Finał ESK 2016 czyli ostatnie starcie kandydatów oczami mediów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finał ESK 2016 czyli ostatnie starcie kandydatów oczami mediów"

Transkrypt

1 Finał ESK 2016 czyli ostatnie starcie kandydatów oczami mediów Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio, telewizji oraz Internetu z okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku WARSZAWA, wrzesień 2011

2 Spis treści 1. MIASTA W MEDIACH PODSUMOWANIE... 3 WROCŁAW KONTROWERSYJNY ZWYCIĘZCA... 3 GORĄCE TEMATY... 3 REAKCJE NA PORAŻKĘ... 3 WSPÓŁPRACA BUDUJE... 4 LUBLIN W PRZYJAŹNI Z KATOWICAMI LUBLIN I KATOWICE ZWYCIĘZCAMI W MEDIACH 5 ZWYCIĘZCA ESK PRZEGRANYM WYŚCIGU MEDIALNEGO... 5 OCENY MIAST W MEDIACH... 6 KONTROWERSYJNY WROCŁAW, BEZBARWNY GDAOSK, POZYTYWNE KATOWICE... 6 O CZYM SZUMIĄ MEDIA?... 7 NOC KULTURY, SZTUKA ULICY I FAWORYT MINISTRA... 7 LOKALNE PROJEKTY I AKCJE ZAUWAŻONE PRZEZ MEDIA ESK 2016 DLA LUBLINA KONTEKST INFORMACJI ESK 2016 DLA KATOWIC KONTEKST INFORMACJI ESK 2016 DLA WROCŁAWIA KONTEKST INFORMACJI ESK 2016 DLA WARSZAWY KONTEKST INFORMACJI ESK 2016 DLA GDAOSKA KONTEKST INFORMACJI INDYWIDUALNA EKSPOZYCJA MIAST CENTRUM CZY REGIONY? RADIO, TELEWIZJA CZY PRASA? EKWIWALENT REKLAMOWY PUBLIKACJI Wstęp Niniejsze badanie zostało wykonane na podstawie 6167 przekazów, w tym: 1122 przekazów prasowych, 172 radiowych, 139 telewizyjnych i 4734 internetowych, z okresu od 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca W badanych przekazach w kontekście ESK 2016 pojawiała się nazwa przynajmniej jednego z pięciu miast zakwalifikowanych do drugiego etapu rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Są to, w kolejności alfabetycznej: Gdaosk Katowice Lublin Warszawa Wrocław W analizie nie brano pod uwagę publikacji mówiących ogólnie o ESK 2016 bez odniesienia do konkretnego miasta z listy finalistów. Ponieważ w jednym materiale mogło zostad wymienione więcej niż jedno miasto, liczba wystąpieo może nie równad się sumie przekazów. Każdą publikację analizowano pod kątem wpływu, jaki informacje w niej zawarte miały na kształtowanie wizerunku miasta w kontekście jego kandydatury do tytułu ESK Stosowano 3 kategorie wydźwięku poszczególnych przekazów: korzystnie wpływały na wizerunek miasta w mediach, neutralnie wpływały na wizerunek miasta w mediach, mogły mied negatywny wpływ na wizerunek miasta kształtowany w mediach. Raport opracowały: Marta Cieślak, Magdalena Grabarczyk Tokaj 2

3 1. Miasta w mediach podsumowanie Najbardziej wyeksponowanymi medialnie kandydatami były Lublin i Katowice dzieli je zaledwie 50 wystąpieo, więc można mówid o dwóch zwycięzcach medialnego wyścigu. Na trzecim miejscu pod względem liczby wystąpieo znalazł się Wrocław. Przegranymi medialnego wyścigu są Gdaosk i Warszawa, które mimo swojej wielkości i możliwości finansowych zajęły ostatnie miejsca. ESK stało się najbardziej medialnym tematem w zasadzie dopiero w chwili ogłoszenia zwycięzcy. W tym dniu pojawiła się jedna szósta wszystkich doniesieo, czyli tyle, ile zazwyczaj się pisało i mówiło o ESK w ciągu dwóch tygodni. (Na 21 czerwca przypada 1025 przekazów spośród 6167, zgromadzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011). Wrocław kontrowersyjny zwycięzca Zdobywca tytułu ESK, Wrocław, okazał się najbardziej kontrowersyjnym z kandydatów uzyskał zarówno najwięcej wzmianek pozytywnych, jak i niekorzystnych dla jego wizerunku. Pejoratywne wypowiedzi na temat Wrocławia były w dużej części związane z zarzutami o faworyzowanie miasta przez jego byłego prezydenta, a obecnego ministra kultury, Bogdana Zdrojewskiego. Wrocław krytykowano również po ogłoszeniu jego zwycięstwa, werdykt komisji był przez wiele stron kontestowany. Argumentowano, że Wrocławiowi tytuł nie jest potrzebny, że miasto niewiele zrobiło, aby go zdobyd, a także wskazywano na biernośd mieszkaoców, którzy mało wiedzieli o udziale w konkursie na ESK. Gorące tematy Najwięcej przekazów dotyczyło samego finału konkursu i ogłoszenia zwycięzcy. Dużo pisano też o różnorodnych działaniach miast, realizowanych pod egidą biur ESK. Były to nie tylko typowe imprezy kulturalne muzyczne czy filmowe, ale także liczne debaty, wykłady i warsztaty. Jednak zaledwie kilku projektom udało się zyskad rozgłos wystarczający do wybicia się z masy innych wydarzeo. Na pierwszym miejscu znalazła się lubelska Noc Kultury, dalej katowickie akcje z wykorzystaniem symbolu słoneczników (m.in. przestrzenne rzeźby wystawiane w Brukseli), a także realizowany w Katowicach Street Art Festiwal. Po ogłoszeniu dotacji ministra kultury dla Wrocławia istotnym tematem stały się zarzuty o faworyzowanie tego miasta przez Bogdana Zdrojewskiego, jego byłego prezydenta. Ogłoszenie wyników konkursu nie zakooczyło sporu, a raczej go zaogniło temat domniemanej stronniczości ministra i niezasłużonego zwycięstwa Wrocławia pojawiał się wielokrotnie w publikacjach komentujących rywalizację. Reakcje na porażkę Wśród miast, które tytułu ESK nie zdobyły, ważnym tematem stała się przyszłośd programu kulturalnego i inwestycji przygotowanych z myślą o ESK. Najwięcej i najkorzystniej o wykorzystaniu swoich projektów pisały Katowice, planujące zorganizowanie alternatywnej do ESK kumulacji imprez pod nazwą metropolia kultury w ciągu 9 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu pojawiło się ponad sto takich artykułów. Z kolei Warszawa, sądząc po oddźwięku medialnym, nie wydawała się zainteresowana kontynuowaniem pracy rozpoczętej podczas walki o ESK przyszłośd jej projektów była analizowana w zaledwie 10 artykułach. Można przypuszczad, że reakcja na porażkę jest odzwierciedleniem realnego zaangażowania miast w walkę o tytuł ESK. Katowice i Lublin, które opracowały najwięcej projektów i wiązały z tytułem największe nadzieje, kontynuowały debatę już po zakooczeniu konkursu. Oba miasta ustami 3

4 komentatorów, przedstawicieli samorządu oraz działaczy ESK wyrażały wolę realizacji zaplanowanych działao na miarę skromniejszych budżetów. Współpraca buduje Dobrym sposobem na zwiększenie zainteresowania mediów było nawiązywanie współpracy z innymi miastami, które wspierały partnerów nie tylko poprzez deklaracje, ale też organizując własne imprezy pod patronatem biura ESK miasta kandydującego. Najwięcej wystąpieo uzyskały w ten sposób Katowice, które porozumiały się nie tylko z miejscowościami Górnego Śląska, ale także cieszyły się poparciem Krakowa, czyli Europejskiej Stolicy Kultury z roku Lublin w przyjaźni z Katowicami Warto odnotowad szczególnie dobre relacje Katowic i Lublina, które charakteryzowała ostatni etap zmagao. W Katowickich publikacjach na temat ESK często chwalono starania Lublina i vice versa lubelskie publikacje zawierały ciepłe słowa o Katowicach częściej, niż o innych miastach. Nawet po porażce, kiedy w wypowiedziach dziennikarzy, mieszkaoców i działaczy komitetów ESK wyczuwało się gorycz i padały ostre słowa pod adresem konkurentów, Lublin i Katowice wspierały się nawzajem. 4

5 2. Lublin i Katowice zwycięzcami w mediach Zwycięzca ESK przegranym wyścigu medialnego Najbardziej wyeksponowanymi medialnie kandydatami były Lublin i Katowice dzieli je zaledwie 50 wystąpieo, więc można mówid o dwóch zwycięzcach medialnego wyścigu. Na trzecim miejscu pod względem liczby wystąpieo znalazł się Wrocław. Jednak należy zwrócid uwagę, że jedna trzecia publikacji, w których to miasto było wymieniane, ukazała się już po jego zwycięstwie i otrzymaniu tytułu ESK. Swoją medialnośd Wrocław zawdzięcza przede wszystkim wygranej, jest to popularnośd po fakcie. Lublin i Katowice są w innej sytuacji, cieszyły się znacznym zainteresowaniem mediów ze względu na swoje wysiłki i podejmowane przez siebie akcje. Widad to na przykładzie kategorii dotyczących imprez, festiwali i debat organizowanych przez kandydatów pod egidą ESK: Wrocław uzyskał mniej niż 100 publikacji na temat swoich projektów, podczas gdy Lublin miał ich w sumie ponad 280, a Katowice ponad trzysta. Ze skupianiem na sobie uwagi mediów najgorzej poradził sobie Gdaosk i Warszawa. Wykres 1. Aktywnośd miast kandydatów w mediach: ranking główny (materiały prasowe, internetowe, radiowe oraz telewizyjne o miastach w kontekście ESK). Ranking obecności miast w mediach - liczba wzmianek w prasie, radio, telewizji i Internecie Lublin 3293 Katowice 3243 Wrocław 3053 Warszawa 2553 Gdańsk

6 Oceny miast w mediach Kontrowersyjny Wrocław, bezbarwny Gdaosk, pozytywne Katowice Wrocław zebrał największą liczbę publikacji pozytywnych dla swojego wizerunku, jednak należy zwrócid uwagę, że 60% tych publikacji ukazała się już po jego zwycięstwie i ich potencjalny wpływ na wizerunek Wrocławia brał się m.in. z fraz takich jak Wrocław pokonał stolicę. Pozytywnych wzmianek o Wrocławiu przed jego zwycięstwem pojawiło się niecałe 400. Wrocław okazał się najbardziej kontrowersyjnym z kandydatów uzyskał zarówno najwięcej wzmianek pozytywnych, jak i negatywnych. Najkorzystniejszy wizerunek w mediach uzyskały Katowice, zyskując wysoki odsetek pozytywnych przekazów i jednocześnie najniższy tych o zabarwieniu negatywnym dla miasta. Najmniej ciepłych wypowiedzi zebrał Gdaosk, niezbyt pozytywnie prezentowano też Warszawę ta dwójka kandydatów wyraźnie odstaje od czołówki peletonu: zarówno pod względem liczby wystąpieo, jak też medialnej oceny ich dokonao. Wykres 2. Liczba i wydźwięk informacji na temat miast kandydatów do ESK 2016 Liczba i wydźwięk informacji na temat miast kandydatów do ESK 2016 Lublin Katowice Wrocław Warszawa Gdańsk pozytywne neutralne negatywne 6

7 O czym szumią media? Noc Kultury, sztuka ulicy i faworyt ministra Najważniejszym tematem było naturalnie rozstrzygnięcie konkursu i informacja o zwycięstwie Wrocławia, ale okres tuż przed ogłoszeniem wyniku również zaznaczył się wzrostem liczby artykułów dotyczących ESK. Istotnym wydarzeniem, zwłaszcza dla mediów lokalnych, była wizyta komisji w miastach kandydujących. Wiele artykułów czy przedsięwzięd traktowało ogólnie o zaletach miast-kandydatów, ale w badanym okresie pojawiło się kilka wyjątkowo udanych programów, którym udało się zyskad rozgłos. To przede wszystkim lubelska Noc Kultury oraz katowickie akcje z wykorzystaniem symbolu słoneczników, a także realizowany w Katowicach Street Art Festiwal. ESK było też okazją do przeanalizowania ogólnej sytuacji miasta, debatowano o infrastrukturze, nowych inwestycjach i niedociągnięciach wymagających naprawy. Wśród tematów ważnych dla konkursu znalazła się także osoba ministra kultury Zdrojewskiego, którego udział był postrzegany jako kontrowersyjny. Spośród 185 publikacji na ten temat, większośd stanowi debatę wokół stawianych ministrowi zarzutów faworyzowania Wrocławia i jego wypowiedzi w reakcji na te oskarżenia. Lokalne projekty i akcje zauważone przez media Start miasta w konkursie o tytuł ESK był często przywoływany w kontekście imprezy, której miasto patronowało, lub którą włączyło do swojego programu. Kilka takich akcji wybija się na tle całości doniesieo. Lubelska Noc Kultury okazała się projektem medialnie trafiającym w dziesiątkę pisano o niej bardzo pochlebnie, także w mediach o zasięgu ponadregionalnym. Przykładem na to jak niewielki, ale dobrze pomyślany projekt może przyciągnąd uwagę mediów był również Street Art Festiwal - nieszablonowa akcja, która wpisywała się w projekt przekształcenia Katowic w miasto ogrodów. Innym sukcesem katowickiego biura ESK były działania związane z symbolem słonecznika, który wybrano jako jeden z atrybutów miasta. Dzięki spójnemu wykorzystaniu tego motywu w kilku różnych projektach (przestrzenne rzeźby słoneczników, rozdawanie sadzonek, sadzenie kwiatów), skutecznie promował on wizję przemiany miasta. Jednym z wymagao konkursu było zaangażowanie mieszkaoców w projekt ESK. W mediach pojawiło się bardzo niewiele doniesieo na temat takich akcji. Najgłośniejszą był lubelski happening Na tropie ESK. Ambasadorowie nie byli narzędziem często wykorzystywanym przez miasta wyjątkiem tutaj była Warszawa, którą promowali: Krystyna Janda oraz zespół Projekt Warszawiak. 7

8 Wykres 3. Tematy, które pojawiały się najczęściej w kontekście ESK 2016 Główne tematy poruszane w kontekście ESK 2016 Informacje o zwycięstwie Wrocławia 1585 Aktywności w ramach ESK: festiwale, wystawy, 674 Wizyty komisji w miastach Koordynacja działań wokół ESK Lublin jako kandydat Co robić po porażce? Katowice jako kandydat Minister Zdrojewski a ESK Wsparcie innych miast Noc Kultury (Lublin) Debaty, kongresy, konferencje Wrocław jako kandydat Warszawa jako kandydat Słoneczniki (Katowice) Street Art Festival (Katowice) Inwestycje w infrastrukturę miast Ambasadorowie miast ESK poza Polską Projekt 400 km do ESK (Gdańsk) Udział mieszkańców i ich opinie o ESK Ars Independent (Katowice) Murale (Gdańsk, Katowice)

9 3.1. ESK 2016 dla Lublina kontekst informacji Wykres 4. Lublin - istotne Lublin tematy - istotne w dyskusji tematy o w ESK dyskursie 2016 o ESK 2016 Wizyta komisji Noc Kultury Projekty, imprezy Co robić po porażce? Wsparcie innych miast Debaty i konferencje Promocja miasta Dialog z Hiszpanią Klepsydra przed Ratuszem 4 26 Happening "Na tropie ESK" Aplikacja Lublina Bałagan w mieście pozytywne neutralne negatywne Lublin realizował wiele akcji w ramach swoich przygotowao do ESK i znalazło to swoje odzwierciedlenie w mediach ponad 100 wzmianek o jego kandydaturze pojawiło się przy okazji opisywania imprezy lub wydarzenia, którego organizatorem lub patronem było biuro ESK. Również ponad 100 publikacji poświęcono lubelskiej Nocy Kultury, co uczyniło ją najbardziej medialną spośród akcji prowadzonych przez miasta-kandydatów. Media regionalne udzielały stałego wsparcia kandydaturze Lublina świadczą o tym cykle artykułów dotyczących ESK i samego miasta, ukazujące się w lokalnych gazetach. Pisano o pięknych zakątkach i historii miasta, zapraszano do udzielania wypowiedzi mieszkaoców, internautów i znane osoby. Czasem to wsparcie przybierało formy skrajne, czego przykładem może byd wypowiedź opublikowana przez Polska Kurier Lubelski: należy nam się ten tytuł jak jasna cholera. W pierwszym raporcie dotyczącym wyścigu miast o ESK pisaliśmy o Lublinie jako o czarnym koniu, małym mieście, które zaskoczyło wszystkich swoją energią i dokonaniami. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających finał ESK z mediów wyłaniał się nieco inny obraz miasta: o jego osiągnięciach pisano pozytywnie, ale już nie w tonie zdumienia. Lublin był przedstawiany jako pewny siebie kandydat, znający swoją wartośd. Były przypadki, kiedy ta pewnośd siebie przeradzała się w arogancję czy wręcz roszczeniowośd, co widad w przywołanym wyżej cytacie. W badanym okresie pojawiło się wiele artykułów poruszających temat przeszłości i przyszłości miasta, a także zmian, które muszą zostad dokonane. Dosyd istotnym tematem były inwestycje dokonywane w mieście i plany rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Zauważalnym elementem w medialnym wizerunku Lublina był także nawiązany przez miasto dialog z Hiszpanią, drugim gospodarzem Europejskiej Stolicy Kultury Ukazało się ponad 30 przekazów dotyczących różnych imprez i akcji podejmowanych wspólnie z hiszpaoskimi partnerami. 9

10 3.2 ESK 2016 dla Katowic kontekst informacji Wykres 5. Katowice - istotne Katowice tematy w -dyskusji istotne o tematy ESK 2016 w dyskursie o ESK 2016 Projekty, imprezy Wizyta komisji Co robić po porażce? Wsparcie innych miast Słoneczniki Street Art Festiwal Budżet na ESK 1 62 Ars Independent Neony Miejskie rowery Śląskość Festiwal Video Review pozytywne neutralne negatywne W ostatnich trzech miesiącach przed ogłoszeniem zwycięzcy konkursu, Katowice niewątpliwie były czarnym koniem wyścigu do ESK do tego stopnia czarnym, że niektóre gazety uparcie ich nie zauważały. Rzeczpospolita oraz Życie Warszawy w kilku różnych artykułach poświęconych tematowi ESK pisały, że do finału dostały się: Warszawa, Wrocław, Gdaosk, Lublin i Poznao. Duże oczekiwania budowane przed finałem ESK oznaczały dla Katowic duże rozczarowanie wynikiem konkursu. Porażka była zimnym prysznicem po atmosferze sukcesu, którą budowały media mówiąc o Katowicach (Katowice miały największą liczbę pozytywnych wystąpieo prasowych spośród wszystkich przegranych kandydatów 755). To może częściowo tłumaczyd gwałtowną reakcję miasta po ogłoszeniu wyników padło wiele emocjonalnych wypowiedzi z ust mieszkaoców i dziennikarzy. Z jednej strony Katowice angażowały się w debatę na temat faworyzowania Wrocławia, z drugiej strony mówiono dużo o wykorzystaniu dorobku konkursowego, gdzie głównym tematem była przyszłośd programu przygotowanego na potrzeby ESK. Katowice spójnie budowały swój wizerunek i udało im się wzbudzid zainteresowanie mediów kilkoma akcjami: na pierwszym miejscu pod względem liczby wystąpieo są potraktowane zbiorczo projekty związane ze słonecznikami. Przede wszystkim dotyczyły one instalacji rzeźb w Brukseli, ale opisywano też inne wydarzenia, podkreślając, że słonecznik jest symbolem starao Katowic o tytuł ESK i często również wspominając o innych słonecznikowych projektach miasta. Drugą medialne udaną imprezą był Street Art Festiwal. 10

11 Katowice okazały się byd kandydatem krytykowanym najrzadziej. Liczba negatywnych opinii pojawiających się w mediach jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku konkurencyjnych miast. Byd może jest to zasługa prezydenta miasta, Piotra Uszoka, który w mediach pojawiał się wielokrotnie przy okazji promowania kandydatury Katowic. Podczas medialnej debaty dookoła kontrowersji związanych z wygraną Wrocławia wyważone wypowiedzi Uszoka oraz zapewnienie, że Katowice nie będą Alternatywną Stolicą Kultury w 2016 roku, by nie podważad pozycji Wrocławia, przyczyniły się do tego, że Katowice nie zebrały prawie w ogóle negatywnych opinii, zaś apel prezydenta Uszoka do ministra Zdrojewskiego o upublicznienie informacji o funduszach ESK chętnie podchwyciły media ESK 2016 dla Wrocławia kontekst informacji Wykres 6. Wrocław - istotne tematy w dyskursie o ESK 2016 Wrocław - istotne tematy w dyskursie o ESK 2016 Zwycięstwo Wrocławia Komentarze po zwycięstwie Udział ministra Zdrojewskiego Klip promocyjny "Vrots-Love" Wizyta komisji Projekty i imprezy Pozew Majora Fydrycha Promocja Wrocławia 3 19 pozytywne neutralne negatywne Wrocław znalazł się na trzecim miejscu pod względem liczby wystąpieo w mediach w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Przy czym warto zauważyd, że większośd przekazów na temat miasta ukazało się już po ogłoszeniu jego zwycięstwa w konkursie o tytuł ESK (1846 z 3042 przekazów, czyli 60%). Dla porównania, w przypadku Katowic proporcje były odwrotne: miasto budziło duże zainteresowanie przed werdyktem jury, tylko 44% wystąpieo przypada na okres po ogłoszeniu wyników (1432 spośród 3247 przekazów). Można domniemywad, że gdyby Wrocław nie został zwycięzcą, nie zająłby nawet trzeciego miejsca w rankingu medialności miast-kandydatów. Podobnie jak w naszym poprzednim badaniu, przeprowadzonym po ogłoszeniu listy finalistów, w okresie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu nie zauważyliśmy żadnej wyraźnej akcji Wrocławia, prowadzonej w ramach starao o tytuł. W obecnym badaniu najczęściej omawianym elementem działalności Wrocławia był promocyjny klip nakręcony przez biuro ESK, a następnym unikalnym dla miasta tematem w kolejności liczby wystąpieo był pozew o prawa do logo krasnala, jaki miastu złożył Major Fydrych (34 wystąpienia). 11

12 Wrocław zebrał zdecydowanie najwięcej krytycznych głosów spośród miast kandydujących do tytułu ESK. Dośd powiedzied, że z 449 negatywnych opinii, jakie media w sumie wystawiły wszystkim pięciu polskim miastom, blisko połowa (211) przypada na sam Wrocław. Wśród przyczyn można wymienid wiele kontrowersji związanych z kandydaturą tego miasta. Dofinansowanie, przyznane Wrocławiowi tuż przed ostateczną decyzją komisji zapoczątkowało serię zarzutów o faworyzowanie miasta przez jego byłego prezydenta, a obecnego ministra kultury, Bogdana Zdrojewskiego. Proces o bezprawne używanie logo krasnala, wytoczony przez legendę Pomaraoczowej Alternatywy, majora Fydrycha, także nie przysporzył miastu popularności. Krytyka była również obecna w mediach już po ogłoszeniu zwycięzcy ESK werdykt komisji był przez wiele stron kontestowany. Argumentowano, że Wrocławiowi tytuł nie jest potrzebny, a miasto niewiele zrobiło, aby go zdobyd. Wskazywano także na biernośd mieszkaoców, którzy mało wiedzieli o samej idei ESK ESK 2016 dla Warszawy kontekst informacji Wykres 7. Warszawa - istotne tematy w dyskusji o ESK 2016 Warszawa - istotne tematy w dyskursie o ESK 2016 Projekty, imprezy Ambasadorowie Instalacja na Dworcu Centralnym "Ufo" na pl. Na Rozdrożu Rada Programowa ESK Konsorcjum ds. ESK 8 17 Aplikacja Warszawy 7 15 Wizyta komisji 6 10 Palmy i kokosy pozytywne neutralne negatywne Warszawa mimo statusu miasta stołecznego, a także potężnych możliwości budżetowych i największej liczby mieszkaoców, nie wykorzystała w pełni swoich szans na zaistnienie w mediach. Stolica Polski wyprzedziła tylko Gdaosk, wyraźnie tracąc do pozostałych trzech miast, w tym do małego i dużo skromniejszego pod względem budżetu Lublina. W badanym okresie (1 kwietnia 30 czerwca) ukazało się niewiele publikacji pozytywnych dla miasta, częściej pisano i mówiono o Warszawie czysto informacyjnie - wymieniano ją jako jedno z kilku kandydatów do tytułu ESK. Miastu nie udało się silnie zaistnied w mediach żadnym konkretnym projektem pojawiło się sporo publikacji dotyczących różnych wydarzeo odbywających się pod egidą biura ESK, ale nawet te najbardziej medialne (instalacja na dworcu centralnym, UFO na Placu Na Rozdrożu uzyskały niewielki rozgłos w 12

13 porównaniu z akcjami prowadzonymi przez inne miasta. Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem okazały się instalacje małych palm, wokół których wolontariusze ESK rozdawali przechodniom kokosy. Krytykowano Warszawę m.in. za złe zarządzanie i złe gospodarowanie finansami - pod ostrzałem znalazła się Rada Programowa ESK, kiedy podano informację, że każdy z jej członków otrzymuje tysiąc złotych za każde posiedzenie. Wielokrotnie także padały głosy, że Warszawa jako stolica nie powinna była w ogóle startowad, bo ideą projektu ESK jest przyznanie tytułu mniejszemu miastu. Udział Warszawy określany bywał w mediach mianem pazerności, arogancji lub marnotrawstwa czasu i pieniędzy ESK 2016 dla Gdaoska kontekst informacji Wykres 8. Gdaosk - istotne tematy w dyskusji o ESK 2016 Gdańsk - istotne tematy w dyskursie o ESK 2016 Projekty, imprezy Wizyta komisji Projekt 400 km do ESK Udział Gdańska Murale Co robić po porażce? Promocja Gdańska 6 6 Projekt Streetwaves pozytywne neutralne negatywne W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca Gdaosk uzyskał najmniejszą liczbę wystąpieo, najmniej pozytywnych ocen, w najmniejszej liczbie artykułów wystąpił jako jedyny bohater, najrzadziej pojawiał się w mediach ogólnokrajowych. Oznacza to również, że jego działania promocyjne wygenerowały najmniejszą wartośd AVE. W poprzednim raporcie dotyczącym ESK opisywaliśmy dwa wyjątkowo medialne projekty, realizowane przez Gdaosk: szkolenia taksówkarzy oraz Blog Forum. W ostatnich miesiącach konkursu jedyną widoczną akcją miasta było 400 km do stolicy kultury objazdowy festiwal artystyczny. Niestety znacząca częśd publikacji na temat tego wydarzenia miała negatywny wydźwięk dla miasta, ponieważ dotyczyła odwołania występów z powodu nadmiaru owadów. W badanym okresie pojawiły się 64 przekazy, które mogły negatywnie wpłynąd na wizerunek Gdaoska. Spośród nich, 11 to internetowe artykuły zawierającymi wypowiedzi rozgoryczonych Katowiczan, którzy krytykowali wszystkie miasta z wyjątkiem Katowic i Lublina. Kolejne 9 dotyczy wspomnianej już akcji 13

14 400 km do stolicy kultury. Siedem wystąpieo było związanych z projektem budowy Muzeum Praw Człowieka i jego krytyką przez posłów PiS ze względu na uwzględnienie kwestii mniejszości seksualnych. Można powiedzied, że wizerunek zbudowany przez Gdaosk był najbardziej bezbarwny, w porównaniu do wizerunków innych kandydatów. Na podstawie przekazów medialnych trudno skojarzyd jego starania o tytuł ESK z konkretnymi planami rozwoju czy akcjami promującymi miasto. Łatwo wpadające w ucho hasło wolnośd kultury, kultura wolności nie zostało powiązane w logiczny sposób z żadnymi medialnymi projektami. 14

15 4. Indywidualna ekspozycja miast Katowice i Lublin miały najlepszą ekspozycję, jeśli chodzi o liczbę publikacji poświęconych wyłącznie ich kandydaturze. Należy jednak pamiętad, że były to przede wszystkim media regionalne. Najmniej indywidualnych wystąpieo uzyskał Gdaosk. Wykres 9. Indywidualna ekspozycja w mediach: liczba publikacji poświęconych wyłącznie jednemu kandydatowi. Katowice 1098 Lublin 1035 Wrocław 700 Warszawa 509 Gdańsk

16 5. Centrum czy regiony? ESK było ważniejszym tematem dla mediów regionalnych, niż dla ogólnokrajowych 85% publikacji na temat konkursu ukazała się w mediach regionalnych, a tylko 15% w mediach ogólnopolskich. To podział, który utrzymuje się na stałym poziomie w badaniu IMM przeprowadzonym po eliminacjach do drugiego etapu ESK zainteresowanie mediów lokalnych przekładało się na 86% publikacji. Wykres 10. Zainteresowanie tematyką ESK mediów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. ogólnopolski; 210; 15% regionalny ; 1223; 85% 16

17 6. Radio, telewizja czy prasa? Najwięcej na temat ESK można było przeczytad w Internecie (77%). Prasa zajęła drugie miejsce z 18% przekazów, a radio i telewizja miały najmniejszy udział w dyskusji o ESK odpowiednio 3% i 2%. Wykres 11. Liczba publikacji Liczba publikacji dotyczących dotyczących miast kandydatów miast -udział udział w poszczególnych w poszczególnych typach typach mediów mediów. Lublin Katowice Wrocław Warszawa Gdańsk Internet prasa radio telewizja Wykres 12. Zainteresowanie tematyką ESK w poszczególnych typach mediów Telewizja; 139; 2% Radio; 172; 3% Prasa; 1122; 18% Internet; 4734; 77% 17

18 7. Ekwiwalent reklamowy publikacji Najwyższy ekwiwalent reklamowy publikacji na swój temat uzyskały Katowice, tuż za nimi Lublin, a dopiero na trzecim miejscu znalazł się zwycięzca konkursu, czyli Wrocław. Jeśli Katowice chciałyby w miejsce publikacji na swój temat umieścid standardowe reklamy, musiałyby wydad na ten cel ponad 7 milionów złotych. Wykres 14. Ekwiwalent reklamowy publikacji publikacji uzyskany uzyskany w mediach przez w mediach miasta kandydatów przez miasta w badanym w okresie (prasa, radio, telewizja, Internet). podziale na media Katowice zł Lublin zł Wrocław zł Warszawa zł Gdańsk zł

19 O INSTYTUCIE MOINTOROWANIA MEDIÓW Instytut Monitorowania Mediów od 10 lat świadczy usługi wyszukiwania i analizy informacji publikowanych w mediach oraz tworzenia raportów wizerunkowych. Stale monitoruje ponad 900 tytułów gazet i czasopism ogólnopolskich, regionalnych i anglojęzycznych, ponad 100 stacji RTV, polskie zasoby Internetu oraz social media. Od 2002 roku Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 90 firm monitorujących media z przeszło 40 krajów świata. IMM jest twórcą kwartalnego newslettera FIBEP, poświęconego PR i komunikacji, dedykowanego firmom monitorującym media. Najnowszym projektem IMM jest Kompas Social Media platforma informacyjna oraz Blog specjalistyczny dotyczący mediów społecznościowych. Kompas Social Media to również nazwa usługi IMM audytu obecności firmy/ marki w Internecie i kanałach społecznościowych. 19

ESK 2016: RYWALIZACJA MIAST W MEDIACH

ESK 2016: RYWALIZACJA MIAST W MEDIACH ESK 2016: RYWALIZACJA MIAST W MEDIACH Wsparcie medialne zaangażowanie mediów regionalnych w rywalizację miast o tytuł ESK 2016 Magdalena Grabarczyk Tokaj Kierownik ds. Rozwoju Badao Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010 Wyścig o ESK 016 Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 7 do 30 września 010 roku WARSZAWA, październik 010 Spis treści 1. W MEDIACH

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w Q2 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w lutym 213 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK czyli co działo się w mediach po ogłoszeniu listy finalistów

Wyścig o ESK czyli co działo się w mediach po ogłoszeniu listy finalistów Wyścig o ESK 2016 czyli co działo się w mediach po ogłoszeniu listy finalistów Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 13 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe w mediach:

Sieci handlowe w mediach: Sieci handlowe w mediach: cena popularności. Porównanie wydatków reklamowych z niekomercyjnymi publikacjami w prasie i internecie w grudniu 212 roku Zakres i konstrukcja raportu Instytut Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12

RAPORT MEDIALNY PRO. 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 0:36:00 0:28:48 0:21:36. czas trwania materiałów 0:14:24. Liczba publikacji 0:07:12 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III Liczba publikacji 5 III 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Październik 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we październiku 2015

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

KOMPAS EURO2012. O tych wydarzeniach sportowych było głośno w lipcu 2012 roku

KOMPAS EURO2012. O tych wydarzeniach sportowych było głośno w lipcu 2012 roku KOMPAS EURO2012 O tych wydarzeniach sportowych było głośno w lipcu 2012 roku Temu kibicują Polacy! Raport o polskim sporcie Siatkarska Liga Światowa, pojedynek Agnieszki Radwańskiej z Sereną Williams w

Bardziej szczegółowo

Upadłości w polskim budownictwie MEDIA O UPADŁOŚCIACH W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ RAPORT STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2012

Upadłości w polskim budownictwie MEDIA O UPADŁOŚCIACH W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ RAPORT STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2012 Upadłości w polskim MEDIA O UPADŁOŚCIACH W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ RAPORT STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2012 Przewidywania mediów i analityków z początku roku Inwestycje drogowe napompowały portfele zleceń spółek

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach polski sektor bankowy. Zestawienia zostały

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015

SCENA POLITYCZNA WRZESIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Wrzesień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Wrzesień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we wrześniu 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012 na podstawie publikacji z okresu od 1-12-212 do Niniejszy raport został oparty na 49 przekazach z okresu od 1-12-212 do wyszukanych w katalogach: Mam kota na punkcie. Raport zawiera ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie monitoringu mediów w PR

Wykorzystanie monitoringu mediów w PR Wykorzystanie monitoringu mediów w PR Wyniki badania ankietowego skierowanego do specjalistów ds. komunikacji w Polsce Badanie przeprowadzone przez PRoto.pl Partner badania Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwcu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE Raport medialny 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 października 2012

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 października 2012 Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 października 2012 roku Raport o szefach największych firm Analiza IMM prezentuje

Bardziej szczegółowo

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012

BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 BANK MA TWARZ PREZESA? Badanie stopnia ekspozycji prezesów instytucji finansowych w mediach Warszawa, maj 2012 Prezes ma wpływ na wszystko: na internautów i na kurs akcji Wpływ aktywności prezesa na wizerunek

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez

Badanie zrealizowane przez Badanie zrealizowane przez Partnerem badania jest Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek supermarketów w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 23 tysiące publicznych wzmianek pochodzących

Bardziej szczegółowo

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych 1 Spis treści Wstęp... 3 Statystyka medialna... 4 Ekwiwalent reklamowy... 24 Mapa benchmarkingowa... 26 2 Wstęp Na podstawie materiałów medialnych, zebranych w okresie od 22 grudnia 2012 roku do 20 marca

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku 2015 14 CZERWCA 2015 ŚWIĘTO CYKLICZNE 2015 ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku a to rowerzysty / to cykliczne Co to jest? To największa w regionie rodzinna

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint Warszawa, 2 grudnia 2011 r. W roli głównej raport NewsPoint Można powiedzied, że październik oraz listopad 2011 upłynęły pod znakiem... Zaczęło się od orzełka na koszulkach reprezentacji Polki, a raczej

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku

Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 30 listopada 2012 roku Raport o szefach największych firm Analiza IMM prezentuje

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Listopad 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Listopad 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków na działalność studencką

Regulamin podziału środków na działalność studencką Regulamin podziału środków na działalność studencką W związku z 8 ust. 3 Zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji

Bardziej szczegółowo

Alkohole w mediach RAPORT STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012

Alkohole w mediach RAPORT STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 Alkohole RAPORT STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 O analizie: Zakres czasowy: 1 stycznia 2012 30 września 2012 Próba badawcza: ponad 27 tysięcy przeanalizowanych materiałów z prasy i internetu wraz z social media,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach

Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach Cytaty W. Bartoszewskiego w mediach 24.4-..21 Cytaty Władysława Bartoszewskiego w mediach Raport medialny 24.4-..21 Cytaty W. Bartoszewskiego w mediach 24.4-..21 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności

Bardziej szczegółowo

Raport o polskim sporcie

Raport o polskim sporcie KOMPAS EURO 2012 Temu kibicują Polacy! Raport o polskim sporcie Polacy mają mistrzostwo w piłce nożnej, drugie miejsce w pływaniu i brąz w siatkówce. Koszykówka poza podium. Przynajmniej w rankingu najczęściej

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Raport powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2003

ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2003 ANALIZA PRZEKAZÓW MEDIOWYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU MOTORYZACYJNEGO W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 23 Niniejszy raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach branżę samochodów osobowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015

MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Cele i metodyka. Gdańsk 7 maja 2015 MONITORING MEDIÓW W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA Cele i metodyka Gdańsk 7 maja 2015 Agenda: 1 Kto i po co monitoruje? 2 Dlaczego rola monitoringu rośnie? 3 Funkcje monitoringu na rzecz bezpieczeństwa. OTO MEDIA

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Dzień E-maila. Prezentacja Informacyjna witryny Święta Internautów http://dzien-e-mail.org/

Dzień E-maila. Prezentacja Informacyjna witryny Święta Internautów http://dzien-e-mail.org/ Dzień E-maila Prezentacja Informacyjna witryny Święta Internautów http://dzien-e-mail.org/ Wersja 2.0, Czerwiec 2007 Agenda / Plan prezentacji Czym jest Dzień E-maila? Wyniki ubiegłoroczne Obecność w Mediach

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2016 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

OKTOBERFEST WODZISŁAW ŚLĄSKI września 2016

OKTOBERFEST WODZISŁAW ŚLĄSKI września 2016 OKTOBERFEST WODZISŁAW ŚLĄSKI 17 25 września 2016 Współpraca przy organizacji imprezy plenerowej Wodzisław Śląski, 22.07.2016 roku WPROWADZENIE KONCEPCJA EVENTU KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA WPROWADZENIE Miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Stolica Kultury 2016 Medialny wizerunek miast kandydackich

Europejska Stolica Kultury 2016 Medialny wizerunek miast kandydackich Europejska Stolica Kultury 2016 Medialny wizerunek miast kandydackich XII 2010 II 2011 Spis treści Wstęp...3 Rozdział I Europejska Stolica Kultury 2016 wizerunek medialny... 4 Rozdział II miasta w finale

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12 Strona

Bardziej szczegółowo

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR 46 KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM ANNY JANTAR 1 Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska SA, wyłączny producent 46 Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH

BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH BRIEF NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH ZADANIE Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu systemu identyfikacji wizualnej projektu Muzeum na kółkach (dalej: MnK). Do

Bardziej szczegółowo

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW Raport na podstawie materiałów dotyczących III Europejskiego Kongresu Kobiet, pochodzących z monitoringu Internetu, zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015

POLSKIE MARATONY - 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY. 1 stycznia 31 grudnia 2015 POLSKIE MARATONY RAPORT MEDIALNY 1 stycznia 31 grudnia 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej polskich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2004

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branży PR - październik 2004 Raport PRoto 05..00 Raport wizerunkowy o branży PR - październik 00 Raport Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy branży PR, przestawiający jej obraz w mediach w październiku 00.

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii informacyjno promocyjnej. nt rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Podsumowanie kampanii informacyjno promocyjnej. nt rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi Podsumowanie kampanii informacyjno promocyjnej nt rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi, dla projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II. Zawartośd Prezentacji 1. Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln zł na reklamy

Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln zł na reklamy Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel.: (+48 22) 378 37 50 kontakt: Monika Tomsia Specjalistka ds. PR Warszawa, 1 lipca 2014 r. Raport IMM: biura podróży wydały 37 mln

Bardziej szczegółowo

2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI.

2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI. 2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI. Wystąpienia publiczne to słaby punkt wielu- nawet świetnych- menedżerów, dyrektorów, kierowników, polityków i samorządowców Jak pokonać tremę? Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Medialna 11 na Euro 2016

Medialna 11 na Euro 2016 Medialna 11 na Euro 2016 Raport medialny I-XII 2015 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarzy reprezentacji Polski w całym 2015 roku. Analizie poddano zawodników, którzy wystąpili

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

Wykorzystujemy nasze możliwości do dobrych celów

Wykorzystujemy nasze możliwości do dobrych celów Wykorzystujemy nasze możliwości do dobrych celów Budowanie pozycji lidera i zaufania komunikacja wokół walki z marnowaniem żywności Uczestnicy programu jako jego ambasadorzy czyli jak angażować lokalne

Bardziej szczegółowo

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 54. Krajowego

Bardziej szczegółowo

XV Festiwal Gwiazd Sportu. Dziwnów, 21-23.07.2016

XV Festiwal Gwiazd Sportu. Dziwnów, 21-23.07.2016 XV Festiwal Gwiazd Sportu Dziwnów, 21-23.07.2016 FORMUŁA WYDARZENIA Medaliści Oimipijscy, Mistrzostw Świata, Europy, Polski Odsłoniętych replik medali: 95 Festiwal Gwiazd Sportu 2016: 15 edycja imprezy;

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH Warszawa, lipiec 2012 WSTĘP Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. we współpracy z Serwisem

Bardziej szczegółowo