H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów"

Transkrypt

1 SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1

2 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje, rysunki i specyfikacje zawarte w tej instrukcji zostały oparte na najnowszych danych o wyrobie, dostępnych podczas publikacji. Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, bez wskazywania ich w instrukcji. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub wypadki spowodowane użytkowaniem urządzenia, wynikłe z nie stosowania się do niniejszej instrukcji. 1.2 OGRANICZENIA GWARANCJI Rejestratory DVR TREND objęte są gwarancją producenta. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, lub przepięciami. Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny. Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej producenta: 2

3 1.3 OSTRZEŻENIA I ZALECENIA INSTALACJĄ I OBSŁUGĄ URZĄDZENIA POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Urządzenie pracować powinno w odpowiednich warunkach środowiskowych Prawidłowa temperatura pracy urządzenia powinna znajdować się w przedziale 0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 85%. Napięcie zasilające powinno znajdować się w granicach 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz. Wysoka temperatura i nieprawidłowe warunki eksploatacji znacznie skracają żywotność dysków twardych. Najbardziej optymalną temperaturą pracy jest przedział +20oC ~ +30oC (68oF ~ 86oF) Z dyskami i innymi nośnikami pamięci należy obchodzić się ostrożnie. Po odłączeniu zasilania należy odczekać 30s aby talerze dysków przestały wirować. Wcześniejsze przemieszczanie dysków może spowodować ich uszkodzenie. Dyski należy chronić przed przepięciami. Nie należy ich kłaść na boku ani układać w stosach. Obudowę i panel przedni czyścić jedynie suchą, antystatyczną szmatką Kratki wentylacyjne na obudowie muszą być odsłonięte. Nie zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piecy, kaloryferów, itp.) Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby zapobiec przypadkowemu wyrwaniu wtyku zasilającego z gniazda. Nie wrzucać metalowych elementów do wewnątrz obudowy! Urządzenie elektroniczne należy obchodzić się z nim ostrożnie. Trzymać z dala od wody i nie używać w pomieszczeniach i środowiskach wilgotnych. W przypadku kontaktu z cieczą wyłączyć urządzenie jak najszybciej i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. Używać jedynie środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elektroniki. Nie przekraczać dopuszczalnych wartości napięcia na wejściu urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie lub pożar. Po skonfigurowaniu parametrów zalecane jest wykonanie ich kopii lub odnotowanie zmian. Urządzenie chronione jest prawami autorskimi. 3

4 2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi! Instalację i uruchomienie przeprowadzić można samodzielnie, lecz wymaga ona specjalistycznej wiedzy użytkownicy nie posiadający wystarczającego poziomu wiedzy technicznej powinni skorzystać z pomocy instalatorów. 2.1 CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE? W zestawie wraz z rejestratorem znajduje się: dedykowany zasilacz instrukcja obsługi CD z dodatkowym oprogramowaniem mysz pilot śruby do mocowanie dysku twardego W skład zestawu nie wchodzi dysk twardy! Rejestrator obsługuje dyski SATA o pojemności maks 2TB. Nie istnieje lista kompatybilnych dysków twardych, lecz producent zaleca używanie nośników pamięci pochodzących jedynie od renomowanych producentów, ze szczególnym wskazaniem na dyski dedykowane do pracy w telewizji przemysłowej. Na CD znajdują się dodatkowe aplikacje oraz instrukcja obsługi. Część aplikacji, taka jak n.p. kodecki video lu aplikacje na OS telefonów komórkowych należy pobrać z dedykowanych serwisów lub bezpośrednio od wydawców oprogramowania (np. Google Play). 2.2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO Na panelu przednim, w zależności od wersji rejestratora, znajdować się mogą różne przyciski funkcyjne. Opisany poniżej panel dla modelu 16 kanałowego zawiera wszystkie przyciski dla wersji niższych. 1 przyciski numeryczne wyboru kanałów, 2 przyciski kontroli wideo (przewijanie, odtwarzanie, stop, nagrywanie), 4

5 3 poruszanie się pomiędzy oknami menu (wejście do menu, ukrycie lub wywołania paska zadań, przejście do menu poziomu wyżej), 4 wywołanie menu wyłączania rejestratora, 5 przyciski nawigacji i akceptacji, 6 port USB, 7 czujnik IR, 8 LED pracy HDD, 9 LED wskazujący na pracę urządzenia. W niektórych wersjach klawisze numeryczne zastąpione mogą być przyciskami:. Dla wersji 8-kanałowej występują przyciski przełączania podziału ekranu:, 2.3 OPIS PANELU TYLNEGO Panel tylny posiada różne ilości wejść i wyjść, w zależności od modelu rejestratora: Trend 260x04 Trend 260x08 Trend 260x16 Opis złącz i elementów panelu tylnego: 1 porty USB, 2 wyjście audio RCA, 3 wejścia audio RCA, 5

6 4 wejścia wideo BNC, 5 wyjście wideo BNC, 6 wyjście wideo 'VGA' (D-Sub), 7 złącze karty sieciowej RJ-45, 8 złącza alarmowe, RS, 9 wejście zasilania, 10 przełącznik zasilania, 11 wentylator, 12 złącze uziemiające (śruba mocowania przewodu do obudowy). 13 wyjście wideo BNC SPOT przerzucanie poszczególnych kanałów w określonym interwale czasowym, 14, 15 dodatkowe złącza audio w opisywanych modelach złącz brak!!, 16 wyjście wideo HDMI. 2.4 STEROWANIE REJESTRATOREM Rejestrator można obsługiwać zdalnie poprzez sieć, lub bezpośrednio, przy pomocy myszy lub pilota. Obsługa przez sieć zostanie opisana w późniejszych rozdziałach. Obsługa bezpośrednia opisana jest poniżej: Mysz USB W zestawie z rejestratorem znajduje się mysz USB. Jest to zdecydowanie najwygodniejszy sposób obsługi bezpośredniej rejestratora. Sterowanie myszą jest analogiczne do jej obsługi na komputerze. Prawy klawisz wywołanie menu kontekstowego, lewy klawisz zatwierdzenie wyboru, wejście do menu, 2x lewy klawisz na oknie podglądu otworzenie okna na pełnym ekranie. Pilot Do rejestratora Trend wykorzystać można kilka rodzajów pilotów. Dedykowane piloty do obsługi rodziny 260 przedstawione są poniżej: 6

7 Opis funkcji przycisków: 1 przyciski numeryczne, 2 wejście/wyjście z menu, ukrywanie lub wywołanie menu kontekstowego, 3 włączenie/wyłączenie dźwięku, 4 włączanie automatycznej sekwencji przełączania kanałów, 5 blokowanie rejestratora przed ponownym wejściem do menu konieczne będzie podanie loginu i hasła 6 klawisze nawigacji po menu, klawisz potwierdzenia wyboru (ENTER), 7 klawisze kontroli wideo. Pilot zasilany jest dwoma bateriami AAA. 2.5 PODŁĄCZANIE PERYFERIÓW Rejestrator analogowy Trend 260 służy do nagrywania obrazu z kamer analogowych pracujących w systemie PAL. Do połączenia kamer z rejestratorem służą przewody koncentryczne o impedancji 75Ω, sygnał obrazu 1Vp -p, 75Ω. Wejścia audio typu RCA przystosowane są do podłączenia sygnału 2Vp-p, 600Ω. Rejestrator zasilany jest ze źródła napięcia 12V DC (moc zależna od wersji kanałowej), wejście DC 2.1/5.5. Dodatkowo do urządzeń podłączyć można wejścia oraz wyjścia alarmowe, a także kamery PTZ. Opis złącz znajduje się poniżej: 7

8 Opis złącz: 1. Podłączenie wejść alarmowych: Wejścia alarmowe to zewnętrzne urządzenia peryferyjne będące przekaźnikami. Rejestrator wykrywa zamknięcie obwodu (lub otwarcie) i wyzwala odpowiednie akcje. Ustawienia alarmów opisane są w późniejszych rozdziałach. Podłączenie urządzenia na wejściu alarmowym opisano na zdjęciach powyżej. Jeden z przewodów podłączyć należy do numerowanego pinu, podczas gdy drugi do gniazda G. Do jednego pinu oznaczonego G można podłączać kilka urządzeń. 2. Podłączenie wyjść alarmowych: Wyjście alarmowe rejestratora to wyjście przekaźnikowe załączane lub wyłączane w zależności od ustawień. Złącze dla pary przewodów dla jednego wyjścia alarmowego to NO i COM. Maks prąd płynący przez złącze to 3A dla 30VDC lub 3A 230VAC. 3. Podłączenie kamery PTZ: Kamerę PTZ podłączyć można do portów RS485 A i RS485B odpowiadających oznaczeniom na kamerze odpowiednio RS+, RS- lub Tx, Rx. UWAGA!! Przed podłączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi kamery, ponieważ wymagać może ona dodatkowych ustawień parametrów. Konfiguracji połączenia dokonuje się poprzez wprowadzenie odpowiednich zmiennych w menu rejestratora (opis w późniejszym rozdziale). 4. Podłączenie sieci Internet Rejestrator posiada wbudowaną kartę sieciową FastEthernet oraz posiada zaimplementowany serwer www, dzięki czemu istnieje możliwość obsługi poprzez sieć. W tym celu należy połączyć urządzenie z siecią skrętką komputerową zakończoną złączem RJ-45. Podłączenie dysku twardego Rejestratory Trend 260 obsługują dyski twarde z interfejsem SATA. Przed rozpoczęciem operacji montażu HDD należy odłączyć urządzenie od zasilania!!! Po otwarciu obudowy należy dysk podłączyć zgodnie ze schematem: Kształt wtyczek i gniazd nie pozwala na błędne połączenie przewodów. Dysk należy zamocować do obudowy odpowiednimi, dołączonymi do zestawu śrubami tak, aby uniemożliwić jego przemieszczanie się wewnątrz obudowy. 8

9 UWAGA: aby możliwa była rejestracja obrazu, konieczne jest sformatowanie dysku przez rejestrator. Dysk jest formatowany we własnym systemie plików i podejrzenie zawartości dysku po podłączeniu go do PC jest niemożliwe. 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE Przed uruchomieniem rejestratora należy upewnić się, czy: wszystkie peryferia zostały prawidłowo podłączone, rejestrator został podłączony do odpowiedniego źródła zasilania, dysk twardy został podłączony i zamocowany zgodnie ze wskazaniami (istnieje możliwość uruchomienia rejestratora bez HDD, lecz wówczas niemożliwe jest nagrywanie). Aby uruchomić rejestrator, należy przełączyć włącznik z tyłu obudowy w pozycję "ON". Rejestrator uruchomi się automatycznie, czas wczytywania systemu zależy od wielu czynników i trwa zwykle 1 3 minut. 3.1 WYŚWIETLANIE MENU Menu rejestratora wyświetlane jest na jednym z wyjść wideo: VGA lub BNC. Podział ekranu na obu wyjściach jest niezależny. Konfiguruje się go podczas obsługi 'na żywo'. UWAGA Jeśli po uruchomieniu rejestratora nie widać na ekranie kursora myszy lub po przyciśnięciu prawego klawisza myszy nie pojawia się menu kontekstowe (pasek menu), oznacza to, że aktywne jako główne jest drugie wyjście wideo. Aby przełączyć się pomiędzy wyjściami, należy 10x wcisnąć przycisk CH1 na panelu przednim urządzenia lub pilocie. Po wczytaniu systemu należy przejść do menu konfiguracji systemu. Przy pierwszym uruchomieniu rejestrator poprosi użytkownika o podanie loginu i hasła. Domyślnie stworzono 2 konta użytkowników: Administrator LOGIN: "Admin", HASŁO: "888888" Gość LOGIN: "user1", HASŁO: "666666" Dla modelu 260x16 wyjście HDMI jest domyślnie wyłączone i można je włączyć tylko z poziomu menu głównego. HDMI jest wyjściem alternetywnym dla VGA! Model 16-kanałowy posiada wyjście SPOT, które wyświetla kolejno aktywne kanały wideo. Konfiguracja czasu wyświetlania kanału dostępna jest w menu rejestratora. 9

10 UWAGA Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli rejestrator jest zablokowany (nikt nie jest zalogowany), podgląd z kamer może być niedostępny (ustawienia opisane w późniejszych rozdziałach). Dodatkowo w ekranie logowania pojawia się nieedytowalne pole ID rejestratora. Po zalogowaniu się pojawia się ekran główny. Na ekranie, oprócz podziału na kanały wyróżnić można ikony pokazujące się dla każdego kanału przy jego dolnej krawędzi. Ikony sygnalizują: nagrywanie (czerwone koło), detekcja ruchu (zielona postać) ikona pojawia się i znika, pomarańczowo-biała ikona aktywacji wejścia alarmowego powiązanego z kanałem. Jeśli na ekranie pojawi się ikona (szare koło ze znakiem X) oznaczać to będzie, że mimo prawidłowo ustawionego harmonogramu i włączonego nagrywania wystąpił błąd pamięci (uszkodzony dysk, błąd odczytu lub dysk nie został sformatowany przez rejestrator i przygotowany do nagrywania). 10

11 3.2 PASEK MENU Klikając prawym klawiszem myszy na ekranie, lub wciskając MENU na pilocie wywołać można pasek menu głównego. Klikając kolejno wg schematu można zmienić jego widok, lub ukryć go. Schemat pokazuje możliwość przełączania wyglądu paska menu. Ikony oznaczają kolejno: 1 aktualna data i godzina, 2 czas nagrywania jaki pozostał na HDD, 3 przejście do menu głównego, 4 odtwarzanie nagrań, 5 zatrzymaj/włącz ręczne nagrywanie, 6 włącz/wyłącz głos, 7 zablokuj rejestrator (wylogowanie), 8 sterowanie PTZ, 9 włączanie sekwencji przełączania kanałów, 10 zoom cyfrowy, 11 PIP (Picture In Picture) 1x1 12 PIP 1x2 13 zmiana głównego wyjścia wideo (zmiana wyświetlania menu na danym wyjściu), 14 podział ekranu 2x2, 15 podział ekranu 2x3, 16 podział ekranu 2x4, 17 podział ekranu 3x3, UWAGA: dostępność opcji zależy od ilości kanałów obsługiwanych przez urządzenie. 11

12 3.3 MENU GŁÓWNE Menu Główne można podzielić na 2 sekcje: z lewej znajdują się ikony wyboru działów głównych: System, Nagrywanie, Wideo, Sieć, Alarm, PTZ. Z prawej pojawia się okno opcji zmieniające się w zależności od wybranej kategorii. Nawigacja po menu: do podmenu wchodzić można klikając na ikony przy poszczególnych sekcjach, wyjście do menu wyżej realizuje się klikając raz Prawym Klawiszem Myszy. Klawisz ten realizuje również wyjście z podmenu bez zapisywania zmian, zamknięcie menu:, zatwierdzenie wprowadzonych zmian:, przywrócenie domyślnych wartości:. 3.4 USTAWIENIE DATY I GODZINY Pierwszym parametrem, jaki należy ustawić, przed rozpoczęciem nagrywania, jest data i godzina Aby ustawić datę i godzinę, należy przejść do: Menu Główne -> System - > Czas 12

13 W menu CZAS ustawić można format daty (M miesiąc, D dzień, Y rok), datę, typ zegara (12 lub 24 godzinny), godzinę. Opcjonalnie można wprowadzić ustawienia dla przesunięcia czasu zimowego/letniego. 3.5 FORMATOWANIE DYSKU Po ustawieniu daty i godziny należy sformatować dysk twardy w celu umożliwienia prowadzenia nagrania. Menu formatowania dostępne jest w: Menu Główne -> System - > Dyski Należy zaznaczyć dysk, który chcemy sformatować, następnie przy opcji FORMATUJ kliknąć przycisk HDD. Dysk zostanie sformatowany i możliwe będzie nagrywanie danych. Jeśli dysk jest prawidłowo sformatowany, jego status pokazany jest jako NORMALNY. W menu Dyski ustawić można również nadpisywanie dysku AUTO oznacza automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań, gdy na HDD zabraknie miejsca. Można wybrać również określony maksymalny czas zapisu (w godzinach lub dniach), wówczas nagrania będą kasowane po określonym interwale czasowym. Wybierając opcję POMIŃ nadpisywanie wyłącza się, gdy dysk zostanie zapełniony. Formatowanie dysku kończy przygotowanie rejestratora do pracy. Urządzenie posiada wiele dodatkowych opcji, z którymi warto się zapoznać w celu udoskonalenia osiągów oraz maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie w pełni oferowanych funkcji. 4. OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA REJESTRATORA 4.1 USTAWIENIA SYSTEMOWE W ustawieniach systemowych użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych parametrów konfiguracji urządzenia. Wśród nich dostępne są ustawienia daty i godziny oraz narzędzia operacji na HDD, opisane w poprzednim rozdziale. 13

14 Pozostałe parametry to: Wybór języka: Wybór języka menu rejestratora. Dotyczy to tylko menu głównego wyświetlanego przy zarządzaniu bezpośrednim rejestratorem. Domyślny język menu to ANGIELSKI. Wybór należy dokonać poprzez kliknięcie wybranego języka na liście wyboru oraz zatwierdzenie wprowadzonych zmian. Wyjście: Ustawienie standardu wyjścia wideo. W Polsce obowiązuje system PAL. Możliwy do wybrania jest również system NTSC. Użytkownik: Menu Użytkownik pozwala na zarządzanie parametrami kont definiowanych w systemie. Można stworzyć maks 7 użytkowników + Administrator. Podmenu Użytkownik składa się z: 14

15 Hasło: włącza lub wyłącza opcję logowania na hasło, Dodaj użytkownika: menu pozwalające na dodawanie użytkownika, Zmień hasło: pozwala na zmianę hasła dowolnego użytkownika. UWAGA: po zainstalowaniu systemu administrator systemu monitoringu powinien zmienić domyślne hasło Administratora systemu. Hasło to powinno być chronione oraz nie powinno zostać zgubione. Usuń użytkownika: usuwa użytkownika, Uprawnienia: Karta pozwala na określenie uprawnień użytkownika do obsługi bezpośredniej (lokalnej). Administrator z definicji posiada wszystkie uprawnienia. Zdalne uprawnienia: Uprawnienia zdalne (dotyczy podglądu przez sieć). Pokaż uprawnienia: Uprawnienia do podglądu obrazu z danej kamery. Głośność: Zmienia głośność na wyjściu audio. Konserwacja: Menu pozwalające na operacje na systemie operacyjnym. Aktualizacja: aktualizacja oprogramowania rejestratora. Plik aktualizacji należy przygotować wg instrukcji dołączonej do niego. Pamiętać należy, alby przed rozpoczęciem aktualizacji zapewnić odpowiednie źródło zasilania wyłączenie rejestratora podczas aktualizacji grozi nieodwracalnym uszkodzeniem płyty głównej. Aktualizacja przebiega automatycznie. Załaduj domyślne: przywraca ustawienia fabryczne urządzenia. Opcja ta nie zmienia: loginów i haseł kont użytkowników, adresu IP rejestratora, języka menu, rozdzielczości VGA, systemu telewizyjnego wyjścia CVBS. Uruchom ponownie: powoduje restart systemu. Wyłączenie: wyłącza system. Aby całkowicie wyłączyć rejestrator trzeba dodatkowo przełączyć przycisk na tyle obudowy w pozycję OFF. Autorestart: możliwe jest ustawienie rejestratora, aby okresowo dokonywał samorestartu urządzenia./ Dla opcji ustawić można interwał (co dziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz określoną godzinę. 15

16 Informacje: W menu zawarte są informacje odnośnie aktualnie zainstalowanej wersji formware'u. Dodatkowo pod tym menu kryje się opcja importu i eksportu konfiguracji ustawień rejestratora. Aby dokonać eksportu ustawień należy uprzednio podłączyć do rejestratora nośnik danych USB (pendrive). Aby zaimportować ustawienia, należy podłączyć uprzednio do rejestratora nośnik danych USB z nagranym na nim plikiem konfiguracji. 4.2 NAGRYWANIE Dział nagrywanie pozwala na wprowadzanie ustawień dotyczących zapisu danych pochodzących z kamer oraz danych dotyczących harmonogramu nagrywania. Kanał: Pozwala na wybór kanału dla którego przeprowadzana będzie konfiguracja. Nagrywanie: Włącza lub wyłącza nagrywanie. Jakość: Wybór jakości wideo rejestrator automatycznie dostosowuje parametry wideo na podstawie wyboru użytkownika. Im wyższa jakość wideo, tym większa objętość materiału dla określonego odcinka czasu. Rozdzielczość: Rozdzielczość nagrywanego materiału wideo. Dostępne rozdzielczości to: D1 (4CIF) 704 x 576 HD1 (2CIF) 704 x 288 CIF 352 x 288 Dźwięk: Zapisuje jub pomija ścieżkę dźwiękową na każdy kanał. UWAGA! Nagrywanie dźwięku w niektórych krajach jest specjalnie usankcjonowane zapoznaj się z lokalnym prawem przed włączeniem tej opcji! 16

17 Rozmiar klipu: Dzieli materiał wideo na fragmenty o określonej długości. Tryb nagrywania: Opcja pozwalająca na nagrywanie z harmonogramu lub ciągłe. Nagrywanie ciągłe to nagrywanie 24godziny/7 dni w tygodniu. Nagrywanie ciągłe nie jest tożsame z nagrywaniem ręcznym. Nagrywanie ręczne (uruchamiane i zatrzymywane z paska menu) ma najwyższy priorytet i gdy jest włączone, nagrywanie z harmonogramu nie jest brane pod uwagę. Klikając na ikonę po wyborze opcji HARMONOGRAM otwiera się okno konfiguracji harmonogramu nagrywania (tygodniowego): UWAGA: otwierając okno należy zwrócić uwagę, który kanał jest wybrany w zakładce NAGRYWANIE. Konfigurację przeprowadzić można dla jednego wybranego lub dla wszystkich kanałów. Na rysunku powyżej pokazana jest przykładowa konfiguracja kanału: nagrywanie ciągłe przez cały tydzień. Aby wprowadzić swoje ustawienia należy: wybrać żądany kanał w polu Kanał, wybrać na dole żądaną opcję nagrywania (zaznaczony tryb nagrywania ma w swoim polu znak ), przy czym kolory i oznaczenia rozumieć należy jako: (pomarańczowy) MD detekcja ruchu, (zielony) Normalny nagrywanie ciągłe, (fioletowy) We/wy nagrywanie wywołane impulsem na wejściu alarmowym, (czerwony) MD,We/wy nagrywanie wywołane impulsem na wejściu alarmowym lub detekcją ruchu, (szary) Nie ma nagrania rejestrator nie nagrywa w danym okresie. Metodą przeciągnij i upuść zaznaczyć na osi czasu dla wybranego dnia tryb nagrywania (dokładność zaznaczenia 1 godzina), jeśli dla pozostałych lub innych dni zaznaczenie ma być identyczne, można skorzystać z opcji kopiuj do -. 17

18 4.3 WIDEO Opcje wideo pozwalają na sterowanie wyświetlanym obrazem na żywo, oraz na regulację jego parametrów. Kanał: Ustawienia przeprowadzić można dla wybranego lub dla wszystkich kanałów. Nazwa: Nazwa kanału wyświetlana jest na ekranie oraz nanoszona na nagranie wideo. Pozycja: Położenie OSD nazwy kanału na ekranie. Położenie jest predefiniowane, można wybrać jedną z 4 opcji. Podgląd: Opcja wyłączenia podglądu na zywo z danego kanału. Zapis jest wówczas aktywny, natomiast obraz na żywo jest niedostępny na obu monitorach. Audio: Powiązanie wejścia audio z danym kanałem wideo przyporządkowanie może być dowolne. Data i godz.: OSD z datą i godziną nagrania opcja wyłączenia wplatania tego znacznika w nagrywany obraz. Prz. Obrazu: Opcja pozwala na przycięcie i przeskalowanie obrazu na aktualnym wyjściu wideo (t.j. na wyjściu na którym aktualnie wyświetlane jest menu główne). Ustaw. Wideo: Podmenu [>>], w którym znajdują się dodatkowe opcje ustawień: rozdzielczość VGA do wyboru 1024x768 lub 1280 x 1024 należy wybrać rozdzielczość 18

19 dostosowaną do natywnej rozdzielczości matrycy monitora, Czas sekwencji: czas wyświetlania obrazu z kamery, jeśli sekwencja jest włączona (sekwencję włącza się z poziomu paska menu), Strefy prywatności - wybór kanału oraz podmenu [>>], gdzie na ekranie można ustawić maksymalnie 4 wyczernione strefy prostokątne. Strefę ustawia się metodą przeciągnij i upuść. Strefę skasować można klikając na niej 2x lewym klawiszem myszy, 4.4 SIEĆ Wprowadzenie poprawnych ustawień w sekcji menu SIEĆ pozwala na obsługę rejestratora poprzez komputer PC (www lub aplikację kliencką). Informacje podane w tym rozdziale do pełnego zrozumienia wymagają posiadania podstawowej wiedzy na temat sieci komputerowych. Użytkownik nie znający zagadnień dotyczących tego typu tematów powinien zapoznać się z nimi lub skorzystać z pomocy wykwalifikowanego instalatora. W menu SIEĆ znajdują się odnośniki do poszczególnych podmenu: Sieć: W menu tym wprowadzamy podstawowe ustawienia dotyczące konfiguracji sieci: Typ: DHCP, PPPoE lub Statyczny. Dla DHCP rejestrator sam pobierze adres IP, dla PPPOE wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła, dla statycznego adresu IP konieczne jest podanie adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej oraz adresu serwera DNS. W podmenu SIEĆ podane są również 3 porty domyślnie skonfigurowane jako: port mediów: 9000 port web: 8090 (inaczej jest to port www/html) port ustawień: 8000 Porty te można zmieniać. UWAGA! Zmiana tych portów wymaga zmiany ustawień domyślnych dla podglądu przez www lub aplikację kliencką. 19

20 !!!UWAGA!!! Domyślny adres IP rejestratora to Domyślny port www to 8090, co oznacza, że wpisując adres w przeglądarce, należy dodać go, na jego końcu. Przykład poprawnego adresu: Strumień dodatkowy: Strumień dodatkowy służy do przesyłu danych z kamer po sieci o niskiej przepustowości. Konfigurację przeprowadza się dla każdego kanału osobno lub wszystkich jednocześnie. Ilość kl/s, jakość oraz ustawienie typu bitrate'u strumienia wpływają na transmisję po sieci. Ustawienie CBR spowoduje, że bitrate wideo będzie stały, niezależnie od ilości kodowanych informacji. VBR spowoduje, że strumień będzie optymalizowany do wartości określonej w parametrze Jakość, jednak czasem może być przekroczony. DDNS: Pozwala na obsługę serwerów DDNS. Konieczne jest podanie danych logowania się do usługi. Zaleca się, aby obsługę DDNS, dla większych sieci LAN, realizowały urządzenia takie jak routery. Ustawienia Rejestrator jest w stanie alarmować użytkownika o zaistniałych określonych zdarzeniach alarmowych wiadomością . W tym celu w ustawieniach należy podać dane konta nadawcy, z którego korzystać ma rejestrator, oraz określić należy adresy odbiorców. Można zdefiniować maksymalnie 3 odbiorców wiadomości . 20

21 Przykładowa konfiguracja konta dla usługi GMAIL: Informacje o konfiguracji połączenia SMTP należy szukać u providera usługi poczty elektronicznej. Dla wykrycia detekcji ruchu wiadomość zawiera załącznik w postaci zrzutu ekranu z danego kanału. Opcja przedział czasu służy do określenia czasu ignorowania powstania kolejnego alarmu po wystąpieniu zdarzenia. Monitoring mobilny: Rejestrator posiada możliwość podglądu obrazu z kamer przez telefon komórkowy. W tym celu konieczne jest ustawienie portu serwera (domyślnie 10510) i typu sieci (2.5G, 2.75G, 3G lub WiFi). Im szybsza sieć, tym wyższa jakość wideo i związane z tym większe opóźnienie. Ustawienia Firewall'a: Ustawienia dla sieci możliwość stworzenia czarnej lub białej listy adresów IP, tj. listy blokowanych lub dopuszczonych do tworzenia połączeń z rejestratorem. Adresy wprowadza się pojedynczo. Tworzenie list jest alternatywne. ESMS: Usługa wykorzystująca bramkę SMS do wysyłania powiadomień w postaci wiadomości tekstowych na telefony komórkowe. Usługa dostępna tylko w niektórych krajach. Ustawienia FTP: Ustawienia dla połączenia rejestratora z serwerem FTP. W razie wystąpienia zdarzenia alarmowego na serwer przekazywane są informacje o nim. Ustawienia inne: Ustawienia inne dotyczą ustawień UPnP jeśli urządzanie takie jak router potrafi obsługiwać UpnP, wówczas jest w stanie przekierować automatycznie wszystkie konieczne porty urządzenia. Ustawienia AutoID służą do włączenia opcji identyfikacji urządzenia w sieci dla dedykowanych aplikacji opisanych w późniejszych rozdziałach. 4.5 AlARM W zakładce ALARM znajdują się informacje odnośnie obsługi zdarzeń i analizy obrazu rejestratora. Pamiętać należy, że ustawienia w tej sekcji w sposób bezpośredni wpływają na pracę algorytmów rozpoznawania ruchu, a powiązanie odpowiednich wejść i wyjść alarmowych (urządzeń peryferyjnych) z monitoringiem wpływa na jakość systemu. Ustawienia trzeba traktować indywidualnie dla każdej lokalizacji. 21

22 Wyjście: Opcja pozwala ustawić czas trwania aktywacji wyjscia alarmowego, po wykryciu zdarzenia. Czas Trwania: Pozwala na określenie czasu trwania nagrywania po wystąpieniu zdarzenia. 30s/1min/2min/5min. Brzęczyk: Opcja aktywuje czas trwania alarmu dźwiękowego wydawanego przez urządzanie. Jeśli wybrana jest opcja WYŁĄCZ, alarm się nie włączy. Nagrywanie wstecz: Opcja pozwalająca na nagrywanie zdarzeń o 5s wstecz w stosunku do czasu wykrycia alarmu. Opcja może być wyłączona, wówczas nagrywanie rozpoczyna się równo z wystąpieniem alarmu. Alarm wyjątku: Dotyczy końca miejsca na dysku twardym, braku dysku twardego lub utraty wideo. Dla każdego ze zdarzeń przyporządkować można wyzwolenie wyjścia alarmowego lub alarm dźwiękowy (brzęczyk). Dla zdarzenia braku miejsca na dysku określić można moment wyzwolenia alarmu uzależniony od czasu lub wolnej przestrzeni dyskowej. 22

23 Wyjścia/Wejścia alarmowe: Ustawienia dla wyjść alarmowych. Kanał to numer wejścia alarmowego. We/Wy alarmowe - określa typ wejścia przekaźnikowego: NO- normalnie otwarte, NC normalnie zwarte (jest to parametr czujnika zewnętrznego!). Wybierając opcję wyłącz, nie wykorzystywane są czujniki zewnętrzne, Wyjście określa czy przy wykryciu sygnału na wejściu alarmowym aktywowane będzie wyjście alarmowe, Nagrywanie jeśli zaznaczone, po wykryciu sygnału na wejściu alarmowym aktywowane będzie nagrywanie alarmowe, Brzęczyk jeśli zaznaczone, po wykryciu sygnału na wejściu alarmowym aktywowany będzie sygnał dźwiękowy rejestratora Nagrywanie wstecz włącza opcję buforowania nagrań, /FTP włącza opcję powiadomień na / FTP, ESMS - włącza opcję powiadomień ESMS. Wykrywanie ruchu: Podmenu WYKRYWANIE RUCHU pokazuje ustawienia detekcji ruchu dla każdego z kanałów urządzenia. Kanał pozwala na wybranie kanału, którego dotyczyć ma detekcja ruchu, Aktywuj włączenie lub dezaktywacja detekcji ruchu dla kanału, Czułość określona w stopniach czułość detekcji ruchu. UWAGA: ustawienie czułości detekcji ruchu każdorazowo jest indywidualnym przypadkiem i zależy od obserwowanej przez kamerę sceny. Ustawień należy dokonywać przy w pełni sprawnym systemie z ustawionymi kamerami i w warunkach codziennej pracy. Obszar detekcji ruchu po wejściu w podmenu [>>] pokazany zostanie obraz z kamery a także siatka 12x15 pól. Każde z tych pól może zostać aktywowane lub dezaktywowane. Pola aktywne kolor niebieski, pola nieaktywne brak koloru (obraz z kamery). Zaznaczanie pól metodą przeciągnij i upuść. Wyjście z menu zaznaczania obszaru kliknięcie 1x prawym klawiszem myszy. 23

24 Wyjście określa czy przy detekcji ruchu aktywowane będzie wyjście alarmowe, Nagrywanie jeśli zaznaczone, po detekcji ruchu aktywowane będzie nagrywanie alarmowe, Brzęczyk jeśli zaznaczone, po detekcji ruchu aktywowany będzie sygnał dźwiękowy rejestratora Nagrywanie wstecz włącza opcję buforowania nagrań, /FTP włącza opcję powiadomień na / FTP, ESMS - włącza opcję powiadomień ESMS. 4.6 PTZ Rejestratory Trend posiadają możliwość sterowania kamerami PTZ. W tym celu spełnione muszą być warunki: 1. Kamera musi pracować w standardzie PAL, 2. Kamera musi być połączona z rejestratorem (2 przewody złącze RS485. Patrz rozdział Przygotowanie urządzenia do pracy ), 3. Protokoły komunikacji kamery muszą być zgodne z protokołami komunikacji rejestratora (Pelco-P lub Pelco-D). 24

25 Kanał to nr kanału wideo, dla którego konfigurować mamy połączenie PTZ, Protokół, prędkość transmisji, bity danych, bit stopu, parzystość to dane połączenia szeregowego. Dane te muszą być zgodne z tymi, które ustawione są na kamerze. Dane te mogą być identyczne dla wszystkich kamer. Adres to unikatowy nr ID kamery PTZ. Ponieważ sygnał nadawany jest jako broadcast (rozsyłany do wszystkich urządzeń podłączonych do portu RS), każda kamera musi mieć osobny adres. UWAGA! Parametr ten MUSI być skonfigurowany w kamerze! Dostęp do kontroli kamery PTZ uzyskuje się z paska menu: Patrole i trasy PTZ oraz opcja Auto Scan są opcjami, które często nie są bezpośrednio obsługiwane przez kamery. Kamery często posiadają własny OS, który pozwala wyzwolić trasę poprzez specjalny nr presetu (np. Preset 101 (100+1) to Patrol 1). Zapis patroli, tras, itp musi mieć miejsce w kamerze. Należy zapoznać się z opcjami kamery PTZ przed instalacją. 5. ODTWARZANIE NAGRAŃ Aby odtworzyć nagrania, należy przejść do menu wyszukiwania nagrań, które dostępne jest z paska menu. Po wejściu do menu pojawi się okno wyszukiwania nagrań. Aby odnaleźć nagranie należy postępować zgodnie z procedurą: w polu 1 należy wybrać kanał, dla którego chcemy odnaleźć nagranie możemy wybrać wszystkie kanały lub jeden z nich, w polu 2 określamy datę i czas początku przeszukiwanych nagrań, klikamy na ikonę lupy 3, 25

26 w polu 4 (kalendarz), 5 (lista nagrań), 6 (oś czasu), pojawiają się zaznaczenia. Kolory odpowiadają rodzajom nagrań prowadzonych przez rejestrator (zostały one opisane we wcześniejszym rozdziale). Znając rozkład nagrań można: wybrać na kalendarzu (4) dzień, dla którego wyświetlone mają być nagrania, wówczas zmieni się lista plików (5) i wypełnienie osi czasu (6), wybrać plik z listy (5) plik zostanie odtworzony. Można zaznaczyć kilka plików oraz kliknąć ikonę. Nagrania zostaną odtworzone. Wybrać na osi czasu moment startu odtwarzania (dokładność wyboru 30 minut). Wówczas rejestrator zapyta użytkownika o ilość kanałów, które ma odtworzyć. Podczas odtwarzania nagrań możliwe jest: przewijanie wideo do tyłu i do przodu z prędkością 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x w przód i w tył, odtwarzanie w zwolnionym tempie: 1/2x, 1/4x, 1/8x, zatrzymywanie nagrania i odtwarzanie poklatkowe, zoom cyfrowy, regulowanie głośności audio. Pasek menu odtwarzania automatycznie minimalizuje się po 3s bezczynności użytkownika. 6. ARCHIWIZACJA NAGRAŃ Archiwizację przeprowadza się z poziomu menu wyszukiwania i odtwarzania nagrań. UWAGA Pendrive lub inny nośnik danych na USB musi być sformatowany w systemie plików FAT32, inaczej nie będzie obsługiwany przez rejestrator i archiwizacja nie będzie możliwa! 26

27 Archiwizowanie nagrań przeprowadzić można na zewnętrzny nośnik danych, np. pendrive USB. Istnieją dwa sposoby archiwizacji lokalnej: Po wyszukaniu nagrań wybrać można sposób archiwizacji wg czasu, lub wg plików. Archiwizacja wg czasu pozwala na szybkie zapisanie materiału z długiego przedziału czasu. Po przejściu do menu archiwizacji wg czasu użytkownik wprowadzić musi: Typ nagrania, jakie chce zarchiwizować (wywołane alarmem, detekcją ruchu, nagranie normalne), datę początku nagrań, czas początku i czas końca nagrań, określić archiwizowane kanały. Drugim sposobem archiwizacji jest wybór bezpośredni pliku(ów), których kopię chce się wykonać. W tym celu należy wyszukać pliki, zaznaczyć wybrane pozycje oraz kliknąć ikonę archiwizuj. Rejestrator zapyta o format w jakim chcemy eksportować pliki 27

28 Ze względu na popularność i prostotę odtwarzania, zaleca się wybór formatu AVI. Archiwizacja formatu H.264 trwa krócej, ponieważ urządzenie nie dokonuje konwersji materiału wideo. Zajętość dyskowa dla obu formatów jest taka sama. Po dokonaniu wyboru urządzenie zacznie zapisywać pliki na nośnik. Archiwizacja trwać może, w zależności od wybranych plików, od kilku minut do nawet kilku godzin. Pendrive'a nie należy usuwać z portu USB do czasu wyświetlenia komunikatu o zakończeniu procedury. 7. ODTWARZANIE ZARCHIWIZOWANYCH NAGAŃ Nagrania odtwarzać można na komputerze klasy PC. Jeśli nagrania zostały wyeksportowane w formacie AVI, wówczas ich odtworzenie możliwe jest na większości odtwarzaczy, w tym Windows Media Player. Jeśli pliki zostały wyeksportowane jako H264, należy użyć odtwarzacza HSPLAYER, dołączonego na CD wraz z rejestratorem. Player nie wymaga instalacji. Pliki wystarczy skopiować do dowolnego folderu. 28

29 Ikony na pasku player'a oznaczają: UWAGA Niektóre systemy operacyjne wymagać mogą zainstalowania kodecków wideo pochodzących od niezależnych producentów. Pliki AVI wymagają kodecka H.264/MPEG-4 AVC. Jeśli pliki nie są odtwarzane na PC, należy się upewnić, czy kodeck jest zainstalowany. 8. ZDALNA OBSŁUGA REJESTRATORA PRZEZ WWW Prawidłowo skonfigurowane połączenie rejestratora z internetem pozwala na jego obsługę przez interfejs www z wykorzystaniem przeglądarki Internet Explorer (możliwe jest również przeglądanie zawartości przy pomocy przeglądarek Mozilla Firefox oraz Google Chrome konieczne jest wówczas wykorzystanie dodatku IETab). 8.1 PIERWSZE POŁĄCZENIE Pierwsze połączenie z rejestratorem polega na zainstalowaniu dodatku ActiveX koniecznego do obsługi strumienia danych z rejestratora. W tym celu należy w programie Internet Explorer wejść do: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia -> Poziom niestandardowy 29

30 i dokonać następujących modyfikacji w obsłudze formantów ActiveX: Ustawienia należy zapisać. Kolejnym etapem jest pierwsze zalogowanie się na rejestrator. W tym celu wpisujemy jego adres w wyszukiwarce (Pamiętamy, jaki adres ma rejestrator, patrz: rozdział SIEĆ). UWAGA! Adres karty sieciowej w PC musi być tej samej klasy, co w rejestratorze, inaczej połączenie nie będzie możliwe. 30

31 Przykład ustawień podano poniżej: Ustawienia przykładowe karty sieciowej PC: Adres rejestratora wpisany w przeglądarce: UWAGA W nowszych przeglądarkach (IE9) konieczne jest włączenie widoku zgodności. Przy pierwszej wizycie na stronie www rejestratora przeglądarka poprosi o instalację dodatku ActiveX. Należy kliknąć Zainstaluj i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie. instalacja w zależności od prędkości łącza i wydajności komputera trwać może nawet kilka minut. 31

32 W przypadku braku reakcji przeglądarki, stronę www rejestratora można odświeżyć. (klawisz F5) Po prawidłowym przebiegu instalacji dodatków na ekranie powinno pokazać się okno logowania do rejestratora. Jako LOGIN i HASŁO (USER ID i PASSWORD) używamy tych samych danych, jak do logowania się lokalnie przy obsłudze bezpośredniej urządzenia. UWAGA: Wielkość liter ma znaczenie! Opcja NETWORK pozwala na etapie logowania wybrać strumień wideo główny lub dodatkowy, który będzie wykorzystywany w danej sesji. Aby przełączyć wyświetlany strumień, konieczne jest ponowne zalogowanie się z wyborem alternatywnego strumienia. Na ekranie głównym aplikacji wyszczególnić można: 1 okno podglądu obrazu z kamer, 2 odnośniki do menu ustawień i pozostałych podmenu: LIVE podgląd na żywo, REPLAY odtwarzanie nagrań, REMOTE SETTINGS ustawienia rejestratora, LOCAL SETTING ustawienia podglądu lokalnego, LOGOUT - wylogowanie 3 przyciski: zatrzymanie podglądu, zrzut obrazu z kamery, nagrywanie wideo, 4 kontrola wyświetlania (podziału ekranu), 5 regulacja głośności, 6 kontrola kamery szybkoobrotowej, 32

33 Klikając na obszarze 1 prawym klawiszem myszy uzyskujemy dostęp do funkcji: START VIEW uruchom podgląd, STOP VIEW zatrzymaj podgląd, CONNET ALL rozpocznij podgląd z wszystkich kanałów, DISCONNECT ALL zamknij podgląd z wszystkich kanałów, START RECORD rozpocznij nagrywanie na urządzeniu lokalnym (na którym prowadzimy podgląd, np. na PC), STOP zatrzymaj nagrywanie UWAGA Rejestrator umożliwia nawiązanie do 48 połączeń (1 połączenie = 1 kamera oglądana on-line) w dowolnym strumieniu. 8.2 ODTWARZANIE NAGRAŃ PRZEZ WWW Klikając na przycisk REPLAY otwiera się dodatkowe okno odtwarzania nagrań. 33

34 Aby odtworzyć nagranie należy: na kalendarzu (1) wybrać interesujący nas dzień (dni z nagraniami posiadają pogrubioną cyfrę), na liście automatycznie wczytają się nagrania z danego dnia, klikając na jedno 2x lewym klawiszem myszy, zostanie ono odtworzone w odpowiednim oknie (3), odtwarzanie można kontrolować klawiszami (4), jeśli chcemy pobrać interesujący nas plik wideo, należy wcisnąć przycisk DOWNLOAD (5), postęp pobierania pokazuje pasek (6), jeśli chcemy zawęzić kryteria wyszukiwania, należy wprowadzić ograniczenia, a następnie kliknąć przycisk SEARCH (7) UWAGA Pobrane pliki zapisane są w domyślnej lokalizacji C:\DVR\download Po zakończeniu pobierania pliku zostanie wyświetlony komunikat z opisem lokalizacji pliku. Pliki pobierane są w formacie AVI. Przykładowy komunikat: 34

35 8.3 KONFIGURACJA DVR PRZEZ WWW Interfejs www zapewnia możliwość konfiguracji dla większości parametrów rejestratora. Funkcje opisane w poprzednich rozdziałach dostępne są przez www pod menu REMOTE SETTINGS. Okno ustawień podzielić można na 2 części. Z lewej przedstawione jest drzewo opcji. Wybierając jedną z nich, z prawej strony otwiera się odpowiednie okno konfiguracji. Opcje przedstawione w tym menu są analogiczne do omówionych w poprzednich rozdziałach. Wprowadzając zmiany, przed przejściem do innego okna, należy kliknąć przycisk SETUP, aby przesłać zmiany do DVR'a. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasze ustawienia zostały zapisane, należy kliknąć przycisk REFRESH. Przycisk DEFAULT przywraca ustawienia domyślne dla danego działu. UWAGA: Należy rozważnie wprowadzać zmiany, głównie w ustawieniach sieciowych. Wprowadzenie zmian w tej kategorii może spowodować utratę połączenia z rejestratorem. 9. APLIKACJA KLIENTA SIECIOWEGO 9.1 INSTALACJA Minimalne wymagania dla aplikacji klienta sieciowego: CPU Intel Pentium 4 lub nowszy, minimum 2.0 GHz RAM Minimum 512MB Karta grafiki Ge-force 4, AG 64MB pamięci lub lepsza System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7 Obsługa DiectX DirectX8.1 lub nowszy Dysk twardy przeznaczony do zapisu wideo Minimum 2GB 35

36 UWAGA: Rozdział zawiera informacje podstawowe dotyczące oprogramowania klienta sieciowego i jego używania. Więcej informacji w dziale pomocy oprogramowania lub w dedykowanej instrukcji obsługi. UWAGA: W rozdziale zawarte są informacje wymagające znajomości zagadnień konfiguracji połączeń sieciowych i obsługi systemu Windows. Wiedza ta jest wymagana do obsługi oprogramowania. W razie problemów skorzystaj z usług doświadczonego instalatora. Program instalacyjny znajduje się na CD dołączonym do rejestratora. Program możliwy jest do pobrania na stronie producenta (www.dipol.com.pl). Należy uruchomić program instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończonej instalacji należy uruchomić program: Przy pierwszym uruchomieniu zostanie załadowana i wczytana baza danych ustawień i konfiguracji, przez co trwać to może dłużej, dla wolniejszych urządzeń nawet kilka minut. Podczas wczytywania pokaże się obraz ładowania systemu. Kolejnym oknem, jakie pojawi się, będzie okno logowania. Należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. UWAGA Domyślna nazwa użytkownika to system, hasło system. Ustawienia te należy zmienić, aby uniemożliwić dostęp do programu osobom niepowołanym. 36

37 Jeśli system operacyjny lub program antywirusowy zażąda ustawienia reguły działania połączenia internetowego dla aplikacji, należy zezwolić na połączenia. Akceptację trzeba wykonać dla 3 modułów. Po prawidłowym wczytaniu parametrów urządzenia w tray'u powinny znajdować się 2 ikony: 2 - Centaurus Media Server (Media server) 3 - Centaurus Replay Server (Playback server) 9.2 DODAWANIE NOWEGO URZĄDZENIA Aby móc podglądać urządzenie (obraz z kamer podłączonych do rejestratora), należy skonfigurować połączenie PC DVR. W tym celu w aplikacji CMS należy dodać urządzenie do listy serwerów. 37

38 W tym celu w oknie głównym należy: Przyciskiem Przyciskiem otworzyć okno podglądu obrazu z kamer (1). otworzyć okno dodawania nowego urządzenia (2). Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól. Porty ustawione są na domyślne, lecz jeśli były zmieniane na rejestratorze, konieczna jest ich zmiana Można wprowadzić adres IP ręcznie. Jeśli urządzenie znajduje się w sieci LAN, można wyszukać je automatycznie. Nazwa użytkownika i hasło są identyczne, jak ustawione dla DVR'a. 38

39 9.3 PODGLĄD OBRAZU Z KAMER Aplikacja CMS umożliwia dowolne przyporządkowanie położenia obrazu z kamer, nawet w przypadku obsługi kilku urządzeń o różnej ilości kanałów. Istnieją dwie metody uruchomienia podglądu obrazu z kamer: 1. Chwytając myszą przeciągamy ikonę dodanego uprzednio rejestratora nad okno podglądu otwierają się wszystkie kanały w kolejności domyślnej, 2. Chwytamy i przeciągamy nad okno konkretnego kanału jedną wybraną kamerę. Układ kamer zależy od użytkownika. Przy kolejnym włączeniu urządzenia rejestrator nie będzie pamiętał ustawienia kamer. Aby móc zapisać ich rozmieszczenie, należy wykorzystać funkcję SCENE. 39

40 Podając nazwę sceny i klikając OK dodajemy układ kamer do pamięci urządzenia. Aby przy ponownym uruchomieniu systemu wczytać scenę należy przejść do zakładki SCENE, zaznaczyć ją na liście i kliknąć. 9.4 ODTWARZANIE NAGRAŃ Odtwarzanie nagrań jest możliwe z poziomu menu START PLAYBACK: 40.

41 Aby odtworzyć nagranie trzeba: przeciągnąć ikonę wybranego kanału (2) nad okno odtwarzania (3), wybrać żądaną datę odtwarzania nagrań (4), na osi czasu (5) wyświetlony zostanie czas nagrania, odtwarzanie kontrolować można przyciskami (6). Opis funkcji przycisków: Ikona pryzcisku Opis funkcji Odtwarzaj Pauza Stop Szybko do przodu Odtwarzanie w pętli Edytuj klip wideo Usuń wczytane dane Podział okna odtwarzania Wybierz typ nagrań Nagrywanie z harmonogramu Nagrywanie z detekcji ruchu Włącz / wyłącz audio Zrób zdjęcie obrazu z kamery Ustaw prędkość odtwarzania Wybór daty Odtwarzanie synchroniczne Oś czasu Odtwarzać można maksymalnie 4 kanały jednocześnie. 9.5 POBIERANIE FRAGMENTÓW WIDEO Odtwarzając nagrania aplikacja CMS daje możliwość pobrania fragmentów wideo. W tym celu należy, po wczytaniu nagrań na osi czasu, kliknąć ikonę. Dostępnymi tam przyciskami wybrać początek i koniec żądanego fragmentu wideo. Pliki pobierane są w postaci pliku ze zintegrowanym odtwarzaczem. Dostęp do nich chronić może hasło, które ustawiane jest przy pobieraniu pliku. 41

42 Po zakończeniu eksportu, CMS wyświetla komunikat o lokalizacji zapisanych plików. 9.6 STEROWANIE KAMERĄ SZYBKOOBROTOWĄ Aplikacja CMS pozwala na sterowanie kamerami szybkoobrotowymi. należy przejść do trybu podglądu, zaznaczyć okno kamery szybkoobrotowej (podgląd musi być aktywny), oraz przejść do zakładki PTZ CONTROL. Sterowanie kamerą szybkoobrotową jest analogiczne do opisanych wcześniej funkcji lokalnych oraz www. CMS posiada jedną dodatkową funkcjonalność, której nie ma ani interfejs bezpośredni ani przeglądarka internetowa: Auto Patrol. Funkcja Auto Patrol to bezpośrednie wywoływanie presetów kamery z aplikacji CMS. Aby ustawić harmonogram wywoływania presteów należy: - kliknąć + (1), - otworzy się okno dodawania presetu (2) i czasu pozostania kamery w sekundach w danej pozycji (3), - po wprowadzeniu danych należy kliknąć OK (4), - powtórzyć powyższe czynności dla innych presetów w dowolnej ilości, - zapisać sekwencję (5), - aby uruchomić Auto Patrol, zaznaczyć pole wyboru (6) 42

43 9.7 NAGRYWANIE NADMIAROWE OBRAZU Z KAMER CMS pozwala na ustawienie własnego harmonogramu nagrywania obrazu z kamer. W tym celu należy przejść do zakładki Setup -> Disk config i wybrać dysk, na którym zapisywane będą nagrania: Po wybraniu dysku (zaleca się aby był to dedykowany fizycznie odrębny od systemowego, nośnik danych) należy skonfigurować harmonogram dla każdej kamery z osobna. Należy wejść do menu Setup Storage: W oknie pojawi się nowe pole z pustym miejscem. W górne okno należy przeciągnąć ikonę komputera (w naszym przypadku jest to DIPOL): W polu Network nodes pojawi się nowe drzewo. Po rozwinięciu gałęzi odnaleźć należy żądany kanał i zaznaczyć jego ikonę. CMS pozwala na nagrywanie ciągłe wg harmonogramu zdefiniowanego wg dni tygodnia, co pokazuje harmonogram dla kanału po prawej stronie okna Setup storage center. 43

44 Zielona linia pozioma oznacza czas, gdy nagrywanie jest aktywne. Aby zaznaczyć ją na osiach czasu dni tygodnia należy przytrzymać klawisz CTRL na klawiaturze, a następnie przy pomocy myszy komputerowej zaznaczyć wybrany przedział czasu. W konfiguracji dla całego tygodnia oraz dla wielu kanałów pomóc mogą ikony: Nagrywanie jest aktywne wówczas, gdy ikona (Start/stop schedule) jest szara (wciśnięta). Aby przejrzeć nagrania lokalne należy: otworzyć okna View Storage oraz Playback, W okno (2) przeciągnąć ikonę główną drzewa urządzeń (1), po odnalezieniu żądanego kanału (3) należy przeciągnąć go nad okno (4), nagrania zostaną wczytane i zobrazowane na osi czasu (5) Procedura odtwarzania nagrań jest identyczna, jak dla obsługi zdalnej rejestratora. 9.8 USTAWIENIA ZDALNE REJESTRATORA Podobnie, jak przy pomocy przeglądarki, możliwe jest ustawianie parametrów urządzenia za pomocą aplikacji CMS. W tym celu należy przejść do zakładki System Information. 44

45 UWAGA: Każdorazowo zostaną wczytane ustawienia dla zaznaczonego na drzewie elementu! Zmiany wprowadzone przez klienta CMS należy zatwierdzać w oknie klikając Apply, a następnie OK. 10. PODGLĄD MOBILNY Rejestratory Trend 260 posiadają możliwość przesyłania obrazu w sieci i odbierania go na telefonach komórkowych przy pomocy dedykowanych aplikacji. Obsługiwane są systemy operacyjne: Android Symbian s60 3rd oraz 5th Apple iphone BlackBerry Windows CE Lista kompatybilnych telefonów komórkowych wyposażonych w system Symbian (aktualizacja: VI 2012): LG-KT610, Nokia N71, LG KS10, Nokia N73, LG-KT615, Nokia N75, Nokia 3250, Nokia N76, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia N77, Nokia 5500 Sport, Nokia N78, Nokia 5630 XpressMusic, Nokia N79, Nokia 5700, Nokia N80, Nokia 5730 XpressMusic, Nokia N81, Nokia 6110 Navigator, Nokia N81 8GB, Nokia 6120, Nokia N82, Nokia 6121, Nokia N85, Nokia 6210 Navigator, Nokia N86 8MP, Nokia 6220, Nokia N91, Nokia 6290, Nokia N92, Nokia 6710 Navigator, Nokia N93, Nokia 6720 Classic, 45

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo