Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74

2 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują Celem dokumentu jest opis obsługi aplikacji przeznaczonej do Obsługi Zapytań. Zespół ds. Użytkowników, Biuro u Autor Imię i Nazwisko Strona Sławomir Siwy Asseco Poland SA Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian S. Siwy W. Grzonka Pierwsza wersja dokumentu W. Grzonka Uwzględnienie uwag z RU wersja ( _RU_DO_DokUzyt_MWOZZ_cz.1_v1.0.0.d oc) oraz uwzględnienie zmian w aplikacji S. Siwy W. Grzonka Odniesie dokumentu do aplikacji nie do modułu. Uwzględnienie zmian w aplikacji S. Siwy Uwzględnienie uwag podczas TA W. Grzonka Uwzględnienie uwag z RU wersja ( _RU_DO_DokUzyt_MWOZZ_cz.1_v1 3 0.doc) W. Grzonka Aktualizacja zrzutów ekranów (przycisk Pomoc ) oraz opisów z tym związanych. Dodanie opisu związanego z wysłaniem do bazy pierwszego wniosku po zainstalowaniu środowiska. Aktualizacja podręcznika do wersji 2 aplikacji W. Grzonka Uwzględnienie uwag z RU wersja ( _RU_DokUzyt_OZZ_cz.1_v2.0.0 (JF).doc) J. Bielacka Aktualizacja podręcznika do wersji aplikacji S. Siwy Aktualizacja podręcznika do wersji aplikacji Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 2 z 74

3 3.0.3, uzupełnienie o informację dane o zbyciu. Zmiana szablonu dokumentu Karolina Kuczyńska Karolina Kuczynska Karolina Kuczyńska Karolina Kuczyńska Karolina Kuczyńska Agnieszka Andrzejewsk a/mariusz Figiel Aktualizacja dokumentu o konfiguracji certyfikatu klienta. Aktualizacja dokumentu o zmiany wynikające ze zmian w aplikacji. Aktualizacja dokumentu w zakresie informacji prezentowanych dla sekcji danych z rejestru PESEL. Aktualizacja dokumentu o ekran szczegółów wniosku o dane pojazdu. Aktualizacja dokumentu w zakresie informacji prezentowanych w sekcji danych zbycia dla wniosku o dane właściciela. Aktualizacja danych dla zgłoszeń incydentów. Zmiana w zakresie obowiązujących systemów operacyjnych. Zatwierdzenie Imię i Nazwisko Strona Data Podpis MSW Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 3 z 74

4 SPIS TREŚCI Definicje... 8 Definicje... 8 Dokumenty wykorzystane i powiązane Wstęp Cel dokumentu Przeznaczenie dokumentu Struktura dokumentu Zadania aplikacji Cel aplikacji i realizowane przez nią zadania Aplikacja OZZ w strukturze SI CEPiK Zasady obsługi aplikacji Środowisko aplikacji Zasady nawigacji po aplikacji Poruszanie się w ramach Menu Głównego Poruszanie się po polach i sekcjach Poruszanie się po ekranach i stronach Klawisze i kombinacje klawiszy dostępne w aplikacji Opis elementów GUI Ikony występujące w aplikacji...16 Ikony-logo 16 Ikony przycisków...16 Ikony przycisków zawartych w wierszu odnośników:...17 Ikony kontrolek Elementy okien występujących w aplikacji Korzystanie z kalendarza Korzystanie ze słowników Słownik prosty Rozpoczęcie pracy z aplikacją Poprawne logowanie Niepoprawne logowanie Zakończenie pracy z aplikacją Funkcje aplikacji Dostępne wnioski Wyszukiwanie wniosków Ścieżka dojścia w aplikacji...24 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 4 z 74

5 Wyszukiwanie wniosków Lista wniosków Szczegóły wniosku Usunięcie wniosku Eksport wniosków do pliku Edycja wniosku Wydruk wniosku Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika Ścieżka dojścia w aplikacji Zapytanie o właściciela/użytkownika Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd Ścieżka dojścia w aplikacji Zapytanie o pojazd Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę Ścieżka dojścia w aplikacji Zapytanie o kierowcę Wprowadzanie nowych wniosków Import wniosków z pliku Ścieżka dojścia w aplikacji Import wniosków z pliku Zalecenia dla użytkownika i objaśnienia pomocnicze Obsługa sytuacji nietypowych Brak możliwości zalogowania się na stronę CEPiK Konfiguracja certyfikatu klienta aplikacji przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Komunikaty pochodzące z aplikacji Komunikaty systemowe Zgłoszenie incydentu do Service Desk SI CEPiK...71 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1: Ekrany kalendarza...19 Rysunek 2: Ekran słownika prostego...21 Rysunek 3: Przykładowy ekran wprowadzania numeru PIN...22 Rysunek 4: Ekran przedstawiający link z napisem WYLOGUJ służący wylogowaniu z aplikacji...23 Rysunek 5: Ekran Dostępne wnioski Wyszukiwanie wniosków...25 Rysunek 6: Ekran Wyszukiwanie wniosków Lista wniosków...27 Rysunek 7: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 5 z 74

6 Rysunek 8: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.2a...31 Rysunek 9: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.2b...32 Rysunek 10: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz Rysunek 11: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz Rysunek 12: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.6a - Dane zbycia dla zapytania o dane właściciela...35 Rysunek 13: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.6b - Dane zbycia dla zapytania o dane pojazdu...36 Rysunek 14: Ekran zawierający wnioski do usunięcia...38 Rysunek 15: Ekran potwierdzenia usunięcia wniosków...39 Rysunek 16: Ekran eksportu wniosków do pliku...40 Rysunek 17: Ekran edycji wniosku...41 Rysunek 18: Podgląd wydruku wniosku cz Rysunek 19: Podgląd wydruku wniosku cz Rysunek 20: Podgląd wydruku wniosku cz Rysunek 21: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika cz.146 Rysunek 22: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika cz.247 Rysunek 23: Ekran podpisania wniosku...49 Rysunek 24: Ekran wprowadzania kodu PIN...50 Rysunek 25: Ekran potwierdzenia zapisania wniosku...51 Rysunek 26: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd cz Rysunek 27: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd cz Rysunek 28: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę cz Rysunek 29: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę cz Rysunek 30: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Import wniosków z pliku...61 Rysunek 31: Ekran wyboru pliku ze wskazanej lokalizacji...62 Rysunek 32: Ekran umożliwiający rozpoczęcie procesu importu danych...63 Rysunek 33: Ekran z informacją o niezaufanym połączeniu...65 Rysunek 34: Ekran umożliwiający dodanie wyjątku bezpieczeństwa...66 Rysunek 35: Ekran umożliwiający potwierdzenie dodania wyjątku bezpieczeństwa...67 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 6 z 74

7 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 7 z 74

8 Definicje Pojęcie lub skrót ADS Aplikacja OZZ Baza danych MWOZZ CCiGK CEK CEP Cepik Import GIODO GUI Incydent ITS Wyjaśnienie Aplikacja Dla Starostw - Aplikacja realizowana w ramach MWEiRP Aplikacja Obsługi Zapytań Zewnętrznych Baza danych przechowująca dane ważnych wniosków wraz z odpowiedziami i komunikatami Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy Centralna Ewidencja Kierowców Centralna Ewidencja Pojazdów Aplikacja CEPiK obsługująca pliki wniosków po stronie centralnej SI CEPIK Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Graphic User Interface (Graficzny Interfejs Użytkownika) Pod pojęciem zgłoszenia incydentu rozumiemy: zgłoszenie nietypowego zdarzenia w systemie CEPIK, które powoduje lub może spowodować przerwę w działaniu systemu lub ograniczyć jakość usług wspieranych przez system, prośbę o udzielenie informacji na temat obsługi systemu CEPIK. Instytut Transportu Samochodowego: Placówka naukowo-badawcza, która realizuje prace badawcze z zakresu transportu samochodowego Katalog marek i typów pojazdów (katalog ITS) oraz słowniki ITS Katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach) Oprócz katalogu istnieją związane z nim,utrzymywane przez ITS słowniki: marek-typów-modeli, rodzajów-podrodzajów-przeznaczeń, rodzajów paliw, kategorii homologacji. Ośrodek ADR Portal Import Podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, wydający zaświadczenia ADR Aplikacja CEPiK obsługująca pliki wniosków po stronie portalowej SI CEPIK Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 8 z 74

9 SI CEPiK SiDRUPPZ SKP Słownik generyczny System Informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Słowniki i dane referencyjne utrzymywane przez podmioty zewnętrzne Stacja Kontroli Pojazdów Typ SP stanowiący zbiór par <kod>-<opis lub wartość>. Utworzenie nowego słownika generycznego nie wymaga aktualizacji oprogramowania Słownik systemowy Słownik wartości związanych ściśle z funkcjonalnością jednego z modułów - modyfikacja zawartości takiego słownika może być przeprowadzana jedynie w porozumieniu z dostawcą i jest najczęściej możliwa jedynie przy aktualizacji oprogramowania. Słownik systemowy może być zrealizowany w MWODRiS w postaci słownika generycznego. SP (Słowniki Pomocnicze) Słowniki Pomocnicze - słowniki utrzymywane w systemie CEPiK (w odróżnieniu od SiDRUPPZ, utrzymywanych poza systemem CEPiK) Wniosek Dane identyfikacyjne oraz dane zapytania złożone do obsługi przez aplikację OZZ, celem uzyskania odpowiedzi, w trybie asynchronicznym. Zaświadczenie ADR Dokument potwierdzający uprawnienia do przewożenia towarów niebezpiecznych ZBE, ZBEP Zasilanie Bazy Ewidencji (z systemu Pojazd) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 9 z 74

10 Dokumenty wykorzystane i powiązane Dokument odwołuje się i/lub został opracowany z wykorzystaniem informacji i ustaleń zawartych w następujących dokumentach: [1]. Ustawa z dnia 2 czerwca 2005 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.: Nr 108, poz. 908 (tekst jednolity), Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494, Nr 180 poz. 1497). [2]. Standard interfejsu użytkownika wersja [3]. Specyfikacja bazowa wersja [4]. Specyfikacja funkcjonalna wersja [5]. Rejestr śledzenia wymagań wersja [6]. Koncepcja i Architektura Systemu wersja [7] _F_SF_MWOZZ_v doc Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 10 z 74

11 1. Wstęp 1.1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest opis obsługi aplikacji przeznaczonej do Obsługi Zapytań. Dokument jest instrukcją dla użytkowników końcowych, umożliwiającą obsługę i korzystanie z aplikacji służącej zapewnieniu funkcjonalności asynchronicznego udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom uprawnionym, nie mającym dostępu do systemu poprzez dedykowane łącza teletransmisyjne. Podstawowym założeniem budowy aplikacji OZZ w części publicznej portalu MSW jest realizacja funkcjonalności składania wniosków (zapytań) oraz odbierania odpowiedzi z udostępnionymi danymi z CEPiK. W dokumencie opisano szczegółowo ekrany oraz zasady poruszania się po tych ekranach obowiązujące podczas pracy z aplikacją Przeznaczenie dokumentu Dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych korzystających z aplikacji OZZ. Dokument umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji, z regułami posługiwania się aplikacją, a także ze sposobami rozwiązywania problemów występujących w czasie jej użytkowania Struktura dokumentu Dokument składa się z rozdziałów, których zawartość przedstawiono w poniższej tabeli: rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 zawiera ogólne informacje dotyczące aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych: cel, realizowane zadania oraz umiejscowienie w strukturze SI CEPiK. przedstawia środowisko aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych, zasady nawigacji po aplikacji, opis elementów GUI, korzystanie ze słowników oraz rozpoczęcie i zakończenie pracy z aplikacją,. przedstawia opis konkretnych zadań wykonywanych przez użytkownika systemu. W podrozdziałach umieszczone są zarówno informacje dotyczące ogólnej nawigacji po funkcjach aplikacji, jak i opisy kolejnych zadań (czynności), które użytkownik może wykonać w aplikacji. zawiera dodatkowe informacje ułatwiające korzystanie z aplikacji, takie jak komunikaty o błędach oraz dane dotyczące obsługi sytuacji nietypowych. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 11 z 74

12 2. Zadania aplikacji 2.1. Cel aplikacji i realizowane przez nią zadania Celem aplikacji OZZ jest zapewnienie funkcjonalności asynchronicznego udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom uprawnionym, nie mającym dostępu do systemu poprzez dedykowane łącza teletransmisyjne. Podstawowym założeniem jest dostarczenie aplikacji w części publicznej portalu MSW realizującej funkcjonalność składania wniosków (zapytań) oraz odbierania odpowiedzi z udostępnionymi danymi z CEPiK. Wprowadzanie wniosków o udostępnienie danych będzie mogło się odbywać na dwa sposoby: zdefiniowanie wniosku zapytania przez wypełnienie odpowiedniej formatki w aplikacji OZZ, przez import pliku w aplikacji OZZ pliku zawierającego wniosek/wnioski zgodne z ustalonym schematem XSD. Wprowadzone zapytania (wnioski o udostępnienie danych) będą podpisane przez użytkownika jego kluczem prywatnym, posiadającym certyfikat wydany przez WCCiGK SI CEPiK zgodnie z odpowiednią polityką certyfikacji. Podpisane pytania będą zapisywane w bazie danych aplikacji OZZ, a następnie przekazywane do bazy SI CEPIK, za pośrednictwem aplikacji Portal-Import oraz Cepik-Import. Ze względów bezpieczeństwa serwer aplikacji OZZ jest galwanicznie odseparowany od serwera aplikacji Cepik-Import, a komunikacja między nimi będzie odbywać się z użyciem nośników zewnętrznych: magnetycznych lub optycznych. System CEPiK wyszukuje potrzebne informacje i formułuje odpowiedzi na zadane pytania, dokonuje również weryfikacji wniosku na poprawność ze zdefiniowanym schematem, sprawdza autoryzacje, dokonuje uwierzytelnienia. Po dostarczeniu przez aplikację Cepik-Import odpowiedzi na nośnikach zewnętrznych i zaimportowaniu ich za pomocą aplikacji Portal-Import do bazy danych aplikacji OZZ udostępniane są one użytkownikom. Użytkownik ma możliwość przeglądu, drukowania (wydruk w postaci HTML), filtrowania, sortowania wniosków/odpowiedzi jak również pobrania ich w postaci sformatowanej (plik CSV i XML). Przyjmuje się założenie, że wnioski jak i udostępnione z SI CEPiK dane nie będą mogły być współdzielone między różnymi podmiotami będącymi użytkownikami aplikacji OZZ. Bezpieczeństwo całego systemu będzie zapewnione przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Użytkownicy pracujący z aplikacją będą używali bezpiecznego połączenia SSL z aktywną opcją obustronnego uwierzytelniania. Zarządzanie uprawnieniami oraz certyfikatami będzie realizowane przez wspólny mechanizm SI CEPiK Aplikacja OZZ w strukturze SI CEPiK Umiejscowienie aplikacji OZZ w strukturze SI CEPiK prezentuje poniższy rysunek. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 12 z 74

13 Aplikacja OZZ CEPiK Import Weryfikacja podpisu Eksport Podpis elektroniczny Rysunek 1 Ogólna koncepcja działania aplikacji OZZ Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 13 z 74

14 3. Zasady obsługi aplikacji 3.1. Środowisko aplikacji Zakłada się, że dostęp do aplikacji OZZ będzie wymagał uwierzytelnienia poprzez protokół SSL i dostępny będzie z wykorzystaniem przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 1.x lub wyższej. Uwaga! W zestawie instalacyjnym (do pobrania na dostępna jest ostatnia wersja przeglądarki FireFox dla której przeprowadzono testy poprawności funkcjonowania z aplikacjami. Minimalne wymagania sprzętowe: Uwaga! - procesor min - 1GHz (zależne dodatkowo od wymagań używanego systemu operacyjnego) - HDD min. 500MB wolnego miejsca (zależne dodatkowo od wymagań używanego systemu operacyjnego) - RAM min. 512MB (zależne dodatkowo od wymagań używanego systemu operacyjnego) - USB 1.1 lub USB czytnik kart kryptograficznych, zgodny ze standardem PC/S.C. - karta kryptograficzna System operacyjny musi obsługiwać zakupiony czytnik i kartę kryptograficzną, oraz pozwalać na realizację operacji związanych z uwierzytelnieniem sesji przeglądarki w oparciu o moduł kryptograficzny. W ramach dotychczasowej eksploatacji potwierdzono poprawne funkcjonowanie aplikacji w systemach MS Windows XP SP2 lub wyższy, MS Vista z Service Pack 1 (lub wyższym), Windows 7. W pozostałych przypadkach należy się zapoznać z wymaganiami danego producenta. Domyślny instalator jest przygotowany dla Systemu operacyjnego Windows XP SP2 oraz wykorzystywania czytników kart ActivCard i kart ENCARD. W pozostałych przypadkach należy się zapoznać z wymaganiami danego producenta. Zalecane wymagania na łącze internetowe - minimalna przepustowość 512 kb/s w obie strony Uwaga! Do poprawnego działania aplikacji OZZ konieczne jest umożliwienie pobierania danych z następującego serwera: ozz.cepik.gov.pl z portów 443 oraz 444. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 14 z 74

15 3.2. Zasady nawigacji po aplikacji Poruszanie się w ramach Menu Głównego Po wejściu do aplikacji użytkownik widzi u góry ekranu (pod logo systemu CEPiK i logo MSW) menu główne aplikacji. Po kliknięciu na daną pozycję menu głównego, jest ono rozwijane i widzimy pozycje danego podmenu. Klikając na daną pozycję podmenu wybieramy funkcję, którą chcemy zrealizować. Ponowne kliknięcie na pozycję menu głównego powoduje zwinięcie pozycji podmenu Poruszanie się po polach i sekcjach Użytkownik może przechodzić pomiędzy polami za pomocą myszy lub tabulatora. Użycie tabulatora w momencie, gdy kursor znajduje się w ostatnim polu sekcji powoduje, że jest on przenoszony do pierwszego pola następnej sekcji Poruszanie się po ekranach i stronach Jeśli strona lub lista wyboru jest dłuższa niż ekran, można przewijać je za pomocą klawiszy PgUp, PgDown lub belki przewijania. Użytkownik przechodzi do następnego ekranu, w zależności od rodzaju wyświetlanych danych, przez użycie przycisków akcji, np.: Szukaj, Zatwierdź, itp. Do poprzedniego ekranu użytkownik przechodzi przyciskiem Wstecz Klawisze i kombinacje klawiszy dostępne w aplikacji. Zgodnie ze standardem GUI w aplikacji dostępne są następujące kombinacje klawiszy służące do poruszania się po aplikacji przy pomocy klawiatury: Tab przemieszczanie kursora do następnego pola formularza, Enter przejście do następnej strony procesu biznesowego, PgUp, PgDn przewijanie strony lub aktywnej listy wyboru, Alt+Tab przechodzenie pomiędzy poszczególnymi oknami przeglądarki internetowej uruchomionymi w trakcie pracy z systemem, Alt+F4 zamknięcie okna przeglądarki. Uwaga! Aplikacja działa w standardowej przeglądarce internetowej. Sterowanie aplikacją powinno odbywać się wyłącznie poprzez wykorzystanie kontrolek prezentowanych na stronie. Używanie przycisków nawigacyjnych standardowo oferowanych przez przeglądarkę (np. Wstecz, Dalej, Odśwież ) nie Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 15 z 74

16 jest rekomendowane i może powodować konieczność wykonania danej funkcji biznesowej od początku Opis elementów GUI Ikony występujące w aplikacji W aplikacji występują następujące ikony: Ikony-logo - logo aplikacji, - logo MSWiA, Ikony przycisków - przy pomocy tej ikony użytkownik uruchamia kalendarz, - przy pomocy tej ikony użytkownik uruchamia słownik prosty, - czyści wypełnione pola na formularzu, - przechodzi do poprzedniego ekranu, - przechodzi do poprzedniego ekranu, - wywołuje pomoc do aplikacji, - pokazuje szczegółowe informacje dotyczące pozycji z danego wiersza. Po powrocie ze szczegółów na stronę listy zamieniana jest na lupkę w kolorze niebieskim z kropką wewnątrz:, - zaznacza na wyświetlonej liście danych kontrolki wszystkich wierszy, - odznacza na wyświetlonej liście danych kontrolki wszystkich wierszy, - zapisuje dane do pliku, - usuwa zaznaczone pozycje na liście, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 16 z 74

17 - akceptuje wprowadzone dane, - szuka wpisanych danych na liście, - pozwala na wydruk wniosku, - pozwala edytować dany wniosek z ekranu szczegółów wniosku, - pozwala edytować dany wniosek z ekranu listy wniosków, - przechodzi do strony głównej aplikacji wymuszając ponowne logowanie użytkownika, w sytuacji gdy sesja straciła ważność na skutek dłuższej przerwy w pracy ze strony użytkownika, Uwaga! Wszystkie przyciski dostępne na określonym formularzu są zawsze wyświetlane. Jeżeli dany formularz jest w stanie, który uniemożliwia lub czyni bezcelowym wykorzystanie przycisku (np. zależnie od prezentowanych danych), przycisk ten jest nieaktywny, co jest uwidocznione poprzez szarą kolorystykę. Są to tzw. przyciski kontekstowe, np. (przycisk nieaktywny). (przycisk aktywny) i - otwiera okno z tekstem pomocy podręcznej, - po naciśnięciu tego przycisku pojawia się (a po ponownym naciśnięciu znika) opis wybranych kryteriów wyszukiwania wniosków, - po naciśnięciu tego przycisku pojawia się (a po ponownym naciśnięciu znika) opis ewentualnych komunikatów wygenerowanych przez aplikację, - pozwala pobrać plik w formacie CSV w celu zapisania wniosków do pliku, - pozwala pobrać plik w formacie XML w celu zapisania wniosków do pliku, Uwaga! Ikony przycisków zawartych w wierszu odnośników: - umożliwia wyświetlenie na jednej stronie pełnej listy wyników, Maksymalna liczba pozycji jaką może zawierać lista to Liczba 1000 jest jednak wartością parametru ustawianego przez administratora aplikacji i może ulec zmianie. Uwaga! - powoduje powrót do stronicowania listy po 10 pozycji na jednej stronie, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 17 z 74

18 Liczba 10 jest wartością parametru ustawianego przez administratora aplikacji i może ulec zmianie. - umożliwia przejście do pierwszej strony wyświetlonej listy wyników, - umożliwia przejście do poprzedniej strony wyświetlonej listy wyników, - umożliwia przejście do następnej strony wyświetlonej listy wyników, - umożliwia przejście do ostatniej strony wyświetlonej listy wyników, - umożliwia wybór konkretnych numerów stron (w tym przypadku od 1 do 4) wyświetlonej listy wyników. Uwaga! Ikony odnośników, które można wykorzystać na danej stronie do nawigacji są podkreślone. Ikony kontrolek - tzw. przycisk radiowy umożliwiający wybór jednego wiersza z wyświetlonej listy (nazywany inaczej przyciskiem opcji), - pole wyboru umożliwiające wybór więcej niż jednego wiersza z wyświetlonej listy, Elementy okien występujących w aplikacji W aplikacji występują różne rodzaje okien. Najważniejsze z elementów zawartych przez te okna opisano poniżej: Nagłówek zawierający następujące pola: - logo aplikacji, - logo MSWiA, - przykładowa nazwa bieżącego użytkownika aplikacji, - data i godzina poprzedniego wejścia użytkownika do systemu, Menu główne zawierające następujące pola: aplikacji, - pozycje menu głównego Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 18 z 74

19 - pozycje podmenu, Panel nawigacji znajdujący się poniżej menu głównego, po lewej stronie w obszarze roboczym, zawierający linki stron, które użytkownik odwiedził w trakcie przechodzenia do aktualnie wyświetlanego ekranu: Stopka znajdująca się u dołu ekranu zawierająca następujące pola: - prawa autorskie 3.4. Korzystanie z kalendarza Kalendarza związany jest z polami typu Data, a użytkownik wybiera go poprzez naciśnięcie klawisza. Poniżej ekran kalendarza: Rysunek 1: Ekrany kalendarza Zmiana podpowiadanego przez aplikację miesiąca i roku może nastąpić poprzez wybór odpowiedniej wartości z listy rozwijanej - przycisk lub poprzez wybór odpowiedniej wartości zmienionej za pomocą klawiszy strzałek: ( do tyłu) i (do przodu). Wyboru dnia dokonuje się klikając na numer dnia z zestawu odpowiedniego miesiąca. Wybór dnia kończy wybieranie daty z kalendarza zamykając go i ustawiając kursor w polu wypełnionej daty. Kalendarz podpowiada aktualną datę na dwa sposoby, poprzez: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 19 z 74

20 wartości ustawione domyślnie (miesiąc, rok i obramowany dzień, np.: ) przycisk z bieżącą datą (np.: ) Aby wybrać aktualną datę, użytkownik naciska przycisk obramowanego dnia lub przycisk bieżącej daty. Użycie przycisku wypełnianej daty. powoduje zamknięcie kalendarza z jednoczesnym wyczyszczeniem pola 3.5. Korzystanie ze słowników Słownik prosty Obok pola, którego dotyczy słownik prosty widnieje ikona, służąca do jego uruchamiania. Korzystanie ze słownika prostego polega na wyborze pozycji z listy poprzez kliknięcie na symbol strzałki umieszczony w tym samym wierszu co nazwa wybieranej pozycji. Wybór pozycji powoduje zamknięcie okna słownika. Jeżeli ilość pozycji w słowniku jest duża, to w wyszukiwaniu interesującej użytkownika pozycji ze słownika pomaga przycisk Szukaj, po uprzednim wpisaniu w polu szukanej pozycji. Po prawej stronie przycisku Szukaj znajduje się przycisk zamknięcia okna ze słownikiem (X). Nad listą znajduje się także wiersz nawigacyjny pozwalający poruszać się po stronach listy (pierwsza, poprzednia, określona strona, następna i ostatnia). Numer prezentowanej strony na liście wyróżniony jest poprzez pogrubienie czcionki. Poniżej przykład słownika prostego: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 20 z 74

21 Rysunek 2: Ekran słownika prostego 3.6. Rozpoczęcie pracy z aplikacją Poprawne logowanie Przed uruchomieniem przeglądarki użytkownik powinien, podłączyć czytnik i umieścić kartę w czytniku. W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją, należy zalogować się na Portal na konto przydzielone dla użytkownika (login i hasło przekazane w ramach korespondencji z MSW). Następnie należy wskazać łącze dostępu do aplikacji SKP. Łącze to dostępne będzie w zakładce Aplikacje MSWIA (widoczne po zalogowaniu). Po wybraniu łącza następuje przejście w tryb bezpiecznego połączenia SSL i użytkownik musi podać numer PIN do karty ( dla kart ENCARD tzw. hasło główne - Rysunek 3: Przykładowy ekran wprowadzania numeru PIN). Jeżeli operator poda poprawny, to pojawi się okno główne aplikacji. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru PIN, System ponownie wyświetli formatkę z prośbą o podanie PIN (hasło główne). Poniżej pokazano ekran logowania. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 21 z 74

22 Rysunek 3: Przykładowy ekran wprowadzania numeru PIN Niepoprawne logowanie W sytuacji gdy użytkownik wprowadził nieprawidłowy PIN ponownie pojawi się okno służące wprowadzeniu PIN-u. Uwaga! Po trzeciej nieudanej próbie wprowadzenia kodu PIN (hasło główne) karta zostaje zablokowana. W celu odblokowania karty należy używając aplikacji ENCARD Zarządca kart wykorzystać tzw. PIN administratora. PIN administratora to 8 cyfrowy ciąg znaków, który jest wygenerowany przez producenta dla każdej z kart. PIN administratora po otrzymaniu od producenta lub MSW powinien być bezpiecznie zdeponowany przez Kierownika jednostki organizacyjnej w SKP i używany tylko w uzasadnionych przypadkach. PIN administratora po kilkukrotnym błędnym użyciu również jest blokowany i uniemożliwia to dalsze korzystanie z karty. W powyższym przypadku należy zakupić kolejną kartę i rozpocząć od nowa proces generacji certyfikatów. W przypadku gdy użytkownik nie istnieje w bazie użytkowników lub nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji, system zaprezentuje odpowiedni komunikat informujący o tym (patrz: rozdział 5.1.1) i nie zezwoli użytkownikowi na uruchomienie aplikacji Zakończenie pracy z aplikacją Zakończenie pracy z aplikacją możliwe jest poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu każdego ekranu aplikacji na link z napisem WYLOGUJ (na poniższym rysunku miejsce zaznaczone czerwonym prostokątem). Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 22 z 74

23 Rysunek 4: Ekran przedstawiający link z napisem WYLOGUJ służący wylogowaniu z aplikacji Po wylogowaniu pojawi się ekran z komunikatem informującym o tym, że użytkownik może bezpiecznie zamknąć okno przeglądarki. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 23 z 74

24 4. Funkcje aplikacji W rozdziale opisano, w jaki sposób użytkownik aplikacji będzie realizował konkretne zadania, używając w tym celu odpowiednich funkcji. Zakres dostępnych funkcji wynika z uprawnień przyznanych użytkownikowi. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przy założeniu pełnych uprawnień użytkownika. W przypadku ograniczenia uprawnień, pewne funkcje prezentowane w podręczniku mogą dla danego użytkownika być niedostępne Dostępne wnioski Wyszukiwanie wniosków Funkcja umożliwia wyszukiwanie wniosków spełniających odpowiednie kryteria, przeglądanie szczegółów tych wniosków oraz wykonywanie pewnych operacji dodatkowych na wnioskach. Poszczególne operacje możliwe do wykonania w ramach tej funkcji opisano w dalszej części niniejszego rozdziału Ścieżka dojścia w aplikacji Menu Dostępne wnioski, funkcja Wyszukiwanie wniosków. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 24 z 74

25 Rysunek 5: Ekran Dostępne wnioski Wyszukiwanie wniosków Wyszukiwanie wniosków Funkcja służy do wprowadzenia określonych kryteriów i wyszukania wniosków spełniających te kryteria. Wpisywane kryteria dotyczące wyszukiwanych wniosków są zgrupowane w sekcji Dane wniosku : W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: ID wniosku użytkownik wprowadza identyfikator wniosku nadany przez system, identyfikator wniosku zbudowany jest wg reguły: RRRRMMDDHHMMSSXXXX. Gdzie: RRRRMMDDHHMMSS data i godzina złożenia wniosku, XXXX generowana liczba dodatkowa. Data złożenia od użytkownik określa datę będącą początkiem przedziału czasu, w którym to przedziale złożono wyszukiwany wniosek. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Data złożenia do użytkownik określa datę będącą końcem przedziału czasu, w którym to przedziale złożono wyszukiwany wniosek. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Data ważności od użytkownik określa datę będącą początkiem przedziału czasu, w którym to przedziale zawiera się data ważności wyszukiwanego wniosku. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Data ważności do użytkownik określa datę będącą końcem przedziału czasu, w którym to przedziale zawiera się data ważności wyszukiwanego wniosku. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 25 z 74

26 Nr pliku importu użytkownik wprowadza numer pliku, w ramach którego nastąpił import wyszukiwanego wniosku, ID użytkownika użytkownik wprowadza ID użytkownika czyli osoby wprowadzającej wniosek. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego po prawej stronie pola. ID pytającego użytkownik wprowadza ID pytającego czyli osoby będącej źródłem zapytania. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego po prawej stronie pola. Wewnętrzny ID wniosku użytkownik wprowadza identyfikator wniosku nadany przez użytkownika podczas wprowadzania wniosku do systemu, Typ użytkownik wybiera z listy typ wyszukiwanego wniosku. Dostępne są następujące wartości: właściciel, pojazd oraz kierowca określające czy wyszukiwany wniosek dotyczył zapytania o właściciela pojazdu czy też o pojazd należący do określonego właściciela czy też o kierowcę. Można wybrać jeden lub więcej typów. Status użytkownik wybiera z listy status wyszukiwanego wniosku. Dostępne są następujące wartości: złożony, oczekuje, z odpowiedzią oraz odrzucony określające na jakim etapie cyklu pozyskiwania odpowiedzi wyszukiwany wniosek się znajduje, tzn: złożony wniosek zapisany do bazy danych MWOZZ, nie obsłużony, oczekuje wniosek wyeksportowany z bazy MWOZZ, celem przetworzenia w CEPiK i uzyskania odpowiedzi, z odpowiedzią wniosek po poprawnym przetworzeniu w CEPiK, oraz poprawnym zaimportowaniu odpowiedzi do bazy danych MWOZZ, odrzucony wniosek po przetworzeniu w CEPiK, podczas przetworzenia został odrzucony, taka informacja trafia do MWOZZ. Przyczyną odrzucenia wniosku przez CEPiK może być niepoprawny certyfikat, brak uprawnień do pracy z aplikacją. Można wybrać jeden lub więcej statusów. Uruchomienie procesu wyszukiwania wniosku następuje po naciśnięciu klawisza. W przypadku konieczności zmiany wprowadzonych kryteriów wyszukiwania można nacisnąć klawisz, co spowoduje usunięcie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania i możliwość wprowadzenia przez użytkownika nowych kryteriów. Naciśnięcie klawisza powoduje otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem Lista wniosków Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 26 z 74

27 Po uruchomieniu (poprzez naciśnięcie klawisza na ekranie wyszukiwania wniosków) procesu wyszukiwania wniosków spełniających wprowadzone przez użytkownika kryteria, otrzymujemy poniższy ekran prezentujący listę wyszukanych wniosków: Rysunek 6: Ekran Wyszukiwanie wniosków Lista wniosków Ekran prezentujący listę wyszukanych wniosków zawiera następujące elementy: 1. Wiersz odnośników umożliwiających przemieszczanie się po stronach listy umieszczony powyżej i poniżej prezentowanej listy: [Pokaż wszystkie] umożliwia prezentację wszystkich pozycji na jednej liście, domyślnie lista stronicowana jest po 10 pozycji na jednej stronie, [Pierwsza] umożliwia przejście do pierwszej strony listy, [Poprz.] umożliwia przejście do poprzedniej strony listy, [1234] umożliwia przejście do wybranej strony, numer aktualnie wyświetlanej strony jest pogrubiony, [Nast.] umożliwia przejście do następnej strony listy, [Ostatnia] umożliwia przejście do ostatniej strony listy. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 27 z 74

28 Uwaga! W wierszu odnośników podana jest informacja o ilości pozycji. Wybór odnośnika [Pokaż wszystkie] powoduje prezentację wszystkich pozycji listy i zmianę tekstu odnośnika na [Zwiń listę]. Wybór odnośnika [Zwiń listę] powoduje powrót do stronicowania listy po 10 pozycji na jednej stronie. 2. Listę wniosków zawierającą następujące dane: - przejście do ekranu prezentującego szczegółowe informacje o wniosku. Po użyciu tego przycisku zmienia on wygląd na następujący:, Lp. liczba porządkowa pozycji listy, - tzw. pole wyboru umożliwiające wybór dowolnej liczby wierszy z wyświetlonej listy, ID wniosku identyfikator wniosku nadany przez system (kliknięcie na pole ID wniosku powoduje posortowanie wniosków według ich ID. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), Data złożenia data złożenia wniosku (kliknięcie na pole Data złożenia powoduje posortowanie wniosków według ich daty złożenia. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), Data ważności data ważności wniosku (kliknięcie na pole Data ważności powoduje posortowanie wniosków według ich daty ważności. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), Nr pliku importu numer pliku, w ramach którego nastąpił import danego wniosku (kliknięcie na pole Nr pliku importu powoduje posortowanie wniosków według nr pliku, w ramach którego nastąpił import wniosku. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), ID użytkownika ID użytkownika wprowadzającego wniosek (kliknięcie na pole ID użytkownika powoduje posortowanie wniosków według ID użytkownika. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), ID pytającego ID osoby będącej źródłem zapytania (kliknięcie na pole ID pytającego powoduje posortowanie wniosków według ID pytającego. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), Wewnętrzny ID wniosku identyfikator wniosku nadany przez użytkownika podczas wprowadzania danego wniosku do systemu (kliknięcie na pole Wewnętrzny ID wniosku powoduje posortowanie wniosków według ich wewnętrznego ID. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym), T typ wniosku patrz: opis w rozdziale (kliknięcie na pole T powoduje posortowanie wniosków według ich typu. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym). Poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego w polu T uruchamiany jest tekst pomocy podręcznej informujący o możliwych dla tego pola wartościach, a mianowicie: P pojazd, W właściciel, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 28 z 74

29 K kierowca. S status wniosku patrz: opis w rozdziale (kliknięcie na pole S powoduje posortowanie wniosków według ich statusu. Powtórne kliknięcie na to pole powoduje posortowanie w kierunku odwrotnym). Poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego w polu S uruchamiany jest tekst pomocy podręcznej informujący o możliwych dla tego pola wartościach, a mianowicie: Z złożony, C oczekuje, D odrzucony, O z odpowiedzią. Uwaga! Ikona przy danej kolumnie oznacza, że wnioski są aktualnie posortowane według wartości, które są zawarte w tej właśnie kolumnie. Domyślnie wnioski są sortowane według wartości z kolumny ID wniosku. Edytuj kolumna zawierająca przyciski pozwalające na edycję wniosków (patrz: rozdział 4.1.7). 3. Przyciski umożliwiające obsługę akcji formularza umieszczone poniżej prezentowanej listy wniosków: Zaznacz wszystko wybór wszystkich pozycji umieszczonych na liście, Odznacz wszystko rezygnacja z wyboru wszystkich pozycji umieszczonych na liście, Wstecz powrót do ekranu wyszukiwania wniosków, Usuń przycisk umożliwiający usunięcie wniosku z listy wyszukanych wniosków poprzez zaznaczenie pola wyboru w wybranym wierszu i naciśnięcie przycisku (patrz: rozdział 4.1.5), Eksportuj przycisk umożliwiający zapisanie wniosku z listy wyszukanych wniosków do pliku poprzez zaznaczenie pola wyboru w wybranym wierszu i naciśnięcie przycisku (patrz: rozdział 4.1.6), Pomoc wywołanie ekranu pomocy. Uwaga! Na ekranie z listą wniosków występują dodatkowo w prawym górnym rogu listy następujące ikony przycisków: - po naciśnięciu tego przycisku pojawia się (a po ponownym naciśnięciu znika) opis wybranych kryteriów wyszukiwania wniosków, - po naciśnięciu tego przycisku pojawia się (a po ponownym naciśnięciu znika) opis ewentualnych komunikatów wygenerowanych przez aplikację. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 29 z 74

30 Uwaga! Poniżej menu głównego, po lewej stronie w obszarze roboczym znajduje się Panel nawigacji zawierający linki stron, które użytkownik odwiedził w trakcie przechodzenia do aktualnie wyświetlanego ekranu. Klikając na dany link użytkownik może przejść do strony, która go interesuje Szczegóły wniosku Po kliknięciu w danym wierszu listy wyszukanych wniosków przycisku, użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółów wniosku. Poniżej przykładowe ekrany prezentujące dane szczegółowe wniosku: Rysunek 7: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.1 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 30 z 74

31 Rysunek 8: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.2a Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 31 z 74

32 Rysunek 9: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.2b Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 32 z 74

33 Rysunek 10: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.4 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 33 z 74

34 Rysunek 11: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.5 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 34 z 74

35 Rysunek 12: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.6a - Dane zbycia dla zapytania o dane właściciela Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 35 z 74

36 Rysunek 13: Przykładowe ekrany Szczegóły wniosku cz.6b - Dane zbycia dla zapytania o dane pojazdu Dane szczegółowe wniosku dostępne z poziomu ekranu szczegółów wniosku są tematycznie zgrupowane w sekcjach. Poszczególne sekcje mogą (ale nie muszą zależy to od konkretnych danych odpowiedzi) być umieszczone w zakładkach (widać to na niektórych prezentowanych powyżej ekranach). Zawartość, ilość i rodzaje sekcji oraz zakładek zależą od typu wniosku, jego statusu i od informacji składających się na odpowiedź. Uwaga! Jeżeli w wyniku odpowiedzi na wniosek użytkownik otrzymuje z systemu CEPiK dane osobowe, to są one weryfikowane z rejestrem PESEL. Powoduje to, że odpowiedź na wniosek zawiera obok danych osobowych pochodzących z systemu CEPiK, również sekcję z danymi osobowymi pochodzącymi z rejestru PESEL. Uwaga! Dla zapytania o właściciela, w przypadku gdy w odpowiedzi przekazywane są dane o zbyciu, pojawia się dodatkowy komunikat: Na datę wskazaną w zapytaniu pojazd figuruje w ewidencji CEP ze Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 36 z 74

37 zgłoszeniem zbycia i przed przerejestrowaniem na nowego właściciela nie można jednoznacznie wskazać właściciela.. Oprócz danych szczegółowych wniosku, ekran szczegółów zawiera przyciski umożliwiające obsługę akcji formularza umieszczone poniżej wyświetlonych danych: Wstecz powrót do ekranu prezentacji listy wniosków, Edytuj przycisk pozwalający na edycję wniosku (patrz: rozdział 4.1.7), Usuń przycisk pozwalający na usunięcie wniosku (patrz: rozdział 4.1.5), Eksportuj przycisk pozwalający na zapisanie wniosku do pliku (patrz: rozdział 4.1.6), Drukuj przycisk pozwalający na wydruk wniosku (patrz: rozdział 4.1.8), Pomoc wywołanie ekranu pomocy Usunięcie wniosku Użytkownik ma możliwość usunięcia danego wniosku. Można to zrobić na dwa sposoby: - znajdując się na ekranie prezentującym listę wniosków w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się w wierszu wniosku, który chcemy usunąć i nacisnąć przycisk, - znajdując się na ekranie prezentującym szczegóły wniosku w tym celu należy nacisnąć przycisk Uwaga!. 1. Nie można usunąć wniosku o statusie oczekuje. W przypadku próby usunięcia wniosku o takim statusie aplikacja wygeneruje odpowiedni komunikat (patrz: rozdział 5.1.1) 2. System nie pozwoli użytkownikowi usunąć pojedynczego wniosku, który został wprowadzony poprzez import pliku zawierającego wiele wniosków. Próba usunięcia takiego wniosku zakończy się w efekcie usunięciem wszystkich wniosków, które były zawarte w importowanym pliku. W wyniku tej operacji otrzymamy poniższy ekran zawierający wnioski do usunięcia: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 37 z 74

38 Rysunek 14: Ekran zawierający wnioski do usunięcia Operację potwierdzamy naciskając przycisk Usuń. Możemy zrezygnować z usunięcia wniosków poprzez naciśnięcie przycisku Wstecz. Naciśnięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem. W wyniku użycia przycisku Usuń otrzymujemy ekran z potwierdzeniem usunięcia wniosków: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 38 z 74

39 Rysunek 15: Ekran potwierdzenia usunięcia wniosków Eksport wniosków do pliku Użytkownik ma możliwość zapisania wniosków do pliku, zgodnie z ustalonym formatem pliku CSV lub XML. Można to zrobić na dwa sposoby: - znajdując się na ekranie prezentującym listę wniosków w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się w wierszu wniosku, który chcemy zapisać do pliku i nacisnąć przycisk, - znajdując się na ekranie prezentującym szczegóły wniosku w tym celu należy nacisnąć przycisk. W wyniku tej operacji otrzymamy poniższy ekran: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 39 z 74

40 Rysunek 16: Ekran eksportu wniosków do pliku Ekran prezentuje liczbę wniosków, które chcemy eksportować do pliku. Jeżeli chcemy dokonać eksportu do pliku w formacie CSV, operację potwierdzamy naciskając link Pobierz plik CSV. I analogicznie jeżeli chcemy dokonać eksportu do pliku w formacie XML, operację potwierdzamy naciskając link Pobierz plik XML. System zapisze plik eksportu w lokalizacji, którą wskażemy oraz zezwoli na edycję nazwy pliku. Uwaga! Zapisywany plik ma postać archiwum zip. Plik archiwum zawiera pliki w formacie CSV lub XML. Dla każdego typu wniosku zdefiniowany jest osobny format pliku CSV. Pliki CSV kodowane są w UTF-8 (ang. Unicode Transformation Formats), separatorem jest średnik. Pliki CSV można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu oraz dowolnego arkusza kalkulacyjnego. Możemy zrezygnować z eksportu wniosków do pliku poprzez naciśnięcie przycisku Powrót. Naciśnięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem Edycja wniosku Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 40 z 74

41 Użytkownik ma możliwość edycji wniosku. Uwaga! Jest to jednak możliwe tylko dla wniosków o statusie złożony i tylko dla takich, które zostały złożone poprzez wypełnienie formularza a nie poprzez import pliku zawierającego wnioski. Czynności edycji wniosku można dokonać na dwa sposoby: Poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie z listą wniosków, Poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie ze szczegółami danego wniosku. W obu przypadkach otrzymamy ten sam ekran wynikowy, prezentowany poniżej: Rysunek 17: Ekran edycji wniosku Ekran służący edycji wniosku wygląda identycznie jak w przypadku wprowadzania nowego wniosku, z tą różnicą, że pola zawierają już dane wprowadzone przez użytkownika podczas wprowadzania nowego wniosku, które teraz można zedytować. Wprowadzone zmiany akceptujemy przyciskiem Zatwierdź. Po wykonaniu tej czynności następuje uwierzytelnienie zapisu do bazy zedytowanych danych, poprzez podpis elektroniczny użytkownika Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 41 z 74

42 systemu. Dalsze czynności są identyczne jak w przypadku uwierzytelnienia zapisu nowego wniosku i zostały opisane w rozdziale Możemy również usunąć wartości wpisane w pola używając przycisku Wyczyść. Naciśnięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem. Dodatkowo (w porównaniu do ekranu wprowadzania nowego wniosku) ekran zawiera przycisk Wstecz służący do powrotu do ekranu, z którego nastąpiło wejście w tryb edycji wniosku Wydruk wniosku Użytkownik znajdując się na ekranie prezentującym szczegóły danego wniosku ma możliwość wydruku tego wniosku. W tym celu należy nacisnąć przycisk. W wyniku tej operacji otworzy się nowe okno z podglądem wydruku w formacie HTML. Poniżej przykład takiego podglądu wydruku: Rysunek 18: Podgląd wydruku wniosku cz.1 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 42 z 74

43 Rysunek 19: Podgląd wydruku wniosku cz.2 Rysunek 20: Podgląd wydruku wniosku cz.2 Ekran prezentujący podgląd wydruku zawiera dane pogrupowane w następujące sekcje: Uwaga! Dane wniosku, Dane kryteriów, Historia (sekcja ta występuje wtedy, gdy podczas składania wniosku użytkownik wnioskował o otrzymanie danych na określony dzień z przeszłości), Dane odpowiedzi. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 43 z 74

44 Użytkownik otrzymuje wydruk wybierając z Menu Głównego przeglądarki: Plik/Drukuj albo ikonę z paska przeglądarki. Uwaga! W celu otrzymania poprawnego wydruku (który posiada m.in. numer wydruku, umieszczony w stopce) należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową. Poniżej prezentowane są ustawienia, które zapewnią odpowiedni wydruk: - Microsoft Internet Explorer w wersji 6.x, Menu Plik > Ustawienia strony Zatwierdzenie klawiszem OK. - Firefox 1.x.. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 44 z 74

45 Menu Plik > Ustawienia strony Zatwierdzenie klawiszem OK Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika Funkcja umożliwia wprowadzenie wniosku o udzielenie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dotyczącej właściciela/użytkownika określonego pojazdu, na podstawie wprowadzonych danych tego pojazdu Ścieżka dojścia w aplikacji Menu Wprowadzanie nowych wniosków, funkcja Zapytanie o właściciela/użytkownika. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 45 z 74

46 Dla użytkowników o różnych uprawnieniach ekran ten różni się zestawem pól w sekcji Dane wnioskodawcy. Poniżej ekrany z możliwymi zestawami pól: Rysunek 21: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika cz.1 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 46 z 74

47 Rysunek 22: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o właściciela/użytkownika cz Zapytanie o właściciela/użytkownika Wpisywane w ramach wniosku dane dotyczące zapytania o właściciela/użytkownika pojazdu są pogrupowane w następujące sekcje: W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: Uwaga! Nr rejestracyjny użytkownik wprowadza numer rejestracyjny pojazdu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 47 z 74

48 Pola, które należy obowiązkowo wypełnić oznaczane są symbolem (*) po lewej stronie nazwy pola. Nie wypełnienie jednego lub większej liczby takich pól spowoduje odpowiedni komunikat aplikacji informujący o tym (patrz: rozdział 5.1.1). Marka użytkownik określa markę pojazdu. Może skorzystać ze słownika marek lub wpisać markę ręcznie, W sekcji tej mamy dostępne następujące pole: Uwaga! Stan na dzień użytkownik określając tę datę, decyduje o otrzymaniu danych aktualnych na wpisany w tym polu dzień. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Jeżeli użytkownik nie wprowadzi daty w polu Stan na dzień otrzyma w wyniku odpowiedzi, stan danych na datę bieżącą. W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: ID użytkownika wartość pola powinna zawierać ID użytkownika czyli osoby wprowadzającej wniosek. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do ID pytającego wartość pola powinna zawierać ID pytającego czyli osoby będącej źródłem zapytania. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do Wewnętrzny ID wniosku użytkownik wprowadza swój identyfikator wniosku, oraz w zależności od uprawnień użytkownika: Numer sprawy użytkownik wprowadza numer sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. lub Nazwa sądu użytkownik wprowadza nazwę sądu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 48 z 74

49 Sygnatura akt sądowych sprawy użytkownik wprowadza sygnaturę akt sądowych sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Sygnatura akt komorniczych egzekucji użytkownik wprowadza sygnaturę akt komorniczych egzekucji. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. W przypadku rezygnacji z zapisu wprowadzonych danych należy nacisnąć klawisz spowoduje usunięcie wprowadzonych danych wniosku. Naciśnięcie klawisza otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem., co powoduje Uruchomienie procesu zapisu do bazy wprowadzonego wniosku następuje po naciśnięciu klawisza. Po wykonaniu tej czynności następuje uwierzytelnienie zapisu danych do bazy poprzez podpis elektroniczny użytkownika systemu. Otrzymujemy poniższy ekran: Rysunek 23: Ekran podpisania wniosku Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 49 z 74

50 W celu podpisania wniosku kluczem prywatnym użytkownika systemu klikamy przycisk Podpisz. Otrzymujemy kolejny ekran zawierający okno wprowadzenia kodu PIN do karty użytkownika zapisującego wniosek, która musi być umieszczona w czytniku kart kryptograficznych. Rysunek 24: Ekran wprowadzania kodu PIN Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN, zatwierdzonym przyciskiem Ok, otrzymujemy ekran potwierdzenia zapisania wniosku do bazy danych MWOZZ, który prezentuje dodatkowo numer Id wniosku nadany mu przez system oraz datę ważności wniosku, po upływie której wniosek wraz z odpowiedzią zostanie trwale usunięty z systemu. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 50 z 74

51 Rysunek 25: Ekran potwierdzenia zapisania wniosku 4.3. Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd Funkcja umożliwia wprowadzenie wniosku o udzielenie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dotyczącej pojazdu, na podstawie wprowadzonych danych właściciela/użytkownika tego pojazdu Ścieżka dojścia w aplikacji Menu Wprowadzanie nowych wniosków, funkcja Zapytanie o pojazd. Dla użytkowników o różnych uprawnieniach ekran ten różni się zestawem pól w sekcji Dane wnioskodawcy. Poniżej ekrany z możliwymi zestawami pól: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 51 z 74

52 Rysunek 26: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd cz.1 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 52 z 74

53 Rysunek 27: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o pojazd cz Zapytanie o pojazd Wpisywane w ramach wniosku dane dotyczące zapytania o pojazd należący do określonego właściciela/użytkownika są pogrupowane w następujące sekcje: W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: Nazwisko pierwsze użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter. Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy wypełniamy jedno z pól: PESEL, Nr paszportu, Data urodzenia. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego po prawej stronie pola, Nazwisko drugie użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter, Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 53 z 74

54 Imię pierwsze użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter. Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy wypełniamy jedno z pól: PESEL, Nr paszportu, Data urodzenia. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego po prawej stronie pola, Imię drugie użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter, Nazwa pełna użytkownik wypełnia pole dowolną ilością znaków, Nazwa skrócona użytkownik wypełnia pole dowolną ilością znaków, PESEL użytkownik wpisuje numer PESEL, Nr paszportu użytkownik wpisuje numer paszportu, Data urodzenia użytkownik wpisuje datę urodzenia właściciela/użytkownika. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, REGON użytkownik wpisuje numer REGON, Uwaga! Na omawianym formularzu istnieje zestaw pól oznaczonych symbolem (**) po lewej stronie nazwy pola. Są to pola: PESEL, Nr paszportu, Data urodzenia, REGON. Oznacza to, że obowiązkowo należy wypełnić jedno z tych pól. Dozwolone jest także równoczesne wypełnienie pól Nr paszportu i Data urodzenia. Pól Nazwa pełna oraz Nazwa skrócona należy używać tylko w połączeniu z polem REGON. Pola Imię pierwsze oraz Nazwisko pierwsze należy wypełnić w przypadku, gdy wypełniamy jedno z pól: PESEL, Nr paszportu, Data urodzenia. Wypełnienie i zatwierdzenie niedozwolonej kombinacji pól spowoduje pojawienie się komunikatu: Niejednoznaczne kryteria zapytania. W sekcji tej mamy dostępne następujące pole: Uwaga! Stan na dzień użytkownik określając tę datę, decyduje o otrzymaniu danych aktualnych na wpisany w tym polu dzień. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Jeżeli użytkownik nie wprowadzi daty w polu Stan na dzień otrzyma w wyniku odpowiedzi, stan danych na datę bieżącą. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 54 z 74

55 W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: ID użytkownika wartość pola powinna zawierać ID użytkownika czyli osoby wprowadzającej wniosek. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do ID pytającego wartość pola powinna zawierać ID pytającego czyli osoby będącej źródłem zapytania. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do Wewnętrzny ID wniosku użytkownik wprowadza swój identyfikator wniosku, oraz w zależności od uprawnień użytkownika: Numer sprawy użytkownik wprowadza numer sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. lub Nazwa sądu użytkownik wprowadza nazwę sądu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Sygnatura akt sądowych sprawy użytkownik wprowadza sygnaturę akt sądowych sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Sygnatura akt komorniczych egzekucji użytkownik wprowadza sygnaturę akt komorniczych egzekucji. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. W przypadku rezygnacji z zapisu wprowadzonych danych należy nacisnąć klawisz spowoduje usunięcie wprowadzonych danych wniosku. Naciśnięcie klawisza otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem., co powoduje Uruchomienie procesu zapisu do bazy wprowadzonego wniosku następuje po naciśnięciu klawisza. Po wykonaniu tej czynności następuje uwierzytelnienie zapisu danych do bazy poprzez podpis elektroniczny użytkownika systemu. Dalsze czynności są identyczne jak w przypadku uwierzytelnienia zapisu wniosku z zapytaniem o właściciela/użytkownika określonego pojazdu i zostały opisane w rozdziale Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 55 z 74

56 Funkcja umożliwia wprowadzenie wniosku o udzielenie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dotyczącej danych kierowcy, na podstawie wprowadzonych danych osobowych kierowcy lub danych dokumentu kierowcy Ścieżka dojścia w aplikacji Menu Wprowadzanie nowych wniosków, funkcja Zapytanie o kierowcę. Dla użytkowników o różnych uprawnieniach ekran ten różni się zestawem pól w sekcji Dane wnioskodawcy. Poniżej ekrany z możliwymi zestawami pól: Rysunek 28: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę cz.1 Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 56 z 74

57 Rysunek 29: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Zapytanie o kierowcę cz Zapytanie o kierowcę Wpisywane w ramach wniosku dane dotyczące zapytania o kierowcę są pogrupowane w następujące sekcje: W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: Nazwisko pierwsze użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter. Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy wypełniamy jedno z pól: PESEL lub Data urodzenia. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku prawej stronie pola, Nazwisko drugie użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter, umieszczonego po Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 57 z 74

58 Imię pierwsze użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter. Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy wypełniamy jedno z pól: PESEL lub Data urodzenia. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku stronie pola, Imię drugie użytkownik wypełnia pole dowolną ilością liter, PESEL użytkownik wpisuje numer PESEL, umieszczonego po prawej Data urodzenia użytkownik wpisuje datę urodzenia kierowcy. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Uwaga! Na omawianym formularzu istnieje zestaw pól oznaczonych symbolem (**) po lewej stronie nazwy pola. Są to pola: PESEL i Data urodzenia. Oznacza to, że obowiązkowo należy wypełnić jedno z tych pól. Dodatkowo, oprócz wypełnienia jednego z tych pól, należy wypełnić pola Imię pierwsze oraz Nazwisko pierwsze. Wypełnienie i zatwierdzenie niedozwolonej kombinacji pól spowoduje pojawienie się komunikatu: Niejednoznaczne kryteria zapytania. W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: Uwaga! Typ użytkownik wybiera z listy rozwijanej typ dokumentu. Dostępne wartości to: Prawo jazdy, Międzynarodowe prawo jazdy, Pozwolenie na tramwaj i Zaświadczenie ADR. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia, Numer druku/numer blankietu użytkownik wpisuje numer druku/blankietu dokumentu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia, Numer dokumentu użytkownik wpisuje numer dokumentu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia, W przypadku wypełnienia pól w sekcji Dane osobowe nie należy wypełniać pól w sekcji Dane dokumentu i na odwrót jeżeli wypełniamy pola w sekcji Dane dokumentu, nie należy wypełniać pól w sekcji Dane osobowe. W sekcji tej mamy dostępne następujące pole: Stan na dzień użytkownik określając tę datę, decyduje o otrzymaniu danych aktualnych na wpisany w tym polu dzień. Może skorzystać z kalendarza, wtedy klika na Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 58 z 74

59 Uwaga! wybraną datę w kalendarzu lub wpisuje ręcznie datę, ale z zachowaniem odpowiedniego formatu RRRR-MM-DD. Brak odpowiedniego formatu daty spowoduje pojawienie się komunikatu aplikacji: Wprowadzono błędne dane.. Dodatkowo przy polu daty pojawi się podpowiedź Wprowadzono datę w nieprawidłowym formacie informująca o przyczynie komunikatu aplikacji, Jeżeli użytkownik nie wprowadzi daty w polu Stan na dzień otrzyma w wyniku odpowiedzi, stan danych na datę bieżącą. W sekcji tej mamy dostępne następujące pola: ID użytkownika wartość pola powinna zawierać ID użytkownika czyli osoby wprowadzającej wniosek. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do ID pytającego wartość pola powinna zawierać ID pytającego czyli osoby będącej źródłem zapytania. Informuje o tym tekst pomocy uruchamiany poprzez naciśnięcie przycisku wypełnienia, umieszczonego po prawej stronie pola. Jest to pole obowiązkowe do Wewnętrzny ID wniosku użytkownik wprowadza swój identyfikator wniosku, oraz w zależności od uprawnień użytkownika: Numer sprawy użytkownik wprowadza numer sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. lub Nazwa sądu użytkownik wprowadza nazwę sądu. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Sygnatura akt sądowych sprawy użytkownik wprowadza sygnaturę akt sądowych sprawy. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. Sygnatura akt komorniczych egzekucji użytkownik wprowadza sygnaturę akt komorniczych egzekucji. Jest to pole obowiązkowe do wypełnienia. W przypadku rezygnacji z zapisu wprowadzonych danych należy nacisnąć klawisz spowoduje usunięcie wprowadzonych danych wniosku. Naciśnięcie klawisza otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem., co powoduje Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 59 z 74

60 Uruchomienie procesu zapisu do bazy wprowadzonego wniosku następuje po naciśnięciu klawisza. Po wykonaniu tej czynności następuje uwierzytelnienie zapisu danych do bazy poprzez podpis elektroniczny użytkownika systemu. Dalsze czynności są identyczne jak w przypadku uwierzytelnienia zapisu wniosku z zapytaniem o właściciela/użytkownika określonego pojazdu i zostały opisane w rozdziale Wprowadzanie nowych wniosków Import wniosków z pliku Funkcja umożliwia wprowadzenie wniosków o udzielenie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do systemu MWOZZ, poprzez import pliku XML zgodnego ze zdefiniowanym schematem XSD Ścieżka dojścia w aplikacji Menu Wprowadzanie nowych wniosków, funkcja Import wniosków z pliku. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 60 z 74

61 Rysunek 30: Ekran Wprowadzanie nowych wniosków Import wniosków z pliku Import wniosków z pliku Po wyborze przez użytkownika funkcji importu wniosków z pliku otrzymujemy powyższy ekran służący wskazaniu przez użytkownika odpowiedniego pliku zawierającego wnioski, który to plik użytkownik chce zaimportować. Służy do tego formularz umieszczony w sekcji. Oprócz tego na ekranie (poniżej sekcji ) widoczne są dane dotyczące uprzednio zaimportowanych plików z wnioskami, istniejących aktualnie w systemie. Dane te zawierają Nr pliku importu, datę importu, nazwę pliku i status w jakim wnioski z danego pliku obecnie się znajdują. Obsługa listy importów jest analogiczna jak listy wyszukanych w systemie wniosków. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 61 z 74

62 Za pomocą wyświetlanego na ekranie formularza umieszczonego w sekcji, użytkownik może wskazać plik, który zawiera przeznaczone do wczytania wnioski. Wybranie żądanego pliku w polu Plik importu może odbyć się poprzez: wpisanie nazwy pliku (wraz z pełną ścieżką) bezpośrednio z klawiatury, wskazanie pliku w określonej lokalizacji przy pomocy klawisza powodującego wyświetlenie okienka Wybieranie pliku ułatwiającego wyszukanie pliku; poniżej ekran wyboru pliku: Rysunek 31: Ekran wyboru pliku ze wskazanej lokalizacji Obsługa okienka służącego do lokalizacji pliku z danymi odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami nawigacji po katalogach systemu Windows. Po odnalezieniu żądanego pliku należy wskazać go i zatwierdzić wybór klawiszem Otwórz. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 62 z 74

63 Wyświetlony zostanie ekran przedstawiony poniżej: Rysunek 32: Ekran umożliwiający rozpoczęcie procesu importu danych Uruchomienie procesu importu pliku następuje po naciśnięciu klawisza. Po wykonaniu tej czynności następuje uwierzytelnienie zapisu danych do bazy poprzez podpis elektroniczny użytkownika systemu. Dalsze czynności są identyczne jak w przypadku uwierzytelnienia zapisu wniosku wprowadzonego za pomocą formularza i zostały opisane w rozdziale Różnica występuje tylko na ekranie potwierdzenia zapisania pliku do bazy danych MWOZZ, który prezentuje numer pliku z wnioskami nadany mu przez system (zamiast Id wniosku, który jest prezentowany w przypadku zapisu wniosku wprowadzonego za pomocą formularza). Naciśnięcie klawisza powoduje otwarcie okna z pomocą związaną z bieżącym ekranem. Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 63 z 74

64 5. Zalecenia dla użytkownika i objaśnienia pomocnicze 5.1. Obsługa sytuacji nietypowych Użytkownik otrzymuje dwa rodzaje komunikatów: Komunikaty pochodzące z aplikacji, Komunikaty systemowe. Komunikaty pochodzące z aplikacji to komunikaty, które pozwalają dalej normalnie pracować użytkownikowi. Komunikaty systemowe użytkownik zgłasza do Service Desk SI CEPiK Brak możliwości zalogowania się na stronę CEPiK W przypadku trudności w zalogowaniu się na stronę Portalu CEPIK można uzyskać dostęp do aplikacji dla OZZ poprzez bezpośredni link: https://ozz.cepik.gov.pl/ozz/app Konfiguracja certyfikatu klienta aplikacji przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Podczas logowania się przez użytkownika po raz pierwszy do aplikacji portalowych lub przełączenia między centrami udostępniającymi aplikacje portalowe, należy zaakceptować przychodzący z serwera certyfikat, pomimo komunikatu, że połączenie jest niezaufane. Zostanie on zapisany w magazynie certyfikatów przeglądarki internetowej. Poniżej opisane są kroki jaki należy wykonać w celu akceptacji przychodzącego certyfikatu. Po wpisaniu adresu https://ozz.cepik.gov.pl/ozz/app pojawi się ekran: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 64 z 74

65 Rysunek 33: Ekran z informacją o niezaufanym połączeniu Należy wybrać zakładkę Rozumiem zagrożenie. Po jej wybraniu pojawi się kolejny ekran: Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 65 z 74

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Centralna Ewidencja i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do uzgodnienia i zatwierdzenia Strona 1 z 30 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo