ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ODDZIAŁ LABORATORYJNY ul. Gen. Wł. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: C/9/P C/22 Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza Badania chemiczne wody, wody do spożycia G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas K/3; K/9; K/22 D/3 N/9/P Badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia, materiałów biologicznych Badania kliniczne, medyczne materiałów biologicznych ludzkich Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza N/22 Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia P/9 Pobieranie próbek powietrza Q/22 Badania sensoryczne wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 581 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 1/15

2 Woda do spożycia Woda butelkowana Woda basenowa Woda ciepła Woda powierzchniowa Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych ul. Lubiejewska 5, Ostrów Mazowiecka Liczba mikroorganizmów w temp. 22 C Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Obecność i liczba bakterii grupy coli Zakres: od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml Obecność i liczba bakterii Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/100 ml od1 jtk/250 ml Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres: od 1 jtk/100 ml Liczba mikroorganizmów w temp. 36 C Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Obecność i liczba enterokoków kałowych Zakres: od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Obecność i liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa Zakres: od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Zakres: od 1 jtk/100 ml Obecność i liczba Legionella sp. Zakres: od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Obecność i liczba enterokoków kałowych Zakres: od 1 jtk/100 ml Liczba bakterii Escherichia coli Zakres: <1 NPL/100 ml Metoda testu Colilert-18 PN-EN ISO 6222:2004 PB-HK-05 Wydanie 2 z dnia r. PB-HK-05 Wydanie 2 z dnia r. PB-HK-01 Wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO16266:2009 PB-HK-09 Wydanie 3 z dnia r. PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2004 PB-HK-13 Wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 2/15

3 Woda, Woda do spożycia Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Stężenie chloru wolnego i ogólnego Zakres: (0,03 1,0) mg/l Stężenie fluorków Zakres: (0,10 2,2) mg/l Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (0,01 1) ms/cm Metoda konduktometryczna ph Zakres: 3 10 Metoda potencjometryczna Stężenie chlorków Zakres: (5 150) mg/l Metoda miareczkowa Twardość Zakres: (5 1000) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa Stężenie azotynów Zakres: (0,026 2) mg/l Stężenie azotanów Zakres: (0,44 250) mg/l Stężenie żelaza Zakres: ( ) µg/l Mętność Zakres: (0,20 100) NTU Metoda nefelometryczna Utlenialność z KMnO4 Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,5 20) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,20 10) mg/l Stężenie boru Zakres: (0,1 1,0) mg/l Stężenie siarczanów Zakres: (2,5 150) mg/l Metoda turbidymetryczna Stężenie cyjanków Zakres: (10 100) µg/l Barwa Zakres: (5 100) mg/l Pt Metoda wizualna PN-EN ISO :2011 PN-78/C PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 10523:2012 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PN-EN 26777:1999 PN-82/C PN-ISO 6332:2001 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 PN-EN ISO 8467:2001 PN-C :1994 PN-75/C PN-79/C PN-80/C PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 Wersja A: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 3/15

4 Woda do spożycia Obecność obcego smaku Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego jakościowa. Metoda prostego testu opisowego Liczba progowa smaku TFN Zakres: (1 8) Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony Obecność obcego zapachu Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego jakościowa. Metoda prostego testu opisowego Liczba progowa smaku TON Zakres: (1 8) Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony PN-EN 1622:2006 PN-EN 1622:2006 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 4/15

5 Woda Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka Stężenie ołowiu Zakres: (5 40) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie kadmu Zakres: (0,3 6) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie manganu Zakres: (6 3000) µg/l Stężenie antymonu Zakres: (4 20) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie chromu Zakres: (10 60) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie miedzi Zakres: (0,05 4,0) mg/l Stężenie niklu Zakres: (5 40) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie selenu Zakres: (4 20) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS) Stężenie sodu Zakres: (5 200) mg/l Stężenie glinu Zakres: ( ) µg/l Stężenie rtęci Zakres: (0,5 4) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką zimnych par PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO 8288:2002 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN ISO 15586:2005 PN-ISO :1994 PN-EN ISO 12020:2002 z wyłączeniem pkt 3 PN-EN 1483:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 5/15

6 powietrze Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna Zakres: (0,15 14,6) mg/m 3 Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn Zakres: (0,0035 0,52) mg/m 3 - frakcja respirabilna Zakres: (0,0037 0,54) mg/m 3 Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,03 1,3) mg/m 3 Stężenie niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,03 0,69) mg/m 3 Stężenie tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn Zakres: (0,12 40,0) mg/m 3 Stężenie cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn Zakres: (0,07 6,9) mg/m 3 Stężenie glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) Zakres: (0,07 6,9) mg/m 3 - frakcja respirabilna Zakres: (0,074 7,3) mg/m 3 PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-Z :2006 PN-87/Z PN-Z :1996 PN-Z :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 6/15

7 powietrze Stężenie srebra Zakres: (0,0035 0,17) mg/m 3 Stężenie srebra związków nierozpuszczalnych - w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,0035 0,17) mg/m 3 Stężenie chromu metalicznego i związków chromu (II) i (III) - w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,018 1,3) mg/m 3 Stężenie acetonu Stężenie toluenu Stężenie octanu etylu Stężenie ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-) Stężenie butan-1-olu Stężenie etanolu Zakres: (2, ) mg/m 3 Stężenie octanu n-butylu Stężenie 2-metylopropan-1-olu Stężenie 2-butoksyetanolu Stężenie butan-2-onu Stężenie etylobenzenu Stężenie heksanu PN-Z : 2012 PN-Z-04434: 2011 PN-89/Z-04023/02 PN-Z-04449: PN-79/Z PN-Z :2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 7/15

8 powietrze Stężenie octanu 2-butoksyetylu Stężenie trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-) Stężenie styrenu Stężenie benzenu Zakres: (0,16 45,0) mg/m 3 Stężenie butan-2-olu Stężenie heptanu Stężenie propan-2-olu Stężenie oktanu Stężenie pentanu Zakres: (2, ) mg/m 3 Stężenie metylocykloheksanu Zakres: (2, ) mg/m 3 PN-Z-04304:2003 PN-Z :1998 PN-86/Z-04152/02 PN-Z :2005 PN-Z :1996 PN-84/Z-04138/02 PN-92/Z-04224/02 PN-Z :1986 PN-Z-04318:2005 PN-84/Z-04137/02 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 8/15

9 powietrze Stężenie 1-metoksypropan-2-olu Stężenie 4-metylopentan-2-onu Stężenie octanu 2-metoksy-1- metyloetylu Stężenie kumenu Stężenie octanu winylu Zakres: (0,85 150) mg/m 3 Stężenie octanu metylu Stężenie tetrachloroetenu Stężenie cykloheksanu Stężenie cykloheksanonu PN-Z-04354:2005 PN-Z-04372:2009 PN-Z :2008 PN-Z :1998 PN-87/Z-04178/02 PN-78/Z-04119/01 PN-78/Z-04118/01 PN-86/Z-04151/02 PN-Z-04447: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 9/15

10 powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - frakcja respirabilna - włókna respirabilne - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Stężenie chlorowodoru Zakres: (1,25 12,5) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,2 5,0) mg/m 3 Stężenie fenolu Zakres: (1,0 10,0) mg/m 3 Stężenie amoniaku Zakres: (2,0 60,0) mg/m 3 Stężenie tlenku węgla Zakres: (3, ) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie metanolu Zakres: (16,0 100) mg/m 3 Stężenie epoksyetanu Zakres: (0,48 7,68) mg/m 3 Stężenie chloru Zakres: (0,25 1,25) mg/m 3 Stężenie ditlenku siarki Zakres: (0,32 6,4) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu Zakres: (0,7 11,5) mg/m 3 Stężenie ditlenku azotu Zakres: (0,2 3,5) mg/m 3 Stężenie olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych Zakres: (0,5 40,0) mg/m 3 w nadfiolecie PN-Z : Az1:2004 PN-93/Z PN-76/Z PN-Z-04044:1970 PN-Z-04041:1971 PB-HP-02 Wydanie 2 z dn r. PN-Z-04038:1966 PB-HP-03 Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1975 PN-Z :1996+Ap1:2001 PN-Z :2008 PN-Z :2008 PN-Z :2006+Az1:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 10/15

11 powietrze pyły hałas oświetlenie elektryczne we wnętrzach drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka Stężenie ozonu Zakres: (0,025 0,25) mg/m 3 Stężenie pyłu Zakres: (0,1 100) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu - frakcja respirabilna Zakres: (0,1 50) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki Zakres: (0,5 100) % Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (45 135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (60 137) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy Natężenie oświetlenia Zakres: (5 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,21 50) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,01 15) m/s 2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Metoda próbkowania PN-Z :1994 PN-91/Z PN-91/Z PN-91/Z PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 p.11 PN-83/E PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 11/15

12 drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka mikroklimat umiarkowany mikroklimat gorący Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) Temperatura powietrza Zakres: (-20 50) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20 50) C Wilgotność powietrza Zakres: (25 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,2 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD Temperatura powietrza Zakres: (20 50) C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (20 50) C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (20 50) C Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik WBGT PN-EN A1:2011 PN-EN ISO 7730:2006 z wyłączeniem p. 6 PN-EN 27243:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 12/15

13 Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu), szczepy bakteryjne w celu ich identyfikacji Materiał biologiczny ludzki (kał) Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu) Materiał biologiczny ludzki (surowica krwi) Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej ul. Lubiejewska 5, Ostrów Mazowiecka Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Yersinia Metoda posiewu z potwierdzeniem biochemicznym Obecność i identyfikacja pasożytów Metoda dekantacji Metoda flotacji Metoda rozmazu bezpośredniego w płynie Lugola Metoda rozmazu bezpośredniego w fizjologicznym roztworze soli Metoda wycieru celofanowego z odbytu Obecność specyficznych przeciwciał Ig A, Ig G dla Bordetella pertussis Zakres: od 1 U/ml Metoda ELISA PB-E-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-10 Wydanie 1 z dnia r. PB-E-02 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-08 Wydanie 3 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 13/15

14 Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji: Sporal A - parą wodną w nadciśnieniu Sporal S - suchym gorącym powietrzem Sekcja Podłoży ul. Lubiejewska 5, Ostrów Mazowiecka Skuteczność procesu sterylizacji Metoda hodowlana PB-P-01 Wydanie 3 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 14/15

15 Status zmian: wersja pierwotna A Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 581 Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 17 lutego 2015 r. str. 15/15

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo