Odtwarzacz DVD Nr produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Nr produktu Strona 1 z 14

2 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego porażenia prądem nigdy nie wolno otwierać obudowy (wzgl. tylnej strony urządzenia). Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika. W razie potrzeby należy zwrócić się do stosownie wyszkolonego personelu konserwującego. 2. Ostrzeżenie: Aby zapobiec pożarowi oraz porażeniu prądem, należy unikać wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. 3. Nigdy nie wolno narażać zasilacza ani przenośnego odtwarzacza DVD na działanie wody. Przedmiotów, w których znajdują się ciecze, jak np. wazony, nie powinno się nigdy stawiać na urządzeniu. 4. Należy ustawiać przenośny odtwarzacz DVD w wystarczającej odległości od źródeł ciepła, jak np. grzejników wzgl. pieców i nie narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie. 5. Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Otwory znajdujące się na urządzeniu służą do wentylacji. Nigdy nie wolno blokować otworów wentylacyjnych, stawiając odtwarzacz DVD na poduszce, kanapie i podobnych podłożach. 6. Do ustawiania przenośnego odtwarzacza DVD nigdy nie wolno używać żadnych niestabilnych wózków, stelaży, statywów, uchwytów czy stołów. Urządzenie mogłoby spaść i doprowadzić tym samym do obrażeń ciała lub do uszkodzeń na urządzeniu. 7. Nigdy nie kłaść ciężkich lub ostrych przedmiotów na ekranie LCD lub na ramie ekranu. 8. Z odtwarzaczem DVD należy używać tylko załączonego do zestawu zasilacza. Używanie innych zasilaczy unieważnia Państwa gwarancję. 9. Wtyczka sieciowa zasilacza służy do odłączania urządzenia od prądu i dlatego powinna być zawsze łatwo dostępna. 10. Należy wyciągać wtyczkę zasilacza z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane. 11. Podczas utylizacji baterii i akumulatorków należy mieć na uwadze ochronę środowiska. 12. OSTROŻNIE: W przypadku niewłaściwego włożenia baterii zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu! Należy używać baterii wyłącznie tego samego typu. 13. OSTRZEŻENIE: Baterii (akumulatorki lub baterie) nie wolno nigdy narażać na działanie nadmiernie wysokich temperatur, jak np. bezpośrednie nasłonecznienie, ogień itp. Strona 2 z 14

3 14. OSTRZEŻENIE: Nadmierne ciśnienie akustyczne słuchawek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. 15. Należy stosować tylko dodatkowe urządzenia wzgl. akcesoria dostarczone przez producenta urządzenia lub przez niego zalecane. Przenośny odtwarzacz DVD jest zasilany prądem przez zasilacz. Poza tym zasilacz jest używany jako urządzenie rozłączające i dlatego powinien być on łatwo dostępny. 16. Uwaga: W przypadku niewłaściwego włożenia akumulatorka zachodzi ryzyko wybuchu! W celu jego wymiany należy używać tylko akumulatorka litowego tego samego typu. Znak ten oznacza, że na terenie UE niniejszego produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Należy odpowiedzialnie obchodzić się ze zużytymi urządzeniami i zwracać zastosowane w nich materiały do obiegu surowców wtórnych. Chroni to środowisko oraz zdrowie nas wszystkich. Zużyte urządzenia należy oddawać do punktów zbiorczych lub zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono dane urządzenie. Tam urządzenie zostanie poddane utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. - Nie należy używać słuchawek IR w bezpośrednim nasłonecznieniu, sygnał podczerwieni słuchawek mógłby zostać zakłócony przez słońce. Środki ostrożności 1. Ostrzeżenie: Niniejszy cyfrowy odtwarzacz płyt wykorzystuje system laserowy. Inne sposoby użytkowania niż te, które są opisane w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do narażania na niebezpieczne promieniowanie. 2. Uwaga: Aby uniknąć bezpośrednich promieni laserowych, nigdy nie wolno otwierać obudowy. Podczas otwierania obudowy na zewnątrz przedostaje się widoczne promieniowanie laserowe. 3. Ostrzeżenie: Nigdy nie wolno kierować wzroku bezpośrednio na promień laserowy. 4. Uwaga: Nie ustawiać tego produktu w miejscach ciasnych, jak np. na regale z książkami. 5. Uwaga: Jeśli urządzenie będzie używane przez dzieci, to ich rodzice są do tego zobowiązani, aby dziecko zrozumiało całą treść instrukcji obsługi, aby upewnić się, że akumulatorki są zawsze przez nie prawidłowo użytkowane. Strona 3 z 14

4 6. Ostrzeżenie: Jeśli akumulator jest przegrzany, wybrzuszy się lub zawiera błędy, należy przerwać korzystanie z akumulatorka i zwrócić się do obsługi klienta, aby uzyskać zamiennik. 7. Uwaga: Nie należy ładować akumulatorka w miejscach, gdzie nie jest zapewnione wystarczające wietrzenie, jak np.: materace, kanapy, poduszki, miękkie maty itp. 8. Uwaga: Nie przejmujemy odpowiedzialności, jeśli użytkownik nie używa akumulatorka w sposób prawidłowy wzgl. nie stosuje się do ostrzeżeń znajdujących się na obudowie akumulatorka. 9. Ostrzeżenie: Używanie przedłużacza USB powyżej 250 mm jest zabronione. Wskazówki dotyczące ochrony praw autorskich: 10. It is forbidden by law to copy, broadcast, show, broadcast via cable, play in public, or rent copyrighted material without permission. 10. Kopiowanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie lub pożyczanie materiałów chronionych prawem autorskim bez otrzymania zgody jest prawnie zabronione. 11. Niniejszy produkt wykorzystuje funkcję zabezpieczającą przed kopiowaniem stworzoną przez firmę Macrovision. Na niektórych płytach zapisywane są sygnały zabezpieczające przed kopiowaniem. Podczas odtwarzania kopii tych płyt pojawiają się zakłócenia obrazu. Niniejszy produkt korzysta z mechanizmów zabezpieczenia przed kopiowaniem firmy Macrovision oraz innych firm, które chronione są określonymi patentami USA oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnych. Korzystanie z technologii zabezpieczającej przed kopiowaniem musi zostać autoryzowana przez firmę Macrovision i jest przeznaczone do użytkowania domowego i innych ograniczonych sposobów użytkowania, tak długo, jak nie jest to wyraźnie podane inaczej przez firmę Macrovision. Nie dozwolone są działania typu reverse engineering oraz rozbieranie na części. NUMER SERYJNY: Numer seryjny można znaleźć na tylnej stronie urządzenia. Liczba ta jest jedyna w swoim rodzaju dla danego urządzenia i na innych urządzeniach tego samego modelu jest inna. Należy zanotować tu stosowne informacje i przechować niniejszą instrukcję obsługi jako trwały i obowiązujący dowód zakupu. Nr modelu: Nr seryjny Data zakupu Strona 4 z 14

5 Oznaczenie elementów obsługowych Urządzenie główne 1. CZUJNIK PILOTA 2. GŁOŚNOŚĆ +/- Strona 5 z 14

6 3. ODTWARZANIE/PAUZA 4. STOP 5. SYGNAŁ WEJŚCIOWY 6. MENU 7. WPROWADZANIE 8. / / / (góra/dół/w prawo/w lewo) Wybór menu Przycisk OK potwierdza wybór menu W trakcie odtwarzania, VCD, DVD, o ile dostępne: w prawo: szybkie przewijanie do przodu w lewo: szybkie przewijanie do tyłu do góry: poprzedni tytuł do dołu: następny tytuł 9. USTAWIENIA 10. OTWÓRZ 11. SD/MMC/MS 12. USB 13. WYJŚCIE AV 14. wyjście słuchawek 15. Złącze COAXIAL (koncentryczne) 16. WŁ./WYŁ. 17. Wejście zasilania prądem 9-12V Wkładanie baterii Włożyć akumulatorek. Strona 6 z 14

7 UWAGI: Należy wyjąć akumulatorek, jeśli urządzenie będzie przechowywane wzgl. odtwarzacz DVD nie będzie użytkowany przez dłuższy czas. Oznaczenie elementów obsługowych Pilot Strona 7 z 14

8 1. ODTWARZANIE/PAUZA Start wzgl. przejściowe zatrzymanie odtwarzania. 2. STOP Zatrzymuje odtwarzanie. 3. COFNIJ Przejście do poprzedniego rozdziału/tytułu. 4. DO PRZODU Przejście do kolejnego rozdziału/tytułu. 5. Zmniejszanie głośności (VOL-) 6. REPEAT Powtarzanie rozdziału, tytułu, wszystkich tytułów. 7. A-B Sekwencja powtarzania. 8. PROGRAM Ten przycisk służy do programowania listy. 9. SOURCE DVD/CARD/USB 10. TITLE Powrót do menu tytułów DVD. 11. MODE Włączanie/wyłączanie słuchawek IR. 12. Przyciski numeryczne 0-9 Wybór ponumerowanych elementów w menu. 13. ENTER Potwierdzenie wyboru menu. 14. VOL+ 15. DISPLAY Wyświetlacz. 16. AUDIO Strona 8 z 14

9 Wybór języka audio (DVD). 17. SUBTITLE Wybór języka napisów. 18. ANGLE Wybieranie innej perspektywy kamery DVD, jeśli dostępne. 19. SETUP Wywoływanie lub opuszczanie menu ustawień dodawanie, jeśli wartość wyboru jest większa niż STEP Stopklatka w trybie DVD. 22. Szybkie przewijanie do tyłu. 23. Szybkie przewijanie do przodu. 24. PBC Włączanie/wyłączanie PBC. 25. MENU Wywoływanie menu DVD. 26. SEARCH Wyszukiwanie według punktu odtwarzania, tytułu lub rozdziału w trybie DVD. 27. DŹWIĘK WYŁ. Deaktywowanie odtwarzania dźwięku. USTAWIENIA menu ustawień Ustawienia ogólne Aby wywołać menu ustawień należy nacisnąć przycisk SETUP. Aby wybrać pożądany punkt menu należy użyć przycisków nawigacyjnych. Po dokonaniu pożądanych ustawień nacisnąć przycisk SETUP, aby powrócić do normalnego trybu. Strona 9 z 14

10 Można dokonać następujących ustawień: GENERAL: wybiera stronę ustawień dla ustawień ogólnych. AUDIO: wybiera stronę menu ustawiania dźwięków. VIDEO: wybiera stronę menu ustawiania wideo. PREFERENCE: Wybiera stronę menu z ustawieniami użytkownika. PASSWORD: Wybiera stronę menu hasła. - Ustawienia ogólne - TV DISPLAY: Wybór formatu obrazu. 4:3 PANSCAN: Jeśli posiadają Państwo zwykły telewizor i chcą, aby obie strony obrazu zostały odcięte wzgl. tak sformatowane, że zostaną dopasowane do ekranu telewizora, to proszę wybrać tę opcję. 4:3 LETTERBOX: Jeśli posiadają Państwo zwykły telewizor, za pomocą tej opcji na ekranie, na górze i na dole, widoczne będą czarne paski. 16:9: Obraz panoramiczny TFT DISPLAY: Wybór formatu obrazu dla ekranu. - Perspektywa kamery W górnym prawym rogu ekranu TFT wskazywana jest aktualna perspektywa, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez daną płytę. - Język wyświetlania (OSD Language) W tym miejscu wybrać język. - Napisy dla niesłyszących Napisy te są danymi dla osób niesłyszących, które zawarte są w sygnale wideo niektórych płyt. Zanim niniejsza funkcja zostanie wybrana, należy upewnić się, że włożona płyta oraz telewizor obsługują taka funkcję. - Wygaszacz ekranu (Screen Saver) Funkcja ta jest stosowana, aby włączyć wzgl. wyłączyć wygaszacz ekranu. Strona 10 z 14

11 - SŁUCHAWKI IR Funkcja ta służy do włączania lub wyłączania funkcji słuchawek IR. Ustawienia dźwięku Ustawienia dźwięku USTAWIENIA menu ustawień Ustawienia dźwięku - Downmix Za pomocą tej opcji można ustawić analogowe wyjście stereo odtwarzacza DVD. - LT/RT: Należy wybrać tę opcję, jeśli odtwarzacz DVD jest podłączony do dekodera Dolby- Pro-Logic. - Stereo: Należy wybrać tę opcję, jeśli sygnał audio wysyłany jest tylko do obu przednich głośników. - Wyjście cyfrowe Funkcję tę wykorzystuje się, aby skonfigurować wyjście SPDIF: SPDIF OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. - SPDIF OFF: wyłącza SPDIF. - SPDIF/RAW: jeśli wyjście cyfrowe jest podłączone do dekodera wielokanałowego. - SPDIF/PCM: tylko jeśli odbiornik nie jest przystosowany do dekodowania sygnału wielokanałowego. - Dolby Digital Dostępne opcje dla Dolby Digital to: "Dual Mono" oraz "Dynamic". - Dual-Mono Strona 11 z 14

12 Stereo: Lewy sygnał mono będzie wysyłany do lewego głośnika, a prawy sygnał mono do prawego głośnika. L-Mono: Lewy sygnał mono będzie wysyłany do lewego i prawego głośnika. R-Mono: Prawy sygnał mono będzie wysyłany do lewego i prawego głośnika. Mix-Mono: Lewy i prawy sygnał mono będą wysyłane jako zmieszany sygnał do lewego i prawego głośnika. - Zakres dynamiki (Dynamic) Kompresja zakresu dynamiki. Ustawienia wideo - Ustawienia wideo ostrość obrazu, jasność, kontrast, odcień, nasycenie: ustawienia jakości obrazu wideo. Ustawienia użytkownika - Ustawienia użytkownika - Format obrazu Wybór systemu kolorów, w jakim pracuje dany telewizor, jeśli korzysta się z wyjść AV. Niniejszy odtwarzacz DVD jest kompatybilny z systemami NTSC oraz PAL. USTAWIENIA menu ustawień Ustawienia użytkownika Strona 12 z 14

13 PAL Należy wybrać tę opcję, jeśli podłączony telewizor korzysta z systemu PAL. Wtedy sygnał wideo z płyt NTSC będzie odtwarzany w formacie PAL. NTSC Należy wybrać tę opcję, jeśli podłączony telewizor korzysta z systemu NTSC. Wtedy sygnał wideo z płyt PAL będzie odtwarzany w formacie NTSC. Auto: Sygnał odtwarzania wideo będzie automatycznie dostosowywany do formatu na płycie. - Audio: Wybór języka audio (jeśli dostępny). - Subtitle: Wybór języka napisów (jeśli dostępny). - Disc Menu: Wybór języka menu płyty (jeśli dostępny). - Ograniczenia wiekowe Niektóre płyty DVD posiadają ograniczenia wiekowe, które są przyporządkowane całej płycie DVD lub wybranym scenom. Za pomocą tej funkcji można ustawić ograniczenia odtwarzania. Klasyfikacje od 1 do 8 są specyficzne dla danego kraju. Dzięki tej opcji można zapobiec odtwarzaniu określonych płyt DVD, które nie są odpowiednie dla Państwa dzieci, wzgl. zapobiec odtwarzaniu pewnych scen. - Default: Przywracanie ustawień fabrycznych. Ustawienia hasła Ustawienia hasła Password mode: Włączanie/wyłączanie trybu zabezpieczonego hasłem. Za pomocą tego ustawienia deaktywuje się wiekowe zabezpieczenie przed oglądaniem. Password: Funkcja służąca do zmiany hasła. OLD PASSWORD: Podać stare hasło (hasło ustawione fabrycznie to 1369). Po czym pole wprowadzania zmieni się automatycznie na NEW PASSWORD. NEW PASSWORD: Podać nowe hasło. Podać 4- cyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Strona 13 z 14

14 CONFIRM PASSWORD: Potwierdzić nowe hasło poprzez jego ponowne wprowadzenie. Jeśli potwierdzenie nie będzie poprawne, pole wprowadzania nie przejdzie do następnego punktu. Jeśli nowe hasło się zgadza, to pole wprowadzania przejdzie do OK. OK: Jeśli kursor wprowadzania znajduje się na tym polu, to należy potwierdzić przyciskiem Enter dokonane ustawienia. Wskazówka: Jeśli hasło zostanie zmienione, to blokada wiekowa dla płyt zostanie również zmieniona. Fabryczne wstępnie ustawione hasło (1369) może zostać zawsze użyte, nawet jeśli hasło zostało zmienione. Strona 14 z 14

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936

INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936 INSTRUKCJA OBS UGI DVP-936 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA SPIS TREŒCI PODZIÊKOWANIA 2 Zawartoœæ opakowania 2 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPI 3 OSTRZE ENIA 5 Wymiana / utylizacja

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu TV PRODUCTS sklep wysyłkowy TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o. Ul. Parkowa 12 43-365 Wilkowice tel./fax: 033 /817 41 97 Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD

Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Proszę przeczytaj uważnie poniższa instrukcję obsługi zanim po raz pierwszy użyjesz tego urządzenia. Przenośny odtwarzacz MP3/CD/VCD Odtwarza MP3, CD- DA i Video CD (VCD 2. 0) Odtwarza także samo wytworzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI

PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI PDPD 163 SU INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośny 7" DVD odtwarzacz z 2 ekranami Spis treści Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Pilot... 5 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art

Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art Odtwarzacz DVD Roadstar DVD-3201P Nr art. 350804 Wskazówki bezpieczeństwa. Urządzenie może być zasilane napięciem 12 V poprzez oddzielny adapter AC/DC. Przewód zasilający AC przechowywać z dala od urządzeń

Bardziej szczegółowo

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE Art. Nr 34 06 96 Kino domowe Lenco DVP 700T www.conrad.pl ODTWARZACZ WIDOK Z GÓRY 1. EIN/AUS (WŁ/ WYŁ) 2. SETUP 3. /, / Kursory 4. ENTER 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE WIDOK Z PRZODU

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD RF 1588 IR RF1590 RF 1588 TV RF1590U RF 1588 VRF154 USB RF 1788 IRF1790 RF 1788 TV RF1790U RF 1788 VRF1754 USB RF 1908 IR RF1980 RF 1908 TV RF1980U RF 1908 VRF1954 USB RF2090 RF2090U RF 2008 IR RF2289

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu 000374232 Strona 1 z 11 Element główny EKRAN NADRZĘDNY TFT EKRAN PODRZĘDNY TFT 1.kieszeń karty 2 zasilanie ON/OFF 3 wyjścia słuchawek 4 współosiowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MAXI DVD 9 PRZENOŚNE DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Obsah Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Urządzenie główne... 4 Pilot... 5 Ustawienia menu...

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-754 TWIN PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

PDP HDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE DVD

PDP HDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE DVD PDP 10810 HDVBT INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE DVD WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie zdejmować pokrywy lub tylnej ściany urządzenia. W urządzeniu nie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

www.kamerysamochodowe-24.pl Instrukcja instalacji urządzenia www.kamerysamochodowe-24.pl

www.kamerysamochodowe-24.pl Instrukcja instalacji urządzenia www.kamerysamochodowe-24.pl Instrukcja instalacji urządzenia Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Przeczytaj poniższą instrukcję aby prawidłowo korzystać z naszego produktu. Produkty naszej firmy są wykonane z materiałów najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Instrukcja obsługi Numer produktu: 123313 Strona 1 z 1 Zakłócenia wywołane przez radioodbiorniki Urządzenie działa na częstotliwości często używanej przez inne urządzenia,

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe PL GKB-A0040P Sterownik GKB-A0040P.78.1.05.11.2012 ASP AG Zawartość: 1. Główne funkcje 1 2. Instrukcje bezpieczeństwa 1 3. Przyciski sterowania 2 4. Użycie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00138145 Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon Strona 1 z 8 Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 1 Uwaga: X7 Mark Ⅱ jest zwany dalej X7 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Wyjście 3.5mm/Liniowe/Coaxial Przycisk zasilania/blokady Odtwarzanie/Pauza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

PDP 10650 DVBT / PDP 10650 DVBTR

PDP 10650 DVBT / PDP 10650 DVBTR PDP 10650 DVBT / PDP 10650 DVBTR INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE DVD Spis treści Spis treści... 2 Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ostrzeżenia... 3 Sterowanie urządzeniem... 4 Ustawienia menu... 7 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo