Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej Comparison of CAD/CAM systems used in modern prosthodontics Marta Gładkowska, Paweł Montefka, Piotr Okoński Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. E. Mierzwińska-Nastalska Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie Opiekun Koła: dr n. med. P. Okoński HASŁA INDEKSOWE: system CAD/CAM, Procera, Cerec, Kavo Everest, Cercon, Zeno Tec KEY WORDS: CAD/CAM system, Procera, Cerec, Kavo Everest, Cercon, Zeno Tec Streszczenie W artykule zaprezentowano różnorodność dostępnych obecnie na rynku systemów CAD/CAM. Dokonano przeglądu literatury skupiając się na parametrach technicznych i klinicznym zastosowaniu czterech systemów CAD/CAM: Procera (Nobel Biocare AB, Göteberg, Sweden), Kavo Everest, Cerec (Sirona Dental Systems, Bensheim Germany), Cercon (DeguDent GmbH), Wieland Zeno Tec System (GmbH & Co. KG). Szczególną uwagę zwrócono na proces projektowania, wytwarzania oraz jakość gotowej pracy. Technologia CAD/CAM umożliwia precyzyjne wytwarzanie uzupełnień protetycznych z zachowaniem optymalnej wielkości szczeliny brzeżnej mniejszej od 100μm. Wykorzystywana jest cała gama materiałów: tytan, stopy metali, tlenek cyrkonu, tlenek glinu oraz materiały złożone. Liczne badania kliniczne potwierdzają wysoką trwałość i wytrzymałość na naprężenia uzupełnień wykonanych w systemach CAD/CAM. Summary This article presents a variety of CAD/CAM systems nowadays available on the market. We revised the current literature focusing on technical parameters and clinical applications of the four CAD/CAM systems: Procera (Nobel Biocare AB, Göteberg, Sweden), Kavo Everest, Cerec (Sirona Dental Systems, Bensheim Germany), Cercon (DeguDent GmbH), Wieland Zeno Tec System (GmbH & Co. KG). The emphasis was laid on the design process, manufacturing methods and the quality of final product. The CAD/CAM technology enables a precise manufacturing of dental restorations and maintaining the optimal dimension of marginal gap lower than 100 μm. This technology operates using a wide range of materials, such as titanium, metal alloys, zirconium oxide, alumina, composites. Various clinical studies confirm the durability, maximum stress resistance and long-term behaviour of CAD/CAM restorations. 105

2 M. Gładkowska i inni Wstęp Współcześnie wymagania pacjentów odnośnie estetyki uzupełnień protetycznych są bardzo wysokie. Od wielu lat trwają poszukiwania precyzyjnej metody wytwarzania wysokiej jakości uzupełnień protetycznych zarówno stałych jak i ruchomych. Nowoczesne technologie komputerowe zrewolucjonizowały stomatologię. Dzięki zastosowaniu systemów CAD/CAM stworzono alternatywę dla metod laboratoryjnych takich jak technika traconego wosku i odlewania stopów dentystycznych. CAD jest akronimem dla Computer Aided Design komputerowo wspomaganego projektowania oznaczającego oprogramowanie stosowane powszechnie w przemyśle, architekturze i sztuce. CAM natomiast oznacza Computer Aided Manufactoring komputerowo wspomagane wykonanie projektu (1, 2, 3, 4, 5). Prace nad stworzeniem systemów projektowania komputerowego trwają od wczesnych lat 60-tych. Początkowo tylko największe korporacje mogły pozwolić sobie na zakup komputerów o odpowiedniej mocy obliczeniowej. W roku 1964 miało miejsce pierwsze komercyjne zastosowanie systemu CAD (DAC-1) w firmie GM (Dr Patric J Hanratty) (2, 6). Do roku 1980 technologie CAD wymagały specjalnie dedykowanych systemów komputerowych. Aktualnie oprogramowanie CAD jest przystosowane do pracy na komputerach osobistych. W roku 1983 na konferencji we Francji zaprezentowany został pierwszy prototypowy system CAD/CAM do użytku w stomatologii, a już w 1985 roku wytworzono w tym systemie i osadzono w ustach pacjenta pierwszą koronę (7). Systemy komputerowego projektowania umożliwiają planowanie konstrukcji protetycznej w świecie wirtualnym. W stomatologii znaczenie praktyczne mają tylko systemy projektowania komputerowego 3D. Proces komputerowego wytwarzania uzupełnień protetycznych CAM umożliwia wykonanie prac protetycznych w sposób bardzo precyzyjny i przy zachowaniu optymalnych wartości dla szczelności brzeżnej w zakresie poniżej 100µm (5, 8, 9, 10, 11). Cel pracy Celem pracy było dokonanie, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, analizy porównawczej obecnych na rynku światowym i aktualnie stosowanych w praktyce klinicznej systemów CAD/ CAM. Omówiono istotne z punktu widzenia zastosowania klinicznego systemy CAD/CAM: 1. Procera (Nobel Biocare AB, Göteberg, Sweden), 2. Kavo Everest (Dental GmbH, Biberach), 3. Cerec (Sirona Dental Systems, Bensheim Germany), 4. Cercon (DeguDent GmbH), 5. Wieland Zeno Tec System (GmbH & Co. KG). W pracy wzięto pod uwagę następujące parametry wymienionych wyżej systemów: 1. Metodę odwzorowania pola protetycznego, 2. Oprogramowanie używane do projektowania uzupełnień protetycznych zakres możliwości, 3. Proces produkcyjny, 4. Materiały używane do produkcji uzupełnień protetycznych, 5. Sposoby cementowania gotowych uzupełnień, 6. Adaptację brzeżną uzupełnień protetycznych (marginal gap), 7. Wytrzymałość uzupełnień protetycznych. Historia powstania systemów CAD/CAM W 1986 roku Dr Matts Andersson dla potrzeb obróbki tytanu opracował system Procera (12, 13 14). Początkowo planowano wykonywanie koron na podbudowie (czapeczce, kopule) tytanowej. Jako, że materiał ten jest trudny w obróbce metodą odlewania, technika CAD/CAM umożliwiła zastosowanie tytanu i jego opracowywanie poprzez frezowanie gotowych bloczków tytanowych. Powstała konstrukcja metalowa była następnie licowana porcelaną. Doskonalenie materiałów ceramicznych stosowanych w stomatologii pozwoliło na stworzenie koron pełnoceramicznych. Dostrzeżono możliwość pracy tą technologią materiałami ceramicznymi na bazie tlenku glinu o wysokiej wytrzymałości. Dzięki tej metodzie otrzymujemy tytanowe konstrukcje mostów, łączniki implantologiczne oraz pełnoceramiczne korony, mosty i licówki. System ten jest bardzo wszechstronny, a dzięki zastosowa- 106 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2

3 Systemy CAD/CAM niu tlenku cyrkonu rozległość wytwarzanego przęsła mostu bez podbudowy metalowej mogła ulec zwiększeniu powyżej trzech członów. Kolejny system o nazwie Cerec będący skrótem od CERamic REConstruction, został stworzony przez prof. W. Mörmann a i dr M. Brandestini w 1980 roku na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii (2, 3, 7, 15). W roku 1985 technologię Cerec zastosowano po raz pierwszy do wykonania pełnoceramicznego wkładu koronowego dla konkretnego pacjenta. Od tej pory system Cerec przeszedł długą drogę ewolucyjną w zakresie oprogramowania i wyposażenia technologicznego. Początkowo występował pod nazwą Cerec 1. W roku 1994 na rynek wprowadzono Cerec 2, nową udoskonaloną wersję urządzenia Cerec 1. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się najnowsze wersje Cerec 3D i Cerec Scan. Obecnie metoda ta służy do wytwarzania pełnoceramicznych koron, licówek i nakładów zarówno w obszarze zębów przednich jak i bocznych. System ten, zintegrowany w postaci przenośnego unitu, umożliwia wykonanie uzupełnienia przy pacjencie, podczas jednej wizyty. System Cercon opracowany został przez naukowców szwajcarskich z Federalnej Wyższej Szkoły Techniki w Zurichu we współpracy z Akademią Medyczną w Zurichu. Dzięki systemowi Cercon, ze względu na możliwość obróbki materiału w stanie przed synteryzacją, pojawiły się nowe perspektywy wytwarzania koron i mostów. W 1995 roku firma ETH Zurich stworzyła pierwszy most pełnoceramiczny, a w 2001 roku wprowadzono już na rynek nowy system Cercon Smart Ceramics (3). Firma Wieland założona w roku 1871, wyprodukowała w ostatnich latach system CAD/CAM o nazwie Zeno Tec. Wykorzystuje on szeroką gamę materiałową począwszy od stopów metali szlachetnych, poprzez tytan, akryl i co najistotniejsze ceramikę na bazie tlenku glinu i tlenku cyrkonu. Dużą zaletą tego systemu jest efektywność pracy i redukcja kosztów (3). Od roku 2002 na rynek wprowadzony został system KaVo Everest. Umożliwia on zastosowanie różnorodnych materiałów takich jak tytan, szkło ceramiczne lub tlenek cyrkonu. W skład tego systemu wchodzi skaner, frezarka, piec i zestaw materiałów do obróbki. Wszystkie te elementy zlokalizowane są w jednym laboratorium, bez konieczności internetowego przesyłania danych, jak to ma miejsce w systemie Procera (3). Zasady preparacji zębów pod uzupełnienia protetyczne wykonane w systemach CAD/CAM Preparacja zębów pod podbudowę wykonaną techniką CAD/CAM nie odbiega znacząco od klasycznej techniki opracowania zęba pod koronę (ryc. 1 i 2). Ząb należy opracować przez zmniejszenie jego wymiarów, zachowując charakterystyczny kształt, bez pozostawienia podcieni. W przypadku uzupełnień pełnoceramicznych (Procera, Cercon, Cerec, Kavo Everest) pożądanym kształtem okolicy szyjki jest wyraźny sto- Ryc. 1. Opracowanie powierzchni wargowej oraz brzegu siecznego zęba na fantomie. Ryc. 2. Dalszy etap opracowywania przyszyjkowo- -okrężny stopień typu chamfer. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2 107

4 M. Gładkowska i inni pień typu chamfer w celu zmniejszenia naprężeń w licującej porcelanie (4, 8, 9, 10, 11, 14, 16). Stopień przydziąsłowy powinien być zaznaczony w obrębie całego obwodu oszlifowanego zęba i nie powinien być większy niż 1,5mm. Stwarza to optymalne warunki adaptacji przyszłej korony. Przejścia pomiędzy ścianami osiowymi a powierzchnią żującą należy zaokrąglić. Zbieżność każdej ściany osiowej powinna wynosić około 3-4 stopni. Powierzchnia żująca powinna mieć uproszczony kształt, a obniżenie jej lub brzegu siecznego powinno wynosić około 1,5-2 mm (3). Po zakończeniu opracowywania niezbędne jest dokładne odwzorowanie pola protetycznego. W przypadku systemów Procera, Cercon, Kavo Everest wycisk zostaje pobrany zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką. System Cerec 3D, dzięki zastosowaniu specjalnej kamery, dysponuje możliwością pobrania tak zwanego wycisku optycznego, czyli wykonania analizy optycznej miejsc preparacji wraz z tkankami otaczającymi (7, 15). W metodzie kombinowanej pobierany jest wycisk optyczny modelu roboczego. Proces pobierania wycisku optycznego w ustach pacjenta jest dość skomplikowany. Rozpoczyna się od przygotowania powierzchni pola protetycznego. W celu wyeliminowania odblasków świetlnych i zapewnienia odpowiedniego poziomu kontrastu zwłaszcza w okolicy przyszyjkowej, obszar preparacji pokrywany jest cienką warstwą specjalnego proszku. Warstwa ta nie może być zbyt gruba, aby zapewnić dokładne odwzorowanie i późniejszą adaptację brzeżną uzupełnienia. Zasadniczą rolę odgrywa również kąt ustawienia kamery Cerec 3D, który musi pokrywać się z torem wprowadzania uzupełnienia. Niekiedy problematyczna jest kwestia odwzorowania okolicy przyszyjkowej wynikająca z konieczności dobrego jej uwidocznienia dla wiązki światła (7, 15). W systemie Zeno Tec preparacja zębów pod uzupełnienia protetyczne nie odbiega od ogólnie obowiązujących zasad. W przypadku zastosowania tlenku cyrkonu istotny jest wyraźnie zaznaczony brzeg preparacji w postaci stopnia typu chamfer lub shoulder z zaokrąglonym kątem wewnętrznym. Nie należy pozostawiać ostrych brzegów, co ma znaczenie w procesie wycinania pracy z materiału w formie bloku. Minimalna grubość podbudowy (czapeczki, kopuły) w przypadku zębów przednich powinna wynosić 0,4 mm, a dla zębów bocznych od 0,5-0,6 mm (3). Skanowanie W systemie Procera po opracowaniu zęba pobierany jest wycisk w celu przygotowania modelu roboczego, wycisk zębów przeciwstawnych oraz rejestrowane jest zwarcie. Uzyskany model składany (segmentowany) montowany jest w artykulatorze, a model opracowanego zęba (filar zębowy) zostaje wyjęty i przygotowany do skanowania. Filar zęba najpierw opracowywany jest poniżej szyjki, dla jasnego określenia zakresu preparacji, a następnie jest skanowany mechanicznie (ryc. 3). Skaner posiada sondę w kształcie kuleczki, która odczytuje kształt Ryc. 3. Skanowanie opracowanego modelu zęba skanerem MOD40 Procera. zęba przez okrężne skanowanie opisując ząb przy użyciu około punktów. Nacisk sondy skanera na powierzchnię obracającego się filaru wynosi około 5g/cm 3. Podczas jednego obrotu notowanych jest 360 punktów pomiarowych. Przy każdym następnym obrocie sonda unoszona jest o 0,2 mm i automatycznie odczytywana jest następna linia skanowania. Po zakończeniu skanowania następuje projektowanie czapeczki (4, 5, 13, 14, 17). W systemie Cerec Scan istnieje również możliwość zeskanowania obszaru preparacji na modelu roboczym. Wykorzystuje się w tym celu skaner 108 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2

5 Systemy CAD/CAM optyczny zintegrowany z frezarką CAM. Całość kontrolowana jest przy użyciu komputera osobistego. Program dysponuje możliwością dodania skanu zębów przeciwstawnych, co ułatwia zaprojektowanie powierzchni okluzyjnych przyszłej podbudowy (3, 7, 15, 16, 18). System Zeno Tec wymaga pobrania wycisku metodą standardową. Gotowy model gipsowy poruszając się w 3 osiach jest skanowany przy użyciu skanera laserowego (3shape D 200). Proces ten dla pojedynczej korony trwa około 2 minut. W porównaniu z systemem Cerec skanowany model nie wymaga przygotowania powierzchni przy użyciu specjalnego proszku. Wyjątkiem są powierzchnie błyszczące lub zbyt przezierne oraz obszary pokryte woskiem blokującym podcienie (3). System KaVo wykorzystuje skaner optyczny do cyfrowego pomiaru modelu. Możliwe jest skanowanie obszaru o rozmiarach 40x60mm, co odpowiada konstrukcji uzupełnienia wieloczłonowego. Dzięki obrotowemu stolikowi skanera można rejestrować podcienie. Specjalne oprogramowanie umożliwia zaplanowanie kształtu protezy stałej i określenie granicy preparacji. System ten dysponuje możliwością dodania skanu zębów przeciwstawnych (3). Projektowanie Projektowanie w systemie Procera odbywa się na monitorze komputera (ryc. 4). Przygotowanie czapeczki rozpoczyna się od zaznaczenia jej zasięgu i brzegu preparacji na ekranie komputera. Modelowany jest jej zewnętrzny kształt o grubości około 600µm. Dane dotyczące kształtu opracowanego zęba i projektu czapeczki są przesyłane drogą elektroniczną do laboratorium Procera Sandvik w Sztokholmie lub analogicznej pracowni w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że sam model nie musi być wysyłany, a proces wykonania czapeczki można rozpocząć w dowolnym punkcie na świecie. Ze względu na 20% skurcz tlenku glinu podczas spiekania dane cyfrowe filaru zęba i projektu czapki są odpowiednio powiększane (3, 19). W systemie Cercon projektowanie kształtu przyszłego uzupełnienia protetycznego przebiega według metod standardowych wykorzystując wosk modelowy i artykulator. Proces projektowania korony czy mostu zależy całkowicie od zdolności manualnych technika. Dzięki unikalnym właściwościom tlenku cyrkonu istnieje możliwość delikatnego ukształtowania elementów łączących przęsło mostu z filarem. Powierzchnia przekroju tego elementu powinna mieć minimalnie 9 mm 2. Kształt modelu woskowego korony lub mostu jest rejestrowany przez skaner optyczny zintegrowany z frezarką w postaci urządzenia Cercon Brain. Skanowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy (3, 6, 19). Dzięki systemowi Cerec Scan i specjalnemu oprogramowaniu Cerec 3D Crown Upgrade możliwe jest zaprojektowanie powierzchni kontaktów okluzyjnych korony. Wykorzystuje się w tym celu skan modelu zębów przeciwstawnych, który podlega obróbce elektronicznej. Modelowanie powierzchni okluzyjnej naśladuje proces naturalnej erupcji zęba. W sposób wirtualny kreuje się punkty kontaktowe i usuwa przedwczesne kontakty. Ponadto system Cerec Scan umożliwia określenie punktów stycznych z zębami sąsiednimi projektowanej korony (3, 7, 15,18). W systemie Zeno Tec projektowanie uzupełnienia protetycznego również wymaga specjalnego oprogramowania i przebiega na ekranie monitora komputera osobistego (3). CAM komputerowo wspomagane wykonanie pracy protetycznej Ryc. 4. Projektowanie zewnętrznego kształtu oraz zasięgu przyszłej podbudowy w programie komputerowym (CAD) (KaVo Everest). W laboratorium Procera powstaje powiększony model filaru zęba drogą techniki frezowania. Specjalna frezarka wycina jego kształt w materiale PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2 109

6 M. Gładkowska i inni ogniotrwałym. Sproszkowany tlenek glinu jest napylany na model. Odpowiednie ciśnienie podczas napylania zapewnia dużą gęstość przyszłej czapeczki. Zewnętrzny kształt jest frezowany a czapeczka ulega spiekaniu aż do osiągnięcia pełnej gęstości. W temperaturze 1550 C czapka kurczy się do pierwotnych rozmiarów. W efekcie otrzymujemy czapeczkę o niemal homogennej budowie (99,5% tlenku glinu), co przekłada się na wytrzymałość przyszłej konstrukcji. Optymalna grubość czapeczki dla koron Procera to 0,4-0,5 mm. Czapeczka ma kolor kości słoniowej, co odpowiada kolorowi naturalnej zębiny. Jest ona kontrolowana pod względem jakości i wysyłana pocztą do pracowni. Tutaj technik kończy wykonanie korony poprzez napalenie licowania z porcelany Procera AllCeram w celu stworzenia właściwego kształtu anatomicznego i walorów estetycznych. Dla potrzeb techniki Procera opracowano nowy materiał ceramiczny (Porcelain AllCeram) ze współczynnikiem termorozszerzalności dostosowanym do rozszerzalności tlenku glinu (3, 12, 19). Korony Procera posiadają szereg zalet, do których należą: wytrzymałość czapki na zginanie (przy gęstości 3,95 g/cm3) wynosi 600 MPa, odporność na złamanie średnie obciążenie łamiące dla czapki o grubości 0,5 mm wynosi 225 kg, szczelność brzeżna wielkość szczeliny brzeżnej jest mniejsza od 70 µm, biokompatybilność, odpowiednie cechy optyczne (przezierność, fluorescencja, opalizowanie), bardzo dobre walory estetyczne (12, 13, 20, 21). Oprócz prac pełnoceramicznych system Procera umożliwia wykonanie mostów tytanowych All-in- One, które są wycinane z jednorodnego krążka tytanowego. Po pobraniu wycisku metodą standardową technik w laboratorium w Polsce przygotowuje szkielet mostu z twardego akrylu. Projekt ten jest następnie wysyłany do laboratorium w Szwecji, gdzie w fabryce Sandvik akrylowy szkielet skanowany jest laserowo. Następnie zgodnie z otrzymaną informacją frezarka wycina podbudowę mostu z krążka tytanowego. Dalsza obróbka mostu tytanowego odbywa się w Polsce, a kończy ją napalenie porcelany na metalową konstrukcję. W systemie Cercon komputer wykorzystuje dane przekazane przez laser do sterowania bardzo precyzyjną frezarką, która rzeźbi kształt woskowej korony w sztabce z tlenku cyrkonu. Następnie wyfrezowany most lub korona poddawany jest synteryzacji. Dane dotyczące wielkości 30% skurczu tlenku cyrkonu w procesie synteryzacji są automatycznie uwzględniane przez urządzenie Cercon Brain. Wyfrezowanie pojedynczej korony w systemie Cercon zajmuje 26 minut, trzyczłonowego mostu 50 minut a mostu czteroczłonowego 65 minut. Wyfrezowana praca zostaje włożona do pieca Cercon heat i tam poddana synteryzacji w temp C. Cały proces spiekania trwa około 6 godzin. Do licowania konstrukcji cyrkonowych nadaje się specjalnie opracowana ceramika Cercon Ceram S (3). Po zeskanowaniu i elektronicznej obróbce danych w systemie Cerec Scan gotowa praca wycinana jest z bloków ceramicznych produkowanych przez firmy Vita Zahnfabric (Niemcy) i Ivoclar Vivadent (Lichtenstein). Stosowane materiały charakteryzują się wieloma korzystnymi walorami estetycznymi i wytrzymałościowymi. Występują w wielu odcieniach kolorystycznych, są translucentne, łatwe do polerowania i wykazują efekt adaptacji barwy do otoczenia, tzw. efekt kameleona (3). Gotowe prace wypala się w piecu w temp 1120 C. Po dobarwieniu i cieniowaniu z zastosowaniem zestawu Vita Shading prace są wypalane ponownie w piecu w temp 930 C przez 15 minut i pokrywane glazurą. System Zeno Tec umożliwia wykonanie koron i mostów z rozległymi przęsłami. Istnieją trzy rodzaje urządzeń CAM: Zeno Premium 4820; Zeno Premium 3020; Zeno Działają one w sposób wysoce efektywny. W przypadku modeli 4820 i 4030 możliwe jest jednorazowe obrabiane krążków materiału i uzyskanie maksymalnie 50 gotowych prac w ciągu jednego cyklu. Substrat do obróbki dostarczany jest w postaci dysków o średnicy 98 mm dla tlenku cyrkonu oraz 85 mm dla pozostałych materiałów. W przypadku tlenku cyrkonu grubość tych krążków waha się w przedziale od mm (3). W systemie KaVo Everest frezarka daje możliwość pracy w pięciu pozycjach ustawienia głowicy pracującej. Równocześnie obróbce podlegać mogą cztery pojedyncze korony i dwa mniejsze mosty lub jedna konstrukcja bardziej rozległa. Czas frezowania dla wkładu koronowego wynosi 25 minut, dla korony około 40 minut, mostu tytanowego od 90 do 110 minut (3) (ryc. 5). 110 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2

7 Systemy CAD/CAM Ryc. 5. Gotowa podbudowa z tlenku cyrkonu i tlenku glinu. Cementowanie prac protetycznych Cementowanie gotowych prac protetycznych pełnoceramicznych w systemie Procera i Cercon może odbywać się zarówno przy użyciu cementów konwencjonalnych jak i metodami adhezyjnymi (ryc. 6). W przypadku uzupełnień Procera ze względu na szorstkość powierzchni wewnętrznej czapeczki nie ma potrzeby wstępnego opracowania podbudowy przed zacementowaniem. Natomiast uzupełnienia z tlenku cyrkonu przeznaczone do zacementowania należy najpierw wypiaskować, co wykonywane jest w laboratorium. Powiększenie powierzchni kontaktu z materiałem zapewnia lepsze połączenie w przypadku konwencjonalnego jak i adhezyjnego cementowania. Do konwencjonalnego osadzania uzupełnień na bazie tlenku glinu i tlenku cyrkonu nadają się zarówno cementy na bazie fosforanu cynkowego jak i cementy szkłojonomerowe. Do adhezyjnego cementowania tych uzupełnień można zalecić cementy kompozytowe jak na przykład Panavia 21, Panavia F, Variolink, Multilink lub Vivaglass. Tymczasowe cementowanie uzupełnień z tlenku glinu i tlenku cyrkonu można wykonać za pomocą każdego cementu do prowizorycznego osadzania. Jeśli planowane jest adhezyjne cementowanie uzupełnienia w późniejszym terminie, zalecane jest użycie cementu niezawierającego eugenolu (3, 16, 22). Cementowanie prac w systemie Zeno Tec oraz Cerec najczęściej odbywa się przy użyciu cementów fosforanowych bądź szkłojonomerowych alternatywnie można wykorzystać metody adhezyjne (3). Cementowanie prac w systemie KaVo Everest uzależnione jest od rodzaju użytego materiału. W przypadku czystego tytanu dostarczanego w postaci bloczków Everest T-Blank oraz tlenku cyrkonu Everest Z-Blank i Everest ZS-Blank możliwe jest cementowanie według konwencjonalnej procedury postępowania. Ceramika szklana dostarczana w postaci bloczków Everest G-Blank cementowana jest zgodnie z wymogami cementowania adhezyjnego (3). Zalety systemów CAD/CAM Ryc. 6. Uzupełnienie protetyczne gotowe do osadzenia. 1. Wysoka precyzja prac protetycznych dzięki obróbce poprzez frezowanie, 2. Możliwość dokładniejszego dostosowania uzupełnienia do opracowanego filaru, zachowanie szczelności brzeżnej w zakresie poniżej 100 µm, 3. Gotowe prace protetyczne zwłaszcza pełnoceramiczne są trwałe, stabilne kolorystycznie i biokompatybilne; mogą być zacementowane zarówno w sposób tradycyjny jak i adhezyjny 4. Praca z powiększonym, mobilnym obrazem na monitorze komputera umożliwia oglądanie projektu z każdej strony i z różnej perspektywy. Program jest wyposażony w różne funkcje umożliwiające obracanie, powiększanie, odwzorowanie powierzchni żującej. Możliwe PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2 111

8 M. Gładkowska i inni jest oglądanie przekroju przez miejsce preparacji, kontrolowanie punktów stycznych, głębokości bruzd, wysokości guzków i grubości ścianek uzupełnienia. Ponadto poszczególne dane projektu są od siebie współzależne. Jeżeli zmienia się jedną współrzędną pozostałe, zależne od niej wartości ulegają zmianie w sposób automatyczny. Umożliwia to bardziej ergonomiczną i wydajną pracę. Wady systemów CAD/CAM 1. Sukces kliniczny gotowej pracy uzależniony jest od wielu czynników. Podstawową rolę odgrywa nadal czynnik ludzki sprowadzający się do precyzji opracowania zęba i jakości wycisku. Czułość skanera i możliwości programu CAD to dalsze ograniczenia tej metody, 2. Skomplikowana technologia modelowania i wykonawstwa, 3. Duże koszty związane z wyposażeniem laboratorium, nabyciem oprogramowania komputerowego oraz materiału ceramicznego, 4. Konieczność dodatkowego szkolenia personelu z zakresu informatyki. Podsumowanie Wprowadzenie na rynek ceramiki napalanej na metalu przed ponad 40 laty dało początek znaczącemu postępowi w zakresie wykonywania uzupełnień protetycznych w kolorze zębów naturalnych. Lepszą estetykę niż uzupełnienia metalowo- -ceramiczne oferuje pełna ceramika ze względu na swoją translucencję i przezierność. Znakomita biokompatybilność oraz mała podatność na odkładanie się płytki nazębnej pozwalają twierdzić, iż jest to doskonały materiał na uzupełnienia protetyczne. Pomimo ogromnego postępu w ciągu ostatnich dwudziestu lat pełnoceramiczne mosty w obszarze zębów bocznych nie dawały wystarczająco dobrych prognoz klinicznych. Dopiero zastosowanie tlenku cyrkonu lub dokładniej Y-TZP (Yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals), stabilizowanego tlenkiem itru, umożliwiło wykonywanie koron i mostów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Wraz z udoskonaleniem materiałów rozwijają się również technologie związane z ich zastosowaniem w wykonawstwie laboratoryjnym stałych uzupełnień protetycznych. Omówione w pracy systemy CAD/CAM są istotnym krokiem w kierunku wykonywania estetycznych, biokompatybilnych, precyzyjnych i trwałych koron i mostów. Powstawanie nowych, jak i modyfikacja istniejących systemów komputerowego projektowania i wykonawstwa sugeruje, iż technologie te na trwałe wejdą do protetyki laboratoryjnej i klinicznej, w zakresie stałych uzupełnień protetycznych. Piśmiennictwo 1. Van Blarcom C. W.: The glossary of prosthetic terms. J. Prosthet. Dent., 1994, 71, Higgins A.: The CAD/CAM hall of fame. Machine Design, October, Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi. Wydawnictwo Stom. FP., Kraków Rekow E. D.: Dental CAD-CAM systems: what is the state of the art? J. Am. Dent. Assoc., 1991, 122, Panek H.: Nowe technologie w protetyce stomatologicznej. Wyd. AM, Wrocław Bayne S. C.: What is the future of CAD/CAM materials and techniques? In: Symposium on Esthetic Restorative Materials. J. Am. Dent. Assoc., Martin N., Jedynakiewicz N. M.: Clinical performance of CEREC ceramic inlays; Dent. Mat., Jan 1999, Vol. 15, 1, Karlsson S.: The fit of Procera titanium crowns: an invitro and clinical study. Acta. Odont. Scand., 1993, 51, Holmes J. R., Bayne S. C., Holland G. A., Sulik W. D.: Considerations in measurement of rnarginal fit. J. Prosthet. Dent., 1989, 62, May K. B., Russell M. M., Rzzoog M. E. Lang B. R.: Precision of fit: the Procera AllCeram crown. J. Prosthet. Dent., 1998, 80, Denissen H. W., van der Zel J. M., van Vaas M. A.: Measurement of margins of partial-coverage tooth preparations for CAD/CAM. Int. J. Prosthodonf., 1999, 12, Andersson M., Bergman B., Bessing C., Ericson G., Lundauist P., Nilsson H.: Clinical results with titanium crowns fabricated with machine duplication and spark erosion. Acta. Odontol. Scand., 1989, 47, Andersson M., Odén A.: A new all-ceramic crown: dense-sintered, high purity alumina coping with porcelain. Acta. Odont. Scand., 1993, 51, Tuntiprawon M, Wilson P. R.: The effect of cement thickness on the fracture strength of allceramic crowns. Aust. Dent. J., 1995, 40, Berg N. G., Derand T.: A 5-year evaluation of ceramic 112 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2

9 Systemy CAD/CAM inlays (CEREC). Swed. Dent., 1997, 21, Rosenstiel S. F., Land M. F., Crispin B. J.: Dental luting agents: a review of the current literature. J. Prosthet. Dent., 1998, 80, Andersson M., Carlsson L., Persson M., Bergman B.: Accuracy of machine milling and spark erosion with a CAD/CAM system. J. Prosthet. Dent., 1996, 76, Mörmann W. H., Brandestini M.: Die CEREC Computer reconstruction. Inlays, onlays und veneers. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, Ryge G., Jendresen M. D., Glantz P. O., Mjör I.: Standardization of clinical investigators for studies of restorative materials. Swed. Dent. J., 1981, 5, Persson M., Andersson M., Bergman B.: The accuracy of a high precision digitizer for CAD/CAM of crowns. J. Prosthet. Dent., 1995, 74, Persson M., Andersson M., Bergman B.: The accuracy of a high-precision digitizer for CAD/CAM of crowns. J. Prosthet. Dent., 1995, 74, Majewski S.: Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne Protet. Stomatol., 2007, LVII, 2. Zaakceptowano do druku: 20.XI.2007 r. Adres autorów: Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, pawilon XI A. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 2 113

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 1 nowe dna PEŁNEJ CERAMIKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Wraz z Frauenhofer Institut oraz firmą VITA opracowaliśmy nową klasę materiałową dla ceramiki szklanej

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU Wytrzymałościowe badanie porównawcze podbudowy cyrkonowej wykonanej w systemie CAD/CAM Kamińska Gabriela Praca dyplomowa napisana napisana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę?

Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. .zy widzisz różnicę? PL Stand: 03/2008 Wykorzystuję najprostszy sposób osiągnięcia precyzyjnego wyniku. Skanowanie Skanowanie modelu. Wstępny projekt struktury zaproponowany przez program. wt., godz. 14.32, laboratorium dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Tlenek cyrkonu w praktyce

Tlenek cyrkonu w praktyce PL Tlenek cyrkonu w praktyce Naturalność, estetyka i biokompatybilność by Falko Noack, R&D Amann Girrbach by Zahntechnik Klingner by Falko Noack, R&D Amann Girrbach Tlenek cyrkonu Ceramika spełniająca

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. Anna Legutko Promotor: prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona

CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona CEREC inlab system CAD/CAM firmy Sirona CEREC inlab składa się z zewnętrznego skanera wycisku lub modelu, obrabiarki oraz oprogramowania umożliwiającego zaprojektowanie prac protetycznych. CEREC inlab

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 181-189 Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych Clinical apllication of selected ceramic materials Piotr Okoński, Katarzyna Lasek,

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne

Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 124-131 Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne New technologies

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

"DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ

DROBNA RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ "DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ Zrealizowane przez Dominique Olivier WYSOKOTOPLIWA MIKROCERAMIKA FELDSZPATOWA NA WSZELKIE PODBUDOWY Z CYRKONU Vintage ZR jest porcelaną o szczególnie drobnej,

Bardziej szczegółowo

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów,

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, 180zł/pkt PROMOCJA podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, promocje nie łączą się oferta dotyczy tylko wybranych materiałów (3M LAVA ULTIMATE, VITA TRILUXE, IPS EMPRESS CAD) 3M LAVA ULTIMATE Ceramika

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 194-201 Zastosowanie systemu ceramicznego IPS w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne IPS ceramic system in performance

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych

Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 3, 205-213 Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych The CAD/CAM technology using in the provisional restorations making Anna Kochanek-Leśniewska

Bardziej szczegółowo

Od rysunku do licowania korony zęba przedniego

Od rysunku do licowania korony zęba przedniego tech. dent. Björn Maier, tłum. mgr tech. dent. Marta Szumińska-Mrówka Od rysunku do licowania korony zęba przedniego Björn Maier podchodzi do techniki dentystycznej z pasją i zaangażowaniem. W artykule

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja IMPLANTY...PLN Korona na implancie, punkt w moście cementowanym - metal...250 Korona na implancie, punkt w moście przykręcanym - metal (+cena części)...300 Korona na implancie z teleskopem...400 Korona

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

DeguDent CAD/CAM 2013

DeguDent CAD/CAM 2013 DeguDent CAD/CAM 2013 DeguDent CAD/CAM - rozwiązania protetyczne Cercon Korony & mosty Inlay & Onlay Crypton Celtra PMMA Korony pierwotne Cercon/ Chromo-Kobalt Łączniki indywidualne 2- elementowe cyrkon/tytan

Bardziej szczegółowo

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Individual abutments in lateral teeth Autorzy_ SvenRinke i Paul Görlach Streszczenie: Implanty stomatologiczne od wielu lat sprawdzają się jako podparcie dla koron

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych Dwu-krzemian Litu - ceramika prasowana o wyjątkowej wytrzymałości! 420 Mpa odporności na zginanie Wysoka estetyka Doskonałe dopasowanie powierzchni Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Smile aesthetics improvement in the area of upper front teeth using the CAD/CAM technology Autorzy_ Dariusz Fedczyna

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r.

Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r. Harmonogram szkoleń branżowych 2015 r. 23.10.2015 r. Eclipse innowacyjny system do wykonywania protez Kurs praktyczny: wykonanie protezy całkowitej Eclipse, wykonanie protezy częściowej Eclipse, naprawa

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Zfx Xmas oferta Skanery 3D, frezarki High-Tech oraz materiały w magicznych cenach!

Zfx Xmas oferta Skanery 3D, frezarki High-Tech oraz materiały w magicznych cenach! Zfx Xmas oferta Skanery 3D, frezarki High-Tech oraz materiały w magicznych cenach! Zfx Evolution plus + THE DENTAL SCAN CHAMPION 2016 Zfx TM Evolution plus Pakiet Cena ( ) Oferta * ( ) Zfx TM Evolution

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med.

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Tomasz Walawender Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Najważniejsze zasady preparacji pod korony pełnoceramiczne: 1. Preparacja

Bardziej szczegółowo

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ.

Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Naturalna. Ekonomiczna. Niezawodna. Ceramco PFZ. Osiągaj naturalne rezultaty. Niezawodnie i efektywnie. Porcelana Ceramco PFZ została stworzona by zapewnić

Bardziej szczegółowo

3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii.

3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii. JAROSŁAW RAMS Rozdział pracy dyplomowej Materiały konstrukcyjne stosowane w medycynie. Autorzy: Grzegorz Kisman, Grzegorz Mazurkiewicz Promotor: mgr inż.. Jarosław Rams 3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii.

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless CHAMPIONS Multi-Unit Step-by-Step Instrukcja systemu łączników Multi-Unit Minimalnie Inwa N o 1 MIMI -Flapless zyjna Metoda Implantacji, bezpłatowa 1 PRZEGLĄD MODUŁÓW Wysokość dziąsła 1 mm ø 5,2 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu POLSKI 100% BIAŁY Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu 100% BIAŁY Cyrkon jest najstarszym i najczęściej występującym w skorupie ziemskiej minerałem. Jest on podstawą do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Cercon ht. Instrukcja licowania i wybarwiania struktur z Cercon ht ceramikami Cercon ceram love i Cercon ceram Kiss

Cercon ht. Instrukcja licowania i wybarwiania struktur z Cercon ht ceramikami Cercon ceram love i Cercon ceram Kiss Cercon ht Instrukcja licowania i wybarwiania struktur z Cercon ht ceramikami Cercon ceram love i Cercon ceram Kiss Różnorodne zastosowania i naturalna estetyka systemu Licowanie kolorowanego tlenku cyrkonu

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM ZINTEGROWANY EFEKTYWNY ZRÓŻNICOWANY OTWARTY

CAD/CAM ZINTEGROWANY EFEKTYWNY ZRÓŻNICOWANY OTWARTY PL CAD/CAM ZINTEGROWANY EFEKTYWNY ZRÓŻNICOWANY OTWARTY na Łącznik Łącznik bazie tytanowej tytanowej (indywidualnej) na Belka bazach tytanowych Most koronowy-inlay Wkład onlay onlay koronowy koronowy Nakład

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Wytrzymałość mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu Ireneusz Podkowinski Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

RS PRO. Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent

RS PRO. Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent RS PRO Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent Pracownia nasza istnieje na rynku od przeszło 15 lat, oferujemy pełen zakres prac od akrylu po cyrkon i implanty. Pracujemy na najnowszych

Bardziej szczegółowo

Finezja różu i moc IPS e.max

Finezja różu i moc IPS e.max Finezja różu i moc IPS e.max Autor_ Rafael Santrich i Larry Grillo _W przypadku rozległych uszkodzeń zębów, które uniemożliwiają ich odbudowę, leczeniem z wyboru były konwencjonalne uzupełnienia protetyczne.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions part 1: individual abutments

Bardziej szczegółowo

Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne

Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 6, 415-422 Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne Zirconium oxide: its physico-mechanical properties and clinical application Katarzyna Lasek, Piotr

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ CEREC AC. SIRONA CAD/CAM w nowym świetle

NOWOŚĆ CEREC AC. SIRONA CAD/CAM w nowym świetle NOWOŚĆ CEREC AC SIRONA CAD/CAM w nowym świetle Cyfrowe wyciski optyczne są przepustką do wykonania nowoczesnych odbudów zębów. Dzięki nowemu systemowi rejestracji obrazów CEREC AC, komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

VITA CAD/CAM MATERIAŁY MATERIAŁY VITA CAD/CAM - NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA UZUPEŁNIEŃ POJEDYNCZYCH ZĘBÓW. Krótki przewodnik dla gabinetów i pracowni

VITA CAD/CAM MATERIAŁY MATERIAŁY VITA CAD/CAM - NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA UZUPEŁNIEŃ POJEDYNCZYCH ZĘBÓW. Krótki przewodnik dla gabinetów i pracowni VITA CAD/CAM MATERIAŁY Najlepsze rozwiązania. Jakość potwierdzona miliony razy. Dalsze informacje dotyczące materiałów VITA CAD/CAM znajdą Państwo na stronie internetowej: www.vita-zahnfabrik.com MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne

Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Jerzy Grabka Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne Promotor: prof. dr hab. inŝ. Janusz

Bardziej szczegółowo

Dyski CAD/CAM z metali nieszlachetnych

Dyski CAD/CAM z metali nieszlachetnych Dyski CAD/CAM z metali nieszlachetnych Dyski CAD/CAM na bazie kobaltu i tytanu Cała gama materiałów ze stopów nieszlachetnych wyprodukowana w Niemczech. Dla wszystkich znanych zastosowań, z jednego źródła.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X)

Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X) PL Wytwarzanie jednoczęściowych łączników tytanowych za pomocą Ceramill Motion 2 (5X) 3 Przygotowywanie w laboratorium indywidualnych łączników tytanowych przy użyciu Ceramill Motion 2 Nieustanny postęp

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych na podbudowie z tlenku cyrkonu

Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych na podbudowie z tlenku cyrkonu PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 285-293 Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych na podbudowie z tlenku cyrkonu Prosthodontic treatment with use of zirconium dioxide-based partial dentures

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions for dental implants part

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce stomatologicznej

Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 61-66 Zastosowanie techniki galwanoformingu w protetyce stomatologicznej The application of galvanoforming techniques in dental prosthetics Bożena Jedynak, Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

DeguDent CAD/CAM. Cercon smart ceramics Compartis integrated system Compartis ISUS

DeguDent CAD/CAM. Cercon smart ceramics Compartis integrated system Compartis ISUS DeguDent CAD/CAM Cercon smart ceramics Compartis integrated system Compartis ISUS Indywidualne rozwiązania CAD/CAM dla Różne możliwości z systemem CAD/CAM - indywidualnej techniki dentystycznej firmy DeguDent

Bardziej szczegółowo

Całkowicie w Twoim laboratorium

Całkowicie w Twoim laboratorium Całkowicie w Twoim laboratorium PL Made with Ceramill Motion 3 NIEOGRANICZONY 5X 5-osiowe frezowanie na mokro i na sucho kompaktowo, uniwersalnie oraz przyszłościowo 5X Dzięki Ceramill Motion 2 jest możliwe

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim do frezarki ze szlifem tylnim Frezy do wosku Spiralny kształt szybko odtransportowuje opiłki wosku Wnęka magazynująca łatwo gromadzi opiłki zapobiega rozsmarowywaniu się wosku Ostre ostrza szybkie, skuteczne

Bardziej szczegółowo

Kosmetyczna odbudowa cyrkonowo-ceramiczna w odcinku przednim

Kosmetyczna odbudowa cyrkonowo-ceramiczna w odcinku przednim Podbudowa cyrkonowa licowana ceramiką Sakura Interaction Kosmetyczna odbudowa cyrkonowo-ceramiczna w odcinku przednim Tech. dent. Bartosz Troczyński, Łódź Raz jeszcze powracam do tematu estetyki, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent!

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Warszawa, 0.0.4 Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Ivoclar Vivadent wprowadza na rynek nowy cement kompozytowy Variolink Esthetic. Nowy materiał - Variolink Esthetic

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych maj wrzesień 2015 r.

Harmonogram szkoleń branżowych maj wrzesień 2015 r. Harmonogram szkoleń branżowych maj wrzesień 2015 r. 8-9.05.2015 r. 7-8.08.2015 r. 25-26.09.2015 r. Gdańsk Środa Śląska 6.06.2015 r. 15-16.05.2015 r. 12-13.06.2015 r. 22-23.05.2015 r. Kraków Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez. Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. I & II Q 2017

Kursy organizowane przez. Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. I & II Q 2017 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska I & II Q 2017 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kliniczny. Cercon smart ceramics system pełnoceramiczny na bazie tlenku cyrkonu

Przewodnik kliniczny. Cercon smart ceramics system pełnoceramiczny na bazie tlenku cyrkonu Przewodnik kliniczny Cercon smart ceramics system pełnoceramiczny na bazie tlenku cyrkonu Spis treści Od ceramiki na metalu do uzupełnień pełnoceramicznych 4 6 Podstawy materiałoznawcze i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Estetyka i funkcja. Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź

Estetyka i funkcja. Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź Wykorzystanie różnych technik odbudowy bezmetalowej w codziennej praktyce Estetyka i funkcja Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź Poniżej przedstawiamy obszerną dokumentację oraz opis przypadku,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach

Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach CAD/CAM, mikroskop i Rhein 83 Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach Obecnie implanty zębowe są bardzo istotne w dużej ofercie rehabilitacji estetycznej i funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl Era nowych wycisków dentystycznych Skaner wewnątrzustny 3D Ewolucja wycisków

Bardziej szczegółowo

Mocna alternatywa dla dwukrzemianu litu.

Mocna alternatywa dla dwukrzemianu litu. Mocna alternatywa dla dwukrzemianu litu. PL Mocna alternatywa dla dwukrzemianu litu. Ceramill Zolid FX to bloczki o super wysokiej przezierności, przeznaczone do wykonywania wysokiej klasy uzupełnień monolitycznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskazaniach

Przewodnik po wskazaniach PL Przewodnik po wskazaniach MOCNA alternatywa dla dwukrzemianu litu. MOCNA alternatywa dla dwukrzemianu litu Ceramill Zolid FX to tlenek cyrkonu o bardzo wysokiej przezierności (SHT), który dzięki wyjątkowym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe projektowanie indywidualnych łączników implantologicznych

Cyfrowe projektowanie indywidualnych łączników implantologicznych _łączniki indywidualne Cyfrowe projektowanie indywidualnych łączników implantologicznych Individual design abutments Autor_ Jakub Szymaniak Streszczenie: Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień projektowania

Bardziej szczegółowo

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Autorzy_ Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Obraz przygotowanego zęba: Znaczne obnażenie zębiny na całej proponowanej długości. Co najmniej

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 133-137 Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych Zircon dioxide-based ceramic fixed partial dentures

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Gipsy dentystyczne. OBG Oberbergische Gipswerke GmbH

Gipsy dentystyczne. OBG Oberbergische Gipswerke GmbH Gipsy dentystyczne OBG Oberbergische Gipswerke GmbH SPIS TREŚCI Spis treści DENO ARTI NATUR 3 DENO STONE 1 4 DENO STONE 3 5 DENO ROCK 4 6 DENO FLOW 7 DENO DUR 8 Wskazówki do stosowania 9 DENO ARTI NATUR

Bardziej szczegółowo