w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce"

Transkrypt

1 OA MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2011 r. oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na V Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 24 lutego 2011 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. V/26/ V/27/ V/28/ V/29/ V/30/ V/31/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2011 roku w sprawie wystąpienia o zmianę nazw miejscowości w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego pt. Gipsowe inspiracje warsztaty rzeźbiarskie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Wojewody i do RIO. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody i do RIO. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody i do RIO. Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki jest w przygotowaniu. Wojewody. Uchwała jest w trakcie realizacji. Wojewody. W dniu r. wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazw miejscowości. Wojewody, GOK i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Lp. Nr zarządzenia i data podjęcia 1. Nr 11/2011 z dnia 2 2. Nr 12/2011 z dnia 7 3. Nr 13/2011 z dnia 7 Treść aktu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza) w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce Kolonia (Wróblówka) 1

2 4. Nr 14/2011 z dnia Nr 15/2011 z dnia Nr 16/2011 z dnia Nr 17/2011 z dnia 28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Budowę sieci wodociągowej w m. Żabokliki ul. Spacerowa w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości w miejscowościach: Golice, Stok Lacki Folwark i Wołyńce. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Gminę Siedlce w 2011 roku. II. Referat GPI 1. Opracowano materiały przetargowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetargi na niżej wymienione zadania: -Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku 2011, - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelków -Kolonia ul. Akacjowa. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza), - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia. -Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku 2011, - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa i Majowa. 2. Przeprowadzono przetargi nieograniczone na zdania inwestycyjne: - Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg na obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1) Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Pruszynek 49D, Siedlce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,88 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 88/100); 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe GAW-BUD Eugeniusz Gawor ul. Ogrodowa 3, Łosice, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,44 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 44/100); 3) Konsorcjum firm: Tignar Barbara F. Ciesielska( Lider konsorcjum) ul. Obrzeżna 1b/ Warszawa ; REM-WOD Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) ul. Legnicka 28, Kielce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,74 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem zł 74/100) 4) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MELBUD Sp. z o. o. ul. Karowa 25, Siedlce, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za 2

3 wynagrodzeniem w kwocie brutto ,39 (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 39/100) 5) JAR-BUD Jarosław Klarecki, Michałów Reginów, ul. Warszawska 17a, który zobowiązał się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto ,35 zł (słownie : jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 35/100) 6) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul Żwirki i Wigury 13a, Siemiatycze, które zobowiązało się do budowy kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 maja 2012 r. za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie brutto ,00 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone komisja przetargowa jest w trakcie badania ofert. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce (odcinek od kościoła do cmentarza) 1) Przedsiębiorstwo RJC Jolanta Barbara Chrzanowska, Łapino, ul. Sienkiewicza 17, Kolbudy, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,77 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych 77/100) 2) Przedsiębiorstwo Usług Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych DOMTEL Henryk Dombek ul. Gdańska 80b, Węgrów, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,19 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 19/100) 3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO, Andrzej Mróz ul. Leśna 3, Kosów Lacki, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,94 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 94/100) 4) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) 5) Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny ul Skórzecka 2, Dąbrówka Ług, Skórzec który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,00 zł(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych) 6) Usługi Dźwigowo- Montażowe Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,24 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 24/100) 7) INSTALBUD Andrzej Żółkowski Targówka, ul Kolejowa 82, Mińsk Mazowiecki, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce w terminie do 15 czerwca 2011r. za kwotę brutto ,38 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 38/100) Komisja przetargowa jest w trakcie badania ofert. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia. 1) Przedsiębiorstwo RJC Jolanta Barbara Chrzanowska, Łapino, ul. Sienkiewicza 17, Kolbudy, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia w 3

4 terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 06/100) 2) Usługi Elektryczne Zbigniew Grabarczyk ul Warszawska 127/3, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) 3) Przedsiębiorstwo Usług Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych DOMTEL Henryk Dombek ul. Gdańska 80b, Węgrów, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,53(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych53/100) 4) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO, Andrzej Mróz ul. Leśna 3, Kosów Lacki, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,53 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięc złotych 53/100) 5) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki ul. Brzeska 139, Siedlce, które zaoferowało budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych) 6) Usługi Dźwigowo- Montażowe Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, Siedlce, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,21 zł(słownie: dwanaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 21/100) 7) INSTALBUD Andrzej Żółkowski Targówka, ul Kolejowa 82, Mińsk Mazowiecki, który zaoferował budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce- Kolonia, w terminie do 31 maja 2011r. za kwotę brutto ,01 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 01/100) Postępowanie przetargowe jest w trakcie, komisja sprawdza złożone oferty. - Wynajem sprzętu drogowego do bieżącego utrzymania dróg, stabilizacji dróg w obszarze administracyjnym Gminy Siedlce w roku Karol Frankowski Zakład Drogowo- Sprzętowy PROG- Znak ul. Siedlecka Siedlce, Strzała, który zobowiązał się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Brzeska Siedlce, które zobowiązało się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwa złote) 3. Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Kolejowa Łosice, które zobowiązało się do wynajęcia sprzętu drogowego w okresie do 31 grudnia 2011 roku za kwotę brutto ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) 3. Podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych z wykonawcami: - Odśnieżanie dróg będących w administracji gminy Siedlce, umowa podpisana w dniu r. z STEFBUD Adam Stefaniuk ul. Pałacowa 92, Stok Lacki, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto ,00zł(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote) - Na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Chodowie ul. Sokołowska Siedlce umowa podpisana w dniu z 4

5 Stanisławem Michałem Krzyzińskim. Kwota umowy brutto wynosi 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) - Na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje boisko Orlik 2012 w Chodowie ul. Sokołowska Siedlce umowa podpisana w dniu z Krzysztofem Rusinkiem. Kwota umowy brutto wynosi 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych, w celu naliczenia opłat planistycznych, umowa podpisana w dniu r. z ELBUD Antoni Niciporuk ul. Kaszubska 5/14, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto 3.788,40zł(słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 40/100złotych) -Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Wólka Leśna, umowa podpisana w dniu r. z ELBUD Antoni Niciporuk ul. Kaszubska 5/14, Siedlce. Kwota umowy wynosi brutto 738 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych) - Dostawa materiałów sypkich do bieżącego utrzymania dróg i wykonania stabilizacji dróg na terenie gminy Siedlce w roku 2011, umowa podpisana w dniu r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Węglobud. Kwota umowy wynosi brutto ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) -Wykonanie kompletnego opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce dla miejscowości Opole Świerczyna oraz zmiany w tekście dotyczącej powierzchni biologicznie czynnej umowa podpisana w dniu r. z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Targowa 45, Warszawa. Kwota umowy wynosi brutto ,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych). 4. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Nowych Iganiach Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. Dokonano również końcowego rozliczenia inwestycji z Ministerstwem Sportu w Warszawie, rozliczenie zostało złożone w dniu r. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszynie W dniu r. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych. Za nieterminowe wykonanie prac zostały naliczone kary umowne. 5. Opracowano sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i przekazano Radzie Gminy. 6. Przygotowano materiały dotyczące przeprowadzenia wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej 7. Sporządzone zostały dwa akty notarialne na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego - działka nr 1055/1 pow. 0,3407 ha w miejscowości Stok Lacki cena zł nabywcą jest Pan Tadeusz Stefaniuk - działki nr 773 i 774 o pow.0.17 ha w miejscowości Nowe Opole cena zł nabywcą jest Pan Jarosław Ruciński 8. W ramach czynności administracyjnych opracowano i wydano: - 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, - 25 decyzji na wycinkę drzew,, - 19 postanowień opiniujących podział działki, - 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, - 55 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, - 30 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, - 20 decyzji wyrażających zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogi, - 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na okres budowy, - 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego- opłaty roczne 5

6 III. Realizacja zadań Referatu Organizacyjno Administracyjnego w okresie międzysesyjnym: 1. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 7 skazanych. 2. Wydano 99 dowodów osobistych. 3. Unieważniono 103 dowody osobiste 4. Zameldowano na pobyt stały 22 osoby. 5. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 15 osób. 6. Wymeldowano z pobytu stałego 12 osób. 7. Wydano 11 oświadczeń zameldowania. 8. Zarejestrowano: 17 urodzeń, 14 małżeństw, 16 zgonów 9. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, wydano: 15 zaświadczeń o nowym wpisie 25 zaświadczeń o zmianach 11 decyzji o wykreśleniu 30 zaświadczeń potwierdzających wpis dla instytucji IV. Referat Planowania i Finansów 1. Sporządzono: - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminny Siedlce za 2010 rok oraz informacje o stanie mienia gminnego, przekazano Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, V. Referat Podatków i Opłat W ramach realizacji zadań wydane przez referat decyzje, zaświadczenia, rozpatrzone wnioski itp. przedstawiają się następująco: 1. Zaksięgowano (7 379 ) wpłat 2. Wpłynęło (145 ) zmian geodezyjnych. 3. Wydano (42) zaświadczeń o stanie majątkowym 4. Przyjęto (175 ) wniosków o zwrot podatku akcyzowego. 5. Wydano (74) decyzji zmieniających Wysłano (81) wezwań do złożenia deklaracji i informacji 6

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.1.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XIV Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 grudnia 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2011 rok w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce OA.0057.4.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na VI Sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2011 r. oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na VI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 31 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.8.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XXI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 30 sierpnia 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

1. Nr XI/71/2011. 2. Nr XI/72/2011. 3. Nr XI/73/2011. 4. Nr XI/74/2011. 5. Nr XI/75/2011. 6. Nr XI/76/2011 OA.0057.8.2011.MM

1. Nr XI/71/2011. 2. Nr XI/72/2011. 3. Nr XI/73/2011. 4. Nr XI/74/2011. 5. Nr XI/75/2011. 6. Nr XI/76/2011 OA.0057.8.2011.MM OA.0057.8.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XI Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 września 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.9.2011.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 27 października 2011 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.7.2012.MM. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 czerwca 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.6.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XIX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 30 maja 2012 r. zostały podjęte następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.9.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XXII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 27 września 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce;

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce; OA.0057.6.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na X Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 maja 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. Nr X/49/2015

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok OA.0057.2.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na VI Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 stycznia 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1.

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce OA.0057.1.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na IV Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 grudnia 2014 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. IV/8/2014

Bardziej szczegółowo

Typ Numer Data Treść zarządzenia. 1. 2. 3. 4. zarządzenie W.0050.19.2015 26.03.2015 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FIAT UNO 30.03.

Typ Numer Data Treść zarządzenia. 1. 2. 3. 4. zarządzenie W.0050.19.2015 26.03.2015 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki FIAT UNO 30.03. OA.0057.4.2015.MG Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na VIII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 26 marca 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały: Nr uchwały 1. Nr

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku ZP DPS.252.6.2013 Siedlce, 18 grudnia 2013 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku W dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia numer 216 /10 3. Numer działki: 1153 (AM 3, JR 167) - powierzchnia 289 m 2 (w tym PsV 289 m 2 ). nieregularnym, nie zabudowana, aktualnie stanowi tereny łąk i pastwisk porośniętych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Rz.31-6/1 Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1-1 Legionowo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych:

Informacja. 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego była sprzedaż działek budowlanych położonych: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową produkcyjno-usługową we wsi Jeżowe, Groble, Cholewiana Góra i Krzywdy oraz przetargu ograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku ZP DPS.252.2.2014 Siedlce, 07 listopada 2014 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku W dniu 07 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU _ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 RAPORT BIEŻĄCY 11/2014 Data: 10 października 2014 r. Emitent: Ambra S.A. Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień - budowli, stanowiących mienie i własność Skarbu Państwa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

lekkim w ilości 2 szt.

lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 13.08.2013r. Nr sprawy: T - 343-10 - 2013 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4755,krajowa-spolka-cukrowa-sa-ogla sza-publiczny-przetarg-ustny-na-sprzedaz-nieruchom.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 1/I/10 sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Skarbu Państwa przeznaczonej do w trybie bezprzetargowym na rzecz Gmina Dopiewo, obręb 0012 Zakrzewo, ark. mapy 1, działka nr 3/10, zapisana w księdze wieczystej

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, 13.11.2015 r. SPSZZ - V /274/ 2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/46/D/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert Siedlce, 23 października 2014 r. DPS.252.2.2014 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert W dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 20 w Domu nad stawami DPS w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 106309-2013

Zamówienie public... - 106309-2013 Strona 1 z 7 Zamówienie public... - 106309-2013 30/03/2013 S64 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2013/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku UCHWAŁA nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 ......... AE/ZP-27-10/14 Tarnów, 2014-03- 07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Spółki. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... Uchwała Nr 2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

WZDW.WZP /15 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WZDW.WZP /15 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WZDW.WZP.271-11/15 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Poznań, dnia 04.05.2015r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w dniu 13 maja 2016 r., wraz z informacją dotyczącą głosowań. Uchwała nr 1 z dnia 13 maja 2016 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 23 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 206.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 206. Katowice, dn. 15 lutego 2010 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 20.000 na DOSTAWĘ MIKROSKOPÓW z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.4.2012.MM Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XVII Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 29 marca 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-10-2013r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

DA.K INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DA.K INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DA.K.3330.5.013 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Biała Podlaska, 19.06.013 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na podstawie art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU UCHWAŁA NR 273/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE: zmiana Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: INTER CARS S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR OG-BR.0007.10.61.2014 RADY GMINY GASZOWICE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego :.. Zwyczajnego Walnego przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r. DA.K.3330.11.2014 Biała Podlaska, 26.06.2014 r. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO DNIA 13.06.2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku Raport BieŜący nr 23/2008 z dnia 15.05.2008 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r.

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 06.01.2009 r. SPSSZ /3/V/2009 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy UNIFREEZE SP. z o.o., Miesiączkowo 110,

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 90 133 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, oraz umową pomiędzy wierzycielami, Zarząd Ciech

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Spółki. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... Uchwała Nr 2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo