PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)"

Transkrypt

1 PROJKT WYKONWZY UYNKU L NR 2 (część produkcyjna obiektu) I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi) na działkach nr 1867/167, 1867/187 i części działki 1867/168 w Jasionce oraz na działce nr 425/20 w Tajęcinie KONSTRUKJ ZĘŚI PROUKYJNJ OIKTU ZMIRZNI INWSTYYJN OIKT RS INWSTOR JNOSTK PROJKTOWNI Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z entrum Obsługi Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego II etap udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce oraz dz. nr 425/20 w Tajęcinie Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S Rzeszów, ul. Szopena 51 Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S.. entrum Projektowe Miastoprojekt Rzeszów, ul. Szopena 51 Lp. Projektant Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień ata Podpis 1. KONSTRUKJ części produkcyjnej obiektu 01/2014r. Projektant mgr inż. rzegorz Ożóg budowlane 38/97 Sprawdzający dr inż. Lidia udaożóg budowlane 36/97

2 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 2 OPIS TNIZNY do projektu wykonawczego konstrukcyjnego budynku ala nr 2 hali produkcyjnej w Jasionce dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/ POSTW ZKRS I L OPROWNI Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez entrum Projektowe Miastoprojekt w Rzeszowie. Zakresem opracowania objęto budynek hali produkcyjnej, który zlokalizowany będzie w Jasionce. elem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego w/w budynku. 2. LOKLIZJ Obiekt położony będzie w Jasionce na dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/187 obręb Jasionka. 3. N OÓLN OTYZĄ PROJKTOWNO UYNKU 3.1. UKŁ KONSTRUKYJNY OIKTU Projektowany budynek to stalowa hala dwunawowa o rzucie prostokąta ala z dachem dwuspadowym skierowanym do środka hali. Obiekt charakteryzuje poprzeczny układ konstrukcyjny. Nośne elementy stanowią dwa dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach, które są zamocowane w sposób sztywny na stopach fundamentowych. Ściany szczytowe w konstrukcji stalowej układ ramowy. Pokrycie hali blachą trapezową, obudowa ścian hali płyty warstwowe ścienne mocowane do rygli ściennych. Przy ścianie podłużnej projektuje się stalowy pomost komunikacyjny (etap II). W budynku hali przewidziano część socjalną zaprojektowaną w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowymi elementami nośnymi. ezpośrednio do ściany szczytowej hali przylega budynek stacji trafo. udynek o rzucie prostokąta projektuje się w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowym stropodachem ze spadkiem.

3 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona KTORI OTNIZN, WRUNKI I SPOSÓ POSOWINI OIKTU la projektowanego budynku hali produkcyjnej, przez firmę: RTZJ mgr inż. J. Sieńko, opracowana została dokumentacja geotechniczna zawierająca: opinię geotechniczną dokumentację badań podłoża gruntowego Zgodnie z dokumentacją geotechniczną projektowany budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej a teren na którym projektuje się obiekt zaliczono do prostych warunków gruntowych. W miejscu posadowienia przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej następujące parametry gruntu: Warstwa Miąższość ρ u Ф u I L /I I 6 m 1.65 t/m º 0.38 Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podkładowego 8/10. W miejscu występowania nasypów zgodnie z opinią geotechniczną (w rejonie otworu nr 1) należy zastosować wymianę gruntu na pospółkę zagęszczoną w sposób dynamiczny do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is > Miąższość pospółki min. 10 cm poniżej zalegającego nasypu. Podsypkę układać warstwowo (miąższość ubijanych warstw 1520 cm), zagęszczając każdą z warstw do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wymagana izolacja pw pozioma i pionowa dla wszystkich elementów fundamentów oraz dla wszystkich elementów stykających się z gruntem (ściany, słupy) wytyczne wg projektu architektury. W opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych ani o charakterze swobodnym ani napiętym. W poziomie fundamentów należy wykonać drenaż opaskowy. Przyjęte parametry gruntu potwierdzić na budowie po wykonaniu wykopów. Roboty ziemne i fundamentowe wykonać w suchej porze roku. Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi. W przypadku zalania wykopu wodą opadową należy usunąć rozmyty grunt i zastąpić go warstwą pospółki zagęszczonej w sposób dynamiczny (I S > 0.95). Po wykonaniu fundamentów obsypać równomiernie ściany fundamentowe z każdej strony. undamenty obsypać gruntem do poziomu projektowanego terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentów wykonać równomiernymi warstwami z każdej strony ścian fundamentowych. udynek posadowić min. 110 cm poniżej terenu projektowanego. Obliczenia fundamentów przeprowadzono dla warunków z odpływem.

4 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 4 Przyjęto rzędne posadowienia: Poziom porównawczy parteru: ± 0.00 = a) Poziom 1: spód fundamentów: 1.50 = spód betonu podkładowego: 1.60 = ZŁOŻNI PRZYJĘT O OLIZŃ KONSTRUKJI a) Strefa obciążenia śniegiem III (212 m n.p.m.) b) Strefa obciążenia wiatrem I c) ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna: PNN Podstawy projektowania konstrukcji. PNN Oddziaływania na. zęść 11: Oddziaływania na ogólne. iężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach. PNN Oddziaływania na. zęść 12: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na w warunkach pożaru. PNN Oddziaływania na. zęść 13: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. PNN Oddziaływania na. zęść 14: Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem. PNN Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN 1992:12. Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 15: lachownice. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 18: Projektowanie węzłów. PNN Projektowanie geotechniczne. zęść 1: Zasady ogólne. d) Materiały konstrukcyjne: eton konstrukcyjny 25/30 Stal zbrojeniowa klasy R500W (IIIN) eton podkładowy 8/10 Pustaki ceramiczne klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M10 Systemowe elementy dylatacyjne w miejscu dylatacji i przerw roboczych Stal konstrukcyjna S235JR Systemowe elementy złączne

5 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona ZSTWINI PRZYJĘTY OIĄŻŃ ZŁĄZNIK NR 1 I 1 4. OPIS LMNTÓW KONSTRUKYJNY Opis elementów konstrukcyjnych należy rozpatr ywać razem ze schematami konstrukcyjnymi dla poszczególnych kondygnacji LMNTY KONSTRUKYJN LI STLOWJ Projektowany budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich. łówny układ poprzeczny stanowią płaskie dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach hali. Na dźwigarach oparte płatwie główne stanowiące podparcie dla blachy fałdowej konstrukcyjnej (nośnej). Przy świetlikach i klapach dymowych wymiany mocowane do płatwi głównych. Tężniki połaciowe poprzeczne w skrajnych polach hali. Tężniki pionowe wiązarów jako płaska kratownica mocowana do dźwigarów głównych w linii trzeciej płatwi licząc od zewnątrz i od środka hali (dwa tężniki na każdy dźwigar). Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych hali: a) Pokrycie nośne hali: blacha trapezowa TR 60/235 g. 1 mm mocowana w każdej fałdzie do płatwi; b) Płatwie stalowe z dwuteownika IP 200; c) Wymiany pod świetliki i klapy dymowe z ceowników zwykłych 160; d) źwigary dachowe kratowe: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu V ; pas górny z dwuteownika szerokostopowaego 160; pas dolny z dwuteownika szerokostopowaego 160; skratowanie z rury kwadratowej RK 80x80x4; e) elki ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 160; f) Słupy główne zewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 300; g) Słupy główne wewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 400; h) Słupy ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 260; i) Słupy ścian oddzielających z dwuteownika szerokostopowego 260; j) Tężniki pionowe wiązarów: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu W ; pas górny z dwuteownika IP 200 (stanowiącego jednocześnie płatew); pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie i słupki z rury kwadratowej RK 40x40x5; k) Tężniki połaciowe poprzeczne: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; l) Tężniki ścian szczytowych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; m) Tężniki ścian podłużnych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; n) Tężniki słupów środkowych: kratownica o pasach równoległych z wykratowaniem V z odciągami tworząca tężnik portalowy; pas górny z rury prostokątnej RP 100x50x5; pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie z rury kwadratowej RK 40x40x5; odciągi z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; o) Ryglówka z rury kwadratowej RK 100x100x5;

6 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 6 p) Przy słupach nośnych hali wewnętrznych i zewnętrznych wykonać zabezpieczenie w postaci typowych odbojników przemysłowych z rur Ø76 mm; wysokość odbojników dostosować do rodzaju ruchu planowanego na hali; r) Posadzka ze względu na brak dokładnych danych technologicznych zaprojektowano posadzkę hali w postaci płyty żelbetowej w dwóch wariantach: płyta żelbetowa na gruncie wylewana z betonu 25/30 zbrojona siatką dołem i górą z prętów; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, skurczowe, stykowe; płyta żelbetowa systemowa z fibrobetonu wykonana z betonu 25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, stykowe i skurczowe; W obu wariantach wykonać górną warstwę wykończeniową rodzaj warstwy wierzchniej w opisie architektonicznym. Rodzaj zastosowanej posadzki ustali Inwestor z Wykonawcą w trakcie budowy po uzgodnieniu wielkości obciążeń oddziałujących na posadzkę (wg. wytycznych użytkownika hali). Podczas wykonywania posadzki należy uwzględnić wszystkie konieczne szczeliny dylatacyjne. Układ i rodzaj szczelin dylatacyjnych określi wykonawca posadzki za wiedzą Inwestora po uwzględnieniu wytycznych technologicznych wykonania posadzek przemysłowych. Posadzki oddylatować od konstrukcji głównej budynku. Wytyczne dotyczące konstrukcji hali: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Słupki oryglowania, słupki bram i odboje wewnątrz hali mocować za pomocą systemowych kotew wklejanych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN POMOSTU W LI (TP II) Wzdłuż ściany podłużnej w osi projektuje się pomost etap II. Konstrukcja pomostu składa się ze słupa głównego hali, słupa głównego pomostu, rygila pomostu łączącego słupy ze sobą w poziomie płyty pomostu. Rygiel stanowi oparcie dla belek podciągu, nad pomostem rygiel górny usztywniający konstrukcję pomostu. Pomiędzy podciągami belki drugorzędne żebra stanowiące oparcie dla płyty stalowej łezkowej. Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych pomostu: a) Słup pomostu z dwuteownika szerokostopowego 240; b) Rygiel pomostu z dwuteownika szerokostopowego 200; c) Podciąg pomostu z dwuteownika IP 220; d) Żebra pomostu z dwuteownika IP 100; e) Płyta pomostu z blachy łezkowej o parametrach nie gorszych niż np. RUKKI gr. 5mm, Re = MPa np. S235JR N ;

7 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 7 Wytyczne dotyczące konstrukcji pomostu: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN ZPLZ SOJLNO W LI lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 16 cm o schemacie statycznym płyt wielopolowych krzyżowozbrojonych oraz płyty jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. elki żelbetowe monolityczne jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe o przekroju prostokątnym. Słupy i rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Schody żelbetowe, monolityczne jako płyty żelbetowe jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Płyta schodów i spocznika grubości 15 cm. Płyta biegu schodów oddylatowana od ściany murowanej szczelina dylatacyjna 2 cm uzupełniona pianka poliuretanową. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN). lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN STJI TRO lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 1012 i 16 cm o schemacie statycznym płyty jednoprzęsłowe i wspornikowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Płytę wykonać z 5% spadkiem. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. Rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Nadproża jako żelbetowe, monolityczne belki o przekroju prostokątnym. Nadproża o schemacie statycznym belek jednoprzęsłowych. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN).

8 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 8 lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy min.15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN UNMNTÓW lementy żelbetowe: Projektuje się fundamenty bezpośrednie w postaci żelbetowych, monolitycznych ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych i ścian fundamentowych. Pomiędzy trzpieniami słupów głównych żelbetowe monolityczne belki podwalinowe. W miejscu bram wjazdowych, pod częścią socjalną w hali oraz pod trafo projektuje się żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe i płyty fundamentowe. Na ławach i płytach fundamentowych betonowe ściany fundamentowe z górnym wieńcem żelbetowym. Wszystkie elementy poniżej poziomu terenu projektowanego zabezpieczone izolacjami poziomymi i pionowymi pw. Wytyczne wg projektu architektury. Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN) ZZPIZNI NTYKOROZYJN KONSTRUKJI STLOWJ Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy poddać obróbce strumieniowo ściernej (zgodnie z PNN8501) aby uzyskać stopień czystości powierzchni Sa 2 ½. Przed przystąpieniem do malowania oczyścić elementy stalowe z ewentualnych zanieczyszczeń (smary, oleje, pyły, rdza itp.). Zastosować powłoki malarskie: pierwsza i druga warstwa farba podkładowa antykorozyjna, trzecia i czwarta warstwa farba nawierzchniowa antykorozyjna (kolor uzgodnić z inwestorem) ZZPIZNI PPOŻ KONSTRUKJI UYNKU Zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej zgodnie z opisem ppoż nie wymagają specjalnego zabezpieczenia WYKONNI I OIÓR KONSTRUKJI STLOWJ Połączenia spawane wykonać wg PNN 499. Klasa wykonania konstrukcji: X2 wg PNN : MTOY OLIZŃ Obliczenia wykonano w programach: UTOSK ROOT STRUTURL NLYSIS KONSTRUKTOR

9 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 9 6. WNIOSKI KOŃOW Wszystkie prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami P pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać stosowane aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Roboty fundamentowe wykonać w okresach suchych, bezopadowych. Parametry gruntu potwierdzić przez geologa po wykonaniu wykopów. Wykop zabezpieczyć zgodnie z przepisami P i sztuką budowlaną. Zabrania się wykonywać otworów dla ewentualnych przejść technologicznych we wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku bez wcześniejszej zgody projektanta. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z schematami konstrukcyjnymi, projektem architektury i projektami branżowymi. Projektował: mgr inż. rzegorz Ożóg nr upr. 38/97 Sprawdził: dr inż. Lidia uda Ożóg nr upr. 36/97

10 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 10 ZŁĄZNIK NR 1a ZSTWINI O. L 1. OIĄŻNI ŚNIIM 1. Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,960 1,50 1,440 zęść prawa: 0,480 1,50 0, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,480 1,50 0,720 zęść prawa: 0,960 1,50 1, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,410 1,50 0,615 Strefa 0,180 1,50 0,270 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615 Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,400 1,50 0,600 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615

11 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0,180 Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ U 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Wełna mineralna 0,150 1,35 0,203 1,50 [kn/m 3 ] x 0,20 [m] 0,300 1,35 0, lacha trapezowa T60/235 gr. 1,00mm 0,115 1,35 0,155 Suma: 0,565 0,763 Obc. instalacjami obc. pasa dolnego dźwigarów dachowych 0,100 1,35 0,135 [kn/m] 3.2. OIĄŻNI UŻYTKOW U 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI UŻYTKOW POMOSTU 1. Obc. Użytkowe 3,000 1,50 4, OIĄŻNI STŁ ŚINY UNMNTOWJ 1. Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

12 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Wylewka 30mm zbrojona siatką 0,320 1,35 0,432 22,00 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,660 1,35 0, Styropian 30mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,014 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 5,414 7, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Obc. użytkowe 2. Obc. zastepcze od ścianek działowych 2,000 1,50 3,000 o ciężarze własnym maks. 3 kn/m 1,200 1,50 1,800 Suma: 3,200 4, OIĄŻNI STŁ PŁYTY SOÓW 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Płyta żelbetowa 160mm 0,320 1,35 0,432 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,740 6,399

13 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI ZMINN PŁYTY SOÓW 1. Obc. użytkowe 2,000 1,50 3,000 Suma: 2,000 3, OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,420 5, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Obc. użytkowe 0,500 1,50 0,750 Suma: 0,500 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0, Mur 250mm z pustaków ceramicznych kl. min ,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 3,500 1,35 4, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,340 5,859

14 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 14 ZŁĄZNIK NR 1b ZSTWINI O. TRO 1. OIĄŻNI ŚNIIM Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1,440 Obc. śniegiem zaspa przy hali maksymalna 3,500 1,50 5, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,330 1,50 0,495 Strefa 0,140 1,50 0,210 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,340 1,50 0,510 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0,135

15 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ STROPOU 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Styropian 300mm 0,150 1,35 0,203 0,45 [kn/m 3 ] x 0,30 [m] 0,135 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,160 [m] 4,000 1,35 5, Sufit podwieszany K 0,100 1,35 0,135 Suma: 4,385 5, OIĄŻNI UŻYTKOW STROPOU 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk cw 15mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,015 [m] 0,285 1,35 0, Pustak ceramiczny 250mm 14,00 [kn/m 3 ] x 0,250 [m] 3,500 1,35 4, Styropian 150mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,150 [m] 0,068 1,35 0, Tynk cienkowarstwowy 5mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,005 [m] 0,095 1,35 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY beton 25cm Suma: 0,285 0, Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

16 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 I J TP II TP II Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.S1b Poz.S6a Poz.S6a Poz.1 Poz.S2a Poz.1 Poz.S6a Poz.S6a Poz.S3b Poz.1 Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S5a Poz.S8b Poz..3.4a Poz..3.2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz..3.4c Poz.S3a Poz.S3a Poz.S8d Poz..3.2b Poz..3.2a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz.Ł2b Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4d Poz.S5c Poz..3.2a Poz.S5e Poz.S3d Poz.S1a Poz.S1a Poz..3.4c Poz..3.2b Poz.Ł1a Poz.1 Poz.1 Poz.Ł1a Poz.1 Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz.1 Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4b Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz.S4b Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.1 Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.PT1a Poz.ŁT1a Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.4a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a Poz.T.3.4b Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW SKL 1:100 I J K Poz..3.4f Poz.S3f Poz..3.4e Poz.S8a Poz..3.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 TON POKŁOWY 8/10 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K01 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

17 I TP II TP II Poz.T.2.2b Poz.T.2.2b Poz.T.2.1a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2c Poz.T.2.5a Poz.T.2.5a Poz.T.2.4a Poz.T.2.5b Poz.T.2.4a Poz.T.2.5a Poz.T.2.1b Poz.T.2.4b Poz.T.2.5b Poz.T.2.2c Poz.T.2.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU SKL 1:100 I Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.4b Poz..2.2a Poz..2.6b Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.2b Poz..2.3e Poz..2.4b Poz..2.4a Poz..2.1a Poz..2.2a S5b Poz..2.2a J Poz..2.4c Poz..2.6a Poz..2.6c Poz..2.4d S5a Poz..2.4c ± 0.00 J K TP II TP II TP II Poz..2.3d Poz..2.1b Poz..2.4f Poz..2.3c Poz..2.3a Poz..2.3b Poz..2.4e Poz..2.3d Poz..2.4f 1 UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K02 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

18 SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR SKL 1:100 Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2b Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a 3 2 TP II Poz..1.4b Poz..1.4b Poz..1.1a 1 Poz..1.4c Poz..1.4d Poz..1.4c TP II TP II TP II Poz..1.3d Poz..1.3c Poz..1.3a Poz..1.3b 1 Poz..1.4f Poz..1.4e Poz..1.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K03

19 I I J J K K L 3 L M SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI SKL 1:50 M N N O O P P R UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa S RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY ks01v01.dwg SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:50 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. KS01 S

20 I I J J K K L L SMT KONSTRUKJI STLOWJ M M SKL 1:50 3 N N O O P P UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R R RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS PRZMIOT RYSUNKU STIUM T PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS02 1:50 POPIS S PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 S ks02v01.dwg

21 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0,850 UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS03 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks03v01.dwg

22 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0, UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS04 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks04v01.dwg

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1.Podstawy opracowania. A. Projekt budowlany część architektoniczna B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacjne C. Dokumentacja fotograficzna 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-02-15 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Inter folia Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200 projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA 1 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 4.MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES OBIEKTU: BRZUSTOWIEC, GMINA DRZEWICA, POWIAT OPOCZNO NR. DZIAŁKI: 76 INWESTOR: ADRES INWESTORA: RODZAJ OPRACOWANIA: GMINA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y OBIEKT: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE ADRES INWESTYCJI: 62-050 MOSINA, UL. TOPOLOWA 2 NR DZIAŁKI: 1211/1, 1211/2, 1215/4,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści STRONA: 2. Opis techniczny Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5. Rozwiązania materiałowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. 501/5) 1. WARUNKI GRUNTOWE W terenie przewidzianym pod zabudowę występują

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo