Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas 70 rocznica Powstania Warszawskiego"

Transkrypt

1 Kod pracy Liczba uzyskanych punktów Podpisy członków komisji Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty Etap szkolny Dane ucznia proszę wpisać lub przypiąć tzw. metryczkę po rozkodowaniu pracy: Imię i nazwisko... Nazwa szkoły... Imię i nazwisko opiekuna naukowego... 1

2 Szanowny Gimnazjalisto! Przed Tobą znajduje się test zawierający XVIII zadań konkursowych poświęconych powstaniu warszawskiemu. Zanim przystąpisz do udzielania odpowiedzi przeczytaj uważnie pytania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. Pamiętaj, pisz wyraźnie oraz nie używaj korektora i ołówka. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. Powodzenia Czas trwania testu 90 minut Maksymalna liczba punktów do zdobycia 88 Zadanie I. Wskaż jedną prawidłową odpowiedź na poniższe pytania. (0-10 punktów) 1. Z którym państwem Polska nie miała podpisanego sojuszu przed II wojną światową: A. Francją B. Rumunią C. Austrią 2. Polskimi Termopilami nazywana jest bitwa pod: A. Wizną B. Bzurą C. Mokrą 3. Powstanie warszawskie zorganizowano w ramach akcji: A. Wicher B. Burza C. Nawałnica 4. Kto wydał rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej 1 sierpnia 1944 r.? A. płk Antoni Chruściel B. Ignacy Mościcki C. gen. Tadeusz Bór Komorowski 5. Improwizowany samochód pancerny zbudowany przez powstańców, nazywał się: A. Kubuś B. Jasiek C. Staszek 2

3 6. Jaki tytuł nosi książka Aleksandra Kamińskiego o powstańczych batalionach? A. Zośka i Parasol B. Batalion C. Czwartacy 7. Podczas konferencji w Jałcie spotkali się: A. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Włodzimierz Lenin B. Winston Churchill, Jerzy Waszyngton, Józef Stalin C. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Józef Stalin 8. W walkach o Narwik brała udział: A. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich B. 2 Dywizja Strzelców Pieszych C. Armia gen. Andersa 9. Żegota, był to kryptonim: A. Żydowskiej Organizacji Wojskowej B. Rady Pomocy Żydom C. Żydowskiego Komitetu Kultury 10. Konsekwencją ujawnienia w kwietniu 1943 r. mordu w Katyniu było: A. wstrzymanie aprowizacji dla armii gen. Andersa B. zerwanie stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR C. agresja ZSRR na Polskę Zadanie II. Spośród podanych, podkreśl 3 cechy polityki zagranicznej prowadzonej przez ministra Józefa Becka. (0-3 punkty) A. utrzymywanie równowagi pomiędzy ościennymi mocarstwami B. zacieśnianie współpracy z Wielką Brytanią C. odrzucenie udziału w układach zbiorowych, mogących krępować swobodę polskiej polityki D. uleganie naciskom sąsiadów E. prowadzenie ekspansji kolonialnej Zadanie III. Podkreśl określenie, które nie odnosi się do państw rządzonych przez dyktatorów państw totalitarnych w dwudziestoleciu międzywojennym. (0-1 punkt) A. Prześladowanie obywateli podejrzanych o krytykę władzy. B. Stanowienie prawa przez władzę. C. Zagwarantowanie obywatelom wolności słowa i swobody wyznania. D. Władza skupiona w rękach jednego człowieka. 3

4 Zadanie IV. Poniższe fotografie przedstawiają prezydentów RP na uchodźctwie. Podaj ich imiona i nazwiska (nazwisko 1 pkt., imię i nazwisko 2 pkt). (0-6 punktów) Fot. 1 Imię i nazwisko:.... Fot. 2. Imię i nazwisko:... Fot. 3. Imię i nazwisko:... 4

5 Zadanie V. Uszereguj chronologicznie poniżej wymienione wydarzenia, zaczynając od tego, które miało miejsce najwcześniej. (0-6 punktów) WYDARZENIA: Powstanie Generalnego Gubernatorstwa Agresja Niemiec na ZSRR Śmierć gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze Konferencja w Teheranie Powstanie PKWN Agresja ZSRR na Polskę Kolejność Wydarzenie Zadanie VI. Rozszyfruj nazwisko autora fragmentu wiersza. (0-3 punkty) A otóż i macie wszystko. Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof, i jeszcze ciało to tak niewiele. Rodzicom.. 2. Podaj dwa inne nazwiska osób, które zaliczane są do Pokolenia Kolumbów

6 Zadanie VII. Wyjaśnij krótko pojęcia. (0-8 punktów) Pojęcie Wyjaśnienie Proces 16 Kolaboracja Dywersja Żołnierze wyklęci Zadanie VIII. Uporządkuj miejsca spotkań Wielkiej Trójki w kolejności chronologicznej, wpisując odpowiednio cyfry: 1, 2, 3. (0-1 punkt) Jałta. Poczdam. Teheran. 6

7 Zadanie IX. Oceń prawdziwość poniższych zdań wstawiając w wolne pole odpowiednią literę F oznaczającą fałsz lub P oznaczającą prawdę. (0-6 punktów) Komendant główny Armii Krajowej, generał Stefan Rowecki Grot, wydał rozkaz w sprawie przeprowadzenia tzw. akcji Burza. Niepowodzeniem zakończyły się szturmy na siedzibę Gestapo w al. Szucha. Podczas powstania warszawskiego Stalin zatrzymał swoje wojska na Mokotowie. Niemcy odzyskali kontrolę nad miastem, stosowali brutalne metody walki, jak chociażby żywe tarcze, czyli osłanianie swoich oddziałów przez cywilów. Akt kapitulacji powstania warszawskiego podpisał gen. Tadeusz Bór- Komorowski. Związek Patriotów Polskich zrzeszał Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy wysyłali do okupowanej Polski paczki żywnościowe Zadanie X. Dopisz pełne nazwy do podanych skrótów. (0-6 punktów) 1. GG 2. AK 3. ZWZ. 4. SZP 5. KRN. 6. PKWN.. Zadanie XI. Podkreśl miejsca bitew wojny obronnej 1939 roku. (0-4 punkty) Narwik, Kraków, Wizna, Lenino, Westerplatte, Kock, Bzura, Płowce 7

8 Zadanie XII. Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym i odpowiedz na pytania zamieszczone pod nim. (0-6 punktów) Powstanie było klęską dążeń do utrzymania niezależnej państwowości polskiej. Po zniszczeniu Warszawy i wyeliminowaniu jej potencjału politycznego, intelektualnego i kulturalnego o wiele łatwiej było narzucić Polakom władze komunistyczne i supremację sowiecką. W Warszawie wyginęła także nowa, wykształcona i patriotyczna elita przyszłego państwa, ale też właśnie fakt nieudzielenia pomocy powstaniu przez wojska sowieckie uświadamiał kolejnym pokoleniom, jaki jest prawdziwy stosunek władz ZSRR do Polski, i dlatego pamięć o warszawskim zrywie rozbudzała w społeczeństwie PRL dążenie do odzyskania pełnej suwerenności. Brzoza Cz., Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej, Kraków 2001, s Dlaczego nieudzielenie pomocy powstańcom ułatwiło komunistom przejęcie władzy w Polsce? Wymień dwa skutki powstania warszawskiego, które podaje autor.... 8

9 3. Do czego pamięć o powstaniu warszawskim inspirowała Polaków?... Zadanie XIII. Połącz opis postaci z nazwiskiem. (0-5 punktów) 1. Polski działacz społeczny i charytatywny, zorganizował przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie. 2. Polsko-żydowski działacz społeczny, lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, prekursor działań na rzecz praw dziecka. 3. Osoba ta przebywała w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie dobrowolnie wybrała śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka. 4. Żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, opublikował pierwsze na świecie raporty o Holokauście, został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, a stracony w 1948 r. 5. Kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, w 1942 roku jako naoczny świadek zdał relację dotyczącą eksterminacji Żydów, struktury i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce. A) Władysław Sikorski B) Irena Sendlerowa C) Maksymilian Maria Kolbe D) Janusz Korczak E) Jan Karski F) Witold Pilecki

10 Zadanie XIV. Rozpoznaj miejsce z ilustracji. (0-3 punkty) 1. Napisz gdzie znajduje się ta brama? 2. Jak w języku polskim brzmi napis nad bramą? 3. Co symbolizuje ta brama? 10

11 Zadanie XV. Zapoznaj się z poniższym fragmentem książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec i odpowiedz na pytania zamieszczone pod nim. (0-3 punkty) Ogromna większość ludzi ( ) robiła to w ten sposób, że malowała białą i czerwona kredą barwy narodowe na murach lub też umieszczała w różnych miejscach małe, biało-czerwone chorągiewki. ( ) Uradzono zakupić, gdzie tylko się da, płótna białego i czerwonego i uszyć szerokie na kilkadziesiąt centymetrów, parometrowej długości flagi. Flagi te należy zawiesić na drutach tramwajowych i latarniach elektrycznych. ( ) Specjalnością propagandową na 11 listopada było wypisywanie na murach, płotach, chodnikach hasła Polska zwycięży! A. Kamiński, Kamienie na szaniec, Katowice 1987, s Nazwij działania opisane we fragmencie tekstu Wyjaśnij symbolikę Znaku Polski Walczącej

12 Zadanie XVI. Scharakteryzuj formy walki Polaków z okupantem niemieckim. (0-6 punktów)

13 Zadanie XVII. Po przeczytaniu fragmentu piosenki, odpowiedz na pytania. (0-4 punkty) ZOŚKA! tekst Donat Czerewacz "Sójka", muz. Jerzy Zakrzewski "Linowski" Szare hełmy błyszczą stalą, Rytm podkutych nóg, Twardo dudni bruk. Hej, niech zmyka wróg! To szturmowcy drogą walą, Śpiewa chłopców chór W cekaemów i peemów wtór, Do boju! Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko! Maszerować chodź, panienko, Przecież idziem w bój, W tan przy świście kul, Seryjką z peemu W rytm tego refrenu Wybijaj takt! 1. Co symbolizuje tytułowa Zośka? Wyjaśnij to pojęcie. 2. Co to były Szare Szeregi? 13

14 Zadanie XVIII. Poniższa mapa konturowa przedstawia współczesne terytorium Polski. Wykonaj zadania, przy wykorzystaniu zamieszonej w tekście mapy. (0-7 punktów) Źródło: 14

15 1. Nanieś znaki na mapie zgodnie z legendą. 2. Napisz, jakie skutki przesunięcie polskiej granicy zachodniej miało dla rozwoju kraju po zakończeniu wojny? 15

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. System wersalski Zagadnienia postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WARMIOSKO-MAZURSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 3 marca 2011, godz. 11.00... Kod pracy ucznia Szanowny Uczniu, KONKURS PRZEDMIOTOWY HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e 2 0 1 0 Książka została wydana pod patronatem Prezydenta Miasta SiemianowicE ŚląskiE Jacka Guzego Projekt dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Kod ucznia pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się

Bardziej szczegółowo

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM

CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM CHŁOPI W POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM Wieś walcząca - fotogaleria Wrzesień 1939 r. rozpoczął najtragiczniejszy i najtrudniejszy okres dla Polaków walka o przetrwanie już nie tylko narodowe, kulturalne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

AKCJA PACZKA WSTĘP. Druhny i Druhowie!

AKCJA PACZKA WSTĘP. Druhny i Druhowie! WSTĘP Druhny i Druhowie! fot. Archiwum Przekazuję w Twoje ręce skrót historii Polskich Kresów, który ma za zadanie dostarczyć Ci najważniejszych informacji o losach Polaków poza granicami naszego kraju.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Ściana pamięci w Katyniu z nazwiskami pomordowanych FOT. MARIUSZ KUBIK MIESIĘCZNIK URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Redakcja ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

«Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich»

«Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich» Dr Bogusława Filipowicz IPSiR Uniwersytet Warszawski «Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich» Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska urodziła się w Warszawie, 15 lutego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY. Polsko!

Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY. Polsko! Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY Pol- Press Publishing, Inc. Nowy Jork, 2003 Wydawnictwo: Pol- Press Publishing, Brooklyn, New York, USA. Redakcja, adiustacja i korekta: Krystyna Godowska Copyright

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1

Bardziej szczegółowo

P A T R IO T Y C Z N Y R U C H P OL SK I N R 2 2 4, 1 W R Z E S IE Ń 2 0 0 9 R.

P A T R IO T Y C Z N Y R U C H P OL SK I N R 2 2 4, 1 W R Z E S IE Ń 2 0 0 9 R. P A T R I O T Y C Z N Y R U C H P O L S K I N R 2 2 4, 1 W R Z E S I E Ń 2 0 0 9 R. 1 PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NR 224 1 IX 2009 R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Temat lekcji, zagadnienia Ocena dopuszczająca Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa* Epoka odrodzenia Temat: Uczeni i artyści odrodzenia. 1. Czym

Bardziej szczegółowo