PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH"

Transkrypt

1 PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH Warszawa sierpień 2000 Dla czterech piątych Polaków najważniejsze charakterystyki brane pod uwagę przy wyborze pojazdu to: zużycie paliwa (82%), a więc podstawowa informacja decydująca o kosztach eksploatacji nabytego pojazdu, następnie cena (81%) i bezpieczeństwo (80%). Siedmiu na dziesięciu (70%) badanych za ważny uważa łatwo dostępny serwis. Do komfortu jazdy, pakietu ubezpieczeń dołączanego bezpłatnie przy zakupie czy dogodnego systemu rat przywiązuje znaczenie dwie trzecie Polaków (odpowiednio 67%, 66%, 65%). Marka pojazdu, pojemność silnika, ABS są ważne dla więcej niż połowy osób (odpowiednio 59%, 56%, 52%). Najmniejsze znaczenie miała klimatyzacja blisko jedna trzecia badanych (32%) uważała, że nie jest to ważny element wyposażenia samochodu, przeciwnego zdania było 40% potencjalnych posiadaczy samochodów. Wśród ogółu badanych najczęściej wymienianym źródłem informacji o samochodach są rozmowy ze znajomymi (50% wskazań), telewizyjne magazyny informacyjne (36% wskazań), reklamy telewizyjne (32%). Nieco rzadziej badani wskazują na prasę codzienną i motoryzacyjną (po 18% wskazań). W grupie osób planujących kupno samochodu w ciągu roku wzrasta znaczenie jako źródeł informacji o autach: opinii znajomych (65%), telewizyjnych magazynów informacyjnych (45%) i prasy motoryzacyjnej (41%). Funkcje informacyjne reklamy telewizyjnej zdecydowanie maleją (15%) w grupie zdecydowanych nabywców. Ponad trzy czwarte Polaków (78%) twierdzi, że telewizyjne reklamy nie skłoniły ich do zainteresowania się prezentowanymi modelami aut przeciwne zdanie ma jedna piąta badanych (22%). W grupie osób zamierzających w ciągu roku kupić auto reklamy wzbudziły większe zainteresowanie prezentowanymi markami i częściej zapamiętywano przedstawiane w nich modele. Mimo, że zdeklarowani nabywcy rzadziej niż ogół dowiadują się o samochodach z reklamy telewizyjnej, 29% osób z tej grupy przyznaje, że pod jej wpływem zwróciło uwagę na konkretny model. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Biura w ponad 30 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. WPROWADZENIE W lipcu 1 TNS OBOP zrealizował badanie dotyczące problematyki motoryzacyjnej. Podstawowe informacje dotyczące samochodowego stanu posiadania i planowanych przez Polaków zakupów przedstawiliśmy w komunikacie Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć. Obecnie koncentrujemy się na przedstawieniu, jakie cechy samochodów Polacy biorą pod uwagę, planując zakup, oraz skąd czerpią informacje o autach. Przypomnijmy, że 9% osób planowało zakup samochodów w ciągu najbliższego roku, 21% w bliżej nieokreślonej przyszłości, a 70% nie deklarowało takiego zamiaru. Zestawienie ocen i opinii osób, które zamierzają w najbliższym czasie kupić samochód z poglądami ogółu badanych, pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy i jak sytuacja zakupu wpływa na opinie respondentów. PREFERENCJE DOTYCZĄCE CECH SAMOCHODÓW Na liście atrybutów samochodów ocenianych przez Polaków znalazły się nie tylko cechy samochodów, ale także kryteria związane z ich eksploatacją (dostępność serwisowa) czy warunkami zakupu (systemy ratalne, pakiety ubezpieczeń oferowane przy zakupie). Generalnie Polacy przywiązują wagę do wszystkich badanych cech - w każdym przypadku ocena ważności danej cechy była wyższa od opinii uznających ją za nieważną. Uzyskane wyniki eksponują znaczenie walorów finansowych i związanych, z ogólnie rozumianym, bezpieczeństwem samochodu. Dla czterech piątych Polaków najważniejsze charakterystyki brane pod uwagę przy wyborze pojazdu to: zużycie paliwa (82%), a więc podstawowa informacja decydująca o kosztach eksploatacji nabytego pojazdu, następnie cena (81%) i bezpieczeństwo (80%). Siedmiu na dziesięciu (70%) badanych za ważny uważa łatwo dostępny serwis. Do komfortu jazdy, pakietu ubezpieczeń dołączanego bezpłatnie przy zakupie czy dogodnego systemu rat przywiązuje znaczenie dwie trzecie Polaków (odpowiednio 67%, 66%, 65%). Marka pojazdu, pojemność silnika, ABS są ważne dla więcej niż połowy Polaków (odpowiednio 59%, 56%, 52%). Najmniejsze znaczenie miała klimatyzacja blisko jedna trzecia badanych (32%) uważała, że nie jest to ważny element wyposażenia samochodu, przeciwnego zdania było 40% potencjalnych posiadaczy samochodów. 1 Sondaż Ośrodka Badania Opinii Publicznej z LIPCA 2000 r., przeprowadzony na reprezentatywnej osobowej ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 3

3 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 Warto zwrócić uwagę na fakt, że opinie o ważności cech charakteryzują się dużą stałością. W porównaniu z danymi uzyskanymi w 1996 roku w odniesieniu do pierwszych pięciu badanych kryteriów hierarchia ocen nie uległa zmianie, ponadto mimo upływu czterech lat, otrzymano zbliżony poziom wskazań dla każdej z nich. Zmalał jedynie odsetek badanych, dla których ważna jest marka samochodu (-7 pkt. proc.). dane w % Jakie cechy samochodu bierze/ wziąłby(ęłaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie i jak one są dla Pana(i) ważne? MNIEJ WAŻNE ANI WAŻNE ANI NIEWAŻNE WAŻNE BRAK ZDANIA ŚREDNIA OCENA WAŻNOŚCI zużycie paliwa ,53 cena ,48 bezpieczeństwo ,34 dostępność serwisowa ,97 komfort jazdy ,86 pakiet ubezpieczeń dołączany bezpłatnie przy ,84 zakupie** dogodny system rat** ,92 marka ,44 pojemność silnika ,42 dodatkowe wyposażenie (np. ABS) ABS* ,51 klimatyzacja** ,29 *w 1996r. pytaliśmy o dodatkowe wyposażenie (np. ABS) **o te cechy nie pytaliśmy w 1996 roku Analiza średnich 2 ocen poszczególnych atrybutów potwierdza przedstawioną wcześniej hierarchię ważności cech. Jedynie dogodny system rat i system ABS mają wyższe średnie ocen niż wskazywałoby na to miejsce w hierarchii cech. Oznacza to, że osoby, które zwracają uwagę na te właściwości przypisują im zarazem duże znaczenie. STOPIEŃ WAŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CECH PRZY ZAKUPIE AUTA ŚREDNIA ŚREDNIA ŚREDNIA wśród ogółu wśród posiadaczy w grupie zdecydowanych CECHY badanych aut na zakup auta w ciągu N=1055 n=535 roku n=91 zużycie paliwa 6,53 6,46 6,34 Cena 6,48 6,35 6,21 Bezpieczeństwo 6,34 6,30 6,14 dostępność serwisowa 5,97 5,81 5,83 dogodny system rat 5,92 5,68 5,09 komfort jazdy 5,86 5,60 5,60 pakiet ubezpieczeń dołączany bezpłatnie przy zakupie 5,84 5,61 5,18 ABS 5,51 5,52 4,96 Marka 5,44 5,21 4,66 pojemność silnika 5,42 5,30 5,44 Klimatyzacja 4,29 4,08 3,70 2 Badani określali znaczenie każdej cechy na skali od 1 do 7, gdzie punkt 1 oznacza, że cechy tej nie biorą pod uwagę lub jest ona zupełnie nieważna a punkt 7 oznacza, że cecha ta jest bardzo ważna. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono średnią arytmetyczną oceny ważności. 4

4 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 Hierarchia średniej ocen walorów samochodów uzyskana w grupie zdecydowanej na zakup samochodu nie różni się zasadniczo od hierarchii średnich ocen ogółu badanych. Potencjalni nabywcy przywiązywali większą wagą niż ogół badanych do pojemności silnika, pakietu ubezpieczeń i systemu dogodnych rat. W grupie posiadaczy aut średnie oceny atrybutów także nie różnią się od porządku cech ogółu badanych. Uwarunkowania społeczno-demograficzne: Warto zauważyć, że generalnie wszystkie oceniane cechy mają większe znaczenie dla mężczyzn niż dla kobiet. Pojemność silnika, dostępność serwisu, komfort jazdy, pakiet ubezpieczeń dodatkowych to cechy, na które częściej niż inni zwracają uwagę respondenci zdecydowani w najbliższym czasie kupić samochód. Odsetek osób doceniających znaczenie klimatyzacji w samochodzie wzrasta wraz w wykształceniem badanych i wielkością miejsca zamieszkania. Także im wyższym wykształceniem legitymują się badani, tym bardziej cenią ABS. Dogodny system rat interesuje szczególnie osoby, które planują zakup auta w bliżej nieokreślonym czasie. ŹRÓDŁA INFORMACJI Wśród ogółu badanych najczęściej wymienianym źródłem informacji o samochodach są rozmowy ze znajomymi (50% wskazań), telewizyjne magazyny informacyjne (36% wskazań), reklamy telewizyjne (32%). Nieco rzadziej badani mówią o prasie codziennej i motoryzacyjnej jako źródle wiedzy o samochodach (po 18% wskazań). W grupie osób planujących kupno samochodu w ciągu roku wzrasta znaczenie jako źródeł informacji o autach: opinii znajomych (65%), telewizyjnych magazynów informacyjnych (45%) i prasy motoryzacyjnej (41%). Funkcje informacyjne reklamy telewizyjnej zdecydowanie maleją w grupie zdecydowanych nabywców. Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) swoją wiedzę o samochodach:* Ogół dane w % Osoby planujące kupić auto w ciągu 12 miesięcy n= r 2000 r 2000 r. z rozmów ze znajomymi z telewizyjnych magazynów motoryzacyjnych z reklamy telewizyjnej z prasy codziennej z prasy motoryzacyjnej z programów radiowych z rozmów z rodziną** inne źródło trudno powiedzieć *Procenty nie sumują się do 100, badani mogli wskazać po trzy źródła informacji **Kategoria, która pojawiła się w tegorocznym badaniu, po analizie odpowiedzi inne źródło, jakie? 5

5 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 Warto zauważyć, że w porównaniu z danymi z 1996 roku w preferowanych źródłach informacji zaszły pewne zmiany, chociaż hierarchia najczęściej wskazywanych miejsc, z których Polacy czerpią informacje o samochodach, nie uległa zmianie. Poziom tegorocznych notowań wskazuje na wzrost popularności reklam telewizyjnych (+9 pkt. proc.) i przekazów w prasie codziennej (+6 pkt. proc.). Nieco straciły na znaczeniu, choć nadal są podstawowymi źródłami informacji, rozmowy ze znajomymi (-5 pkt. proc.), telewizyjne magazyny motoryzacyjne (-9 pkt. proc.). Uwarunkowania społeczno-demograficzne: Osoby korzystające z wiedzy znajomych:! Częściej niż inni korzystają z tego źródła informacji badani w wieku lat, mieszkańcy średniej wielkości miast, osoby, które zamierzają kupić używany samochód. Osoby korzystające z telewizyjnych magazynów motoryzacyjnych:! Mężczyźni częściej niż kobiety czerpią wiedzę z tego źródła, zainteresowanie magazynami maleje wraz ze wzrostem wieku respondentów. Ponadto częściej niż inni korzystają z tego źródła osoby, które jeszcze nie zdecydowały czy kupią nowy czy używany samochód, a także badani, którzy planują ten zakup w bliżej nieokreślonym czasie. Osoby korzystające z reklamy telewizyjnej:! Częściej niż mężczyźni korzystają z niej kobiety, badani najmłodsi lat i w sile wieku lat, respondenci określający swoją sytuację materialną jako złą. WPŁYW REKLAM TELEWIZYJNYCH NA ZAINTERESOWANIE SIĘ PREZENTOWANYM MODELEM Ponad trzy czwarte Polaków (78%) twierdzi, że telewizyjne reklamy nie skłoniły ich do zainteresowania się prezentowanym modelem samochodu. W przypadku co piątego badanego (22%) reklamy spełniły swoją rolę wzbudziły zaciekawienie pokazywanym modelem. W grupie osób, które wcześniej wymieniły reklamy telewizyjne jako źródło informacji o samochodach co czwarty respondent (26%) potwierdza, że pod jej wpływem zainteresował się prezentowanym modelem. dane w % Czy telewizyjne reklamy samochodów skłoniły Pana(ią) do 1996 r 2000 r zainteresowania się prezentowanym w nich modelem? TAK NIE

6 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 Osoby, które zainteresowały się modelem samochodu prezentowanym w reklamie telewizyjnej, zostały poproszone o podanie z pamięci jego nazwy. Uzyskane wyniki skłaniają do wniosku, że badani łatwiej zapamiętują marki reklamowanych samochodów niż ich konkretne modele. Najczęściej badani zwracali uwagę na reklamy DAEWOO - ogółem 19% wskazań (w tym 7% wymieniło model Matiz i 4% Lanos) PEUGEOT - ogółem 12% (w tym model 206-3% wskazań, 406 1%) FORD - ogółem 11% (Focus 5%, Eskort 2%) FIAT - ogółem 10% (Punto - 6%) RENAULT - ogółem 10% (Megane 4%, Clio 2%) OPEL - ogółem 9% (Corsa, Astra, Vectra po 1%) SKODA - ogółem 7% (Fabia 4%, Felicia 2%, Octavia 1%) VOLKSWAGEN - ogółem 7% ( Polo, Golf, Passat po 1%) W grupie osób zamierzających w ciągu roku kupić samochód reklamy wzbudziły większe zainteresowanie prezentowanymi markami i częściej zapamiętywano przedstawiane w nich modele. Mimo, że zdeklarowani nabywcy rzadziej niż ogół dowiadują się o samochodach z reklamy telewizyjnej, 29% osób z tej grupy przyznaje, że pod jej wpływem zwróciło uwagę na konkretny model auta. Nadal najczęściej badani zwracali uwagę na reklamy DAEWOO - ogółem 33% wskazań (w tym 13% wymieniło model Matiz i 12% Lanos) FIAT - ogółem 19% (Punto - 9%, Brava 4%) SKODA - ogółem 8% (Fabia 5%, Octavia 3%) W grupie osób, które stwierdziły, że informacje o samochodach czerpią między innymi z reklamy, hierarchia marek i modeli uległa zmianie. To jakie marki i modele zostały wymienione przez te grupę osób może świadczyć o tym, które reklamy zostały najlepiej zapamiętane: PEUGEOT - ogółem 17% (w tym model 206-5% wskazań, 406 2%) FORD - ogółem 13% (Focus 5%) DAEWOO - ogółem 12% wskazań (Lanos 5% i Matiz 3% ) 7

7 TNS OBOP PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW... LIPIEC 2000 dane w % Jakim modelem prezentowanym w reklamie Pan(i) się zainteresował?* Osoby, które zainteresowała reklama n=227 Osoby, które zainteresowała reklama i zamierzają kupić samochód w ciągu 12 miesięcy n=27 DAEWOO (bez podania modelu) 8 8 MATIZ 7 13 LANOS 4 12 PEUGEOT (bez podania modelu) 8 10 PEUGEOT PEUGEOT OPEL (bez podania modelu) 6 9 CORSA 1 - ASTRA 1 - VECTRA 1 - FIAT (bez podania modelu) 4 6 PUNTO 6 9 BRAVA - 4 FORD (bez podania modelu) 4 - FOCUS 5 - ESCORT 2 - RENAULT (bez podania modelu) 4 2 RENAULT MEGANE 4 4 RENAULT CLIO 2 - SKODA (bez podania modelu) - - SKODA FABIA 4 5 SKODA FELICIA 2 - SKODA OCTAVIA 1 3 VOLKSWAGEN (bez podania modelu) 4 4 VOLKSWAGEN POLO 1 - VOLKSWAGEN GOLF 1 5 VOLKSWAGEN PASSAT 1 - CITROEN (bez podania modelu) 3 - CITROEN XSARA 5 AUDI (bez podania modelu) - 4 BMW (bez podania modelu) - 3 Trudno powiedzieć 5 6 *W tabeli przedstawiono marki, które uzyskały przynajmniej 3% wskazań w kategorii bez podania modelu 8

8 Czy telewizyjne reklamy samochodów skłoniły Pana(ią) do zainteresowania się prezentowanym w nich modelem? DANE W % TAK NIE LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie

9 dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie?jak ważna jest dla Pana(i) CENA? 1.mało ważna 2.ani ważna ani nieważna

10 3. bardzo ważna 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie

11 dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważna jest dla Pana(i) DOSTĘPNOŚĆ SERWISOWA? 1.mało ważna 2.ani ważna ani nieważna

12 3. bardzo ważna 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie

13 dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważny jest dla Pana(i) DOGODNY SYSTEM RAT? 1.mało ważny 2.ani ważny ani nieważny

14 3. bardzo ważny 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie

15 dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważna jest dla Pana(i) POJEMNOŚĆ SILNIKA? 1.mało ważna 2.ani ważna ani nieważna

16 3. bardzo ważna 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni

17 PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważna jest dla

18 Pana(i) MARKA? 1.mało ważna 2.ani ważna ani nieważna 3. bardzo ważna 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni

19 inni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem

20 Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważne jest dla Pana(i) BEZPIECZEŃSTWO? 1.mało ważne 2.ani ważne ani nieważne 3. bardzo ważne 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci

21 inni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem

22 Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważny jest dla Pana(i) ABS? 1.mało ważny 2.ani ważny ani nieważny 3. bardzo ważny 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci

23 bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem

24 Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważna jest dla Pana(i) KLIMATYZACJA? 1.mało ważna 2.ani ważna ani nieważna 3. bardzo ważna 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci

25 bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem

26 Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważny jest dla Pana(i) PAKIET UBEZPIECZEŃ? 1.mało ważny 2.ani ważny ani nieważny 3. bardzo ważny 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci

27 bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany jeszcze nie wiem

28 Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważny jest dla Pana(i) KOMFORT JAZDY? 1.mało ważny 2.ani ważny ani nieważny 3. bardzo ważny 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci

29 bezrobotni inni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany

30 jeszcze nie wiem Jakie cechy samochodu bierze/wziąłby(wziełaby) Pan(i) pod uwagę przy jego zakupie? Jak ważne jest dla Pana(i) ZUŻYCIE PALIWA? 1.mało ważne 2.ani ważne ani nieważne 3. bardzo ważne 4. trudno powiedzieć DANE W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści

31 uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie tak, w ciągu 12 miesięcy ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru nowy JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ używany

32 jeszcze nie wiem Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) swoją wiedzę o samochodach: 1. z prasy codziennej 2. z reklamy telewizyjnej 3. z prasy motoryzacyjnej 4. z telewizyjnych magazynów motoryzacyjnych 5. z programów radiowych 6. z rozmów ze znajomymi 7. inne źródło 8. trudno powiedzieć ODPOWIEDZI W % LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyzna kobieta WIEK podstawowe WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym wieś MIEJSCE ZAMIESZKANIA miasto do 100 tys miasto tys miasto pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA robotnicy pracownicy szeregowi

33 gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni PRACUJE ZAWODOWO tak nie dobra SYTUACJA MATERIALNA średnia zła DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 PLN PLN pow PLN dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie WOJEWÓDZTWO opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie ZAMIERZA KUPIĆ/ZMIENIĆ SAMOCHÓD tak, w ciągu 12 miesięcy tak, w bliżej nieokreślonym czasie nie ma takiego zamiaru

34 JAKI SAMOCHÓD ZAMIERZA KUPIĆ nowy używany jeszcze nie wiem

Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć

Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć Warszawa, sierpień 2000 Połowa Polaków (51%) deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym jest samochód osobowy. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000 O ZAKUPACH ODZIEŻY Warszawa, wrzesień 2000! Stosunkowo najbardziej popularnym miejscem kupowania odzieży są bazary korzysta z nich zazwyczaj 43% Polaków. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszą się sklepy

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW Warszawa, październik 2000 O obchodzonym 24 września br. Dniu Uchodźcy słyszało dwie piąte (40%) Polaków. Głównym źródłem informacji na ten temat była telewizja (27%

Bardziej szczegółowo

BSE obawy i decyzje polskich konsumentów

BSE obawy i decyzje polskich konsumentów BSE obawy i decyzje polskich konsumentów Warszawa, marzec 2001 Świadomość, że ludzie mogą być zagrożeni chorobą szalonych krów, jest wśród Polaków niemal pełna o chorobie tej nie słyszał tylko ułamek procenta

Bardziej szczegółowo

Nieznana reforma emerytalna

Nieznana reforma emerytalna K.016/12 Nieznana reforma emerytalna Warszawa, marzec 2012 r. W sondażu z dnia 1-4 marca TNS OBOP zbadał zrozumienie przez społeczeństwo podstawowych zasad zapowiedzianej przez rząd reformy emerytalnej.

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU Warszawa, kwiecień 2000 Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one na początku kwietnia, deklaruje

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta?

ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta? ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta? Warszawa, sierpień 2003 roku! Największe znaczenie dla Polaków przy kupowaniu produktów codziennego użytku ma cena wskazuje na nią aż 90% osób proszonych

Bardziej szczegółowo

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 Problem przestępczości pojawiał się w ciągu ostatniego miesiąca w rozmowach blisko trzech czwartych Polaków (73%). Ponad trzy piąte (62%) respondentów obawia

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządo zadeklarowało w drugiej połowie września 45% badanych.

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI POLAKÓW Warszawa, luty 2000 Największy odsetek Polaków 30% badanych postrzega historię naszego kraju w okresie II wojny światowej jako czas ogólnoludzkiej tragedii i

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Wyniki najnowszego sondażu OBOP wskazują na brak istotnych zmian w notowaniach partii politycznych. W dalszym

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką Warszawa, styczeń 2003 roku Większość Polaków nie interesuje się polityką: 19% zupełnie stroni od tej problematyki, a 39% zwraca uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Warszawa, lipiec 2002 r. Podobnie jak w latach poprzednich, stopień poinformowania o obchodach Dnia Uchodźcy jest w społeczeństwie polskim niski. Dwie trzecie uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE Warszawa, październik 2001 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa Tel: (48 22) 648 2044 (-46), 644 9995 Fax: (48 22) 644 9947 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002 LOGO DLA POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 W końcu sierpnia 2002 r. TNS OBOP zbadał opinie o przedstawionym kilka tygodni wcześniej i dyskutowanym w mediach - logo Polski. Okazało się, że:! 16 proc. badanych

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM Warszawa, czerwiec 2003 r. Przeprowadzony w dniach 10-12.05.2003 r., a więc na miesiąc przed referendum akcesyjnym, sondaż TNS OBOP wykazał, że:!

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY Warszawa, wrzesień 2001 DANE O BADANIU ZLECENIODAWCA: Dział Badań Medialnych Biura Polityki i Koordynacji Programowej TVP SA TEMAT: Wyposażenie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy K.041 /12 Zmiany w postawach Polaków wobec pracy 2002-2012 Warszawa, lipiec 2012 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 21 24.06.2012 r. Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska zbadał które postawy Polaków

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii publicznej: Zdecydowana większość Polaków woli energię odnawialną od energii z węgla i atomu Listopad 2013

Badanie opinii publicznej: Zdecydowana większość Polaków woli energię odnawialną od energii z węgla i atomu Listopad 2013 Badanie opinii publicznej: Zdecydowana większość Polaków woli energię odnawialną od energii z węgla i atomu Listopad 2013 PODSUMOWANIE Jak pokazują wyniki najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Wiarygodność, neutralność polityczna. oraz satysfakcja z programów.

OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Wiarygodność, neutralność polityczna. oraz satysfakcja z programów. OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Wiarygodność, neutralność polityczna oraz satysfakcja z programów. Warszawa, październik 20 TNS OBOP Opinie o telewizji publicznej... sondaż z 27 IX - 1 X 20 r. DANE O BADANIU

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r.

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458 Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. XX Oddział

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe

Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe Komentarze do definicji: Kto, w

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do wojska deklaruje 79% Polaków (przy czym 26% - bardzo duże). Nie ufa wojsku 13% pytanych.

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000 OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH Warszawa sierpień 2000 Blisko trzy piąte (58%) Polaków twierdzi, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie ma super lub hipermarketów. Natomiast że są one blisko ich domów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14 Polacy o dzieciach w 001 i 014 roku Informacja o badaniu W pierwszej połowie stycznia 014 roku TNS Polska zapytał Polaków o to, co myślą na temat dzieci czy łatwiej jest ich zdaniem wychować chłopca czy

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku K.072/12 Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Warszawa, grudzień 2012 Ponad dwie piąte Polaków (43%) uważa, że wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było uzasadnione,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo