PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Ewelina Płonka Automatyzacja linii montażowych typu KBK w przemyśle motoryzacyjnym Automation of the assembly line of KBK type in the automotive industry Promotor: dr inż. Wiesław Cichocki Kraków, rok akad /2014

2

3 Autor pracy: Nr pracy:... OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa magisterska/inżynierska* została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca: 1) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am* w sposób niedozwolony, 2) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni lub tytułów naukowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, właściwy organ stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r. poz. 572). * niepotrzebne skreślić data i podpis Uzgodniona ocena pracy: podpis promotora podpis recenzenta podpis dyrektora instytutu ds. dydaktyki

4

5 SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres pracy Wstęp Przegląd współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych systemów i urządzeń wykorzystywanych w automatycznych liniach montażowych samochodów Przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych Środki automatycznego sterowania, kontrolingu technicznego i monitorowania Systemy elektronicznej wymiany informacji (przesyłanie danych) Kryteria dozorowe i wymagania normowe Projekt algorytmu programu sterującego procesami roboczymi Badania testowe Algorytm doboru czasów rozruchu Algorytm optymalizacji drogi transportu ładunków Informacja z badań dozorowych systemów sterowania zautomatyzowanych linii montażowych samochodów MAN Podsumowanie i wnioski końcowe Literatura Spis rysunków Streszczenie Summary

6 6

7 1. Cel i zakres pracy Głównym celem pracy dyplomowej była analiza możliwości automatyzacji linii montażowej samochodów ciężarowych, w której konstrukcja bazuje na systemach transportu podwieszonego typu KBK, w szczególności opracowanie struktury algorytmu dla programu sterującego procesami roboczymi. Istotnym wyróżnikiem opracowanego algorytmu sterującego, jest zapewnienie odpowiednich protokołów wykonawczych, aby spełnione były zadane warunki trwania cyklu pracy odpowiadającego tzw. taktom roboczych, a ponadto, aby wykonywane automatycznie czynności dźwigowo-przeładunkowe w sposób maksymalny zapewniały przemieszczenia transportowanych zespołów bez ich wahań (kształtowanie czasów rozruchu i hamowania mechanizmów jazdy wózków wciągarek oraz mostów przeładunkowych dźwignic). Istotnym w tym zadaniu celem cząstkowym było przeprowadzenie testów laboratoryjnych na stanowisku modelowym, w celu weryfikacji tezy, że procedury sterujące działaniem systemu antywahaniowego mogą wykorzystywać zależności wahadła fizycznego, to znaczy, że kształtując funkcje sterujące prędkościami i przyspieszeniami silników roboczych w/w mechanizmów w fazach nieustalonych (rozruch i hamowanie), uzyskuje się zadawalający dla potrzeb praktycznych efekt wytłumienia (wygaszenia) niekorzystnych wahań. W pierwszej części zakresem pracy objęto analizę literatury kierunkowej, umożliwiającą zrozumienie istoty pracy. W tej części został dokonany przegląd współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych systemów i urządzeń wykorzystywanych w automatycznych liniach montażowych samochodów, opisano kryteria odbioru urządzeń dźwignicowych oraz wymagania normowe im stawiane. W zasadniczej części pracy skupiono się na zbudowaniu algorytmu składającego się z dwóch części: algorytm doboru czasów rozruchu i hamowania, algorytm doboru optymalnej drogi transportowej. Opisano również badania weryfikujące, które zostały przeprowadzone w laboratorium SiUTB Politechniki Krakowskiej umożliwiające utworzenie I części algorytmu. W części końcowej pracy dyplomowej podano także opis badań dozorowych zautomatyzowanej linii montażowej u producenta samochodów MAN Niepołomice, w ramach których, autor niniejszego dyplomu współuczestniczył (w ramach stażu zawodowego dyplomowego). 7

8 2. Wstęp Automatyzacja rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w halach produkcyjnych oraz montowniach jest procesem niezwykle istotnym. Stopień automatyzacji warunkuje bowiem efektywność produkcyjną i rzutuje w bezpośredni sposób na jakość i koszt produktu finalnego. Początki rozwoju automatyzacji linii montażowych w przemyśle motoryzacyjnym sięgają 1913 r., kiedy to Henry Ford zaprojektował pierwszą ruchomą taśmę montażową przeznaczoną do produkcji samochodów. Zrewolucjonizował w ten sposób proces produkcyjny Forda T. skracając czas produkcji z 12,5h do 1,5h. Henry Ford na początku linii montażowej umieścił gołe nadwozie, które poruszało się ruchem przerywanym (cyklicznie) wzdłuż linii przez wszystkie kolejne stanowiska, aż na końcu gotowy zmontowany samochód zjeżdżał z taśmy mocą własnego silnika (ustalone wówczas cykle pracy tzw. takty robocze, do obecnych czasów nadal znajdują zastosowanie w procesach automatyzacji linii montażowych na całym świecie). Taśmy boczne wzdłuż głównej taśmy produkcyjnej były zsynchronizowane tak, by dostarczać odpowiednie części dokładnie w odpowiednim czasie. Połączenie precyzji, ciągłości pracy i szybkiego tempa przyniosło światu produkcję masową. W Highland Park produkcja Modelu T osiągnęła rekordowy poziom każdego dnia gotowy samochód zjeżdżał z linii co dziesięć sekund, przez co Ford był w stanie obniżyć ceny, podwoić minimalną dniówkę pracowników, produkować auta najwyższej jakości i nadal czerpać zyski [28]. Na całym świecie linia ta stała się punktem odniesienia dla metod masowej produkcji powodując rewolucję w przemyśle, a Henry uznawany jest powszechnie za ojca produkcji masowej w branży motoryzacji, w tym systemów automatyzacji linii montażowych. Obecnie filozofia pod względem mechanicznym ciągle ulega unowocześnieniu, niemniej wprowadzona wówczas koncepcja automatyzacją linii produkcyjnych, do dziś pozostaje aktualna. Od czasu wprowadzenia pierwszej zautomatyzowanej linii montażowej nastąpił dynamiczny rozwój procesów, urządzeń i systemów automatyzacji. Nadal jest to bardzo intensywny obszar, który ulega unowocześnianiu. Rys./fot. 2.1 a) Pierwsza linia montażowa Forda [27]; b) współczesna zautomatyzowana linia montażowa Forda [29] 8

9 Na początku rozwoju automatyki skupiano się głównie na automatyzacji procesów wytwórczo-montażowych, które obecnie osiągnęły bardzo wysoki poziom rozwoju. Większość z nich jest częściowo lub w pełni zautomatyzowana i zrobotyzowana (rys. 2.1 b). W procesie montażu następuje końcowe ukształtowanie wyrobu, uzyskuje się wymagane cechy eksploatacyjne oraz użytkowe produktu. Stanowi on 20-70% całkowitego czasu wytwarzania. W związku z tym aktualna działalność skupia się na optymalizacji procesu montażu związanego z: właściwym ukształtowaniem wyrobów, odpowiednią konfiguracją systemu montażowego, organizacją przepływu informacji, automatyzacją prac montażowych. Podstawą do optymalizacji montażu wyrobu jest jego właściwa konstrukcja, która ułatwia proces montażu wyrobów montowanych ręcznie, półautomatycznie lub też w sposób całkowicie zautomatyzowany. Na wprowadzenie w przedsiębiorstwie automatyzacji prac montażowych oraz zwiększenie efektywności procesu montażowego mają wpływ czynniki, tj. [5]: wzrost wymagań jakościowych, przy produkcji coraz bardziej złożonych elementów, indywidualizacja produkcji, w tym duża liczba wariantów i typów produkowanych wyrobów, unowocześnienie technologii wytwarzania, co wymusza stosowanie w pełni zautomatyzowanych robotów i manipulatorów jako wyposażenia specjalistycznego rozbudowanych strukturalnie systemów dźwigowo-przeładunkowych, skracanie terminów realizacji zadań produkcyjnych, co jest możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu w/w zautomatyzowanych linii produkcyjnych. W celu spełnienia powyższych wymagań i produkowania wyrobów oczekiwanych na rynku konieczne staje się wprowadzenie elastycznej automatyzacji montażu. Uzyskuje się dzięki temu możliwość szybkiego przezbrojenia systemu montażowego, tak by móc produkować różne warianty i typy produktów. Systemy montażowe uelastycznia się poprzez stosowanie modułowej budowy, dzięki czemu ekonomiczna staje się produkcja w średnich, a nawet w małych partiach. Transport montowanych samochodów na linii odbywa się poprzez systemy przenośników, na których poruszają się wózki montażowe. W zależności od założeń linia może pracować w systemie wymuszonego przemieszczania wózków (ciągłego przepływu), jak i w systemie pracy krokowej. Elastyczność linii umożliwia wyposażenie stanowiska w narzędzia i wykonywanie operacji montażowych przy użyciu tych narzędzi [32]. Integralną częścią w/w linii montażowej jest najczęściej podwieszony system dźwigowo-transportowy (np. typu KBK), dzięki któremu możliwe jest dostarczanie odpowiednich części i podzespołów dla danej czynności montażowej (przyporządkowanie magazynów buforowych, z których automatycznie pobierane są przez podwieszone manipulatory do montażu wymagane w danej operacji części składowe). Elastyczność linii montażowych związana z koniecznością indywidualizacji produkcji, wymusza wykorzystanie struktur modułowych dla systemów dźwigowo-przenośnikowych. Modułowość w tym znaczeniu rozpatruje się na poziomie zarówno jednego stanowiska jak i całej linii montażowej. 9

10 W celu przyspieszenia prac optymalizujących proces montażu oraz ich usprawnienia stosuje się obecnie systemy komputerowego wspomagania projektowania linii montażowych. Stosowanie tych systemów umożliwia rozpatrywanie wielu wariantów rozwiązań oraz porównania parametrów pracy zwiększając w ten sposób efektywność projektowania linii montażowych. Wprowadzenie nowoczesnej techniki montażowej w przedsiębiorstwie przyczynia się do [6]: szybkiego projektowania maszyn i urządzeń, ograniczenia nakładów pracy na obliczenia projektowo-konstrukcyjne, skrócenia czasu koniecznego do przystosowania i wdrożenia maszyny lub urządzenia do pracy, obniżenia kosztów wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. W przemyśle motoryzacyjnym praktycznie każdy wychodzący produkt jest inny, stworzony na indywidualne zamówienie klienta. Realizacja oczekiwań możliwa jest dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania i logistyce, które są wdrażane w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki zautomatyzowaniu procesów możliwe jest ustawienie produkcji pod specyfikacje i wymagania klienta. Automatyzacja w zakładach montażowych samochodów we współczesnym świecie jest ciągle rozwijana i udoskonalana. Jednym z rozwiązań pozwalających na wdrożenie automatyzacji linii montażowych są systemy dźwignic typu KBK. Są to modułowe systemy lekkiej konstrukcji składające się z licznych elementów. Linie montażowe wykonane w technologii KBK nie zajmują powierzchni podłoża na tory jezdne czy też podpory torów suwnic. Uzyskuje się w ten sposób dodatkową przestrzeń roboczą. Systemy te znajdują szerokie zastosowanie w czołowych zakładach wytwórczych, montowniach samochodowych w całej Europie w tym także w Polsce m.in. w zakładach produkcyjnych Opla, Mercedesa czy MAN a. 10

11 3. Przegląd współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych systemów i urządzeń wykorzystywanych w automatycznych liniach montażowych samochodów Postęp we współczesnym przemyśle motoryzacyjnym, dotyczący dynamicznego rozwoju produktów, sprostania coraz to wyższym wymaganiom jakościowym oraz minimalizacji kosztów wytwarzania, o czym wspomniano w rozdz. 2, jest możliwy m.in. dzięki kompleksowej automatyzacji wszystkich obszarów związanych z wytwarzaniem pojazdów samochodowych od zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez projektowanie i zarządzanie produkcją, aż do automatyzacji procesów produkcyjnych. Automatyzacja procesów produkcyjnych, stanowi bowiem, podstawę nowoczesnych systemów wytwarzania. Głównie dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość produkowanych wyrobów oraz minimalizację kosztów produkcji [21]. Obecnie na rynku motoryzacyjnym istnieje wiele przedsiębiorstw rywalizujących ze sobą. Każdy klient ma indywidualne potrzeby. Przedsiębiorstwo, które chce utrzymać się na rynku musi sprostać tym wymaganiom. Systemy dedykowane nie sprawdzają się w takim przypadku, gdzie występuje duża zmienność produkcji. Firmy, które chcą aktywnie uczestniczyć we współzawodnictwie na rynku wprowadzają elastyczne zautomatyzowane systemy produkcyjne, które są przystosowane do produkcji wyrobów o wielu typach i wariantach. Umożliwiają one szybkie i łatwe przystosowanie do zmieniających się wymagań oraz warunków pracy. W tym celu stosuje się roboty przemysłowe, a także modułowy sprzęt stosowany w instalacjach montażowych. Środki te powinny wyróżniać się łatwą konfigurowalnością ich struktur funkcjonalnych (tzw. przezbrajaniem technicznym) oraz szerokim zakresem zastosowań. Różnorodność montowanych wyrobów generuje wysokie wymagania, co do przepływu i orientacji przedmiotów w trakcie procesu montażowego, przez co stosuje się odpowiednie podajniki, zasobniki i układy dźwigowo-transportowe, które umożliwiają przemieszczanie półwyrobu do kolejnego stanowiska roboczego, aby w konsekwencji uzyskać wyrób końcowy. Zautomatyzowane linie montażowe są zazwyczaj wykonywane jako zintegrowane systemy transportowo-przeładowczo-manipulacyjne. W zależności od rodzaju przemieszczanego wyrobu (głównie od jego ciężaru i wymiarów gabarytowych, technologii prowadzonych prac montażowych oraz wielu innych czynników) dokonuje się wyboru konstrukcji stosowanego transportera. Oczekiwania producentów w branży motoryzacyjnej dotyczące elastyczności linii montażowych, które wynikają ze zmienności rynku w zakresie indywidualizacji wyrobów samochodowych, generują potrzebę ciągłej rozbudowy bądź zmiany struktur w liniach montażowych. W rozdziale 2 wspomniano, że na obszarze Unii Europejskiej są szeroko stosowane systemy typu KBK w mechanizacji rozwiązań strukturalnych w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Pozwalają one na łatwą rozbudowę tradycyjnych linii zbudowanych już w zakładzie oraz ich modyfikację umożliwiając transport ładunków poza główne torowisko jezdne dźwignicy. Podstawowymi elementami systemu są moduły robocze, takie jak skonfigurowane funkcjonalnie zespoły ustroju nośnego (dźwigary, automatyczne obrotnice, zwrotnice, podajniki) oraz napędy i zespoły chwytne, takie jak wciągarki, zespoły napędu jazdy, zautomatyzowane chwytaki i specjalizowane trawersy. Koncepcja elementów 11

12 wykorzystywanych w budowie ustrojów nośnych pozwala na dowolność w konfigurowaniu systemów transportu liniowego i powierzchniowego (proste torowiska podwieszane jak i złożone sieci torów i dźwignic). Do w/w grupy systemu transportu podwieszanego wykonanego w technologii KBK mogą być zakwalifikowane: autonomiczne wciągarki przejezdne, suwnice jednodźwigarowe lub dwudźwigarowe, wyposażone w specjalistyczny osprzęt, w tym wysuwane wysięgnice, manipulatory, chwytnie, zautomatyzowane trawersy, itp Przegląd typowych rozwiązań konstrukcyjnych Automatyzacja procesu montażu polega na wprowadzeniu do niego środków technicznych, tj. automaty, serwomechanizmy, regulatory w celu samoczynnego sterowania, regulowania oraz kontrolowania poszczególnych czynności montażowych, które wykonywane są bez bezpośredniego udziału człowieka. Automatyzacja pozwala znacznie usprawnić wytwarzanie produktów. Każdy z produktów musi przejść określoną ścieżkę przez konkretne stanowiska w określonym czasie, w którym ma zostać wykonana czynność przypisana do danego stanowiska. Ilość stanowisk w linii montażowej uzależniona jest od potrzeb i charakterystyki wytwarzanego przedmiotu Montaż w pełni zautomatyzowany wymaga wykonania bez udziału człowieka szeregu czynności przed i po wykonaniu samego połączenia [33]: pobrania z zasobników transportowych części i odseparowania pojedynczych sztuk od siebie, zorientowania części, czyli nadania jej wymaganego położenia w przestrzeni, dostarczenia jej na miejsce montażu, często połączone z manipulacją w przestrzeni, pozycjonowania części względem siebie z dużą dokładnością, wykonania połączenia, usunięcia zmontowanego zespołu lub przekazania go do następnej operacji. W zautomatyzowanych liniach montażowych steruje się wielkościami, tj. przyspieszenie, prędkość i czasami dojazdów, w taki sposób, aby praca została wykonana w odpowiednim czasie z określoną dokładnością. Wytworzenie produktu oczekiwanego przez klienta na czas warunkuje właściwe określenie taktu produkcyjnego. Czas taktu jest to odcinek czasu upływający pomiędzy zejściem z linii produkcyjnej dwóch sąsiadujących przedmiotów. Zakłady z zautomatyzowanym procesem montażowym są ściśle związane z Elastycznymi Systemami Produkcyjnymi (ESP). W skład ESP wchodzi: kompleks maszyn oraz urządzeń technologicznych, które mogą produkować w sprecyzowanej kolejności i w ramach możliwości produkcyjnych dowolny wyrób z określonej klasy przedmiotów. Przedmioty te muszą posiadać wspólne cechy technologiczne, ale mogą mieć zróżnicowane cechy konstrukcyjne, zintegrowany i sterowany komputerowo zespół maszyn oraz urządzeń technologicznych sterownych numerycznie oraz urządzenia służące do przemieszczania materiałów, pomocy warsztatowych, automatyczne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne z krótkimi czasami przezbrojeń i obsługą ręczną ograniczoną do minimum. 12

13 Do ESP zalicza się automatyzację, integrację i elastyczność, gdzie [21,32]: integracja to zespolenie, złączenie elementów w pewną całość, rozpatrywane jako techniczne i funkcjonalne, elastyczna automatyzacja systemu produkcyjnego oznacza zdolność do bezobsługowej realizacji zadań produkcyjnych w określonym czasie, integracja techniczna ESP oznacza redukcję liczby elementów systemu lub czynności realizowanych przez system bez zmniejszenia jego możliwości funkcjonalnych, integracja funkcjonalna ESP polega na zwiększeniu autonomii przez zwiększenie zakresu funkcji i procesów realizowanych w systemie, w wyniku włączenia do niego niezbędnych procesów, takich jak: proces produkcji, planowanie, sterowanie, przepływanie narzędzi i materiałów, procesów i projektowania, elastyczność ESP jest to właściwość wyrażająca zdolność systemu do przystosowania się do zmiennych warunków produkcyjnych i zastępowania funkcji elementów uszkodzonych przez jego pozostałe elementy. Zastosowanie zautomatyzowanych linii montażowych wiąże się na etapie projektowania ze ścisłą współpracą użytkownika, planisty oraz producenta. Ich harmonijna, zgodna współpraca na etapie planowania, wykonywania i uruchamiania jest w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie całego systemu. Na całość linii montażowej składają się pojedyncze zautomatyzowane dźwignice, ściśle ze sobą współpracujące. Na rys. 3.1 został przedstawiony przykładowy układ przygotowany do tego, aby jego zespoły napędowe były sterowane z centralnego sterownika. Cały system sterowania pozwala na integrację funkcjonalną całego zakładu. Rys. 3.1 Zautomatyzowana dźwignica typu KBK [22] 13

14 Całkowicie automatyczne suwnice są zoptymalizowane pod kątem potrzeb konkretnego zastosowania. Posiadają one możliwość komunikacji z kompleksowymi systemami sterowania. Wszystkie wykonywane ruchy dźwignicy, w tym także pobieranie i odstawianie ładunku są sterowane za pomocą zaimplementowanego programu sterującego. Stały nadzór obsługi jest zbędny, ogranicza się jedynie w razie potrzeby do zatrzymania awaryjnego urządzenia. Zautomatyzowany system transportowy sprawdza się przy łączeniu wewnątrzzakładowej logistyki produkcji, magazynu i działu wysyłki. W takim przypadku zespół dźwignic ma duży wpływ na elastyczność, efektywność i ekonomiczność całego procesu montażowego. Elementy napędowe takie jak zespoły wciągarek, wózków zintegrowane są z zautomatyzowanym systemem sterującym. Wszystkie elementy, tj.: odcinki proste, łukowe, obrotnice, zwrotnice, stanowiska opuszczania, itp. z danego rodzaju profilu posiadają takie same wymiary przyłączeniowe, a więc można je łączyć ze sobą bezproblemowo. Pozwala to dodatkowo na rozbudowywanie, przebudowywanie już istniejącej instalacji. Do łączenia i rozdzielania torów w zintegrowanych liniach montażowych używa się zautomatyzowanych modułów z wbudowanymi siłownikami, tj. kompaktowe zwrotnice, które umożliwiają przejazd wciągników. Ich przełączanie w liniach zautomatyzowanych wykonywane jest automatycznie. Stosowane są w systemach częściowo oraz całkowicie zautomatyzowanych. Zmiana kierunku jazdy na małej przestrzeni jest możliwa dzięki zastosowaniu zwrotnic. Posiadają one wbudowane zabezpieczenia mechaniczne, które zapobiegają przed wjechaniem bądź wyjechaniem wózka w trakcie obracania. Wyposażone są w układ wymuszenia hydraulicznego lub elektromagnes, który w momencie otrzymania sygnału ze sterownika przesuwa się w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. a) b) Rys./fot. 3.2 a) Zwrotnica [23], b) obrotnica [23] 14

15 Automatyczne rygle stosowane są w celu połączenia jednodźwigarowych suwnic podwieszanych z jednoszynowymi torami w taki sposób, aby wózek suwnicy mógł przejechać na tor (rys./fot. 3.3). W przypadku, gdy ryglowanie jest wyłączone, suwnica nie styka się z łącznikami przejazdowymi lecz przesuwa się obok nich. Rys./fot. 3.3 Automatyczne ryglowanie [23] Wszystkie powyżej przedstawione elementy są elementami mechanicznymi struktury, które są niezbędne do uzyskania układu z możliwością sterowania centralnego i pełnej automatyzacji procesu. Do przemieszczania ładunków z jednego stanowiska na drugie używa się automatycznych pojazdów przewożących, do których zalicza się: środki przewozu podłogowego (robokary rys. 3.4), posiadają one zdolność automatycznego sterowania swoim ruchem globalnym, Rys./fot. 3.4 Wózki automatyczne (roboty mobilne) prowadzone po zadanych trasach: a) paletowy, b) z podnoszonym stołem, c) ze stołem rolkowym, d) widłowy [23] środki podwieszanego przewozu ładunków (transmotory rys. 3.5), mają możliwość wykonywania złożonych tras transportu ładunków oraz ich automatycznego adresowania do jednego lub wielu miejsc przeznaczenia. Należą one do najnowocześniejszych środków transportu bliskiego, który jest przystosowany do bezkolizyjnego przemieszczania ładunków w zautomatyzowanym procesie montażowym. 15

16 Rys. 3.5 Zrobotyzowany środek przewozu ładunków transportu bliskiego - transmotor: wózek podwieszony na szynie z profilu giętego [23] W zautomatyzowanych liniach montażowych stosuje się wózki jezdne z napędem z kołami ciernymi (rys./fot. 3.6a). Posiadają one duże koła cierne o wysokim współczynniku tarcia. Koła napędowe są dociskane ze stałym naciskiem do powierzchni jezdnych, a więc połączenie siłowe między torem a napędem jezdnym jest niezależne od ciężaru zawieszonego ładunku oraz jego pozycji. Napędy te charakteryzują się cichą pracą. W strukturach zautomatyzowanego transportu podwieszanego montuje się również autonomiczne układy wpinające dla autonomicznych układów wciągarek, które winny zostać wprowadzone do linii transportowej (rys./fot. 3.6b). Są one wykorzystywane głównie w zamkniętych strukturach dźwignic w ściśle określonych miejscach w momencie dostarczenia sygnału sterującego. Pozwala on na wypięcie jednej jednostki i wpięcie innej w sposób automatyczny. Aby wózki jezdne nie przesuwały się w miejscu opuszczania blokowane są one w sposób mechaniczny. a) b) Rys./fot. 3.6 a) Automatyczny napęd z kołami ciernymi, b) automatyczne stanowisko opuszczania [23] W instalacjach zautomatyzowanych, urządzenia chwytne pełnią kluczową rolę, ponieważ tylko urządzenia dobrze dopasowane do chwytanego ładunku umożliwiają automatyczną obsługę. Urządzenia te muszą pobrać i odstawić ładunek w ściśle określonej tolerancji położenia. 16

17 Tory podwieszane W zautomatyzowanych liniach montażowych stosuje się systemy, gdzie trajektorie ruchu mogą być dowolne, ta sama jednostka może wykonywać różne drogi po torach podwieszanych jedno bądź dwuszynowych. Umożliwiają one bezpośrednie połączenie stanowisk pobierania ładunków ze stanowiskami jego przekazywania przez zastosowanie torów o ruchu nawrotnym bądź okrężnym. W zautomatyzowanych liniach montażowych w zależności od potrzeb wykonuje się je w wersjach od prostych po rozgałęzione z obsługą częściowo lub też całkowicie zautomatyzowaną. Umieszcza się na nich urządzenia łączące, które umożliwiają automatyczny przejazd wózka między torami a sąsiadującymi suwnicami. Nadają się do stosowania jako nośnik urządzeń, np. narzędzi elektrycznych czy przyrządów kontrolnych oraz jako wsporniki do linii doprowadzających zasilanie m.in. do podwieszanych suwnic oraz innych ruchomych urządzeń. Tory dwuszynowe są stosowane jako nośniki sztywnych przyrządów wykorzystywanych do manewrowania, tj. podnośniki, manipulatory. Maksymalny udźwig torów podwieszanych wynosi 3,2 tony. Na rys. 3.7 przedstawione są różne konfiguracje torów układów jednotorowych wykorzystujących takie autonomiczne układy, które w określonych sekwencjach mają realizować proces produkcji. Elastyczność konstrukcyjna umożliwia realizację szeregu prac w trybie automatycznym. Rys. 3.7 Przykładowe rozmieszczenie zautomatyzowanych torów jednoszynowych podwieszanych [23] Przykładowe zastosowanie zautomatyzowanych torów podwieszanych w przemyśle motoryzacyjnym zostało pokazane na rysunku poniżej. Rys./fot. 3.8 Zautomatyzowany transporter jednotorowy inspekcja dozorowa [23] 17

18 Podwieszane dźwignice jednodźwigarowe Rozwinięciem możliwości transportu liniowego są struktury przeznaczone do transportu płaszczyznowego, w tym dźwignice o konstrukcji jednodźwigarowej, dwudźwigarowej lub kombinowane wielodźwigarowe. Układy automatycznego sterowania umożliwiają proces automatyzacji w/w typów dźwignic o dowolnej konfiguracji układu przestrzennego, z możliwością integracji jednego układu z drugim. Suwnica pracująca na jednej linii podjeżdża w procesie automatycznym do drugiej, następuje jej pozycjonowanie oraz przejazd wciągnika na drugi tor. Operacja ta zwiększa udźwig dwukrotnie. Podatność i elastyczność systemów pozwala na inteligentne omijanie przeszkód. Podwieszane suwnice jednodźwigarowe KBK (rys. 3.9) umożliwiają bezpieczny oraz szybki transport nadpodłowy, a także dokładne pozycjonowanie produktów różnego rodzaju na całej powierzchni. Dźwigar suwnicy jest połączony przegubowo z wózkami jednymi. Ten rodzaj połączenia zabezpiecza układ przed zakleszczeniem. Ruch jest sprawny, bezawaryjny nawet na zakrzywionych i klinowych częściach toru jezdnego oraz na torach, które względem siebie nie są równoległe (rys. 3.10). Suwnice te posiadają krótkie wymiary rozruchowe, co pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni hali. Jeśli na torowisku znajdują się dwie lub więcej suwnic to stosuje się układ optyczny antykolizyjny wyposażony w czujniki, które zabezpieczają przed ewentualną kolizją z obiektami na hali. Suwnice te są z reguły wyposażone w elektryczny liniowy wciągnik. Opcjonalnie stosuje się wciągnik elektryczny, liniowy dla mniejszych udźwigów. Maksymalny udźwig suwnic jednodźwigarowych wynosi 2 tony. Rys. 3.9 Podwieszana suwnica jednodźwigarowa [22] a) b) Rys a) połączenie suwnic jednodźwigarowych KBK z jednoszynowymi torami podwieszonymi, b) przemieszczanie suwnicy po torze skośnym [23] 18

19 Przykładowe zastosowanie jednodźwigarowych suwnic typu KBK na linii montażowej w przemyśle motoryzacyjnym pokazano na rys./fot Rys./fot Suwnice jednodźwigarowe wykorzystywane przy montażu podwozi [23] Podwieszane dźwignice dwudźwigarowe i manipulatorowe Zautomatyzowane podwieszane suwnice dwudźwigarowe (rys. 3.12) stosuje się w przypadku ciężkich ładunków i dużych rozpiętości hal produkcyjnych. Sprawdzają się one również jako suwnice manipulatorowe (rys. 3.13) umożliwiając ustawianie przedmiotów w pozycji najlepszej do obróbki, wykonywanie procesów roboczych za obszarem podwieszenia zwiększając obszar roboczy oraz pozwalają na zaopatrywanie stanowisk pracy z każdego miejsca. Suwnice manipulatorowe można dokładnie dostosowywać do ładunków, otoczenia oraz procesów roboczych. Cechują się one dużą prędkością pracy połączoną z dużą dokładnością pozycjonowania. W suwnicach podwieszanych dwudźwigarowych umieszczenie wciągnika między dźwigary suwnicy umożliwia jak najwyższe unoszenie haka. W celu pokonywania rozległych powierzchni magazynowych i hal produkcyjnych zastosowano zawieszenie wielokrotne (rys. 3.14b), przez co osiągalna jest każda żądana rozpiętość toru. Aby nie dopuścić do przeciążenia, suwnice zostały wyposażone w układ ważący. W przypadku, gdy na torowisku pracują dwie lub więcej suwnic stosuje się układ antykolizyjny, który nie dopuszcza do ewentualnego zderzenia. Suwnice te posiadają wahliwe zawieszenie, które tłumi w dużym stopniu siły powstające podczas zatrzymywania i rozruchu oraz te, które powstają na skutek uderzeń o odbojniki. Prowadnice przewodów zasilających umieszczone są w dźwigarze suwnicy lub w profilach toru. Suwnica wyposażona jest w dodatkową szynę, na której zawieszona jest kaseta sterownicza (rys. 3.14a), która może być przesuwana niezależnie od wózka jezdnego. Maksymalny udźwig suwnic wynosi 3,2 tony. Rys Suwnice dwudźwigarowe [22] 19

20 Rys Suwnica manipulatorowa [23] a) b) Rys./fot a) Dodatkowa szyna z kasetą sterowniczą, b) zawieszenie wielokrotne suwnic [23] Rys Schemat dźwignicy dwudźwigarowej [23] Na rys./fot przedstawiono przykładowe zastosowanie dwudźwigarowych suwnic typu KBK w przemyśle motoryzacyjnym. Wózek umieszczony jest między dźwigarami, co pozwala na osiągnięcie maksymalnych wysokości podnoszenia, dzięki temu suwnice można montować również w pomieszczeniach z niskim stropem. Rys./fot Suwnica dwudźwigarowa wykorzystywana w procesie montażu samochodów [23] 20

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka tematu pracy dyplomowej* ) magisterskiej. realizowanej na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn

Charakterystyka tematu pracy dyplomowej* ) magisterskiej. realizowanej na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Projekt wózka suwnicowego 2. Nr tematu pracy K111/15-241/00 Zaprojektować wózek suwnicowy hakowy i wykonać badania symulacyjne mechanizmu podnoszenia. Projekt wózka suwnicowego: zestawienie całości, konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Profil stalowy KBK II-H. Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK

Profil stalowy KBK II-H. Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK Profil stalowy KBK II-H Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK 3 System dźwignicowy lekkiej konstrukcji Demag KBK ciągłość dzięki kompatybilności Aby sprostać

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Cz. II

Roboty przemysłowe. Cz. II Roboty przemysłowe Cz. II Klasyfikacja robotów Ze względu na rodzaj napędu: - hydrauliczny (duże obciążenia) - pneumatyczny - elektryczny - mieszany Obecnie roboty przemysłowe bardzo często posiadają napędy

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9

Spis treści do książki pt. autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. Spis treści. Wstęp 9 Spis treści do książki pt. "URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE Suwnice Praktyczny poradnik do szkoleń" autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski Spis treści Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze

Bardziej szczegółowo

System HB. Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję. Udźwig do 2000 kg

System HB. Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję. Udźwig do 2000 kg System HB Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję Udźwig do 2000 kg System HB firmy ABUS uniwersalny w zastosowaniu 2 3 Kompletna instalacja dźwignicowa - z jednego źródła. Lekkie dźwignice podwieszane...

Bardziej szczegółowo

PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D.

PL B1. DEERE & COMPANY,Moline,US ,US,10/285,732. Scott Svend Hendron,Dubuque,US Judson P. Clark,Dubuque,US Bryan D. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201142 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363199 (51) Int.Cl. E01C 19/20 (2006.01) E02F 3/76 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów Wieloosiowy liniowy napęd pozycjonujący robot ramieniowy RV-2AJ CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ŻURAWIE I SUWNICE. żurawie to wszechstronne urządzenia. transportu bliskiego. wykorzystywane do optymalizacji procesu

ŻURAWIE I SUWNICE. żurawie to wszechstronne urządzenia. transportu bliskiego. wykorzystywane do optymalizacji procesu żurawie to wszechstronne urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane do optymalizacji procesu ŻURAWIE I SUWNICE produkcyjnego na stanowisku pracy kąt obrotu do 360 prosta obsługa zapewnia szybką i łatwą

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Broszura produktu Wszechstronne narzędzie Hiab XS 033 oferuje nieco więcej Hiab XS 033 zapewnia wydajność, jakiej wymagacie w codziennej pracy. Jest to mały, wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL PL 223534 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223534 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 400834 (51) Int.Cl. E21C 35/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące urządzenia PSM Informacje dotyczące urządzenia SPIS TREŚCI: OPIS I PODSTAWOWE CECHY SCHEMAT ROZMIESZCZENIOWY DANE TECHNICZNE ZNAMIONOWE KONFIGURACJA Sealed Air Polska Sp. z o.o. Duchnice; ul. Ożarowska 40/42 05-850

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o. Dźwigamy Niezawodność

SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o.  Dźwigamy Niezawodność SUWNICE ŻURAWIE TRAWERSY SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o. www.panda.pl Dźwigamy Niezawodność ZAKRES DZIAŁANIA SUWNICE NATOROWE SUWNICE PODWIESZANE SUWNICE BRAMOWE ŻURAWIE WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Broszura produktu Zapewnia doskonały wysięg Hiab XS 044 jest prawdziwie wszechstronnym żurawiem Firma Hiab od zawsze kojarzy się z wysoką jakością i ciągłym udoskonalaniem

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4 Załącznik nr 1 Lp. Branża Zawód/ podmiot Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość 1 2 3 Stanowisko dydaktyczne z pionową płytą montażową ze sterownikiem PLC (min. SIMENS SIMATIC S7-1200 + KTP400 24we/16wy)

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego. Movement tests and stability scientific research of building crane

LABORATORIUM. Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego. Movement tests and stability scientific research of building crane INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT PRZEDMIOT: TRANSPORT BLISKI LABORATORIUM Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego Movement tests and stability scientific research of building

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg.

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wciągnika pneumatycznego należy sprężone powietrze wcześniej oczyścić i naoleić! Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA Udźwig 125-990 Silnik tego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735 Nadzór Linii Produkcyjnych Jacek Pszczółka AiR 187735 Linia Produkcyjna Linia produkcyjna albo linia montażowa zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych według kolejności

Bardziej szczegółowo

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl BIMO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY BIMO SP. Z O.O. JEST: WYNAJEM SPRZĘTU I MASZYN

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

System HB. Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję. Udźwig do 2000 kg. Moving on up. crane systems

System HB. Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję. Udźwig do 2000 kg. Moving on up. crane systems System HB Modułowy system dźwignic dobry na każdą okazję Udźwig do 2000 kg System HB firmy ABUS uniwersalny w zastosowaniu 2 3 Kompletna instalacja dźwignicowa - z jednego źródła. Lekkie dźwignice podwieszane...

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 11 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 11 1.2. Światowy rynek robotyki 19 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 25 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 26

Bardziej szczegółowo

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych

PL 217552 B1. Układ do optycznej detekcji palet transportowych oraz urządzenie do optycznej detekcji palet transportowych PL 217552 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217552 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385899 (51) Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 Systemy te zostały zaprojektowane specjalnie do wciągania i napinania linii przesyłowych i kolejowych linii trakcyjnych. Nadają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu.

Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA RiSM Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu. Dr inż. Mariusz Dąbkowski Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ABUS Crane Systems. crane systems. Moving on up.

ABUS Crane Systems. crane systems. Moving on up. ABUS Crane Systems crane systems Made in Gummersbach, Germany ABUS Kransysteme GmbH zakład produkcyjny w Gummersbach Obróbka dźwigara suwnicy Przygotowanie produkcji Sukces firmy ABUS wynika z ciągłej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 12 - Układy przekaźnikowe Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Projektowanie układów kombinacyjnych Układy kombinacyjne są realizowane: w technice stykowo - przekaźnikowej, z elementów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205362 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 374034 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2005 (51) Int.Cl. G01C 15/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Wprowadzenie

Roboty przemysłowe. Wprowadzenie Roboty przemysłowe Wprowadzenie Pojęcia podstawowe Manipulator jest to mechanizm cybernetyczny przeznaczony do realizacji niektórych funkcji kończyny górnej człowieka. Należy wyróżnić dwa rodzaje funkcji

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych prowadzący: dr Adam Salomon stan programu na: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Rejestracja pracy maszyn i pojazdów ECS (EQUIPMENT CONTROL SYSTEM) jest elektronicznym systemem kontroli dostępu i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUWNICE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SUWNICE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM ZAPROJEKTOWANE I W 100% WYPRODUKOWANE W EUROPIE Certyfikat Nr E199326 UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT ZAUFANY PARTNER: USATYSFAKCJONOWANI KLIENCI NA CAŁYM ŚWIECIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ AWANGARDOWA TECHNOLOGIA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA 1. STEROWANIE RĘCZNE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Schemat zamkniętego układu sterowania ręcznego przedstawia rysunek 1. Centralnym elementem układu jest obiekt sterowania

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 022 Moment udźwigu 2,2-2,6 Tm

Hiab XS 022 Moment udźwigu 2,2-2,6 Tm Hiab XS 022 Moment udźwigu 2,2-2,6 Tm Broszura produktu Prostota i wydajno Hiab XS 022 uprości Waszą codzienną pracę Hiab XS 022 to mały, kompaktowy i wszechstronny żuraw przeznaczony do rozmaitych zastosowań.

Bardziej szczegółowo