MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY"

Transkrypt

1 KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod klasa i numer z dziennika. 3. Czytaj uważnie wszystkie polecenia do zadań. 4. Odpowiedzi zapisuj długopisem lub piórem w wyznaczonych miejscach. 5. Pisz czytelnie, nie używaj korektora. 6. W pytaniach 5. do 11. są podane cztery odpowiedzi. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zakreśl krzyżykiem. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz krzyżykiem inną odpowiedź. 7. Czas rozwiązywania testu 60 minut. POWODZENIA! 1

2 1.Połacz pojęcia, terminy/wyrazy z ich znaczeniem, wpisując w wykropkowane miejsce odpowiedni numer wyjaśnienia znaczenia. a) przeszłość - 1. nauka o życiu ludzi w przeszłości b) tradycja - 2. nauka o dziejach Ziemi c) historia - 3. dziedzictwo przodków 4. minione czasy../3 2. Uzupełnij zdania, wpisując w luki odpowiednie terminy/wyrazy spośród podanych poniżej: ślad, historyk, wydarzenia, źródła historyczne, przeszłość Historia przybliża życie ludzi w dawnych czasach. Poznajemy je w oparciu o..... Są to wszelkie życia i działalności człowieka w.. Badaniem dziejów zajmuje się.../5 3. Uporządkuj podane określenia, które służą do mierzenia upływającego czasu, według długości trwania od najdłuższego do okresu najkrótszego, wpisując obok cyfr odpowiednie litery. a) dziesięciolecie b) rok c) tysiąclecie d) wiek e) era f) półwiecze /3 4. Na taśmie chronologicznej poniżej zaznacz i napisz datę legendarnego założenia Rzymu.... / 1 2

3 5. Skutkiem unii lubelskiej było: a) równowaga między Polską i Litwą b) przewaga Litwy nad polską c) wzmocnienie związków między polską i Litwą d) rozluźnienie związków między Polska i Litwą 6. Państwo polskie powstało w wyniku: a) podziału innego państwa b) rozpadu innego państwa c) walki plemion polskich i zwycięstwa jednego z nich d) zjednoczenia plemion polskich 7. Konstantynopol był stolicą:../1../1 a) Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego b) Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego c) Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego d) Cesarstwa Rzymskiego./1 8. W bitwie pod Warną w 1444 roku zginął syn pierwszego króla z rodu Jagiellonów a) Kazimierz Jagiellończyk b) Władysław Warneńczyk c) Władysław Jagiełło d) Zygmunt August 9. Lennik to : a) sojusznik b) poddany c) wróg d) niewolnik 10. Ile gwiazdek jest na fladze Unii Europejskiej? a) 15 b) 12 c) 13 d) 10 /1./1 /1 11. W 1916 roku Anglicy po raz pierwszy wprowadzili do walki czołgi. Było to w bitwie: a) nad Sommą b) pod Bolimowem c) pod Verdun d) nad Marną /1 3

4 12. Posłuchaj rozmowy trzech ludzi dotyczącej religii. Na podstawie ich wypowiedzi odgadnij, przedstawicielami jakich cywilizacji/krajów są rozmawiający. A.- Wierzę, że Bóg jest tylko jeden. Zawarł on przymierze z moim narodem. Dał nam prawa, których przestrzegamy. B.- W moim pojęciu bogów jest wielu. Przypominają nas, ale ich moc jest ogromna, oni zaś są nieśmiertelni. Patrzą na nas ze swojej siedziby na świętej górze. C.- My też wierzymy, że bogów jest wielu, lecz nie do końca nas przypominają. Czasem na Ludzkim ciele noszą głowy zwierząt. Bogiem jest też nasz władca, syn słońca. Rozmówcy są: A.-. B.-. C.-../3 13. Na mapie świata masz zaznaczone trasy czterech wypraw okresu wielkich odkryć geograficznych. Przy oznaczeniach odpowiadających trasom poszczególnych wypraw wpisz nazwiska odkrywców, którzy te wyprawy odbyli. /4 4

5 14. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów dawnej Rzeczypospolitej, wpisując obok cyfr odpowiednie litery. a) powstanie kościuszkowskie b) wygaśnięcie dynastii Piastów c) potop szwedzki d) rozbicie dzielnicowe e) uchwalenie Konstytucji 3 maja /5 15. Wykonaj polecenia. a) Wskaż kościoły w stylu renesansowym, zakreślając litery pod odpowiednimi rysunkami. A B C D b) Napisz, który element architektoniczny wpłynął na twój wybór /3 16. Wykonaj polecenia. a) Wskaż pałace w stylu renesansowym, zakreślając litery pod odpowiednimi rysunkami. A B C D b) Napisz, który element architektoniczny wpłynął na twój wybór...../3 5

6 17. Wokół konturowej mapki miasta wpisz nazwy miast sąsiadujących z Rudą Śląską../3../3 18. Uzupełnij tabelę dotyczącą różnych urzędów w republice rzymskiej. Nazwa urzędu lub tytuł urzędnika Zakres sprawowanej władzy konsul bronił praw ubogich obywateli, przysługiwało mu tzw. prawo weta senat... / 3 6

7 19. Na zamieszczonej obok mapie: a) zaznacz literą A nazwę miejscowości, w której utworzono pierwsze na ziemiach polskich arcybiskupstwo b) podkreśl nazwy miejscowości, w których po zjeździe gnieźnieńskim utworzono biskupstwa c) zaznacz kolorem czerwonym tereny, które do państwa polskiego włączył Bolesław Chrobry d) zaznacz kolorem żółtym tereny, które miał schrystianizować biskup Wojciech.../ Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia. 28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji Alzację i Lotaryngię, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które dotyczyły zmian terytorialnych Niemiec b) Napisz, kiedy i gdzie został podpisany traktat pokojowy z Niemcami po I wojnie światowej.... c) Podaj nazwy państw, które miały otrzymać od Niemiec odszkodowania wojenne /3 7

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 13 stron

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI. Instrukcja dla ucznia

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI. Instrukcja dla ucznia Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 18 zadań. 2.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

miejsce PESEL EGZAMIN NADZORUJĄCY dysleksja ucznia Instrukcja dla Ewentualny odpowiedzi znaków oraz z poleceniami. 5. Rozwiązania długopisem wybierz

miejsce PESEL EGZAMIN NADZORUJĄCY dysleksja ucznia Instrukcja dla Ewentualny odpowiedzi znaków oraz z poleceniami. 5. Rozwiązania długopisem wybierz Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawieraa informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. UZUPEŁNIA UCZEŃ

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. UZUPEŁNIA UCZEŃ Arkusz opracowany przez Wydawnictwo GEMMI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHI-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII STYCZEŃ ROK 2009 Arkusz dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Arkusz dla osób niesłyszących MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z HISTORII

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z HISTORII Instrukcja dla zdającego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 22 strony. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII dla niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum HISTORIA HISTORIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Arkusz dla osób niesłyszących MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. Tematy prac kontrolnych ramowy plan nauczania. Klasa I gimnazjum

HISTORIA. Tematy prac kontrolnych ramowy plan nauczania. Klasa I gimnazjum HISTORIA Tematy prac kontrolnych ramowy plan nauczania Klasa I gimnazjum Warszawa 2009 1 I. PODRĘCZNIK 1. Janusz Ustrzycki Historia 1.Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2009 r. II. PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1983.

Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1983. Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KONKURS HISTORYCZNY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Instrukcja dla ucznia... kod ucznia Drogi uczestniku konkursu historycznego! 1. Przed Tobą zestaw składający się z 7 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 9 marca 2015 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH ODOWIEDZI DO ZADAŃ OWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS IĄTYCH Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 5: Dział oczątek wieków średnich. 1. Uzupełnij tabelę dotyczącą Słowian. GRUY SŁOWIAŃSKIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHI-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ ROK 2009 Arkusz dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo