ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 1 czerwca 2012 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ODDZIAŁ LABORATORYJNY ul. Gen. Wł. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/9 G/9 K/3; K/9 D/3 N/9 P/9 Q/9 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne wody, powietrza Badania dotyczące inżynierii środowiska oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas - próbki środowiskowe Badania mikrobiologiczne wody, materiałów biologicznych Badania kliniczne medyczne materiałów biologicznych ludzkich Badania właściwości fizycznych wody, powietrza Pobieranie próbek powietrza Badania sensoryczne wody KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 581 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 1/16

2 Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Woda Stężenie chloru wolnego i ogólnego Zakres: 0,03 mg/l 1,0 mg/l Stężenie fluorków Zakres: 0,10 mg/l 5,0 mg/l Metoda potencjometryczna Przewodność Zakres: 0,01 ms/cm 1 ms/cm Metoda konduktometryczna ph Zakres: 3 10 Metoda potencjometryczna Stężenie chlorków Zakres: 5 mg/l 400 mg/l Metoda miareczkowa Twardość Zakres: 5 mg/l CaCO mg/l CaCO 3 Metoda miareczkowa Stężenie azotynów Zakres: 0,026 mg/l 2 mg/l Stężenie azotanów Zakres: 0,44 mg/l 250 mg/l Stężenie żelaza Zakres: 50 µg/l µg/l Stężenie manganu Zakres: 40 µg/l 1000 µg/l Mętność Zakres: 0,20 NTU 100 NTU Metoda nefelometryczna Utlenialność z KMnO 4 Indeks nadmanganianowy Zakres: 0,5 mg/l 20 mg/l Metoda miareczkowa Stężenie jonu amonowego Zakres: 0,14 mg/l 10 mg/l Stężenie boru Zakres: 0,1 mg/l 1,0 mg/l Steżenie siarczanów Zakres: 2,5 mg/l 150 mg/l Metoda turbidymetryczna Barwa Zakres: 5 mg/l 100 mg/l Metoda wizualna PN-EN ISO :2011 PN-78/C PN-EN 27888:1999 PB-HK-21 Wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-ISO 6332:2001 PB-HK-20 Wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 7027:2003 Punkt 6 PN-EN ISO 8467:2001 PN-C :1994 PB-HK-22 Wydanie 1 z dnia r. PN-79/C PN-EN ISO 7887:2012 Rozdział 7 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 2/16

3 Woda Woda do spożycia, woda butelkowana, woda basenowa Woda ciepła Smak Zakres: 1 TFN 8 TFN Metoda organoleptyczna Zapach Zakres: 1 TON 8 TON Metoda organoleptyczna Liczba bakterii w temp. 37 C Granica wykrywalności: 1 jtk/1 ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Liczba mikroorganizmów w temp. 22 C Granica wykrywalności: 1 jtk/1 ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Liczba bakterii grupy coli 1 jtk/250 ml Metoda filtrów membranowych Liczba bakterii grupy coli typu fekalnego (termotolerancyjne) Metoda filtrów membranowych Liczba bakterii Escherichia coli 1 jtk/250 ml Metoda filtrów membranowych Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtrów membranowych Liczba mikroorganizmów w temp. 36 C granica wykrywalności: 1 jtk/1 ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Liczba enterokoków kałowych 1 jtk/250 ml Metoda filtrów membranowych Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa 1 jtk/250 ml Metoda filtrów membranowych Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej Liczba Legionella sp. 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej PB-HK-14 Wydanie 1 z dnia r. PB-HK-14 Wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 z wyłączeniem punktu 8.2 PN-EN ISO 6222:2004 PB-HK-05 Wydanie 2 z dnia r. PB-HK-05 Wydanie 2 z dnia r. PB-HK-05 Wydanie 2 z dnia r. PB-HK-01 Wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO16266:2009 PB-HK-09 Wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 3/16

4 Woda powierzchniowa Liczba enterokoków kałowych Metoda filtrów membranowych Liczba bakterii grupy coli Zakres: <1 jtk/100 ml Metoda testu Colilert-18 Liczba bakterii Escherichia coli Zakres: <1 jtk/100 ml Metoda testu Colilert-18 PN-EN ISO :2004 PB-HK-13 Wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 4/16

5 Woda Sekcja Analizy Instrumentalnej ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Stężenie ołowiu Zakres: 5 µg/l 40 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie ołowiu Zakres: 20 µg/l 2000 µg/l Stężenie kadmu Zakres: 0,3 µg/l 3 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie kadmu Zakres: 2 µg/l 200 µg/l Stężenie manganu Zakres: 6 µg/l 3000 µg/l Stężenie antymonu Zakres: 4 µg/l 20 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie chromu Zakres: 10 µg/l 60 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie miedzi Zakres: 0,05 mg/l 4,0 mg/l Stężenie niklu Zakres: 5 µg/l 40 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie selenu Zakres: 4 µg/l 20 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie sodu Zakres: 5 mg/l 200 mg/l PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 5961:2001 Rozdział 3 PN-ISO 8288:2002 PB-AI-03 Wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 5/16

6 Woda Stężenie glinu Zakres: 100 µg/l 5000 µg/l Stężenie rtęci Zakres: 0,5 µg/l 4 µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką zimnych par PN-EN ISO 12020:2002 z wyłączeniem punktu 3 PN-EN 1483:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 6/16

7 Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiska Pracy / Sekcja Analizy Instrumentalnej ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie żelaza Zakres: (0,14 3,0) mg/m 3 (0,25 6,0) µg/ml Stężenie manganu Zakres: (0,03 0,8) mg/m 3 (0,05 1,5) µg/ml Stężenie miedzi Zakres: (0,03 0,3) mg/m 3 (0,05 0,5) µg/ml Stężenie niklu Zakres: (0,03 0,14) mg/m 3 (0,2 1,0) µg/ml Stężenie ołowiu Zakres: (0,0028 0,028) mg/m 3 (0,2 2,0) µg/ml Stężenie cynku Zakres: (0,12 0,81) mg/m 3 (0,1 0,7) µg/ml Stężenie cyny Zakres: (0,07 0,35) mg/m 3 (2,0 10,0) µg/ml Stężenie glinu Zakres: (0,14 0,69) mg/m 3 (0,01 0,05) mg/ml Stężenie srebra Zakres: (0,0042 0,042) mg/m 3 (0,3 3,0) µg/ml Stężenie chromu Zakres: (0,0056 0,056) mg/m 3 (0,1 1,0) µg/ml PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-Z :2006 PN-89/Z PN-87/Z PN-Z :1996 PN-Z :2000 PN-91/Z PB-HP-19 Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 7/16

8 Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na filtry Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie kadmu Zakres: (0, ,0028) mg/m 3 (0,02 0,2) µg/ml Stężenie i zawartość w zakresie: aceton Zakres: (3,35 58,0) mg/m 3 toluen Zakres: (2,80 48,5) mg/m 3 octan etylu Zakres: (2,81 48,5) mg/m 3 p+m - ksylen Zakres: (2,89 50,0) mg/m 3 o - ksylen Zakres: (2,77 48,0) mg/m 3 butan-1-ol Zakres: (3,87 67,0) mg/m 3 butan-2-on (metyloetyloketon) Zakres: (2,77 47,2) mg/m 3 (0,05 0,85) mg/próbkę etylobenzen Zakres: (2,75 47,5) mg/m 3 n-heksan Zakres: (2,50 42,5) mg/m 3 (0,05 0,85) mg/próbkę octan 2-butoksyetylu Zakres: (2,95 51,0) mg/m 3 1,2,3-trimetylobenzen Zakres: (2,86 50,0) mg/m 3 1,2,4-trimetylobenzen Zakres: (2,77 48,0) mg/m 3 1,3,5-trimetylobenzen Zakres: (2,84 50,0) mg/m 3 styren Zakres: (2,89 48,0) mg/m 3 (0,055 0,9) mg/próbkę benzen Zakres: (0,20 45,5) mg/m 3 (0,004 0,9) mg/próbkę Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) PN-85/Z PB-AI-02 Wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 8/16

9 Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie i zawartość w zakresie: butan-2-ol Zakres: (3,76 62,0) mg/m 3 (0,055 0,9) mg/próbkę heptan Zakres: (2,75 47,5) mg/m 3 propan-2-ol Zakres: (3,48 57,0) mg/m 3 (0,055 0,9) mg/próbkę etanol Zakres: (4,10 71,0) mg/m 3 oktan Zakres: (2,75 47,5) mg/m 3 pentan Zakres: (2,50 42,5) mg/m 3 (0,05 0,85) mg/próbkę metylocykloheksan Zakres: (2,75 47,5) mg/m 3 2-butoksyetanol Zakres: (3,66 63,3) mg/m 3 2-metylopropan-1-ol Zakres: (3,20 55,2) mg/m 3 1-metoksypropan-2-ol Zakres: (3,87 66,9) mg/m 3 4-metylopentan-2-on Zakres: (3,02 52,2) mg/m 3 octan 2-metoksy-1-metyloetylu Zakres: (2,77 48,0) mg/m 3 kumen (izopropylobenzen) Zakres: (2,77 48,0) mg/m 3 octan winylu Zakres: (1,00 15,0) mg/m 3 (0,02 0,3) mg/próbkę octan butylu Zakres: (2,89-50,0) mg/m 3 octan metylu Zakres: (2,89 50,0) mg/m 3 tetrachloroeten Zakres: (3,00 50,0) mg/m 3 (0,06 1,0) mg/próbkę Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) PB-AI-02 Wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 9/16

10 Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Stężenie i zawartość w zakresie: cykloheksan Zakres: (2,8 45,0) mg/m 3 cykloheksanon Zakres: (3,0 50,0) mg/m 3 (0,055 1,0) mg/próbkę Metoda chromatografii gazowej (GC-FID) PB-AI-02 Wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 10/16

11 Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na filtry Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiska Pracy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Stężenie chlorowodoru Zakres: (1,25 12,5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,2 5,0) mg/m 3 Stężenie fenolu Zakres: (1,0 10,0) mg/m 3 Stężenie amoniaku Zakres: (2,0 60,0) mg/m 3 Stężenie tlenku węgla Zakres: (3,00 999) ppm (3, ) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie metanolu Zakres: (16,0 100) mg/m 3 Stężenie epoksyetanu Zakres: (0,48 7,68) mg/m 3 Stężenie chloru Zakres: (0,25 1,25) mg/m 3 Stężenie ditlenku siarki Zakres: (0,32 6,4) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu Zakres: (0,7 11,5) mg/m 3 Stężenie ditlenku azotu Zakres: (0,2 3,5) mg/m 3 Stężenie olejów mineralnych (faza ciekła aerozolu) Zakres: (0,5 40,0) mg/m 3 w nadfiolecie Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,1 100) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,1 50) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-Z : Az1:2004 PN-93/Z PB-HP-11 Wydanie 1 z dn r. PB-HP-04 Wydanie 1 z dn r. PB-HP-05 Wydanie 1 z dn r. PB-HP-02 Wydanie 2 z dn r. PB-HP-08 Wydanie 1 z dnia r. PB-HP-03 Wydanie 1 z dnia r. PB- HP-17 Wydanie 1 z dnia PN-Z :1996+Ap1:2001 PB-HP-16 Wydanie 1 z dnia PB-HP-16 Wydanie 1 z dnia PN-Z :2006+Az1:2009 PN-91/Z PN-91/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 11/16

12 Środowisko pracy powietrze, próbki powietrza pobrane na filtry Środowisko pracy - hałas infradźwiękowy Środowisko pracy - hałas słyszalny Środowisko pracy - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach Zakres: (0,5 100) % Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G Zakres: (24 137) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego Zakres: (60 146) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 137) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (60 146) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8- godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0, ) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz) PN-91/Z PB-HP-06 Wydanie 1 z dnia r. PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 Z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 p. 10 i 11 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 12/16

13 Środowisko pracy - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Środowisko pracy - mikroklimat umiarkowany Środowisko pracy - mikroklimat gorący Środowisko pracy - mikroklimat zimny Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0, ) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Wskaźnik przewidywanej oceny średniej PMV Zakres: od 2 do + 2 Metoda pomiarowa pośrednia Wskaźnik przewidywanego odsetka niezadowolonych PPD Zakres: (5 100) % Metoda pomiarowa pośrednia Wskaźnik WBGT Zakres: (0 120) o C Metoda pomiarowa pośrednia Wskaźnik WCI Zakres: WCI (0 2000) kcal/m 2 h Metoda pomiarowa pośrednia Wskaźnik IREQ Zakres: (0 6) clo Metoda pomiarowa pośrednia PN-EN A1:2011 PB-HP-18 Wydanie 1 z dnia r. PB-HP-13 Wydanie 1 z dnia r. PN-EN 27243:2005 PB-HP-14 Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 13/16

14 Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu), szczepy bakteryjne w celu ich identyfikacji Materiał biologiczny ludzki (kał) Materiał biologiczny ludzki (kał, wymazu z odbytu), szczepy wyhodowane Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu) Materiał biologiczny ludzki (surowica krwi) Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda posiewu z wykorzystaniem szeregów biochemicznych Metoda komercyjnego testu lateksowego i surowic diagnostycznych Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Yersinia Metoda posiewu z wykorzystaniem szeregów biochemicznych Obecność rotawirusów i adenowirusów Metoda immunochromatograficzna Lekowrażliwość patogennych szczepów bakteryjnych wyhodowanych z kału i wymazów z odbytu (antybiogram) Metoda dyfuzyjno krążkowa Obecność i identyfikacja pasożytów Metoda dekantacji Metoda flotacji Metoda rozmazu bezpośredniego w płynie Lugola Metoda rozmazu bezpośredniego w fizjologicznym roztworze soli Metoda wycieru celofanowego z odbytu Obecność antygenu HBs Test jakościowy Metoda immunoenzymatyczna ELISA oraz test potwierdzenia Obecność przeciwciał anty-hcv Test jakościowy Metoda immunoenzymatyczna ELISA Oznaczanie stężenia przeciwciał anty-hbs Zakres: (0,1-500,0) UI/L Metoda immunoenzymatyczna ELISA ilościowa PB-E-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-10 Wydanie 1 z dnia r. PB-E-11 Wydanie 1 z dnia r. PB-E-09 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-02 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-04 Wydanie 3 z dnia r. PB-E-06 Wydanie 5 z dnia r. PB-E-05 Wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 14/16

15 Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A) Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S) Ampułkowy wskaźnik biologiczny kontroli procesu sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu Sekcja Podłoży ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Obecność laseczek Bacillus stearothermophilus Metoda posiewu Obecność laseczek Bacillus subtilis Metoda posiewu Obecność laseczek z rodzaju Bacillus Metoda posiewu PB-P-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-P-03 Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 15/16

16 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 581 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 2 B A r. Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 9, 1 czerwca 2012 r. str. 16/16

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. AB 581 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres EKOANALITYKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo