ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności do izby architektów i inżynierów. 4. Uprawnienia projektantów i sprawdzających. III. RYSUNKI 1. Plan sytuacyjny 2. Inwentaryzacja budowlana 3. Rzut przyziemia 4. Przekrój A - A 5. Elewacje 6. Elewacje 7. Zestawienie drzwi wewnętrznych 8. Elementy konstrukcyjne przyziemia

2 2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa zawarta z Inwestorem Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz.414 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) Koncepcja projektowa uzgodniona z Inwestorem Uzgodnienia międzybranżowe Przepisy i normy projektowe. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa w Szczecinie. Zakres opracowania stanowi część architektoniczna projektu budowlanego. 3. STAN ISTNIEJĄCY Działki nr 9 i 7/11, na których zlokalizowany jest budynek objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Miasta Szczecin. Budynek posiada przyłącza infrastruktury technicznej. Budynek socjalny jest obiektem parterowym wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, przekryty dachem niewysokim. W budynku znajdują się szatnie i umywalnie dla zawodników oraz pomieszczenia biurowo socjalne dla pracowników klubu sportowego. W 2005r. wykonano termoizolację ścian zewnętrznych, zmieniono pokrycie dachowe na blachę dachówkopodobną, wymieniono rynny i rury spustowe oraz wykonano wymianę okien i drzwi zewnętrznych. 4. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA W istniejącym obrysie budynku zaprojektowano przebudowę budynku zgodnie z programem podanym przez Inwestora. Przebudowa nie narusza elewacji budynku. Zachowano wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Zmiany dotyczą wewnętrznego układu pomieszczeń. Wykończenie zewnętrzne bez zmian. Zaprojektowano 2 zespoły szatniowe po 2 szatnie i umywalnie każdy, pomieszczenia biurowe i socjalne dla obsługi, pokój sędziego i kotłownię gazową. 5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5.1. Dane ogólne Istniejący budynek o gabarytach 26,45m x 8,62m.

3 3 Dojazd do działki drogą publiczną - ulicą Nehringa. Chodniki, dojścia i dojazdy bez zmian. Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego stanu zieleni. Przed budynkiem znajdują się istniejące miejsca postojowe. Nie projektuje się ich przebudowy Przyłącza do sieci Zaopatrzenie budynku w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejące przyłącza i instalacje infrastruktury technicznej, na podstawie zawartych umów. Zaopatrzenie budynku w gaz z przyłącza gazowego zaprojektowanego i wykonanego przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie. 6. DANE LICZBOWE BUDYNKU 6.1. Pow. zabudowy 228,00 m Pow. użytkowa 183,67 m Kubatura 876,00 m 3 7. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje się następujące rozbiórki: - demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, - rozbiórka posadzek z lastriko, płytek ceramicznych i innych, - zbicie płytek ceramicznych glazurowanych ze ścian, - zbicie zawilgoconych i uszkodzonych tynków wewnętrznych, - rozbiórka okładzin z paneli, - demontaż sufitów podwieszanych, - rozbiórka wskazanych na rysunku ścian działowych, - wykonanie otworów drzwiowych w ścianach istniejących, - zdjęcie podkładu cementowego pod istniejącą posadzką. 8. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje się: - wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych, - wykonanie nowych podkładów pod posadzki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi z papy termozgrzewalnej, - wykonanie izolacji termicznej podłogi ze styropiany wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, - wykonanie podkładu z masy izolacyjnej w umywalniach, - wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych glazurowanych, - wykonanie nowych sufitów podwieszanych z paraizolacją i termoizolacją, - wykonanie nowych ścian działowych i zamurowania w istniejących, - wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, - tynki nowe i naprawa oraz gładzenie tynków istniejących, - osuszenie i odgrzybienie ścian zawilgoconych, - osadzenie nowych drzwi wewnętrznych.

4 4 9. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 9.1. Ściany działowe Grub. 12cm i 6,5cm z elementów murowych ceramicznych Rc=5,0MPa lub z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawie cem. wap. Rz=3,0MPa Izolacje przeciwwilgociowe - folia PE paraizolacyjna w suficie podwieszanym, - papa termozgrzewalna w podłodze, - pod posadzki w pomieszczeniach mokrych i na ścianach w miejscach usytuowania natrysków zastosować powłokowe masy izolacyjne, a w narożnikach taśmy np. superflex, - izolacja przeciwwilgociowa stopy i części słupa żelbetowego z dysperbitu Izolacje termiczne - wełna mineralna grub. 20cm w suficie podwieszonym, - styropian grub. 5cm i szerokości 100cm w posadzce wzdłuż ścian zewnętrznych budynku Podłogi 9.5. Dach 9.6. Daszki Projektuje się zdjęcie istniejącego podkładu pod płytkami ceramicznymi i lastrykiem i wykonanie nowego. Pokrycie dachowe bez zmian. Projektuje się wykonanie kratek nawiewnych w podbitce okapu oraz montaż kominków wentylacyjnych. Projektuje się 2 daszki z poliwęglanu na konstrukcji metalowej nad drzwiami wejściowymi do szatni nr 1 i Tynki wewnętrzne - na projektowanych ścianach i zamurowaniach cem. wap. kat. IV, - na ścianach istniejących naprawa istniejących tynków i ich gładzenie, - na sufitach podwieszanych z płyt GKB, - w pomieszczeniach mokrych z płyt GKBI w umywalniach i wc, - elementy konstrukcyjne stalowe nowe nadproża osiatkować i obudować zaprawą cem. - wap. lub obudować 2 x płytą GKB, - kanały wentylacji mechanicznej przebiegające poniżej sufitu podwieszanego obudować 1 x płytą GKB, w pomieszczeniach mokrych GKBI, - elementami uzupełniającymi będą profile metalowe w celu należytego zabezpieczenia i estetycznego ukształtowania narożników ścian oraz ościeży okiennych i drzwiowych.

5 Parapety wewnętrzne W umywalniach i szatniach parapety wykończyć płytkami glazurowanymi. Pozostałe parapety bez zmian Drzwi wewnętrzne - drzwi wewnętrzne pcw, - do umywalni, wc, pom. gosp., szatni drzwi z kartką nawiewną, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m 2, - ościeżnice drzwiowe w komplecie z drzwiami, - drzwi do kotłowni gazowej o odporności ogniowej EI Malowanie - trzykrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń farbami akrylowymi, - w korytarzu zabezpieczenie ściany do wys. 1,50m farbą powłokową zmywalną Licowanie ścian płytkami ceramicznymi Posadzki - w szatniach, umywalniach, wc i pom. gosp. płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczeń tj. 3,00m, - w kotłowni przy zlewie fartuch z płytek ceramicznych dług. 2,00m i wys. 1,40m. Wszystkie posadzki z płytek ceramicznych. W pomieszczeniach, w których ściany nie są wykładane glazurą wykonać cokoliki z płytek ceramicznych Cokół budynku Zaleca się wyłożenie cokołu budynku na wys. 50cm tynkiem żywicznym Impregnacje Po zdjęciu sufitu podwieszanego wszystkie widoczne elementy drewniane dachu powlekać trzykrotnie preparatem Intox S o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów Wentylacja pomieszczeń Projektowana wentylacja mechaniczna wg części sanitarnej. Zaleca się sprawdzenie rozszczelnień w ramach okiennych.

6 6 10. POZOSTAŁE UWAGI Atesty Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy muszą posiadać odpowiednie atesty Warunki wykonania robót Prace budowlane przeprowadzić zgodnie z: - warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, - przy zachowaniu przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych, - Prawem Budowlanym, - aktualnymi polskimi normami, - sztuką budowaną. 11. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU Budynek niski 1 kondygnacyjny Kategoria zagrożenia ludzi ZL III Klasa odporności pożarowej budynku D Elementy budynku wykonano odpowiednio do klasy odporności pożarowej: - główna konstrukcja nośna R30, - strop REI30, - ściany zewnętrzne EI30. Wyżej wymienione elementy z materiałów NRO Oświetlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne Kotłownia stanowi osobną strefę pożarową, zamykaną drzwiami w klasie odporności ogniowej EI Instalacja przeciwpożarowa alarmowa w budynku nie wymagana Dojazd pożarowy nie wymagany, ale zapewniony Budynek zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy na każde 100m 2 powierzchni 1 gaśnica proszkowa o wadze 2kg lub płynowa o pojemności 3dm 3. Maksymalna długość dojścia do gaśnicy 30m Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagane zaopatrzenie w wodę w ilości 10dm 3 /s łącznie z co najmniej 1 hydrantu ulicznego o średnicy 80mm Zalecenia. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie należy: - oznakować zgodnie z PN: drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gaśnic, główny wyłącznik prądu, - wywiesić instrukcję alarmową. opracowanie mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka

7 7 12. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE Ekspertyza techniczna Z oględzin istniejącego budynku socjalnego oraz na podstawie przeprowadzonych analiz dokonanych pod kątem przedmiotowej inwestycji stwierdza się, że projektowana przebudowa nie wpłynie na stan techniczny konstrukcji i elementów budynku oraz na stan podłoża gruntowego Nadproża Słup Nadproża z 2 dwuteowników stalowych ze stali St3SX. Projektowany słup betonowy z betonu B20 zbrojone konstrukcyjnie 4φ12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami φ6 ze stali A-0 (St0S) co 20cm Stopa fundamentowa Stopa fundamentowa pod projektowany słup 1,0 x 1,0m wysokości 0,4m. Stopę należy zazbroić siatką z 6 prętów φ12 ze stali A-III ( 34GS) w obu kierunkach. Otulenie zbrojenia Cc=7,0cm Pozostałe uwagi W związku z niemożnością całościowego odkrycia na etapie projektowania konstrukcji dachowej projektant zastrzega sobie prawo do zmian podanych w projekcie rozwiązań. W momencie rozpoczęcia prac rozbiórkowych sufitu należy wezwać na teren budowy projektanta konstrukcji w celu stwierdzenia istniejącego rozwiązania konstrukcji dachowej i stopnia jej zużycia. W przeciwnym wypadku projektant nie bierze na siebie odpowiedzialności na odpowiednią nośność zaprojektowanych elementów. Nad inwestycją wymagany jest nadzór autorski. opracowanie inż. Roman Kisiel

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo