Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania"

Transkrypt

1 Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011

2 Spis treści 2 Informacje o badaniu 3 Charakterystyka badanych organizacji 4 Podsumowanie wyników 7 Wyniki badania 9

3 Informacje o badaniu 3 Zleceniodawca: Thinkspire S.C. Wykonawca: PBS DGA Sp. z o.o. Termin realizacji badania: 2-3 marca 2011 Metoda badania: Badanie ilościowe CATI - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Badania grupa i próba badawcza: osoby odpowiedzialne w organizacjach za współpracę z innymi podmiotami n=300 3

4 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ORGANIZACJI

5 Charakterystyka organizacji GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ORGANIZACJI 5 nauka, kultura, ekologia 32% inne 3% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca 33% 20 osób i więcej 12% nie ma osób zatrudnionych 47% 1 osoba 8% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu 12% ochrona praw 2% ochrona zdrowia 19% osób 9% 5-9 osób 11% 2-4 osoby 13%

6 Liczba badanych organizacji w poszczególnych województwach 6

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

8 Podsumowanie wyników Większośd badanych organizacji pozarządowych współpracuje bądź współpracowała z innymi analizowanymi podmiotami, tj. z szeroko rozumianym biznesem, samorządem terytorialnym oraz instytucjami naukowymi. Jednak zdecydowanie najczęściej organizacje pozarządowe podejmują współpracę z samorządem. Współpraca z samorządem terytorialnym funkcjonuje aktualnie w zdecydowanej większości badanych organizacji i realizuje się najczęściej poprzez angażowanie się we wspólne akcje, szczególnie w przypadku jednostek, których głównym deklarowanym profilem działalności są: nauka, kultura oraz walka z bezrobociem, rozwój gospodarczy i promocja regionu. Niemal wszyscy przedstawiciele badanych instytucji oceniają tej współpracy jako pozytywny. Większośd badanych określa nastawienie samorządu terytorialnego do współpracy jako przychylne, opinię tę wyrażają szczególnie przedstawiciele organizacji związanych z ochroną zdrowia. Stosunkowo niewiele analizowanych organizacji podejmowało jakąkolwiek współpracę z podmiotami biznesowymi. Pozostałe organizacje nie dośd, że nie podejmowały takiej współpracy, to nie planują jej również w przyszłości. Priorytetowym obszarem współpracy z firmami są darowizny pieniężne na rzecz organizacji (dwie trzecie spośród współpracujących). Najczęściej z darowizn korzystają organizacje dedykowane pomocy osobom potrzebującym (chorym, inwalidom, osobom ubogim), na tego typu działalnośd firmy przeznaczają najwięcej środków finansowych. Pozostałe formy, często wskazywane przez badanych, to darowizny rzeczowe oraz wspólna realizacja projektów. Warto zwrócid uwagę na fakt, iż współpracy z firmami komercyjnymi na działalnośd organizacji oceniany jest wyłącznie pozytywnie. Jednocześnie blisko połowa jest zdania, że współpraca ta jest dla firm uciążliwa. Na przychylnośd firm wskazywali najczęściej przedstawiciele organizacji, które aktualnie z firmami współpracują. Współpracę ze środowiskiem naukowym prowadzi co czwarta badana organizacja. Podobnie jak w przypadku firm komercyjnych współpraca z instytucjami naukowymi przewidywana jest w relatywnie niedużej liczbie badanych NGOs. Połowa organizacji podejmuje się realizacji wspólnych projektów ze środowiskiem naukowym jest to najczęściej spotykana forma współpracy, szczególnie wśród jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu i rozwojem gospodarczym. Efekty współdziałania ze środowiskiem naukowym są - podobnie jak w przypadku współpracy z pozostałymi podmiotami - oceniane pozytywnie. Ocena nastawienia środowiska naukowego wobec współpracy z organizacjami pozarządowymi sprawiła badanym największy problem, szczególnie w przypadku organizacji, które takiej współpracy nie podejmowały. Genezy tego stanu rzeczy upatrywad można w niewielkim kontakcie między tymi dwoma środowiskami i niewystarczającej wiedzy na temat możliwości wspólnego działania. 8

9 WYNIKI BADANIA

10 Współpraca organizacji z innymi podmiotami Wyniki ogólne i szczegółowe 10 Czy organizacja współpracuje bądź współpracowała w ciągu ostatnich 3 lat z innymi podmiotami: Z jakimi podmiotami współpracuje organizacja: 84% tak 93% n=280 40% 39% nie 7% współpraca z samorządem współpraca z instytucjami naukowymi współpraca z firmami komercyjnymi Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

11 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Wyniki ogólne 11 Czy organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym: Formy współpracy z samorządem terytorialnym: tak - obecnie współpracujemy 80% 69% 56% 53% 42% n=253 tak - kiedyś, ale obecnie już nie 5% 13% trudno powiedzied 1% nie - i nie ma tego w planach 9% nie - ale jest to w planach 5% wspólne wydarzenia, akcje, imprezy wykonywanie zadao zleconych (konkursy) składanie ofert konsultowanie planów, dokumentów lub projektów inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

12 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil działalności organizacji Czy organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym: 12 n=103 n=55 n=97 n=36 8% 5% 2% 1% 12% 2% 6% 5% 19% 7% 4% 7% 6% 3% n=9 11% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach współpracy z samorządem 84% 80% 75% 72% 89% nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy z samorządem przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy z samorządem terytorialnym: wykonywanie zadao zleconych (konkursy) składanie ofert konsultowanie planów, dokumentów lub projektów wspólne wydarzenia, akcje, imprezy inne 76% 75% 69% 67% 60% 61% 54% 54% 57% 54% 50% 44% 44% 44% 43% 36% 15% 6% 13% 14% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=89 n=48 n=80 n=28 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z samorządem terytorialnym (n=253)

13 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Ocena u współpracy z samorządem na działania organizacji wyniki ogólne i szczegółowe 13 *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji: znaczący, pozytywny 67% niewielki, pozytywny 28% n=89 n=48 n=80 n=28 2% 2% 2% 4% 3% 4% 1% 1% 21% 28% 26% 31% trudno powiedzied nie miała u * Badani oceniali współpracy na skali: trudno powiedzied 2% niewielki, negatywny 1% nie miała u 2% 66% 63% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu 69% nauka, kultura, ekologia 75% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu znaczący, negatywny niewielki, negatywny niewielki, pozytywny znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z samorządem terytorialnym (n=253) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=8)

14 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Ocena nastawienia firm do współpracy z samorządem terytorialnym wyniki ogólne i szczegółowe 14 Jak ocenia nastawienie samorządu terytorialnego do współpracy z organizacjami pozarządowymi: samorząd jest raczej przychylnie nastawiony do współpracy 44% współpraca jest dla samorządu uciążliwa, ale docenia on jej zalety 19% współpraca jest dla samorządu przede wszystkim uciążliwa 6% trudno powiedzied / nie mam zdania 8% samorząd jest bardzo przychylnie nastawiony do współpracy 23% n=103 n=55 n=97 n=36 5% 9% 12% 24% 45% 38% 45% 21% 13% 20% 5% 7% 5% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 33% ochrona zdrowia, promocja sportu 18% nauka, kultura, ekologia Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9) 3% 22% 44% 19% 11% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gosp., promocja regionu trudno powiedzied / nie mam zadania samorząd jest bardzo przychylnie nastawiony do współpracy samorząd jest raczej przychylnie nastawiony do współpracy współpraca jest dla samorządu uciążliwa, ale docenia on jej zalety współpraca jest dla samorządu przede wszystkim uciążliwa n=238 n=15 n=15 n=28 3% 26% 27% 47% 19% 33% 5% obecnie współpracujący z samorządem 40% w przeszłości współpracujący z samorządem 27% 7% 40% 7% 20% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę 32% 11% 29% 18% 11% niewspółpracujący i niemający tego w planach

15 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Wyniki ogólne Czy organizacja współpracuje z firmami komercyjnymi: Formy współpracy z firmami komercyjnymi: 15 nie - i nie ma tego w planach 39% trudno powiedzied 1% tak - obecnie współpracujemy 31% 64% 49% 42% 32% 26% n=118 nie - ale jest to w planach 20% tak - kiedyś, ale obecnie już nie 9% darowizny pieniężne darowizny rzeczowe wspólna realizacja zadao, projektów wymiana usług (działania promocyjne, szkolenia itp.) wsparcie merytoryczne, wymiany knowhow 8% inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

16 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil organizacji Czy organizacja współpracuje z firmami komercyjnymi: 16 n=103 n=55 n=97 n=36 n=9 2% 2% 1% 38% 40% 25% 46% 33% 28% 20% 15% 22% 9% 9% 20% 11% 7% 11% 31% 35% 26% 36% 33% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach współpracy z firmami nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy z firmami przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy z firmami komercyjnymi: darowizny pieniężne darowizny rzeczowe wspólna realizacja zadao, projektów wymiana usług (dział. promocyjne, szkolenia itp.) wsparcie merytor., wymiany know-how inne 71% 71% 29% 34% 20% 2% 58% 42% 17% 38% 42% 17% 66% 34% 25% 50% 22% 9% 59% 41% 35% 47% 59% 6% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=41 n=24 n=32 n=17 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z firmami komercyjnymi (n=118)

17 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Ocena u współpracy z firmami na działania organizacji wyniki ogólne i szczegółowe 17 *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji : znaczący, pozytywny 63% n=41 n=24 n=32 n=17 32% 38% 41% 47% niewielki, pozytywny * Badani oceniali współpracy na skali: niewielki, pozytywny 37% 68% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 63% ochrona zdrowia, promocja sportu 53% nauka, kultura, ekologia 59% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z firmami komercyjnymi (n=118) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=4)

18 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Ocena nastawienia firm do współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniki ogólne i szczegółowe 18 Jak ocenia nastawienie firm do współpracy z organizacjami pozarządowymi: współpraca jest dla firm uciążliwa, ale doceniają one jej zalety 31% współpraca jest dla firm przede wszystkim uciążliwa 14% firmy są raczej przychylnie nastawione do współpracy 32% firmy są bardzo przychylnie nastawione do współpracy 2% trudno powiedzied/nie mam zdania 21% n=103 n=55 n=97 n=36 n=92 n=26 n=60 n=118 21% 16% 2% 4% 30% 31% 14% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 35% 24% 24% ochrona zdrowia, promocja sportu 25% 1% 29% 44% 33% 12% nauka, kultura, ekologia 19% 31% 6% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gosp., promocja regionu trudno powiedzied/nie mam zdania firmy są bardzo przychylnie nastawione do współpracy firmy są raczej przychylnie nastawione do współpracy współpraca jest dla firm uciążliwa, ale doceniają one jej zalety współpraca jest dla firm przede wszystkim uciążliwa 10% 12% 7% 4% 2% 45% 42% 36% 42% 5% 4% obecnie współpracujący z firmami w przeszłości współpracujący z firmami 30% 38% 23% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę 40% 1% 21% 20% 18% niewspółpracujący i niemający tego w planach Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9)

19 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Wyniki ogólne 19 Czy organizacja współpracuje ze środowiskiem naukowym: Formy współpracy ze środowiskiem naukowym: nie - i nie ma tego w planach 38% trudno powiedzied 3% tak - obecnie współpracujemy 27% 50% 28% 26% n=119 11% nie - ale jest to w planach 19% tak - kiedyś, ale obecnie już nie 13% realizacja wspólnych projektów wsparcie ze strony organizacji dla instytucji naukowej wsparcie dla organizacji ze strony instytucji naukowych inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

20 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil organizacji Czy organizacja współpracuje ze środowiskiem naukowym: 20 n=103 n=55 n=97 n=36 n=9 4% 2% 4% 44% 42% 31% 36% 11% 33% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach 18% 13% 21% 13% 21% 31% 15% 15% 6% 29% 29% 28% 11% 44% nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy ze środowiskiem naukowym: wsparcie dla organizacji ze strony instytucji naukowych wsparcie ze strony organizacji dla instytucji naukowej realizacja wspólnych projektów inne 75% 26% 37% 34% 9% 46% 42% 29% 28% 13% 21% 56% 9% 17% 8% 17% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=35 n=24 n=43 n=12 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

21 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Ocena u współpracy ze środowiskiem naukowym na działania organizacji wyniki ogólne i szczeg. *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji : 21 znaczący, pozytywny 55% niewielki, pozytywny 34% n=35 n=24 n=43 n=12 3% 4% 2% 14% 17% 17% 28% 51% 38% trudno powiedzied nie miała u * Badani oceniali współpracy na skali: trudno powiedzied 3% nie miała u 8% 31% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 42% ochrona zdrowia, promocja sportu 70% nauka, kultura, ekologia 83% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niewielki, pozytywny znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=5)

22 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Ocena nastawienia firm do współpracy ze środowiskiem naukowym wyniki ogólne i szczegółowe Jak ocenia nastawienie środowiska naukowego do współpracy z organizacjami pozarządowymi: 22 współpraca jest dla instytucji naukowych uciążliwa, ale doceniają one jej zalety 7% współpraca jest dla instytucji naukowych przede wszystkim uciążliwa 3% trudno powiedzied /nie mam zdania 41% instytucje naukowe są raczej przychylnie nastawione do współpracy 39% instytucje naukowe są bardzo przychylnie nastawione do współpracy 10% n=103 n=55 n=97 n=36 n=80 n=39 n=57 n=114 44% 42% 40% 36% 9% 9% 12% 40% 42% 4% 4% 13% 4% 4% 2% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu 32% 47% nauka, kultura, ekologia Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9) 11% 6% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu trudno powiedzied /nie mam zdania inst. naukowe są bardzo przychylnie nastawione do współpracy inst. naukowe są raczej przychylnie nastawione do współpracy współpraca jest dla inst. naukowych uciążliwa, ale doceniają one jej zalety współpraca jest dla inst. naukowych przede wszystkim uciążliwa 13% 10% 24% 58% 5% obecnie współpracujący ze środowiskiem naukowym 21% 54% w przeszłości współpracujący ze środowiskiem naukowym 47% 4% 35% 68% 1% 22% 13% 9% 5% 3% 5% 4% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę niewspółpracujący i niemający tego w planach

23 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Konkretne przykłady współpracy wsparcie ze strony instytucji naukowych Przykłady wsparcia dla organizacji ze strony instytucji naukowych wypowiedzi respondentów: 23 Wsparcie merytoryczne, badawczo - rozwojowe Wsparcie organizacyjne analizy organizacja konferencji badania psów książki do biblioteki konferencje pomoc w organizowaniu imprez konsultacje, korzystanie z pomocy pracowników naukowych realizowanie wspólnych zamierzeo kursy instruktarzowe, zajęcia pokazowe udostępnianie terenu na różne wystawy merytoryczne wsparcie naukowców wsparcie finansowe ze strony instytucji naukowych naukowe, merytoryczne wspieranie za pomocą nagłośnienia, promocji medialnej opinie, projekty, ekspertyzy wydanie biuletynu które reklamowało organizacje organizowanie wykładów na miejscu organizacji i w instytucjach naukowych płatne i darmowe szkolenia prace doktorskie, magisterskie prelekcje, odczyty realizowanie wspólnych zamierzeo szkolenia, pokazy udostępnianie świata nauki dla niepełnosprawnych Uniwersytet Jagiellooski: seminaria konferencje wsparcie merytoryczne przy pisaniu projektów. Młodzież uczestniczy w konferencjach i wystawach wspieranie merytoryczne, udział w konferencjach wspólne badania historyczne wspólne opracowywanie projektów wykłady i szkolenia organizowane przez instytucje naukowe dla pracowników organizacji Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

24 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Konkretne przykłady współpracy wsparcie ze strony organizacji i wzajemna współpraca Przykłady wsparcia dla instytucji naukowych ze strony organizacji wypowiedzi respondentów: 24 Wsparcie merytoryczne, badawczo - rozwojowe plenery, stypendia, wystawy, artykuły, konferencje staże dla studentów pokazy naukowe dla studentów pomoc przy realizowaniu projektów badawczych prowadzenie obozów naukowych dla studentów prowadzenie szkoleo z zakresu ratownictwa przez organizację prowadzenie badao przekazujemy środki finansowe na badania naukowe przygotowywanie dokumentacji dla badao naukowych publikacje służenie swoją wiedzą merytoryczną. Udział we wspólnych projektach z Politechniką Gdaoską pokazy dla studentów (np. nauka nurkowania dla niepełnosprawnych) szkolenia szkolenia, wymiana doświadczeo szkolenia pacjentów wychodzących z kliniki udział w ankietach umożliwianie i ułatwianie pisania prac naukowych wsparcie naukowe w kierunku kształcenia lekarzy Wsparcie organizacyjne ankiety, praktyki dostarczanie materiałów do badao finansowanie zakupu materiałów do badao dla instytucji naukowej finasowanie badao, biblioteka naukowa z której korzystają pracownicy naukowi jako ankieterzy odbywanie stażów w ośrodkach edukacyjnych, zdobywanie doświadczeo w pracy z dziedmi autystycznymi organizacja zawodów sportowych, modernizacja pracowni komputerowych organizacja warsztatów ogólna wymiana informacji staże dla studentów promowanie szkoły i jej działao praktyki studenckie przekazujemy środki finansowe na badania naukowe przygotowywanie dokumentacji dla badao naukowych publikacje sponsoring świadczenie usług w ramach działalności statutowej wsparcie finansowe staże, praktyki w organizacjach Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

Raport Koocowy. Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi

Raport Koocowy. Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi Raport Koocowy Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi kwiecieo-wrzesieo 2010 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Analiza wyników badao przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH Jarosław Kordziński ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Opinie doktorantów w roku akademickim 11/12 Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 13-1-1 Spis treści 1. Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt Załącznik do uchwały nr.z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011-2012. Opole Lubelskie

Bardziej szczegółowo

8. promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia;

8. promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia; Celami Fundacji są działania na rzecz: 1. rozwoju świadomości kobiet; 2. wszechstronnej edukacji kobiet; 3. ochrony praw kobiet; 4. upowszechniania praw kobiet; 5. aktywizacji, w tym aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015 r. PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia.2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 14 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia.. 2014 r.

UCHWAŁA NR / / 14 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia.. 2014 r. UCHWAŁA NR / / 14 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia.. 2014 r. projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji EURO-FORUM

STATUT. Fundacji EURO-FORUM STATUT Fundacji EURO-FORUM Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja EURO-FORUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Berenikę Gabryś w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o: 1) ustawie

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne &1 1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Osobistego Kreacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../13 Rady Gminy Kowiesy z dnia. listopada 2013 r. Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Załącznik do Uchwały nr./ /15 Rady Gminy Marcinowice Z dnia. 2015r. Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Załącznik do uchwały nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 roku Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA TERENIE GMINY BISZTYNEK NA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Potencjał kooperacyjny małopolskich organizacji pozarządowych wnioski z badao. Konferencja Trzeci sektor a partnerstwo Kraków, 02.07.2010 r.

Potencjał kooperacyjny małopolskich organizacji pozarządowych wnioski z badao. Konferencja Trzeci sektor a partnerstwo Kraków, 02.07.2010 r. Potencjał kooperacyjny małopolskich organizacji pozarządowych wnioski z badao Konferencja Trzeci sektor a partnerstwo Kraków, 02.07.2010 r. Schemat prezentacji: Podstawowe informacje o projekcie Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZCIEGO WIEKU W JANOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN JANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZCIEGO WIEKU W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN JANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZCIEGO WIEKU W JANOWIE LUBELSKIM I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku nazywany dalej JUTW został powołany przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK. Załącznik do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PILZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PILZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2015 z dnia 5 października 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PILZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy?

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy? ANKIETA KONSULTACJI projektu Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

o zadaniach powiatu należy przez to rozumieć zadania publiczne należące do zakresu działania powiatu według ustawy o samorządzie powiatowym.

o zadaniach powiatu należy przez to rozumieć zadania publiczne należące do zakresu działania powiatu według ustawy o samorządzie powiatowym. Załącznik do Uchwały Nr LII-320/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 października 2010 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Głód i niedożywienie dzieci w Polsce

Głód i niedożywienie dzieci w Polsce Głód i niedożywienie dzieci w Polsce - raport z badania ilościowego, luty 2013 r. Spis treści: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuś 2 Kluczowe wnioski.. 3 Cel badao i pytania badawcze......5 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Niebanalna praca w szczytnym celu

Niebanalna praca w szczytnym celu Niebanalna praca w szczytnym celu Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor polskie podmioty działające w tzw. trzecim sektorze bazują przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/PO/2019/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010 roku ---projekt--- PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji za rok 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności fundacji za rok 2010 r. 1. Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa Data rejestracji: 29.09.2004 r. KRS 0000218418 Regon: 015832921 Członkowie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. Załącznik do uchwały nr. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2)

Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2) 1. Pytanie do pracodawców Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? (1/2) Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie

Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. w Piasecznie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny

Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny Klaster Karpacki Klaster Turystyczny zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA Załącznik do UchwałyNr III/20/2014 RadyMiastaŁańcuta z dnia 18grudnia 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo