Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200"

Transkrypt

1 SIMATIC S w przykładach SIMATIC S w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje

2 Przykład 8 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S7-1200

3 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Realizowane zadanie 1.1. Środowisko sprzętowe Silnik synchroniczny połączony z napędem serwo SINAMICS S110 ma być pozycjonowany przez moduł komunikacyjny CM1241 (RS485) sterownika S (CPU1241C). Komunikacja pomiędzy sterownikiem a napędem serwo odbywa się przez protokół USS. Nadzór nad układem oraz lokalna wizualizacja są realizowane za pomocą panelu interfejsu użytkownika KTP600 połączonego do sterownika S kablem Ethernetowym. Do konfiguracji programu sterującego oraz HMI używany jest STEP7 Basic v10.5. Konfiguracja napędu serwo odbywa się za pomocą narzędzia STARTER. Rys Układ realizuje następujące scenariusze: jazda w trybie ręcznym jog tryb odniesienia pozycjonowanie absolutne oraz relatywne poruszanie silnika zgodnie ze zdefiniowanymi profilami Aby pozycjonować położenie osi silnika żądana pozycja oraz żądana prędkość, wraz z bitami rozkazów, muszą zostać przesłane za pomocą protokołu USS do SINAMICS S110. SINAMICS S110 po otrzymaniu tych danych niezależnie będzie sterował pozycjonowaniem lub poruszaniem osi silnika. SINAMICS S110 wyśle również do sterownika informację zwrotną. Pozycja, prędkość oraz błędy zostaną zgłoszone za pomocą bitów statusu. 280

4 1. Realizowane zadanie 1.2. Wymagane komponenty Tab Komponenty sprzętowe Lp. Element Liczba MFLB/Nr zamówienia Uwagi 1. Zasilacz PM EP1332-1SH71 2. Moduł komunikacyjny CM ES7241-1CH30-0XB0 (RS485) 3. S CPU1214C 1 6ES7214-1AE30-0XB0 DC/DC/DC 4. Panel KTP600 (kolor, PN) 1 6AV6647-0AD11-3AX0 Opcjonalne 5. Zasilacz PM SL3210-1SB12-3AA0 230V 6. Jednostka sterująca CU305DP 1 6SL3040-0JA00-0AA0 7. Synchroniczny silnik serwo 1FK7 1 1FK7032-5AF21-1UA0 DRIVE-CLiQ 8. SINAMICS S110 MMC wraz oprogramowaniem w wersji 4.3 oraz licencjami 1 6SL3054-4ED00-0AA0 Opcjonalne pod warunkiem, że CU305 ma starsze wersje oprogramowania UWAGA Panel KTP600 nie jest konieczny. Aby symulować interfejs użytkownika wystarczy komputer PC z oprogramowaniem STEP7 Basic. Tab Akcesoria Lp. Element Liczba MFLB/Nr zamówienia Uwagi 9. Kabel zasilający 1 6FX5002-5CG01-1AB0 10. Przewód sygnałowy DRIVE-CLiQ 1 6FX5002-2DC00-1AB0 11. Kabel Profibus 1 6XV1830-0EH Złączka Profibus gniazdo PG 2 6ES7972-0BB12-0XA0 13. Dławik komutacyjny 1 6SE6400-3CC00-4AB3 14. Kable Ethernet do połączenia KTP600, S CPU oraz PC 1 6XV1870-3QH Kabel szeregowy NullModem do podłączenia SINAMICS S110 1 Dostępne w wyspecjalizowanych sklepach 16. Przełącznik krańcowy 2 Dostępne w wyspecjalizowanych sklepach 17. Referencyjny przełącznik krańcowy 1 Dostępne w wyspecjalizowanych sklepach UWAGA Opisana konfiguracja jest projektowana do zastosowań przemysłowych. Zaopatrzenie w energię zazwyczaj odbywa się za pomocą sieci przemysłowych. Nie jest, zatem, konieczne stosowanie specjalnych filtrów/dławików o niskich prądach upływu. Jeżeli konfiguracja jest zasilana z wrażliwej sieci elektrycznej (np. komputery są podłączone do tej samej sieci) powinny być zastosowane filtry lub dławiki. 281

5 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S UWAGA Więcej informacji na temat SINAMICS S110 można znaleźć pod adresem: Tab Pakiety oprogramowania Lp. Element Liczba MFLB/Nr zamówienia Uwagi 18. STEP 7 Basic V ES7822-0AA00-0YA0 19. Narzędzie STARTER na DVD 1 6SL3072-0AA00-0AG0 Dla wersji dla oprogramowania w wersji 4.3 UWAGA Najnowszą wersja oprogramowania STARTER można znaleźć pod adresem: 282

6 2. Realizacja zadania 2. Realizacja zadania 2.1. Schemat połączeń S PM CPU1214C Rys

7 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S PM340 Rys CU305DP Rys

8 2. Realizacja zadania UWAGA Prosimy o stosowanie się do poleceń zawartych w instrukcji oraz do odpowiednich zasad bezpieczeństwa podczas podłączania zasilania AC 230V do SIAN- MICS S110 Aby uniknąć interferencji elektromagnetycznej należy: Upewnić się, że zastosowano dobrze przewodzące połączenie pomiędzy przekształtnikiem częstotliwości a uziemionym metalowym mocowaniem. Upewnić się, że wszystkie urządzenia w pojedynczej obudowie są uziemione za pomocą krótkich przewodów o dużej średnicy. Uziemienie winno być wspólne dla wszystkich tych urządzeń. Upewnić się, że S CM połączony z przekształtnikiem częstotliwości jest podłączony, za pomocą krótkiego przewodu o dużej średnicy, do tego samego uziemienia, co przekształtnik. Używać ekranowanych przewodów sterowania np. kabli PROFIBUS firmy SIEMENS do poprowadzenia magistrali RS485. Należy uziemić ekranowanie po stronie przekształtników przy użyciu złącz ekranowania. Przewody sterujące powinny być montowane oddzielnie od przewodów zasilających (jeżeli to możliwe nie powinny być zachowana znaczna odległość między nimi). Kable zasilające i sterujące powinny przecinać się pod kątem 90. Podłączyć przewód osłonowy silników do złącz uziemienia (PE) odpowiedniego przekształtnika częstotliwości. Upewnić się, że przewody są zakończone w odpowiedni sposób oraz, że połączenia nieekranowane są tek krótkie jak to możliwe. Należy używać przewodów ekranowanych do połączeń silników. Ekranowania powinny być uziemione zarówno po stronie przekształtnika jak i silnika przy pomocy zacisków. 285

9 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Nadawanie adresów napędom oraz terminowanie magistrali RS485 Magistrala RS485 umożliwia transmisję danych przy pomocy protokołu USS dwuprzewodowym połączeniem pomiędzy urządzeniem nadrzędnym (np. CPU 1214C) a maksymalnie szesnastoma (na każdy moduł komunikacyjny) urządzeniami podrzędnymi (np. SINAMICS G110). Konieczne jest nadanie każdemu z urządzeń podrzędnych niepowtarzalnego adresu z zakresu od 1 do 16. Protokół USS umożliwia użycie tylko jednego urządzenia nadrzędnego, które nie wymaga przypisania adresu. Aby uniknąć odbić na końcach magistrali, które mogłyby spowodować zafałszowanie sygnału, magistrala musi być zakończona rezystorami jak pokazano na rysunku 2.4. Rys W omawianym przypadku osiągnięto to na obu końcach przez ustawienie przełącznika na złączu PROFIBUS w odpowiedniej pozycji (rysunek 2.5). Rys

10 2. Realizacja zadania 2.3. Struktura protokołu USS Protokół USS został opracowany w celu umożliwienia wymiany danych pomiędzy sterownikiem głównym a węzłami magistrali RS485 (w tym przykładzie napędami). Każdemu napędowi jest przyporządkowany niepowtarzalny adres. Pomimo, że PROFIBUS również używa technologii RS485, pomiędzy USS a PROFIBUS istnieją znaczące różnice. Telegram USS składa się z następujących bloków (rysunek 2.6): STX: początek, LGE: określenie długości telegramu, ADR: adres urządzenia podrzędnego, PKW: wartość parametru, PZD: dane operacyjne, BCC: blok kontrolny. Rys Blok PZD przesyła polecenia oraz zadane ustawienia do napędu. Odpowiedź napędu zawiera informacje o jego stanie i aktualnych wartościach parametrów. Domyślnie pierwsze słowo PZD jest poleceniem sterowania lub informacją o statusie. Drugie słowo zawiera zadane ustawienie lub aktualną wartość. Pozostałe 6 słów (12 bajtów) pozostaje wolne. Zatem całkowita długość PZD może wynosić 2, 4, 6 lub 8 słów. Długość PZD napędu musi odpowiadać długości PZD sterownika. Blok PKW służy do odczytu lub zapisu wartości parametrów w napędzie. Umożliwia on zapis lub odczyt danych w czasie działania urządzenia. PKW składa się z następujących części: PKE: identyfikacja parametru, IND: indeks parametru, PWE: wartość parametru. PKE oraz IND mają po 1 słowie długości. Długość PWE może wynosić 1 lub 2 słowa zależnie od tego, jakiego typu dane są transmitowane (word, double word, real). Całkowita długość PKW jest konfigurowalna dla większości napędów a musi być ustawiona na 4 słowa by poprawnie komunikować się z S zatem, w tym przypadku PWE ma 2 słowa. 287

11 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Wskazówka UWAGA Więcej informacji o protokole USS można uzyskać pod adresem: Komunikacja z napędem Sterownik S komunikuje się z napędem poprzez moduł komunikacyjny przy pomocy biblioteki STEP7 Basic, która jest dostarczana razem z nim. Komunikacja za pomocą USS_PORT Aby polecenie zostało wysłane ze sterownika do napędu, potrzebna jest instrukcja nadzorująca komunikację przez moduł komunikacyjny PtP pomiędzy CPU a napędem. Instrukcją tą jest blok USS_PORT (rysunek 2.7). Rys Parametr PORT określa moduł komunikacyjny, przez który połączone są napędy. Z każdym modułem można połączyć maksymalnie 16 napędów. Jako, że S daje możliwość użycia do 3 modułów komunikacyjnych otrzymujemy możliwość sterowania maksymalnie 48 napędami zgrupowanymi w 3 sieci. Przy każdym wywołaniu bloku następuje przetwarzanie komunikacji z napędem. Komunikacja ta jest asynchroniczna znaczy to, że sterownik S odbywa kilka cykli nim wymiana danych dobiegnie końca. Dlatego właśnie blok USS_PORT jest zwykle wywoływany przez OB obsługi przerwania od opóźnienia ze zdefiniowanym interwałem czasowym. Interwał wywołania zależy od czasu, który jest potrzebny na ukończenie komunikacji z napędem. Blok ten może być również wywoływany cyklicznie jednakże taki sposób wywołania nie podnosi wydajności komunikacji. Wywołanie w czasie, gdy blok wciąż jest aktywny jest ignorowane. W wypadku, gdy długość cyklu jest duża interwał między wywołaniami wzrasta, co może skutkować nieskuteczną komunikacją. 288

12 2. Realizacja zadania Rys Szybkości komunikacji (liczba bodów) determinuje wielkość Worst Case Message Time (WCMT) dla transakcji, to jest czas, jaki zajmie ukończenie transakcji w najgorszym wypadku (patrz tabela 2.1). WCMT jest obliczane na podstawie długości wiadomości wysyłanej, odbieranej oraz odpowiednich czasów oczekiwania (patrz rys. 2.9). Poniżej znajduje się dokładna lista składowych: interwał początkowy jest czasem, który musi upłynąć nim urządzenie nadrzędne może wysłać żądanie (wzór: (2 11)/(prędkość komunikacji w bodach)), żądanie od urządzenia nadrzędnego, maksymalne opóźnienie odpowiedzi (20 ms), odpowiedź od urządzenia podrzędnego. Rys Domyślnie biblioteka protokołu USS podejmuje do dwóch prób ukończenia dla każdej transakcji. Skutkuje to minimalnym interwałem wywołania dla USS_PORT danym wzorem: Minimalny interwał wywołania instrukcji USS_PORT [ms] = 2 WCMT 289

13 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Ponadto trzeba się upewnić, że blok USS_PORT zostanie wywołany przed upływem limitu czasu napędu. Limit czasu napędu jest to trzykrotnej próby powtórzenia transakcji w wypadku wystąpienia błędu. Następujący wzór określa limit czasu napędu: Limit czasu napędu (na każdy napęd) [ms] = 3 powtórzenia minimalny interwał wywołania USS_PORT W przypadku gdy w sieci jest obecnych więcej niż jeden napęd, limit czasu pojedynczego napędu musi być pomnożony przez ilość napędów. Wtedy otrzymujemy: Limit czasu napędu (na każdy napęd) [ms] = (3 powtórzenia minimalny interwał wywołania USS_PORT) liczba napędów w sieci Prędkość komunikacji [bod] WCMT [ms] Minimalny interwał wywołania USS_ PORT [ms] Limit czasu napędu [ms] Przykładowe obliczenie: W sieci znajdują się 2 napędy. Prędkość komunikacji wynosi bodów. minimalny interwał wywołania USS_PORT = (2 28,02 ms) = 37 ms Limit czasu napędu = ms = 222 ms Wynik: opóźnienie przerwania OB, w którym blok USS_PORT jest wywoływany powinno wynosić przynajmniej 37 ms. monitorowanie komunikacji na napędzie powinno być skonfigurowane na przynajmniej 222 ms, lepiej gdyby było to 230 ms. Przesyłanie i odczyt danych procesowych z napędów za pomocą USS_DRV Blok USS_DRV wymienia dane z napędami poprzez tworzenie żądań oraz przetwarzanie odpowiedzi. Blok danych typu instance jest używany, jako magazyn danych. Dla każdego napędu trzeba użyć osobnego bloku USS_DRV. Jeden blok danych może być współdzielony przez maksymalnie 16 bloków USS_DRV. W momencie wstawienia pierwszego bloku USS_DRV w edytorze STEP7 Basic blok danych typu instance jest tworzony automatycznie. Ten sam blok danych typu instance musi być określony przy tworzeniu pozostałych bloków USS_ DRV. 290

14 2. Realizacja zadania Rys Wywołania bloku USS_DRV muszą następować cyklicznie. W momencie pierwszego wywołania bloku napęd wskazany przez parametr Drive jest inicjalizowany w bloku danych typu instance, co umożliwia komunikację z napędem. Dlatego ważne jest by blok USSS_DRV był wywołany co najmniej raz dla każdego napędu. Jeżeli podczas działania numer napędu ulega zmianie przede wszystkim należy ponownie inicjalizować blok danych typu instance za pomocą ustawienia sterownika na STOP a potem znów na RUN. Za pomocą parametrów po lewej stronie bloku USS_DRV można, dla przyporządkowanego napędu, zadać słowo kontrolne (RUN, OFF2, OFF3, F_ACK, DIR) oraz wymaganą wartość prędkości (SPEED_SP). CTRL3-CTRL8 są konfigurowalnymi przez użytkownika słowami wysyłanej wiadomości, przechowywane są one w buforze wysyłkowym bloku danych typu instance. Słowa określające stan (STATUS1) oraz aktualną wartość (SPEED) danego napędu są odczytywane z poprawnego buforu odpowiedzi oraz udostępniane na wyjściach bloku USS_DRV. STATUS3-STATUS8 są konfigurowalnymi przez użytkownika słowami odpowiedzi. Poszczególne bity RUN_EN, D_DIR, INHIBIT, oraz FAULT są zawarte w pierwszym słowie określającym stan. Podczas wykonania USS_DRV nie ma miejsca transmisja danych. Komunikacja z napędami ma miejsce jedynie po wykonaniu USS_PORT. USS_DRV konfiguruje jedynie wiadomość do wysłania oraz odczytuje dane uprzednio odebrane przez USS_PORT (patrz rysunek 2.11). 291

15 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Rys Przetwarzanie błędów komunikacji Błędy komunikacji są dostępne jedynie na wyjściu bloku USS_PORT. Nie są dostępne w USS_DRV. Mogą one mieć następujące wartości szesnastkowe 0x8180, 0x8184, 0x8187, 0x818B. Aby stwierdzić, który napęd wysłał kod błędu należy sprawdzić wartość USS_ Extended_Error w bloku danych typu instance. W wypadku wystąpienia błędu komunikacji adres napędu przechowywany jest w tej zmiennej. Jako, że wiadomość o stanie jest dostępna na wyjściu USS_PORT jedynie przez okres jednego cyklu, więc w wypadku wystąpienia błędu musi ona być przechowywana w innym miejscu (patrz rysunek 2.12). Przegląd wiadomości o stanie można odnaleźć w dokumencie S System Manual. 292

16 2. Realizacja zadania Rys

17 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Użytkowanie i konfiguracja dostępnych słów sterujących oraz słów stanu SINAMICS S110 oferuje moduł funkcji Basic positioner (EPOS). Przy pomocy EPOS można zrealizować wszystkie zadania, jakie stawia omawiany przykład konfiguracji. Aby sterować funkcją EPOS pracy pomocy S potrzebne są różnorodne sygnały sterowania oraz statusu przesyłane do napędu lub przez niego otrzymywane przy pomocy protokołu USS. Napęd jest skonfigurowany w taki sposób, że pełna funkcjonalność EPOS może być osiągnięta przy przesłaniu minimalnej ilości słów. W rezultacie istnieje 8 słów, których konfiguracja w bloku USS_DRV została opisana poniżej. UWAGA Przed przystąpieniem do konfiguracji bloku USS_DRV zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat funkcji Basic Positioner (Sinamics S110 Function Manual, rozdział 7.3.6). Konfiguracja bloku USS_DRV dla 8 słów PZD Zazwyczaj aplikacje, w których występuje sterowanie prędkością obsługiwane są za pomocą 2 słów PZD. Blok USS_DRV jest zaprojektowany z myślą o takich zastosowaniach. Aby wykorzystać pozostałe słowa PZD należy użyć wyjść CTRL3 CTRL8 oraz STATUS3 STATUS8. Długość użytych słów PZD jest określona na wejściu PZD_LEN i może przyjmować wartości 2, 4, 6 oraz 8. Rozszerzenie wyjścia/wejścia wymaga użycia 16-bitowego systemu zmiennych. Jednakże większość przesyłanych danych to pojedyncze bity lub zmienne 32- -bitowe (liczby zmiennoprzecinkowe, podwójne słowa). Z tego powodu konieczne jest umieszczanie poszczególnych bitów w bloku danych oraz określenie ich przy pomocy adresowania bezwzględnego w bloku USS_DRV. Warto wziąć pod uwagę fakt, że bity mniej znaczące 0-7 zlokalizowane są w prawej części słowa, natomiast bity 8-15 w lewej. Aby móc adresować dane w bloku danych bezwzględnie musi być on zadeklarowany jako non-symbolic. Na rysunku 2.13 pokazano tę sytuację. 294

18 2. Realizacja zadania Rys Niesymboliczny blok danych Wartości 32-bitowe danych typu zmiennoprzecinkowego lub podwójnego słowa muszą być przetwarzane w sposób, który pozwoli podzielić zmienną na dwa kolejne słowa i później operować jedynie częściami niższego i wyższego rzędu osobno. Jest to jedyna metoda, która zagwarantuje poprawną konfigurację zmiennych w napędzie. UWAGA W celu przetwarzania słów PZD w programie sterującym zostały stworzone bloki funkcji. Są one sklasyfikowane w grupie USS_Helpers. Przegląd sygnałów sterujących Sygnały sterujące są to sygnały wysyłane ze sterownika do napędów. Przyporządkowanie poszczególnych słów PZD przedstawiono w tabeli 2.2. Tab PZD Przyporządkowana zawartość PZD1 Słowo sterujące 1 PZD2 Zmiana prędkości (żądana wartość) % (0x4000 = 100%) PZD3 Słowo sterujące 3 PZD4 Słowo sterujące 2 PZD5 Żądana pozycja [Jednostka długości LU, np. mm] na potrzeby PZD6 pozycjonowania absolutnego/względnego PZD7 Żądane przyspieszenie % PZD8 Żądane opóźnienie % 295

19 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Przydział bitów w pierwszym słowie sterowania PZD1 pokazano w tabeli 2.3. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 RUN (OFF1) ON polecenie 0 = aktywowane OFF1 1 = ON OFF2 oraz OFF3 muszą być ustawione na 1 zanim polecenie ON może być ustawione. 1 OFF2 OFF2 polecenie 0 = aktywowane OFF2 1 = wolne koło nie jest aktywowane 2 OFF3 OFF3 polecenie 0 = aktywowane OFF3 1 = bez gwałtownego zatrzymania 3 ENC Uruchom działanie (automatycznie zadane) 4 Nieprzypisany 5 Nieprzypisany 6 Nieprzypisany 7 F_ACK (ACK_Error) Potwierdzanie błędu 8 Nieprzypisany 9 Nieprzypisany 10 LB Bit życia (PLC żąda sterowania) 11 Nieprzypisany 12 Nieprzypisany 13 Nieprzypisany 14 Nieprzypisany 15 Nieprzypisany 296

20 2. Realizacja zadania Przydział bitów w drugim słowie sterowania PZD4 pokazano w tabeli 2.4. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 RefStart Rozpocznij tryb odniesienia 1 RefPSet Ustal punkt odniesienia 2 RefTyp Wybór trybu odniesienia 0 = za pomocą punktu odniesienia 1 = tryb odniesienia w locie 3 RefStDi Punkt odniesienia, kierunek początkowy 0 = dodatni kierunek początkowy 1 = ujemny kierunek początkowy 4 Nieprzypisany 5 Nieprzypisany 6 Nieprzypisany 7 Nieprzypisany 8 MdiStart 9 MdiSetup 10 MdiPsTy 11 MdiPosDir 12 MdiNegDir 13 MdiEdge 14 MdiTrTyp 15 Nieprzypisany Rozpocznij tryb MDI / rozpocznij bezpośrednie określanie żądanej wartości MDI Wybór ustawienia trybu MDI 0 = pozycjonowanie 1 = nastawianie MDI typ pozycjonowania 0 = pozycjonowanie względne 1 = pozycjonowanie absolutne MDI wybór kierunku dla nastawiania lub Pozycjonowanie absolutne osi polarowych w kierunku dodatnim MDI wybór kierunku dla nastawiania lub absolutnego pozycjonowania osi polarowych w kierunku ujemnym MDI transfer wartości żądanej po zboczu wznoszącym, jeżeli MdiTrTyp = 0 MDI rodzaj transferu wartości żądanej 0 = transfer wartości po zboczu wznoszącym na MdiEdge 1 = stały transfer 297

21 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Przydzielenie bitów w trzecim słowie sterowania PZD3 pokazano w tabeli 2.5. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 TrvStart TRV aktywuj zadanie trawersowania (po zboczu wznoszącym) 1 TrvBit0 TRV bit wyboru bloku 0 2 TrvBit1 TRV bit wyboru bloku 1 3 TrvBit2 TRV bit wyboru bloku 2 4 TrvBit3 TRV bit wyboru bloku 3 5 TrvBit4 TRV bit wyboru bloku 4 6 TrvBit5 TRV bit wyboru bloku 5 7 IntMStp TRV/MDI zatrzymanie pośrednie 0 = przejazd przerwany / oś zwalnia zgodnie ze 100% ustawieniem opóźnienia 1 = bez pośredniego zatrzymania (oś może być poruszana) 8 RejTask TRV/MDI odrzuć zadanie przejazdu 0 = przejazd przerwany / oś zwalnia zgodnie ze 100% ustawieniem opóźnienia 1 = nie orzucaj zadania przejazdu (oś może być poruszana) 9 Jog1 Przejazd w trybie ręcznym na przód 10 Jog2 Przejazd w trybie ręcznym do tyłu 11 Nieprzypisany 12 JogInc Tryb ręczny 0 = ruch ciągły 1 = przejazd według zadanego profilu 13 SftLimAct Aktywacja programowego przełącznika krańcowych 14 StpCamAct Aktywacja sprzętowych przełączników krańcowych 15 Nieprzypisany Przegląd sygnałów stanu Sygnały stanu są to sygnały przesyłane z napędu do sterownika. Przyporządkowanie poszczególnych słów PZD pokazano w tabeli 2.6. Tab PZD Przyporządkowana zawartość PZD1 Słowo stanu 1 PZD2 Rzeczywista prędkość 0-100% (0x4000 = 100%) maksymalnej prędkości PZD3 Słowo stanu 3 PZD4 Słowo stanu 2 PZD5 PZD6 Rzeczywista pozycja w [jednostka długości LU, np. mm] PZD7 Rzeczywista prędkość [obroty na minutę] PZD8 Obecny kod błędu 298

22 2. Realizacja zadania Przydział bitów w pierwszym słowie stanu PZD1 pokazano w tabeli 2.7. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 RTS Gotów do startu 1 RDY Gotów do działania 2 IOP Napęd działa 3 Fault Błąd aktywny 4 OFF2_inactiv OFF2 niewłączone 5 OFF3_inactiv OFF3 niewłączone 6 Inhibit Na wartości powstrzymującej 7 Alarm Alarm aktywny 8 Standstill Rzeczywista prędkość < próg prędkości wartość 3 (wykrywanie blokady) 9 LB_CR Żądanie kontroli bitu życia 10 JogAct Tryb ręczny aktywny 11 RefAct Tryb odnoszenia aktywny 12 TrvBlAct Tryb ruchu przestawczego aktywny 13 MdiPosAct Pozycjonowanie MDI/z bezpośrednio określoną wartością żądaną aktywne 14 MdiSetupAct Nastawianie MDI/z bezpośrednio określoną wartością żądaną aktywne 15 FlyRefAct Tryb odnoszenia w locie aktywny Przydział bitów w drugim słowie stanu PZD4 pokazano w tabeli 2.8. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 RefDone Punkt odniesienia ustawiony 1 CmdAct Polecenie przejazdu aktywne 2 TargPos Pozycja docelowa osiągnięta 3 NoFlwErr Błąd śledzenia ma wartość tolerowaną 4 SftSwNegAct Zbliżam się do programowego przełącznika krańcowego reverse 5 SftSwPosAct Zbliżam się do programowego przełącznika krańcowego forward 6 StpCamNegAct Zbliżam się do sprzętowego przełącznika krańcowego reverse 7 StpCamPosAct Zbliżam się do sprzętowego przełącznika krańcowego forward 8 AckTrvBl Dla trybów przejściowego lub MDI/bezpośredniego określenia wartości żądanej z transferem wartości żądanej po zboczu wznoszącym (MdiTrTyp = 0) bit ten używany jest do zawiadamiania bloku przejściowego. 9 SetPStatic Statyczna wartość żądana 10 Fwd Oś porusza się na przód 11 Rev Oś porusza się do tyłu 12 Accel Oś przyspiesza 13 Decel Oś zwalnia 14 PrntMrkOut Drukuj znak na zewnątrz okna zewnętrznego 15 VelctyLimit Ograniczenie prędkości aktywne 299

23 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Przydział bitów w trzecim słowie stanu PZD3 pokazano w tabeli 2.9. Tab Bit Nazwa Znaczenie 0 AckTrvBit0 Aktywny pit przejścia 0 1 AckTrvBit1 Aktywny pit przejścia 1 2 AckTrvBit2 Aktywny pit przejścia 2 3 AckTrvBit3 Aktywny pit przejścia 3 4 AckTrvBit4 Aktywny pit przejścia 4 5 AckTrvBit5 Aktywny pit przejścia 5 6 TrvOut1 Bezpośrednie wyjście 1 przez blok przejścia 7 TrvOut2 Bezpośrednie wyjście 2 przez blok przejścia 8 Nieprzypisany 9 Nieprzypisany 10 Nieprzypisany 11 Nieprzypisany 12 Nieprzypisany 13 TrckMode Tryb śledzenia aktywny 14 PosSmCam1 Wartość rzeczywista pozycji <= Przełącznik krzywkowy pozycja 1 15 PosSmCam2 Wartość rzeczywista pozycji <= Przełącznik krzywkowy pozycja Funkcjonalności Basic Positioner Tryby działania Na potrzeby omawianego przykładu konfiguracji zostały użyte wszystkie cztery tryby EPOS: tryb ręczny, tryb odniesienia, MDI/bezpośrednie określenie wartości żądanej (pozycjonowanie absolutne/ względne), bloki przejściowe. Trybom w momencie jednoczesnego wyboru przyporządkowano następujące pierwszeństwo: Tryb ręczny > Tryb odniesienia > MDI > bloki przejściowe Jeżeli w czasie działania danego trybu zostanie wybrany inny zostanie wyświetlona wiadomość ostrzegająca. W ramach każdego trybu dostępne są różne funkcje aczkolwiek nie wszystkie zostaną zastosowane w tym przykładzie. Na następnych stronach zostanie, które z funkcji są odpowiednie do tego przykładu, jak je konfigurować oraz jakie dodatkowe parametry zostały użyte. 300

24 2. Realizacja zadania Mechanizm Oś zazwyczaj połączona jest z silnikiem kołem zębatym lub pasem zębatym. Aby określić, o jaki kąt oś się obraca na jeden obrót silnika trzeba określić odpowiedni stosunek obrotów osi do obrotów silnika. W większości przypadków dla osi liniowych wybierana jest normalizacja 1LU = = 1 µm. W takim wypadku wystarczy zastąpić skrót LU przez µm. W tym przykładzie zakłada się obrót osi o LU. Ponadto obrót ten odpowiada jednemu obrotowi silnika. Znaczy to, że pozycja osi zmienia się o LU = = µm = 10 mm na jeden obrót silnika. Rys Ograniczenia dynamiczne oraz mechaniczne Aby uniknąć poruszania osi poza zasięgiem mogą zostać zastosowane programowe oraz sprzętowe przełączniki krańcowe. Programowe przełączniki krańcowe są to pewne wartości pozycji. Kiedy oś jest odnoszona, te pozycje nie mogą być zmienione Przed osiągnięciem jednej z tych pozycji oś jest zatrzymywana z odpowiednim opóźnieniem. Przełączniki sprzętowe są to czujniki lub przełączniki połączone przewodowo. W momencie załączenia jednego z tych przełączników oś zostanie natychmiast zatrzymana. Oba rodzaje przełączników krańcowych są stosowane w tym przykładzie. Przełączniki sprzętowe są używane również, jako punkty zwrotu w trybie namiaru. 301

25 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Rys Maksymalna prędkość, maksymalne przyspieszenie lub opóźnienie również muszą być skonfigurowane. Zależą one zwykle od nominalnej prędkości oraz bezwładności silnika. Prędkość maksymalna w tym przykładzie jest prędkością nominalną silnika. Przyspieszenie oraz opóźnienie maksymalne są tak zadane by sinik szybko osiągał prędkość końcową bez powodowania błędów nadążania przy 100% przyspieszeniu bez podłączonej osi. Rys Uruchamianie napędu Napęd musi być ustawiony w stanie gotowości do startu, aby mógł zostać uruchomiony. Następujące warunki po temu muszą zostać spełnione: nie jest aktywny żaden błąd, OFF2 oraz OFF3 nie są aktywne (TRUE), RUN nie jest aktywny (FALSE). Jedynie w wypadku, kiedy powyższe warunki zostały spełnione napęd można uruchomić poprzez ustawienie wejścia RUN na bloku USS_DRV. 302

26 2. Realizacja zadania Potwierdzanie błędu W wypadku, gdy aktualny jest potwierdzalny błąd należy go wyzerować poprzez ustawienie wejścia F_ACK na bloku USS_DRV. Po tym napęd może zostać znów uruchomiony (po spełnieniu wyżej wspomnianych warunków). Tryb przejazdów ręcznych Tryb ręczny używany jest do powolnego poruszania osi. Dlatego prędkość maksymalna osi może być ograniczona w tym trybie. Żądane wartości prędkości dla przejazdów w przód oraz w tył mogą się różnić. W tym przykładzie osie są poruszane jedynie z 10% prędkości nominalnej przy wartości żądanej 100%. Rys Dwa tryby są dostępne w ramach trybu ręcznego: Tryb ciągły tak długo jak bit kontrolny Jog jest aktywny oś poruszana jest w wybranym kierunku. Tryb przyrostów oś poruszana jest jedynie o zdefiniowany interwał, kiedy bit Jog jest aktywny Tak długo jak oś jest poruszana bit CmdAct jest aktywny. 303

27 Przykład 8. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 z wykorzystaniem protokołu USS sterownika SIMATIC S Tryb naprowadzania za pomocą punktu odniesienia Napęd musi znać pozycję osi zanim może ją poruszyć w określony sposób. Można to osiągnąć w EPOS na różne sposoby (zobacz w instrukcji). Jako przełącznik punktu odniesienia (punkt zero), w tym przykładzie, użyty jest zewnętrzny czujnik podłączony przez wejście cyfrowe do napędu. Dwa krańcowe przełączniki sprzętowe są stosowane, jako punkty zwrotu w wypadku, gdy nie zostanie odnaleziony punkt odniesienia. Po ustawieniu bitu RefStart oś poruszana jest ze zdefiniowaną prędkością w określonym kierunku aż osiągnie punkt zero. Kiedy wykryty zostanie sygnał punktu następuje zbliżanie do punktu odniesienia ze zdefiniowaną prędkością. W wypadku, gdy nie zostanie wykryty sygnał punktu zero, ale zostanie wykryty sygnał sprzętowego przełącznika krańcowego następuje odwrócenie kierunku przejazdu i poszukiwanie trwa dalej. Wartość przesunięcia punktu odniesienia określa jak daleko znajduje się on od punktu zero. W momencie, kiedy punkt odniesienia został osiągnięty skonfigurowana pozycja tego punktu jest zapisywana jako pozycja rzeczywista. Rys Tak długo jak trwa przejazd bit CMDActive jest aktywny. W momencie, kiedy namiar został ukończony bit RefDone jest ustawiany na TRUE. 304

28 2. Realizacja zadania Bezpośrednie określenie wartości żądanej/mdi pozycjonowanie absolutne oraz względne Ze względu na wykonane naprowadzanie znana jest rzeczywista pozycja osi. W tym momencie pozycje osiągalne mechanicznie mogą być zadane poprzez określenie żądanej pozycji w [mm] oraz żądanej prędkości w [%]. UWAGA Pozycjonowanie względne możliwe jest również w wypadku, gdy oś nie została naprowadzona. Prędkość żądana 100% odpowiada nominalnej prędkości silnika. Wartości przyspieszenia oraz opóźnienia odpowiadają tym z profilu przejściowego. Rys Przed rozpoczęciem zadani MDI bity kontrolne IntMStp oraz RejTask muszą być aktywne. Trzeba również dokonać wyboru pomiędzy pozycjonowaniem względnym oraz absolutnym. Tak długo jak trwa przejazd bit CmdAct jest aktywny. Zadanie przejścia może być odrzucone poprzez ustawienie bitu kontrolnego RejTask. Można również przerwać przejazd przez ustawienie bitu IntMstp i kontynuować później. Również transfer nowej wartości żądanej może być dokonany podczas przejazdu. Bloki przejazdów Po naprowadzeniu osi można za pomocą tego trybu wybrać z pośród 16 bloków przejazdów. Dla każdego z nich prędkość, przyspieszenie oraz opóźnienie mogą zostać indywidualnie zadane. Możliwe zadania są następujące: pozycjonowanie względne/absolutne, ciągłe dodatnie/ujemne przejście, oczekiwanie zadaną ilość czasu, bloki skokowe. równoczesne ustawienie/resetowanie do dwóch wyjść cyfrowych. 305

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS AUTOMATYKA G110 ze sterownikiem I MECHATRONIKA S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 W przykładzie sterownik z rodziny S7-1200 steruje pracą dwóch

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Przykład 5. Zdecentralizowane sterowanie napędami SINAMICS G110 za pomocą protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 5. Zdecentralizowane sterowanie napędami SINAMICS G110 za pomocą protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 5 Zdecentralizowane sterowanie napędami SINAMICS G110 za

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 9 Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN.

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN. Ćwiczenia z S7-1200 KTP 600 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Interfejs PC Nr produktu 497075 Strona 1 z 8 Funkcje i właściwości możliwość połączenia z każdą centralą XpressNet, kompatybilność z interfejsem Lenz LI101, obsługa szyny informacji

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet NR: 9 Informator techniczny ASTRAADA HMI Panel Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet Panele operatorskie Astraada HMI Panel wyposażone w port Ethernet

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 7 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0 Moduł pozycjonowania 1. Podłączenie Moduł pozycjonowania zapewnia sterowanie impulsowe napędem. Sterownik Master K 120S posiada wbudowany moduł pozycjonowania umoŝliwiający sterowanie dwoma napędami jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005)

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005) APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER DLA KASY APPOLLO KIISSO IIII INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (ver. 1.0 czerwiec 2005) 1 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. KABEL KOMUNIKACYJNY...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo