REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI."

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gmina Dobrzeń Wielki IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Patroni medialni:

2 WSTĘP IV Historic Rally zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. Patronat IV Historic Rally organizowany jest pod patronatem honorowym: Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Pana Henryka Wróbel Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Opolu Pana Marka Pańka PROGRAM IMPREZY Sobota : Odbiór administracyjny godz. 11:00 13:00 Badanie kontrolne BK 1 godz. 11:00 13:00 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 13:30 Odprawa uczestników przed startem godz. 13:30 Start pierwszej załogi godz. 14:00 Meta pierwszej załogi godz. 15:22 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród godz. 17:30 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu r. w Dobrzeniu Wielkim i okolicach. IV Historic Rally jest imprezą towarzyszącą V Zlotowi Pojazdów Zabytkowych. Start 1 załogi godz. 14:00 Parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wlk. ul. Namysłowska 20 Meta 1 załogi godz. 15:22 Jezioro Balaton Dobrzeń Wielki 1.2. Nazwa i ranga imprezy IV Historic Rally jest imprezą towarzysko - sportową nie zaliczaną do żadnego z cyklu imprez organizowanych przez Automobilklub Opolski 1.3. Lokalizacja Biura Imprezy Biuro imprezy do dnia 11 lipca 2014r. do godziny 16:00 znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Opolskiego u. Wrocławska 102 Opole tel/fax: W dniu r. biuro mieścić się będzie w Dobrzeniu Wielkim w: Gminnym Ośrodku Kultury ul. Namysłowska 20 od godziny 11:00 18:00 Strona 2 z 8

3 1.4. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego Start: Wyjazd z parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury ul. Namysłowska 20 godzina: 14:00 Meta: Jezioro Balaton Dobrzeń Wielki, godzina: 15:22 Park zamknięty: Nie przewidziano 1.5. Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Na trasie zlokalizowane będą 4 próby sprawnościowe, w tym dwie na regularność, poprzedzone PKC. Nawierzchnia prób Sz zręcznościowych: asfalt Długoś trasy: 25,50km Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 Opole tel/fax: przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury ul. Namysłowska 20 Dobrzeń Wielki tel/fax Komitet Honorowy Henryk Wróbel Gerard Kasprzyk Marek Pańka Jarosław Strzelecki Wójt gminy Dobrzeń Wielki Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Opolu Prezes Automobilklubu Opolskiego 2.3. Osoby oficjalne Sędzia Główny: Dusan Bogdanov lic. II 66/89 Dyrektor Imprezy: Stanisław Kozłowski lic. II 199/12 Dyrektor ds. Sportowych: Stefan Ostaficzuk lic. I 456/12 Komandor Zlotu: Zygmunt Poniży Kierownik Badania Kontrolnego: Zdzisław Kostyk lic. I 61/01 Kierownik Biura: Daria Staś Komisja Obliczeń: Wioletta Wełpa 2.4. Kierownicy Prób sprawnościowych i komasacji Próba Slalomowa Piotr Stalmach lic. II 200/12 Próba na Regularnośc Bartek Kobyłkiewicz lic. I 453/12 Start/Komasacja/Meta Bożena Kobyłkiewicz lic. I 454/12 Strona 3 z 8

4 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załoge stanowią wyłącznie dwie osoby, określeni jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat. Startujący motocyklem mogą brac udział w imprezie pojedyńczo Obowiązki załogi Obecnośc na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną lub faksem do dnia r. do godziny 16:00, oraz w dniu imprezy w biurze zawodów. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwóch członków załogi i złożony w biurze zawodów Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialnośc i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Za pełne zgłoszenie uznaje się zgłoszenie z opłaconym wpisowym Maksymalna ilośc uczestników Maksymalna liczba załóg startujących W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy (z opłaconym wpisowym) 3.5. Pojazdy Dopuszczone Do udziału w imprezie dopuszczone będą samochody historyczne wyprodukowane do 1989 roku włącznie, oraz motocykle wyprodukowane i ukoplentowane fabrycznie do 1989 roku włącznie. Wszystkie pojazdy zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe imprezy tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego Podział na klasy Podział na klasy będzie obowiązywał według roku produkcji pojazdu wpisanego do dowodu rejstracyjnego: Klasa 1 rok produkcji do 1949r. włącznie Klasa 2 rok produkcji do 1969r. włącznie Klasa 3 rok produkcji do 1979r. włącznie Klasa 4 rok produkcji do 1989r. włącznie Strona 4 z 8

5 Klasa 5 wszystkie motocykle rok produkcji do 1989 włącznie Klase stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów lub motocykli Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Rajdu, zatwierdzona przez Sędziego Głównego 3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane w dwóch terminach: I termin: Do dnia do godz. 16:00 w siedzibie: Automobilklub Opolski, Opole, ul. Wrocławska 102 Opole II termin W dniu imprezy r. w Biurze imprezy Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20 Wpisowe wynosi: 30 zł dla załogi Wpisowe dla członków Automobilklubu Opolskiego z opłaconą składką za 2014 rok wynosi 50% opłaty podstawowej Wpłaty wpisowego w drugim terminie będą przyjmowane gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów Wpisowe dla uczestników na zlot - 10,- zł. od załogi Wpłaty wpisowego będą przyjmowane do dnia r na rachunek bankowy: PKO BP I/o Opole Nr konta: Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia Reklama Obowiązek umieszczenia reklamy zostanie ogłoszony komunikatem w dniu imprezy. 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności na szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMER IDENTYFIKACYJNY 5.1. Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we wlasnym zakresie musi umieścić na przedniej szybie w prawym górnym rogu. 6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 6.1. Miejsce i czas Gminny Ośrodek Kultury ul. Namysłowska 20 Dobrzeń Wielki godzina 11:00 13:00 Strona 5 z 8

6 6.2. Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy ubezpieczenie OC dowód rejstracyjny samochodu lub motocykla z ważnymi badaniami technicznymi pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu lub motocykla nie będącego własnością kierowcy 7. BADANIA KONTROLNE 7.1. Miejsce i czas Parking GOK Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20, r. godzina 11:00-13:00 8. ODPRAWA UCZESNIKÓW 8.1. Miejsce i czas Parking GOK ul. Namysłowska 20, Dobrzeń Wielki , r. godz. 13:30 9. PRZEBIEG IMPREZY 9.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej do rajdu Lista startowa będzie opublikowana o godz. 13:30 w Biurze Imprezy 9.2. Oficjalny start Parking przy GOK Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20 Start 1 załogi odbędzie się r. o godz. 14:00 Start pozostałych załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych. W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program 1(AM 225Khz) 9.3. Kolejnośc startu Według listy startowej 9.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania każdej próby 9.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed zawodnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji Wymiana kart drogowych Karta drogowa na sekcję 1 wydana będzie w PKC Wcześniejszy wjazd na metę Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę. 10. PROCEDURA STARTU DAWANEGO RĘCZNIE 10.1 Start z lini startu z silnikiem uruchomionym z przednimi kołami na lini startu 10.2 Po potwierdzeniu przez zawodnika gotowości do startu, sędzia startu głośno odlicza i jednocześnie pokazuje na palcach jednej ręki kolejne sekundy Po podaniu sygnału do startu zawodnik musi niezwłocznie wystartować Zabrania się powtórzenia startu 10.5 Czas startu do próby sportowej jest jednocześnie czasem startu do następnego odcinka drogowego. Strona 6 z 8

7 11. KLASYFIKACJA Uczestnicy imprezy klasyfikowani będą na podstawie sumy punktów uzyskanych na próbach zręcznościowych oraz próbie na regularność Charakterystyka próby na regularność. Zwycięzcą próby zostanie załoga, która uzyska najbardziej zbliżone czasy przejazdu. Meta próby będzie metą lotną Charakterystyka próby zręcznościowej. Zwycięzcą zostanie załoga, która uzyska najmniejszą sumę czasów dwóch przejazdów Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w klasach. 12. NAGRODY Rozdanie nagród: Godzina 17:30 biuro rajdu Jezioro Balaton Dobrzeń Wielki Nagrody: Lista nagród będzie ogłoszona komunikatem Dyrektora Imprezy. 13. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE Po przyjeździe na mete rajdu, według uznania organizatora. 14. PROTESTY Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 20 min. od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dyrektor zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu Uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Imprezy. Opole dnia r. Dyrektor Imprezy Stanisław Kozłowski Zatwierdzono OKSS ZO w Opolu w dniu Nr wizy 01/ITS/OKSS/2014 Strona 7 z 8

8 Zestawienie kar regulaminowych 1. Nieobecośc na BK lub spóżnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminowych Niedopuszczenie do startu 3. Nieobecnośc na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 4. Przejazd trasy niezgodny z książką drogową Wykluczenie 5. Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 6. Odbycie prób w nie zapiętych pasach i/lub kaskach Wykluczenie 7. Niesportowe zachowanie Wykluczenie 8. Za każdą minute wcześniejszego wjazdu na PKC 2 pkt. 9. Za każdą minute późniejszego wjazdu na PKC 2 pkt. 10. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 s. karnych 11. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami 5 s. karnych 12. Za nieprzepisowy start(falstart) 5 s. karnych 13. Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 14. Za spóżnienie na start powyżej 15 minut Wykluczenie 15. Za zgubienie(utratę) Karty Drogowej Wykluczenie 16. Nanoszenie własnych poprawek na Karte Drogową Wykluczenie 17. Za spóźnienie na PKC powyżej 30 minut Wykluczenie 18. Za sume spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut Wykluczenie 19. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 20. Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniężna 21. Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt. 22. Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie 23. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby 150% czasu naj. W klasie 24. Brak Karty Identyfikacyjnej Do wykluczenia włącznie 25. Próba na odległośc mierzona od pionu do najbardziej wysunietego punktu pojazdu 1cm 1 pkt. 26. Dotknięcie/przewrócenie przeszkody będzie karane taryfą 150% odległości najgorszego wyniku w klasie. 27. Z każdej próby ustala się odrębną klasyfikacje i przyznaje punkty karne odpowiednio do zajętego miejsca w klasie miejsce 1-1pkt, miejsce 2-2pkt itd. 28. Jazda na regularnośc, o miejscu decyduje różnica czasów między pierwszym a drugim przejazdem. 29. O zwycięstwie decyduje jak najmniejsza ilośc punktów karnych. Strona 8 z 8

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN ORGANIZATOR Organizatorem III BIELSKIEGO RAJDU SYREN jest Syrena Bielsko Klub przy Automobilklubie Beskidzkim ( www.syrenabielsko.pl ) WŁADZE RAJDU Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo