Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata w 2012 roku. Raport z realizxacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji"

Transkrypt

1 Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r.

2 Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 2 z 48

3 Wstęp Rewitalizacja (łac. re + vita, dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim, kompleksowym, skoordynowanym procesem, którego celem jest przywrócenie ładu przestrzennego, rozwiązanie lub złagodzenie problemów społecznych i gospodarczych oraz nadanie rewitalizowanym obszarom lub obiektom nowych funkcji. Na proces rewitalizacji składają się zarówno działania typowo inwestycyjne, jak i działania z zakresu planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej. Winny one mieć charakter kompleksowy i powinny być prowadzone w trzech powiązanych wymiarach: przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. W Lokalnym programie rewitalizacji miasta Opola na lata wskazano obszary, które ze względu na specyficzną sytuację (zarówno samego obszaru, jak i jego mieszkańców) wymagają szczególnego wsparcia inwestycyjnego i w formie tzw. działań miękkich. Do obszarów tych zaliczono: Śródmieście, Nową Wieś Królewską, Zakrzów oraz Osiedle im. Armii Krajowej. Do Programu wpisano konkretne zadania oraz określono podmioty je realizujące. Realizatorami zadań wskazanych w LPR jest nie tylko samorząd Opola. Przedsięwzięcia uwzględnione w LPR możemy podzielić na: zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie; zadania realizowane przez inne podmioty. Twórcy niniejszego raportu, poza informacjami na temat zadań realizowanych przez miasto oraz miejskie jednostki organizacyjne starali się zatem dotrzeć również do informacji na temat pozostałych zadań ujętych w Programie, których realizacja zależy od możliwości finansowych i technicznych inwestorów. Na podstawie pozyskanych danych powstało niniejsze opracowanie, które przedstawione zostanie Radzie Miasta Opola oraz Miejskiemu Komitetowi Monitorującemu. Ponadto raport opublikowany zostanie na stronie internetowej a także udostępniony do wglądu w postaci broszury w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 3 z 48

4 Część I Rewitalizacja śródmieścia Opola W Lokalnym programie rewitalizacji miasta Opola na lata (LPR) do strefy śródmiejskiej zaliczono tzw. śródmieście właściwe tj. obszar ograniczony od północy ulicami: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej, od wschodu ulicami: Plebiscytową i Fabryczną, od południa linią kolejową Wrocław-Gliwice i od zachodu rzeką Odrą. W obrębie śródmieścia znajdują się także: wyspa Pasieka, pasmo zabudowy mieszkaniowej wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej oraz obszar zabudowany wzdłuż ulicy Wrocławskiej i Cmentarnej. Strefa śródmiejska obejmuje najstarszą część miasta o wyjątkowych walorach architektonicznych Stare Miasto, którego najstarsze budowle pochodzą z czasów, gdy władzę nad Opolem sprawowali książęta z rodu Piastów. Mapa obszaru rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 4 z 48

5 Obszar wokół Placu Mikołaja Kopernika Plac Kopernika i jego otoczenie to obecnie jeden z najważniejszych obszarów śródmieścia Opola. Od wielu lat stopniowo zmienia on swój charakter i wygląd. Ogromny udział w kształtowaniu estetyki tego miejsca ma Uniwersytet Opolski. Odrestaurowane gmachy uczelni wraz z tzw. wzgórzem uniwersyteckim stanowią istotny element krajobrazu tej części miasta. Znaczącą część Placu Kopernika zajmuje od 2009 roku Galeria Handlowa Solaris wraz Fot. Galeria Handlowa Solaris z działającym od 2003 roku Centrum Filmowym Helios. Wszystko to sprawia, iż miejsce to tętni życiem. W 2012 roku Irlandzka Grupa Inwestycyjna właściciel Solarisa zgłosiła chęć rozbudowy Galerii Handlowej. Plany przedstawione przez inwestora podzieliły Opolan, budząc liczne kontrowersje co do sposobu zagospodarowania przestrzeni placu. Na początku 2013 roku zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, architektów i urbanistów, z udziałem przedstawicieli inwestora. Debata miała na celu wypracowanie wspólnej wizji zmiany sposobu zagospodarowania Placu Kopernika. Ogromne poruszenie opinii publicznej po ogłoszeniu planów rozbudowy Galerii miało wpływ na decyzję samorządu o nałożeniu na inwestora pewnych ograniczeń co do zakresu i kształtu proponowanej rozbudowy. Ostatecznie Rada Miasta Opola, w pierwszym kwartale 2013 r. przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego, który stwarza możliwości powiększenia zabudowy istniejącej galerii handlowej. Fot. Fragment Placu Kopernika przed Galerią Handlową Solaris Naprzeciw Galerii handlowej Solaris, w sąsiedztwie Uniwersytetu Opolskiego, powstaje hotel o wysokim standardzie. Jest to inwestycja prywatna, na którą pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). Po zakończeniu prac budowlanych zaniedbana zabytkowa kamienica w zachodniej pierzei Placu Kopernika zyska zatem nowe funkcje. Otwarcie hotelu planowano w drugim kwartale 2012 r. Niestety Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 5 z 48

6 ze względu na przedłużające się prace, zostanie on oddany do użytku dopiero w roku Już dziś jednak można podziwiać starannie odrestaurowaną fasadę kamienicy. Fot. Nowy hotel na Placu Kopernika Ulica Waryńskiego Kolejny nowy hotel powstaje (staraniem prywatnego inwestora) przy ul. Waryńskiego. Będzie to obiekt trzygwiazdkowy. Zgodnie z planami inwestora na parterze będzie znajdować się niewielka sala konferencyjna oraz restauracja. Prace budowlane są na tyle zaawansowane, iż widać już formę zewnętrzną budynku. Będzie on miał 5 kondygnacji. Na czterech pierwszych piętrach powstanie 38 pokoi hotelowych, na piątym zaś centrum fitness z salą do masażu, sauną oraz salą do ćwiczeń. W hotelu znajdzie się także podziemny parking. Również to przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe z funduszy UE w ramach RPO WO Fot. Nowy hotel na ul. Waryńskiego Ulica Sienkiewicza U zbiegu ulic Łangowskiego i Sienkiewicza powstaje nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się Centrum Wysokich Technologii. Będzie to pierwszy w Opolu budynek biurowy klasy A. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2012 roku, a jej zakończenie planowane jest na sierpień 2013 roku. Wartość inwestycji wynosi około 10 mln zł. Na jej realizację inwestor pozyskał dofinansowanie unijne. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 6 z 48

7 Centrum Wysokich Technologii będzie mieć charakter strefy biznesu. Zaprojektowano je jako miejsce dla firm innowacyjnych, poszukujących nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Jego misją będzie więc tworzenie optymalnych warunków do realizacji koncepcji opartych o wysokozaawansowane technologie, głównie w dziedzinie ochrony środowiska i informatyki. Jest to inwestycja na wskroś ekologiczna. Do budowy obiektu wykorzystane zostaną materiały wykończeniowe najwyższej klasy. Zastosowany zostanie system centralnej klimatyzacji z funkcją nawilżania oraz nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Budynek będzie miał cztery kondygnacje i powierzchnię ok. 1,5 tys. m², z czego blisko 800 m² przeznaczone zostanie na biura. Zgodnie z założeniami projektu obiekt wyposażony będzie również w parking podziemny. Fot. Inwestycja w trakcie realizacji Projekt Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu Prace restauratorskie i konserwatorskie Kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha jest najstarszym kościołem w Opolu. Jego historia nierozerwalnie łączy się z pobytem św. Wojciecha w Opolu. Od XIV wieku murowany, zachował gotyckie prezbiterium, barokowe wnętrze oraz neoromański front. Do XIX wieku był kościołem przyklasztornym Dominikanów. Kościół usytuowany na obecnym wzgórzu uniwersyteckim wraz obiektami Uniwersytetu Opolskiego tworzy niezwykle urokliwy i chętnie odwiedzany zakątek. Prace restauratorskie kościoła realizowane są nieprzerwanie od 2007 roku. Dzięki wpisaniu zadania do Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na kontynuację niezbędnych prac udało się pozyskać dofinansowanie funduszy UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. Prace Fot. Kościół p. w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 7 z 48

8 restauratorskie i konserwatorskie kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu została podpisana w czerwcu 2012 roku. Podstawowym celem realizacji tego zadania było poprawienie estetyki oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego historycznego centrum Opola. Wykonanie zadania wpłynęło nie tylko na Fot. Kościół p. w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha poprawę estetyki przestrzeni, ale również na rozwój społeczny centralnej części miasta. Kościół na górce pełni bowiem istotne funkcje społeczne dla miejscowej ludności, która licznie uczestniczy w organizowanych w nim nabożeństwach i imprezach kulturalnych (głównie w koncertach). Modernizacja obiektu zwiększyła komfort jego użytkowania oraz pozwoliła na poszerzenie oferty kulturalnej. wymianę instalacji centralnego ogrzewania; renowację organów kościelnych. W ramach rewitalizacji obiektu wykonano szereg prac budowlanomontażowych, konserwatorskich oraz renowacyjnych, w tym: remont wieży kościelnej; remont elewacji kościoła; wymianę pokrycia dachowego; W 2012r. wykonano prace remontowe dachu kościoła (naprawa konstrukcji więźby dachowej i prace dekarskie połączone z wymianą dachówki), prace na elewacji wschodniej i zachodniej kościoła, odrestaurowano drzwi główne oraz boczne. Pod koniec 2012r. wybrany został wykonawca konserwacji i renowacji zabytkowych organów kościelnych. Prace zakończone zostały w lutym 2013 r. Wartość projektu wpisanego do LPR wyniosła ponad 3,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach RPO WO wyniosło 3,1 mln zł, co stanowiło 85% wartości całego przedsięwzięcia. Przebudowa budynku dawnej sali gimnastycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Mały Rynek 5 Zadanie to zostało zgłoszone do Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska. Do chwili obecnej nie udało się rozpocząć prac renowacyjnych. Właściciel obiektu zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie na remont budynku w ramach RPO WO. Brak środków finansowych zweryfikował plany w stosunku do zabytkowego obiektu. Samorząd Opola, mając na względzie niezaprzeczalne walory obiektu (położenie w centrum miasta), przystąpił do rozmów z właścicielem budynku. Pojawiły się plany zagospodarowania budynku na cele kulturalne. Niestety ze względu na wysokie koszty i brak porozumienia z właścicielem od planów tych odstąpiono. Zakończenie projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry W 2012 roku zakończono realizację projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry (Odra urzeka w Opolu). Był on współfinansowany Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 8 z 48

9 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa atrakcyjności turystycznej Opola dzięki zagospodarowaniu rozległych obszarów zielonych wzdłuż rzeki Odry. Za sprawą działań rewitalizacyjnych mało atrakcyjny do tej pory teren stał się miejscem, w którym chce się i warto spędzać wolny czas. Realizacja zadania wpłynęła na podniesienie standardu życia mieszkańców Opola oraz osób w nim przebywających. Zdegradowane tereny stały się miejscem rekreacji, wypoczynku - celem wycieczek pieszych i rowerowych. Dzięki realizacji szeregu mniejszych przedsięwzięć składających się na projekt, miasto zyskało przestrzeń atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Wart podkreślenia jest także fakt, iż infrastruktura powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia ma charakter całoroczny i stwarza możliwość do odwiedzenia tej części Opola o każdej porze roku. W 2012 roku zakończono dwa ostatnie etapy projektu - zagospodarowanie nabrzeży Młynówki oraz remont Stawu Zamkowego. Prace związane z zagospodarowaniem nabrzeży Młynówki zakończono w lutym 2012 roku. Powstało miejsce przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i turystom - zachęcające do odpoczynku. Wzdłuż Młynówki powstało 1600 m ciągów pieszo - rowerowych, ustawiono nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Wybudowano tarasy widokowe, schody i alpinaria. Wzmocniono i uporządkowano nabrzeża, uporządkowano zieleń oraz wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Zainstalowano urokliwe i stylowe oświetlenie. Całkowity koszt realizacji tego etapu projektu Odra urzeka w Opolu wyniósł ponad 6,4 mln zł., z czego 2, 8 mln zł. stanowiły środki uzyskane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Fot. Bulwary spacerowe nad Młynówką Oficjalne otwarcie bulwarów nad Młynówką nastąpiło 14 lutego 2012r. - w dniu św. Walentego. Choć aura była zimowa, odbyło się ono w niezwykle ciepłej atmosferze. Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających liczne atrakcje: konkursy, quizy i projekcje filmowe w plenerze. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 9 z 48

10 Fot. Oficjalne otwarcie bulwarów nad Młynówką W grudniu 2012 roku zakończyły się prace związane z remontem Stawu Zamkowego przy ulicy Barlickiego. Przebudowano dno oraz ściany niecki stawu, zmodernizowano mury oporowe otaczające staw i wyspę oraz mury podtrzymujące skarpy. Wybudowano nową fontannę wraz z systemem nagłośnienia i iluminacji. Uporządkowano również otoczenie Stawu Zamkowego - przebudowano alejki, wyremontowano chodniki, wybudowano nowe schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, zamontowano balustrady. Ponadto wykonane zostało nowe oświetlenie terenu i zamontowane zostały elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zadbano również o zieleń, którą uporządkowano i uzupełniono poprzez nowe nasadzenia. Fot. Zmodernizowany Staw Zamkowy Całkowity koszt realizacji tego modułu projektu wyniósł 5,8 mln zł., z czego ponad 2, 5 mln zł. stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W listopadzie 2012 roku mieszkańcy miasta mogli po raz pierwszy obejrzeć specjalnie dla nich przygotowany spektakl. Na stawku odbył się premierowy pokaz Grających fontann. Pojawiły się na nim tłumy Opolan. Co ważne, mieszkańcy miasta są również współautorami repertuaru widowiska - to właśnie oni poprzez głosowanie internetowe wybrali utwory stanowiące oprawę muzyczną niezwykłego, barwnego widowiska. Dzięki rewitalizacji jedno z najbardziej urokliwych miejsc Opola odzyskało dawny blask. Rozpoczęta w 2009 roku rewitalizacja nabrzeży Odry dobiegła końca. Miasto otwarło się na rzekę. Powstały zachwycające urodą miejsca przyjazne mieszkańcom i turystom. Projekt Odra Urzeka w Opolu został oceniony przez mieszkańców miasta jako jedno najważniejszych i najbardziej udanych przedsięwzięć inwestycyjnych ostatnich lat. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 10 z 48

11 Fot. Koncert Grających fontann na wyremontowanym Stawie Zamkowym Projekt Instytutu Śląskiego w Opolu Rewitalizacja budynku PIN-Instytutu Śląskiego i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej Przedsięwzięcie pod nazwą Rewitalizacja budynku PIN- Instytutu Śląskiego i jego otoczenia ( ) znalazło się - na wniosek beneficjenta - na liście zadań Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola. Dzięki temu Instytut mógł podjąć starania o dotację na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata Tak też się stało beneficjent otrzymał Fot. Budynek Instytutu Śląskiego dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1,5 mln zł. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj wybuduj. W 2012 roku trwały prace nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno - użytkowej obiektu. Ostatecznie zakres rzeczowy zadania obejmie: odnowienie elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie całego obiektu. Planowany termin zakończenia prac IV kwartał 2013 roku. Mury obronne przy ulicy księdza Stefana Baldego Rewitalizacji nabrzeży Młynówki towarzyszyła gruntowana modernizacja fragmentu murów obronnych miasta z basztą narożną przy ulicy Stefana Baldego. Z powodu złego stanu technicznego wymagały one pilnych prac konserwatorskich. Całość prac związanych z rewitalizacją tego terenu zakończyła się w 2011r. Od tego czasu miejsce odbywają się tu liczne imprezy plenerowe, organizowane m.in. przez Opolskie Bractwo Rycerskie. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 11 z 48

12 Fot. Mury Obronne przy ulicy księdza Stefana Bladego Niestety w 2012r. duży fragment murów przy ul. ks. Stefana Bladego runął na plac między basztą a katedrą. Miejski Konserwator Zabytków podjął decyzję o zabezpieczeniu budowli przed kolejnymi osunięciami. Jeszcze w roku 2012 przeprowadzono niezbędne ekspertyzy. W drodze przetargu wybrano firmę, która odbuduje zniszczony oraz osłabiony przez wilgoć mur. Remont rozpocznie się wiosną 2013 roku. Potrwa około siedmiu miesięcy, a jego koszt oszacowano na 744tys. zł. W 2012 roku utwardzono również i uporządkowano nawierzchnię oraz zabezpieczono mury od strony ulicy Kolegiackiej. Projekt Województwa Opolskiego Rozbudowa Filharmonii Opolskiej W 2012 roku, po dłuższej przerwie związanej z przebudową budynku, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera zainaugurowała działalność w zmodernizowanym i rozbudowanym gmachu. Modernizacja budynku Filharmonii możliwa była dzięki dotacji w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Całkowity koszt modernizacji wyniósł ok. 22 mln zł, z czego 13 mln pochodziło z funduszy unijnych. Powiększono dotychczasowy budynek filharmonii, a także dobudowano do niego dwupoziomowy hol z kawiarnią oraz tarasem. Będzie on pełnił funkcje wystawiennicze, a latem stanie się sceną koncertów kameralnych. Nadbudowana została również część administracyjna instytucji. Dzięki temu zyskano dodatkową przestrzeń, którą przeznaczono na pokoje ćwiczeń dla muzyków oraz garderoby. Dzięki rozbudowie Filharmonia Opolska stała się miejscem wyjątkowym. Miejscem, w którym piękna muzyka łączy się z elegancją, harmonią oraz prostotą. Fot. Budynek Filharmonii po modernizacji Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 12 z 48

13 Projekt Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne przy ul. Sempołowskiej 2 Zbudowany około 1815 roku budynek zachwyca bogatą, pałacową fasadą i rozbudowanym portykiem z dwiema parami kolumn jońskich i półkolistym łukiem. Na przestrzeni lat w budynku mieściły się siedziby wielu instytucji. Działała tu też pracownia znanych i cenionych opolskich architektów. Od 2008r. budynek jest siedzibą Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, która w ramach projektu pn. Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego Fot. Budynek przy ul. Sempołowskiej 2 budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu podjęła się rewitalizacji zabytkowego gmachu. Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego wynosi 8,8 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2, 3 mln zł. W marcu 2011 roku inwestor zakupił nieruchomość. Następnie przygotowana została dokumentacja wykonawcza oraz budowlana. Do tej pory jednak nie Fot. Budynek przy ul. Sempołowskiej 2 rozpoczęto jeszcze prac modernizacyjnych obiektu. Z uwagi na przeszkody natury formalnej, właściciel zmuszony był wystąpić ponownie o pozwolenie na budowę. Zgodnie z deklaracjami inwestora planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu przypada na I kwartał 2014 roku. Dworek Artystyczny przy ul. Studziennej Tuż obok budynku należącego do Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego znajduje się inny zabytkowy obiekt o ciekawej historii. Trwają w nim prace remontowe mające na celu przywrócenie mu dawnej świetności. Mowa o najdłużej działającym w Opolu Klubie Muzycznym Dworek. W obiekcie często odbywały się różnego rodzaju imprezy artystyczne m.in. spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, wieczory poetyckie czy też koncerty. Zyskał on miano prywatnego centrum opolskiej kultury. Fot. Dworek artystyczny w trakcie remontu Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 13 z 48

14 Obecnie trwają intensywne prace modernizacyjne. W 2012r. wykonano remont konserwatorski elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniono także instalację elektryczną oraz wykonano izolację przeciwwilgociową. Całkowity koszt prac wyniósł 71 tys. zł i pokryty został z dotacji celowej budżetu miasta Opola na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Opola, niestanowiących własności samorządu. Po zakończeniu wszystkich prac obiekt zyska dodatkowe piętro. Fot. Dworek artystyczny w trakcie remontu Remont kamienicy przy ul. Sempołowskiej 1 na potrzeby Opolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Fot. Wyremontowana kamienica przy ul. Sempołowskiej 1 W tej samej części miasta, przy ul. Sempołowskiej 1, naprzeciw remontowanego budynku Klubu Muzycznego Dworek zlokalizowany jest obiekt, w którym znajdują się pomieszczenia udostępniane przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach w ramach działalności Opolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. OIP jest inicjatywą Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości. Dzięki dotacji pozyskanej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na realizację projektu pn. Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo - budowlane w Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu, możliwy był remont obiektu. Odnowiono elewację budynku i wykonano szereg prac remontowych w jego wnętrzu. Dzięki temu powstało 12 nowych lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, głównie dla nowopowstałych firm. Wartość dotacji pozyskanej na realizację tego przedsięwzięcia wyniosła ponad 300 tys. zł. Po modernizacji obiekt oddano do użytku w czerwcu 2012 roku. Projekt Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A Smolki Przebudowa budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki to jedna z najważniejszych instytucji kultury w mieście. Zespół Teatru odnosi sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Jego działalność jest wizytówką Opola. Dotychczasowa siedziba Teatru nie odpowiadała jednak współczesnym potrzebom zespołu teatralnego oraz oczekiwaniom widzów licznie Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 14 z 48

15 uczestniczących w spektaklach oferowanych przez OTLiA. Obiekt nie spełniał standardów funkcjonalności i komfortu użytkowania. Sytuacja placówki uległa poprawie, gdy w latach zmodernizowano budynek zaplecza teatru, jednak stan techniczny budynku głównego nadal pozostawiał wiele do życzenia. Staraniem Dyrekcji Teatru, jak i samorządu Opola udało się pozyskać dofinansowanie na realizację niezwykle śmiałej koncepcji przebudowy budynku Teatru. Projekt pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie po pozytywnej ocenie uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł ze środków UE w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w grudniu 2012 roku. Ogółem na przebudowę budynku Teatru oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczone zostanie ponad 20 mln zł. Modernizacja obiektu poprawi standard i funkcjonalność pomieszczeń technicznych, teatralnych i zaplecza. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększeniu ulegnie obszar reprezentacyjny oraz przestrzeń teatralna. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki gruntownej przebudowie powstanie nowoczesna elewacja frontowa gmachu głównego składająca się z trzech brył. Powstanie obiekt o nowoczesnej, eleganckiej formie i oryginalnej, zjawiskowej elewacji. Modernizacja ma zakończyć się w 2014r. Fot. Budynek Teatru dziś i w niedalekiej przyszłości Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe Poza działaniami podejmowanymi przez samorząd Opola, niezwykle istotny wpływ na wygląd miasta mają działania realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe. Śródmieście Opola z jego zabytkowymi kamienicami uległo metamorfozie. Pomimo braku możliwości pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej na remonty kamienic, wspólnoty mieszkaniowe czynią wiele na rzecz poprawy estetyki budynków mieszkalnych. Część z nich korzysta ze specjalnej puli środków z budżetu miasta. W roku 2012 w ramach dotacji udzielanych przez miasto Opole na renowację, konserwację i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków, dotację w wysokości ponad 60 tys. zł. otrzymała wspólnota mieszkaniowa przy ul. Ozimskiej 67. W budynku zwanym Kamienicą pod Łabędziem nie przeprowadzano dotychczas większych remontów. Realizowane w ostatnich latach prace miały zaledwie symboliczny charakter. W 2007r. przeprowadzono remont wieży, w 2009r. ocieplenie elewacji tylnej a w 2010r. wymieniono pokrycie dachu. W ramach otrzymanej dotacji, w 2012 r. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 15 z 48

16 przeprowadzono remont konserwatorski elewacji frontowej budynku. Dzięki temu jedna z najpiękniejszych kamienic przy tej ulicy odzyskała dawny blask. Mieszkańcy dokładają wielu starań, by zamieszkiwane przez nich modernistyczne i secesyjne kamienice znów były wizytówką Opola szczególnie ważne jest to w śródmieściu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ogromna zmiana zaszła na ulicach Kośnego, Kościuszki, 1-go Maja, Reymonta czy Ozimskiej, gdzie wciąż kolejne budynki zyskują nowy wygląd. Remontowane są zabytkowe elewacje, wymieniana stolarka drzwiowa i okienna oraz pokrycia dachowe. Fot. Kamienica pod Łabędziem W roku 2012 samorząd Opola ogłosił po raz pierwszy konkurs Odmień swoje podwórko. Przeznaczony był on dla wspólnot i właścicieli budynków przyległych do terenów stanowiących gminną własność. Komisja konkursowa wybrała najlepsze pomysły na rewitalizację opolskich podwórek. Łącznie na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 149 tys. zł. W rejonie śródmieścia dotacje otrzymały trzy wspólnoty: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jakuba Kani 17 - wykonano murki z betonowych rollborderów, alejki oraz utwardzenie placu kostką brukową. Zamontowano elementy małej architektury oraz posadzono drzewa i krzewy; Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kropidły 8 - wykonano częściowy remont ogrodzenia, zamontowano nową bramę wjazdową oraz furtkę, wykonano chodniki oraz utwardzono podwórko; Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 25 - wykonano wejście do budynku z płyt granitowych. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 16 z 48

17 Jak co roku podejmowano także działania wpływające na poprawę estetyki oraz bezpieczeństwa placów zabaw pozostających w zarządzie miasta. W ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie śródmieścia powstał nowy plac zabaw przy ulicy Książąt Opolskich 46. Fot. Podwórko przy ul. Jakuba Kani przed i po remoncie Działania inwestycyjne Politechniki Opolskiej ulica Katowicka Fot. Budynek dydaktyczny Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej W 2012 roku oddano do użytku nowy obiekt dydaktyczny - przy ulicy Katowickiej 48 powstał kolejny budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. Inwestycja dofinansowana była ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Projekt pn. Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 realizowany był od 2009 roku. Głównym celem realizacji projektu było poprawa warunków i podniesienie standardu kształcenia przyszłych inżynierów. Nowoczesny obiekt o kubaturze ponad 14 tys. m 3 zastąpił istniejący w tym miejscu od 1974 roku barak. W powstałym budynku znajdują się 4 sale wykładowe, 26 sal dydaktycznych, laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych i 3 pracownie komputerowe. Ponadto na potrzeby Wydziału Budownictwa zakupiono niezbędny sprzęt, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość projektu Fot. Wnętrze budynku Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 17 z 48

18 zamknęła się w kwocie 18,8 mln zł., natomiast dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 11, 3 mln zł. Projekt Uniwersytetu Opolskiego Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Wrocławskiej 4 W 2012 roku zakończono przebudowę zabytkowego budynku przy ulicy Wrocławskiej na realizację projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego inwestor Uniwersytet Opolski otrzymał dotację w wysokości 6 mln zł. Głównym celem projektu było przywrócenie siedzibie Instytutu Sztuki UO jej dawnego wyglądu, a także dostosowanie obiektu pod względem funkcjonalnym do realizacji zadań z zakresu edukacji artystycznej (sztuk plastycznych). W 2012r. przeprowadzono szereg robót budowlanych, dzięki którym przystosowano obiekt do pełnienia funkcji edukacyjnych i kulturalnych. Zagospodarowano teren, który funkcjonalnie wiąże się z budynkiem. Zakres robót budowlanych prowadzonych w ramach projektu obejmował przebudowę, a także rozbudowę istniejącego budynku oraz adaptację i budowę przyległego pawilonu. Powstały specjalistyczne pracownie artystyczne: grafiki cyfrowej, sitodruku, grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa, atelier fotograficzne, projektowania graficznego, struktur wizualnych, nowych mediów oraz ciemnia fotograficzna. W dobudowanej części budynku powstały pracownie: rzeźby w kamieniu, rzeźby w drewnie, rzeźby monumentalnej, sztukatorska oraz ceramiki. W piwnicach budynku znajdują się obecnie pomieszczenia techniczne pracowni grafiki oraz rzeźby. W nowej siedzibie Instytutu Sztuki usytuowano również specjalistyczną bibliotekę, galerię studencką, dwie sale wykładowe oraz pomieszczenia administracyjne. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na maj 2013 roku. Do tego czasu zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie obiektu. Fot. Uniwersytet Opolski przy ulicy Wrocławskiej 4 Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 18 z 48

19 Przebudowa terenu zieleni przy Placu Piłsudskiego Fot. Skwer po przebudowie W przestrzeni miasta muszą się znaleźć miejsca, które przyciągają, gromadzą ludzi swą urodą i specyficznym klimatem miejsca spotkań. Taką funkcję spełniają odpowiednio zaprojektowane i urządzone, czyste i zadbane skwery oraz miejskie place. Jakość tych miejsc wpływa na ogólny wygląd miasta i jego odbiór, zarówno przez mieszkańców, jak i osoby przyjezdne. Śródmieście powinno stawać się swoistym salonem miasta. W 2011 roku rozpoczęła się przebudowa skweru na placu Piłsudskiego. Prace zakończyły się w 2012r. Plac zmienił się nie do poznania. W centralnej części skweru znajduje się fontanna. Jej wnętrze stanowi kilkanaście granitowych bloków, które różnią się długością oraz kolorystyką. Wewnątrz umieszczono dysze wodne oraz kolorowe oświetlenie. Żwirowe aleje zostały zastąpione kamiennymi płytami, pojawiły się także betonowe murki, ławki, efektowne oświetlenie i szerokie pasy zieleni. Koszt przebudowy skweru i budowy nowej fontanny wyniósł 971 tys. złotych. Hotel Ostrówek W bliskim sąsiedztwie mostu Piastowskiego powstaje kolejny nowy hotel - Hotel Ostrówek. Będzie to pierwszy czterogwiazdkowy hotel w Opolu. Budynek powstaje w niezwykle reprezentacyjnym miejscu- vis à vis amfiteatru. Z tego miejsca rozpościera się piękny widok na Odrę i most Piastowski. Część podziemna budynku przeznaczona będzie na pub, parter na kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Pierwsze piętro zajmie restauracja wraz Fot. Hotel Ostrówek w trakcie budowy z tarasem. Na kolejnych dwóch piętrach zlokalizowanych będzie 10 pokoi hotelowych, które utrzymane będą w stylu art deco. Piętra połączy panoramiczna winda. Fot. Hotel Ostrówek w trakcie budowy Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 19 z 48

20 Remonty chodników, utrzymanie dróg oraz budowa nowych parkingów w obszarze śródmieścia Opole, jak wszystkie większe miasta, cierpi z powodu dużego natężenia ruchu drogowego. Codziennie przez główne ulice stolicy regionu przejeżdża ok. 45 tys. pojazdów. Z tego też powodu miasto rokrocznie ponosi znaczne koszty utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszo rowerowych. Brakuje także miejsc parkingowych. Działania z zakresu remontu, poprawy funkcjonalności i estetyki oraz bezpieczeństwa użytkowania ulic, chodników, parkingów są nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji miasta w sferze przestrzennej. W 2012r. w śródmieściu powstał nowy parking przy ul. Rataja. Liczy on 111 miejsc postojowych. Na ten cel przeznaczono nieco ponad 545 tys. zł. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz w ramach prowadzonych zadań remontowych w śródmieściu wykonano: Fot. Parking przy ul. Rataja remont chodnika przy ul. Kani na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Drzymały, remont w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od ul. Ozimskiej do ul. Orląt Lwowskich I Etap chodnik po prawej stronie, remont nawierzchni jezdni ul. Targowej, remont nawierzchni jezdni ul. Reymonta na odcinku od ul. Ozimskiej do pl. Kopernika, remont nawierzchni jezdni ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od końca pasa rozdziału do ul. Oleskiej ( jezdnia prawa), remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Korfantego na odcinku od mostu do zjazdu do Poczty, remont chodnika przy ul. Armii Krajowej w Opolu na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rodziewiczówny, Fot. Wyremontowana jezdnia przy ul. Targowej remont nawierzchni jezdni ul. Bohaterów Monte Casino na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Kośnego strona prawa, remont chodnika w ciągu ul. Czaplaka na wysokości kościoła, remont chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Katowickiej w kierunku ulicy Dubois, wykonanie utwardzenia kostką kamienną placu przy ul. Młyńskiej. Raport z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata w 2012 roku str. 20 z 48

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

XIX Edycja Konkursu odbywa się przy poparciu:

XIX Edycja Konkursu odbywa się przy poparciu: romdom 1 XIX Edycja Konkursu odbywa się przy poparciu: Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pod patronatem: - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Pełnomocnika Rządu ds. Osób

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9 str. 10 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz

TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz TYCHY 2010-2014 Przestrzeń miejska 2010-2014 Deklaracja wyborcza Wykonano W trakcie realizacji Nie wykonano Komentarz Modernizacja Placu św. Anny Remont ul. Bocheńskiego Modernizacja rynku na Osiedlu K

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Tychy 2013 1 / 30 SPIS TREŚCI: Zakres i cel opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. GŁÓWNY PROJEKTANT: dr inż. Krzysztof Śliwa Z-348 ZESPÓŁ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA: Andrzej Bednarski mgr inż. arch. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 biuletyn informacyjny miasta Jarosławia R T R T APOR APOR 2009 2009 Spis treści 03. Jarosławy 2009 05. Raport 06. Inwestycje 11. Obwodnica -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 lp Numer projektu PRZYJĘTY 1 BO.OM.2/15 2 BO.OM.3/15 3 BO.OM.4/15 Tytuł projektu Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo