Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania"

Transkrypt

1 Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011

2 Spis treści 2 Informacje o badaniu 3 Charakterystyka badanych organizacji 4 Podsumowanie wyników 7 Wyniki badania 9

3 Informacje o badaniu 3 Zleceniodawca: Thinkspire S.C. Wykonawca: PBS DGA Sp. z o.o. Termin realizacji badania: 2-3 marca 2011 Metoda badania: Badanie ilościowe CATI - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Badania grupa i próba badawcza: osoby odpowiedzialne w organizacjach za współpracę z innymi podmiotami n=300 3

4 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ORGANIZACJI

5 Charakterystyka organizacji GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ORGANIZACJI 5 nauka, kultura, ekologia 32% inne 3% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca 33% 20 osób i więcej 12% nie ma osób zatrudnionych 47% 1 osoba 8% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu 12% ochrona praw 2% ochrona zdrowia 19% osób 9% 5-9 osób 11% 2-4 osoby 13%

6 Liczba badanych organizacji w poszczególnych województwach 6

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

8 Podsumowanie wyników Większośd badanych organizacji pozarządowych współpracuje bądź współpracowała z innymi analizowanymi podmiotami, tj. z szeroko rozumianym biznesem, samorządem terytorialnym oraz instytucjami naukowymi. Jednak zdecydowanie najczęściej organizacje pozarządowe podejmują współpracę z samorządem. Współpraca z samorządem terytorialnym funkcjonuje aktualnie w zdecydowanej większości badanych organizacji i realizuje się najczęściej poprzez angażowanie się we wspólne akcje, szczególnie w przypadku jednostek, których głównym deklarowanym profilem działalności są: nauka, kultura oraz walka z bezrobociem, rozwój gospodarczy i promocja regionu. Niemal wszyscy przedstawiciele badanych instytucji oceniają tej współpracy jako pozytywny. Większośd badanych określa nastawienie samorządu terytorialnego do współpracy jako przychylne, opinię tę wyrażają szczególnie przedstawiciele organizacji związanych z ochroną zdrowia. Stosunkowo niewiele analizowanych organizacji podejmowało jakąkolwiek współpracę z podmiotami biznesowymi. Pozostałe organizacje nie dośd, że nie podejmowały takiej współpracy, to nie planują jej również w przyszłości. Priorytetowym obszarem współpracy z firmami są darowizny pieniężne na rzecz organizacji (dwie trzecie spośród współpracujących). Najczęściej z darowizn korzystają organizacje dedykowane pomocy osobom potrzebującym (chorym, inwalidom, osobom ubogim), na tego typu działalnośd firmy przeznaczają najwięcej środków finansowych. Pozostałe formy, często wskazywane przez badanych, to darowizny rzeczowe oraz wspólna realizacja projektów. Warto zwrócid uwagę na fakt, iż współpracy z firmami komercyjnymi na działalnośd organizacji oceniany jest wyłącznie pozytywnie. Jednocześnie blisko połowa jest zdania, że współpraca ta jest dla firm uciążliwa. Na przychylnośd firm wskazywali najczęściej przedstawiciele organizacji, które aktualnie z firmami współpracują. Współpracę ze środowiskiem naukowym prowadzi co czwarta badana organizacja. Podobnie jak w przypadku firm komercyjnych współpraca z instytucjami naukowymi przewidywana jest w relatywnie niedużej liczbie badanych NGOs. Połowa organizacji podejmuje się realizacji wspólnych projektów ze środowiskiem naukowym jest to najczęściej spotykana forma współpracy, szczególnie wśród jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu i rozwojem gospodarczym. Efekty współdziałania ze środowiskiem naukowym są - podobnie jak w przypadku współpracy z pozostałymi podmiotami - oceniane pozytywnie. Ocena nastawienia środowiska naukowego wobec współpracy z organizacjami pozarządowymi sprawiła badanym największy problem, szczególnie w przypadku organizacji, które takiej współpracy nie podejmowały. Genezy tego stanu rzeczy upatrywad można w niewielkim kontakcie między tymi dwoma środowiskami i niewystarczającej wiedzy na temat możliwości wspólnego działania. 8

9 WYNIKI BADANIA

10 Współpraca organizacji z innymi podmiotami Wyniki ogólne i szczegółowe 10 Czy organizacja współpracuje bądź współpracowała w ciągu ostatnich 3 lat z innymi podmiotami: Z jakimi podmiotami współpracuje organizacja: 84% tak 93% n=280 40% 39% nie 7% współpraca z samorządem współpraca z instytucjami naukowymi współpraca z firmami komercyjnymi Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

11 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Wyniki ogólne 11 Czy organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym: Formy współpracy z samorządem terytorialnym: tak - obecnie współpracujemy 80% 69% 56% 53% 42% n=253 tak - kiedyś, ale obecnie już nie 5% 13% trudno powiedzied 1% nie - i nie ma tego w planach 9% nie - ale jest to w planach 5% wspólne wydarzenia, akcje, imprezy wykonywanie zadao zleconych (konkursy) składanie ofert konsultowanie planów, dokumentów lub projektów inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

12 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil działalności organizacji Czy organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym: 12 n=103 n=55 n=97 n=36 8% 5% 2% 1% 12% 2% 6% 5% 19% 7% 4% 7% 6% 3% n=9 11% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach współpracy z samorządem 84% 80% 75% 72% 89% nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy z samorządem przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy z samorządem terytorialnym: wykonywanie zadao zleconych (konkursy) składanie ofert konsultowanie planów, dokumentów lub projektów wspólne wydarzenia, akcje, imprezy inne 76% 75% 69% 67% 60% 61% 54% 54% 57% 54% 50% 44% 44% 44% 43% 36% 15% 6% 13% 14% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=89 n=48 n=80 n=28 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z samorządem terytorialnym (n=253)

13 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Ocena u współpracy z samorządem na działania organizacji wyniki ogólne i szczegółowe 13 *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji: znaczący, pozytywny 67% niewielki, pozytywny 28% n=89 n=48 n=80 n=28 2% 2% 2% 4% 3% 4% 1% 1% 21% 28% 26% 31% trudno powiedzied nie miała u * Badani oceniali współpracy na skali: trudno powiedzied 2% niewielki, negatywny 1% nie miała u 2% 66% 63% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu 69% nauka, kultura, ekologia 75% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu znaczący, negatywny niewielki, negatywny niewielki, pozytywny znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z samorządem terytorialnym (n=253) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=8)

14 Współpraca organizacji z samorządem terytorialnym Ocena nastawienia firm do współpracy z samorządem terytorialnym wyniki ogólne i szczegółowe 14 Jak ocenia nastawienie samorządu terytorialnego do współpracy z organizacjami pozarządowymi: samorząd jest raczej przychylnie nastawiony do współpracy 44% współpraca jest dla samorządu uciążliwa, ale docenia on jej zalety 19% współpraca jest dla samorządu przede wszystkim uciążliwa 6% trudno powiedzied / nie mam zdania 8% samorząd jest bardzo przychylnie nastawiony do współpracy 23% n=103 n=55 n=97 n=36 5% 9% 12% 24% 45% 38% 45% 21% 13% 20% 5% 7% 5% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 33% ochrona zdrowia, promocja sportu 18% nauka, kultura, ekologia Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9) 3% 22% 44% 19% 11% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gosp., promocja regionu trudno powiedzied / nie mam zadania samorząd jest bardzo przychylnie nastawiony do współpracy samorząd jest raczej przychylnie nastawiony do współpracy współpraca jest dla samorządu uciążliwa, ale docenia on jej zalety współpraca jest dla samorządu przede wszystkim uciążliwa n=238 n=15 n=15 n=28 3% 26% 27% 47% 19% 33% 5% obecnie współpracujący z samorządem 40% w przeszłości współpracujący z samorządem 27% 7% 40% 7% 20% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę 32% 11% 29% 18% 11% niewspółpracujący i niemający tego w planach

15 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Wyniki ogólne Czy organizacja współpracuje z firmami komercyjnymi: Formy współpracy z firmami komercyjnymi: 15 nie - i nie ma tego w planach 39% trudno powiedzied 1% tak - obecnie współpracujemy 31% 64% 49% 42% 32% 26% n=118 nie - ale jest to w planach 20% tak - kiedyś, ale obecnie już nie 9% darowizny pieniężne darowizny rzeczowe wspólna realizacja zadao, projektów wymiana usług (działania promocyjne, szkolenia itp.) wsparcie merytoryczne, wymiany knowhow 8% inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

16 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil organizacji Czy organizacja współpracuje z firmami komercyjnymi: 16 n=103 n=55 n=97 n=36 n=9 2% 2% 1% 38% 40% 25% 46% 33% 28% 20% 15% 22% 9% 9% 20% 11% 7% 11% 31% 35% 26% 36% 33% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach współpracy z firmami nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy z firmami przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy z firmami komercyjnymi: darowizny pieniężne darowizny rzeczowe wspólna realizacja zadao, projektów wymiana usług (dział. promocyjne, szkolenia itp.) wsparcie merytor., wymiany know-how inne 71% 71% 29% 34% 20% 2% 58% 42% 17% 38% 42% 17% 66% 34% 25% 50% 22% 9% 59% 41% 35% 47% 59% 6% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=41 n=24 n=32 n=17 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z firmami komercyjnymi (n=118)

17 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Ocena u współpracy z firmami na działania organizacji wyniki ogólne i szczegółowe 17 *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji : znaczący, pozytywny 63% n=41 n=24 n=32 n=17 32% 38% 41% 47% niewielki, pozytywny * Badani oceniali współpracy na skali: niewielki, pozytywny 37% 68% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 63% ochrona zdrowia, promocja sportu 53% nauka, kultura, ekologia 59% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały z firmami komercyjnymi (n=118) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=4)

18 Współpraca organizacji z firmami komercyjnymi Ocena nastawienia firm do współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniki ogólne i szczegółowe 18 Jak ocenia nastawienie firm do współpracy z organizacjami pozarządowymi: współpraca jest dla firm uciążliwa, ale doceniają one jej zalety 31% współpraca jest dla firm przede wszystkim uciążliwa 14% firmy są raczej przychylnie nastawione do współpracy 32% firmy są bardzo przychylnie nastawione do współpracy 2% trudno powiedzied/nie mam zdania 21% n=103 n=55 n=97 n=36 n=92 n=26 n=60 n=118 21% 16% 2% 4% 30% 31% 14% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 35% 24% 24% ochrona zdrowia, promocja sportu 25% 1% 29% 44% 33% 12% nauka, kultura, ekologia 19% 31% 6% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gosp., promocja regionu trudno powiedzied/nie mam zdania firmy są bardzo przychylnie nastawione do współpracy firmy są raczej przychylnie nastawione do współpracy współpraca jest dla firm uciążliwa, ale doceniają one jej zalety współpraca jest dla firm przede wszystkim uciążliwa 10% 12% 7% 4% 2% 45% 42% 36% 42% 5% 4% obecnie współpracujący z firmami w przeszłości współpracujący z firmami 30% 38% 23% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę 40% 1% 21% 20% 18% niewspółpracujący i niemający tego w planach Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9)

19 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Wyniki ogólne 19 Czy organizacja współpracuje ze środowiskiem naukowym: Formy współpracy ze środowiskiem naukowym: nie - i nie ma tego w planach 38% trudno powiedzied 3% tak - obecnie współpracujemy 27% 50% 28% 26% n=119 11% nie - ale jest to w planach 19% tak - kiedyś, ale obecnie już nie 13% realizacja wspólnych projektów wsparcie ze strony organizacji dla instytucji naukowej wsparcie dla organizacji ze strony instytucji naukowych inne Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300)

20 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Wyniki szczegółowe w podziale na główny profil organizacji Czy organizacja współpracuje ze środowiskiem naukowym: 20 n=103 n=55 n=97 n=36 n=9 4% 2% 4% 44% 42% 31% 36% 11% 33% trudno powiedzied nie i nie mamy w planach 18% 13% 21% 13% 21% 31% 15% 15% 6% 29% 29% 28% 11% 44% nie, ale mamy to w planach tak, kiedyś współpracowaliśmy, ale obecnie już nie tak, obecnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niezdefiniowany profil działalności (inne/trudno powiedzied) Formy współpracy ze środowiskiem naukowym: wsparcie dla organizacji ze strony instytucji naukowych wsparcie ze strony organizacji dla instytucji naukowej realizacja wspólnych projektów inne 75% 26% 37% 34% 9% 46% 42% 29% 28% 13% 21% 56% 9% 17% 8% 17% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, promocja sportu nauka, kultura, ekologia przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój działalnośd wspierająca, ochrona praw gospodarczy, promocja regionu n=35 n=24 n=43 n=12 Podstawa procentowania: wykres I: wszyscy badani (n=300) wykres II: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

21 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Ocena u współpracy ze środowiskiem naukowym na działania organizacji wyniki ogólne i szczeg. *Jak ocenia tej współpracy na bieżące działania organizacji : 21 znaczący, pozytywny 55% niewielki, pozytywny 34% n=35 n=24 n=43 n=12 3% 4% 2% 14% 17% 17% 28% 51% 38% trudno powiedzied nie miała u * Badani oceniali współpracy na skali: trudno powiedzied 3% nie miała u 8% 31% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw 42% ochrona zdrowia, promocja sportu 70% nauka, kultura, ekologia 83% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu niewielki, pozytywny znaczący, pozytywny miała znaczący, pozytywny miała znaczący, negatywny miała niewielki, pozytywny miała niewielki, negatywny nie miała u Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=5)

22 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Ocena nastawienia firm do współpracy ze środowiskiem naukowym wyniki ogólne i szczegółowe Jak ocenia nastawienie środowiska naukowego do współpracy z organizacjami pozarządowymi: 22 współpraca jest dla instytucji naukowych uciążliwa, ale doceniają one jej zalety 7% współpraca jest dla instytucji naukowych przede wszystkim uciążliwa 3% trudno powiedzied /nie mam zdania 41% instytucje naukowe są raczej przychylnie nastawione do współpracy 39% instytucje naukowe są bardzo przychylnie nastawione do współpracy 10% n=103 n=55 n=97 n=36 n=80 n=39 n=57 n=114 44% 42% 40% 36% 9% 9% 12% 40% 42% 4% 4% 13% 4% 4% 2% przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, ochrona praw ochrona zdrowia, promocja sportu 32% 47% nauka, kultura, ekologia Podstawa procentowania: wszyscy badani (n=300) Na wykresie kolumnowym nie pokazano wyników dla organizacji o niezdefiniowanym profilu działalności (n=9) 11% 6% przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, promocja regionu trudno powiedzied /nie mam zdania inst. naukowe są bardzo przychylnie nastawione do współpracy inst. naukowe są raczej przychylnie nastawione do współpracy współpraca jest dla inst. naukowych uciążliwa, ale doceniają one jej zalety współpraca jest dla inst. naukowych przede wszystkim uciążliwa 13% 10% 24% 58% 5% obecnie współpracujący ze środowiskiem naukowym 21% 54% w przeszłości współpracujący ze środowiskiem naukowym 47% 4% 35% 68% 1% 22% 13% 9% 5% 3% 5% 4% niewspółpracujący, ale planujacy współpracę niewspółpracujący i niemający tego w planach

23 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Konkretne przykłady współpracy wsparcie ze strony instytucji naukowych Przykłady wsparcia dla organizacji ze strony instytucji naukowych wypowiedzi respondentów: 23 Wsparcie merytoryczne, badawczo - rozwojowe Wsparcie organizacyjne analizy organizacja konferencji badania psów książki do biblioteki konferencje pomoc w organizowaniu imprez konsultacje, korzystanie z pomocy pracowników naukowych realizowanie wspólnych zamierzeo kursy instruktarzowe, zajęcia pokazowe udostępnianie terenu na różne wystawy merytoryczne wsparcie naukowców wsparcie finansowe ze strony instytucji naukowych naukowe, merytoryczne wspieranie za pomocą nagłośnienia, promocji medialnej opinie, projekty, ekspertyzy wydanie biuletynu które reklamowało organizacje organizowanie wykładów na miejscu organizacji i w instytucjach naukowych płatne i darmowe szkolenia prace doktorskie, magisterskie prelekcje, odczyty realizowanie wspólnych zamierzeo szkolenia, pokazy udostępnianie świata nauki dla niepełnosprawnych Uniwersytet Jagiellooski: seminaria konferencje wsparcie merytoryczne przy pisaniu projektów. Młodzież uczestniczy w konferencjach i wystawach wspieranie merytoryczne, udział w konferencjach wspólne badania historyczne wspólne opracowywanie projektów wykłady i szkolenia organizowane przez instytucje naukowe dla pracowników organizacji Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

24 Współpraca organizacji ze środowiskiem naukowym Konkretne przykłady współpracy wsparcie ze strony organizacji i wzajemna współpraca Przykłady wsparcia dla instytucji naukowych ze strony organizacji wypowiedzi respondentów: 24 Wsparcie merytoryczne, badawczo - rozwojowe plenery, stypendia, wystawy, artykuły, konferencje staże dla studentów pokazy naukowe dla studentów pomoc przy realizowaniu projektów badawczych prowadzenie obozów naukowych dla studentów prowadzenie szkoleo z zakresu ratownictwa przez organizację prowadzenie badao przekazujemy środki finansowe na badania naukowe przygotowywanie dokumentacji dla badao naukowych publikacje służenie swoją wiedzą merytoryczną. Udział we wspólnych projektach z Politechniką Gdaoską pokazy dla studentów (np. nauka nurkowania dla niepełnosprawnych) szkolenia szkolenia, wymiana doświadczeo szkolenia pacjentów wychodzących z kliniki udział w ankietach umożliwianie i ułatwianie pisania prac naukowych wsparcie naukowe w kierunku kształcenia lekarzy Wsparcie organizacyjne ankiety, praktyki dostarczanie materiałów do badao finansowanie zakupu materiałów do badao dla instytucji naukowej finasowanie badao, biblioteka naukowa z której korzystają pracownicy naukowi jako ankieterzy odbywanie stażów w ośrodkach edukacyjnych, zdobywanie doświadczeo w pracy z dziedmi autystycznymi organizacja zawodów sportowych, modernizacja pracowni komputerowych organizacja warsztatów ogólna wymiana informacji staże dla studentów promowanie szkoły i jej działao praktyki studenckie przekazujemy środki finansowe na badania naukowe przygotowywanie dokumentacji dla badao naukowych publikacje sponsoring świadczenie usług w ramach działalności statutowej wsparcie finansowe staże, praktyki w organizacjach Podstawa procentowania: organizacje, które współpracują bądź współpracowały ze środowiskiem naukowym (n=119)

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Koocowy. Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi

Raport Koocowy. Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi Raport Koocowy Analiza współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowymi kwiecieo-wrzesieo 2010 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Analiza wyników badao przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

8. promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia;

8. promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia; Celami Fundacji są działania na rzecz: 1. rozwoju świadomości kobiet; 2. wszechstronnej edukacji kobiet; 3. ochrony praw kobiet; 4. upowszechniania praw kobiet; 5. aktywizacji, w tym aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH

ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH Jarosław Kordziński ZADANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński

Raport. z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014. Autorzy raportu: Roman Miazga. Tadeusz Czapliński Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2013/2014 Autorzy raportu: Roman Miazga Tadeusz Czapliński Adresaci: -Dyrekcja Gimnazjum dla Dorosłych -Rada Pedagogiczna -Komenda

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Centrum Analiz Branżowych opis zawartości raportu OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Warszawa, kwiecień 2015 OPIS BADANIA NOTA METODOLOGICZNA CEL BADANIA: Opinie producentów okien o dostawcach, edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym 1 Zasady ogólne 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki :

Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki : Załącznik Nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej Stypendium Rektora dla najlepszych studentów : Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki : Student musi złożyć kompletny

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH opis zawartości raportu OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH O badaniu Opinie producentów okien o dostawcach, jest dziewiątym wydaniem raportu, w którym zaprezentowano, jak producenci okien w Polsce postrzegają

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl 1 2 jednostki samorządu terytorialnego 46,8 budżet paostwa 20,5 własne środki

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Założenia projektu Marcin Dygoo Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne Dlaczego ten projekt? Cele projektu Główne zadania Planowane rezultaty Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK. Załącznik do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 (tekst jednolity z 25 października 2013) Fundacja Dla Dzieci, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy?

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy? ANKIETA KONSULTACJI projektu Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011)

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011) Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku (placówka akredytowana w roku 2011) 1 Misja Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna, powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego

Raport z badania ilościowego Strona1/14 Raport z badania ilościowego Załącznik nr 1 do Raportu z audyt potencjału partycypacji miasta Lublin w ramach projektu Lubelski system partycypacji społecznej mającego na celu zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt Załącznik do uchwały nr.z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011-2012. Opole Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:.... Reprezentowanym przez: zwane w dalszej części umowy Członkiem Proinnowacyjnego Klastra Biznesu a Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia... 2016 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA ZŁOTE PSY ZA ROK 2011 FUNDACJA ZŁOTE PSY AL.NIEPODLEGŁOŚCI20/2 56-100 WOŁÓW KRS 0000377899 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju za rok 2014 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY TYMBARK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Opinie doktorantów w roku akademickim 11/12 Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 13-1-1 Spis treści 1. Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Program współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007.

Program współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007. Załącznik do uchwały Nr LXXI/825/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r. Program współpracy miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007. Wstęp Aktywna

Bardziej szczegółowo

32 Maraton Warszawski

32 Maraton Warszawski 32 Maraton Warszawski Raport z badania ankietowego opr. Anna Siwy-Hudowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Warszawa, 01.12.2010 CZĘŚĆ I. Dane metryczkowe uczestników wypełniających ankietę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków Informacja o badaniu W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, w kwietniu 2016 r. poruszane zostały sprawy związane z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU. 1. Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 września 2017 r. Poz. 4757 UCHWAŁA NR XXXI/370/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo