Warunki Subskrypcji *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Subskrypcji *"

Transkrypt

1 Złoto Inwestycyjne

2 Warunki Subskrypcji * Minimalna wpłata zł Czas trwania Subskrypcji około dwóch tygodni Opłata wstępna BRAK Opłata roczna za przechowanie złota** Gwarantowany odkup złota*** * Subskrypcja trwa około dwóch tygodni kalendarzowych i rozumiana jest jako ustalony arbitralnie przez NOBLE SecuritiesS.A. okres czasu, w którym NOBLE Securities S.A. może przyjmować od Klientów zlecenia na kupno złota inwestycyjnego; ** w przypadku osób, które zdecydują się na opcję przechowania złota w Mennica Polska od 1766 Sp. z O.O. lub poprzez Noble Securities S.A. *** przez Mennica Polska od 1766 Sp z O.O.; nie mają tu zastosowania art. 593 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm

3 Złoto ochrona majątku Złoto reprezentuje bogactwo a wraz z rozwojem cywilizacji doceniono jego użyteczność również w systemie monetarnym. Nieprzypadkowo złoto było walutą królów, od stuleci kojarzoną z dobrobytem i zamożnością. Przez lata wartość pieniądza wyznaczana była w oparciu o parytet złota, co pozwalało wierzyć w realną wartość pieniądza papierowego. Niepodlegające zjawiskom inflacyjnym złoto ma za zadanie chronić Inwestora przed nagłą utratą wartości przez pieniądz papierowy spowodowany np. jego niekontrolowanym dodrukiem. Dywersyfikacja portfela Inwestora może uwzględniać również sztabki złota, których podstawowym zadaniem byłoby zabezpieczenie portfela Inwestora oraz zagwarantowanie realnej ochrony wartości zgromadzonego majątku.

4 Złoto bezpieczna przystań Usługa kupna złota inwestycyjnego dostępna w NOBLE Securities S.A. to możliwość nabycia złota dewizowego w postaci sztab, tłoczonych lub odlewanych, z najwyższą próbą Mennicy Polskiej- 999,90 Au. Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. to uznany na rynku europejskim producent złota, którego tradycje sięgają XVIII wieku. Potencjał technologiczny Mennicy Polskiej pozwala na kreowanie produktów o najwyższej jakości. Cechy te, a także prestiż Mennicy Polskiej stanowią fundament inwestycji w złoto. Światowy kryzys bezlitośnie weryfikuje wartości aktywów, w które do tej pory zazwyczaj inwestowali Klienci - niemal wszystkie instrumenty finansowe w ostatnim półroczu zanotowały spadki wartości. Kupno sztabek złota za pośrednictwem NOBLE Securities S.A. to możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w oparciu o metal szlachetny. Złoto od stuleci uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych aktywów inwestycyjnych. Dlatego też staje się ono bezpieczną przystanią inwestycyjną w latach kryzysu.

5 Złoto- stabilność w trudnych czasach Inwestycja w złoto wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności: - Obniżenie wiarygodności kredytowej USA oraz krajów UE, - Zadłużenie krajów rozwiniętych sięgające od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent PKB, - Problemy największych banków inwestycyjnych świata będących wierzycielami państw grupy PIGS, - Powodujący skutki inflacyjne dodruk kluczowych walut, - Gwałtowne protesty organizacji lewicowych o charakterze antysystemowym, - Niepewność zmienność panująca na rynkach finansowych

6 W efekcie dodruku pieniądza papierowego, który doraźnie ratuje gospodarkę, obecny pieniądz prawie zupełnie nie znajduje pokrycia w złocie.

7 Złoto- ostoja bezpieczeństwa W czasach, w których nie można ufać pieniądzowi, trzeba wierzyć w złoto Autor nieznany. Ze względu na bezpieczeństwo największe banki centralne świata, m.in. Ludowy Bank Chiński, wymieniają swoje rezerwy dolarowe na złoto!* W liczącej 8 milionów mieszkańców Austrii, w ostatnim roku osoby fizyczne w celu ochrony własnych majątków zakupiły 40 ton złota!** * Tomasz Jóźwik, Forbes Gorączka złota- to jeszcze nie koniec ** Paweł Zielewski, Forbes Standard złota

8 Dlaczego złoto? Nie jest to zakup jednostek uczestnictwa w funduszu czy akcji spółek wydobywczych, ale fizyczny zakup złota Brak opłat za zarządzanie Brak opłat wstępnych Brak okresów umownych Inwestor sam decyduje, kiedy sprzedać nabyte złoto Bardzo wysoka płynność gwarancja odkupu * Niskie koszty przechowania Brak dźwigni finansowej i spekulacji * przez Mennica Polska S.A.; nie mają tu zastosowania art. 593 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9 Dlaczego złoto? Zjawisko dodruku pieniądza powoduje presję inflacyjną ochrona realnej wartości Bardzo duża zmienność cen akcji na rynkach złoto może stanowić bezpieczną przystań Nadwyżka handlowa Chin i krajów rozwijających się zamiana rezerw na złoto Niskie stopy procentowe, niepokojące zadłużenia wielu państw, spadek rentowności obligacji czynniki zwiększające popyt na złoto Inwestycja dostępna dla każdego Inwestora INWESTYCJA NA WAGĘ ZŁOTA!

10 Złoto- opłacalność w niepewnych czasach Skumulowane Bony Ropa Miedź Miedź Ropa Miedź Ropa Bony Miedź Miedź Miedź 17.3% 57.3% 48.8% 42.2% 40.4% 39.5% 57.8% 5.7% 138.5% 32.8% 425.8% US T2yr złoto WIG20 Ropa Miedź WIG20 złoto złoto Ropa złoto złoto 5.1% 22.9% 33.9% 33.6% 37.3% 23.7% 31.1% 5.5% 87.3% 29.5% 421.8% złoto Bony S&P500 WIG20 WIG20 złoto Miedź US T2yr WIG20 WIG20 Ropa 2.5% 10.8% 26.4% 24.6% 35.4% 23.1% 6.5% 3.3% 33.5% 14.9% 240.9% S&P500 Miedź złoto S&P500 złoto S&P500 WIG20 S&P500 złoto Ropa Bony -13.0% 6.6% 21.7% 9.0% 17.9% 13.6% 5.2% -38.5% 24.8% 14.8% 98.0% Miedź US T2yr Bony Bony Bony US T2yr US T2yr WIG20 S&P500 S&P500 WIG % 3.3% 5.7% 6.0% 6.4% 4.4% 4.8% -48.2% 23.5% 12.8% 51.1% Ropa WIG20 Ropa złoto US T2yr Bony Bony Miedź Bony Bony US T2yr -26.0% -2.7% 4.2% 4.9% 3.1% 4.3% 4.2% -53.9% 6.7% 4.2% 34.0% WIG20 S&P500 US T2yr US T2yr S&P500 Ropa S&P500 Ropa US T2yr US T2yr S&P % -23.4% 1.8% 2.0% 3.0% -0.3% 3.5% -55.7% 0.9% 1.1% -4.7% 1. Źródło: obliczenia własne Investors TFI na podstawie danych z serwisu bony, WIG20 w PLN, UST2yr, S&P500, złoto, miedź, ropa w USD. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Bony rentowność polskich 52-tyg. bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku, US T 2yr rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji (2-years treasury notes) o terminie zapadalności 31 grudnia, WIG20 akcje polskie, S&P500 akcje amerykańskie, złoto gold spot(xauusd), miedź, ropa kontrakty futures, źródło: obliczenia własne na podstawie danych z serwisu bony, WIG20 w PLN, UST2yr, S&P500, złoto, miedź, ropa w USD.

11 Merentibus

12 Opis złotej monety Merentibus: Moneta 1 uncja ma nominał 50 dolarów nowozelandzkich. Moneta ½ uncji ma nominał 25 dolarów nowozelandzkich. Opakowanie: kapsuła w blistrze spersonalizowanym dla Noble Banku Wszystkie monety zostały wybite w Mennicy Polskiej SA jednej z najlepszych mennic na świecie. Mennica Polska gwarantuje odkupienie monet Merentibus. Nakład monet bulionowych nie jest limitowany, jednakże rocznik wybicia może oprócz wartości kruszcu wpłynąć na podniesienie wartości inwestycji o aspekty kolekcjonerskie, wartość najdroższej monety 1-uncjowejnaświeciewynosiwtejchwiliokoło8mlnUSD. Szczególnie wysoką wartością, oprócz wartości złota uzyskują monety z pierwszego rocznika bicia. Złota moneta Merentibus została wybita po raz pierwszy w obecnej formie w roku Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem kursowym. Nie ma gwarancji iż moneta osiągnie cenę wyższą niż wartość kruszcu.

13 Historia Merentibus: Bene Merentibus (Dobrze Zasłużonym) wyróżnienie ustanowione przez Króla Stanisława Poniatowskiego w 1766 roku. Od początku wybijane w Mennicy Polskiej. Przyznawany był za zasługi w różnych dziedzinach nauki i sztuki, dla wybitnych podróżników oraz przedstawicieli różnych zawodów. Merentibusa Stanisław August Poniatowski wręczał osobiście podczas specjalnych audiencji najwybitniejszych osobowościom. Tego zaszczytu doświadczyło zaledwie kilkadziesiąt osób w historii. Za równowartość złota w donatywie Merentibus można było wówczas kupić dużą kamienice w Warszawie lub dwie wsie. Współcześnie Złoty Merentibus na aukcjach numizmatycznych pojawia się sporadycznie, osiągając ceny powyżej zł za jeden egzemplarz. Jednak ze względu na ogromną rzadkość trudno wycenić jego rzeczywistą wartość. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem kursowym. Nie ma gwarancji iż moneta osiągnie cenę wyższą niż wartość kruszcu.

14 ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani NOBLE Securities S.A. nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazemopiniiautorawdniu publikacjiiniesątoopinieczy prognozynoblesecuritiess.a.,aopinietelubprognozymogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. NOBLE Securities S.A. i osoby zatrudnione przez NOBLE Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Rozpowszechnianie lub powielanie opracowania (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione. Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Kontrolę nad działalnością NOBLE Securities S.A. w zakresie pośrednictwa przy kupnie i sprzedaży złota dewizowego sprawuje Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne

Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Jak inwestować w metale szlachetne? Opracowanie Inwestycyjne Piotr Kowalski piotr.kowalski (malpa) goldco.pl GOLDCO Centrala - ul. Rynek 7 GOLDCO Biuro Obsługi Klienta - Galeria Handlowa Feniks, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Czy w złoto warto inwestować?

Czy w złoto warto inwestować? Czy w złoto warto inwestować? Projekt z przedmiotu: Zarządzanie Projektami Rok akademicki 2011/2012 ISwE gr 1 Jaskuła, Kubik, Mleczko, Naleśnik, Poraj-Kobielska Dla większości z nas nie jest to trudne

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku Grzegorz Łętocha BPH TFI 31 marca 2011 Agenda Dlaczego warto inwestować w surowce? podstawowe statystyki zabezpieczenie przed inflacją koniunktura na rynku surowców

Bardziej szczegółowo

Złoto. Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość. Trwała forma kapitału. Niebanalny prezent

Złoto. Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość. Trwała forma kapitału. Niebanalny prezent Złoto Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość Jeśli szukasz zróżnicowanych form lokowania kapitału lub po prostu chcesz czuć wartość swoich pieniędzy, zainwestuj w złoto. Inwestycja w złoto od zarania

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU

BENEFIT SYSTEMS. AKUMULUJ (pierwsza rekomendacja) R E K O M E N D A C J A 11 STYCZNIA 2013 ROKU 11 STYCZNIA 2013 ROKU BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems jest innowacyjną Spółką, która na szeroką skalę wdrożyła na rynku polskim unikalny koncept biznesowy. Od momentu IPO w kwietniu 2010 r. akcje podrożały

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Złoto Kupuj długoterminowo

Złoto Kupuj długoterminowo marzec 2009 Złoto Kupuj długoterminowo 1 400 USD/oz w ciągu 12 miesięcy 2 000 USD/oz w 2012 roku Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors DM piotr.kowalski@investors.pl tel. +48 22 5424389

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Ra 20 rad, jak inwesto

Ra 20 rad, jak inwesto Ra 20 rad, jak inwesto Spis treści Dlaczego warto inwestować w kruszce?... 3 Zdecyduj, czy chcesz inwestować, czy spekulować... 4 Zdefiniuj swój horyzont inwestycyjny... 5 Dopasuj płynność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Docelowa cena, IV kw. 2012: Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2012: Docelowa cena, IV kw. 2012: Docelowa cena, 2013 rok: 1690 USD/oz 2000 USD/oz 2400 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2012 Główne

Bardziej szczegółowo

Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług. John Pierpont Morgan

Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług. John Pierpont Morgan Jedynie ZŁOTO to prawdziwy pieniądz - wszystko inne to dług John Pierpont Morgan Złoto ma swoją ogromną wartość. Dlaczego złoto? Nie ma na świecie drugiej takiej możliwości inwestycyjnej, która zapewniałaby

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Urszula Gierałtowska Uniwersytet Szczeciński MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW RYNKU METALI SZLACHETNYCH DO DYWERSYFIKACJI RÓWNOLEGŁEJ

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo