Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach"

Transkrypt

1 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł. 2. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ temat na wybranych przykładach. 3.Tradycje kulinarne w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie. 4. Motyw szaleństwa i szaleńca w literaturze. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł. 5.Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o znane utwory literackie. 6. Książki w życiu bohaterów Omów, jaki wpływ miały na życie bohaterów w wybranych utworach 7. Relacje rodziców i dzieci w literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 8. Konflikty rodzinne w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie. 9. Totalitaryzm i komunizm w literaturze XX wieku. Przedstaw temat, analizując konkretne przykłady. 10. Motyw pracy w literaturze. Przeanalizuj temat w odwołaniu do wybranych przykładów 11. Szkoła i środowisko uczniowskie. Zaprezentuj różnorodność ujęcia tematu, odnosząc się do wybranych tekstów 12. Matka i córka w literaturze. Przedstaw relacje między nimi, omawiając wybrane utwory literackie. 13. Kochankowie w literaturze. Omów temat, odnosząc się do wybranych przykładów. 14. Od herosa do pantoflarza. Portrety mężczyzn na kartach literatury. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie. 15. Przeżyłem, więc jestem. Opisz życie więźniów w obozach na podstawie literatury i wspomnień ofiar. 16. Zaprezentuj funkcjonowanie wątków autobiograficznych w twórczości Adama Mickiewicza. 1

2 17. Martyrologia narodu polskiego. Porównaj sposób ujęcia problemu w wybranych utworach 18. Analizując utwory wybranych epok literackich omów rozwój sonetu. 19. Analizując wybrane utwory literackie, wskaż związki tematyki patriotycznej z sytuacją historyczną epoki. 20. Bibllijne inspiracje w twórczości wybranych pisarzy polskich. Omów sposoby i funkcje tego literackiego zjawiska, analizując wybrane utwory. 21. Historia a powieść historyczna. Omów problem w odwołaniu do analizy wybranych tekstów literackich i opracowań historycznych. 22. Krytyczny obraz świata poddanego władzy pieniądza. Omów problem na podstawie analizy wybranych przykładów 23. Literackie autoportrety omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich oraz biografii ich twórców. 24. Literackie zbliżenia i konfrontacje przedstawicieli odmiennych grup społecznych, narodów, kultur omów problem w odwołaniu do analizy wybranych dzieł. 25. Matka Boska w literaturze. Omów problem analizując wybrane utwory. 26.Motyw vanitas w literaturze polskiej. Omów problem, analizując wybrane utwory. 27. Na podstawie analizy wybranych dzieł omów obecność folkloru w literaturze różnych epok 28. Omów funkcjonowanie postaci fantastycznych w wybranych utworach dramatycznych literatury polskiej i obcej. 29. Powstanie styczniowe w poezji i prozie pozytywistycznej. Omów motyw na podstawie analizy wybranych przykładów 30. Polska ballada literacka omów rozwój gatunku, analizując utwory wybranych epok 31. Porównaj listy dwu autorów piszących w tej samej epoce lub różnych czasach, zwracając uwagę na styl wypowiedzi. 32. Porównaj wybrane utwory poetyckie z motywem snu, zwracając uwagę na styl wypowiedzi poetyckiej (słownictwo, metaforyka, obrazowanie, barwa wiersza). 33. Przedmiot jako pamiątka omów motyw analizując wybrane utwory różnych epok. 34. Przedstaw funkcjonowanie motywu podróży w literaturze, odwołując się do analizy wybranych dzieł 2

3 35.Przedstaw funkcjonowanie motywu zemsty w literaturze, odwołując się do analizy wybranych dzieł 36. Przedstaw literackie obrazy śmierci, odwołując się do analizy wybranych dzieł literatury staropolskiej. 37. Przedstaw różne sposoby przenikania się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich, analizując wybrane przykłady literackie. 38.Przedstaw wizerunek kobiety fatalnej jako bohaterki literackiej na podstawie analizy wybranych dzieł twórców polskich i obcych. 39. Przemiana bohatera literackiego i jej wpływ na dalsze losy postaci. Omów problem, odwołując się do analizy wybranych przykładów. 40. Role społeczne, rodzinne i towarzyskie kobiet. Omów jedną z nich na podstawie analizy wybranych przykładów 41. Scharakteryzuj postać barbarzyńcy w odwołaniu do analizy wybranych tekstów 42. Sposoby funkcjonowania mitu dzieciństwa i domu rodzinnego w literaturze. Omów problem w odwołaniu do analizy wybranych utworów 43.Topos teatru świata zinterpretuj te wybrane utwory zawierające motyw, które wydają ci się najciekawsze, najbogatsze znaczeniowo. 44. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do analizy wybranych przykładów. 45. Zaprezentuj literackie sposoby dokumentowania zbrodni totalitaryzmów XX wieku, analizując treść i formę wybranych utworów. 46. Źródła nietolerancji i sposoby ich ukazania w literaturze. Omów temat odwołując się do analizy wybranych utworów. 47. Dwór szlachecki jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia dokonując analizy wybranych przykładów. 3

4 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1.Obraz dworu szlacheckiego w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 2. Dramaty miłosne w literaturze i filmie. Omów sposób realizacji tego motywu w wybranych dziełach. 3. Na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich przedstaw motyw diabła i jego funkcjonowanie w literaturze i sztuce. 4. Kult wielkich ludzi w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie i filmowe. 5. Literackie i filmowe portrety żon. Przedstaw sposoby kreowania portretów, analizując wybrane przykłady. 6. Kraków w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł. 7. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 8. Motyw wampiryzmu w literaturze sztuce. Omów problem, analizując wybrane utwory. 9. Motyw wigilii w literaturze i innych tekstach kultury. Omów temat, analizując wybrane utwory. 10. Fascynacja średniowieczem w literaturze i innych dziedzinach sztuki wykaż jej obecność na podstawie analizy wybranych dzieł. 11. Filmowe adaptacje dzieł Szekspira. Porównaj dwie adaptacje tego samego dramatu, zwracając uwagę na sposób przekładu języka literatury na język filmu. 12. Holocaust w literaturze i filmie. Wykaż różnorodność wykorzystanych środków wyrazu. 13.Krajobraz tatrzański w literaturze i sztuce wybranej epoki literackiej. Porównaj sposób kreacji w wybranych dziełach. 14.Malarstwo Jana Matejki a literatura omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł. 15.Motyw katedry w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 16. Na podstawie analizy wybranych dzieł filmowych Andrzeja Wajdy omów sposób przekładu języka literatury na język filmu. 17. Omów sposób funkcjonowania mitu Narcyza w literaturze i innych dziedzinach sztuki. 4

5 18. Postać Hioba w literaturze i sztuce. Omów sposoby kreacji tego motywu, analizując wybrane dzieła. 19. Scharakteryzuj w odwołaniu do analizy wybranych przykładów sposób funkcjonowania figury skąpca w literaturze i malarstwie. 20. Scharakteryzuj figurę tyrana, despoty, władcy absolutnego - w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich. 21. Sposoby funkcjonowania mitu prometejskiego w literaturze i innych sztukach. Omów problem na podstawie analizy wybranych przykładów. 22. Symbolika nagości w literaturze i innych sztukach. Omów problem, analizując wybrane przykłady. 23. Wizerunki polskich chłopów literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów sposoby obrazowania i ich funkcje na przykładzie wybranych dzieł. 24. Zaprezentuj motyw cierpienia literaturze i innych dziedzinach sztuki XX i XXI wieku, odwołując się do analizy wybranych dzieł. 25. Zaprezentuj motyw Madonny w literaturze i sztuce staropolskiej, odwołując się do analizy wybranych przykładów. 26. Zaprezentuj różne ujęcia motywu biblijnego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do analizy wybranych dzieł. 27. Zaprezentuj różne ujęcia motywu mitologicznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do analizy wybranych dzieł Język 1. Stylizacja biblijna i cel jej stosowania. Omów temat na wybranych przykładach z dwóch wybranych epok. 2. Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów temat na podstawie zgromadzonego materiału. 3. Retoryka a przemówienia w literaturze. Przedstaw temat, dokonując analizy konkretnych przykładów. 4. Dokonaj analizy porównawczej błędów językowych pojawiających się w wybranych programach telewizyjnych. 5. Dokonując analizy języka pism młodzieżowych, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. 6. Dokonując analizy językowej różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. 5

6 7. Kazania różnych epok dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów uwzględniając ich treść i formę. 8. Morsztyn - mistrz konceptu. Na wybranych przykładach scharakteryzuj praktykę konceptu. 9. Mowa ezopowa. Zanalizuj figury języka ezopowego w wybranych utworach 10. Na podstawie analizy języka dwu wybranych utworów literackich omów zjawisko dialektyzacji. Porównaj wyniki analizy. 11. Na podstawie analizy języka dwu wybranych utworów literackich omów zjawisko archaizacji. Porównaj wyniki analizy. 12. Na podstawie analizy neologizmów pojawiających się we współczesnym języku scharakteryzuj obraz świata, jaki one kreują. 13. Obrazy malowane słowem. Scharakteryzuj impresjonistyczny styl młodopolski, analizując język wybranych utworów. 14. Potrzebne i zbędne zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko na podstawie zebranych przez siebie przykładów. 15.Słownictwo i frazeologia na usługach reklamy. Analizując problem, odwołaj się do reklamy prasowej i telewizyjnej. 16. Zanalizuj wybrane przykłady par leksemów będących synonimami lub antonimami, przedstaw zachodzące w nich na przestrzeni wieków zmiany semantyczne i ich uwarunkowania. 6

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego?

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego? Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 7 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. zatwierdzone do realizacji przez dyrektora szkoły. w roku szkolnym 2014/2015

GIMNAZJUM NR 7 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. zatwierdzone do realizacji przez dyrektora szkoły. w roku szkolnym 2014/2015 GIMNAZJUM NR 7 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH zatwierdzone do realizacji przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015 opiekun p. A. Szulczyk 1. Mity greckie i ich malarskie interpretacje. 2. Kamienie

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warsztat nauczyciela polonisty w edukacji gimnazjalnej na podstawie analizy dokumentów zastanych Danuta Jastrzębska-Golonka

Warsztat nauczyciela polonisty w edukacji gimnazjalnej na podstawie analizy dokumentów zastanych Danuta Jastrzębska-Golonka w edukacji gimnazjalnej na podstawie analizy dokumentów zastanych Danuta Jastrzębska-Golonka Warszawa, 13-14 marca 2015 r. Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Gra o przyszłość utorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie Pełne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo