PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r."

Transkrypt

1 1 BO PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 5. Tematy: 5.1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim zajęcie stanowiska a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r. b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 6. Sprawy różne. 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu. 8. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 1. Pan Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. Witam członków Zarządu Powiatu, Wicestarostę pana Wojciecha Marjańskiego, członka Zarządu pana Lotfi Mansoura, panią Skarbnik. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 8:00. Ad. 2. Pan Dariusz Wochna stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ad 3. Pan Dariusz Wochna proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015r.

2 2 Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 kwietnia 2015r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015r. Pan Dariusz Wochna proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2015r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 maja 2015r.? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2015r. Ad 4. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Proponuję zdjąć pkt 5.3. Pismo Asystenta Posła na Sejm RP dr Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie udzielenia informacji publicznej dot. kamery na budynku Starostwa Powiatowego rejestrującej wejście do archiwum zajęcie stanowiska. Pan M.N. Asystent Posła na Sejm RP dr Zbigniewa Girzyńskiego wystąpił do Starosty o udzielenie informacji na czyje polecenie na budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim zamontowana została kamera rejestrująca drzwi wejściowe do archiwum, jaki był koszt założenia tej kamery i kto monitorował zapis z tej kamery oraz na czyje polecenie w.w. kamera została usunięta. Została udzielona odpowiedź. Pan M.N. nie jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi i tym razem zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Zarządu Powiatu. Udzielenie odpowiedzi koordynował pan Sekretarz Powiatu, który obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, będzie w pracy w poniedziałek. Dlatego proponuję, żeby z dzisiejszego porządku zdjąć ten punkt i rozpatrzeć na kolejnym posiedzeniu. Kilka kwestii należy jeszcze wyjaśnić. Pan M.N. informuje, że o sprawie zamontowanej kamery na budynku Starostwa rejestrującej wejście do archiwum wie od poprzedniego Starosty, potwierdził to Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, a także anonimowy pracownik Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Należy to wyjaśnić. Co do porządku, po zdjęciu pkt 5.3., dotychczasowy punkt 5.4. stanie się punktem 5.3. Następnie proponuję wprowadzić punkt 5.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Czy są inne wnioski o zmianę porządku? Nie widzę. Kto jest za zdjęciem pkt 5.3. i zmianą kolejności następnych punktów?

3 3 Pan Dariusz Wochna kto jest za wprowadzeniem pkt 5.4.? Dziękuję. Pan Dariusz Wochna kto jest za przyjęciem porządku z przyjętymi zmianami? Zarząd Powiatu, przyjął porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu. Ad 5.1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do punktu 5.1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego. Proszę pana Wicestarostę o przedstawienie autopoprawki. Pan Wojciech Marjański - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015r. przesłano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu drogą elektroniczną ocenę zasobów pomocy społecznej, która stanowi załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu przyjętego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 kwietnia 2015r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wniósł o wprowadzenie poprawek do tego dokumentu. W dniu 29 kwietnia 2015r. zatwierdził wersję ostateczną oceny zasobów pomocy społecznej. Z uwagi na wprowadzone zmiany, przyjęty przez Zarząd Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w tym zakresie stał się nieaktualny i wymaga korekty. W związku z powyższym, Kierownik PCPR przygotowała autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego. Pan Dariusz Wochna czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego i wnieść pod obrady sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu, zaakceptował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego i postanowił wnieść pod obrady sesji Rady Powiatu.

4 4 Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 maja 2015r. znak: PI wraz z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego, stanowi załącznik do protokołu. Pan Dariusz Wochna autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Aleksandrowskiego zostanie przekazana radnym wraz z materiałami na V sesję Rady Powiatu. Ad 5.2. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim zajęcie stanowiska. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do punktu 5.2. Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Wpłynął wniosek nauczyciela emeryta z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego. Wniosek spełnia wymagania formalne. W związku z tym, proponuję przyznać świadczenie zdrowotne w maksymalnej wysokości 1.130zł. Czy są pytania, uwagi? Pani Dorota Sobierajska środki na ten cel są zabezpieczone w rezerwie. W związku z tym, Zarząd Powiatu wystąpi do Rady Powiatu o dokonanie stosownych przesunięć środków w celu umożliwienia wypłaty tego świadczenia. Pan Dariusz Wochna - proponuję przyznać pomoc finansową z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.130zł oraz zwiększyć o tę kwotę plan finansowy Poradni po dokonaniu przez Radę Powiatu zmian w budżecie powiatu. Zarząd Powiatu, przyznał pomoc finansową z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.130zł oraz postanowił zwiększyć o tę kwotę plan finansowy Poradni po dokonaniu przez Radę Powiatu zmian w budżecie powiatu.

5 5 Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 5 maja 2015r. znak: PS w sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycielowi emerytowi z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, stanowi załącznik do protokołu. Ad 5.3. a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r. b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do punktu 5.3. a) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r. b) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r. Proszę pana Wicestarostę o przedstawienie tematu. Pan Wojciech Marjański z przedłożonych wykazów wynika, że pomoc publiczną udzielono dużej liczbie osób prawnych i fizycznych oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. W przypadku pomocy udzielonej przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wymienionych 297 podmiotów, w przypadku PUP Pani Dorota Sobierajska - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych udzielono pomocy publicznej. Pan Dariusz Wochna - czy są jeszcze pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podać do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r. Zarząd Powiatu, postanowił podać do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r.

6 6 Pan Dariusz Wochna - proponuję podać do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r. Zarząd Powiatu, postanowił podać do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r. Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2015r. znak: RS wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim udzieliło pomocy publicznej w 2014r., stanowi załącznik do protokołu. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 marca 2015r. znak: DF /2015 wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim udzielił pomocy publicznej w 2014r., stanowi załącznik do protokołu. Ad 5.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do punktu 5.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim przedłożyła projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Pani Dyrektor wnosi o uwzględnienie w regulaminie stanowiska zastępcy dyrektora. Pani Dyrektor uzasadnia to tym, że Powiatowy Urząd Pracy ma coraz więcej zadań. W okresie będą realizowane duże projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachodzi potrzeba usprawnienia pracy i systemu zarządzania w PUP. Podział zadań pomiędzy Dyrektora PUP a Zastępcę Dyrektora PUP umożliwi skuteczniejsze planowanie i wytyczanie kierunków działań podległych komórek organizacyjnych oraz usprawni koordynowanie i nadzorowanie realizowanych zadań, co powinno przełożyć się na obsługę klientów PUP. W przeszłości stanowisko zastępcy dyrektora funkcjonowało w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy, a obecnie go nie było. Myślę, że utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora usprawni pracę urzędu i przełoży się na jakość pracy. Z czego na pewno zadowoleni będą klienci PUP. Załącznikiem do projektu uchwały jest schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy. Poza tym pani Dyrektor przedkłada uzasadnienie i te argumenty, które w nim przytacza przedstawiłem państwu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

7 7 Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Przebieg głosowania: Za 3, Przeciw nie było, Wstrzymujących się nie było. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 6 maja 2015r. znak: DO.I wraz z projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, stanowi załącznik do protokołu. Ad 6. Sprawy różne. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do spraw różnych. Informuję, że pani Przewodnicząca Rady Powiatu planuje zwołanie V sesji Rady Powiatu na dzień 22 maja br. W związku z tym, na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, które zwołuję na dzień 14 maja br., wystosujemy wniosek o wprowadzenie stosownych projektów uchwał pod obrady V sesji Rady Powiatu. Ad. 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu. Pan Dariusz Wochna przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę. Ad 8. Zamknięcie posiedzenia. Pan Dariusz Wochna zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu. Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 8:15. Protokołowała: Edyta Niedziałek...

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.47.2016 PROTOKÓŁ NR 102/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 czerwca 2015r.

PROTOKÓŁ NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 czerwca 2015r. 1 BO.0022.21.2015 PROTOKÓŁ NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 czerwca 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3.Przyjęcie proponowanego porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 września 2015r.

PROTOKÓŁ NR 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 września 2015r. 1 BO.0022.33.2015 PROTOKÓŁ NR 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 1 września 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 106/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 106/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.1.2017 PROTOKÓŁ NR 106/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 5 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

BO.Bz PROTOKÓŁ NR 81/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 7 lipca 2016 r.

BO.Bz PROTOKÓŁ NR 81/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 7 lipca 2016 r. 1 BO.Bz.0022.26.2016 PROTOKÓŁ NR 81/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 7 lipca 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku BO.0022.37.2015 PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 36/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.32.2015 PROTOKÓŁ NR 36/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 27 sierpnia 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.17.2012 PROTOKÓŁ NR 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 30 kwietnia 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 95/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 95/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.40.2016 PROTOKÓŁ NR 95/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 6 października 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołów. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 126/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 126/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.21.2017 PROTOKÓŁ NR 126/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 9 maja 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 134/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 134/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.29.2017 PROTOKÓŁ NR 134/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 22 czerwca 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BO PROTOKÓŁ NR 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 13 stycznia 2012r.

BO PROTOKÓŁ NR 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 13 stycznia 2012r. 1 BO.0022.2.2012 PROTOKÓŁ NR 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 13 stycznia 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 19 sierpnia 2015r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 19 sierpnia 2015r. 1 BO.0022.31.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 19 sierpnia 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 100/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 100/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.45.2016 PROTOKÓŁ NR 100/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 21 listopada 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 56/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 56/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.1.2016 PROTOKÓŁ NR 56/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 5 stycznia 2016r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 8 30. Obecni (lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.12.2015 PROTOKÓŁ NR 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 9 kwietnia 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 180/2014

PROTOKÓŁ NR 180/2014 OR.II.0022.1.35.2014 PROTOKÓŁ NR 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

PROTOKÓŁ NR 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim 1 BO.0022.10.2011 PROTOKÓŁ NR 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 10 marca 2011r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1 PROTOKÓŁ Nr 41/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 maja 2016 r. godz. 8:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego w 2014 roku.

podmiotów, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego w 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 5/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 30 stycznia 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 18/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 18/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.14.2015 PROTOKÓŁ NR 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 23 kwietnia 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 30/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 30/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.26.2015 PROTOKÓŁ NR 30/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 9 lipca 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 98/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r.

PROTOKÓŁ NR 98/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r. OR.II.0022.1.46.2012 PROTOKÓŁ NR 98/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 150/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 22 października 2013r.

PROTOKÓŁ NR 150/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 22 października 2013r. 1 BO.0022.41.2013 PROTOKÓŁ NR 150/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 22 października 2013r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie proponowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 85/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 85/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.22.2012 PROTOKÓŁ NR 85/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 14 czerwca 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku Protokół Nr 61/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 30 marca br. o godz. 16.00, zakończono o godz. 18.45.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r.

PROTOKÓŁ NR 194/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. PROTOKÓŁ NR 194/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 127/2017

PROTOKÓŁ NR 127/2017 OR.IV.0022.1.17.2017 PROTOKÓŁ NR 127/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 2017 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 14/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.10.2015 PROTOKÓŁ NR 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 25 marca 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 8/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.4.2015 PROTOKÓŁ NR 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 29 stycznia 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI. Z DNIA 21 czerwca 2011r.

PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI. Z DNIA 21 czerwca 2011r. PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI Z DNIA 21 czerwca 2011r. Protokół IX/11 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 czerwca 2011r. O godz. 16:10 Bronisław Krych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

BO.Bz PROTOKÓŁ NR 141/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 31 sierpnia 2017 r.

BO.Bz PROTOKÓŁ NR 141/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 31 sierpnia 2017 r. 1 BO.Bz.0022.36.2017 PROTOKÓŁ NR 141/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 31 sierpnia 2017 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo