Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi."

Transkrypt

1 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie 99 pojedynczych wiadomości. Wyświetlacz LCD: numer wiadomości, licznik czasu rzeczywistego, aktualny czas zegarowy i moduł działania. Trzy jakości nagrania ( Standard, Medium, Lang) poprzez automatyczny system nagrania (ARS).

2 Dwa poziomy czułości mikrofonu (H/L). Cyfrowa kontrola nagłośnienia w 20 stopniach przez przełącznik DIPP. Funkcja powtarzania wiadomości lub segmentów. Funkcja powtarzania poszczególnych odcinków (A-B). Wykasowanie poszczególnych wiadomości lub segmentów. Zewnętrzne gniazdo wejścia/wyjścia do nagrania z oddzielnego urządzenia. Funkcja odsłuchania nagranych wiadomości poprzez słuchawki. Wskaźnik pozostałego czasu nagrania. Wskaźnik stanu baterii. Wbudowany mikrofon i głośnik. Ultra płaski wzór. Pasek do przenoszenia. Szybka prędkość przekazu na komputer, ok. 10:1. Włożenie/wymiana baterii. Uwaga: Przed włożeniem baterii upewnij się, czy urządzenie znajduje się w trybie wskazywania czasu zegarowego. Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas wymiany baterii może prowadzić do wykasowania ustawionego czasu zegarowego. Otwórz pojemnik baterii. Włóż dwie baterie AAA (LR-03) i zamknij pokrywę. Sprawdź stan baterii, kierując się poniższym rysunkiem. pełna normalna słaba wyczerpana Wskazówki. Jeżeli po włożeniu baterii wskaźnik stanu działa nieprawidłowo, sprawdź, czy baterie zostały odpowiednio włożone. Podczas wymiany baterii, ustawiony czas zegarowy zostanie zachowany przez 1 minutę. Dłuższa wymiana baterii spowoduje konieczność ponownego jego ustawienia. Czas działania baterii. typ baterii moduł nagrania odtwarzanie przez głośnik (Vol. 12) odtwarzanie przez słuchawki (Vol.12). alkaliczne LR-03 ok. 12 godzin ok. 7 godzin ok. 8 godzin Funkcja HOLD/ PAUSE. Naciśnij przycisk PAUSE/HOLD na tylniej stronie obudowy. Symbol HOLD zostanie wskazany przez 1,5 sekundy na wyświetlaczu. Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas przerwy, spowoduje wskazanie powyższego symbolu na wyświetlaczu. Ustawienie czasu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ERASE przez ok. 1,5 sekundy. W momencie gdy cyfra zacznie pulsować, wprowadź wartość godziny przyciskami przesuwania do przodu i do tyłu. Aby wprowadzić wartość minut naciśnij.

3 Po ustawieniu czasu zegarowego naciśnij przycisk REC/STOP. Wprowadzony czas zostanie zapamiętany. Moduł wyboru. Urządzenie włączone/ wyłączone. Po włożeniu lub wymianie baterii urządzenie włączy się automatycznie. Czas zegarowy. Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas wskazywania czasu spowoduje przejście do trybu Stand-by. Tryb Stand-by. W trybie tym wskazane są: aktualny segregator, numer wiadomości i czas nagrania. Jeżeli brak wiadomości wskazany zostanie symbol 00. W trybie tym można wybrać każdą dostępną funkcję. Jeżeli w przeciągu 30 sekund działania trybu stand-by, nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie powróci do wskazywania czasu zegarowego. Nagranie. Nagranie poprzez wbudowany mikrofon. W trybie Stand-by zwolnij przycisk HOLD. Skieruj mikrofon w stronę źródła dźwięku i naciśnij REC/STOP. Nagranie zostanie rozpoczęte. Na wyświetlaczu pojawi się numer segregatora i wiadomości. Nagranie zostanie zatrzymane po ponownym naciśnięciu REC/STOP. Jeżeli w przeciągu 30 sekund od zatrzymania nagrania urządzenie nie zostanie uruchomione ponownie, nastąpi automatyczny powrót do wskazywania czasu zegarowego. Podczas nagrania wskazywany będzie jego czas. Aktywny będzie wówczas tylko przycisk HOLD. Uwaga: Najkrótszy, możliwy czas nagrania wynosi 2 sekundy. Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat FULL,dalsze nagranie nie będzie możliwe. ARS (automatyczny system nagrania). Nagranie możliwe wyłącznie przy aktywnym źródle dźwięku. W trybie Stand-by naciśnij przycisk REC/STOP i przytrzymaj przez ok. 1,5 sekundy. Wskaźniki ARS i REC zaczną pulsować i wskazany zostanie czas nagrania. Jeżeli źródło dźwięku nie będzie aktywne, na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat PAUSE. Wskaźniki ARS i REC przestaną pulsować. Nagranie zostanie wznowione po ponownym zarejestrowaniu dźwięku. Wybór czułości ARS. W module Stand-by możesz wybrać czułość nagrania ARS. Naciśnij przycisk ARS/(RPT). 1. Głośniejszy dźwięk nagrania wejściowego. 2. Normalny dźwięk nagrania wejściowego.

4 3. Cichszy dźwięk nagrania wejściowego. Jakość nagrania. Naciskając przycisk S.Q/(VPS) w trybie Stand-by możesz wybrać jedną z trzech jakości nagrania. 1. Jakość słaba, moduł Long (LP). 2. Jakość normalna, moduł Normal (MP). 3. Jakość wysoka, moduł Standard (SP). Urządzenie dysponuje następującymi czasami nagrania: Pamięć SP (Standard) MP (Medium) LP (Long) 8MB 133 min. 177min. 290min. Czułość mikrofonu. Czułość mikrofonu wybierz przyciskiem MIC/(A-B) w trybie Stand-by. Uwzględnij przy tym odległość mikrofonu od źródła dźwięku i nagłośnienie. 1. Low Mic ( mała odległość do źródła dźwięku). 2. High Mic ( większa odległość do źródła dźwięku). Pozostały czas nagrania i pojemność pamięci. Aby sprawdzić pozostał czas i pojemność pamięci, wciśnij i przytrzymaj przycisk FILE. Uwaga: Funkcji tej nie można uruchomić w trybie odtwarzania. Pojemność pamięci możesz skontrolować wyłącznie w trybie Stand-by Pojemność pamięci. 2. Pozostały czas nagrania. Funkcja odsłuchiwania. Do odsłuchania nagranej wiadomości użyj oddzielnych słuchawek. Regulacja głośności odnosi się wyłącznie do odsłuchiwania, a nie do nagrania. Wybór segregatora. Naciskając przycisk FILE w trybie Stand-by możesz wybrać jeden z pięciu segregatorów. W każdym możesz nagrywać i odtwarzać do 99 pojedynczych wiadomości. Jeżeli segregator nie zawiera żadnych wiadomości, wskazany będzie czas zegarowy.

5 Odtwarzanie. W trybie odtwarzania dostępne są następujące funkcje: Zmiana prędkości odtwarzania (V.P.S.) Powtórzenie (RPT) Powtórzenie od punktu A do punktu B (A-B). Pauza ( ). Przewijanie do przodu FF ( ). Przewijanie od tyłu REW ( ). Odtwarzanie: W trybie Stand-by zwolnij przycisk HOLD. Wybierz pożądaną wiadomość i naciśnij PLAY/(PAUSE). Na wyświetlaczu pojawi się numer segmentu i wiadomości oraz czas odtwarzania. Aby odtwarzanie zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk PLAY/(PAUSE). Aby odtwarzanie zakończyć, naciśnij REC(STOP). Naciśnij PLAY/(PAUSE) jeszcze raz, a odtwarzanie rozpocznie się od początku. Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie uruchomiony w przeciągu 30 sekund, nastąpi automatyczny powrót do wskazywania czasu zegarowego. Jeżeli podczas procesu odtwarzania nie zostanie odnaleziona żadna wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się komunikat InF i nastąpi automatyczny powrót do wskazywania czasu zegarowego. Zmiana prędkości odtwarzania. Naciskając przycisk VPS/(S.Q.) w trybie odtwarzania możesz wybrać prędkość odtwarzania. Każde naciśnięcie powyższego przycisku spowoduje zmianę wskaźników w następującej kolejności: [SPd3], [SPd4], [SPd5], [SPd1] i [SPd2], odpowiadającym następującym prędkością: x1.0, x1.5, x2.0, x0.5, x0.7. Przesuwanie do przodu i do tyłu w module odtwarzania. Jeżeli chcesz szybko odszukać określoną wiadomość w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk lub. Przytrzymanie jednego z powyższych przycisków ponad 1,5 sekundy umożliwi słuchanie tekstu podczas przewijania. Wybór wiadomości. Aby wyszukać poprzednią lub następną wiadomość, naciśnij w module Stand-by przycisk FF lub EW Ta. Jeżeli segregator nie zawiera żadnej wiadomości, funkcja ta nie będzie wywołana i pozostanie wskazany czas zegarowy. Powtórzenie wiadomości lub segregatora. Aby wysłuchać ponownie nagraną wiadomość, naciśnij w trybie odtwarzania RPT/(ARS).

6 Aby wysłuchać ponownie wszystkie wiadomości w danym segregatorze, ponownie naciśnij RPT/(ARS). powtórzenie jednej wiadomości powtórzenie wszystkich wiadomości Aby dezaktywować powyższą funkcję naciśnij ponownie RPT/(ARS). Powtórzenie wiadomości od punktu A do punktu B. Naciśnij przycisk A-B (MIC) w trybie odtwarzania, w celu określenia punktu A. Czas rozpoczęcia zacznie pulsować na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk A-B (MIC) ponownie, w celu określenia punktu B (końca). Wiadomość między punktami A i B będzie stale odtwarzana. Aby dezaktywować powyższą funkcję naciśnij A-B (MIC). Usunięcie nagranych wiadomości. Usunięcie jednej wiadomości. Wybierz pożądaną wiadomość w module Stand-by. Naciśnij ERASE. Symbol ERASE zacznie pulsować na wyświetlaczu. Jeżeli żadna wiadomość nie jest dostępna, pojawi się komunikat InF. Aby wiadomość usunąć, naciśnij ponownie ERASE. Jeżeli w przeciągu 5 sekund nie naciśniesz powyższego przycisku, polecenie usunięcia zostanie cofnięte i nastąpi automatyczny powrót do wskazywania czasu zegarowego. Aby anulować plecenie usunięcia w przeciągu 5 sekund, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem ERASE. Usunięcie wszystkich wiadomości w jednym segregatorze. Wybierz pożądany segregator w module Stand-by. Naciśnij ERASE i przytrzymaj ok. 1,5 sekundy. EFILE zacznie pulsować na wyświetlaczu. Aby wszystkie nagrane wiadomości w jednym segregatorze usunąć, naciśnij ponownie ERASE. Jeżeli w przeciągu 5 sekund nie naciśniesz powyższego przycisku, polecenie usunięcia zostanie cofnięte i nastąpi automatyczny powrót do wskazywania czasu zegarowego. Aby anulować plecenie usunięcia w przeciągu 5 sekund, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem ERASE.

7 Podłączenie do oddzielnego urządzenia. Nagranie z oddzielnym mikrofonem. Podłącz oddzielny mikrofon do odpowiedniego gniazda, po podłączeniu mikrofon wbudowany nie będzie działał. Podłączenie do oddzielnego urządzenia. Podłączenia dokonaj zgodnie z poniższym rysunkiem. Nagranie z oddzielnego urządzenia. Podłącz kabel audio do gniazda oddzielnego mikrofonu dyktafonu i do gniazda wyjścia Audio na innym urządzeniu. Przegranie na oddzielne urządzenie. Podłącz kabel audio do gniazda słuchawek dyktafonu i do gniazda oddzielnego mikrofonu na innym urządzeniu. Naciśnij jednocześnie przycisk PLAY dyktafonu i przycisk RECORD oddzielnego urządzenia. Podłączenie do komputera. Wymagania systemowe: PC: IBM PC, minimum Pentium 150. Pamięć: minimum 8MB. System: WIN 95/98/ ME/2000 Minimum 4MB karta dźwiękowa. Podłączenie. Jet Voice Mail to program umożliwiający zapisanie i obrabianie nagranej wiadomości na komputerze poprzez kartę dźwiękową. Podłączenie dokonaj w następujący sposób:

8 Instalacja programu. Włącz komputer i włóż CD do CD-ROM. Program zostanie uruchomiony automatycznie. Naciśnij NEXT, aby kontynuować instalację lub CLOSE, aby ją przerwać. Jet Voice Mail zostanie wskazany na ekranie. Uruchom program klikając na jego ikonę dwa razy. Szybkie przegrywanie wiadomości na komputer. Do korzystania z tej funkcji niezbędny jest kabel interface i S/W CD. Instalacja Voice Magic Manager. Wymagania systemowe: PC: IBM PC, minimum Pentium 150 z kartą dźwiękową RAM 32MB, HDD 32MB System: WIN 95/98/ ME/2000 Włóż CD do CD-ROM, instalacja zostanie automatycznie rozpoczęta. Aby powrócić do ustawienia fabrycznego dyktafonu, wyjmij baterie i naciśnij jednocześnie FILE i ERASE. Po trzech minutach na wyświetlaczu pojawi się RESET. Dane techniczne: Wielkość pamięci 8MB. Czas nagrania (LP) 290min. System nagrania Wbudowana pamięci Wymiary 104 x 26 x 18mm Ciężar ok. 34g bez baterii. Zasilanie DC 3V 2 sztuki AAA Czas działania 12 godzin przy nagraniu 8 godzin przy słuchaniu przez słuchawki 7 godzin przy słuchaniu przez głośnik Maksymalna liczba nagranych wiadomości 495 Maksymalna moc wyjściowa 60mW przy 8 Ohm Szerokość pasma częstotliwości 500Hz- 3300Hz Wejście Wtykany przewód mikrofonu impedancja 2,2hm Wyjście Słuchawki, impedancja 32Ohm Głośnik Wbudowany, średnica 20mm Mikrofon wbudowany Temperatura robocza 0 C do +50 C

9 Bazowe akcesoria Dodatkowe akcesoria 2 baterie LR03, 1 CD instalacji S/W, instrukcja obsługi, 1 oddzielny mikrofon, 1 kabel Line-in/out, 1 pasek do przenoszenia, 1 kabel audio, 1 słuchawki 1 kabel PC Interface, CD instalacji S/W.

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120

Plena All-in-One 120 Watt. Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-2AIO120 Plena All-in-One 10 Watt pl Instrukcja Instalacji i Obsługi PLN-AIO10 Plena All-in-One 10 Watt Instrukcja Instalacji i Obsługi informacje o zabezpieczeniach pl Ważne informacje o zabezpieczeniach Przed

Bardziej szczegółowo