WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00"

Transkrypt

1

2 WSTĘP I EKO-RAJD 4x4 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Patronat I EKO-RAJD 4x4 organizowany jest pod patronatem honorowym: Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Opolu Pana Marka Pańki PROGRAM IMPREZY Sobota : Odbiór administracyjny godz. 10:00 11:30 Badanie kontrolne BK 1 godz. 10:00 11:30 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 11:40 Odprawa uczestników przed startem godz. 11:45 Start pierwszej załogi godz. 12:15 Meta pierwszej załogi godz. 14:26 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród godz. 18:00 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu 11 października 2014r. w Opolu i okolicach. I EKO-RAJD 4x4 jest imprezą towarzyszącą Festiwalowi Ekoenergetyki w CWK w Opolu. Start 1 załogi godz. 12:15 Parking przy siedzibie Polskiego Związku Motorowego w Opolu ul. Oleska 125a Meta 1 załogi godz. 14:26 Strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach 1.2. Nazwa i ranga imprezy I EKO-RAJD 4x4 jest imprezą towarzysko - sportową nie zaliczaną do żadnego z cyklu imprez organizowanych przez Automobilklub Opolski 1.3. Lokalizacja Biura Imprezy Biuro imprezy do dnia 10 października 2014r. do godziny 16:00 znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Opolskiego u. Wrocławska 102 Opole tel/fax: W dniu 11 października 2014r. biuro mieścić się będzie w siedzibie Zarządu Okręgu PZM w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15: Lokalizacja startu i mety Start: Wyjazd z parkingu przy ZO PZM ul. Oleska 125a godzina: 12:15 Meta: Strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach Park zamknięty: Nie przewidziano

3 1.5. Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Na trasie zlokalizowane będą 4 próby sprawnościowe (jedna na regularność-2 przejazdy, próba terenowa off-road i próba sportowa), poprzedzone PKC oraz dwa PKP (Punkt Kontroli Przejazdu). Nawierzchnia prób: asfalt, szuter, błoto. Długoś trasy: 55,3 km Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 Opole tel/fax: przy współudziale ZO Polskiego Związku Motorowego w Opolu Osoby oficjalne Sędzia Główny: Stefan Ostaficzuk lic. I 456/12 Dyrektor KJS: Dušan Bogdanov lic. II 66/89 Dyrektor ds. Sportowych: Tomasz Gołdys lic. I 057/12 Asystent dyrektora ds. organizacyjnych Bożena Kobyłkiewicz lic. I 454/12 Kierownik Badania Kontrolnego: Zdzisław Kostyk lic. I 61/01 Kierownik Biura: Grażyna Kapałka Komisja Obliczeń: Małgorzata Ptak 2.3. Kierownicy Prób sprawnościowych PKP Punkt Kontroli Przejazdu Próba terenowa off-road Próba sportowa Próba na regularność Start//Meta Wojciech Dembicki Maciej Kobyłkiewicz Jakub Marek Adam Ossowski Wioleta Wełpa 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określeni jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat. W imprezie może wystartować kierowca bez pilota Obowiązki załogi Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC i PKP w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. Organizator zaleca stosowanie kasków ochronnych podczas prób Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną lub faksem do dnia r. do godziny 16:00, oraz w dniu imprezy w biurze zawodów. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwóch członków załogi i złożony w biurze zawodów.

4 3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Maksymalna liczba załóg startujących W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura KJS Pojazdy Dopuszczone Do udziału w imprezie dopuszczone będą pojazdy terenowe. Wszystkie pojazdy zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe Podział na klasy Podział na klasy nie będzie obowiązywał Terminy zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane w dwóch terminach: I termin: Do dnia do godz. 16:00 w siedzibie Automobilklubu Opolskiego, Opole, ul. Wrocławska 102 Opole II termin: W dniu imprezy r. w Biurze imprezy siedziba ZO PZM w Opolu ul. Oleska 125a. Wszyscy uczestnicy są zwolnieni z opłaty wpisowego Reklama Obowiązek umieszczenia reklamy zostanie ogłoszony komunikatem w dniu imprezy. 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności na szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMER IDENTYFIKACYJNY Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga musi umieścić na przedniej masce samochodu. Numery startowe należy zwrócić na mecie wraz z kartą drogową. 6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 6.1. Miejsce i czas Siedziba Polskiego Związku Motorowego w Opolu ul. Oleska 125a godzina 10:00 11: Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy

5 ubezpieczenie OC dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy 7. BADANIA KONTROLNE Miejsce i czas Parking Polskiego Związku Motorowego w Opolu ul. Oleska 125a r. Godzina 10:00-11:45 8. ODPRAWA UCZESNIKÓW Miejsce i czas Sala konferencyjna ZO Polskiego Związku Motorowego w Opolu ul. Oleska 125a I piętro, r. godzina 11:45 9. PRZEBIEG IMPREZY 9.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej do rajdu Lista startowa będzie opublikowana o godz. 11:40 w Biurze Imprezy 9.2. Oficjalny start Droga dojazdowa do Polskiego Związku Motorowego w Opolu ul. Oleska 125a Start 1 załogi odbędzie się r. o godz. 12:15 Start pozostałych załóg wg listy startowej w odstępach trzyminutowych. W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program 1(AM 225Khz) 9.3. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania każdej próby 9.4. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed zawodnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji Wcześniejszy wjazd na metę Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę. 10. PROCEDURA STARTU DAWANEGO RĘCZNIE Start z linii startu z silnikiem uruchomionym z przednimi kołami na linii startu Po potwierdzeniu przez zawodnika gotowości do startu, sędzia startu głośno odlicza i jednocześnie pokazuje na palcach jednej ręki kolejne sekundy Po podaniu sygnału do startu zawodnik musi niezwłocznie wystartować Zabrania się powtórzenia startu Czas startu do próby sportowej jest jednocześnie czasem startu do następnego odcinka drogowego. 11. KLASYFIKACJA Uczestnicy imprezy klasyfikowani będą na podstawie sumy punktów uzyskanych na próbach zręcznościowych oraz próbie na regularność Charakterystyka próby na regularność. Zwycięzcą próby zostanie załoga, która uzyska najbardziej zbliżone czasy 2 przejazdów. Meta próby będzie metą lotną. Maksymalny czas przejazdu próby wynosi 3 minuty. Zabrania się zatrzymywania pojazdu na trasie próby na regularność.

6 11.3. Charakterystyka próby zręcznościowej. Zwycięzcą zostanie załoga, która uzyska najmniejszy czas przejazdu Wyniki prób sportowych, terenowych oraz na regularność będą przeliczane na miejsca, a te odpowiednio na punkty, które z kolei zostaną dodane. W ten sposób zostanie ustalona klasyfikacja. 12. NAGRODY Rozdanie nagród: Godzina 18:00 Strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach Nagrody: Za pierwsze 3 miejsca organizator przewiduje puchary. Lista nagród będzie ogłoszona komunikatem Dyrektora KJS. 13. PROTESTY Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 20 min. od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu Uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS. Opole dnia r. Dyrektor KJS Dušan Bogdanov Zatwierdzono OKSS ZO w Opolu w dniu Nr wizy 01/ITS/OKSS/2014

7 Zestawienie kar regulaminowych 1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminowych Niedopuszczenie do startu 3. Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 4. Przejazd trasy niezgodny z książką drogową Wykluczenie 5. Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 6. Odbycie prób w nie zapiętych pasach Wykluczenie 7. Niesportowe zachowanie Wykluczenie 8. Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 2 pkt. 9. Za każdą minutę późniejszego wjazdu na PKC 2 pkt. 10. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 s. karnych 11. Za przekroczenie linii mety( stop ) próby obiema osiami 5 s. karnych 12. Za nieprzepisowy start(falstart) 5 s. karnych 13. Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 14. Za spóźnienie na start powyżej 15 minut Wykluczenie 15. Za zgubienie(utratę) Karty Drogowej Wykluczenie 16. Nanoszenie własnych poprawek na Kartę Drogową Wykluczenie 17. Za spóźnienie na PKC powyżej 30 minut Wykluczenie 18. Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut Wykluczenie 19. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 20. Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniężna 21. Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt. 22. Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie 23. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby 150% czasu naj. W klasie 24. Brak Karty Identyfikacyjnej Do wykluczenia włącznie 25. Dotknięcie/przewrócenie przeszkody będzie karane taryfą 150% odległości najgorszego wyniku w klasie. 26. Ominięcie punktu kontroli przejazdu (PKP) 10 pkt.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gmina Dobrzeń Wielki IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Patroni medialni: WSTĘP IV Historic Rally zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Biecz, dn. 25-26 maja 2012 WSTĘP WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo