ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Lider ZZL w kategorii małych i średnich firm (pięciokrotny) Laureat Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi ( ) Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Ł Ó DŹ

2 Redakcja: ELśBIETA GONCIARZ BARBARA KAPRUZIAK ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 2011 W YDAW NICTW O I PRACOW NIA POLIGRAFICZNA ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 29 tel , fax

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 Prezentacja organizacji kształcenia praktycznego 7 Prezentacja pracowni Centrum 29 Wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych 43 Wzór - Zgłoszenie (kształcenie uczniów) 52 Propozycja trybu uzgodnień związanych z organizacją zajęć 53 3

4 4

5 WPROWADZENIE Ośrodek Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych (dawniej: Ośrodek Kształtowania Umiejętności Praktycznych) Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w róŝnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia. W nadchodzącym roku szkolnym szczególnie zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej w zakresie propozycji zajęć w układzie formalnym i pozaformalnym z wykorzystaniem unikatowych stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej, odzwierciedlających najnowocześniejsze osiągnięcia techniki i technologii w obszarze mechatroniki (laboratorium mechatroniki, robotyki, CNC i techniki e-learningowej) pozyskanych w ramach Projektu DoposaŜenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego). Zachęcamy takŝe do współpracy nad organizacją, zaprojektowanych przez Centrum w oparciu o wyniki badań lokalnego rynku pracy, dodatkowych form kształcenia praktycznego dla uczniów w ujęciu pozaformalnym, które pozwalają nie tylko na rozwijanie ich zainteresowań, ale przede wszystkim umoŝliwiają uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych potwierdzonych certyfikatem. Tradycyjnie oferta edukacyjna przedstawia moŝliwości organizowania kształcenia praktycznego uczniów w róŝnych modułach, blokach tematycznych działach programowych, a takŝe prowadzenia innych zajęć interdyscyplinarnych, wykraczających poza program kształcenia lub ukierunkowanych na prace z młodzieŝą uzdolnioną w róŝnych obszarach treściowych oraz wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych w 2010 r. W załączeniu przekazujemy wzór Karta zgłoszenia na usługę edukacyjną (zajęcia lekcyjne) na organizację kształcenia uczniów w Centrum i projektowany tryb uzgodnień związanych z organizacją zajęć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji będzie udzielać p. ElŜbieta Gonciarz wicedyrektor Centrum lub p. Barbara Kapruziak - kierownik Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - tel

6 6

7 PREZENTACJA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 7

8 8

9 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia 1. mechatronika technik mechatronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) 311[50] 725[03] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC - Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC wyposaŝenie Pracowni Mechatroniki I (patrz: str ) 9

10 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 2. elektronika montaŝ i uruchamianie układów elektronicznych 3. elektronika technika cyfrowa i mikroprocesorowa 4. mechatronika pojazdowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektrotechniczny, elektroniczny, mechatroniczny, monter elektronik, monter mechatronik technik elektronik, technik mechatronik, monter elektronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych; zajęcia specjalizujące 5. automatyka technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) [50] LP-EE/MENiS LP-M/MENiS [03] [50] [03] 311[50} 2115/T-3, T-5 311[52] [50] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy do projektowania i łączenia układów elektronicznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy do badania podstawowych przyrządów półprzewodnikowych zestawy do programowania i uruchamiania układów mikroprocesorowych, oprogramowanie specjalistyczne do projektowania i testowania układów cyfrowych stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej samochód treningowy marki Peugeot zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu, uruchamiania i obsługi układów automatycznej regulacji umoŝliwiających regulację róŝnych wielkości 10

11 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia precyzyjnych specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 6. energoelektronika technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 7. elektrotechnika montaŝ i uruchamianie prostych układów elektrycznych technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) fizycznych, zestaw dydaktyczny do nauki programowania i obsługi regulatora przemysłowego, zestawy dydaktyczne do nauki projektowania, uruchamiania i obsługi układów sterowania pneumatycznego, przekaźnikowo stycznikowego i mikroprocesorowego [50] [05] 725[03] [50] [05] 725[03] zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 zestawy dydaktyczne do konstruowania i badania układów przekształtnikowych o komutacji wymuszonej i sieciowej, zestawy dydaktyczne do konstruowania typowych układów sterowania pracą silników elektrycznych, zestawy dydaktyczne do ćwiczeń z zakresu mikroprocesorowego sterowania mocą zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych 11

12 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 8. obróbka skrawaniem 9. przetwórstwo tworzyw sztucznych 10. komputerowe wspomaganie projektowania 11. programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 12. komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu lekkim Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik mechanik, operator obrabiarek skrawających technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące technik mechatronik, technik mechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) 2115 P / [50] [05] 725[03] 311[50] [50] Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, zasadnicza szkoła zawodowa 90 technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 17, 20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, 7, 9, 10, 17, technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20 zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum zasadnicza szkoła zawodowa informatyka DKW / godz./tyg. specjalne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, 9, 10, 17, 20 Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stanowiska dydaktyczne wyposaŝone w maszyny do obróbki skrawaniem stanowiska dydaktyczne do obróbki tworzyw sztucznych, stanowiska dydaktyczne do projektowania narzędzi wtryskowych komputerowe stanowiska dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie ploter stanowiska dydaktyczne wyposaŝone w symulatory procesu toczenia i frezowania oraz pionowe centrum obróbcze i obrabiarki sterowane numerycznie (tokarki i frezarki), wyposaŝenie Laboratorium CNC (patrz: str.31-32) specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do uŝytkowania przez osoby z dysfunkacjami 12

13 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 13. komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym 14. cyfrowa obróbka grafiki 15. tworzenie stron www za pomocą edytorów 16. projektowanie animacji komputerowych za pomocą programu FLASH 17. tworzenie stron www za pomocą kodu html 18. zarządzanie bazami informacji 19. komputerowe wspomaganie projektowania 20. multimedia i grafika komputerowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technika, rewalidacja technik poligraf, technik informatyk (specjalizacja - grafika komputerowa) Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Podstawa programowa 21 25/T-5, T-3, SP/MEN/ [01] Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 2-3 godz./tyg. specjalne 2-3 godz./tyg. zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum technikum, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) Szkoły specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do uŝytkowania przez osoby z dysfunkacjami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 10 komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie specjalistyczne informatyka Zajęcia dodatkowe 20 gimnazjum wszystkie gimnazja komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC informatyka, technologia informacyjna technologia informacyjna zarządzanie informacją technik informatyk technik informatyk DKW /99, DKW /99, DKOS /02 20 gimnazjum, DKOS /02 LP-ZI/MENiS/ [01]/SP/ MEN 312[01]/SP/MEN i specjalizacja 14 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 60 i policealne 40 technika, licea profilowane, 128 i specjalizacja policealne szkoła policealna wszystkie gimnazja i wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie i policealne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, wyposaŝone w program FLASH komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, 13

14 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 21. elementy grafiki komputerowej 22. komunikacja i informacje w sieci 23. komunikacja w sieci komputerowej (wideokonferencja, program NetMeeting) 24. multimedia w technologii informacyjnej 25. tworzenie stron www 26. wszystkie moduły informatyczne wynikające z programu kształcenia wg zapotrzebowania 27. technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna platforma Macintosh technik ekonomista technik handlowiec Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) DKOS /02 8 DKOS /02 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych DKOS /02 DKOS /02 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych do uzgodnienia wszystkie typy szkół DKOS / rachunkowość przedsiębiorstw 2305 rachunkowość handlowa Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 12 (lub więcej do ustalenia) 14 technikum, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie Wszystkie Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC, oprogramowanie specjalistyczne komputerowe stanowiska multimedialne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w programy pakietu Symfonia Premium Mała Księgowość, Handel, Płace 14

15 Lp. 38. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 28. obsługa kas fiskalnych 29. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów badania elementów środowiska 39. badania elementów środowiska (badanie wody) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne chemiczne badania środowiska (badanie wody) kształtowanie środowiska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia specjalizujące zajęcia specjalizujące podstawy ochrony środowiska (kl. II) Badania środowiska blok: Środowisko i jego elementy, moduł środowisko i jego elementy Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum ok. 20 ok. 16 ok. 16 Typ wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie typy szkół gimnazja i wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych róŝne typy szkół Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie Wszystkie Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) pracownia ze stanowiskami dydaktycznymi wyposaŝonymi w kasy fiskalne pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program Mała Księgowość pakietu Symfonia Premium zainteresowane modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb 15

16 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 40. badania elementów środowiska (badanie wody) 41. badania elementów środowiska (badanie wody) 42. badania elementów środowiska (badanie wody) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ chemia chemia środowiska 20 róŝne typy szkół kształtowanie środowiska technik urządzeń sanitarnych badania elementów środowiska ekologia środowiska pracy 311[39] 10 róŝne typy szkół Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych zainteresowane stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu 5 technikum zainteresowane stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb 16

17 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 43. badania elementów środowiska (badanie wody) 44. edukacja ogólnotechniczna 45. wychowanie komunikacyjne 46. edukacja europejska MłodzieŜowy Parlament Europejski 47. edukacja europejska Generalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 48. edukacja europejska projekt Łódzkie w Sercu Europy Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik budownictwa technik technologii drewna 3-letnie edukacja przedzawodowa edukacja przedzawodowa edukacja europejska ścieŝka edukacyjna edukacja europejska ścieŝka edukacyjna edukacja europejska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) ochrona i kształtowanie środowiska 311(04) 311(32) program nauczania techniki (elektrotechnika, elektronika, informacja techniczna, bhp, informatyka) program nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie podstawa programowa dla gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz technikum Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) 5 technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 moduły 6 -godzinne moduły 4-godzinne 40 godz./semestr 30 godz./semestr Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb gimnazjum wszystkie gimnazja zestawy poliwalentne do mechaniki, elektroniki, komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, zestawy edukacyjne do bhp i wychowania komunikacyjnego szkoła podstawowa gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum 20 szkoła podstawowa wszystkie podstawowe wszystkie gimnazja, licea ogólnokształcące i technika wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane oraz technika zestawy edukacyjne do wychowania komunikacyjnego multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe 17

18 INNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE) Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 49. mechatronika dla młodzieŝy uzdolnionej 50. podstawy mechatroniki 51. programowanie przemysłowych urządzeń mechatronicznych 52. sterowniki programowalne PLC 53. programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zajęcia dodatkowe 100 godzin w cyklu rocznym/ zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. zajęcia dodatkowe kurs podstawowy zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs Typ gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 60/40 gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 50/30 gimnazja/ szkoła ponadgimnazjalna 80 szkoła ponadgimnazjalna Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego wszystkie techniczne branŝy mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji 18

19 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 54. obsługa maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 90 szkoła ponadgimnzjalna zasadnicza szkoła zawodowa, Oferta dla (nazwa - zespołu) techniczne branŝy mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montaŝu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montaŝu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu 19

20 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montaŝu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania (AutoCAD), stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi wtryskarki, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania urządzeń wtryskowych (Pro Engineer) wyposaŝenie Pracownia Mechatroniki I (patrz: str ) wyposaŝenie Laboratorium CNC (patrz: str.31-32) 55. mechatronika pojazdowa mechatronika dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe 30 godzin zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna wszystkie gimnazja i stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej samochód treningowy marki 20

21 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 56. elektryczne i elektroniczne podzespoły pojazdów samochodowych 57. sterowanie silników o zapłonie iskrowym Zawód Specjalizacja obszar kształcenia mechatronika dla zainteresowanych mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 30 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie gimnazja i wszystkie samochodowe i mechatroniczne Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) Peugout 58. diagnostyka pojazdów samochodowych 59. promowanie zawodów mechatronicznych 60. elektrotechnika i elektronika część I (układy analogowe) 61. elektrotechnika i elektronika część II (układy cyfrowe) 62. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów mechatronika dla zainteresowanych mechatronika elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych kształcenie ekonomiczne zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe w formie prezentacji (pokaz, wycieczki zawodowe) zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs 40 szkoła ponadgimnazjalna 2 godz. zgodnie z harmonogramem zgłoszeń gimnazjum i liceum ogólnokształcące 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40/30 gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 24 szkoła ponadgimnazjalna wszystkie samochodowe i mechatroniczne wszystkie gimnazja i licea ogólnokształcące wszystkie gimnazja i wszystkie gimnazja i wszystkie wyposaŝenie technicznodydaktyczne róŝnych pracowni specjalistycznych Centrum zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, stacje lutownicze pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program Mała Księgowość pakietu Symfonia Premium 21

22 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 63. rozliczanie finansowe firmy z wykorzystaniem programów INSERT GT 64. rozliczanie finansowe firmy z wykorzystaniem programów INSERT GT 65. obsługa kas fiskalnych 66. sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD 67. edukacja przedzawodowa 68. Akademia Młodych Twórców zajęcia z młodzieŝą uzdolnioną informatycznie Zawód Specjalizacja obszar kształcenia kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne kształcenie ekonomiczne Komputerowe projektowanie w róŝnych branŝach zawodowych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe warsztaty zajęcia specjalizujące zajęcia dodatkowe kurs zajęcia dodatkowe kurs technika zajęcia dodatkowe 2 godz. w tygodniu informatyka i jej praktyczne zastosowania zajęcia dodatkowe Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 6 szkoła ponadgimnazjalna 6-12 szkoła ponadgimnazjalna 20 szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna (policealna) 2 godz. w tygodniu Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie wszystkie branŝy ekonomicznej wszystkie wszystkie (policealne) Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program INSERT GT pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposaŝonymi w program INSERT GT pracownia wyposaŝona w kasy fiskalne stanowiska komputerowe, ploter, oprogramowanie AutoCAD gimnazjum wszystkie gimnazja stanowiska dydaktyczne do kształtowania umiejętności manualnych uczniów, stanowiska dydaktyczne do doskonalenia umiejętności intelektualnych i praktycznych uczniów szkoła ponadgimnazjalna wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie 22

23 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 69. Twórcza Szkoła Komputerowa zajęcia z dziećmi uzdolnionymi informatycznie 70. sekcja krótkofalarska 71. języki skryptowe w tworzeniu zaawansowanych stron www 72. pozyskiwanie obrazów za pomocą aparatu cyfrowego, skanera oraz ich przetwarzanie 73. kształtowanie postaw przedsiębiorczych pokonywanie barier w procesie komunikowania się lub inne tematy po uzgodnieniu 74. świadome planowanie wyboru dalszego kierunku kształcenia (kariery zawodowej) Zawód Specjalizacja obszar kształcenia informatyka i jej praktyczne zastosowania Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) zajęcia dodatkowe Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum 2 godz. w tygodniu krótkofalarstwo zajęcia dodatkowe 2 godz. w tygodniu Typ szkoła podstawowa i gimnazjum Szkoła podstawowa i gimnazjum informatyka zajęcia dodatkowe 30 Szkoły ponadgimnazjal ne, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) wszystkie podstawowe i gimnazjalne wszystkie podstawowe i gimnazjalne Informacje o wyposaŝeniu techniczno-dydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie sprzęt nadawczo-odbiorczy wszystkie typy szkół komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC + niezbędne wyposaŝenie i oprogramowanie informatyka zajęcia dodatkowe 30 gimnazjum wszystkie gimnazja komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC +cyfrowe urządzenia peryferyjne przedsiębiorczość poradnictwo zawodowe zgodnie z podstawą programową podstaw przedsiębiorczości lub/i programu wychowawczego zgodnie programem wychowawczym 8-16 (lub inny wymiar do ustalenia) wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 2-4 gimnazjum oraz wszystkie wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych wszystkie zainteresowane sale dydaktyczne przystosowane do pracy z całą grupą i w zespołach, zajęcia mogą być równieŝ prowadzone w szkole sale dydaktyczne przystosowane do pracy indywidualnej i grupowej, zajęcia mogą być równieŝ prowadzone w szkole 23

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MECHATRONICZNA

EDUKACJA MECHATRONICZNA EDUKACJA MECHATRONICZNA W KONTEKŚCIE NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I OSIĄGANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MATERIAŁY Z KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W ŁODZI W POROZUMIENIU Z ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Lublinie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Szkolny Doradca Zawodowy Janusz Falenta Zainteresowania zawodowe uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo