ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Lider ZZL w kategorii małych i średnich firm (pięciokrotny) Laureat Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi ( ) Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Ł Ó DŹ

2 Redakcja: ELśBIETA GONCIARZ BARBARA KAPRUZIAK ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 2011 W YDAW NICTW O I PRACOW NIA POLIGRAFICZNA ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 29 tel , fax

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 Prezentacja organizacji kształcenia praktycznego 7 Prezentacja pracowni Centrum 29 Wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych 43 Wzór - Zgłoszenie (kształcenie uczniów) 52 Propozycja trybu uzgodnień związanych z organizacją zajęć 53 3

4 4

5 WPROWADZENIE Ośrodek Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych (dawniej: Ośrodek Kształtowania Umiejętności Praktycznych) Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w róŝnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia. W nadchodzącym roku szkolnym szczególnie zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej w zakresie propozycji zajęć w układzie formalnym i pozaformalnym z wykorzystaniem unikatowych stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej, odzwierciedlających najnowocześniejsze osiągnięcia techniki i technologii w obszarze mechatroniki (laboratorium mechatroniki, robotyki, CNC i techniki e-learningowej) pozyskanych w ramach Projektu DoposaŜenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego). Zachęcamy takŝe do współpracy nad organizacją, zaprojektowanych przez Centrum w oparciu o wyniki badań lokalnego rynku pracy, dodatkowych form kształcenia praktycznego dla uczniów w ujęciu pozaformalnym, które pozwalają nie tylko na rozwijanie ich zainteresowań, ale przede wszystkim umoŝliwiają uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych potwierdzonych certyfikatem. Tradycyjnie oferta edukacyjna przedstawia moŝliwości organizowania kształcenia praktycznego uczniów w róŝnych modułach, blokach tematycznych działach programowych, a takŝe prowadzenia innych zajęć interdyscyplinarnych, wykraczających poza program kształcenia lub ukierunkowanych na prace z młodzieŝą uzdolnioną w róŝnych obszarach treściowych oraz wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych w 2010 r. W załączeniu przekazujemy wzór Karta zgłoszenia na usługę edukacyjną (zajęcia lekcyjne) na organizację kształcenia uczniów w Centrum i projektowany tryb uzgodnień związanych z organizacją zajęć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji będzie udzielać p. ElŜbieta Gonciarz wicedyrektor Centrum lub p. Barbara Kapruziak - kierownik Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - tel

6 6

7 PREZENTACJA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 7

8 8

9 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia 1. mechatronika technik mechatronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) 311[50] 725[03] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC - Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC wyposaŝenie Pracowni Mechatroniki I (patrz: str ) 9

10 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 2. elektronika montaŝ i uruchamianie układów elektronicznych 3. elektronika technika cyfrowa i mikroprocesorowa 4. mechatronika pojazdowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektrotechniczny, elektroniczny, mechatroniczny, monter elektronik, monter mechatronik technik elektronik, technik mechatronik, monter elektronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych; zajęcia specjalizujące 5. automatyka technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) [50] LP-EE/MENiS LP-M/MENiS [03] [50] [03] 311[50} 2115/T-3, T-5 311[52] [50] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy do projektowania i łączenia układów elektronicznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy do badania podstawowych przyrządów półprzewodnikowych zestawy do programowania i uruchamiania układów mikroprocesorowych, oprogramowanie specjalistyczne do projektowania i testowania układów cyfrowych stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej samochód treningowy marki Peugeot zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu, uruchamiania i obsługi układów automatycznej regulacji umoŝliwiających regulację róŝnych wielkości 10

11 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia precyzyjnych specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 6. energoelektronika technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 7. elektrotechnika montaŝ i uruchamianie prostych układów elektrycznych technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) fizycznych, zestaw dydaktyczny do nauki programowania i obsługi regulatora przemysłowego, zestawy dydaktyczne do nauki projektowania, uruchamiania i obsługi układów sterowania pneumatycznego, przekaźnikowo stycznikowego i mikroprocesorowego [50] [05] 725[03] [50] [05] 725[03] zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 zestawy dydaktyczne do konstruowania i badania układów przekształtnikowych o komutacji wymuszonej i sieciowej, zestawy dydaktyczne do konstruowania typowych układów sterowania pracą silników elektrycznych, zestawy dydaktyczne do ćwiczeń z zakresu mikroprocesorowego sterowania mocą zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych 11

12 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 8. obróbka skrawaniem 9. przetwórstwo tworzyw sztucznych 10. komputerowe wspomaganie projektowania 11. programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 12. komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu lekkim Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik mechanik, operator obrabiarek skrawających technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące technik mechatronik, technik mechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) 2115 P / [50] [05] 725[03] 311[50] [50] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, zasadnicza szkoła zawodowa 90 technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 17, 20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, 7, 9, 10, 17, technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20 zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum zasadnicza szkoła zawodowa informatyka DKW / godz./tyg. specjalne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stanowiska dydaktyczne wyposaŝone w maszyny do obróbki skrawaniem stanowiska dydaktyczne do obróbki tworzyw sztucznych, stanowiska dydaktyczne do projektowania narzędzi wtryskowych komputerowe stanowiska dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie ploter stanowiska dydaktyczne wyposaŝone w symulatory procesu toczenia i frezowania oraz pionowe centrum obróbcze i obrabiarki sterowane numerycznie (tokarki i frezarki), wyposaŝenie Laboratorium CNC (patrz: str.31-32) specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do uŝytkowania przez osoby z dysfunkacjami 12

13 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 13. komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym 14. cyfrowa obróbka grafiki 15. tworzenie stron www za pomocą edytorów 16. projektowanie animacji komputerowych za pomocą programu FLASH 17. tworzenie stron www za pomocą kodu html 18. zarządzanie bazami informacji 19. komputerowe wspomaganie projektowania 20. multimedia i grafika komputerowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technika, rewalidacja technik poligraf, technik informatyk (specjalizacja - grafika komputerowa) Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Podstawa programowa 21 25/T-5, T-3, SP/MEN/ [01] Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 2-3 godz./tyg. specjalne 2-3 godz./tyg. zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum technikum, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) Szkoły specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do uŝytkowania przez osoby z dysfunkacjami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 10 komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie specjalistyczne informatyka Zajęcia dodatkowe 20 gimnazjum wszystkie gimnazja komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC informatyka, technologia informacyjna technologia informacyjna zarządzanie informacją technik informatyk technik informatyk DKW /99, DKW /99, DKOS /02 20 gimnazjum, DKOS /02 LP-ZI/MENiS/ [01]/SP/ MEN 312[01]/SP/MEN i specjalizacja 14 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 60 i policealne 40 technika, licea profilowane, 128 i specjalizacja policealne szkoła policealna wszystkie gimnazja i wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie i policealne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, wyposaŝone w program FLASH komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, 13

14 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 21. elementy grafiki komputerowej 22. komunikacja i informacje w sieci 23. komunikacja w sieci komputerowej (wideokonferencja, program NetMeeting) 24. multimedia w technologii informacyjnej 25. tworzenie stron www 26. wszystkie moduły informatyczne wynikające z programu kształcenia wg zapotrzebowania 27. technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna platforma Macintosh technik ekonomista technik handlowiec Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) DKOS /02 8 DKOS /02 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych DKOS /02 DKOS /02 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych do uzgodnienia wszystkie typy szkół DKOS / rachunkowość przedsiębiorstw 2305 rachunkowość handlowa Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 12 (lub więcej do ustalenia) 14 technikum, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie Wszystkie Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC, oprogramowanie specjalistyczne komputerowe stanowiska multimedialne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w programy pakietu Symfonia Premium Mała Księgowość, Handel, Płace 14

15 Lp. 38. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 28. obsługa kas fiskalnych 29. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów badania elementów środowiska 39. badania elementów środowiska (badanie wody) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne chemiczne badania środowiska (badanie wody) kształtowanie środowiska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia specjalizujące zajęcia specjalizujące podstawy ochrony środowiska (kl. II) Badania środowiska blok: Środowisko i jego elementy, moduł środowisko i jego elementy Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum ok. 20 ok. 16 ok. 16 Typ wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie typy szkół gimnazja i wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych róŝne typy szkół Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie Wszystkie Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) pracownia ze stanowiskami dydaktycznymi wyposaŝonymi w kasy fiskalne pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program Mała Księgowość pakietu Symfonia Premium zainteresowane modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb 15

16 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 40. badania elementów środowiska (badanie wody) 41. badania elementów środowiska (badanie wody) 42. badania elementów środowiska (badanie wody) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ chemia chemia środowiska 20 róŝne typy szkół kształtowanie środowiska technik urządzeń sanitarnych badania elementów środowiska ekologia środowiska pracy 311[39] 10 róŝne typy szkół Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu 5 technikum zainteresowane stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb 16

17 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 43. badania elementów środowiska (badanie wody) 44. edukacja ogólnotechniczna 45. wychowanie komunikacyjne 46. edukacja europejska MłodzieŜowy Parlament Europejski 47. edukacja europejska Generalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 48. edukacja europejska projekt Łódzkie w Sercu Europy Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik budownictwa technik technologii drewna 3-letnie edukacja przedzawodowa edukacja przedzawodowa edukacja europejska ścieŝka edukacyjna edukacja europejska ścieŝka edukacyjna edukacja europejska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) ochrona i kształtowanie środowiska 311(04) 311(32) program nauczania techniki (elektrotechnika, elektronika, informacja techniczna, bhp, informatyka) program nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie podstawa programowa dla gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz technikum Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) 5 technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 moduły 6 -godzinne moduły 4-godzinne 40 godz./semestr 30 godz./semestr Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb gimnazjum wszystkie gimnazja zestawy poliwalentne do mechaniki, elektroniki, komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, zestawy edukacyjne do bhp i wychowania komunikacyjnego szkoła podstawowa gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum 20 szkoła podstawowa wszystkie podstawowe wszystkie gimnazja, licea ogólnokształcące i technika wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane oraz technika zestawy edukacyjne do wychowania komunikacyjnego multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe 17

18 INNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE) Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 49. mechatronika dla młodzieŝy uzdolnionej 50. podstawy mechatroniki 51. programowanie przemysłowych urządzeń mechatronicznych 52. sterowniki programowalne PLC 53. programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zajęcia dodatkowe 100 godzin w cyklu rocznym/ zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. zajęcia dodatkowe kurs podstawowy zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs Typ gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 60/40 gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 50/30 gimnazja/ szkoła ponadgimnazjalna 80 szkoła ponadgimnazjalna Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego wszystkie techniczne branŝy mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji 18

19 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 54. obsługa maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 90 szkoła ponadgimnzjalna zasadnicza szkoła zawodowa, Oferta dla (nazwa - zespołu) techniczne branŝy mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu 19

20 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania (AutoCAD), stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi wtryskarki, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania urządzeń wtryskowych (Pro Engineer) wyposaŝenie Pracownia Mechatroniki I (patrz: str ) wyposaŝenie Laboratorium CNC (patrz: str.31-32) 55. mechatronika pojazdowa mechatronika dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe 30 godzin zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna wszystkie gimnazja i stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej samochód treningowy marki 20

21 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 56. elektryczne i elektroniczne podzespoły pojazdów samochodowych 57. sterowanie silników o zapłonie iskrowym Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 30 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie gimnazja i wszystkie samochodowe i mechatroniczne Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) Peugout 58. diagnostyka pojazdów samochodowych 59. promowanie zawodów mechatronicznych 60. elektrotechnika i elektronika część I (układy analogowe) 61. elektrotechnika i elektronika część II (układy cyfrowe) 62. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów mechatronika dla zainteresowanych mechatronika elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych kształcenie ekonomiczne zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe w formie prezentacji (pokaz, wycieczki zawodowe) zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs 40 szkoła ponadgimnazjalna 2 godz. zgodnie z harmonogramem zgłoszeń gimnazjum i liceum ogólnokształcące 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40/30 gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 24 szkoła ponadgimnazjalna wszystkie samochodowe i mechatroniczne wszystkie gimnazja i licea ogólnokształcące wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i wszystkie wyposaŝenie technicznodydaktyczne róŝnych pracowni specjalistycznych Centrum zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, stacje lutownicze pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program Mała Księgowość pakietu Symfonia Premium 21

22 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 63. rozliczanie finansowe firmy z wykorzystaniem programów INSERT GT 64. rozliczanie finansowe firmy z wykorzystaniem programów INSERT GT 65. obsługa kas fiskalnych 66. sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD 67. edukacja przedzawodowa 68. Akademia Młodych Twórców zajęcia z młodzieŝą uzdolnioną informatycznie Zawód Specjalizacja obszar kształcenia kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne Komputerowe projektowanie w róŝnych branŝach zawodowych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe warsztaty zajęcia specjalizujące zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs technika zajęcia dodatkowe 2 godz. w tygodniu informatyka i jej praktyczne zastosowania zajęcia dodatkowe Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 6 szkoła ponadgimnazjalna 6-12 szkoła ponadgimnazjalna 20 szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna (policealna) 2 godz. w tygodniu Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie wszystkie branŝy ekonomicznej wszystkie wszystkie (policealne) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program INSERT GT pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program INSERT GT pracownia wyposaŝona w kasy fiskalne stanowiska komputerowe, ploter, oprogramowanie AutoCAD gimnazjum wszystkie gimnazja stanowiska dydaktyczne do kształtowania umiejętności manualnych uczniów, stanowiska dydaktyczne do doskonalenia umiejętności intelektualnych i praktycznych uczniów szkoła ponadgimnazjalna wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie 22

23 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 69. Twórcza Szkoła Komputerowa zajęcia z dziećmi uzdolnionymi informatycznie 70. sekcja krótkofalarska 71. języki skryptowe w tworzeniu zaawansowanych stron www 72. pozyskiwanie obrazów za pomocą aparatu cyfrowego, skanera oraz ich przetwarzanie 73. kształtowanie postaw przedsiębiorczych pokonywanie barier w procesie komunikowania się lub inne tematy po uzgodnieniu 74. świadome planowanie wyboru dalszego kierunku kształcenia (kariery zawodowej) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia informatyka i jej praktyczne zastosowania Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum 2 godz. w tygodniu krótkofalarstwo zajęcia dodatkowe 2 godz. w tygodniu Typ szkoła podstawowa i gimnazjum Szkoła podstawowa i gimnazjum informatyka zajęcia dodatkowe 30 Szkoły ponadgimnazjal ne, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie podstawowe i gimnazjalne wszystkie podstawowe i gimnazjalne Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie sprzęt nadawczo-odbiorczy wszystkie typy szkół komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie informatyka zajęcia dodatkowe 30 gimnazjum wszystkie gimnazja komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC +cyfrowe urządzenia peryferyjne przedsiębiorczość poradnictwo zawodowe zgodnie z podstawą programową podstaw przedsiębiorczości lub/i programu wychowawczego zgodnie programem wychowawczym 8-16 (lub inny wymiar do ustalenia) wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 2-4 gimnazjum oraz wszystkie wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie zainteresowane sale dydaktyczne przystosowane do pracy z całą grupą i w zespołach, zajęcia mogą być równieŝ prowadzone w szkole sale dydaktyczne przystosowane do pracy indywidualnej i grupowej, zajęcia mogą być równieŝ prowadzone w szkole 23

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul Kopcińskiego 29 sekretariat ds doskonalenia tel/fax 42 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckplodzpl dyrektor tel 42 678 33 78,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 0 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax 42 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl dyrektor tel. 42 678

Bardziej szczegółowo

Barbara Kapruziak Marek Szymański Edukacja mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej

Barbara Kapruziak Marek Szymański Edukacja mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Barbara Kapruziak Marek Szymański Edukacja mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat uczestniczy w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Certyfikat ISO 9001 Lider ZZL w kategorii małych i średnich firm Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2003-2005, 2007 Akredytacje

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 0 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax 42 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl dyrektor tel. 42 678

Bardziej szczegółowo

Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej

Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej Witold Morawski FESTO DIDACTIC Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej Firma Festo Dział Dydaktyki oferuje placówkom dydaktycznym specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 0 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul Kopcińskiego 29 sekretariat ds doskonalenia tel/fax 42 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckplodzpl dyrektor tel 42 678 33 78,

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2011/2012. Technikum nr 4

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2011/2012. Technikum nr 4 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2011/2012 Technikum nr 4 Program przedmiotów ogólnokształcących dla zawodów: technik teleinformatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku.

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym symulacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2013/2014 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MECHATRONICZNE W DYDAKTYCE I PRZEMYŚLE

SYSTEMY MECHATRONICZNE W DYDAKTYCE I PRZEMYŚLE PROGRAM SEMINARIUM 19-20.04.2012 SYSTEMY MECHATRONICZNE W DYDAKTYCE I PRZEMYŚLE 10.00 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie seminarium (AULA 02 COPENICANUM) Prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek UKW

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt DOPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Projekt DOPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Elżbieta Gonciarz Projekt DOPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Od co najmniej piętnastu lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku

Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku Wartości dla nas ważne można uprawiać nawet na najmniejszym poletku Mechanik i Długosz to najpopularniejsze określenia szkoły przy ul. Traugutta 12 w Wieluniu. Szkoła działalność swoją rozpoczęła w dniu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: Technik Mechatronik Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania klasa 1c T

Szkolny plan nauczania klasa 1c T Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres 1.09.2014-2018 Zawód: Technik mechatronik; symbol 311410 K1 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych K2 K3 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kształcenie według modułowego programu nauczania

Kształcenie według modułowego programu nauczania Kształcenie według modułowego programu nauczania charakteryzuje się tym, że: - cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych, - przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki CAD - Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD - Computer Aided Design)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie Technikum mechaniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie 2012 TECHNIKUM MECHANICZNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ REALIZUJĄCE KWALIFIKACJE M20 I M44 Technikum Mechaniczne to szkoła z wieloletoletnią

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu PRACOWNIE MECHATRONICZNE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu PRACOWNIE MECHATRONICZNE Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu PRACOWNIE MECHATRONICZNE W ramach działalności Poznańskiego Klastra Edukacyjnego stworzono nowoczesne pracownie mechatroniczne w skład, których

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr IV/25/10 w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Jankowski Ewolucja technologiczna w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Włodzimierz Jankowski Ewolucja technologiczna w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Włodzimierz Jankowski Ewolucja technologiczna w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Początki przygody z mechatroniką na świecie sięgają roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych,

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych, CZĘŚĆ nr 2 Dostawa i montaŝ wyposaŝenia pracowni układów mechatronicznych Lp. Nazwa sprzętu i jego krótki opis Charakterystyka techniczna wymagania Ilość Stanowiska sensoryki zestaw czujników zbliŝeniowych,

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 2012/2013

Szkolne plany nauczania dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 2012/2013 ... /pieczątka szkoły/ Szkolne plany dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 01/013 dla - DWULETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, - TECHNIKUM, - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA.

Bardziej szczegółowo

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC)

Technik Mechanik. Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Użytkowanie Obrabiarek Skrawających (CNC) Technik Mechanik Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KURS CNC. UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

KURS CNC. UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC KURS CNC UWAGA - NOWY NABÓR na kurs: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC zakres kursu obejmuje: programowanie i obsługę obrabiarek CNC (tokarka, frezarka, centrum obróbkowe) wszystkie zainteresowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2014/2015 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015 Załącznik nr 1 do DECYZJI NR 5 z dnia 12.09.2014r. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015 Język polski - ZSM/JP/T2012 - DKOS-5002-17/08 zmodyfikowany - ZSM/JP/Z2012 - DKOS-4015-143/02

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 4-LETNIE 3-LETNIA 3-LETNIE TECHNIKUM NR 4 Sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

1 z 7 2013-11-27 21:10

1 z 7 2013-11-27 21:10 1 z 7 2013-11-27 21:10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

technik mechatronik 311410

technik mechatronik 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 Uwaga: Dnia 25 lutego 2010 roku: W przypadku bloku wiosennego i następnych tak zorganizować szkolenie aby w przypadku przedmiotów takich samych

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE mechanik pojazdów samochodowych 723103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMISTA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH

PROGRAMISTA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH PROGRAMISTA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Innowacja pedagogiczna Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Temat Wprowadzenie w zawodzie technik mechatronik specjalizacji: "Programista

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych CZEGO UCZYMY?

Zespół Szkół Zawodowych CZEGO UCZYMY? Zespół Szkół Zawodowych CZEGO UCZYMY? Technik ekonomista praca w biurze zarządzanie firmą, marketing, rachunkowość i administracja Technik ekonomista praca w biurze zarządzanie firmą, marketing, rachunkowość

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo