Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:"

Transkrypt

1 Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: 1. Nie należy upuszczać, dziurawić lub rozbierać urządzenia, w przeciwnym razie nastąpi unieważnienie gwarancji. 2. Należy unikać kontaktu z wodą i przed użyciem należy wysuszyć ręce. 3. Nie należy narażać kamery na wysoką temperaturę lub pozostawiać jej bezpośrednio na słońcu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 4. Urządzenie należy używać z zachowaniem należytych środków ostrożności. Nie należy mocno naciskać obudowy urządzenia. 5. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać używania urządzenia podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych. 6. Nie należy używać baterii o różnych specyfi kacjach. Może to spowodować poważne uszkodzenie kamery. 7. Baterię należy wyjąć przy długich okresach nieużywania, ponieważ jej uszkodzenie może uniemożliwić działanie urządzenia. 8. Baterię należy wyjąć, gdy wykazuje oznaki przeciekania lub odkształcenia. 9. Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez producenta. 10. Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. 11. Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować eksplozję. 12. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami. Oświadczenie o zgodności z FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla Urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią15 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacji. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów: - Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. - Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika. - Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. - Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń. PL Należy pamiętać, że wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Aby usunąć zużyty produkt należy poddać recyklingowi wszystkie możliwe komponenty. Baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi! Należy je poddać recyklingowi w lokalnym punkcie recyklingu. Takie postępowanie pomaga w ochronie środowiska naturalnego.

2 Przygotowanie kamery Elementy kamery Przycisk zasilania Przycisk kierunkowy: Joystick w lewo/tryb/wyjście Joystick w górę/af Joystick w prawo/menu/ok Przycisk lampy błyskowej Joystick w dół/ustawienie ostrości Wskaźnik diodowy Odtwarzanie Nagrywanie Głośnik Powiększenie obrazu/zwiększenie głośności Zmniejszenie obrazu/zmniejszenie głośności 10 Migawka Wyjście HDMI Gniazdo USB Złącze TV-out/słuchawek Gniazdo karty SD/MMC Gniazdo statywu Lampa błyskowa Mikrofon

3 Ładowanie baterii Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda kamery, a drugi koniec do gniazdka sieci elektrycznej. Pierwsze ładowanie baterii powinno wynieść minimum 8 godzin. 1. Podłącz jeden koniec dostarczonego zasilacza sieciowego do gniazda USB kamery, a drugi koniec do gniazdka sieci elektrycznej. LUB Podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu USB do gniazda USB kamery, a drugi koniec do włączonego i podłączonego do zasilania komputera. Upewnij się, że kamera jest wyłączona. 2. Dioda ładowania zmieni kolor na czerwony i rozpocznie się ładowanie. 3. Po przerwaniu ładowania lub naładowaniu baterii, dioda zgaśnie. Podczas korzystania z komputera do ładowania baterii, nie należy włączać kamery, ponieważ spowoduje to przerwanie ładowania. Zakładanie i regulacja paska na rękę Załóż jeden koniec paska na uchwyt z przodu, a drugi na uchwyt z tyłu kamery, jak pokazano na ilustracji. 1. Otwórz materiał na pasku. 2. Ustaw odpowiednią długość paska, zgodnie z wielkością dłoni. 3. Zamknij materiał na pasku. 2

4 Początek eksploatacji Włączanie/wyłączanie Aby włączyć kamerę, otwórz panel LCD lub naciśnij przycisk Power (Zasilanie). Aby wyłączyć kamerę, zamknij panel LCD lub naciśnij przycisk Power (Zasilanie). Jeśli kamera nie włączy się po wykonaniu powyższych czynności, sprawdź poniższe elementy: Czy bateria jest prawidłowo naładowana. Czy naładowana bateria ma wystarczającą moc. Ustawienie [Auto Off] (Autom. wyłączenie) może powodować wyłączenie kamery po określonym czasie bezczynności. Wybór trybu 1. Naciśnij przycisk joysticka w lewo, aby przejść do menu Mode (Tryb). 2. Za pomocą przycisków joysticka w górę lub w dół wybierz ustawienie. 3. Naciśnij przycisk joysticka w prawo, aby potwierdzić. 4. Naciśnij przycisk joysticka w lewo, aby wyjść. Wybór języka ekranowego Włączenie kamery przejście do trybu Setting (Ustawienia) wybór pozycji Language (Język) naciśnięcie przycisków joysticka w górę lub w dół, aby wybrać język naciśnięcie przycisku joysticka w prawo, aby potwierdzić. Ustawienie daty i godziny Włączenie kamery przejście do trybu Setting (Ustawienia) wybór pozycji Clock (Zegar) naciśnięcie przycisków joysticka w górę lub w dół, aby ustawić wartości dla pół YY/MM/DD (RR/MM/DD) oraz HH:MM naciśnięcie przycisku joysticka w prawo, aby potwierdzić każde pole naciśnięcie przycisku joysticka w lewo, aby wyjść. 3

5 Podstawowe operacje Nagrywanie klipu video 1. Dostrój ostrość: Normalnie kamera może automatycznie dostroić ostrość bez regulacji ostrości. Jeśli chcesz wykonać zdjęcie ze zbliżeniem, możesz nacisnąć przycisk joysticka w dół ( ), aby przejść do trybu Makro ( ). 2. AF: Podczas nagrywania z jednego miejsca, bez przybliżania/oddalania obrazu lub poruszania się, możesz włączyć funkcję AF naciskając przycisk joysticka w górę. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk joysticka w górę. 3. Naciśnij przycisk Record (Nagrywaj) ( ), aby rozpocząć nagrywanie. 4. Użyj przycisków Zoom (T / W), aby powiększyć lub zmniejszyć obraz. 5. Użyj przycisku joysticka w prawo, aby włączyć pauzę, 80 cm ~ a w lewo, aby powrócić do nagrywania. 6. Naciśnij ponownie przycisk Record (Nagrywaj) ( ), 1 cm ~ 80 cm aby zatrzymać nagrywanie. Wykonanie zdjęcia 1. Dostrój ostrość: Normalnie kamera może automatycznie dostroić ostrość bez regulacji ostrości. Jeśli chcesz wykonać zdjęcie ze zbliżeniem, możesz nacisnąć przycisk joysticka w dół, aby przejść do trybu Makro ( ). 2. AF: Podczas nagrywania z jednego miejsca, bez przybliżania/oddalania obrazu lub poruszania się, możesz włączyć funkcję AF naciskając przycisk joysticka w górę. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk joysticka w górę. 3. Powiększanie: Użyj przycisków Zoom (T / W), aby powiększyć lub zmniejszyć obraz. 4. Dla zapewnienia lepszej jakości obrazu zaleca się, aby stabilnie przytrzymać panel LCD w celu uniknięcia zniekształceń obrazu spowodowanych drżeniem ręki. 5. Naciśnij przycisk Shutter (Migawka) ( ) do połowy w dół. Spowoduje to zmianę koloru ramki na żółtą i ustawienie automatycznej ostrości. Gdy ramka ostrości stanie się zielona, naciśnij przycisk do końca, aby zrobić zdjęcie. Nagrywanie klipu audio 4 Ramka ostrości 1. Włącz tryb Voice (Głos). 2. Naciśnij przycisk Record (Nagrywaj) ( ), aby rozpocząć nagrywanie. 3. Użyj przycisku joysticka w prawo, aby włączyć pauzę, a w lewo, aby powrócić do nagrywania. 4. Naciśnij ponownie przycisk Record (Nagrywaj) ( ), aby zatrzymać nagrywanie.

6 Tylko wybrane modele. Szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniu. Odtwarzanie nagrania 1. Włącz tryb Playback(Odtwarzanie) ( ). 2. Ostatnio wykonane zdjęcie, nagrany klip wideo lub audio zostanie odtworzony. 3. Za pomocą przycisków joysticka w górę lub w dół przeglądaj pliki. 4. Wybrany plik zostaje wyświetlony lub automatycznie odtworzony. Ustawienia zaawansowane Ustawienie opcji menu Pozycje menu umożliwiają ustawienie opcji pozwalających na dostosowanie funkcji kamery. W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły opcji menu: Jak... Włączenie menu w trybie Camera/ Playback (Kamera/Odtwarzanie) Przesuwanie kursora Potwierdzenie wyboru Wyjście z menu/powrót do wyższego menu Działanie Użyj przycisku joysticka w prawo. Użyj przycisku joysticka w górę lub w dół. Użyj przycisku joysticka w prawo. Użyj przycisku joysticka w lewo. Opcje menu w trybie Camcorder (Kamera) Włączenie kamery przejście do trybu Camera (Kamera) naciśnięcie przycisku joysticka w prawo. Video Resolution (Rozdzielczość wideo) Still Resolution (Rozdzielczość nieruchomego obrazu) Stabilizer (Stabilizator) Night Mode (Tryb nocny) AF (Autom. ostrość) Szczegółowe informacje na temat rozdzielczości znajdują się na opakowaniu. Szczegółowe informacje na temat rozdzielczości znajdują się na opakowaniu. On/Off (Wł./Wył.) On/Off (Wł./Wył.) On/Off (Wł./Wył.) Włączenie/wyłączenie funkcji stabilizatora obrazu. Funkcja stabilizatora chroni obraz przed rozmyciem spowodowanym drganiem ręki. Umożliwia wykonanie zdjęcia z ciemnym tłem. Z uwagi na spowolnienie przesłony podczas robienia zdjęć w ciemnych obszarach zalecamy stosowanie statywu w celu eliminacji rozmycia zdjęć wynikającego z drgania ręki. Uwaga: Przy włączonej funkcji nocnych zdjęć NightShot wzrasta natężenie zakłóceń. Uwaga: Funkcja stabilizatora jest wyłączona, gdy aktywna jest funkcja NightShot. Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego ustawiania ostrości. 5

7 Tylko wybrane modele. Szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniu. Focus Normal Wykonanie zdjęcia ze zwykłej odległości. (Ostrość) (Zwykła) Macro (Makro) Wykonanie zdjęcia z bliska. Flash strobe (Lampa błyskowa) Auto Lampa błyskowa wyzwalana tylko przy niedoborze światła. Force Lampa błyskowa wyzwalana przy każdym zdjęciu. (Wymuszona) Off (Wył.) Lampa błyskowa wyłączona. Snap Mode (Tryb zdjęć) Exposure (Naświetlanie) Flicker (Miganie) Date Stamp (Nadruk daty) White Balance (Balans bieli) Effect (Efekty) Single (Pojedyncze) Self-Timer (Samowyzwalacz) Continuous (Ciągłe) Kamera wykona jedno zdjęcie po naciśnięciu przycisku Shutter (Migawka). Kamera wykona zdjęcie z 10-sekundowym opóźnieniem po naciśnięciu przycisku Shutter (Migawka). Kamera wykona sekwencję zdjęć po naciśnięciu przycisku Shutter (Migawka). -2 ~ +2 Ręczna regulacja ekspozycji w celu wzmocnienia efektu, gdy obraz na podglądzie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Dodatnia wartość wskazuje, że obraz będzie jaśniejszy niż zazwyczaj; a ujemna wartość wskazuje, że obraz będzie ciemniejszy. 50Hz/60Hz On/Off (Wł./Wył.) Auto Sunny (Słonnecznie) Cloudy (Pochmurnie) Fluorescent (Oświetlenie fl uorescencyjne) Tungsten (Oświetlenie żarowe) Ustawienie częstotliwości migania na 50 Hz lub 60 Hz. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli Wartości odniesienia ustawień migania w załączniku. Jeśli nadruk daty ma się znajdować na każdym zdjęciu, należy włączyć tę funkcję. Kamera automatycznie dostraja zrównoważenie bieli. Ustawienie odpowiednie dla nagrywania na zewnątrz przy słonecznej pogodzie. Ustawienie odpowiednie dla nagrywania przy zachmurzeniu lub w miejscach zacienionych. Ustawienie odpowiednie do zapisu w ciemnych pomieszczeniach z lampą fluorescenc. lub w miejscach z wysoką temperaturą kolorów. Ustawienie odpowiednie do nagrywania wewnątrz pomieszczeń z oświetleniem żarowym lub w miejscach z niską temperaturą kolorów. Normal (Zwykły) Nadaje nagraniom naturalny kolor. Black&White Zmienia kolor nagrań na kolor czarno-biały. (Czerń i biel) Classic (Klasyczny) Nadaje nagraniom kolor sepii. Opcje menu Video resolution i Still resolution zależą od modelu. Szczegółowe dane techniczne znajdują się na opakowaniu. 6

8 Opcje menu w trybie Playback (Odtwarzanie) Włączenie kamery przejście do trybu Playback (Odtwarzanie) naciśnięcie przycisku joysticka w prawo. File Info (Info. o pliku) Slide show (Pokaz slajdów) Delete One (Usuń jeden) Delete All (Usuń wszystkie) - Przegląd informacji o tytule pliku, dacie i godzinie zapisu, wielkości oraz długości nagrania. On/Off (Wł./Wył.) Rozpoczęcie pokazu slajdów. / Powtarzanie odtwarzania wszystkich klipów wideo. Yes/No (Tak/Nie) Usunięcie aktualnie wybranego pliku. Yes/No (Tak/Nie) Usunięcie wszystkich plików. Opcje menu w trybie Setting (Ustawienia) Włączenie kamery przejście do trybu Setting (Ustawienia) naciśnięcie przycisku joysticka w prawo. Beep (Sygnał dźwiękowy) Start Up (Uruchomienie) Auto Off (Autom. wyłączenie) AV Mode (Tryb AV) TV System (System TV) USB Mode (Tryb USB) On/Off (Wł./Wył.) Menu Camera (Kamera) Off (Wył.) 1 min/3 min /5 min Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego. Użycie domyślnego ekranu początkowego. Użycie trybu Camera jako ekranu początkowego. Ustawienie po jakim czasie nastąpi automatycznie wyłączenie kamery w przypadku bezczynności. Wybór ustawienia [Off] spowoduje, że kamera pozostanie uruchomiona do czasu wyczerpania się baterii. Menu Pozwala na wybór opcji Earphone (Słuchawki) lub AV Out (Wyjście AV). Earphone Odtwarzanie dźwięku przez słuchawki. (Słuchawki) AV Out Podłączenie do telewizora. (Wyjście AV) NTSC Skonfi gurowanie kompatybilności systemu TV z NTSC. Odpowiednie dla obszaru Ameryki, Tajwanu, Japonii i Korei. PAL Skonfigurowanie kompatybilności systemu TV z PAL. Odpowiednie dla Niemiec, Anglii, Włoch, Holandii, Chin, Japonii i Hong Kongu. Disk (Dysk) Po podłączeniu do komputera kamera automatycznie przechodzi w tryb Disk (Dysk zewnętrzny). Language (Język) - Wybór języka menu ekranowego. Clock (Zegar) - Ustawienie daty i godziny. Format (Formatowanie) Reset Default (Przywrócenie ustawień fabrycznych) Yes/No (Tak/Nie) Yes/No (Tak/Nie) Formatowanie nośnika pamięci. Wszystkie zapisane na nim pliki zostaną usunięte. Przywracanie fabrycznych ustawień. Należy pamiętać, że zastąpione zostaną bieżące ustawienia. 7

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar SPIS TREŚCI 1 Wstęp 4 2 Zawartość opakowania 4 3 Zasady bezpieczeństwa 5 4 Przegląd 5 4.1 Aktywacja pulsometru 5 4.2 Zakładanie pasa piersiowego

Bardziej szczegółowo

Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) System ustawiania ostrości. Stabilizator obrazu

Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) System ustawiania ostrości. Stabilizator obrazu E-PL3 12.3 megapikselowy sensor Live MOS 3-calowy, nachylany ekran LCD doskonały do fotografowania pod nietypowym kątem Inteligentne ustawienia dla łatwej optymalizacji zdjęć w aparacie Dostępne akcesoria

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo