rozliczenia inwestycji z Ministerstwem Sportu w Warszawie, rozliczenie zostało złożone w dniu r. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszynie W dniu r. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych. Za nieterminowe wykonanie prac zostały naliczone kary umowne. 5. Opracowano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i przekazano Radzie Gminy. 6. Przygotowano materiały dotyczące przeprowadzenia wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej 7. Sporządzone zostały dwa akty notarialne na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego - działka nr 1055/1 pow. 0,3407 ha w miejscowości Stok Lacki cena zł nabywcą jest Pan Tadeusz Stefaniuk - działki nr 773 i 774 o pow.0.17 ha w miejscowości Nowe Opole cena zł nabywcą jest Pan Jarosław Ruciński 8. W ramach czynności administracyjnych opracowano i wydano: - 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, - 25 decyzji na wycinkę drzew,, - 19 postanowień opiniujących podział działki, - 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, - 55 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, - 30 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, - 20 decyzji wyrażających zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogi, - 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na okres budowy, - 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego- opłaty roczne 5

6 III. Realizacja zadań Referatu Organizacyjno Administracyjnego w okresie międzysesyjnym: 1. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 7 skazanych. 2. Wydano 99 dowodów osobistych. 3. Unieważniono 103 dowody osobiste 4. Zameldowano na pobyt stały 22 osoby. 5. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 15 osób. 6. Wymeldowano z pobytu stałego 12 osób. 7. Wydano 11 oświadczeń zameldowania. 8. Zarejestrowano: 17 urodzeń, 14 małżeństw, 16 zgonów 9. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, wydano: 15 zaświadczeń o nowym wpisie 25 zaświadczeń o zmianach 11 decyzji o wykreśleniu 30 zaświadczeń potwierdzających wpis dla instytucji IV. Referat Planowania i Finansów 1. Sporządzono: - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminny Siedlce za 2010 rok oraz informacje o stanie mienia gminnego, przekazano Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, V. Referat Podatków i Opłat W ramach realizacji zadań wydane przez referat decyzje, zaświadczenia, rozpatrzone wnioski itp. przedstawiają się następująco: 1. Zaksięgowano (7 379 ) wpłat 2. Wpłynęło (145 ) zmian geodezyjnych. 3. Wydano (42) zaświadczeń o stanie majątkowym 4. Przyjęto (175 ) wniosków o zwrot podatku akcyzowego. 5. Wydano (74) decyzji zmieniających Wysłano (81) wezwań do złożenia deklaracji i informacji 6

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. Liczba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 8 kwietnia 2004 r. Treść uchwał podjętych na NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku. Raport bieżący z dnia 8 kwietnia 2004 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( tekst jednolity ) I. Postanowienia ogólne 1 Spółka działa pod firmą: Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo