LOGSTOR Detect Przegląd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd"

Transkrypt

1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści Opis 16.1 Zasada działania 16.2 Przegląd, stosowane urządzenia 16.3 Pomiar oporności Pomiar impedancji Oprogramowanie systemu nadzoru Nadzór w komorach 16.4 Przegląd elementów składowych Łączenie przewodów 16.5 Pozostałe elementy 16.6 LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

2

3 OFF V SET UP Opis systemu Zastosowanie System impulsowy LOGSTOR Detect dla rur preizolowanych umożliwia w oparciu o dwa przewody miedziane umieszczone w izolacji ciągły nadzór i monitoring rurociągów ciepłowniczych. W konsekwencji gdy na skutek uszkodzenia płaszcza rur, wycieku wody z rur przewodowych czy nieszczelnych złączy mufowych pojawi się zawilgocenie izolacji, jest natychmiast sygnalizowane, co umożliwia naprawę uszkodzenia/awarii zanim pojawi się korozja i poważna awaria. Zalety systemu LOGSTOR Detect są widoczne we wszystkich fazach: montażu i odbiorów, okresie gwarancyjnym oraz podczas eksploatacji rurociągów preizolowanych. 1. Faza montażu System Detect odgrywa ważną i czynną rolę w procesie zapewnienia jakości podczas fazy montażu rurociągów. Po zakończeniu budowy, w trakcie odbiorów stanowi on podstawę do kontroli prawidłowości montażu i uruchomienia rurociągu. >1000 TEST Megger 2. Okres gwarancji Większość awarii występujących po uruchomieniu rurociągów jest wykrywana jeszcze w czasie trwania okresu gwarancji. Wczesne wykrycie awarii zmniejsza koszty oraz problemy związane z ich naprawą. 3. Okres eksploatacji Prawidłowo zamontowany system LOGSTOR Detect umożliwia szybkie wykrycie i naprawę wszelkich możliwych uszkodzeń, w tym też mechanicznych pochodzących od robót ziemnych prowadzonych obok rurociągu. Ciągły nadzór nad rurociągiem umożliwia zmniejszenie kosztów napraw w trakcie całego okresu eksploatacji rurociągu. Sieć ciepłownicza może być systematycznie nadzorowana i konserwowana tylko w jeden sposób: należy mieć oczy pod ziemią czyli zintegrowany system nadzoru (alarmowy). LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

4 Opis systemu Wybór systemu W zależności od wielkości sieci cieplnej oraz wymagań gestora sieci, już w fazie opracowywania dokumentacji projektowej należy przyjąć mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania: typ i rodzaj systemu oraz określić sposoby kontroli, wykrywania i lokalizacji uszkodzeń/awarii. W połączeniu z zastosowaniem detektorów X1L, lokalizatorów X4 oraz oprogramowania graficznego XTool można uzyskać systemy nadzoru Detect o różnych poziomach zaawansowania. Może to być system: niekontrolowany, kontrolowany lokalnie lub monitorowany centralnie. System niekontrolowany Jako system niekontrolowany rozumie się system, w którym łączone są przewody alarmowe w złączach izolacyjnych z wyprowadzeniem na zewnątrz w kilku miejscach (węzły, komory itp.) przewodów alarmowych i połączeniu ich w pętle w puszkach celem umożliwienia okresowej kontroli za pomocą przenośnych urządzeń. Pomiar stanu izolacji odbywa się okresowo - zgodnie z wytycznymi użytkownika sieci ciepłowniczej za pomocą przenośnych urządzeń kontrolnych. Lokalizację miejsca wystąpienia awarii wykonuje się za pomocą przenośnego reflektometru kablowego tzw. TDR. System niekontrolowany można w łatwy sposób zmienić na system kontrolowany lokalnie lub monitorowany centralnie. W tabeli poniżej podane są możliwości pomiarów oraz niezbędne wyposażenie do wykonania pomiarów systemu "łączonych drutów" w zależności od metody pomiarowej. wykrywanie przecieków wody z zewnętrznątrz wykrywanie w izolacji rury wody o przewodności elektrycznej < 10mS wykrywanie w izolacji rury wody o przewodności elektrycznej > 10mS pomiar oporności izolacji TAK pomiar impedancji TAK - TAK Kable przyłączające/wyjścia ze złączy zwykłe kable elektryczne YKY kable koncentryczne Okresowa kontrola omomierz (2 zakresowy w W; MW) przenośny reflektometr Lokalizacja awarii jeśli występuje przenośny reflektometr przenośny reflektometr TAK TAK Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

5 Opis systemu System kontrolowany lokalnie/ monitorowany centralnie Jako system kontrolowany lokalnie rozumie się rozbudowę systemy niekontrolowanego polegającą na zabudowaniu detektorów lub lokalizatorów, które w sposób ciągły kontrolują stan izolacji i przewodów alarmowych, a po wykryciu "awarii sygnalizują jej wykrycie poprzez migające światło (dioda) lub sygnał dźwiękowy. - Detector X1L - system z detektorami kontrolujących oporność izolacji i przewodów alarmowych, które wykrywają stany awaryjne bez ich umiejscowienia. Pomiar miejsca wystąpienia awarii wykonuje się za pomocą przenośnego reflektometru. - Detector X4 - system z lokalizatorami kontrolujących impedancję izolacji i oporność przewodów alarmowych, które wykrywają stany awaryjne, ich rodzaj oraz lokalizują miejsce. System kontrolowany lokalnie można w łatwy sposób zmienić na system monitorowany centralnie poprzez zastosowanie modułów transmisji LAN lub GPRS, które umożliwią przesłanie informacji do jednostki centralnej, gdzie po zainstalowaniu oprogramowania XTool możliwe jest zdalne odczytanie pomiarów, ich analiza i archiwizacja. W tabeli poniżej podane są możliwości pomiarów oraz niezbędne wyposażenie do wykonania pomiarów w systemach kontrolowanych lokalnie i monitorowanych centralnie. Detector X1L Detector X4 Ilość kanałów pomiarowych 4 4 Prowadzenie przewodów Pętla zamknięta "otwarty " obwód lub zamkęta pętla Długość sekcji pomiarowej 4 x 7000 m przewodu 4 x 5000 m przewodu Lokalizacja awarii jeśli występuje przenośny reflektometr odległość do awarii na wyświetlaczu Zasilanie sieć elektryczna 110/230 V prąd przemienny 110/230 V prąd przemienny Zasilanie bateryjne na zamówienie typ X1L-B - Komunikacja: LAN TAK TAK GPRS jak typ X1L-G TAK zarządzanie danych, raportowanie, alarmy poprzez SMS/ a XTool XTool LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

6 Rodzaje usług serwisowych Rodzaje usług serwisowych Zakres oferowanych przez LOGSTOR usług w zakresie systemu nadzoru jest bardzo szeroki, począwszy od oferty "full service" obejmującej pełny zakres od usług nadzoru wykonywanych przez naszą firme, a skończywszy na dostawie elementów i montażu najprostszego systemu. Poziom 5 - Pełna obsługa klienta Tutaj LOGSTOR zapewnia wszystko: Dostawę elementów, montaż systemu, utrzymanie elementów składowych systemu nadzoru oraz hosting oprogramowania na własnym serwerze. Nadzór nad systemem alarmowym, analiza wyników pomiarów, wskazanie miejsc napraw, przechowywanie danych pomiarowych, aktualizacja oprogramowania, tzw gorąca linia. Do nadzoru na systemem stosowane są detektory X1L i X4 oraz oprogramowanie XTool. Aktualne dane pomiarowe i ich historia przechowywane są na serwerze LOGSTOR na indywidualnym koncie chronionym hasłem. Poziom 4 Hosting, czyli udostępnienie oprogramowania na serwerze LOGSTOR W tym przypadku zakres usług jest podobny jak dla poziomu 5 za wyjątkiem tego, że użytkownik sieci cieplnej sam wykonuje pomiary, wykonuje analizę i sprawuje kontrolę nad systemem nadzoru Detect. Oprogramowanie, dane pomiarowe i ich historia przechowywane są na serwerze LOGSTOR na indywidualnym koncie klienta chronionym hasłem. Poziom 3 Detektor/lokalizator z oprogramowaniem XTool W tym przypadku LOGSTOR dostarcza detektory X1L i lokalizatory X4 oraz oprogramowanie, które klient instaluje na własnym serwerze. Użytkownik sieci cieplnej sam wykonuje pomiary, wykonuje analizę i sprawuje kontrolę nad systemem nadzoru Detect. Poziom 2 Detektor/lokalizator bez oprogramowania XTool W tym przypadku LOGSTOR dostarcza detektory X1L i lokalizatory X4 Bez oprogramowania. Użytkownik sieci cieplnej może w tym przypadku stwierdzić wystąpienie awarii nie ma jednak opcji uzyskania samodzielnie informacji o miejscu jej wystąpienia. Poziom 1 łączone przewody systemu i wyprowadzone punkty kontrolne Najprostszy ze wszystkich możliwych systemów nadzoru. W tym przypadku serwis LOGSTOR w uzgodnioną z klientem częstotliwością kontroluje stan izolacji za pomocą przenośnych urządzeń. Wszystkie systemy bazujące na najprostszym - poziom 1 mogą być w każdej chwili rozbudowane do bardziej zlożonych i zaawansowanych. Klasyfikacja poziomów LOGSTOR Detect: system niekontrolowany: poziom 1 system kontrolowany lokalnie: poziom 2, poziom 3 system monitorowany centralnie: poziom 4, poziom 5 Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

7 Zasada działania Przewody systemu nadzoru Rury oraz elementy preizolowane standardowo wyposażone są w 2 nieizolowane druty miedziane (1,5 mm 2 umieszczone w izolacji PUR. Jest to tzw. system nordycki) Jeden przewód jest ocynowany i posiada srebrnoszary kolor, drugi (czerwony) jest z czystej miedzi. Umożliwia to rozróżnienie i ułatwia poprawne łączenie przewodów podczas montażu. Na zamówienie oferowane są również inne rodzaje drutów do innych systemów nadzoru. Pomiar oporności izolacji Detektor X1L jest urządzeniem do systemów opartych na pomiarze oporności izolacji. System ten umożliwia skuteczny sposób wykrywania penetracji wilgoci pochodzącej z nieszczelnych spoin rur stalowych lub złączy mufowych. System działa, jeśli woda ciepłownicza posiada przewodność elektryczną >10 mikrosimensów. Dodatkowo detektory LOGSTOR posiadają również funkcje ciągłej kontroli i wykrywania ewentualnych przerw obwodów pomiarowych. Jeśli obwód pomiarowy zostanie przerwany (np. drut zostanie uszkodzony), urządzenie również zgłasza awarię. Detektory posiadają również wyjście służące do podłączenia zewnętrznego nadajnika sygnału. Wilgoć lub uszkodzenia przewodów można zlokalizować za pomocą przenośnego reflektometru impulsowego, który umożliwia dokładną lokalizację awarii nawet, jeśli w sekcji występuje więcej niż jedna awaria. Pomiar impedancji system impulsowy Lokalizator X4 jest urządzeniem do systemów opartych na pomiarze oporności falowej - impedancji. System pracuje na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego przez nagromadzoną wilgoć bądź przerwę przewodu. Ta metoda pomiaru zwana jest również radarem kablowym. Metoda ta nie opiera się na pomiarze sumarycznej oporności obwodu, lecz oporności falowej izolacji w każdym jej punkcie. Metoda zalecana jest w systemach rurociągów z bardzo czystą wodą (o niskiej przewodności elektrycznej < 10 μs mikrosimens). Zasada działania polega na tym, że w trakcie uruchamiania systemu zapamiętuje przebieg impedancji kanału i zostaje on zapisany w pamięci jako wzorzec. W przyszłości przebieg aktualnego sygnału porównywany jest ze wzorcem a odchylenia rejestrowane są jako awarie. Jakiekolwiek zmiany od wzorca powodują zadziałanie systemu, określenie rodzaju awarii i jej lokalizację. LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

8 Pomiar oporności izolacji Detektor X1L W systemach opartych na pomiarze oporności izolacji stosuje się detektory typu X1L. Detektor jest dostępny w 4 różnych wariantach w zależności od wymagań wynikających z projektu systemu i lokalnych uwarunkowań. Montowany wewnątrz pomieszczeń lub szafek w suchym i pozbawionym mrozu środowisku. Dane techniczne dla standardowej jednostki: - Detektor może nadzorować 4 pętle o długości 7000 m przewodu każda. Daje możliwość nadzoru czterech odcinków rur o długości do 3500m. - Jeśli w nadzorowanej sekcji pojawi się awaria, jej rodzaj jest wyświetlony diodami LED oraz zasygnalizowany sygnałem dźwiękowym. - Detektor jest fabrycznie ustawiony na poziomie czułości oporności 300 Ω. - Wartość nastawy zmienna od 1kΩ do 1MΩ. - Klasa szczelności obudowy IP Zasilanie - z sieci 110/230 V przez transformator Typ Opis Akcesoria X1L Standardowo jak w opisie wyżej Transformator X1L-B Jak X1L, ale z baterią litową zamiast transformatora. W normalnych warunkach, żywotność baterii wynosi więcej niż osiem lat. Zamawiany oddzielnie Bateria Zawiera baterię X1L-G Jak X1L, ale z wbudowanym modemem GPRS Antena Zamawiana oddzielnie X1L-BG XTool Jak X1L-G, ale z baterią litową zamiast transformatora. Obejmuje monitorowanie napięcia baterii. Oprogramowanie graficzne Patrz rozdział Jak B + G XTool Zamawiane oddzielnie Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

9 Pomiar oporności izolacji Detektor X1L ciąg dalszy Nr katalogowy: - X1L X1L-B X1L-G X1L-GB Transformator Bateria Antena XTool, patrz gozdział Puszka końcowa "Terminal" Nr 1517 Służy do tworzenia łatwo dostępnych punktów pomiarowych do celów kontroli systemu i lokalizacji awarii. Nr katalogowy Dla długich obwodów pomiarowych mając na uwadze późniejszą dokładną lokalizację awarii, zaleca się podzielić je na kilka odcinków z punktami pomiarowymi (referencyjnymi) z zastosowaniem terminali lub wyprowadzeniem na zewnątrz drutów. Punkty te najprościej jest wykonać na wejściach odgałęzień do komór czy budynków. Zaleca się, aby maksymalna odległość pomiędzy dwoma terminalami (punktami) była zgodna z tabelą obok. Punkt pomiarowy z zastosowaniem terminala można również wykonać na prostych odcinkach rur w szafce wodoodpornej. Połączenie z drutami w rurach wykonuje się za pomocą kabli połączeniowych. Rodzaj rur 1517 Rurociągi rozdzielcze maks. m Rurociągi magistralne maks. m Pojedyncze TwinPipe Puszka złączna kablowa Nr 1518 Służy do połączenia przewodów alarmowych pary rur z detektorem X1L. Na każdą parę rur stosuje się jedną puszkę złączną kablową. Nr katalogowy Stosowana jest również do łączenia drutów alarmowych 2 rur z kablem wielożyłowym połączeniowym w celu przeniesienia sygnału z jednej pary rur na drugą parę np. w piwnicach czy komorach, gdzie pomiędzy rurami preizolowanymi znajduje się odcinek sieci tradycyjnej LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

10 Pomiar oporności izolacji Kabel połączeniowy wielożyłowy w końcówce termokurczliwej Nr katalogowy Stosuje się do wyprowadzenia sygnału z drutów alarmowych w rurze zakończonej końcówką termokurczliwą. Dostarczane w komplecie z: - łącznikiem uziemienia - 2 m kablem wielożyłowym (5 x 0,75 mm 2 ) - łącznikami zaciskowymi, mastyką uszczelniającą i rękawkami termokurczliwymi. Przyłącze kablowe wtapiane w płaszcz osłonowy Nr katalogowy Końcówka dla kabla połączeniowego, za pomocą wtapiarki do korków, jest wtapiana w płaszcz rury obok złącza mufowego. Przyłącze kablowe składa się z: - łącznikia uziemnienia - końcówki PE-HD wtapianej w płaszcz, mastyki uszczelniającej i rękawa termokurczliwego. Kabel połączeniowy należy zamówić oddzielnie. Kabel połączeniowy wielożyłowy Nr katalogowy Kabel 5-żyłowy (5x0,75mm 2 ) z izolacją odporną na wysoką temperaturę zamawiany w metrach. Stosowany jest w następujących miejscach: przeskoczenia z sygnałem z jednej rury na drugą (np. w komorach z niepreizolowaną armaturą), połączenia terminali z drutami alarmowymi na zakończeniach rurociągów w węzłach czy komorach oraz rurami preizolowanymi w gruncie. Dostępny również w zwojach 2x10 m. Nr katalogowy Rękaw termokurczliwy Nr katalogowy Dostarczany w paczkach po 50 szt. Służy do zaizolowania końcówek kabli. Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

11 Pomiar impedancji Detektor X4 Stosowany do wykrywania i lokalizacji awarii w oparciu o pomiar oporności falowej - impedancji. Nr katalogowy Dane techniczne lokalizatora X4: - Zabudowany zasilacz 110/230 V - 4 kanały pomiarowe o długości 5000 m przewodu każdy w przypadku obwodów otwartych lub dwie zamknięte pętle o długości 5000 m przewodu co odpowiada 2500 m rury (patrz Poradnik montażu str ) połączone poprzez kable kncentryczne - Pomiary i lokalizacja stanów awaryjnych wykonywana jest poprzez wewnętrzny "radar kablowy" czyli reflektometr (TDR) - Dokładność pomiaru odległości < 1 m - Klasa szczelności szafki lokalizatora IP65 - Zakres pomiarowy od 1 kw do 50 MW - Dane pomiarowe przechowywane w wewnętrznej pamięci - W przypadku pojawienia się stanu awaryjnego na wyświetlaczu pojawia się informacja o alarmie z podaniem nr kanału i oporności izolacji, a krzywa zmiany impedancji kanłu pomiarowego może być przesłana do komputra z oprogramowaniem XTool poprzez sieć LAN lub modem GPRS. - Komunikacja z jednostką centralną poprzez jeden ze sposobów: - Standardowe połączenie do sieci: port RJ-45 - Modół GPRS (zamawiany oddzielnie) - Wyświetlacz LCD, na którym można odczytać: - Oporność pętli przewodów w W - Oporność izolacji - Informację o alarmie dla zadanej wartości oporności izolacji (jeśli się pojawi) - Datę i czas - Ustawienia sieci - 4 wejścia analogowe do pomiarów np. temperatury, wilgotności, ciśnienia itp. Akcesoria Zabezpieczenie przepięciowe W celu zabespieczenia się przed przepięciami sieci elektrycznej zaleca się stosować zabezpieczenie przepięciowe QTS 35. Nr katalogowy LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

12 Pomiar impedancji Lokalizator awarii Nr 4000 Antena Do bezprzewodowego przesłania danych pomiarowych stosować można antenę. Nr katalogowy Modem GPRS Do bezprzewodowego przesłania danych pomiarowych należy modem GPRS. Nr katalogowy Puszki przyłączeniowe C2 Puszki przyłączeniowe C2 stosuje się na zakończeniach rurociągu do połączenia przewodów alarmowych w izolacji rur z kablami koncentrycznymi. Nr katalogowy Kable koncentryczne Do połączenia lokalizatora X4 z puszkani C2 stosuje się kable koncentryczne 93 W zakończone z obu stron złączami BCN. Za pomocą krótkich kabli koncentrycznych o długości 0,5 m można w węzłach czy komorach połączyć oba gniazda w puszkach C2 i wykonać pętlę pomiarową (patrz Poradnik montażu i eksploatacji str ) Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

13 Pomiar impedancji Kable koncentryczne ciąg dalszy Kable koncentryczne oferowane są w różnych długościach (patrz tabela obok). Kable są zawsze dostarczane w worku zawierającym 2 szt. 1 kabel z oznaczeniem niebieskim i 1 z oznaczeniem czerwonym w celu ich identyfikacji podczas łączenia z przewodami w rurach. Długość L, m Nr katalogowy Kable przyłaczeniowe koncentryczne z końcówkami do wtapiania Kable przyłączeniowe podwójne po 125 W wtapiane w płaszcz osłonowy rury za pomocą wtapiarki do korków ze zwykłą głowicą. Nr katalogowy: Kable o długości rzeczywistej 9 m mają długość elektryczną 10 m. Kabel przyłączeniowy podwójny składa się z: - łącznika uziemnienia - końcówki PE-HD wtapianej w płaszcz rury - Podwójnych kabli koncentrycznych zakończonych z jednej strony końcówkami UHF a z drugiej strony stożkowego zakończenia z wyprowadzeniem przewodów alarmowych. -mastyki - uszczelniającej i termokurczliwego rękawa do uszczelnienia końcówki. Kable przyłaczeniowe koncentryczne z końcówkami do wtapiania wtapiarką z otwieraną nagrzewnicą Kable przyłączeniowe podwójne po 125 W wtapiane w płaszcz osłonowy rury za pomocą wtapiarki do korków z otwieraną głowicą nagrzewnicy. Nr katalogowy: Kable o długości rzeczywistej 9 m mają długość elektryczną 10 m. Dostarczane wraz z łącznikiem uziemnienia. Łączniki kabli Do łączenia ze sobą kabli koncentrycznych stosowane są łączniki kabli. Nr katalogowy Do połączenia kabli w węzłach czy szafkach stosuje się zestaw łączników z uchwytami do kabli. Nr katalogowy LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

14 Oprogramowanie XTool Zastosowanie RedDetect TM XTool jest programem z graficznym interfejsem do obsługi komunikacji pomiędzy jednostkami nadzoru w systemie rur preizolowanych a centralnego serwera baz danych (SQL). Charakterystyka XTool może koordynować i przetwarzać informacje ze wszystkich jednostek nadzoru stosowanych w ramach standardu RedDetect. Oprogramowanie XTool przez porównanie aktualnego pomiaru impedancji izolacji i oporności pętli z wzorcem zapisanym przy pierwszym uruchamianiu systemu nadzoru wychwytuje wszystkie odchylenia od wzorca jako stan awaryjny. Graficzny interfejs pozwala dla każdego nadzorowanego odcinka sieci udokumentować: - Rodzaj usterki - Przyczynę usterki - Przebieg zmiany usterki w czasie - Odległość do usterki - Dynamiczne drukowanie dokumentów z XToo Historia pomiarów jest przechowywana w bazie danych, częściowo jako dokumentacja, a częściowo w celu dalszych kontroli Wszystkie dane z pomiarów są chronione Gwarancja stałego nadzoru Możliwość porównania pomiarów impedancji i rezystancji Automatyczne wyszukiwanie usterek i generowanie informacji o stanach awaryjnych Wartościowy system dokumentacji. Może być używany do importu: - Schematów instalacji alarmowych - Raportów z pomiarów - Obrazów - współrzędnych GPS jednostek nadzoru Bezprzewodowa aktualizacja Kompatybilny z przyszłymi formami komunikacji Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

15 Oprogramowanie XTool Komunikacja i hosting baz danych Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem XTool a jednostkami nadzoru odbywać się może poprzez bezprzewodową transmisję (GPRS), LAN lub kable światłowodowe. Przy użyciu oprogramowania XTool, LOGSTOR może zapewnić klientom i Przedsiębiorstwom Energetyki Cieplnej usługę hostingu w postaci bazy danych chronionej hasłem poprzez odpowiednie programy, funkcję nadzoru nad instalacja alarmową oraz gromadzenie i archiwizację danych z monitoringu Proaktywny nadzór i kontrola zapewnia długą żywotność sieci i poprawia bezpieczeństwo dostaw ciepła. W momencie instalacji oprogramowania cyfrowego nadzoru opartego na transmisji GPRS wszystkie informacje na temat stanu sieci cieplnej można przesłać bezprzewodowo z detektora/lokalizatora do jednostki centralnej. Tutaj informacje natychmiast są poddane analizie i informacja o alarmie może być przesłana do gestora za pomocą a lub SMS. Dzięki temu możliwe jest podjęcie działań naprawczych zanim usterka przyjmie postać poważnej awarii. System jest przystosowany do przyszłej rozbudowy i rozwoju komunikacji. LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

16 Jednostki nadzoru zabudowane w komorach Detektor A1e Detektor A1e służy do nadzoru nad siecią cieplną i do dodatkowej kontroli stanu studzienek i komór ciepłowniczych, węzłów, przepompowni itp. Jednostka posiada 12 oddzielnych gniazd wejściowych i może monitorować za pomocą sensorów: wilgotność, i ciśnienie: - wilgoć, - temperaturę, - poziom wody - poziom wody - ciśnienie i temperaturę czynnika w rurach Dodatkowo detektor A1e posiada identyczne funkcje pomiaru oporności w rurach preizolowanych jak jednostka X1L. Detektor może nadzorować 2 pętle o długości 7000 m przewodu każda czyli 3500 m rur. Typ Opis Akcesoria A1e Standardowo jak w opisie wyżej Transformator A1e-B Jak A1e, ale z baterią litową zamiast transformatora. W normalnych warunkach, żywotność baterii wynosi więcej niż osiem lat. Zamawiany oddzielnie Bateria Zawiera baterię A1e-G Jak A1e, ale z wbudowanym modemem GPRS Antena Zamawiana oddzielnie A1e-BG XTool Jak A1e-G, ale z baterią litową zamiast transformatora. Obejmuje monitorowanie napięcia baterii. Oprogramowanie graficzne Patrz rozdział Jak B + G XTool Zamawiane oddzielnie Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

17 Jednostki nadzoru zabudowane w komorach Detektor A1e ciąg dalszy Nr katalogowy: -- A1e A1e-B A1e-G X1L-BG Transformator Bateria Antena XTool, patrz rozdział LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

18 Lista narzędzi i elementów, łączenie przewodów Narzędzia i elementy do łączenia przewodów Przy zamawianiu rur z systemem nadzoru, wraz z rurami dostarczane są elementy do łączenia drutów oznaczone *). W nawiasach podano ilość sztuk w ramach jednego numeru katalogowego. Lista narzędzi i elementów do łączenia drutów: Element/Narzędzie Nr katalogowy Szczypce do cięcia drutów Szmatka do czyszczenia (10 szt.) Lut bezołowiowy, w zwoju Łącznik zaciskowy dla pojedynczego drutu (100 szt.) *) Szczypce zaciskowe Drut miedziany (ocynowany, 25 m) Lutownica gazowa (kpl) Pojemnik z gazem Lutownica elektryczna Podtrzymka drutu (50 szt.) *) Taśma papierowa - rolka (m) *) Koszulka izolacyjna (50 szt.) *) Przenośny omomierz "Megger MTI Przenośny reflektometr Szczypce do cięcia drutów i szmatka do czyszczenia Szczypce służą do przycięcia drutów na właściwą długość. Nr katalogowy Końcówki drutów należy dokładnie oczyścić syntetyczną szmatką do czyszczenia. Nr katalogowy Lut Lut cyna (ø 2 mm) wraz z topnikiem. Nr katalogowy Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

19 Lista narzędzi i elementów, łączenie przewodów Łącznik zaciskowy Do łączenia dwóch drutów stosuje się łącznik zaciskowy z ogranicznikiem po środku. Łącznik podczas montażu powinien być zarówno zaciskany i lutowany. Nr katalogowy Szczypce zaciskowe Do zaciskania łączników należy stosować wyłącznie zalecane przez LOGSTOR szczypce zaciskowe. Nr katalogowy Drut miedziany Tam, gdzie zachodzi konieczność sztukowania drutów w mufach, na kolanach czy trójnikach stosuje się ocynowany drut miedziany o średnicy ø 1,39 mm w zwojach po 25 mb. Nr katalogowy Na łukach i w trójnikach składanych zaleca się stosować drut miedziany w izolacji silikonowej w zwojach po 100 m. Nr katalogowy Lutownice Do typowych prac lutowniczych zalecane jest stosowanie lutownicy gazowej, złożonej z palnika gazowego i uchwytu dla pojemnika z gazem. Nr katalogowy: Pojemnik z gazem Palnik gazowy Przy lutowaniu w miejscach wrażliwych na ciepło, np. blisko pianki izolacyjnej, zaleca się stosowanie lutownicy elektrycznej. Nr katalogowy LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

20 Lista narzędzi i elementów, łączenie przewodów Podtrzymki drutu W złączach mufowych oba przewody miedziane mocuje się na podtrzymkach drutu, które stosuje się w ilosci 6 szt. na złącze (dostarczane po 50 szt. w worku). Nr katalogowy Taśma papierowa Podtrzymki mocowane są do rury przewodowej za pomocą taśmy papierowej dostarczanej w rolkach po 50 mb. Odporna na temperaturę taśma papierowa, Nr katalogowy Nie wolno stosować taśmy innych typów (np. PVC). Koszulki izolacyjne Koszulki izolacyjne służą do zaizolowania drutów alarmowych na zakończeniach, łukach, odgałęzieniach itp. Nr katalogowy Dostępne są w paczkach po 50 szt. (25 szt. czerwonych i 25 szt. białych). Przenośny omomierz (miernik oporności izolacji) Podczas łączenia ze sobą drutów systemu alarmowego za pomocą miernika oporności izolacji zawsze należy sprawdzać oporność pętli i oporność izolacji. Przenośny omomierz LOGSTOR może być stosowany do kontroli zarówno systemów bez filcu jak i systamów nadzoru z filcem w złączach. Megger MIT 320: Nr katalogowy MIT 320 Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

21 Lista narzędzi i elementów, łączenie przewodów Przenośny impuls reflektometr Do lokalizacji usterek i awarii w systemach bez zabudowanych na stałe lokalizatorów X4 oraz podczas uruchamiania systemu nadzoru stosuje się przenośny impuls reflektometr. CABLESCOUT TV220 LOGSTOR oferuje impuls reflektometr TEMPO TV 220 Nr katalogowy I? POWER HELP TESTWIZARD LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel Katalog produktów

22 Lista narzędzi i elementów, elementy pozostałe Łącznik uziemnienia do kabli połączeniowych wielożyłowych W miejscach wyprowadzeń sygnału z drutów w rurach na zewnątrz (tam gdzie stosowane są kable) połączeniowe wielożyłowe, należy stosować łączniki uziemienia przyspawywane do rur stalowych. Łączniki są częścią składową zestawów połączeń kabli (patrz str ) ale można je również zamówić dodatkowo. Nr katalogowy Łącznik uziemnienia do kabli przyłączeniowych koncentrycznych Ten typ łącznika uziemnienia ma zastosowanie przy łączeniu kabli przyłączeniowych koncentrycznych z przewodami alarmowymi w rurach. Dostarczane są w paczkach po 10 szt. łączników i 5 zestawów śrub. Nr katalogowy Szafka detektora Szafka ma zastosowanie do ochrony i zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi detektorów, lokalizatorów, transformatora, modemu GPRS, czujników temperatury, elementów grzejnych itp. Lokalizator X4 dostarczany jest standardowo w szafce. Klasa szczelności: IP67 Nr katalogowy Szafki wodoodporne LOGSTOR oferuje dwa rodzaje zamykanych szafek, służących do instalacji elementów systemu sygnalizacji. Szafki są produkowane z włókna szklanego z wysuwaną, stalową podstawą, dzięki czemu można je zainstalować na glebie lub w nawierzchni betonowej. Do zabudowania detektorów serii X1L-BG zaleca się stosować szafkę szeroką. Wys. x Szer. x Głęb. = 628 x 574 x 215 mm Nr katalogowy Do zabudowy punktów referencyjnych zaleca się stosować szafkę wąską. Wys. x Szer. x Głęb. = 628 x 303 x 155 mm Nr katalogowy Katalog produktów LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Tel

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo