LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2010/2011 I. LITERATURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2010/2011 I. LITERATURA"

Transkrypt

1 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2010/2011 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Porównaj romantyczne i pozytywistyczne koncepcje patriotyzmu. Odwołaj się do znanych utworów literackich. 3. Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów temat, odwołując się do twórczości wybranych pisarzy. 4. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci, analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok. 5. Antysemityzm i jego konsekwencje. Dokonaj analizy tego zjawiska, odwołując się do przykładów z literatury pozytywizmu oraz współczesnej. 6. Różne obrazy arystokracji w literaturze polskiej i obcej. Omów je, odwołując się do wybranych przykładów. 7. Motyw exegi monumentum w twórczości Horacego jako źródło inspiracji w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw zagadnienie na podstawie interpretacji wybranych utworów. 8. Sposoby kreowania nastroju grozy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 9. Rola podróży w biografii bohatera literackiego. Przedstaw problem na wybranych 10. Wędrowiec, tułacz, pielgrzym. Omów funkcjonowanie motywu homo viator, odwołując się do wybranych dzieł literackich. 11. Inspiracje szekspirowskie w polskich dramatach romantycznych. Rozważ problem na wybranych 12. Dialogi z koncepcją miłości romantycznej w literaturze następnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych 13. Portret mieszczanina sposoby jego kreacji i funkcje. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów. 14. Parabola jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 15. Motywy antyczne w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i oceń sposoby ich wykorzystywania w wybranych utworach. 16. Wpływ wojny na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady. 17. Portrety kobiet w literaturze dwóch wybranych epok. Omów temat, wskazując podobieństwa i różnice. 18. Wizerunki kobiet zbuntowanych w literaturze. Przedstaw je, zwracając uwagę na przyczyny i konsekwencje buntu. 19. Różne sposoby wykorzystywania motywu szaleńca i szaleństwa w literaturze. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów. 20. Sposób kreowania portretu dziecka w literaturze. Rozważ zagadnienie, odnosząc się do wybranych przykładów. 21. Literackie portrety matek. Omów zagadnienie na przykładach utworów z różnych epok. 22. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw jego kreację i porównaj. 1

2 23. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich. 24. Portret ojca w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów. 25. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy bohaterów literackich. Omów na przykładach utworów z wybranych epok. 26. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie interpretacji wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej. 27. Motyw raju. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw i porównaj sposoby jego przedstawienia. 28. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj jego kreacje na podstawie wybranych utworów. 29. Groteska jako metoda kreowania obrazu rzeczywistości. Omów problem na przykładzie wybranych utworów literackich. 30. Obraz żony w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj różnorodne kreacje. 31. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych 32. Role postaci nadprzyrodzonych w literaturze romantycznej. Określ je, analizując i interpretując wybrane dzieła literackie. 33. Relacje polsko-rosyjskie w literaturze polskiej. Omów problem na wybranych 34. Wspomnienia o wielkich ludziach. Przedstaw i omów powody, dla których są przypominani, na podstawie interpretacji wybranych utworów poetyckich. 35. Tytuły, motta, sceny finałowe jako klucze do interpretacji dzieła. Omów funkcje, jakie pełnią w utworach. 36. Motywy mitologiczne i ich funkcja w twórczości poetów renesansu i baroku. Przedstaw zagadnienie na podstawie interpretacji wybranych utworów. 37. Mit prometejski i jego kontynuacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych 38. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów oraz jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty. 39. Obrazowanie naturalistyczne i jego rola w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych 40. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie. 41. Obraz Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. Omów na wybranych 42. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstaw je, analizując wybrane powieści. 43. Tatry i góralszczyzna w twórczości pisarzy Młodej Polski. Omów na wybranych 44. Motywy apokaliptyczne w literaturze. Przedstaw i omów ich funkcje na wybranych 45. Wieś jako temat utworów literackich. Omów problem, zwracając uwagę na różne ujęcia tematu. 46. Rodzina jako temat literacki. Omów zagadnienie i dokonaj porównania motywu w utworach różnych epok. 47. Rola lektur w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych 48. Wizerunek artysty w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych 49. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ problem na wybranych 2

3 50. Symbol lub alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Rozważ ich rolę w wybranych utworach. 51. Satyryczny obraz polskiego społeczeństwa w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia satyrycznego wizerunku. 52. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach. 53. Samobójstwo jako temat literacki. Omów problem na wybranych przykładach dzieł literackich pochodzących z jednej lub kilku epok. 54. Przedstaw obraz Warszawy w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów. 55. Na wybranych przykładach zbadaj i zinterpretuj motyw walki dobra ze złem w literaturze polskiej. 56. Motyw theatrum mundi w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów literackich. 57. Modernistyczne próby przezwyciężenia poczucia bezsensu życia. Określ je, analizując wybrane utwory z okresu Młodej Polski. 58. Przedstaw problem ludzkiego cierpienia, odwołując się do kilku wybranych utworów literackich. 59. Portret dekadenta w literaturze Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich. 60. Literackie obrazy małżeństw. Omów temat na wybranych 61. Literacki kreacje utopii. Rozważ problem, wskazując funkcje tego motywu. Odwołaj się do kilku przykładów. 62. Portret władcy. Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich scharakteryzuj różnych władców. 63. Postawy człowieka w sytuacji zagrożenia. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. 64. Motyw ogrodu w literaturze. Omów na wybranych 65. Motywy franciszkańskie w liryce. Omów na wybranych 66. Mroczna strona natury ludzkiej. Przedstaw postawy wybranych negatywnych bohaterów literackich oraz sposoby ich kreacji. 67. Ludowa wizja świata. Przedstaw ją, odwołując się do wybranych utworów literackich XIX i XX wieku. 68. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw na wybranych przykładach literackich. 69. Różne aspekty samotności. Rozważ problem, wykorzystując przykłady z literatury. 70. Topos bohaterskiego umierania w literaturze. Omów na wybranych 71. Wizerunki patriotów w literaturze polskiej. Omów na wybranych 72. Miasto pełne tajemnic. Zaprezentuj różne ujęcia motywu miasta w wybranych utworach literackich. 73. Postacie idealistów w literaturze polskiej różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów omów sposoby ich kreowania. 74. Ideały rycerskie w literaturze różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach. 75. Omów sposoby funkcjonowania wątków i motywów baśniowych w poezji wybranych twórców polskich XX wieku. 76. Sposoby i funkcje heroizacji i deheroizacji bohaterów w literaturze. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych przykładów. 3

4 77. Renesansowy humanizm jako szansa ocalenia współczesnego człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury współczesnej. 78. Mit arkadyjski i jego kontynuacje w literaturze polskiej. Omów na wybranych 79. Konformiści i buntownicy literackie portrety bohaterów literatury XX wieku. 80. Wizerunki młodzieży w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw je i porównaj, analizując wybrane utwory. 81. Mityzacja przestrzeni w literaturze. Omów zagadnienie, ukazując sposoby mityzacji oraz określając jej funkcję. 82. Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów na podstawie wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku. 83. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie. 84. Mit o Syzyfie i jego literackie reinterpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku. 85. Tradycja romantyczna jako wzorzec lub przedmiot polemiki w literaturze następnych epok. Omów zagadnienie na wybranych 86. Literatura faktu jako diagnoza rzeczywistości. Przedstaw problem na wybranych przykładach literatury współczesnej. 87. Człowiek i jego los. Opisz egzystencjalną refleksję na temat kondycji człowieka i świata ukazaną w literaturze XX wieku. 88. Codzienność jako temat literatury. Omów, sięgając do różnych dzieł XX wieku. 89. Etos inteligencki w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich. 90. Przedstaw różne wizje katastrofy w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, czasów wojny i współczesnej. 91. Poeta pamięta. Przedstaw obowiązki poety w świetle literatury XX wieku. 92. Człowiek wobec sacrum w poezji baroku i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych 93. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Przeanalizuj różne przedstawienia niedemokratycznej władzy w literaturze XX wieku. 94. Omów refleksję temporalną obecną w poezji baroku i poezji współczesnej. 95. Renesansowy i współczesny stoicyzm w literaturze. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie. 96. Koncepcje walki ukazane w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 97. Motyw walki dobra ze złem. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 98. Autobiografia pisarza jako źródło literackie. Zaprezentuj temat, odwołując się do tekstów literatury polskiej i obcej. 99. Problem starości. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich Kroniki zaginionego świata. Przywołaj i przedstaw utwory upamiętniające świat Żydów polskich. II. KORESPONDENCJA SZTUK 1. Biblia jako źródło literatury i sztuki XX wieku. Przedstaw na wybranych 4

5 2. Topika mitologiczna we współczesnej literaturze i sztuce. Omów na wybranych 3. Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych dziedzinach sztuki. 4. Koniec mitu polskich kresów. Omów zagadnienie na przykładach literatury i sztuki. 5. Między heroizmem a apokalipsą spełnioną. Porównaj różne obrazy wojny w literaturze i sztuce. 6. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady dzieł literackich, plastycznych, filmowych, muzycznych. 7. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów wybrane dzieła. 8. Omów wpływ kultury masowej na sztukę i literaturę XX wieku, posługując się przykładami wybranych tekstów kultury. 9. Brzydota jako kategoria estetyczna. Wykorzystując wybrane przykłady, omów jej funkcję w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. 10. Motyw vanitas w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby jego kreowania w wybranych dziełach różnych epok. 11. Muzyka w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Na podstawie wybranych przykładów omów sposoby funkcjonowania motywu. 12. Literackie i filmowe obrazy szlacheckiego dworku. Zanalizuj sposoby funkcjonowania motywu w wybranych dziełach. 13. Wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu. 14. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Omów funkcje motywu na wybranych 15. Wizerunek szatana w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych 16. Warszawa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Porównaj obrazy miasta w wybranych tekstach kultury. 17. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce polskiej. Omów na wybranych 18. Oblicza gór w malarstwie i literaturze. Omów funkcję i sposoby przedstawiania motywu. 19. Motyw wiosny jego funkcje i sposoby ujmowania w literaturze i innych sztukach. Przedstaw na wybranych 20. Obrazy rewolucji w literaturze i innych tekstach kultury XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując wybrane dzieła. 21. Awangardowość sztuki dwudziestolecia międzywojennego. Określ jej charakter, analizując wybrane teksty kultury. 22. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła. 23. Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. Przedstaw jego cechy, analizując wybrane dzieła epoki. 24. Dom rodzinny arkadia czy piekło? Omów różne ujęcia tematu rodziny na przykładzie literatury i filmu. 25. Różne sposoby ukazywania motywu ojca w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 26. Różne sposoby ukazywania motywu matki w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 5

6 27. Porównaj renesansowe i barokowe koncepcje piękna, odwołując się do utworów literackich i innych dzieł sztuki. 28. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Omów je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych. 29. Wizerunek Chrystusa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 30. Wizerunek Maryi w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów sposoby przedstawienia postaci Matki Bożej na wybranych 31. Przedstaw i porównaj różne sposoby ujęcia motywu śmierci w wybranych tekstach kultury. 32. Motyw danse macabre w literaturze, sztuce oraz muzyce. Przedstaw i zanalizuj na wybranych 33. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów ich funkcjonowanie na wybranych przykładach dzieł literackich i malarskich. 34. Komiks jako synteza sztuk. Omów to zjawisko kultury współczesnej na wybranych 35. Codzienność jako temat literatury i malarstwa XIX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 36. Omów funkcjonowanie motywu natury w literaturze i malarstwie romantyzmu. 37. Omów funkcjonowanie toposu ruin w literaturze i malarstwie romantyzmu. 38. Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich oraz malarskich. 39. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw różne kreacje bohatera dziecięcego na wybranych 40. Omów topos miłości rodzicielskiej w literaturze i sztuce wybranych epok. 41. Portret sarmaty w literaturze i sztuce od XVII w. Po wiek XX. Omów na wybranych 42. Sceny batalistyczne i pojedynki w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji. 43. Koncepcja piękna w wybranych epokach w literaturze, malarstwie i architekturze. Analiza wybranych dzieł. 44. Przedstaw i porównaj literackie, filmowe oraz malarskie obrazy małżeństw. Odwołaj się do wybranych przykładów. 45. Sztuka średniowieczna jako sposób wyrażania uczuć religijnych. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie i dzieła sztuki. 46. Symbolika mogił w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła. 47. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane teksty kultury, omów wpływ kobiety na życie twórcy. 48. Różnorodne funkcjonowanie motywu tańca w utworach literackich, dziełach malarskich i filmowych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 49. Wizerunki świętych w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów. 50. Malarskie i poetyckie wizje ogrodu. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł. 51. Wykorzystanie tego samego motywu biblijnego w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. 52. Aluzje literackie i ich funkcje we współczesnych tekstach reklamowych. Omów zagadnienie na wybranych 6

7 53. Totalitarne zagrożenia XX wieku. Opisz na przykładach dziel literackich i filmowych. 54. Omów wpływ kultury masowej na sztukę i literaturę XX w., posługując się przykładami wybranych tekstów kultury. 55. Technika impresjonistyczna w literaturze i malarstwie. Omów cechy obrazowania impresjonistycznego na wybranych III. JĘZYK 1.Język potoczny jako źródło literatury współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych 2.Archaizaja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów zagadnienie na wybranych 3. Zbadaj przyczyny powstawania neologizmów we współczesnej polszczyźnie i określ ich funkcje. 4. Funkcje stylizacji biblijnej w literaturze. Omów temat na wybranych 5.Rola neologizmów w tworzeniu literackich obrazów świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich. 6.Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych 7. Językowe wyznaczniki poezji tyrtejskiej. Zanalizuj je, odwołując się do wybranych utworów. 8. Przestaw historię zapożyczeń w języku polskim na przykładzie trzech wybranych epok literackich. 9. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych współczesnej polszczyzny w poezji XX wieku. Omów na wybranych 10. Związki frazeologiczne w tekstach literackich i nieliterackich. Omów ich funkcje, analizując wybrane przykłady. 11. Cechy języka wybranej subkultury. Przedstaw zagadnienie w oparciu o zebrany przez ciebie materiał językowy. 12. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych tekstów reklamowych. 13. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych epok. 14. Gwara w literaturze. Omów na przykładzie twórczości pisarzy różnych epok. 15. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach i oceń zasadność zapożyczeń. 16. Obecność Biblii i mitologii we współczesnej frazeologii. Omów na przykładach z mowy potocznej i języka wybranych utworów współczesnej literatury polskiej. 17. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter. 18.Zanalizuj pamiętnik jako formę narracji w wybranych dziełach literackich. 19.Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze. 20. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach romantyków. Analiza przykładów listów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego. 21. Listy pochodzące z różnych epok. Porównaj język i styl przykładów epistolografii z kilku okresów literackich. 22. Język ezopowy w literaturze pozytywizmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich. Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla mowy ezopowej. 7

8 23. Sztuka przemawiania. Zanalizuj środki retoryczne w wybranych utworach literackich renesansu i baroku. 24. Zanalizuj i porównaj środki retoryczne w wybranych współczesnych artykułach prasowych lub przemówieniach sejmowych. 25. Funkcje tekstów. Omów na wybranych przykładach cechy charakterystyczne dla funkcji ekspresywnej, impresywnej, informatywnej. 26. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 27. Cechy stylu publicystycznego. Omów zagadnienie, analizując teksty literackie oraz artykuły prasowe. 28. Funkcja stylizacji językowej w utworze literackim. Omów problem na wybranych 29. Język tytułów prasowych. Omów zagadnienie i przedstaw przykłady. 30. Omów cechy i funkcje języka potocznego, analizując teksty literackie oraz nieliterackie. 8

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK y prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK 1. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 2. Stylizacja gwarowa. Przedstaw jej

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego Lista tematów prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego -w sesji wiosennej 2011r.- Zespół Szkół Budowlanych im. gen. J. Bema we Wrocławiu Tematy prezentacji matura ustna z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 Lp. I. Literatura 1. Wielcy wodzowie i sposoby ich kreacji. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie 2. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. LITERATURA 1. Jaką postawę moralną musi prezentować twój autorytet? Odwołaj się do bohaterów 2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych.

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 I LITERATURA 1. Krytyka wad

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014

Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014 Wykaz tematów do egzaminu ustnego z języka polskiego 2013/2014 I. Literatura 1. Jednostka wobec zbiorowości. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach literackich. 2. Rola i znaczenie folkloru

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu Nr tematu 1. LITERATURA Temat Relacje z podróży w piśmiennictwie epok dawnych (do

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej w roku 2013 w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku LITERATURA 1. Motyw exegi monumentum w twórczości Horacego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. I. LITERATURA 1. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA 1. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów zjawisko opierając się na analizie wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach. Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych 2. Postapokaliptyczna wizja świata w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA

Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA 1. Przedstaw różnorodność literackiego ujęcia przeżyć wewnętrznych po śmierci bliskiej osoby. 2. Rozważ twórczą

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 LITERATURA 1. Satyryczny obraz człowieka w literaturze różnych epok. Określ jego funkcje, interpretując wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 LITERATURA 1. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zanalizuj znaczenie scen

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Literatura

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Literatura TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Literatura 1. Motywy mitologiczne w literaturze późniejszych epok. Ukaż funkcje motywów na wybranych przykładach 2. Arkadia,

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Technikum Gastronomiczno Hotelarskie Warszawa, ul. Majdańska 30/36 Literatura Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Scharakteryzuj wizerunek kobiety w twórczości

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Przemiany dramatu jako gatunku literackiego. Dokonaj analizy wybranych utworów od antyku

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Obraz Paryża w literaturze zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do utworów

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Literatura 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. LITERATURA 1. Kreacja bohatera-patrioty

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Człowiek wobec losu. Omów różnorodność

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu 1. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 LITERATURA 1. W oparciu o analizę wybranych przykładów literackich określ rolę duchów, zjaw, upiorów w literaturze romantycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Funkcje motywu tańca w wybranych tekstach Przedstaw je, odwołując się do analizy wybranych utworów. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA 1. Związki człowieka z naturą jako temat utworu literackiego. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane dzieła pisarzy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Znaczenie i funkcja tytułów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 I.LITERATURA 1. Przedstaw motywy i postacie biblijne i sposób ich realizacji w literaturze nowożytnej. 2. Dylematy miłosne

Bardziej szczegółowo

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Tematy z literatury 1. Przepowiednie, proroctwa, wróżby. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo