Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015"

Transkrypt

1 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2015 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel / fax Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa

2 IPS e.max Press/IPS e.max Press Multi - niezawodny system do wykonywania prac całoceramicznych Wprowadzający kurs podstawowy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać system IPS e.max od podstaw. Dedykowany dla techników, którzy zaczynają wprowadzać do swojej praktyki wykonywanie uzupełnień całoceramicznych lub zakupili zestaw materiałów IPS e.max oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych tą tematyką. W trakcie kursu uczestnicy poznają zakres zastosowania i możliwości materiału. Poznają jego specyficzne cechy oraz prawidłowe stosowanie w odpowiednich rodzajach uzupełnień protetycznych. Kurs jest podzielony na część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne. W części teoretycznej uczestnicy otrzymają pełną informację na temat Systemu IPS e.max, wszystkich elementów składowych, sposobu ich zastosowania oraz informacje na temat specyfiki wykonywania uzupełnień całoceramicznych. Część praktyczna obejmuje wykonanie: 1. Korony całoceramicznej na ząb przyśrodkowy sieczny górny. Uzupełnienie to będzie wykonywane metodą cut-back przy pomocy fluoroapatytowej ceramiki szklanej IPS e.max Ceram. 2. Korony na ząb trzonowy lub przedtrzonowy wykonany w pełnym kształcie anatomicznym i charakteryzowany powierzchniowo metodą malowania. Na podstawie tej pracy objaśnione zostaną zasady charakteryzacji powierzchni korony przy pomocy barwników IPS e.max Ceram Shade i Essence. 3. Procesu tłoczenia z omówieniem obowiązujących zasad postępowania przy tłoczeniu materiałów ceramicznych z zestawu IPS e.max Press oraz IPS e.max Pess Multi. Kurs IPS e.maxpress/ips e.maxpress Multi ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z asortymentem IPS e.max System oraz zaprezentowanie i przećwiczenie prawidłowego stosowania podstawowych materiałów wchodzących w jego skład. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności lub specjalnych technik wykonawczych. Czas trwania kursu 1 dzień godz Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 500 zł. Przy zakupie zestawu porcelany IPS e.max Ceram Basic Kit lub IPS e.max Press Basic Kit lub materiałów na kwotę zbliżoną do ceny zestawów Basic Kit- udział bezpłatny. Daty: ; ; ; ; ; Prowadzący: technik dentystyczny Ewa Zabroń

3 IPS e. max Press/IPS e.max Press Multi I - nieograniczone możliwości wykonania uzupełnień całoceramicznych. Kurs przeznaczony dla techników dentystycznych którzy uczestniczyli w kursie podstawowym: IPS e.max Press - niezawodny system do wykonywania prac całoceramicznych lub mają doświadczenie w wykonywaniu uzupełnień całoceramicznych. Program kursu obejmuje wykonanie uzupełnień stałych całoceramicznych matodami: 1. Odbudowy warstwowej przy pomocy mas do charakteryzacji indywidualnej z zestawu IPS e.max Ceram Impulse. 2. Odbudowy częściowej (cut-back) wykorzystując nieograniczone możliwości charakteryzacji wewnętrznej w bardzo cienkich warstwach. 3. Charakteryzacji techniką malowania powierzchni przy pomocy farb translucentnych charakteryzujących się wysokim stopniem przezierności IPS e.max Ceram Shade oraz IPS e.max Ceram Essence. 4. Zostanie zaprezentowany procesu tłoczenia z omówieniem obowiązujących zasad postępowania przy tłoczeniu materiałów ceramicznych z zestawu IPS e.max Press oraz IPS e.max Pess Multi. W trakcie kursu uczestnicy będą wykonywali: Koronę na siekacz przyśrodkowy Cienką licówkę typu thin Licówkę tradycyjną Koronę trójwarstwową Multi Kurs IPS e.maxpress/ips e.maxpress Multi I ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z pełnym asortymentem IPS e.max System oraz zaprezentowanie i przećwiczenie prawidłowego stosowania materiałów wchodzących w jego skład. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności lub specjalnych technik wykonawczych. Czas trwania kursu 2 dni godz Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 900 zł. Dla uczestników kursu podstawowego IPS e.max Press - niezawodny system do wykonywania prac całoceramicznych opłata wynosi 500 zł. Daty: ; ; ; ; Prowadzący: technik dentystyczny Ewa Zabroń

4 SR Nexco kompozyt techniczny nie tylko do licowania. Kompozyt SR Nexco ze znaczną zawartością nanometrycznych, nieorganicznych i opalizujących mikrowypełniaczy gwarantuje uzyskanie naturalnego efektu opalescencji i fluorescencji. Kurs ten jest szkoleniem wprowadzającym w zasady korzystania z tego materiału. Program kursu obejmuje: 1. Wykonanie licówki wzmacnianej włóknem szklanym przy użyciu materiału o wyjątkowej estetyce i fluorescencji z zestawu SR Nexco. 2. Uzupełnienie typu onlay z dodatkową charakteryzacją masami SR Nexco Impulse oraz SR Nexco Stains. 3. Odbudowę tkanki miękkiej - błony śluzowej w konstrukcjach metalowych przy użyciu zestawu SR Nexco Gingiva pokaz. 4. Licowanie korony na podbudowie metalowej metodą cut-back przy użyciu klucza silikonowego Transil. 5. Wykonanie modyfikacji i charakteryzacji zębów SR Phonares pokaz. Kurs SR Nexco ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z asortymentem SR Nexco oraz zaprezentowanie i przećwiczenie prawidłowego stosowania podstawowych materiałów wchodzących w jego skład. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności lub specjalnych technik wykonawczych. Czas trwania kursu -2 dni godz Koszt uczestnictwa w kursie 500 zł. Przy zakupie zestawu SR Nexco Starter Kit koszt kursu 250. Daty: ; Prowadzący: technik dentystyczny Ewa Zabroń

5 IPS InLine - nowoczesna ceramika leucytowa. Kurs przeznaczony jest dla techników dentystycznych zaczynających swoją praktykę w napalaniu materiałów ceramicznych na struktury metalowe. Także dla tych wszystkich, którzy chcą się zapoznać z asortymentem materiałów wchodzącym w skład zestawu IPS InLine oraz prawidłowym ich stosowaniu. Program kursu obejmuje licowanie konstrukcji metalowej wraz z objaśnieniem zasad odpowiedniego jej przygotowania uwzględniając projekt, sposób obróbki oraz redukcję pod stopień ceramiczny. Dodatkowo objaśniane są szczegóły morfologii zębów siecznych i zasady idealnego kopiowania i kształtowania powierzchni. Uczestnicy kursu wykonują : 1. Most trzypunktowy w odcinku przednim licowany materiałem ceramicznym IPS InLine metodą warstwową. Jeden z punktów mostu będzie licowany materiałem ceramicznym IPS InLine One (ceramika jednowarstwowa). Pozostałe dwa punkty zostaną policowane metodą odbudowy warstwowej przy pomocy materiału IPS InLine. 2. Opracowanie powierzchni uzupełnienia uwzględniając odtworzenie faktury powierzchni i cech charakterystycznych naturalnej korony zęba. 3. Charakteryzację powierzchniową przy pomocy farb oraz prawidłowe nałożenie glazury. Kurs IPS InLine ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z asortymentem IPS InLine oraz zaprezentowanie i przećwiczenie prawidłowego stosowania podstawowych materiałów wchodzących w jego skład. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności lub specjalnych technik wykonawczych. Czas trwania kursu - 2 dni godz Koszt uczestnictwa w kursie 600 zł. Przy zakupie zestawu IPS Inline Basic Kit opłata wynosi 300 zł. Daty: ; ; ; Prowadzący: technik dentystyczny Ewa Zabroń

6 IPS e.max CAD/IPS Empress CAD naturalna estetyka. Kurs jest przeznaczony dla lekarzy dentystów użytkowników systemów CEREC lub PlanMill. Program kursu obejmuje wykonanie uzupełnień protetycznych od etapu wyciętej struktury w formie blue stage. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami przygotowania wyciętych struktur do etapu charakteryzacji powierzchni. W części teoretycznej zostaną przekazane wszystkie konieczne informacje dotyczące wyboru odpowiedniego materiału oraz prawidłowego ich zastosowania. W części praktycznej będzie można przećwiczyć kluczowe czynności związane z wykończeniem uzupełnienia protetycznego. Szkolenie jest związane z materiałami: IPS e.max CAD IPS Empress CAD Telio CAD Uczestnicy wykonają : 1. Koronę na ząb trzonowy metodą jednoczesnej krystalizacji, charakteryzacji powierzchni i glazurowania, przy użyciu materiałów: IPS e.max CAD LT, IPS e.max CAD Crystall Shade, IPS e.max CAD Crystall Stains. 2. Koronę na ząb sieczny przyśrodkowy metodą pośrednią z charakteryzacją po etapie krystalizacji. Zostaną objaśnione zasady indywidualnej charakteryzacji powierzchniowej przy zastosowaniu materiałów: IPS e.max CAD LT, IPS e.max Ceram Shade, IPS e.max Ceram Essence. W formie pokazu i prezentacji zostaną omówione i zaprezentowane uzupełnienia: 1. Licówka typu thin ( IPS e.max CAD Opal 1) na siekacza przyśrodkowego cechy charakterystyczne licówki bez preparacji. Wykonanie słupka kontrolnego z Natural Die Material oraz estetyczne wykończenie powierzchni. 2. Licówka na siekacza przyśrodkowego ( IPS Empress Multi) z objaśnieniem zasad polerowania mechanicznego przy użyciu zestawu OptraFine. 3. Rozwiązania na implantach, korona hybrydowa ( IPS e.max CAD LT) Abutment Solutions cementowana na tytanowej bazie implantu Ti Base za pomocą Multilink Hybryd Abutment. 4. Cementowanie - omówienie zagadnień związanych z adhezją - podział systemów, aktualny stan wiedzy. Właściwości i zastosowanie materiałów do cementowania. Kurs: IPS e.max CAD/IPS Empress CAD naturalna estetyka ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z zestawem materiałów oraz zaprezentowanie i przećwiczenie podstawowych metod postępowania przy charakteryzacji struktur wyciętych w maszynach CNC. Celem kursu nie jest ćwiczenie umiejętności plastycznych lub specjalnych technik modelarstwa. Prowadzący : technik dentystyczny Piotr Górski lekarz dentysta Tomasz Sosnowski Czas trwania kursu -1 dzień godz Koszt uczestnictwa w kursie 500 zł. Data: ; ;

7 BPS - Biofunkcjonalny System Protetyczny Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz dla zespołów lekarz technik wykonywujących uzupełnienie dla pacjentów z bezzębiem. BPS jest to zbiór ściśle określonych metod postępowania, zarówno w gabinecie dentystycznym jak i laboratorium protetycznym, oraz materiałów i urządzeń protetycznych do nich wykorzystywanych. Został on opracowany tak, aby umożliwić jak najlepsze funkcjonowanie protez całkowitych podczas użytkowania przez pacjenta. Jak już wielokrotnie dowiedziono, sprawdza się on również w sytuacjach, w których tradycyjne metody nie zawsze dają satysfakcjonujący efekt. Sposób postępowania klinicznego i laboratoryjnego różni się w niektórych aspektach od tradycyjnie stosowanych metod. Podczas kursu różnice te zostaną szczegółowo wyjaśnione i zaprezentowane. Najistotniejszymi elementami metodyki pracy są: Wykonanie prawidłowych wycisków anatomicznych. Wykonanie dodatkowego wycisku na tzw. nośniku zwarcia, który pozwoli na przekazanie do laboratorium prowizorycznej sytuacji przestrzennej w jamie ustnej pacjenta. Dzięki czemu w laboratorium technik wykona bardzo dokładne łyżki indywidualne na których zostają zamontowane elementy urządzenia do zewnątrzustnej rejestracji zwarcia. Precyzyjna wewnątrzustna rejestracja zwarcia i rejestracja łukiem twarzowym położenia szczęki względem osi obrotu stawu skroniowo żuchwowego. Ustawienie zębów, metodą opartą na pełnym wybalansowaniu zgryzu i wyłączeniu z kontaktu zębów przednich, opracowaną przez Uniwersytet w Tübingen, a także zastosowaniu zębów bocznych o prawidłowym ukształtowaniu powierzchni okluzyjnych. IvoBase System jest innowacyjnym systemem wtryskowo - polimeryzacyjnym do wykonywania płyt protez z PMMA. System składa się z konwencjonalnego materiału PMMA do wykonywania protez oraz IvoBase Injector do wykonywania protez metodą wtryskową. IvoBase System umożliwia całkowicie zautomatyzowaną polimeryzację, która nie powoduje wysokiego skurczu polimeryzacyjnego. Metoda ta łączy ze sobą zalety obydwu technik polimeryzacji na gorąco i na zimno: szybkość polimeryzacji, wysoką jakość procesu, maksymalną redukcję zawartości monomeru resztkowego, idealne dopasowanie płyty protezy do pola protetycznego. Kurs BPS ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z metoda wykonania uzupełnienia ruchomego wg. zasad obowiązujących w BPS. Organizator i prowadzący stworzą możliwość do przećwiczenia koniecznych etapów pracy. Technicy dentystyczni będą mieli możliwość wykonania ustawienia zębów w wosku wg. zasad BPS korzystając z pomocy wykwalikowanego instruktora. Kurs ten należy traktować jako początek i wprowadzenie do rozpoczęcia pracy wg. zaprezentowanej metody. Kurs odbywa się w dwóch terminach dla techników i jednym dla lekarzy: Kurs dla techników: ; Kurs dla lekarzy: Koszt uczestnictwa dla techników (3 dni)-700 zł. Koszt uczestnictwa dla lekarzy (1 dzień)-300 zł. Prowadzący: technik dentystyczny Claudia Stückler dr n. med. Piotr Okoński

8 IPS e.max Press II - Całoceramiczne piękno naturalnych zębów. Jeden materiał wiele rozwiązań. Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają doświadczenie w pracy z materiałami Systemu IPS e.max oraz chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykonywania wysoko estetycznych uzupełnień całoceramicznych. Kurs prowadzić będzie osoba z doświadczeniem w wykonywaniu uzupełnień dla pacjentów z materiałów IPS e.max. Jednocześnie prowadzący doskonale zna wszystkie elementy systemu i ich praktyczne zastosowanie. Kurs jest typowym szkoleniem praktycznym w trakcie którego uczestnicy będą mogli nauczyć się wielu trików i sposobów osiągnięcia wyjątkowych efektów. Uczestnicy praktycznie wykonają: Licówkę na ząb 11 wykonaną z IPS e.max LT. Podczas wykonywania licówki skupimy się na technice wewnętrznej charakteryzacji oraz doborze odpowiednich mas brzegów siecznych. Na etapie wykańczania skupimy się nad prawidłowym przeniesieniem kształtu zęba sąsiedniego oraz nad fakturą powierzchni. Koronę na ząb 12 wykonaną z IPS e.max LT. W trakcie procesu wykonywania korony, podobnie jak w przypadku licówki 11 poświęcimy dużo uwagi na wykonanie zarówno wewnętrznej charakteryzacji, jak i odpowiedniemu doborowi mas brzegu siecznego oraz ich prawidłowego zastosowania. Koronę na ząb 13 korona na podbudowie z tlenku cyrkonu. W tym przypadku, najistotniejszą rzeczą na którą zostanie zwrócona uwaga, będzie kolorystyczna charakteryzacja powierzchniowa struktury wykonanej z tlenku cyrkonu przed rozpoczęciem odbudowy masami dentynowymi. W ostatnim etapie zostaną zaproponowane dwie metody przygotowania powierzchni do glazurowania: a. pierwsza tradycyjna, wykorzystującą gumki do polerowania b. druga z wykorzystaniem tylko narzędzi z nasypem diamentowym Informujemy że prowadzący nie będzie uczył podstawowych metod wykonawczych obowiązujących przy pracy materiałami ceramicznymi. Z założenia kurs jest przeznaczony dla techników dentystycznych z doświadczeniem w pracy z materiałami ceramicznymi. Oczywiście jako doświadczony profesjonalista, prowadzący będzie prezentował specjalne metody pracy tak zwane triki i podpowiadał jak praktycznie je stosować. Czas trwania kursu -2 dni godz Koszt uczestnictwa w kursie 1300 zł. Data ustalana po zebraniu listy chętnych. Proponowane daty: ; Prowadzący: technik dentystyczny Paweł Nadolski

9 Podstawy okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora podstawą dobrej współpracy między lekarzem a technikiem. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zagadnieniem okluzji oraz wykonywaniem prac protetycznych przy pomocy artykulatora Stratos. Okluzja statyczna i dynamiczna - aktualny stan wiedzy na ten temat. Zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem różnych płaszczyzn orientacyjnych. Ustalanie optymalnej płaszczyzny referencyjnej. Wyznaczenie relacji centralnej z wykreśleniem łuku gotyckiego. Wskazania do stosowania łuku twarzowego i artykulatora w wykonawstwie uzupełnień stałych wspartych na zębach własnych pacjenta oraz na wszczepach. Ćwiczenia praktyczne: Montaż łuku twarzowego. Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawialnego. Montaż modeli w artykulatorze. Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych. Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych. Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych. Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia łuku gotyckiego w bezzębiu. Czas trwania kursu -1 dzień godz Koszt uczestnictwa w kursie 450 zł. Data ustalana po zebraniu listy chętnych Prowadzący: Dr n. med. Piotr Okoński

Duceralloy x 3 stopy do licowania ceramiką. Platinum 85 TOUCH. Eclipse Radica. Nowoczesne mieszadło TWIST PRO firmy ROKO

Duceralloy x 3 stopy do licowania ceramiką. Platinum 85 TOUCH. Eclipse Radica. Nowoczesne mieszadło TWIST PRO firmy ROKO Platinum 85 TOUCH Eclipse Radica To nowa masa silikonowa do stosowania w pracowniach techniczno-dentystycznych. Konsystencja putty, gładka i aksamitna powierzchnia, duża precyzja odwzorowania szczegółów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Ceramill Full Denture Workflow. CERAMCO 3 Baza Pasta i opaker w paście. Ogólnopolskie Centrum Protetyki Yellow-Med odtwarzamy to, co zabrała natura

Ceramill Full Denture Workflow. CERAMCO 3 Baza Pasta i opaker w paście. Ogólnopolskie Centrum Protetyki Yellow-Med odtwarzamy to, co zabrała natura Ceramill Full Denture Workflow CERAMCO 3 Baza Pasta i opaker w paście Pierwszy cyfrowy cykl wykonywania protezy całkowitej inhouse dostępny tylko dzięki Ceramill CAD/CAM. Tuż po światowej premierze pierwszego

Bardziej szczegółowo

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT

2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT PL 2013/2014 LASSIC LAB EQUIPMENT ZAWARTOŚĆ SYSTEMU Poszukujesz prostych rozwiązań, precyzji i przystępności? Rozumiemy Twoje potrzeby! LAB EQUIPMENT CLASSIC Ewidentne korzyści dla Ciebie _ Precyzyjne,

Bardziej szczegółowo

Genios wyjątkowa estetyka. Ceramill Mikro wnosi. Ceramicmaster Press. Konferencja KRAKÓW 20 marca 2015. Krakdent zapisy: 664 937 256

Genios wyjątkowa estetyka. Ceramill Mikro wnosi. Ceramicmaster Press. Konferencja KRAKÓW 20 marca 2015. Krakdent zapisy: 664 937 256 Genios wyjątkowa estetyka Genios firmy DENTSPLY, geniusz wśród nowoczesnych zębów, zachwyca doskonałym kształtem i wspaniałą estetyką. Efekt wysoce estetycznego warstwowania w podziale na 5 stref oraz

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL

KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL Plaque Test Fluorescencyjny płyn do wybarwiania osadów nazębnych Optra Gate Elastyczny rozwieracz jamy ustnej Proxyt Pasta do czyszczenia zębów (RDA 7) Cervitec Plus Lakier ochronny

Bardziej szczegółowo

Framework Management Digital

Framework Management Digital Framework Management PL MODEL MANAGEMENT FRAMEWORK MANAGEMENT Rejestracja I Artykulacja Przygotowanie modeli Dozowanie I Mieszanie I Czyszczenie DIGITAL ANALOG Manual FRAMEWORK MANAGEMENT Manual Szukają

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 105-113 Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej Comparison of CAD/CAM systems used in modern prosthodontics Marta Gładkowska,

Bardziej szczegółowo

2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII

2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII 2015/2016 PROFESJONALNE PRODUKTY DO STOMATOLOGII ul. Fabryczna 8 / 31, 00-446 Warszawa tel. 517-322-233, (22) 620-81-52 info@micerdent.pl, www.micerdent.pl Spis treści Stomatolodzy Materiały wypełnieniowe

Bardziej szczegółowo

zadzwon 33 810 13 28

zadzwon 33 810 13 28 1 siedziba marrodent BIELSKO-BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31 tel.: +48 33 810 13 28, tel.: +48 801 36 36 99 biuro@marrodent.pl oddział marrodent WARSZAWA 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW

www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW www.schuetz-dental.com KATALOG PRODUKTÓW n SPIS TREŚCI CYRKON + CERAMIKA Tizian Mill - frezarka ręczna 6 Tizian Bloczki [Blanks] i wyposażenie dodatkowe - cyrkon 7 Tizian CAD/CAM 9 Tizian Scan system

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM. Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych

Rozwiązania CAD/CAM. Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych Rozwiązania CAD/CAM Wysokiej klasy produkty dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych 1 Zfx & Zimmer Dental Nowe kompletne rozwiązanie stomatologiczne Skuteczna współpraca: Zfx i Zimmer

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012!

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012! Przeczytaj o najnowszej wstawce programowej Zapraszamy do nowej wersji systemu - s Dental System 2012! Nowy Dental System 2012 wprowadza firmę do globalnego grona twórców najbardziej innowacyjnego i najlepiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne

Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne Kompass Uzupełnienia pełnoceramiczne Produkty i postępowanie zalecane dla gabinetów stomatologicznych. Idealne także dla techniki CAD/CAM new Licówki ceramiczne 5-9 10-13 14-20 21-26 27-30 Ceramiczne

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1 Katalog produktów 2013 2014 Drodzy Klienci, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem SpofaDental 2013/2014, w którym z przyjemnością prezentujemy szeroki wybór materiałów stworzonych

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Razem! Dla zdrowych uśmiechów NR 04(22)2015 NEWS BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY Tylko we wrześniu oszczędzisz aż 2000zł! odwiedź nas na: stoisko Dentomax Pawilon 8, stoisko 5A.5 Taniej

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Autor _ lek. dent. Tomasz Âmigiel, tech. dent. Robert Michalik Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 _Bene dignoscitur, bene curatur dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia ta

Bardziej szczegółowo

Nowość FAST PROTEC patrz str. 11. BEZGIPSOWE PUSZKOWANIE dr n. med. Arkadiusz Rutkowski. E-ZAKUPY www.holtrade.pl poluj na okazje!

Nowość FAST PROTEC patrz str. 11. BEZGIPSOWE PUSZKOWANIE dr n. med. Arkadiusz Rutkowski. E-ZAKUPY www.holtrade.pl poluj na okazje! (nr 3/2014) Nowość FAST PROTEC patrz str. 11 BEZGIPSOWE PUSZKOWANIE dr n. med. Arkadiusz Rutkowski E-ZAKUPY www. poluj na okazje! PRESSING DENTAL linia produktów do CAD-CAM POZNAJ SYSTEM RHEIN 83 w tym

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja

Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja II etap leczenia Autorzy_ Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński _Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu.

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo