Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art"

Transkrypt

1 Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art Wskazówki bezpieczeństwa. Urządzenie może być zasilane napięciem 12 V poprzez oddzielny adapter AC/DC. Przewód zasilający AC przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Nie obciążać przewodu ciężkimi przedmiotami. Nie narażać urządzenia na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur i wilgotności. W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nie narażać urządzenia na działanie wody i silnego pola magnetycznego. Ustawiać urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej i nie obciążać ciężkimi przedmiotami. Nie ustawiać urządzenia na wzmacniaczu lub innych urządzeniach, które mogą się nagrzewać. Odtwarzacz DVD obsługuje: DVD, audio-cd, CD-R, CD-RW. Urządzenie nie odtwarza CD-I, CD-ROM, DVD-ROM. CD-G odtwarzane są wyłącznie w formacie audio bez grafiki. Ochrona przed kopiowaniem Wiele płyt zabezpieczonych jest przed kopiowaniem. Dlatego zaleca się podłączenie odtwarzacza bezpośrednio do odbiornika TV, nie korzystając z pośrednictwa magnetowidu. Odbiór poprzez magnetowid może powodować zakłócenia. Przygotowanie Przed podłączeniem odtwarzacza odkręcić dwie śruby. Podłączenia

2 Pilot zdalnego sterowania. 1. POWER przełącznik zał./wył wybór wskaźników menu. 3. GOTO przejście do pożądanego utworu lub sceny zatrzymanie odtwarzania. 5. ( ) ( )/ ( ) ( ) przyśpieszone przewijanie do przodu i do tyłu. 6. ( ) ( I)/ ( )(I ) przejście do kolejnej sceny lub utworu. W module menu przejście do wybranego punktu menu. 7. SUBTITLE zmiana języka napisów na inny dostępny język lub wyłączenie funkcji napisów. 8. SETUP - wskazuje menu ustawienia. 9. TITLE wskazuje tytuł odtwarzanej płyty. 10. DISPLAY wskazuje informacje o tytule, scenie odtwarzanej płyty. 11. REPEAT powtórzenie części lub całego utworu, tytułu,sceny jednej płyty. 12. ( ) zatrzymanie aktualnego odtwarzania. Nacisnąć ponownie, aby powrócić do normalnego odtwarzania. 13. SLOW odtwarzanie w zwolnionym tempie. 14. ENTER wybór/ potwierdzenie opcji menu i rozpoczęcie odtwarzania. 15. AUDIO zmiana języka audio na jeden z dostępnych języków 16. ANGLE dostęp do nagrania z różnych punktów (jeżeli dysk wspomagany jest kamerą). 17. MENU wskazuje menu odtwarzanej płyty. Włożenie baterii. 1. Otworzyć pojemnik baterii. 2. Włożyć 2 nowe baterie Micro LR03, zwracając uwagę na prawidłowe rozmieszczenie biegunów. 3. Zamknąć pojemnik baterii. Użytkowanie pilota. Zasięg działania pilota wynosi 6 m, przy kącie 60 st. od przedniej strony urządzenia.

3 Proces odtwarzania bazowego. Włożenie płyty DVD/CD. 1. Nacisnąć POWER (1). 2. Wsunąć płytkę w kieszeń DVD/CD (2). 3. Urządzenie rozpocznie automatycznie odtwarzanie. Funkcja wyrzutu płyty. Nacisnąć przycisk EJECT (3). Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące podłączeń DC IN/OUT. 1. Tryb działania stacjonarnego ( w domu). Przy podłączaniu odtwarzacza w domu poprzez oddzielny adapter, należy korzystać z gniazda ONLY DC IN (5). Przy jednoczesnym wykorzystaniu gniazd DC IN/OUT może dojść do przeciążenia i uszkodzenia odtwarzacza. 2. Tryb działania przenośnego Zasilanie poprzez gniazdo 12 V AC 3. Użytkowanie przewodu zasilającego AC. Podłączyć terminal czerwonego przewodu do gniazda 12 V, a terminal czarnego przewodu do uziemienia. 4. Podłączenie przewodu AC do gniazda samochodu. Przed dokonaniem połączeń skontaktować się z wykwalifikowaną osobą. Podłączenia. Podłączenie odtwarzacza DVD do odbiornika TV. 1. Podłączyć kabel audio między gniazdem AUDIO OUT L i R na tylniej stronie odtwarzacza DVD i gniazdem telewizora AUDIO IN. 2. Podłączyć kabel video między gniazdem VIDEO OUT na tylniej stronie odtwarzacza i gniazdem telewizora VIDEO IN. Uwaga: odtwarzacz DVD należy podłączać bezpośrednio do telewizora. W przypadku podłączenia poprzez magnetowid mogą występować zakłócenia. Podłączenie do samochodowego systemu audio. 1. Podłączyć kabel audio między gniazdem AUDIO OUT L i R na tylniej stronie odtwarzacza i gniazdem AUDIO IN systemu audio. 2. Podłączyć przewód video między gniazdem VIDEO OUT na tylniej stronie odtwarzacza i gniazdem VIDEO IN odbiornika TV. Uwaga: Jeżeli odtwarzacz DVD podłączony jest do innych urządzeń, przed dokonaniem połączeń należy upewnić się, czy aparat jest wyłączony i wszystkie inne części odłączone są od sieci. Procesy odtwarzania bazowego DVD. Przygotowanie odtwarzania DVD. Upewnić się, czy odtwarzacz został prawidłowo podłączony do systemu TV i audio. Włączyć zasilanie urządzenia. Odtwarzanie płyt DVD.

4 1. Nacisnąć przycisk POWER. 2. Umieścić płytę w kieszeni odtwarzacza. 3. Nacisnąć przycisk PLAY. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie w zależności od aktualnego modułu programu. 1. Płyta będzie automatycznie odtwarzana 2. Menu płyty zostanie wskazane na wyświetlaczu. Przyciskami strzałek lub przyciskami numerycznymi wybrać opcję menu i nacisnąć ENTER, odtwarzanie zostanie rozpoczęte. STOP: nacisnąć ten przycisk, aby odtwarzanie zostało zatrzymane. Nacisnąć ENTER, aby odtworzyć płytę DVD z pozycji STOP. Nacisnąć STOP dwa razy i ponownie ENTER, płyta będzie odtwarzana. PAUSE: Nacisnąć ten przycisk, aby odtwarzanie chwilowo zatrzymać. Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE ponownie, aby kontynuować odtwarzanie. Uwaga: po minucie od zatrzymania odtwarzania, urządzenie przejdzie do modułu wygaszacza ekranu. Podgląd modułu odtwarzania. Nacisnąć przycisk DISPLAY. DVD aktualny tytuł, scena i upływający czas zostaną wskazane na wyświetlaczu. Za każdym naciśnięciem przycisku DISPLAY, wskazane zostaną następujące informacje: pozostały czas tytułu, miniony czas sceny, pozostały czas danej sceny, wskaźnik wyjścia. CD - za każdym naciśnięciem przycisku DISPLAY, wskazane zostaną następujące informacje: upływający czas aktualnego utworu, pozostały czas aktualnego utworu, całkowity upływający czas, całkowity czas pozostały, wskaźnik wyjścia. MP3 - za każdym naciśnięciem przycisku DISPLAY, wskazane zostaną następujące informacje: upływający czas aktualnego utworu, pozostały czas aktualnego utworu, wskaźnik wyłączenia. Wyszukanie pożądanej sceny/utworu. Szybkie wyszukiwanie obrazu lub utworu (DVD,CD, MP3) Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk ( ) lub ( ). DVD każde naciśnięcie przycisku zmieni następująco prędkość odtwarzania: 2X > 4X > 6 X > 8X > NORMAL. MP3 - każde naciśnięcie przycisku zmieni następująco prędkość odtwarzania: 2X > NORMAL. Nacisnąć dwa razy przycisk PLAY/PAUSE lub ENTER, aby odtwarzanie nastąpiło przy normalnej prędkości. Przejście do następnej sceny (DVD,CD,MP3) Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk PREV(I ) lub NEXT ( I). Nacisnąć ( I), aby przejść do następnej sceny. Nacisnąć (I ), aby powrócić do poprzedniej sceny. Powolne odtwarzanie (SLOW). Przy naciśnięciu przycisku SLOW, prędkość odtwarzania ulegnie zmianie na ½, ¼, 1/8. Nacisnąć ponownie przycisk SLOW, aby powrócić do normalnej prędkości Wielokrotne odtwarzanie (DDVD.CD). Aby scena, tytuł lub utwór zostały powtórzone, należy nacisnąć przycisk REPEAT podczas odtwarzania. Każde naciśnięcie przycisku REPEAT zmieni następująco moduł powtórzenia: DVD powtórzenie sceny- powtórzenie tytułu- wyłączenie powtórzenia CHAPTER REPEAT ON- powtórzenie odtwarzanej wcześniej sceny. TITLE REPEAT ON powtórzenie odtwarzanego tytułu.

5 REP-ONE powtórzenie odtwarzanej ścieżki lub utworu. REP-ALL- powtórzone odtwarzanie całej płyty. REPEAT OFF- zatrzymanie funkcji odtwarzania. GO TO (tylko DVD). Funkcja ta umożliwia przejście do pożądanej ścieżki lub utworu. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć GOTO. Informacja o tytule i scenie wskazana zostanie na wyświetlaczu. 2. Nacisnąć przycisk numeryczny, aby przejść do pożądanej ścieżki lub sceny. 3. Nacisnąć ENTER. Wybór języka napisów. Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk SUBTITLE Wskazane zostanie menu napisów. Ustawieniem fabrycznym jest SUBTITLE OFF. Jeżeli brak napisów, wskazany zostanie symbol ręki. 2. Naciskać przycisk SUBTITLE, do momentu wskazania języka napisów. 3..Aby usunąć napisy, naciskać przycisk SUBTITLE do momentu wskazania SUBTITLE OFF. Zmiana kąta widzenia kamery (tylko DVD) Niektóre DVD zawierają sceny rejestrowane jednocześnie z różnych kątów widzenia. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk ANGLE na pilocie. Wskazany zostanie symbol ANGLE (kamery). Jeżeli inny kąt widzenia kamery nie został zarejestrowany, wskazany zostanie symbol ręki. 2. Jeżeli zarejestrowane zostały obrazy z innych kątów widzenia, ikona ANGLE (kamera) wskaże aktualny numer kąta i numer dostępnego kąta widzenia. 3. Nacisnąć ponownie przycisk ANGLE, aby przejść do kolejnego kąta. Odtwarzanie formatu MP3. Odtwarzanie MP3. 1. Włożyć płytkę MP3. Wybrać Preferences w menu Setup i With Menu z menu SMART NAVI. Jeżeli płytka MP3 zostanie włożona, wskazany zostanie ekran menu MP3. 2. Wybrać pożądany spis lub jednostkę. Nacisnąć STOP i następnie przyciskami strzałek, wybrać spis. (wybór w menu MP3 możliwy jest tylko w module STOP). 3. Nacisnąć przycisk numeryczny, aby wybrać pożądaną sztukę. Następnie nacisnąć przycisk ENTER. Urządzenie rozpocznie automatycznie odtwarzanie wybranej jednostki. Powtórzone odtwarzanie MP3. 1. Nacisnąć przycisk REPEAT. W podmenu zostanie wskazany Play mode : REP ONE FOLDER REP FOLDER. REP- ONE: powtórzenie odtwarzanego utworu. FOLDER REP: powtórzenie wszystkich utworów w tym samym katalogu. FOLDER: odtwarzanie kolejno utworów aktualnego katalogu.

6 Jeżeli wybrane zostało odtwarzanie (PLAY MODE), przyciskami strzałek w górę/ w dół można dokonać przełączenia między: SINGLE- REP ONE- FOLDER FOLDER REP DISC SCAN DISC DISC REP RANDOM- SHUFFLE ON PROG END. Podczas odtwarzania, nacisnąć przycisk strzałki w dół/ w górę, aby przełączyć między opcjami: ( )( ) przyśpieszone cofanie ( )( ) przyśpieszone przewijanie do przodu Uwaga: Aby wybrać katalog, należy najpierw nacisnąć STOP. System menu ustawienia (SETUP MENU). Użytkowanie systemu menu. 1. Nacisnąć przycisk SETUP, w momencie gdy żadna płyta nie jest odtwarzana. Wskazana zostanie główna strona menu ustawienia. 2. Przyciskami strzałek w dół/ w górę przejść do opcji menu ustawienia. 3. Nacisnąć przycisk ENTER. Wskazane zostanie podmenu. 4. Przyciskami strzałek w dół/ w górę przejść do opcji menu ustawienia. 5. Prawym przyciskiem ( ) przejść do opcji menu. 6. Przyciskiem strzałek w dół/ w górę przejść do pożądanej opcji. 7. Nacisnąć ENTER, aby wybrana jednostka została odtworzona. Ogólne ustawienia. 1. Wskaźnik TV (TV DISPLAY). W zależności od ustawienia odbiornika TV można wybrać: WIDE przy ustawieniu 16:9; Normal/PS (Pan & Scan) lub Normal/ LB (Letter Box) przy ustawieniu 4:3. NORMAL/PS: skorzystać z tego ustawienia, aby obraz na ekranie był szeroki. Lewa i prawa krawędź nie będą widoczne. NORMAL/LB: skorzystać z tego ustawienia, aby oglądać film w oryginalny formacie. Film może być odtwarzany w formacie panoramicznym. WIDE format 16:9. 2. Moduł ekranu (PIC MODE).

7 Powyższa opcja przeznaczona jest do ustawienia obrazu. AUTO: automatyczne ustawienie ostrości obrazu. HI-RES: przejście do lepszej ostrości. N-FLICKER: wybrać to ustawienie, jeżeli obraz trzęsie się podczas odtwarzania. 3. Wskaźnik kąta widzenia (ANGLE MARK). ON: przy aktywnej funkcji wskaźnik kąta wskazany jest na ekranie podczas odtwarzania. OFF: wskaźnik kąta nie jest wskazany na wyświetlaczu. 4. Język wskaźnika ekranu (OSD LANG). Opcja umożliwiająca wybór języka wskaźnika ekranu (OSD). Dostępny wyłączenie angielski. 5. Napisy (CAPTIONS ON: wyświetlenie napisów. OFF: wyłączenie funkcji napisów. 6. Wygaszacz ekranu.(scr SAVER) Wygaszacz (ruchome logo DVD) zostaje wskazane po ok. 3 minutach w module STOP. ON: opcja wygaszacza aktywna; OFF: opcja wygaszacza nie aktywna. Ustawienie głośnika (SPEAKER SETUP). 1. DOWNMIX. Skorzystać z ten funkcji, aby uzyskać prawidłowe brzmienie analogowe, jeżeli kanał audio płyty różni się od ustawienia kanału audio. LT/RT wybrać ustawienie, aby odtwarzać płyt z efektem Dolby ProLogic- Stereeo STEREO: wybrać to ustawienie, aby odtwarzać z sygnałem Stereo. Ustawienie audio (AUDIO SETUP) 1. AUDIO OUT. Skorzystać z tego wyjście, aby ustawić gniazdo wyjścia audio odbiornika TV lub systemu audio. ANALOG: wybrać to ustawienie, jeżeli odtwarzacz DVD podłączony jest do analogowego gniazda audio. SPDIF/RAW: wybrać to ustawienie, jeżeli odtwarzacz podłączony jest do wzmacniacza z koncentrycznym gniazdem wyjścia. SPDIF/PCM: wybrać to ustawienie, jeżeli odtwarzacz podłączony jest do wzmacniacza z dwukanałowym, cyfrowym dźwiękiem stereo.

8 2. Moduł operacyjny (OP MODE) LINE OUT: wybrać ustawienie przy podłączeniu wzmacniacza. 3. DYNAMIC 4. Cyfrowe ustawienie wyjścia: Wyjście LPCM: wybrać między LPCM 48 k lub LPCM 96k. Funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe można ustawić naciskając przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania, jeżeli płytka nie jest włożona lub jeżeli odtwarzanie znajduje się w trybie zatrzymania. 1. Typ TV (TV TYPE) Wybierz właściwe ustawienie w zależności od systemu kolorów odbiornika TV podłączonego do odtwarzacza DVD. AUTO: wybrać ustawienie z modułem telewizora AUTO. NTSC: wybrać ustawienie z modułem telewizora NTSC. PAL: wybrać ustawienie z modułem telewizora PAL. 2. AUDIO Skorzystać z menu Audio, aby wybrać pożądaną ścieżkę (angielski, francuski, hiszpański, chiński, japoński). Jeżeli na odtwarzanej płycie dostępny jest ten język, zostanie on odtworzony. Jeżeli pożądany język nie jest dostępny, odtwarzanie nastąpi w języku ustawionym fabrycznie. 3. Napisy (SUBTITLE) Skorzystać z menu napisów, aby wybrać pożądany język. Jeżeli dany język jest dostępny, odtwarzanie zostanie rozpoczęte. W przeciwnym razie odtwarzanie nastąpi w języku ustawionym fabrycznie. 4. DISC MENU. 5. Kategoria płyt (PARENTAL) Funkcja ta blokuje proces odczytu i odtwarzania DVDs, nie odpowiednich dla dzieci. Funkcja działa z DVD, które posiadają specyficzne poziomy klasyfikacji. Opcja ta wskazuje, jak odtwarzacz reaguje na płyty z poziomami klasyfikacji. Niektóre poziomy klasyfikacji wymagają wprowadzenia hasła. 6. Hasło (Password) Skorzystać z opcji, aby zmienić zapamiętane hasło 7.Ustawienia fabryczne (DEFAULTS) Funkcja ta umożliwia, cofnięci wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych. 8. SMART NAV (tylko MP3) Funkcja ta wskazuje informacje o odtwarzanej płycie MP3.

9 Usterki funkcjonowania. Brak prądu Problem Odtwarzanie nie rozpoczyna się, mimo naciśnięcia przycisku PLAY Odtwarzanie rozpoczyna się i natychmiast zatrzymuje. Możliwe rozwiązanie - podłączyć przewód zasilający prawidłowo do gniazda - utworzyła się woda kondensacyjna. Odczekać 1-2 godziny, aż woda wyparuje. - Urządzenie może odtwarzać wyłącznie DVD i Audio-CD. - Zabrudzona płyta DVD. - Sprawdzić, czy płyta została prawidłowo włożona. Brak obrazu - sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone; - sprawdzić, czy telewizor ustawiony jest na kanał Video. Brak dźwięku Zniekształcony dźwięk - sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone; - sprawdzić, czy wejścia telewizora i urządzenia stereo zostały prawidłowo ustawione. Obraz zniekształcany podczas szybkiego odtwarzania do przodu i do tyłu. - obraz może ulegać zniekształceniu, jest to zjawisko normalne; Brak przyśpieszonego odtwarzania do przodu i do tyłu. - Niektóre płyty posiadają odcinki uniemożliwiające przyśpieszone odtwarzanie; Brak obrazu 4:3 (16:9) -wybrać prawidłowe ustawienie TV Aspect, odpowiadające wykorzystywanemu odbiornikowi TV. Brak wskaźników na ekranie (OSD) Ustawienie wyłączenia OFF. Wybrać ON. Zdalne sterowanie nie działa prawidłowo. - sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo; - wyczerpane baterie; - skierować pilot bezpośrednio na czujnik odtwarzacza DVD; - maksymalna odległość działania pilota 7 m; - usunąć wszystkie przeszkody między pilotem, a czujnikiem. Przyciski nie działają - wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie, odłączyć przewód zasilający i podłączyć ponownie. Odtwarzanie nie rozpoczyna się mimo, że tytuł został wybrany. Ścieżka dźwiękowa i/lub język napisów nie odpowiada początkowym ustawieniom Brak napisów Alternatywne ścieżki dźwiękowe (lub napisy) nie mogą być wybrane. - potwierdzić ustawienia dotyczące kategorii Ratings. - jeżeli ścieżka dźwiękowa i/lub język napisów nie są dostępne, odtwarzanie nie będzie możliwe; - napisy przedstawione są wyłącznie na płytach, które zawierają napisy. - alternatywne języki nie mogą być wybrane, jeżeli płyta jest jednojęzyczna; Kąt widzenia nie może być zmieniony. Funkcja ta uzależniona jest od dostępnego oprogramowania Dane techniczne: Zasilanie: 12 V DC

10 Pobór mocy: System sygnału: System odtwarzania: Poziom wyjścia Audio: Właściwości: mniej niż 2 A kompozytowo video 1.0Vp-p 75 Ohm (1) DVD-Dsc 5 (12 cm) pojedyncza strona/ pojedyncza warstwa 5 (12 cm) pojedyncza strona/ podwójna warstwa (2) Compact Disc (CD-DA) 5 (12 cm) 600 Ohm (2 ch 2.0 Vrms) (1) pasmo częstotliwości 20 Hz 20 khz (2) stosunek S/N 90 db (3) Wow and Flutter/ nie możliwe do pomiaru

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu 000374232 Strona 1 z 11 Element główny EKRAN NADRZĘDNY TFT EKRAN PODRZĘDNY TFT 1.kieszeń karty 2 zasilanie ON/OFF 3 wyjścia słuchawek 4 współosiowe

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE Art. Nr 34 06 96 Kino domowe Lenco DVP 700T www.conrad.pl ODTWARZACZ WIDOK Z GÓRY 1. EIN/AUS (WŁ/ WYŁ) 2. SETUP 3. /, / Kursory 4. ENTER 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE WIDOK Z PRZODU

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam

McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam McCrypt Wielofunkcyjny mikser stereo SM 3090 Nr zam. 313882 SM 3090 to sześciokanałowy pulpit mikserski stereo z budowanym echem stereo i generatorem efektów akustycznych. Dodatkowe właściwości: siedmiopasmowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny pilot CV Nr zam Instrukcja obsługi.

Uniwersalny pilot CV Nr zam Instrukcja obsługi. Uniwersalny pilot CV 350-2 Nr zam. 350383 Instrukcja obsługi. 1. Wprowadzenie. CV 350-2 umożliwia obsługę do 8 urządzeń (TV, VCR, SAT, CD, DVD, AUX 1 urządzenie, AUX 2 urządzenia, moduł X10 ). W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 Strona 1 z 14 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego porażenia prądem nigdy nie wolno otwierać

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Proszę przeczytaj uważnie poniższa instrukcję obsługi zanim po raz pierwszy użyjesz tego urządzenia. Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Odtwarza MP3, CD- DA i Video CD (VCD 2. 0) Odtwarza także samo wytworzone

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu TV PRODUCTS sklep wysyłkowy TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o. Ul. Parkowa 12 43-365 Wilkowice tel./fax: 033 /817 41 97 Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ważne wskazówki bezpieczeństwa:

Instrukcja obsługi. Ważne wskazówki bezpieczeństwa: Instrukcja obsługi Strona 1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Środki bezpieczeństwa 4 3. Opakowanie 4 4. Reader 5 5. Zdalne sterowanie 6 6. Zasilacz / Zaopatrzenie w energię elektryczną 7 7. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Endoskop techniczny DNT MicroCam Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 16

Endoskop techniczny DNT MicroCam Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 16 Endoskop techniczny DNT MicroCam Instrukcja obsługi Nr produktu: 123407 Strona 1 z 16 Aby rozpocząć Opis urządzenia Uchwyt ręczny Monitor Wkładanie baterii Strona 2 z 16 Należy włożyć baterie do komory

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20.

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Pilot radiowy FS20 S20 Nr art. 617224 Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Właściwości i dane techniczne.

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD RF 1588 IR RF1590 RF 1588 TV RF1590U RF 1588 VRF154 USB RF 1788 IRF1790 RF 1788 TV RF1790U RF 1788 VRF1754 USB RF 1908 IR RF1980 RF 1908 TV RF1980U RF 1908 VRF1954 USB RF2090 RF2090U RF 2008 IR RF2289

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Instrukcja obsługi DS-55204 Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, 4K2K/60Hz to rozwiązanie do przedłużania do 60 m spełniające najwyższe wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY PAM-T WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art

Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art. 350812 Podstawowe funkcje Odtwarzacz MP3. Cyfrowe rejestrowanie głosu ( dane w formacie MP3). Cyfrowe nagrywanie akceptuje sygnał audio poprzez kabel Line-In i koduje go

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zawartość Opakowania. Wygląd Produktu i Pilota Zdalnego Sterowania

Wprowadzenie. Zawartość Opakowania. Wygląd Produktu i Pilota Zdalnego Sterowania Wprowadzenie Dziękujemy za zakup Prestigio Portable DVD Player 371, mobilnego, cyfrowego centrum multimedialnego. Dokonałeś doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziesz cieszył się wszystkimi możliwościami

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo