Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012"

Transkrypt

1 Angielski na służbie! szkolenia dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012 Numer projektu: POKL /09 Okres realizacji: wrzesień 2009 lipiec 2011 O PROJEKCIE Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012 był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych. Wartość projektu wynosiła około 3,6 mln zł. Organizatorem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie a Wykonawcą projektu było Centrum Nauki Języków Obcych Norton I z Krakowa. CELE PROJEKTU Celem nadrzędnym było trwałe i efektywne podwyższenie kwalifikacji językowych małopolskich i podkarpackich funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, skierowanych do zadań związanych bezpośrednio z zabezpieczaniem prawidłowej organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012, do poziomu umożliwiającego swobodne porozumiewanie się z obcokrajowcami w sytuacjach służbowych. Cele szczegółowe projektu: 1. Nabycie przez grupę docelową umiejętności wykorzystania technik pamięciowych ułatwiających nabywanie umiejętności językowych przez osoby dorosłe; 2. Podwyższenie przez grupę docelową znajomości praktycznej języka angielskiego o dwa poziomy w stosunku do poziomu startowego; 3. Nabycie przez grupę docelową umiejętności w zakresie stosowania języka angielskiego w sytuacjach służbowych. Kurs języka angielskiego prowadzony był na pięciu poziomach zaawansowania językowego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Odstęp pomiędzy zajęciami był zwykle 2 3 dniowy, co pozwalało na systematyczne pogłębianie posiadanej wiedzy. Sposób prowadzenia zajęć pozwalał na profesjonalne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu TOEIC, którym kończy się każdy kolejny rok nauki.

2 Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych lektorów zatrudnionych przez firmę CNJO Norton I przy pomocy zakupionych w projekcie nowoczesnych tablic multimedialnych, laptopów, projektorów oraz podręczników. Główne założenia projektu: Termin realizacji: 1 września lipca 2011 Liczba funkcjonariuszy: 1006 Liczba grup szkoleniowych: 74 Liczba miejsc realizacji: 47 Moduły szkolenia: techniki pamięciowe, język ogólny, język specjalistyczny Podstawowy rezultat szkolenia: uzyskanie przez absolwentów międzynarodowego certyfikatu językowego TOEIC Dodatkowe rezultaty szkolenia: doposażenie techniczne 45 miejsc szkolenia w sprzęt multimedialny opracowanie skryptu do szkolenia językowego w zakresie języka służbowego UCZESTNICY: W projekcie wzięło udział łącznie 1006 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, pełniących służbę na terenie Małopolski i Podkarpacia, którzy podzieleni zostali na 74 grupy kursowe: o Małopolska Policja 617 osób o Podkarpacka Policja 339 osób o Bieszczadzki Oddział SG 30 osób, o Karpacki Oddział SG 20 osób, Zajęcia odbywały się w siedzibach jednostek organizacyjnych Policji, w Komendach Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych w godzinach służby funkcjonariuszy.

3 Terytorialny podział grup: Podkarpacie 1/14 GRUP/uczestników 1/15 1/10 1/9 1/10 1/10 1/14 11/143 1/10 1/14 7 Rzeszów: KWP 4 grupy KMP 3 grupy OPP 4 grupy 1/10 1/10 1/13 4/ /10 1/14 30 w tym uczestników ze Straży Granicznej

4 WYBRANE ZDJĘCIA Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ: KPP CHRZANÓW KPP GORLICE

5 KMP KRAKÓW KWP KRAKÓW KPP MYŚLENICE

6 KMP NOWY SĄCZ KPP NOWY TARG

7 KPP OŚWIĘCIM KPP BOCHNIA KPP DĘBICA

8 KPP KOLBUSZOWA KPP MIELEC KPP OLKUSZ

9 KPP PROSZOWICE KPP STALOWA WOLA KPP TARNOBRZEG

10 KMP TARNÓW KMP TARNÓW GR 33 KPP WIELICZKA

11 KPP BRZOZÓW KPP LEŻAJSK KPP PRZEWORSK

12 KPP SANOK I LESKO KWP RZESZÓW GR 14 KPP LUBACZÓW

13 OPINIE UCZESTNIKÓW Zajęcia organizowane w ramach EFS z j. angielskiego mają na celu przygotowanie językowe funkcjonariuszy Policji do pracy podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej. Podstawowa znajomość języka angielskiego przez funkcjonariuszy, podczas tego typu imprez był niezbędna z racji komunikowania się z kibicami różnych państw europejskich. Nadmienić należy, iż nie tylko ME w piłce nożnej są celem samym w sobie. Wykorzystanie znajomości języka policjanci będą mogli wykorzystać w codziennej służbie jeszcze przed zaplanowaną imprezą. Zajęcia prowadzone w naszej Komendzie stoją na bardzo wysokim poziomie. Kursanci zostali wyposażeni w książki oraz płyty z ćwiczeniami. Dzięki temu poznany materiał kursu można indywidualnie utrwalać i pogłębiać w domu. Prowadząca był zawsze bardzo dobrze przygotowana do zajęć. Prowadzi je w sposób profesjonalny, kursanci kształtują umiejętności praktycznego zastosowania poznanego słownictwa w praktyce dzięki stosowaniu przez prowadzącą aktywnych metod nauczania. Podczas zajęć wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne: tablica multimedialna, laptop z projektorem oraz inne środki audiowizualne. Zajęcia mają odpowiednie tempo, są dynamiczne przy czym kursanci mają czas na wykonanie wszystkich ćwiczeń. Postawa prowadzącej podczas zajęć wpływa na dobrą atmosferę, co działa motywująco i zachęca do dalszej pracy. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Nowym Targu Kurs języka angielskiego zorganizowany przez KWP w Krakowie to bardzo dobry pomysł, gdyż nauka języków obcych, to obecnie konieczny obowiązek, a nie obowiązkowa konieczność. Szczególnie na takich warunkach, jak to był aktualnie realizowane, czyli przede wszystkim nieodpłatnie i w większości w czasie służby. Będąc obywatelami Unii Europejskiej musimy w końcu przestać używać rąk do mówienia, co może wpłynąć jedynie na poprawę naszego wizerunku i to nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również prywatnym. Osobiście, jako uczestnik kursu byłem bardzo zadowolony z wartości merytorycznej, jak i sposobu prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu multimediów. Chociaż to dopiero pół roku

14 nauki to, używając policyjnej nowomowy "daje sie zauważyć zdecydowane postępy i zauważalne tendencje wzrostowe w kierunku osiągnięcia wartości oczekiwanej - umiejętności komunikacji w języku angielskim". Dariusz Pocięgiel KMP Kraków Wprowadzony i prowadzony kurs języka angielskiego dla policjantów uważam za świetny pomysł. Wielu z nas pracuje "na ulicy", gdzie nierzadko ma do czynienia z obcokrajowcami (szczególnie w takim światowym mieście, jakim był Kraków). Znajomość języka angielskiego pozwoli nam, policjantom nie tylko na lepsze wypełnianie obowiązków służbowych, lecz będzie również przydatne w życiu prywatnym. Dzięki wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, możemy bez kompleksów i większych obaw porozumiewać się z obcokrajowcami. Myślę że znajomość języka angielskiego w znaczący sposób wpłynie także na poprawę wizerunku Policji. Jako uczestniczka kursu byłem bardzo zadowolona zarówno z wartości merytorycznej, jak i sposobu prowadzenia zajęć przy pomocy multimediów. Osobiście też bardzo zadowolona byłem z faktu, iż kurs był prowadzony nieodpłatnie i że odbywa się w godzinach służby. Magdalena Wójcik Komenda Miejska Policji w Krakowie Witam Byłem uczestnikiem kursu języka angielskiego w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Uważam, że był to kurs przeprowadzony w pełni profesjonalnie. Pani Ewa był doskonałym lektorem, prowadzi zajęcia w sposób ciekawy. Nowe słownictwo czy zagadnienia gramatyczne są wprowadzane w sposób pozwalający bezstresowo je przyswajać. Możliwość korzystania z pomocy multimedialnych powoduje, że lekcje są jeszcze bardziej interesujące. Pozdrawiam Sławomir Wawrzynek

15 Witam Serdecznie! Pragnę przekazać informacje na temat kursu języka angielskiego prowadzonego w ramach programu w KPP Nowy Targ. Uważam, że takie kursy powinny być organizowane w większym zakresie, spotkał się on z dużym zainteresowaniem policjantów w naszej komendzie. Osobiście cieszę się, że mogę korzystać z tego szkolenia i mogę poznać język angielski, co w obecnych czasach był niezwykle potrzebne, również w pracy policjantów. Chciałem również stwierdzić, że zajęcia są prowadzone profesjonalnie przez p. Urszulę Kuciel. Organizacja zajęć wprowadza świetną atmosferę do tego, aby "chłonąć" język angielski. Pani Urszula potrafi aktywnie zaangażować każdego uczestnika i z chęcią wszyscy uczestniczą w zajęciach. nadkom. Zbigniew Domalik I Z-ca K-ta KPP w Nowym Targu nadkom. Robert Siemek Myśleniccy policjanci szlifują angielski Pod okiem wykwalifikowanej kadry lektorskiej kilkunastu policjantów z KPP w Myślenicach głównie z ogniw prewencyjnych szkoli znajomość języka angielskiego. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie ub. roku. Po zaliczeniu egzaminu końcowego, każdy ich uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat językowy. Zanim tak się stanie, przed słuchaczami żmudny dwuletni okres nauki, obejmujący cztery semestry (każdy kończący się testem sprawdzającym postępy) czyli aż 276 godzin lekcyjnych, podczas których prowadzący zajęcia dążą do nabycia przez kursantów umiejętności opanowania tematycznego słownictwa, zwrotów i konstrukcji zdaniowych, przede wszystkim związanych z pracą policji. Często odbywa się to na zasadzie praktycznej, np. odgrywania wziętych z życia scenek sytuacyjnych. Opisywane przedsięwzięcie organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, za pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Te właśnie środki pozwoliły na pokrycie całości kosztów nauczania oraz dodatkowo na zakup pomocnego w zajęciach sprzętu: tablicy multimedialnej, rzutnika oraz laptopa ze specjalnym, edukacyjnym oprogramowaniem. Kursanci za darmo otrzymali także podręczniki. Cykl zajęć językowych na szczeblu powiatu myślenickiego był częścią większej całości: projektu Angielski na służbie! szkolenia dla małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży

16 Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012, skierowanego do funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji oraz Karpackiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Nietrudno zgadnąć, że głównym celem tej inicjatywy był należyte przygotowanie mundurowych do pełnienia służby podczas zbliżających się mistrzostw, z gwarancją ich językowego profesjonalizmu podczas kontaktów z obcokrajowcami odwiedzającymi nasz kraj lub korzystających z ruchu tranzytowego. - Nie wiemy jeszcze, czy i jak liczni goście Euro 2012 mogliby dotrzeć do Myślenic mówi kursant mł. asp. Marek Kaciczak. Na co dzień byłem zastępcą dyżurnego. Ja i inni policjanci ze stanowiska kierowania zauważamy, że w codziennej służbie coraz częściej zdarza się przyjmować zgłoszenia o zdarzeniach, prośby o udzielenie informacji wyrażane po angielsku. W takich przypadkach praktyczna znajomość tego języka był po prostu nieodzowna, a kurs, na który uczęszczamy był dla nas bardzo pomocny w przyswojeniu takiej wiedzy. Opracował: asp. Szymon Sala KPP w Myślenicach tel Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Michał Gawlik: w ubiegłym roku sam uczestniczyłem w podobnym kursie uzyskując odpowiedni certyfikat. Po otrzymaniu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie propozycji realizacji Projektu Angielski na służbie, na bazie własnych doświadczeń od razu pozytywnie odniosłem się do tego przedsięwzięcia i wydałem stosowne polecenia celem rozpoczęcia tego kursu w KPP Gorlice. Do bezpośredniego nadzoru nad tym projektem w naszej jednostce biorąc pod uwagę jego ważność wyznaczyłem nadkom. Mirosława Kawę I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. W mojej ocenie nauka języka angielskiego w służbie w najbliższym czasie przyniesie wymierne korzyści. Z jednej strony w dobie Europy bez granic trudno wyobrazić sobie funkcjonariusza publicznego, który chociażby w podstawowym stopniu nie zna języka angielskiego lub innego języka krajów sąsiednich, a z drugiej strony organizowane w naszym kraju w 2012 roku Piłkarskie Mistrzostwa Europy stawiają przed policją określone zadania, których nie sposób zrealizować bez znajomości języków obcych. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach nadkom. Mirosław Kawa:

17 po przekazaniu policjantom informacji na temat przedmiotowego kursu do udziału w nim zgłosiło się znacznie więcej chętnych niż przewidziana została przez organizatora liczba miejsc. W grupie tej znajdują się policjanci wytypowani zgodnie z wytycznymi projektu. Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni do nauki języka angielskiego. Pomimo pewnych obaw, które miałem przed rozpoczęciem realizacji projektu z satysfakcją muszę stwierdzić, ze nie ma żadnych problemów zarówno w zakresie organizacji służby jak i zajęć. Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę z panią Ewą Janusz lektorem prowadzącym zajęcia w KPP Gorlice. - st. sierż. Jacek Sikora - Ogniwo Ruchu Drogowego: od kilku miesięcy uczę się języka angielskiego w ramach Projektu Angielski na służbie. Był to pierwsza moja możliwość nauki tego języka. Byłem przekonany, że wiedza zdobyta w czasie tego kursu będzie mi pomocna w codziennej służbie na drodze. Zawsze marzyłem o zwiedzaniu Europy i świata jednak istniała bariera językowa, którą wydaje mi się, że teraz pokonam. - asp. Mariusz Piotrowski Zespół Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych podobnie jak kolega Jacek wcześniej nie miałem możliwości uczenia się języka angielskiego. W codziennej służbie zajmuję się zagadnieniem zarządzania kryzysowego a ponadto byłem Zastępcą Dowódcy IX Kompanii NOP w Krakowie. Chcę nauczyć się języka angielskiego, ponieważ w najbliższych piłkarskich Mistrzostwach Europy EURO 2012 będzie mi on przydatny w czasie realizacji czynności służbowych. Projekt Angielski na służbie! spełnił moje oczekiwania w zakresie nauki języka angielskiego. Dotychczas możliwości pogłębiania znajomości języków obcych w resorcie były mocno ograniczone. Forma prowadzenia zajęć był przystępna, a mało liczna grupa szkoleniowa pozwala na szybkie przyswajanie wiedzy. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, podinsp. Andrzej Sołczykiewicz Uważam projekt pod nazwą Angielski na służbie! za trafioną inicjatywę mającą na celu naukę podstaw języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez osoby kompetentne z zastosowaniem pomocy multimedialnych, co znacznie ułatwia naukę. Komendant Powiatowy Policji w Bochni, insp. Marek Rudnik Uważam, że projekt Angielski na służbie! był bardzo dobrym pomysłem, który umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wiedza zdobyta podczas

18 realizacji projektu będzie przydatna podczas obsługiwania największej imprezy ME w piłce nożnej Euro Zastępca Komendanta KPP Bochnia, Jerzy Bieżychudek Byłem bardzo zadowolony z faktu, iż mogę uczestniczyć w zajęciach językowych w ramach projektu Angielskie na służbie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym udogodnieniem był to, iż zajęcia odbywają się w czasie godzin pracy, w miejscu pełnienia służby oraz, że są nieodpłatne. Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia zajęć przez lektora. W przyszłości chętnie wziąłbym udział w takim kursie na poziomie zaawansowanym. Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Bochnia, nadkom. Adam Włodek "Kurs angielskiego przygotowujący mnie do EURO 2012 był przeprowadzany na wysokim poziomie, miłej atmosferze pracy grupy i pod czujnym dobrym okiem prowadzącego" Przemek" "Kurs w którym uczestniczę w KPP w Mielcu prowadzony przez Pana Piotra prowadzony był bardzo profesjonalnie.mam nadzieję,że wiedza która nabędę podczas kursu w przyszłości będzie procentowała w kontaktach z obcokrajowcami. Wiedza przekazywana przez wykładowcę był przekazywana w sposób zrozumiały i łatwo oraz bezstresowo można ja przyswoić. W szkole średniej nie miałem kontaktu z językiem angielskim, był to pierwszy kurs na którym uczę się tego języka. Powoli przyswajam słówka oraz podstawy gramatyki, był to dla mnie trudne i na pewno potrzeba jeszcze trochę czasu abym opanował ten język na takim poziomie bym zrozumiał go i prawidłowo komunikował się z obcokrajowcami." Pozdrawiam Maciej Kilian. "Kurs w którym uczestniczę prowadzony był przez Pana Piotra bardzo profesjonalnie i rzetelnie. Pan Piotr swoja wiedzę przekazuje w sposób bardzo profesjonalny, zrozumiały i

19 łatwy. Na takich zajęcia nauka angielskiego to sama przyjemność i satysfakcja z uzyskanej w ten sposób wiedzy." Pozdrawiam Maciej Gawryś I m a police officer. I work in the traffic division. Very often, when I m on duty foreign drivers who go through our city stop and ask for the way. They ask for a way, direction to the town where they go, places in town: shops, factories and others. I have to explain where they must go. This is when I most often need English. Next situation when my English comes in useful on duty is when I go to the road accidents. When foreigners take part in accident, I have to ask them about the course of accident. I must take the documents and tell them who caused the accident. Młodszy aspirant Tomasz Marek / gr 33, Tarnów Dzięki temu kursowi mam okazję, tak jak większość z nas, podszlifować swoją znajomość języka, który jeśli nie był używany -wiadomo- popada w zapomnienie. Materiały i sposób prowadzenia pozwalają nam na rzecz najważniejszą: ćwiczenie swobodnej komunikacji. Coraz częściej mamy kontakt z osobami z innych krajów, przyjeżdżającymi do Polski w celach turystycznych lub w interesach, dlatego dzięki znajomości języka obcego możemy łatwiej wykonywać swoją pracę i być w pełni przygotowani na Euro 2012 Młodszy aspirant Piotr Kolbusz / gr 32, Tarnów English at police officer s work As a police officer I encounter English speaking people more often than ever. Since Poland became a part of the European Union tourists and businessmen from all over the world are coming to our country. These people usually use English to communicate. Sometimes it happens that they break the law and we have to tell them about it, inform them what rights they have. We have to talk to them, gather information, interrogate them. Leading investigations we need to be able to speak English because in some cases translators are not available. Police officers who are working in the streets often meet foreigners. They ask them questions or ask for help. It would be extremely difficult for police officers to call translator every time when they meet people from abroad. In that situation they wouldn t be able to do their work properly. Komisarz Marcin Mucha / gr 33, Tarnów I want to use English not only in my work. I watch films with no subtitles. I want to read newspapers and magazines and communicate when I go abroad, so it s very helpful. Katarzyna Kaczmarek-Maj / gr 34, Brzesko

20 Uważam, że organizacja tego kursu była doskonałym pomysłem. Po pierwsze da nam pewne możliwości porozumiewania się w aspekcie zbliżających się Mistrzostw Europy z kibicami, których na pewno duża liczba tutaj przybędzie. Po drugie, tematyka prowadzonych zajęć, wykładowca, który doskonale nas rozumie, są dostosowane do naszych potrzeb. Pan Adrian stara się w przystępny i profesjonalny sposób przekazać nam słownictwo w odniesieniu do sytuacji z jakimi możemy się spotkać bezpośrednio w pracy czyli tak zwane słownictwo policyjne, którego nie ma w powszechnie dostępnych podręcznikach, jak również omawiamy normalne, życiowe sytuacje z którymi spotykamy się na co dzień czy na wakacjach, czy odwiedzając kolegów policjantów z innych krajów, bądź przyjmując ich u siebie. Nadkomisarz Mirosław Moryl / gr 32, Tarnów Każdy naród Europy pełen był stereotypów, tradycji, zwyczajów, często bardzo krzywdzących, lub, w najlepszym wypadku wywołujących powszechną wesołość. Podobnie, w każdym z tych krajów istnieją liczne stereotypy dotyczące życia, grup zawodowych i społecznych. Pracując z policjantami mogę śmiało powiedzieć, że był to grupa niedoceniana, świetnie przygotowana do pracy, profesjonalnie ją wykonująca, oraz, co najważniejsze, bardzo zmotywowana, już przy pierwszym kontakcie obalająca wszelkie fałszywe mity. Zwykle najtrudniejszym zadaniem nauczyciela był tak prowadzić zajęcia, aby uczestnicy sami chcieli jak najwięcej z nich wynieść. Przyznam, że byłem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu, z jakim kursanci podchodzą do zajęć, interaktywnych ćwiczeń a nawet prac domowych(!). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewnionych przez fundusz Unii Europejskiej możemy w pełni korzystać z szerokiej gamy materiałów dydaktycznych, a nawet tworzyć własne. Bardzo cenne i istotne są zawsze uwagi uczestników, dzięki którym mogę tak organizować zajęcia, aby programowy materiał uzupełniać tematami i kwestiami istotnymi dla nich samych. Poprzez ten kontakt z policjantami mogłem zrozumieć, że są to normalni ludzie, mający takie same zainteresowania jak wszyscy inni, tak samo oglądający telewizję, czytający książki i spędzający z rodzinami wakacje. Sądzę, że prowadzenie tego kursu to dla każdego z lektorów bardzo cenne doświadczenie, pozwalające, prócz umiejętności dydaktycznych sprawdzić swoje zdolności empatyczne i nauczyć się czegoś więcej o pracy innych ludzi. Adrian Bogacz / lektor 1.Jak ocenia Pan projekt, w ramach którego uczycie się języka angielskiego?

21 Uważam, że pozwala on na poszerzenie już posiadanej wiedzy, zdobycie i utrwalenie nowych wiadomości, jak również daje szansę na rozwój osobisty. 2.Czy taki projekt był potrzebny w Policji? Tak, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej i związanych z nimi przejazdami kibiców anglojęzycznych. Znajomość języka, nawet na poziomie podstawowym, pozwoli łatwiej rozwiązywać proste sprawy. 3.Czy podoba się Panu sprzęt wykorzystywany na zajęciach? Tak, sprzęt był dobrej jakości i był bardzo przydatny. Pozwala na wykorzystanie efektów audiowizualnych w nauczaniu. komisarz Stanisław Sekuła KMP Rzeszów grupa II A1 Funkcjonariusze Policji uczestnicy kursu języka angielskiego organizowanego przez KMP Kraków w ramach programu Angielski na Służbie. Byłeśmy zachwyceni metodyką prowadzenia zajęć. Zajęcia te są prowadzone z wykorzystaniem techniki multimedialnej. Rozpoczęcie kursu od nauczani technik pamięciowych pozwala nam na łatwiejsze przyswajanie przekazywanych treści. Prowadzone zajęcia przez lektora są ciekawe. Lektor przekazuje nam swoją wiedzę w sposób łatwy i przystępny jednocześnie przygotowuje dodatkowe materiały dydaktyczne. W trakcie zajęć są powtarzane techniki pamięciowe utrwalające słownictwo. Liczebność poszczególnych grup ma pozytywny wpływ na komfort nauki i pracy lektora. Byłeśmy przekonani, że znajomość podstaw języka angielskiego będzie przydatna w naszej pracy zawodowej jak też i w życiu prywatnym. W miarę kontynuowania kursu wzrasta zainteresowanie nim pośród funkcjonariuszy, którzy nie uczestniczą w bieżącym kursie. Z rozmów wśród policjantów wynika, że szeroka rzesza policjantów był zainteresowana uczestnictwem w takich kursach.

22 mł. asp. Mariusz Bujnowski 17/03/2010r. podkom. Jerzy Górecki koordynatorzy kursu Języka Angielskiego Grup Policjantów uczestniczących w programie Angielski na służbie" Komend Powiatowych Policji w Lesku i Sanoku. Angielski na służbie"- sam tytuł był na tyle wymowny, że pewnie niewielu osobom należałoby wytłumaczyć jak konieczna był w obecnych czasach znajomość języków Obcych, a angielski, jeden z najpopularniejszych spośród nich nie umniejszając niemieckiemu czy oczywiście rosyjskiemu. Otwarcie granic, wejście Polski do strefy Schengen" sprawiają, że nasz region Polski - Podkarpacie tak przecież atrakcyjny był odwiedzany przez coraz większą rzeszę turystów pochodzących z innych państw Unii Europejskiej, którzy chcąc przemieszczać się po naszym regionie niejednokrotnie korzystają z informacji policjantów pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z

23 ludźmi na drodze. Prestiż naszej pracy i dobry wizerunek Polskiej Policji stawiają przed nami coraz to większe wyzwania między innymi znajomość języków obcych w trosce o prawidłowe i poprawne udzielenie informacji czy pomocy obcokrajowcom w myśl tego, że Policja powinna przede wszystkim pomagać. Należy również zauważyć, że Pani lektor nie ma prostego zadania, ponieważ uczniami" są osoby dorosłe mające swoje życie i obowiązki wynikające ze służby tak, więc prowadzenie zajęć i dostosowanie programu nauczania przewidzianego w projekcie w stosunku do tempa przyswajania nowych słówek angielskich, gramatyki i pisowni był nie lada wyzwaniem dla lektora. O przydatności angielskiego w życiu codziennym i w służbie pokrótce wspomniałem powyżej i uważam, że nie trzeba więcej rozważać jak był potrzebny, można jedynie dodać, że w każdej dziedzinie życia przewija się język angielski a możliwość jego nauki, jaką daje nam ten projekt należy wykorzystać jak najbardziej zmuszając się nawet do ponadprogramowych sytuacji pozwalających na korzystanie z angielskiego, jego bezustanne powtarzanie i nieustanne samokształcenie. Dobra lub bardzo dobra znajomość tego języka był szalenie pozytywnie postrzegana przez naszych przełożonych jako jedna z form podnoszenia kwalifikacji, co z całą pewnością sprawi, iż przyszłościowy awans każdego z nas był w zasięgu ręki. Właśnie przez tego typu projekty umożliwiające nam tak dobrą komunikatywność na służbie dochodzi do sytuacji kiedy to inny policjant, kolega, sąsiad przychodzi do nas i prosi o przetłumaczenie instrukcji obsługi urządzenia wykorzystywanego w pracy, domu, ogrodzie wtedy to nabieramy pewności siebie i z dumą korzystamy z wiedzy jaką już nabyliśmy i którą cały czas z tygodnia na tydzień rozbudowujemy. Zbliżające się z każdym dniem EURO 2012 już nie był dla nas tak niepokojące jak było przed rozpoczęciem udziału w tym projekcie, nasi przełożeni widzą w nas oparcie, to my stanowimy teraz filar w/w Komend Policji, zazdrosne spojrzenia innych kolegów - policjantów dodają nam tylko motywacji do dalszej nauki a chcąc by i nasza" Pani Lektor w całym tym projekcie wypadła jako najlepsza z nauczycieli

24 dołożymy wszelkich starań w nauce by na koniec uzyskać na teście maksymalną liczbę punktów. Reasumując można powiedzieć, że kurs ten nie tylko podnosi nasze kwalifikacje ale i to co należy traktować jako sprawę najważniejszą a mianowicie możliwość spotkania wspaniałych utalentowanych nieprzeciętnie osób, miłych, wesołych z którymi można się podzielić wrażeniami, opiniami na tematy służbowe i prywatne. Człowiek to przecież najlepszy kapitał. Opinia uczestników kursu języka angielskiego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych Kurs języka angielskiego prowadzony przez Panią Małgorzatę Piotrowską był bardzo przydatny zarówno w pracy zawodowej jak i życiu codziennym. Niezbędność posługiwania się choćby w minimalnym stopniu językiem angielskim w dobie jego wszechobecności był pytaniem, na które odpowiedź może być tylko jedna. Profesjonalizm prowadzonych zajęć, ich wszechstronność oraz podejście do każdego z uczestników to głównie zasługa prowadzącej zajęcia. Są one urozmaicone, a sposób ich prowadzenia przez Panią Piotrowską był dostosowany do indywidualnych możliwości każdego z uczestników kursu. Połączenie ćwiczeń językowych opierających się na pokazach multimedialnych oraz konwersacji pomiędzy uczestnikami kursu sprawia, iż nauka języka angielskiego staje się ciekawsza, a co za tym idzie bardziej przyswajalna zarówno, jeśli chodzi o pisownię, wymowę, jak i słownictwo. Reasumując, powyższy kurs należy ocenić tylko w pozytywnych aspektach. Z poważaniem Uczestnicy kursu

25 KWP RZESZÓW Zajęcia w ramach projektu Angielski na służbie pozwolą nam zdobyć podstawową znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji komunikacyjnej. Umożliwi to w przyszłości porozumiewanie się w języku obcym w typowych sytuacjach w trakcie służby oraz sytuacjach życia codziennego. Pozwoli także, oprócz rozszerzenia kompetencji językowych, wzbogacić wiedzę dotyczącą obszarów anglojęzycznych (rozumienie kontekstu europejskiego aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych). Udział w projekcie przyczyni się do nadania wymiaru europejskiego Policji jako instytucji m.in. poprzez: - zwiększenie kompetencji policjantów (możliwość porozumiewania się z obcokrajowcami w trakcie służby, prowadzenia wspólnych projektów, działań), - wymiany doświadczeń z pracownikami policji innych obszarów Unii Europejskiej (nawiązanie międzynarodowej korespondencji, kontakt mailowy). Ponadto uczestnicy tego projektu wzbogacą osobiste kompetencje poprzez wyznaczone sobie cele poznawcze (zainteresowanie się bliżej kulturą, historią, sztuką). Zdobyta wiedza wykorzystana zostanie do dalszego rozwoju zawodowegowykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej w trakcie służby, pozytywnego postrzegania Policji przez społeczeństwo, a jednocześnie zachęci innych policjantów do uczestnictwa w tego typu projektach, bądź indywidualnych kursach językowych.

26 "Angielski na służbie! - szkolenia dla małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012" był pierwszym projektem realizowanym dla nas w takim zakresie merytorycznym i czasowym, że nie sposób nie stwierdzić, że jego wartość już czuć w naszej codziennej służbie i w czasie wolnym też:) bo zajęcia wymagają poświęcania mu również czasu wolnego. Z jednej strony daje możliwość uczenia się języka ale również działa integracyjnie - w zajęciach uczestniczą przecież policjanci z różnych pionów, którzy na co dzień często nie mają takiej możliwości kontaktowania się ze sobą, poznawania i to jeszcze z tak innej strony niż w trakcie realizowania obowiązków wynikających ze służby. Zajęcia szkoleniowe są prowadzone w sympatycznej atmosferze, motywującej do nauki, forma podawcza informacji wynikających z programu kursu był bardzo przystępna, zrozumiale tłumaczona, z wykorzystaniem różnych technik nauczania. Dzięki nauce języka angielskiego otwiera się możliwość wykorzystywania go w przyszłości w trakcie wykonywania zajęć służbowych, wynikających ze współpracy międzynarodowej, wykorzystywania materiałów anglojęzycznych tematycznie powiązanych z zakresem realizowanych czynności służbowych bez konieczności pomocy tłumacza. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że język ten był bardzo przydatny w codziennych, nadarzających się sytuacjach i potrzebach życiowych. Projekt otworzył możliwość łączenia motywacji zawodowych i prywatnych nauki tego języka. INFORMACJA dot. kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu Angielski na służbie szkolenie dla funkcjonariuszy małopolskiej i podkarpackiej Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do EURO 2012 Moim zdaniem projekt w ramach, którego jako funkcjonariusze Straży Granicznej uczymy się j. angielskiego spełnia nasze oczekiwania. Wszyscy byłeśmy zaangażowani w atrakcyjną formę, prowadzenia zajęć w miłej atmosferze. Fachowo i ciekawie prowadzone zajęcia, z których dużo wynosimy i możemy już wykorzystywać podczas pełnienia służby na

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny. Komendant Główny Policji. Biuro prewencji i ruchu drogowego

W numerze. kwartalnik policyjny. Komendant Główny Policji. Biuro prewencji i ruchu drogowego kwartalnik policyjny W numerze CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat:

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie autonomii u dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych

Kształtowanie autonomii u dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (4). 2014. 385-401 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Kształtowanie autonomii u

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Zawody z przyszłością... w liczbach...4 O projekcie...5 Kursy zrealizowane w ramach projektu...6 CKPiDN w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna

Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Nr 179/02/2010 ISSN 1425-9907 magazyn akademicki Raport Twój rozwój Praktyka pod czujnym okiem opiekuna Praktyki są konieczne wywiad z Piotrem Palikowskim, dyrektorem generalnym Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo