ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Certyfikat ISO 9001 Lider ZZL w kategorii małych i średnich firm Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi , 2007 Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Łódź

2 Redakcja ELŻBIETA GONCIARZ BARBARA KAPRUZIAK ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 2008 ISBN WYDAWNICTWO I PRACOWNIA POLIGRAFICZNA ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 29 tel , fax

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 5 Oferta kształcenia praktycznego 7 Prezentacja pracowni Centrum 28 Wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Kształtowania Umiejętności 35 Praktycznych Wzór - Zgłoszenie (kształcenie uczniów) 45 Propozycja trybu uzgodnień związanych z organizacją zajęć 46 3

4 WPROWADZENIE Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Kształtowania Umiejętności Praktycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w różnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia. Po raz kolejny pragniemy zwrócić Państwa uwagę na propozycję dotyczącą kształcenia praktycznego w obszarze przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych (sztucznych) na unikatowych w skali kraju stanowiskach dydaktycznych. Zachęcamy także do współpracy nad organizacją, zaprojektowanych przez Centrum w oparciu o wyniki badań lokalnego rynku pracy nowych, dodatkowych form kształcenia praktycznego dla uczniów (kursy z zakresu: elektrotechniki, i elektroniki, mechatroniki, pojazdowej, obrabiarek sterowanych numerycznie, CNC, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, kas fiskalnych, komputerowego wspomagania projektowania AutoCad), które pozwalają nie tylko na rozwijanie ich zainteresowań, ale przede wszystkim umożliwiają uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych potwierdzonych certyfikatem. Tradycyjnie oferta edukacyjna przedstawia możliwości organizowania kształcenia praktycznego uczniów w różnych modułach, blokach tematycznych działach programowych, a także prowadzenia innych zajęć interdyscyplinarnych, wykraczających poza program kształcenia lub ukierunkowanych na prace z młodzieżą uzdolnioną w różnych obszarach treściowych oraz wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Kształtowania Umiejętności Praktycznych w roku W załączeniu przekazujemy wzór Karta zgłoszenia na usługę edukacyjną (zajęcia lekcyjne) na organizację kształcenia uczniów w Centrum i projektowany tryb uzgodnień związanych z organizacją zajęć. Oferta i wzór Karty zgłoszenia na usługę edukacyjną dostępne są także na stronie internetowej Centrum W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji będzie udzielać p. Elżbieta Gonciarz wicedyrektor Centrum lub p. Barbara Kapruziak - kierownik Ośrodka Kształtowania Umiejętności Praktycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - tel

5 5

6 OFERTA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 6

7 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) SZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA (KSZTAŁCENIE FORMALNE) 1. Mechatronika kształcenie ogólnozawodowe profil: mechatroniczny, technik mechatronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące LP-M/MENiS 311[50] 725[03] zgodnie ze zgłoszeniami szkół liceum profilowane, technikum Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC - Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montażu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montażu i uruchamiania praktycznych 8

8 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 2. Elektronika montaż i uruchamianie układów elektronicznych 3. Elektronika technika cyfrowa i mikroprocesorowa 4. Mechatronika pojazdowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektrotechniczny, elektroniczny, mechatroniczny, monter elektronik, monter mechatronik technik elektronik, technik mechatronik, kształcenie ogólnozawodowe profil: elektroniczny, monter elektronik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych; zajęcia specjalizujące 5. Automatyka technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektroniczny, Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) [50] LP-EE/MENiS LP-M/MENiS [03] [50] LP-E/MENiS [03] 311[50} 2115/T-3, T-5 311[52] [50] LP-EE/MENiS, LP-E/MENiS, LP-M/MENiS Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane Nr 7, 9, 17, 20 i inne zainteresowane Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) aplikacji sterowników PLC zestawy do projektowania i łączenia układów elektronicznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy do badania podstawowych przyrządów półprzewodnikowych zestawy do programowania i uruchamiania układów mikroprocesorowych, oprogramowanie specjalistyczne do projektowania i testowania układów cyfrowych stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu, uruchamiania i obsługi układów automatycznej regulacji umożliwiających 9

9 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia elektrotechniczny, mechatroniczny, elektryk, elektromechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 6. Energoelektronika technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektroniczny, elektrotechniczny, mechatroniczny, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące 7. Elektrotechnika montaż i uruchamianie prostych układów elektrycznych technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik, kształcenie ogólnozawodowe profil: elektrotechniczny, elektroniczny, mechatroniczny, Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) [50] LP-EE/MENiS, LP-E/MENiS, LP-M/MENiS [05] 725[03] [50] LP-EE/MENiS LP-E/MENiS LP-M/MENiS Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa Oferta dla (nazwa - zespołu) Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane Nr 7, 9, 10, 17, 20 i inne zainteresowane Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) regulację różnych wielkości fizycznych, zestaw dydaktyczny do nauki programowania i obsługi regulatora przemysłowego, zestawy dydaktyczne do nauki projektowania, uruchamiania i obsługi układów sterowania pneumatycznego, przekaźnikowo stycznikowego i mikroprocesorowego zestawy dydaktyczne do konstruowania i badania układów przekształtnikowych o komutacji wymuszonej i sieciowej, zestawy dydaktyczne do konstruowania typowych układów sterowania pracą silników elektrycznych, zestawy dydaktyczne do ćwiczeń z zakresu mikroprocesorowego sterowania mocą zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości 10

10 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 8. Obróbka skrawaniem 9. Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych (sztucznych) 10. Komputerowe wspomaganie projektowania 11. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 12. Kształtowanie warunków dowolnego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia elektryk, elektromechanik, monter mechatronik technik mechanik, operator obrabiarek skrawających technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik kształcenie ogólnozawodowe profil: elektrotechniczny, elektroniczny, mechatroniczny, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik; zajęcia specjalizujące kształcenie ogólnozawodowe technik mechatronik, technik mechanik, technik budownictwa, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających kształcenie ogólnozawodowe profil: usługowo-gospodarczy Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) [05] 725[03] 2115 P / [50] LP-EE/MENiS LP-E/MENiS LP-M/MENiS [05] 725[03] LP/MENiS 311[50] [50] P /85 LP-UG/MENiS Higiena Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum zgodnie ze zgłoszeniami szkół Typ technikum, zasadnicza szkoła zawodowa 90 technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa 40 liceum profilowane, technikum zgodnie ze zgłoszeniami szkół technikum zasadnicza szkoła zawodowa 6 liceum profilowane Oferta dla (nazwa - zespołu) Nr 7, 17, 20 Nr 6, 7, 9, 10, 17, 20 Nr 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 Nr 7, 9, 10, 17, 20 Nr 2, 3, 4, 14 Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) elektrycznych stanowiska dydaktyczne wyposażone w maszyny do obróbki skrawaniem stanowiska dydaktyczne do obróbki tworzyw sztucznych, stanowiska dydaktyczne do projektowania narzędzi wtryskowych komputerowe stanowiska dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie ploter stanowiska dydaktyczne wyposażone w symulatory procesu toczenia i frezowania oraz obrabiarki sterowane numerycznie (tokarki i frezarki) stanowisko dydaktyczne do badań mikroklimatu, natężenia Komentarz [A1]: Może tę ofertę rozszerzyć dla kształcenia odzieżowego i budowlanego? 11

11 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego środowiska pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 13. Komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu lekkim 14. Komputer w kształceniu dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym 15. Cyfrowa obróbka grafiki 16. Tworzenie stron www za pomocą edytorów 17. Projektowanie animacji komputerowych za pomocą programu FLASH 18. Tworzenie stron www za pomocą kodu html Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ informatyka DKW / godz./tyg. specjalne technika, rewalidacja technik poligraf, technik informatyk (specjalizacja - grafika komputerowa) Podstawa programowa 21 25/T-5, T-3, SP/MEN/ [01] 2-3 godz./tyg. specjalne 2-3 godz./tyg. zgodnie ze zgłoszeniami szkół Technikum Technikum, policealne Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) hałasu i oświetlenia Szkoły specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do użytkowania przez osoby z dysfunkacjami Szkoły specjalne komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie graficzne przeznaczone do użytkowania przez osoby Nr 18 Nr 9, 10 z dysfunkacjami komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, oprogramowanie specjalistyczne informatyka Zajęcia dodatkowe 20 gimnazjum Wszystkie gimnazja komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC informatyka, technologia informacyjna technologia informacyjna DKW /99, DKW /99, DKOS /02 20 gimnazjum, DKOS /02 14 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych Wszystkie gimnazja i Wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh, wyposażone w program FLASH komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC Komentarz [A2]: Dołożyłabym tutaj technika informatyka ze specjalizacją grafika komputerowa 12

12 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 19. Zarządzanie bazami informacji 20. Komputerowe wspomaganie projektowania Zawód Specjalizacja obszar kształcenia zarządzanie informacją technik informatyk Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) LP-ZI/MENiS/ [01]/SP/ MEN 21. Źródła informacji zarządzanie informacją LP-ZI/ MENiS/ Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji 23. Przetwarzanie obrazu 24. Przetwarzanie dźwięku 25. Przetwarzanie strumieniowe 26. Pakiety multimedialne zarządzanie informacją zarządzanie informacją zarządzanie informacją zarządzanie informacją zarządzanie informacją LP-ZI/ MENiS/ LP-ZI/ MENiS/ LP-ZI/ MENiS/ LP-ZI/ MENiS/ LP-ZI/ MENiS/ Serwis www zarządzanie informacją LP-ZI/ MENiS/ Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 60 i policealne 40 Technika, licea profilowane, policealne 10 liceum profilowane 10 liceum profilowane 92 liceum profilowane 28 liceum profilowane 12 liceum profilowane 66 liceum profilowane 60 liceum profilowane Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie i policealne Nr 10 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13,, 17, 18, 19, 20 Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Komentarz [A3]: jeżeli technik informatyk to technika i policealne. Proponuję oprócz technika informatyka zapisać bloki ogólnozawodowe w liceach profilowanych i wtedy pozostawić w typach szkół licea profilowane Komentarz [A4]: Nie pamiętam, w których zaspołach jest profil zarządzanie informacją 13

13 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 28. Multimedia i grafika komputerowa 29. Elementy grafiki komputerowej 30. Komunikacja i informacje w sieci 31. Komunikacja w sieci komputerowej (wideokonferencja, program NetMeeting) 32. Multimedia w technologii informacyjnej 33. Tworzenie stron www Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik informatyk technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) technologia informacyjna (zakres podstawowy) Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) 312[01]/SP/MEN i specjalizacja Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum 128 i specjalizacja Typ szkoła policealna DKOS /02 8 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych DKOS /02 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych DKOS /02 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych DKOS /02 6 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 10 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych do uzgodnienia wszystkie typy szkół DKOS /02 Oferta dla (nazwa - zespołu) Nr 3, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Nr 10 Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, oprogramowanie do edytowania plików multimedialnych komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma PC, oprogramowanie specjalistyczne komputerowe stanowiska multimedialne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC komputerowe stanowiska dydaktyczne platforma Macintosh/PC, niezbędne wyposażenie i oprogramowanie 34. Wszystkie moduły informatyczne wynikające z programu kształcenia wg zapotrzebowania technologia informacyjna platforma Macintosh Wszystkie 35. Technologie technik ekonomista (lub więcej technikum, Wszystkie pracownia komputerowa ze 14

14 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik handlowiec kształcenie ogólnozawodowe profile: ekonomicznoadministracyjny, usługowo-gospodarczy 36. Kasy fiskalne kształcenie ekonomiczne 37. Badania elementów środowiska 38. Badania elementów środowiska (badanie wody) chemiczne badania środowiska (badanie wody) kształtowanie środowiska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) rachunkowość przedsiębiorstw 2305 rachunkowość handlowa LP-EA/MENiS uproszczone formy rachunkowości LP-UG/MENiS LP-CHBŚ/ MENiS/ Podstawy ochrony środowiska (kl. II) LP-CHBŚ/ MENiS/ Badania środowiska LP-KS/ MENiS/ Blok: Środowisko i jego elementy, moduł środowisko i jego elementy Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum do ustalenia) ok. 20 ok. 16 ok. 16 Typ policealne, liceum profilowane wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych liceum profilowane, inne typy szkół Gimnazja i wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych liceum profilowane, inne typy szkół Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie Nr 3, inne zainteresowane Nr 3, inne zainteresowane Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stanowiskami wyposażonymi w programy pakietu Symfonia Premium Mała Księgowość, Handel, Płace pracownia ze stanowiskami dydaktycznymi wyposażonymi w kasy fiskalne modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, 15

15 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 39. Badania elementów środowiska (badanie wody) 40. Badania elementów środowiska (badanie wody) 41. Badania elementów środowiska (badanie wody) chemia Zawód Specjalizacja obszar kształcenia kształtowanie środowiska technik urządzeń sanitarnych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) kl. I stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb LT-CH Chemia środowiska LT-KS Badania elementów środowiska Ekologia środowiska pracy 311[39] 20 liceum profilowane 10 liceum profilowane Nr 3 Nr 3 5 technikum Nr 3 stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, modelowanie zjawiska efektu cieplarnianego oraz kwaśnych deszczy, badanie właściwości ozonu, badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych na elementy środowiska, oczyszczanie ścieków, zajęcia z wykorzystaniem pakietów multimedialnych stacje do badania wody wskaźniki chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne, stacje do badania zanieczyszczeń gazowych CO, CO 2, N x O y,c x H y, stacje do badania jakości gleb, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb 16

16 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 42. Badania elementów środowiska (badanie wody) 43. Edukacja ogólnotechniczna 44. Wychowanie komunikacyjne 45. Edukacja europejska Młodzieżowy Parlament Europejski 46. Edukacja europejska Generalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 47. Edukacja europejska projekt Łódzkie w Sercu Europy Zawód Specjalizacja obszar kształcenia technik budownictwa technik technologii drewna 3-letnie edukacja przedzawodowa edukacja przedzawodowa edukacja europejska ścieżka edukacyjna edukacja europejska ścieżka edukacyjna edukacja europejska Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Ochrona i kształtowanie środowiska 311(04) 311(32) Program nauczania techniki (elektrotechnika, elektronika, informacja techniczna, bhp, informatyka) Program nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego Zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie Zajęcia fakultatywne Szkolne Kluby Europejskie Podstawa programowa dla gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i profilowa- Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) 5 technikum Nr 15 moduły 6-godzinne moduły 4-godzinne 40 godz./semestr 30 godz./semestr Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) stacje do badania wody, stacje do badania zanieczyszczeń powietrza, stacje do badania parametrów klimatu i hałasu, stacje do badania jakości gleb gimnazjum Wszystkie gimnazja zestawy poliwalentne do mechaniki, elektroniki, komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, zestawy edukacyjne do bhp i wychowania komunikacyjnego szkoła podstawowa gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum 20 szkoła podstawowa Wszystkie podstawowe Wszystkie gimnazja, licea ogólnokształcące i technika Wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika Wszystkie podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane oraz technika zestawy edukacyjne do wychowania komunikacyjnego multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe, multimedialne pakiety edukacyjne multimedialne stanowiska komputerowe 17

17 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) nego oraz technikum Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum Typ Oferta dla (nazwa - zespołu) Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) INNE SPOTKANIA EDUKACYJNE (KSZTAŁCENIE FORMALNE I POZAFORMALNE) 48. Mechatronika dla młodzieży uzdolnionej 49. Podstawy mechatroniki 50. Programowanie przemysłowych urządzeń mechatronicznych 51. Sterowniki programowalne PLC 52. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC mechatronika Zajęcia dodatkowe 100 godzin w cyklu rocznym/ zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. Mechatronika dla zainteresowanych Mechatronika dla zainteresowanych Mechatronika dla zainteresowanych Mechatronika dla zainteresowanych Zajęcia dodatkowe kurs podstawowy Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 60/40 gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 50/30 gimnazja/ szkoła ponadgimnazjalna 80 szkoła ponadgimnazjalna Wszystkie gimnazja i Wszystkie gimnazja i Wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego Wszystkie gimnazja i absolwenci kursu podstawowego Wszystkie techniczne branży mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montażu i obsługi układów automatycznej regulacji, 18

18 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 53. Obsługa maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 90 szkoła ponadgimnzjalna zasadnicza szkoła zawodowa, liceum pofilowane Oferta dla (nazwa - zespołu) Szkoły techniczne branży mechanicznej, mechatronicznej i elektrycznej Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) oprogramowanie specjalistyczne z zakresu wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montażu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowostycznikowego, zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC Simatic S7, Logo!, FPC 101), zestawy do modelowania przemysłowych linii produkcyjnych, zestawy do nauki programowania i obsługi manipulatorów i robotów, zestawy do montażu i obsługi układów automatycznej regulacji, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu 19

19 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 54. Mechatronika pojazdowa Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Mechatronika dla zainteresowanych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Zajęcia dodatkowe Liczba godzin na zajęcia dydaktyczne w Centrum 30 godzin zajęcia 1 raz w tygodniu - 3 godz. Typ gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie gimnazja i Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) wizualizacji i emulacji procesów, zestawy do montażu i uruchamiania praktycznych aplikacji sterowników PLC, stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania (AutoCAD), stanowiska dydaktyczne do programowania i obsługi wtryskarki, stanowiska dydaktyczne do komputerowego projektowania urządzeń wtryskowych (Pro Engineer) stanowiska dydaktyczne mechatroniki pojazdowej, stanowiska dydaktyczne diagnostyki pokładowej 55. Elektryczne i elektroniczne podzespoły pojazdów samochodowych 56. Sterowanie silników o zapłonie iskrowym Mechatronika dla zainteresowanych Mechatronika dla zainteresowanych Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs 30 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna Wszystkie gimnazja i Wszystkie samochodowe i mechatroniczne 20

20 Lp. Obszar - tematyka kształcenia praktycznego 57. Diagnostyka pojazdów samochodowych 58. Promowanie zawodów mechatronicznych 59. Elektrotechnika i elektronika część I (układy analogowe) 60. Elektrotechnika i elektronika część II (układy cyfrowe) 61. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 62. Obsługa kas fiskalnych 63. Sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD Zawód Specjalizacja obszar kształcenia Mechatronika dla zainteresowanych mechatronika Elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych Elektrotechnika i elektronika dla zainteresowanych uproszczone formy rachunkowości Kształcenie ekonomiczne Komputerowe projektowanie w różnych branżach zawodowych Program (numer) nazwa działu programowego (nazwa modułu) Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe w formie prezentacji (pokaz, wycieczki zawodowe) Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs Zajęcia dodatkowe kurs Liczba godzin na zajęcia Typ dydaktyczne w Centrum 40 szkoła ponadgimnazjalna 2 godz. zgodnie z harmonogramem zgłoszeń gimnazjum i liceum ogólnokształcące 40 gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 40/30 Gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna 24 szkoła ponadgimnazjalna 20 szkoła ponadgimnazjalna 40 szkoła ponadgimnazjalna (policealna) Oferta dla (nazwa - zespołu) Wszystkie samochodowe i mechatroniczne Wszystkie gimnazja i licea ogólnokształcące Wszystkie gimnazja i Wszystkie gimnazja i Wszystkie Wszystkie Wszystkie (policealne) Informacje o wyposażeniu technodydaktycznym Centrum (stacje dydaktyczne) wyposażenie technodydaktyczne różnych pracowni specjalistycznych Centrum zestawy do projektowania i łączenia prostych układów elektrycznych oraz analizowania zjawisk fizycznych występujących w tych układach, zestawy przyrządów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, stacje lutownicze pracownia komputerowa ze stanowiskami wyposażonymi w program Mała Księgowość pakietu Symfonia Premium pracownia wyposażona w kasy fiskalne stanowiska komputerowe, ploter, oprogramowanie AutoCAD 21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MECHATRONICZNA

EDUKACJA MECHATRONICZNA EDUKACJA MECHATRONICZNA W KONTEKŚCIE NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I OSIĄGANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MATERIAŁY Z KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W ŁODZI W POROZUMIENIU Z ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Autor: mgr inż. Tomasz Klekot Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Lublinie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Szkolny Doradca Zawodowy Janusz Falenta Zainteresowania zawodowe uczniów

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo